Преподаване на Фа по време на Фа-конференцията на Средния Запад, САЩ

Ли Хонгджъ

22 юни 2003 г. ~ Чикаго

Здравейте! (Ентусиазирани аплодисменти)

Може да се каже, че тук наистина имаме грандиозно събитие. (Ентусиазирани аплодисменти) И присъстват доста ученици. Всички вие видяхте, че когато се върнете мислено назад, от 20 юли 1999 г. по целия път до днес, ние преминахме през период от време, който не е твърде дълъг, но който изглеждаше изключително дълъг, и през това време вие преживяхте толкова много. Всякакви неща, които никога преди това не се бяха случвали, са концентрирани тук, в този малък човешки свят; всичко, което старите сили аранжираха в космоса, за да се месят на Фа-коригирането, действа тук и всички неща, които са дошли за Фа, били са формирани за Фа и създадени за Фа, се проявиха през това време. И това, което е най-забележително е, че учениците в континентален Китай преживяха невиждано преследване и в него злото използва всички възможни средства за преследване от всички времена и всички земи. Злото изчерпа своите трикове.

Наблюдавайки сегашната ситуация, макар Дафа учениците и аз да преживяхме този период от историята, който бе наложен върху нас от старите сили, той беше и от полза за Дафа учениците; многото техни забележителни праведни мисли и праведни действия заслужават да бъдат ценени и трябва да кажа, че те са наистина изключителни. Това беше наложено върху нас от старите сили, но много Дафа ученици в крайна сметка се държаха наистина добре насред преследването. Утвърждавайки Фа, Дафа учениците установиха великата добродетел на създадени от Дафа просветлени същества, и невижданото величие на утвърждаването на Фа от Дафа учениците по време на Фа-коригирането. (Ентусиазирани аплодисменти)

Преживяхте толкова много през тези няколко години и всички понесохте тестове под формата на много изпитания и трудности в това преследване. То не е свършило – вие все още утвърждавате Фа, все още вървите по пътя, който един Дафа ученик трябва да извърви. Докато злите фактори не бъдат напълно изчистени, не можете да сваляте гарда си и все още трябва да се опитвате дори по-усилено да елиминирате напълно злите фактори, които преследват Фа-коригирането и Дафа учениците. Всъщност старите сили не са нищо повече от огромно изпитание, което е било заложено в космоса за моето Фа-коригиране. Преди нито едно същество не мислеше, че мога да го преодолея. Така, с това разбиране, много от съществата на високо ниво в космоса възприеха позицията на странични наблюдатели, докато тези, които взеха участие, използваха възможността на Фа-коригирането, за да правят каквото искат, без изобщо да се замислят. Но колкото до текущия въпрос, много от Кралете и Господарите на космоса знаят, че това е критично за оцеляването на небесната твърд; ако това Фа-коригиране не успее, всичко ще изчезне. Въпреки това те не искат фундаментални промени. Така, точно под ефекта на това сложно състояние на съзнанието, съществата на различни нива демонстрираха истинските си сфери и своето поведение.

Заради това сложно състояние на същества от високо ниво влиянието върху тези малки Три сфери – и особено върху човешкия свят и съзнателните същества в Трите сфери – беше просто огромно. Една едничка мисъл там горе причинява огромни промени в поведението на съзнателните същества на различни нива; една едничка мисъл там горе може да причини земетръсни промени долу. Така, когато това последно нещо на старите сили е елиминирано, това не е границата на космическата твърд и Фа-коригирането не е приключило, но в тази точка старите сили спират да съществуват оттам нагоре и повече няма какъвто и да е фактор, свързан с тях; възникването на старите сили в небесната твърд беше аранжирано изцяло от тази точка надолу. Така, ако когато това се случеше, аз наистина бях последвал пътя, аранжиран от старите сили, когато този път стигнех тази точка в моето Фа-коригиране, то щеше да свърши, без да е променило положението; всичко, което щеше да бъде направено, нямаше да бъде по-различно от изкривените характеристики, които старите сили имаха преди, и в резултат на това Фа-коригирането щеше да бъде напразно. Тези гигантски Крале в небесната твърд мислеха, че нито едно същество не би могло да преодолее такова огромно изпитание и че ще бъде невъзможно Фа-коригирането да успее. Много от Боговете на космоса ми казаха: „Желая ти успех.“ Тези думи, знаете, имат дълбоко значение. Те мислеха, че ще бъде напълно невъзможно да го преодолея, но аз го направих. (Дълги, ентусиазирани аплодисменти)

В човешкия свят Дафа учениците успяха в утвърждаването на Фа. (Ентусиазирани аплодисменти) Преминахте през много по време на този процес. Но тъй като имате човешки мисли и много, много привързаности, от които все още не сте способни да се откажете, по време на процеса на утвърждаване на Фа от Дафа учениците много хора се отклониха от пътя си и направиха грешки, които един Дафа ученик не бива да прави, и в сътрудничеството ви едни с други често имаше разногласие с хора, настояващи на своите собствени виждания. Но независимо от всичко ви казвам, Дафа ученици, фактът, че успяхте при такива трудни обстоятелства, е най-великата могъща добродетел, това е несравнима могъща добродетел. (Ентусиазирани аплодисменти) Всичко е без значение в сравнение с утвърждаването на Фа от Дафа учениците, това е най-огромното нещо и вие го направихте! (Ентусиазирани аплодисменти)

