Елиминирайте тъмните раболепни слуги с праведни мисли

Що се отнася до нещата понастоящем, пропадналите демони, които са взели участие в преследването на Дафа практикуващите, са били елиминирани до състояние, при което оставащите са изключително малко и не могат да имат голям ефект. При това обстоятелство всички различни видове Богове, които старите сили са пуснали да влязат от отвъд Трите сфери преди – онези, които самите те искат да прочистят, които са на ниски нива, които са станали лоши и част от които са под формата на Буди, Даоси и други Богове – е трябвало да са се дезинтегрирали и да бъдат изличени много отдавна сред закона на стария Фа за формиране-застой-дегенерация-разрушение. Причината, поради която старите сили са ги пуснали в Трите сфери в началото на Фа-коригирането бе, за да се намесят те във Фа-коригирането и да вземат участие в преследването на Дафа практикуващите.

Старите сили знаеха, че извършването на тези неща е огромен грях. Те се страхуваха да не бъдат захвърлени в Ада за това, че директно съгрешават срещу Фа-коригирането, така че контролираха от отвъд Трите сфери тези лоши богове (тъмните раболепни слуги(1)), които са в Трите сфери, а тъмните раболепни слуги на свой ред наредиха на пропаднали демони да се намесят във Фа-коригирането и да преследват Дафа практикуващите. Цялото преследване срещу Дафа практикуващите през тези години бе извършено под директните им заповеди. Техните грехове сега са безгранични и тежестта на злото и на греховете, които са извършили, сега е отвъд това, което могат да заплатят.

Разрушението на старите сили като цяло, както и всички последни фактори, които ще бъдат елиминирани, са свързани с чудовищността на греховете на тъмните раболепни слуги. Тъмните раболепни слуги са били част от всички вреди върху малки и големи неща, които са се случили на всички Дафа практикуващи от началото на тяхното самоусъвършенстване, и от всички различни ситуации, [които са възникнали] в личното самоусъвършенстване на Дафа практикуващите; те са се възползвали от всяка възможност. Броят на тъмните раболепни слуги е огромен, докато в това измерение техните проявяващи се тела са доста малки. Те варират на големина от стотинка до големината на върха на химикалка; повечето са с размер на върха на химикалка. Могли са да чуят целия Фа, който съм преподал през тези години, и съм им давал шансове през цялото време, но въпреки това продължиха да правят най-злото. В резултат на напредъка на Фа-коригирането и на водените от праведни мисли действия на Дафа практикуващите, пропадналите демони са били разрушени до положение, в което са останали твърде малко, за да са им от полза, така че сега самите тъмни раболепни слуги вземат участие в нещата, които са вършили пропадналите демони. Те директно преследват Дафа практикуващите и се намесват във Фа-коригирането.

По тази причина всички Дафа практикуващи, наравно стари и нови ученици: когато изпращате праведни мисли, освен целите, в които гледате конкретно, прицелвайте се директно към тези тъмни раболепни слуги и напълно ги елиминирайте. Наред с това, когато изпращате праведни мисли е необходимо съзнанието ви да е по-фокусирано, по-чисто и по-твърдо, така че да мобилизирате вашите по-велики способности, да дезинтегрирате всичките тъмни раболепни слуги и пропаднали демони и да елиминирате последните нередности, които са в други измерения.

Не позволявайте на злото да експлоатира пропуски, спрете да сте под влияние на намесата от човешки привързаности. Справяйте се добре в нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят, и извървете последната стъпка от пътуването добре. Праведни мисли, праведни действия.


(1) Използваният тук термин в текста на китайски език, който в буквален превод означава „черна ръка/ръце“, понякога бива превеждан като „задкулисни помощници“ и не трябва да се взима погрешно за различен термин. – Бел. прев.