Преподаване на Фа на Конференцията във Ванкувър, Канада, 2003 г.

Ли Хонгджъ

18 май 2003 г.

(Продължителни аплодисменти) Тъкмо видях някои от вас на миналата Фа-конференция. Изглежда нашите Фа-конференции се провеждат по-често около летния сезон. Когато се провеждат Фа-конференции от различни региони, хората там винаги ме канят и се надяват, че ще присъствам. Всъщност всеки път, когато ви виждам, е защото имам неща, които да ви кажа. Обикновено, когато различни региони провеждат Фа-конференции, всички те искат Учителят да присъства и да каже няколко думи. Но понякога не сте схванали напълно изискванията, които съм изложил за вас в предишната лекция, и тогава, ако кажа още, е вероятно то да разводни вашето разбиране от предишната лекция и нещата, които трябва да правите. Така че не мога да присъствам на Фа-конференции толкова често. Всъщност днес нямам нещо специално, за което да говоря, но обещах отдавна на учениците във Ванкувър, че ще дойда, когато провеждат Фа-конференция, затова този път дойдох. (Топли аплодисменти)

Работихте усилено. Видях какво свършихте, разяснявайки фактите и ходейки в консулствата и посолствата, за да утвърдите Фа. На тази Фа-конференция учениците имаха някои трудности с храната и настаняването. Когато пристигнах тук, ви видях да ходите навсякъде по улиците. Но независимо колко е трудно, вашата цел е ясна: в трудни ситуации ние сме способни да спасяваме съзнателни същества и да успеем да усъвършенстваме себе си; в този процес на самоусъвършенстване ние сме способни да се каляваме и да ставаме по-чисти и по-чисти, и все повече да отговаряме на по-високи стандарти; и междувременно, това зло преследване ви направи все по-рационални и способни да знаете все по-добре как да посрещате и да се противопоставяте на злата драма и на това преследване. Така че независимо колко е мъчително или колко е трудно, ние сме Дафа ученици, така че не се стремим към нищо на обикновените хора и вие сте наясно с крайната цел: ние искаме да постигнем Съвършенството на самоусъвършенстващ се. Това, което искаме да получим, е нещо, което обикновените хора никога не биха могли да получат. Ето защо за Дафа учениците е важно и сериозно нещо да започнат от обикновен човек и да са способни напълно да отидат отвъд обикновените хора по време на този процес; и отгоре на това вие се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество и трябва да покривате по-високи стандарти – стандарти, които надхвърлят човешкото общество – и да извършите неща, които всички самоусъвършенстващи се през историята са искали, но никога не биха могли да извършат. Така че неща като вашето утвърждаване на Фа и спасяване на съзнателни същества обхващат как подобрявате себе си, как елиминирате своите пропуски, нещата, към които все още сте привързани, и всякакви видове недостатъци. По този начин, независимо какви форми от обикновеното общество използвате в утвърждаването на Фа, вие се самоусъвършенствате; независимо какво правите – напредвате и независимо какво правите, трябва да го правите със състоянието на самоусъвършенстващ се, а не от отправната точка на обикновен човек.

Ясно е каква е нашата отправна точка. Есенцията на това, което правите като самоусъвършенстващ се, е да се подобрявате и да се усъвършенствате, и по време на това преследване да изобличавате злото, да доведете преследването до край и да отхвърляте подредбите на старите сили. Така че много от нещата, които правите, изглеждат като това, което правят обикновените хора, но същинската им природа е различна. Фундаменталната разлика е, че нашата крайна цел и отправната ни точка са различни от техните. Ние само използваме някои обикновени средства в обикновеното общество. Обикновеното общество също е ниво, което Фа е създал за човечеството, така че на това ниво ние утвърждаваме Фа чрез използването на културата, която Фа е създал за обикновените хора, и различните форми, в които тя може да съществува. Не мисля, че има нещо нередно в тези неща.