Това е изключително, наистина изключително! Понякога поглеждам назад към пътя, който извървяха Дафа учениците, и мисля, че е изключителен. И защо казвам това? Никога в историята на човечеството самоусъвършенстващи се не са утвърждавали Фа и в историята на космоса не се е случвало нещо като Фа-коригирането, дори Боговете никога не са чували за Фа-коригиране преди, и когато стане въпрос за това как да се утвърди Фа в човешкия свят, е дори още по-вярно, че няма пример, който да се следва. Всичко зависеше от това Дафа учениците да проправят свой собствен път в хода на това Фа-коригиране и да озарят пътя на утвърждаване на Фа, и те оставиха – за бъдещето, за съзнателните същества на бъдещето, за човешкото общество на бъдещето и за всички съзнателни същества в различни сфери на бъдещето – оставиха пътя и състоянието на самоусъвършенстване, на утвърждаване на Фа и на съществуване на съществата на различни нива в бъдещето. Ето защо то е от най-висока важност. Ако не вървите пътя си добре по време на това Фа-коригиране, това всъщност ще доведе до загуби в бъдещето. Колкото по-добре вървите по своя път, толкова по-солиден и по-всехармонизиращ и никога незападащ e пътят на живота, който полагате за бъдещето. Това не е нещо обикновено. Земята изглежда толкова малка, но всички същества в целия космос, всички гигантски космически тела, те всички са дошли тук долу и това място е станалo фокусната точка на всички същества, това място е станало фокусната точка на космоса. Така че нищо, което е направено тук от началото на Фа-коригирането, не е незначително.

Също така, съществата, които спасявате, когато разяснявате истината и спасявате съзнателни същества, не са обикновени човешки същества. Зад всеки човек има обширни и по-дълбоки космически връзки. Така че това, което спасявате, не е този един човек, а е много възможно да е гигантска група от същества или дори гигантска група от същества на много високи нива. Казах, че нищо от това, което е дарено и поверено на Дафа учениците, не е просто – всичко то е наистина величествено. Но при нормални обстоятелства никое от нещата, които правим, когато утвърждаваме Фа, не изглеждат като чудеса или божествени явления. Те всички са просто човешки по форма на повърхността. Ето защо при много от нещата изглежда сякаш правим обикновени човешки неща. И особено когато става въпрос за всички онези хора, които не знаят много за Дафа, те мислят, че всичко, което правим, е обикновено човешко нещо. Но всъщност е различно, то е фундаментално различно. Нашата отправна точка, целите ни и това, което искаме да постигнем, са все различни от тези на обикновените хора. Ние не се опитваме да постигнем някакви обикновени човешки неща сред обикновените хора. Не се интересуваме от техните пари или политика, или от политическа власт. Вие сте самоусъвършенстващи се и Дафа учениците искат да постигнат Съвършенството на своето усъвършенстване. В това Фа-коригиране напълно бе показано, че това, което правят Дафа учениците, не може да бъде направено или осъществено от обикновени хора. Когато Дафа учениците утвърждават Фа, как става така, че един човек може да направи това, за което са нужни десет или сто души? И докато утвърждавате Фа, видяхте, че типът могъща добродетел на самоусъвършенстващите се, която проявиха Дафа учениците в континентален Китай, изправени пред смъртта, е нещо, което обикновени хора не биха могли да постигнат – това не е нещо, което обикновени хора биха могли да направят. И нещо повече, това преследване не продължава ден или два, то продължава от няколко години. Да бъдете способни да успеете при този вид дългосрочно, ужасно мъчение – не можете да сравнявате това с понасяне на моментна болка или с нещо, водено от импулс. Ето защо казвам, че Дафа учениците са изключителни. Днес мога да ви кажа това: Дафа учениците са величествени и вие изградихте величествеността на Дафа чрез утвърждаването на Фа в човешкия свят. (Ентусиазирани аплодисменти)

Гледайки текущата ситуация, не можете повече да я сравнявате със ситуацията около 20 юли 1999 г. Около 20 юли 1999 г., когато бяхме най-сурово преследвани от онова зло, бяхме по-скоро в отбранителна позиция; злото ни преследваше и ние истински полагахме усилия да кажем на хората по света за това. Бяхме в доста пасивна позиция. Сега ситуацията е различна. Можем да кажем, че злите същества на ниски нива са унищожени до точката, в която са останали малко, и с изключение на малкото лоши хора, които контролират, тяхната способност да контролират хората по света както си искат е в голяма степен елиминирана. В резултат на това хората по света се събуждат и премислят нещата, тъй като са освободени от външни контроли. Това е вашето постижение в утвърждаването на Фа. Също така, цялото преследване се състои от лъжи, клевети и най-жалките средства, които не могат да понесат светлината на деня. Те не смеят да позволят на хората да знаят, тъй като хората по света ще бъдат шокирани, щом научат фактите. Ето защо разясняването на фактите от Дафа учениците е най-мощното нещо. Изобличаването на злото, изобличаването на преследването – това е най-мощният начин те да бъдат елиминирани и ограничени.

