Освободете се от човешките привързаности и спасете хората по света

Дафа практикуващите като цяло преминаха фазата на личното самоусъвършенстване. В момента, тъй като огромното течение на Фа-коригирането приижда, периодът на утвърждаване на Фа от Дафа практикуващите наближава своя завършек и историята скоро ще навлезе в нова фаза. Отсега нататък Дафа практикуващите в Китай, колкото и всички останали – и новите ученици, и дългогодишните – трябва да се откъснат от своите отдавнашни човешки привързаности и да започнат да се възползват от времето и всеобхватно да спасяват хората по света. Щом сегашният период от време завърши, ще започне първият широкомащабен процес на елиминиране на съзнателни същества. За Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането, личното освобождаване не е целта на самоусъвършенстването: когато дойдохте, спасяването на съзнателните същества беше вашият голям стремеж и това е отговорността и мисията, която историята ви повери по време на Фа-коригирането. Така огромен брой същества трябва да бъдат спасени от вас. Дафа практикуващи, не изпускайте величествената отговорност, която ви е била поверена във Фа-коригирането и дори още по-малко би трябвало да разочаровате тези същества, защото сега вие сте единствената им надежда за влизане в бъдещето. Поради тази причина всички Дафа практикуващи – както нови, така и стари – трябва да се захванат за работа и да започнат всеобхватно да разясняват истината. Това се отнася особено за Дафа практикуващите в Китай – всеки трябва да излезе и да разяснява истината, да я разпространи до всяко поле и долина, до всяка планина и хълм, без да се пропуска нито една област, в която има хора. А що се отнася до хората, които искат да научат практиката, след като им разясните истината, трябва да им уредите да изучават Фа и да научат упражненията колкото може по-бързо. Те са следващата група практикуващи, които ще се самоусъвършенстват.

Когато разяснявате истината, трябва да направите изучаването на Фа приоритет. И спрете да разпространявате тези направени от прогнили демони фалшиви писания, разстройващи Фа и разпространявани от злото, което се възползва от ученици, изучавали Фа незадоволително и таящи силни човешки привързаности. Поддържайте праведните си мисли и праведни действия, пазете бистър ум и разумно и всеобхватно спасявайте хората по света.