Знаете, че доброто и злото съществуват едновременно в човешкото общество. Но самоусъвършенстващите се в Дафа действат изцяло от доброта и това има положителен ефект върху човечеството, върху обществото, върху мисленето на хората, поведението и моралните ценности, и върху нас, самоусъвършенстващите се. Разпространението на Дафа всъщност е постигнало огромен, положителен ефект – изключително добър ефект – върху обществото, човешките същества и самите самоусъвършенстващи се; и всичко, което се проявява, е било позитивно. Ние сме наясно с това, обикновените хора в обществото също. В условията на злото преследване някои хора бяха използвани и контролирани от зли същества по онова време и казаха неща, които не идваха от сърцата им; неща, които изглеждаше, че означават нещо, но в действителност не означаваха, и неща, които не идваха от тяхното собствено мислене – това беше причинено от манипулирането от злото. Днес, когато човешките същества казват нещо за Дафа, те трябва да са отговорни към себе си. Преди хората можеха да кажат, че онези думи не са били техните собствени намерения, тъй като хората бяха контролирани и мамени от чужди зли същества. Но когато обстоятелствата са такива, че чуждите зли същества са изчистени и хората казват нещо, тогава говорят те самите и така те трябва да поемат отговорност за него.

Аз превръщам състраданието в практика. Мога да игнорирам лошите неща, които хората са направили на Дафа учениците и мен или които са казали за нас по време на преследването, както и нещата, които са направили, за да влошат ситуацията. Разбира се, това не е вярно за онези, които са причинили голяма вреда на Дафа. Тези не могат да бъдат спасени. Да, Фа може да спаси всяко едно нещо – вие чухте Учителя да ви казва, че мога да превърна всичко в най-доброто нещо, независимо колко лошо е – мога да направя всичко това, Великият Фа може да го направи, но някои злонамерени хора извършиха такива грехове срещу себе си по време на това преследване, че повече не заслужават да чуят това, което Дафа учениците имат да казват, и вече не заслужават да бъдат спасени от Дафа; с други думи, в това преследване те вече са се позиционирали за своето бъдеще и са изгубили шанса да бъдат спасени. Така тези хора не са включени. Казах, че независимо колко лошо е станало едно същество в хода на историята, то все още ще има шанс. Независимо дали то е в човешкото измерение или в друго измерение на някое ниво, докато не е съгрешило срещу Дафа по време на това преследване, тогава независимо колко огромни са греховете му в хода на историята в обикновеното общество или в друго измерение на някое ниво, мога да го спася. И ви казах това: не зачитам миналите грешни дела на което и да е същество в историята. Това е, защото дори космосът вече не е достатъчно добър и съществата повече не могат да бъдат сравнявани със съществата от етапа на периодите формиране и застой, така че когато всичко вече не е достатъчно добро, не искам да сравнявам и подбирам кои са относително по-добри. Просто искам да спася всеки и докато те не са съгрешили срещу самото Фа-коригиране, мога да ги спася. Придържам се здраво към този принцип, докато правя нещата. (Аплодисменти)

Често има ученици, които ме питат за онези хора, които искат да научат Дафа, но които са действали като шпиони за злото, преследващо Дафа, и които са преследвали Фа-коригирането. Тези хора, които са съгрешили срещу Дафа, но са все още сред Дафа учениците, по отношение на знаещата си страна не искат да напуснат Дафа и все пак, по отношение на човешката си страна, са водени от своите човешки понятия и човешки привързаности и са извършили някои неща, които са навредили на Дафа учениците и на Фа-коригирането. Така че при тези хора, които аз все още наричам „ученици“, проблемите са наистина сериозни и тежки. Но не е така, че те повече не могат да бъдат избавени, не е така, че вече не могат да бъдат спасени. Те все още са различни от другите същества. Точно сега Фа-коригирането не е приключило, така че все още има шанс за утвърждаване на Фа. С други думи, все още има шанс да се компенсира за това. Аз разглеждам едно същество цялостно и гледам цялата му история. Ако някой е наистина Дафа ученик, ако той наистина е бил много добро същество в миналото, но е направил моментно нещо погрешно в тази среда, тогава той все още е различен от обикновен човек, който е съгрешил срещу Дафа. След като те компенсират за вредата, която са причинили, все още могат да успеят и ако се справят добре, ще ги чака по-велика могъща добродетел така или иначе. (Аплодисменти)