Вие се справихте много добре и имахте този ефект. Така, когато става въпрос за цялото преследване, днес ситуацията е вече доста различна от преди. И особено извън континентален Китай ние минахме от позиция на отбрана към позиция на офанзива; онези зли същества сега са в отбранителна позиция, защото сега има наистина малко зли фактори. И онези хора в злата банда, които бяха използвани, също се променят. Може да кажете, че опитът на злото да преследва Фалун Гонг отвъд континентален Китай е пълен провал. (Ентусиазирани аплодисменти)

И в континентален Китай злото преследване също се проваля. Както видяхте, тъй като злите фактори сега са наистина малко, злите същества могат само да използват медиите, които все още контролират, за да съчиняват лъжи, но хората вече не им вярват. Чрез разясняване на фактите едновременно вътре и извън Китай, Дафа учениците вече са направили възможно огромна група хора да научат фактите за преследването и дори онези, които изостанаха по някое време, тъй като не изучаваха Фа прилежно или не бяха усърдни, или тъкмо бяха започнали да изучават Фа, когато преследването започна – дори те пристъпиха отново напред. Преди наистина имаше 100 милиона души, изучаващи Дафа в Китай, и онези хора имат много роднини и добри приятели. Всеки разяснява фактите и това направи огромна група хора наясно за това колко зло е преследването. Така това означава, че за злото има все по-малко шансове да контролира хората, че има все по-малко хора, които то може да контролира, и че хората вярват все по-малко в клеветническата му пропаганда и това ги е накарало да се отвращават все повече от него, и самите зли същества намаляват на брой. За злите същества това е повече от ужасяващо!

*** партията никога не е признавала която и да било от грешките си пред хората. Независимо колко ужасни неща правят, независимо колко е ужасно, те винаги се обръщат и казват: „Нашата партия е винаги права“ (Публиката се смее) и независимо в каква криза е режимът й, те винаги казват: „Ситуацията е напълно чудесна.“ (Публиката се смее) Тук не се опитвам да започна нещо с режима на *** партията. Повдигнах този въпрос, защото главата на злите същества, който ни преследва, твърди, че „*** партията трябва да победи Фалун Гонг.“ Но аз не искам да те побеждавам, *** партийо, не си струваш. Ти си, *** партийо, тази, която причини своя срив, докато преследваше хората и масите, и по време на твоето преследване ти поощряваше измама, зло, борба и корупция, и изгуби сърцата на хората. Много хора научиха фактите и премислят нещата: „Правителството би направило дори нещо толкова порочно, би направило всичко. Не е ли това правителство ужасно?“ И особено сега, когато хората по света са научили фактите за [самозапалването] на площад „Тянанмън“, те разсъждават над нещата, премислят ги: „Правила ли е това *** партията по време на всичките си политически кампании?“

Половината от китайския народ е бил преследван от *** партията. Преди да бъде установена политическата й власт, както знаете, домовете на много богати хора бяха претърсени и имуществото им – разделено, и те дори бяха екзекутирани или изпратени в затвор. „Кампанията за потискане на контрареволюционерите“, „Трите опозиции и петте опозиции“, „Кампанията за елиминиране на контрареволюционерите“, „Културната революция“ – тя преследва огромен брой китайци в тези многобройни, многобройни движения. Така че, в крайна сметка, повече от половината китайски народ е бил обект на различни форми на преследване. Умишлената, изкривена, мамеща душата пропаганда на *** партията наистина причини изкривяване в съзнанията на китайския народ и така партията и нацията в Китай бяха забъркани заедно в едно понятие, ето защо в много случаи, независимо колко лошо нещо направеше *** партията, хората винаги мислеха, че правителството е право. Но този път е различно. Хората го преосмислят.

Така че, разглеждайки това от сегашната ситуация, много хора в континентален Китай спокойно и обективно обмислят тези въпроси. За злото това само по себе си е предостатъчно, за да представлява най-голямата заплаха. Злите елементи в различни измерения искат да гарантират, че порочният главен мошеник в Пекин може да върши зло, така че блокираха Пекин най-плътно. Фактът, че ТОРС успя да се появи в Пекин и дори да пробие в Джонанхай и да повали няколко от членовете на Постоянния комитет на Политбюро – ще ви кажа, че това не е просто въпрос на инфекциозна болест, както смятат хората по света. Ето къде злото блокира нещата най-здраво. То е унищожено до тази степен, до точката, в която не може дори да пази домашното си гнездо, така че Боговете са способни да проникнат в центъра на злото. (Ентусиазирани аплодисменти) Този главен мошеник погледна и видя, че всичко е свършено, така че побягна към Шанхай. Той помоли хората да защитят Шанхай с живота си, но за какво говори? Дори обикновените хора помислиха, че е ирационално – как „го защитаваш със собствения си живот“? Болестта се цели точно в живота ти. Няма да се получи дори ако използваш пистолет, за да я застреляш (Публиката се смее), и дори атомните бомби са безполезни. (Публиката се смее) Всъщност тези думи бяха казани съзнателно. Това е, защото той не е човешко същество и вътре в човешката му кожа са покварени прогнили духове; тези духове говореха – домашното гнездо е загубено, така че той иска хората да защитават Шанхай до смърт. Може ли да бъде успешно защитен? Дори в домашното гнездо, което ти запечата най-здраво, беше проникнато, може ли Шанхай да бъде защитен? Веднага ТОРС избухна из цял Шанхай. „Прикрийте го!“ Но това, което той прикрива сега, не са събраните статистически цифри. Той вече не събира цифрите. Каза на подчинените си: „Където избухне ТОРС, отговорният служител там ще бъде незабавно уволнен.“ Така никой служител не смее да докладва. Точно така ТОРС „изчезна“. За главния мошеник ни най-малко няма значение колко хора умират – всичко, което има значение, е собственото му съхранение. Така, сега злото не смее да остане и в Шанхай и препуска наоколо от място на място. (Публиката се смее) Тогава, разглеждайки това от тази ситуация, тези зли фактори повече не могат да удържат и ситуацията им е безнадеждна.

Независимо че злите същества са толкова яростни, всички те треперят от страх и тревога, те се страхуват. Разбира се, преди да бъдат напълно изчистени, покварените същества все още ще направляват злите хора да вършат лоши неща. Злите хора губят цялата си рационалност, когато са контролирани от злото, но щом се успокоят, се страхуват. Всяко телефонно позвъняване от наши ученици ги шокира до степен, при която не могат да спят през нощта – толкова са уплашени. И този зъл главен мошеник е осъзнал своята съдба: „Нищо не може да бъде направено за цветята, които окапват“(1) – нищо не може да направи. Постоянната ескалация на преследването на Фалун Гонг ги остави без какъвто и да е изход. Стъпка по стъпка те ескалираха нещата и бяха загрижени да го потиснат и повалят с един удар, и така никога не оставиха изход за себе си. Измамната пропаганда все още е постоянно фабрикувана и те няма как да се обяснят на китайския народ, няма как да се обяснят на хората по света и китайското правителство винаги е разпространявало лъжи, за да мами обществеността, фабрикувало е слухове, съчинявало е фалшиви новини и е причинявало смъртта на толкова много обикновени, редови хора чрез преследване. Колко покварено – би ли било позволено този режим все още да съществува? Изправени пред едно бъдещо общество, което има цялостна законова система, тези хора не могат да избегнат правосъдието! (Ентусиазирани аплодисменти) Могат ли да не се страхуват? Страхуват се.

Разбира се, независимо дали говорите за преследването, или че злото отива към своята смърт, това не е приключило. Така като Дафа ученици не можете да снижите гарда си в утвърждаването на Фа и ние трябва да го правим дори по-прилежно. И за онези от вас, които не са се справили добре, или които са пристъпили напред късно – особено за вас – вие трябва да хванете последния шанс да се справяте добре, защото когато повече наистина няма зло, този въпрос ще приключи.

Ако това не се беше случило, тогава що се отнася до Дафа учениците, аз щях напълно да уредя чрез положителни средства всички минали услуги и стари дългове, които те щяха да срещнат по време на своето самоусъвършенстване, както и различните неприятности и дългогодишните минали връзки и старите дългове на съзнателните същества от всяка разновидност, на които се натъкнех по време на Фа-коригирането. Но това преследване се случи и е вярно, че някои хора се справиха зле и действаха неприемливо, така че след като не се справихте добре, трябва да се възползвате от възможността и да компенсирате за загубите, причинени от това. Вие сте Дафа ученици, така че ако искате да се справяте добре занапред, има нужда да се концентрирате повече върху самоусъвършенстването.

Всяко едно от нещата, които Дафа учениците трябва да правят, е много важно. Всичко от вашето Съвършенство в индивидуалното самоусъвършенстване е преплетено с вашето утвърждаване на Фа, така че трябва да се справяте добре и трябва да намерите и преодолеете своите недостатъци в хода на Фа-коригирането. Защо е така, че учениците, които живеят в някои райони, си сътрудничат добре, докато учениците в някои други райони – не толкова добре? Не можете да кажете, че е, защото там имаме специални агенти, които причиняват намеса, или да виним това или онова. Всъщност аз говорих за това отдавна: когато съзнанията ви са много праведни, специален агент не би посмял да остане там, където сте. Той има само две възможности. Едната е да бъде асимилиран от праведното поле, тъй като чистото и праведно поле, което Дафа учениците излъчват, изчиства всичко лошо в съзнанието на човек. Чистото, праведно поле би го дезинтегрирало, би дезинтегрирало всичко, което е неправедно в съзнанието на човека, и това е друго проявление на спасението и отражение на състраданието. Когато всичко лошо в съзнанието на човек е дезинтегрирано и той е оставен само с просто, чисто съзнание, тогава този човек ще приеме и оцени кое е праведно и добро. Така че не е ли той асимилиран? Тогава другата възможност е да побегне колкото може по-бързо, защото мисловната карма на лошия човек и лошите понятия се страхуват да не бъдат дезинтегрирани.