Казвал съм преди, че в обикновеното общество, независимо каква е позицията ви или работата ви и дори ако работата ви е шпионаж – което е специална работа и със специални задачи и затова го наричат „персонал със специални задачи“, нали? – въпреки това вие сте същество, така че не бива наистина да изпускате тази изключително рядка и скъпоценна възможност само защото имате специална работа, не можете да унищожите шанса, който съществата са чакали десетки хиляди години, само заради работата си. Ето как гледам на съществата. Разбира се, преди, когато преподавах Фа, вратата за спасение беше оставена широко отворена – не ви избирах въз основа на каквато и да било социална класа, професия или статус. Изобщо не гледам тези неща. Няма значение дали сте богат или беден, в каква социална класа сте, дали сте умен или не, дали сте добре образован, към коя етническа група принадлежите – не правя никакви разграничения. Не гледам което и да било от разграниченията, които човешките същества правят, и не вземам което и да било от тях предвид. Отнасям се към всеки по един и същи начин. Ето как го правя. И това, разбира се, включва онези специални агенти и онези, които дори са започнали работа като шпиони, за да научат повече за Дафа.

Разбира се, ако погледнете назад и помислите за това, ще видите, че аз, като ваш Учител, се отнасям към съзнателните същества с най-голямото милосърдие. Така че ако въпреки всичко това все още не мога да ви спася, тогава за такива хора трябва да има последствия. Знаете, много ученици искат да ме видят и много обикновени хора искат да ме видят. Когато някои хора ме видят, се вълнуват, без да знаят защо, и когато някои ме видят, чувстват особена сърдечност и близост. Някои хора толкова се вълнуват, че им се плаче. Това е, защото знаещата им страна знае, че който и да ме види, ще му помогна (Аплодисменти) и че мога да намаля греховете и кармата, които той е направил в хода на историята. (Аплодисменти) Така, независимо каква е работата ви или какво правите, докато ме виждате, ще ви накарам да развиете добри (шан) мисли и докато ме виждате, ще намалявам вашите грехове и карма насред добрите ви мисли. (Аплодисменти) Всъщност всички в света имат знаеща страна, те са наясно. Или, казано по друг начин, няма значение какво сте правили или какво правите – аз се отнасям с всички вас по този начин. (Аплодисменти) Може би това е „великото милосърдие“, за което говорят хората. Разбира се, това е начинът, по който то се проявява сред съществата на това ниво. Когато се отнасям към хората по този начин, когато се отнасям към хората по света по този начин, ако при този вид милосърдие и при тази толерантност, която напълно превъзхожда отношението на обикновените хора към съществата, хората по света, човешките същества въпреки това нараняват Дафа и разочароват Дафа учениците, които се опитват да ги спасят, тогава Буда Фа има своето достойнство и когато те все още не се справят добре след такова милосърдие, няма абсолютно никаква надежда за съществуването им.

Знаете за атипичната пневмония (ТОРС) в Китай; в миналото старите сили решиха да [я използват, за да] елиминират осем милиона души в Китай. Вместо да се разкайват, те все още крият фактите там. От състрадание към човешките същества [Учителят] иска да даде на човешките същества още шансове и не иска да умират толкова много хора. Но вместо да се разкайват, те дори използват ТОРС, за да преследват Дафа учениците, и прикриват фактите. Хората на власт са също обикновени хора и също са обект на божествено наказание. Боговете предупреждават хората по света и въпреки това [някои] хора искат да покрият нещата и да попречат на хората по света да научат своите уроци. Тогава това, което им се пише, е дори по-лошо наказание от небесата! С други думи, докато се отнасям към всички същества с най-великото милосърдие, ако някои от вас, същества, все още не могат да успеят, тогава ще ви оставя на мира и, разбира се, ще има други начини да се справят с вас. Иначе казано, Буда Фа е милосърден, но той също притежава сериозността и тежестта на природата на Боговете и на хората не е позволено да правят просто каквото искат и да не вземат на сериозно милосърдието на Боговете. Това е акт на хулене на Боговете.