Тогава защо някои хора са способни да си проправят път до там, където сме ние? Разбира се, наистина няма много от тях. И защо по това време някои все още снабдяват злото с информация? Защото нашето поле не е чисто и праведно на тези места и не е способно да има ефекта на спасяване на съзнателни същества и да спасява животи. То не може да шокира злото. Не е ли това наш собствен проблем?! Все пак обаче, някои хора продължават по темата, говорейки за това кои са специални агенти и за този или онзи човек. Но не е ли това проблем от наша страна? Да. Така, отсега нататък трябва да се справяте по-добре в изучаването на Фа и по този начин вашите праведни мисли ще бъдат по-силни и ще имате по-велика способност за спасяване на съзнателни същества.

Също така често имаме някои ученици, които говорят безотговорно. Когато има различни мнения, вместо да погледнат на нещата положително и спокойно, те подмятат няколко студени думи и просто захвърлят настрани това, което други хора имат да предложат. Даването на добри идеи и сътрудничеството едни с други с грижа е правилният подход. И особено когато става въпрос за определени неща като цяло, трябва да си сътрудничите дори по-добре едни с други. Това е точно като изправянето на този зъл, главен мошеник на съд този път – то изисква сътрудничеството на всеки и гласовете ви ехтят от цял свят. Така че, от тази гледна точка, вашето сътрудничество носи доста голяма мощ. Мисля, че напоследък е доста добре, но все още има области за подобрение.

Какво имам предвид под „области за подобрение“? Вчера един ученик ме попита: „Учителю, защо Комисията за човешки права на Обединените нации се превърна в това, което е сега? САЩ повдигнаха проблемите с човешките права на Китай няколко пъти, но всеки път техните усилия бяха отхвърляни и накрая никой дори не подемаше темата. По-късно дори председателската позиция беше заета от правителство, което сериозно нарушава човешките права.“ Трябва да премисляме нещата спокойно и понякога наистина можем да видим нещата ясно. Не е, че праведните елементи са спрели да работят. А че понякога е лесно за старите сили да се възползват от пропуските в това, което правим. Например, когато действаме, много от нас използват човешко мислене при предлагането на идеи и вие опитвате всичко, което можете, за да сложите край на преследването, и искате обикновените хора да го спрат. Някои мислят: „Защо САЩ не използват сила, за да се отърват от злия мошенически режим? Защо не обявят война?“ А други си казват: „Има толкова много демократични страни в света. Защо не надигат глас? Какво правят сега Обединените нации?“ И ето как изглеждат нещата на повърхността. Но всъщност мога да ви кажа какво отразява това: ние сме твърде зависими от човешките същества. Ако човешките същества сложеха край на преследването, какъв срам би било това за Дафа учениците! Няма да сме утвърдили Фа, няма да сме изградили могъща добродетел в преследването и нашите Дафа ученици няма да са проправили своя собствен път. Казах, че този път ще бъде оставен за бъдещето. Тогава не е ли този въпрос решаващ? Ето как старите сили бяха способни да се възползват от пропуските. Вие сте вложили надеждите си в обикновените хора, така че старите сили направиха така, че внесената от тях резолюция да бъде отхвърлена. И докато продължавахте да влагате надеждите си в обикновените хора, те правеха така, че вашата резолюция дори да не може да бъде подадена за разглеждане, и така САЩ бяха изгонени от Комисията за правата на човека. Вие все още влагахте надеждите си в обикновените хора, така че те направиха председател държава, която нарушава човешките права. Трябва да станем по-рационални, като се поучим от тези уроци. Минахме през толкова много и чрез тези уроци постепенно трябва да станем с ясно съзнание.

Така, що се отнася до съденето на главния мошеник този път, аз ви наблюдавам и гледам. Когато открих определени проблеми, казах на някои отделни Дафа ученици: „Не можем да сме твърде привързани към обикновените хора.“ Ако наистина го отведем в съда, ако истински успеем да го осъдим успешно, ако истински сме способни да придвижим това, тогава то ще е било направено от нашите Дафа ученици. Където и да има проблем, там трябва да отидем и да разясним фактите – съдии, адвокати и различни хора, въвлечени в делото, са все хора, на които трябва да разясним фактите. Щом човешките съзнания са пречистени, съдът ще застане на страната на справедливостта. Тогава няма ли Дафа учениците да са тези, които правят това? Няма ли то да е резултат от утвърждаването на Фа от Дафа учениците? Няма ли да е постижение на Дафа учениците? Не можете да го наречете утвърждаване на Фа от обикновени хора, то е вървенето на Дафа учениците по техния собствен път. Това е малкото, което прави нещата различни. (Учителят се смее) Наблюдавам това. Не позволявайте на старите сили да се възползват от каквито и да е пропуски.

Всъщност, говорейки от друг ъгъл, да сте способни да изправите злото на съд и да можете да го осъдите – мога да ви кажа, че това е, защото злото е намаляло до такава степен. То повече няма способността да се справя с нещата. Твърде е заето, за да се грижи за нещо отвъд гарантирането на собствения му живот. Видяхте как едно след друго делата, които заведохте, бяха приети и успешно отсъдени. Това е показателно. Но някои от вас все още мислят: „Какво става?“ Не че нещо става. Просто злото отива към своя край. 20 юли 1999 г. беше, когато злото започваше да се издига, и то достигна връхната си точка около 2000 и 2001 г., а сега се спуска обратно надолу, спуска се надолу към дъното.

Изличаването на Фалун Гонг по света е нещо, за което злото вече не смее дори да мечтае. Те вече знаят, че е невъзможно да изличат Фалун Гонг в континентален Китай, и нещо повече, хората се пробуждат. Но те отстъпиха назад в ъгъла и сега нямат начин да се върнат обратно. Продължават да ескалират нещата и да сипят още и още обвинения. Поставиха се толкова високо и тактиките им са толкова възмутителни, че не биха могли да слязат дори ако им поставят стълба. Те не могат да слязат, но не могат и да стоят изправени, така че ще паднат. Преди това преследване Дафа се разпространяваше от уста на уста и нямаше толкова влияние в международната общност. Но докато това преследване се случва, то постоянно подсилва репутацията и признанието на Дафа и постоянно го избутва на международната сцена и към върха на човешкия свят. Това също беше една от целите на старите сили в аранжирането на преследването. Не е ли това, което се случва? Човечеството обръща все повече внимание. Хората все още имат страна, която е ограничавана, но ако ограничаващите елементи бяха елиминирани, тогава отношението, което хората по света имат към Фалун Гонг, не би било, както е днес. Би било подобно на състоянието на съзнанието, което имахте, когато първо получихте Фа, където веднага щом отворихте този Фа, знаехте какво е. Точно сега вътрешното значение на Фа не е показано на повечето хора по света, така че хората не могат да го видят. Причината е, че това е нещо, което е запазено за следващата фаза. Ако бъдещите хора получеха Фа и се смесеха и разбъркаха с нашите Дафа ученици днес, много неща биха били трудни за управляване. Така че не направих твърде много усилие да придвижа това. Но много хора изучават Фа, самоусъвършенстват се и влизат в Дафа. Това всъщност е създаване на основа за бъдещето. Те са бъдещите самоусъвършенстващи се и по тази причина това също е аспект от спасението на съзнателни същества от Дафа учениците.

Разглеждайки цялостната ситуация, това е всъщност текущото положение. Не пропускайте никое от нещата, които Дафа учениците правят. Всяка ваша дума, всяка листовка, всяко натискане на клавиш, всеки телефонен разговор и всяко писмо имат огромно влияние. Съществата, които са разбрали фактите, стават подвижна медия и също ги разясняват. Това има голямо влияние върху обществото. Вие също видяхте постиженията и тази ваша страна, която е силна. Така, вървейки напред, Дафа учениците все още трябва да правят тези три неща: самоусъвършенствайте се добре, разяснявайте фактите и изпращайте праведни мисли, за да елиминирате злото.

Има и нещо друго. Както току-що казах, точно сега злите елементи са унищожени до точката, в която са останали много малко. Злите елементи, за които говоря, са онези объркани и странни същества в други измерения. Всички те са наистина от ниско ниво, въпреки това идват от различни системи на колосалната небесна твърд и се натрупват тук. Те са там, когато отворите едно измерение, както и когато отворите друго, така че изчистването им се прави ниво след ниво. Понякога се чудите: „Защо има още, след като ги почистя, и още, след като почистя тези?“ Ето как е. Също така, те са унищожавани като цяло, така че общият им брой намалява и те намаляват в различни нива и равнини на измеренията.

Има и още нещо, което не съм ви казвал никога преди, и това е, защото не можех да говоря за него твърде рано, а Учителят прави тези неща по ред. Когато ви казвам да елиминирате и да се противопоставите на старите сили, имам предвид, че трябва напълно да се противопоставите на преследването и да унищожите тези елементи. Ние всъщност го направихме и ги унищожаваме. Също така унищожихме в огромни количества онези зли същества, които бяха използвани от старите сили, и цялостното Фа-коригиране се приближава все повече; то унищожава злото от върха до дъното в огромен мащаб и вие също го унищожавате на различни нива и равнини чрез изпращане на праведни мисли. И тогава има един финален тип елемент. Какъв тип елемент е това? Знаете, че ви давам автоматични механизми за увеличаване на Гонг и други елементи като Фалун. Също така, моите Фашъни лично се грижат за Дафа учениците и са назначили някои Богове, които могат истински да асистират на Фа-коригирането, за да помагат. Но старите сили също са аранжирали систематично своите елементи и по този начин са аранжирали подробно всичко, което искаха. Така това е поставило всеки ученик под влияние на специфични подредби на старите сили и под влиянието на онези същества на старите сили. Съществата, за които старите сили аранжираха да правят специфични неща, не са онези объркани същества от ниско ниво от типа на духовете или прогнилите призраци, за които говорих. Има Буди, Даоси и Богове сред тях, въпреки че всички те са от ниски нива, и тук, на най-ниското ниво, което е човешкият свят, те вършат неща, дадени им от старите сили. Те се проявяват в миниатюрни размери и понякога ги виждате като малка блестяща искра светлина, която се стрелва напряко. Старите сили аранжираха дори повече от тях около мен. Но аз ги елиминирам в огромни количества.