Когато преподавах Фа миналия път, повдигнах въпроса за това как някои ученици са направили грешки, които не е трябвало да правят. Всъщност докато сте постоянни в изучаването на Фа и го изучавате добре, поправяте се и отново се държите добре, тогава вие все още сте Дафа ученик. Просто се справете добре следващия път, това е всичко, и не мислете постоянно за това, сякаш е било толкова сериозно. Ако в съзнанието си го приемате като толкова сериозно, това ще създаде друга ситуация, в която ще се чувствате притиснати от съжаление и тревога, и тогава ще се потопите в привързаността и няма да сте способни да се измъкнете от нея. Целият процес на самоусъвършенстване на Дафа ученика е процес на отстраняване на човешки привързаности. Независимо какво сте преживели, веднага щом осъзнаете проблема, просто веднага го поправете; ако паднете, просто станете и продължете да правите каквото Дафа ученикът трябва да прави. В този случай грешката, която сте направили, ще се брои само за тест, с който не сте се справили добре по време на своето самоусъвършенстване; можете да се опитате да го минете следващия път и за вас ще има още възможности да минете теста отново. Това е всичко. Учителят не може да смята [грешните] неща, които правите по време на самоусъвършенстването си, за нещо голямо. Но при тези хора, които не могат да се измъкнат от тази ситуация или които повтарят грешките, случаят тогава е различен. Не можете да развивате нови привързаности, защото сте направили грешка.

Преди, когато преподавах Фа, не поставях нещата твърде силно и причината беше, че не исках да създавам психически товар за вас или да причиня други привързаности. И поради тази причина рядко преподавам Фа на ученик индивидуално. Щом преподам Фа на човек и посоча недостатъците му – просто помислете – неговото съзнание ще бъде наистина обременено, тъй като думите са дошли от моята уста. Ето защо рядко преподавам Фа на някого поединично. Когато преподавам Фа, говоря за широко приложими неща и говоря в широк смисъл. И когато стане въпрос за проблеми, които са маловажни, които са в периферията или които са изолирани и се отнасят само до няколко души, и когато не се намесват на Дафа учениците като цяло, тогава няма нужда да ги повдигам. Това е, защото по време на процеса на самоусъвършенстване учениците ще видят тези неща помежду си и ще ги посочат на тези хора, те ще посочат недостатъците. И дори ако тези хора не могат да го осъзнаят веднага, защото имат привързаности, те постепенно ще го осъзнаят. Само когато проблеми възникват в тялото в широк мащаб или са такива, които имат общо с цялостната ситуация на Дафа, или когато има проблем със ситуацията с утвърждаването ви на Дафа, само тогава говоря за него. Например точно сега в няколко региона на континентален Китай все още има хора, които разпространяват фалшиви [Дафа] писания, и някои хора са толкова привързани, че дори ги наизустяват, и не само ги наизустяват, а дори обикалят наоколо и ги популяризират сред учениците. Какво ги кара да правят това? Правят го, защото фалшивите писания съдържат неща, към които те са привързани, и неща, които прилягат на човешките им привързаности. Не мисля, че умишлено се опитват да увредят Фа. Те правят това, защото имат привързаности и човешки мисли; извършили са неща, които злото иска да види извършени, и са се намесили на утвърждаването на Фа от Дафа учениците.

Всъщност аз съм присъствал на Фа-конференции в Канада няколко пъти. (Аплодисменти) Има три главни конференции и те ви направиха доста силно впечатление. Първият път, както знаете, беше малко преди 20 юли [1999 г.]. Вторият път беше, когато потисничеството и преследването бяха истински сурови. Тази беше проведена в Отава и аз отидох там. Този път е, когато злото се елиминира напълно в голям мащаб и Фа-коригирането се движи с мощна крачка, елиминирайки злото с много бърза скорост и пробивайки през човешкото измерение. По това време съм тук, за да се срещна с вас. Така тези три Фа-конференции в Канада са доста значителни. (Продължителни аплодисменти)

Би трябвало да кажем, че канадските ученици са свършили чудесна работа и това се отразява в много различни неща. Добре свършената ви работа по отношение на сътрудничеството е ключът и не е имало много случаи, в които да оставяте лични привързаности да влияят на това, как утвърждавате Дафа. И не е имало твърде много случаи сред вас, в които да настоявате на собствените си мнения до степен, в която не можете да ги изоставите. Не е имало много търкания между учениците. Вие си сътрудничите едни с други сравнително добре и ето как сте създали добра ситуация по отношение на утвърждаването на Фа. И разбира се, Канада е специално място. Канадското правителство и народ дават много подкрепа и отзивчивост на Дафа и на Дафа учениците и ние би следвало да благодарим на канадския народ и на правителството за тези неща. (Топли аплодисменти)