Тогава как действат те? Те нямат свои собствени виждания. Сякаш единствената им цел е да завършат своите мисии. Каквото старите сили са аранжирали за тях да правят по онова време, те го правят до края. Чуват Фа, който преподавам, но отказват да се променят. Няма да си отдъхнат, докато не довършат това, което искат да направят. Това е, защото мислят точно като старите сили; мислят, че те извършват Фа-коригиране, че са Богове и че трябва да изпълнят заповедите на старите сили, и искат да продължат да го правят. Понастоящем, макар че старите сили са елиминирани и оставащите прогнили духове на най-ниските нива вече не могат да оказват толкова ефект, много форми на намеса, много елементи на преследване, преследването, което се проявява в различни региони в континентален Китай, и измамната пропаганда – всичко това е резултат от тяхното контролиране на съзнанията на порочните хора. Като ваш Учител аз изобщо не ги признавам. Те не могат да видят нищо от това, което истински искам да направя, така че се месят и месят наоколо, преди моето Фа-коригиране да пристигне, и измислиха куп неща. Щом Фа-коригирането пристигне, ще изчистя напълно тях и всичко, което са направили, незабавно създавайки наново нещата, които наистина са част от бъдещето. Старите сили не могат да видят процеса, който е след Фа-коригирането, и причината е, че принадлежат на миналото, така че не могат да видят бъдещето. Те не могат да видят нещата на бъдещия космос, така че са упорито привързани към това, което искат, и правят тези неща през цялото време. Така това, да не признаваме нищо, което правят старите сили, да не признаваме преследването и намесата във Фа-коригирането, да накараме преследването да спре по-скоро и да вървим по собствените си пътища – не можем да направим това, без да изчистим тази форма на намеса от тяхна страна, тъй като те искат да завършат задачите, дадени им от старите сили.

От перспективата на цялостното Фа-коригиране те са извършили изключително тежки грехове и са направили огромни злини. Макар старите сили да са фундаментално елиминирани, онези, които вършат специфични неща, също трябва да бъдат елиминирани. Те са истинските задкулисни помощници на старите сили и са привързани към всичко, което правят. Много пъти съм казвал, че злите същества и старите сили се възползват от времето преди Фа-коригирането да пристигне и от пролуките, създадени от слизащи надолу космически тела от високо ниво, и хвърлят върху мен карма и прогнилата материя в космоса и човешкия свят, и искат да ме накарат да понеса всичко това и да го елиминирам. Казвам им: „Ще бъдете държани отговорни за всичко, което правите.“ Те не обръщат никакво внимание и казват: „Ти скочи в помийната яма, така че как може тялото ти да е свободно от помия?“ Това, което имат предвид, е: това място е толкова мръсно, така че как може да дойдеш тук и да не ти се случат тези неща? Това е степента на най-високото разбиране на мъдростта на старите сили и то отразява състоянието на космоса от тази ера – ето как те виждат нещата. Но това, което не можеха да очакват, беше, че на каквото се натъкна във Фа-коригирането – и това включва всичко в него, което не е това, което исках, а бе наложено – това е истинската пречка за Фа-коригирането и последното проявление на формиране-застой-упадък на космоса. Те казват, че това материално измерение е мръсно, но мръсотията на това измерение е причинена от разликите между нивата на космическата структура. Това не се брои като истинска мръсотия. Така че, когато един Бог дойде тук и не може да се върне обратно, не е защото тази мръсотия не може да бъде отмита, а защото сферата на неговото същество е била понижена. Заради влиянието на разнообразни понятия и различни същества в космоса, те не могат да се върнат. Така това, което истински ме замърсява, което ми създава неприятности, което носи неприятности на Фа-коригирането и преследване на Дафа учениците, всъщност не са тези мръсни елементи тук, а изкривените понятия на съществата в космоса, манипулиращи онези елементи. Онези елементи от ниско ниво са съпротива, която старите сили специално произведоха, и те причиниха тези случаи на преследване и различни форми на неприятности. Това е истинското замърсяване. Така че, когато кажат: „Ти скочи в помийната яма, така че как би могло тялото ти да е свободно от помия?“, помията не е трудността или пречката; всъщност истинската помия са точно онези стари сили и всички същества, които се опитват да наложат нещо на Фа-коригирането. Така истинската спънка пред Фа-коригирането са те. Точно тези така наречени същества от високи сфери манипулираха същества от ниско ниво да изпълняват нарежданията им, разглеждаха съществата вътре в Трите сфери като напълно безстойностни и са причината за многото елементи на трудност за съществата, които слязоха долу в миналото и не можаха да се върнат обратно.

Така че, както съм ви казвал в миналото, казвал съм, че знаех, че ще се натъкна на трудности във Фа-коригирането, и знаех до каква степен ще се случи това. В действителност ви казвах, че всичко е под контрол. Всъщност казвах, че знаех, че те ще направят тези неща и че старите сили ще се покажат. Космосът вече не е достатъчно добър, така че те щяха да направят тези неща. Всичко, към което те са привързани, всичко, което са аранжирали, и всичко, което искат – всички тези неща бяха неизбежни. Праведните Богове, разбира се, не биха се държали като лошите същества от ниско ниво, които безразсъдно вършат злини. Те, разбира се, всички действат по добър начин. Но тази доброта е изкривена и зад добротата има привързаности. Също така, точно заради тяхното добро поведение пречките, които те създадоха, са най-ефективните в измамването както на себе си, така и на другите. Ако не беше Фа-коригирането, наистина щеше да е трудно да се пробие през тези неща.

Така че, за да се елиминират цялостно всички зли елементи, отсега нататък, когато Дафа учениците изпращат праведни мисли, те трябва напълно да изчистват онези задкулисни помощници на старите сили, или с други думи – да ги елиминират. Те точно изпълняват всичко, което старите сили искат да бъде направено. Едва след като са елиминирани, могат да бъдат спасени повече съзнателни същества и моите Фашъни и праведните Богове, които истински поддържат Дафа, ще са способни да се грижат за нещата цялостно. Започнете да ги елиминирате напълно. Мнозинството от тях са на ниско ниво и директно контролират прогнили духове. Много е лесно да ги елиминирате, тъй като техните нива са доста ниски, но те се крият вътре в най-повърхностното измерение.

Това, което ви казах току-що, е много важно. Отсега нататък, когато изпращаме праведни мисли, най-важното е прицелването в тях и в оставащите прогнили духове, които подриват Фа. Разбира се, просто продължавайте да изпращате праведни мисли, както го правехте преди. Сега, като поговорих за това, вие знаете за него и наличието на ясна цел при изпращането на праведни мисли ще свърши работа. Няма нужда да мислите за неща, които са твърде специфични. Имайте тази цел предвид: напълно сложете край на замесеността на старите сили. (Ентусиазирани аплодисменти)

Причината, поради която не ви казах това твърде рано е, че по-рано цялостната система на старите сили, както и съществата от ниско ниво бяха създали много сложни елементи и ако те бяха изчистени наред с всякакви видове безпорядъчни същества, тези неща щяха да станат наистина хаотични. Сега е правилният момент. Също така съм аранжирал праведни Богове и мои Фашъни за пълен контрол и наблюдение над тях, да им попречат да подриват нещата и да гарантират, че няма да възникнат каквито и да било проблеми.

И нещо друго: много хора в публиката са от други държави и много хора са отговорни лица. Когато Дафа учениците утвърждават Фа, няма значение в коя страна или регион сте, или към коя етническа група принадлежите – няма такива разграничения сред Дафа учениците. Вие всички сте едно тяло. Онези от вас в публиката, които са от жълтата раса – вашата душа може да не е този тип същество. Ако сте от бялата раса, може да не сте наистина бял. С други думи, по време на самоусъвършенстването не бива да сте привързани към тези неща, те нямат значение. Така че трябва да си сътрудничите добре едни с други. Точно сега Дафа учениците стават с все по-ясно съзнание, защото са преживели толкова много, и стават все по-рационални, така че когато работите заедно, вие сте в хармония много повече, отколкото преди. Колкото по-добре си сътрудничите едни с други като цяло, толкова по-силни сте, и колкото по-силни сте, толкова по-огромно е вашето влияние. Всъщност по време на преследването и докато утвърждавате Фа, това, което виждате в човешкия свят, е доста спокойно. Но в други измерения въздействието и влиянието са огромни. Всеки път когато имате събитие, има голяма битка между доброто и злото в небесата. Разбира се, сега злото става все по-малко и сякаш бива помитано. Но разбира се, докато то все още съществува, ще причинява вреда. Не можем да сваляме гарда си и все още има нужда да си сътрудничим дори по-добре и често да общуваме едни с други.

Извървете добре последната отсечка от пътуването на Дафа учениците! Повече ще бъде казано в бъдеще. Не искам да казвам твърде много неща само за да ви правя комплименти и не искам да ви хваля твърде много. Всички вие сте Дафа ученици, така че Учителят дава по същество, когато говори за каквото и да било. Няма да казвам повече на тази конференция, тъй като след малко ще ви е нужно да хапнете за обяд. (Дълги, ентусиазирани аплодисменти)

Бъдещи велики просветлени същества, (Учителят се усмихва) в тази последна фаза на утвърждаване на Фа създайте своята най-велика могъща добродетел! (Дълги, ентусиазирани аплодисменти)


(1) Стих от известната китайска поема „Хуан Ши Ша“ от Ян Шу – бел. прев.