Така, разглеждайки тези три Фа-конференции и припомняйки си минали неща, можем ясно да видим разликите в цялостната ситуация. Срещнах се с учениците в Канада три пъти и промените в цялостната ситуация между тези три пъти са големи. Вие всички видяхте това. В началото, когато преследването започна, натискът беше доста силен. Когато преподавах Фа в Канада преди 20 юли 1999 г., много от казаното от мен беше всъщност за да дам знак за някои неща на хората по света – казвах нещо на хората по света. Всеки човек има знаеща страна. Когато преподавам Фа, не говоря само на човешките същества; пластовете върху пластове от мен говорят на същества на различни нива и това е, защото всяко нещо, което се случва в това човешко място, не е изолирано – то е отражение на най-ниското ниво, на произтичащи космически промени. То е точно като това, което казах преди: истините са различни от ниво до ниво. От по-високо ниво истините на по-ниски нива изглеждат грешни, но истините са истини на своите собствени съответни нива и състоянията, проявленията и стандартите за същото нещо са различни на различните нива, като нещата са по-близо до Истината, колкото по-високо отиват. Но като цяло истините се спускат надолу от върха до дъното последователно и когато се проявяват на различни нива, те са истините на различни нива. Съществата на всяко ниво тогава имат различни състояния и различни разбирания за истините. Колкото по-ниско става, толкова по-ниски са изискванията и по-лошо е поведението на съществата. Когато стигне до това най-ниско ниво на човешките същества, ето как се държат съществата и това е близо до най-лошото. Старите сили направиха много точни подредби за това зло преследване. Аз ограничавам злото тук и онези праведни Богове, които са Пазители на Фа, правят същото. Старите сили имат своите подредби, но всъщност злото също е ограничено. Когато злото вкарва злостта си в действие, те действат сякаш с ужасяващо превъзходство, но когато се стигне до реалните резултати, са много слаби. Разбира се, когато покварени човешки същества действат от името на злото, докато праведните мисли на Дафа учениците нямат пропуски и са силни, тогава покварените хора ще станат плахи и дори ще бъдат надвити от праведните мисли. Ето как са нещата. Като цяло злото не е било способно да извърши каквото и да иска да направи и това е, защото в крайна сметка Боговете контролират нещата. Старите сили имат своите подредби, но те просто се опитват да предизвикат необходимата им ситуация и не са способни да направят каквото им скимне, като причината е, че това, което аз искам да направя, и ограниченията върху тях от праведните Богове им пречат да постигнат това, което са започнали да правят.

Старият космос има стари истини. Нито едно същество, преди да е коригирано от Фа, не може да види нищо, което е след Фа-коригирането, и не може да види истинското проявление на новия Фа, тъй като не е достойно. Когато едно същество може истински да види проявлението на новия Фа и на новия космос, тогава то е еквивалентно на ново същество и по естествен начин ще прави нещата съобразно [Фа]. Те не могат да видят тези неща, защото са същества, които принадлежат на космоса на миналото, и така не могат да видят бъдещето, което не принадлежи на космоса на миналото. И това бъдеще не са нещата, които бяха аранжирани по време на историческия период на стария космос, където има бързи и бавни времена и разлики между различни измерения, и неща, които Боговете на стария космос могат да видят. Става въпрос за различен и нов космос, в който всичко е аранжирано наново – било то времето, измеренията, съществата, механизмите или Фа. Той не е свързан с нито едно нещо на стария космос по какъвто и да е начин и съществата на стария космос не могат да го видят. Ако можеха, те биха надхвърлили способностите на всички Богове. Така те действат според стария Фа, следвайки реда на стария космос и правейки това, което искат. Много неща е наистина трудно да се променят. Понякога ги моля да направят определени неща и те смятат, че е неоснователно, така че не смеят да ги направят. Те са просто същества от този времеви период, така че мислят, че това е правилният начин да се правят нещата. Когато изобщо нищо не правят, това може да се брои като добро поведение.

Всъщност тези, които се намесват във Фа-коригирането, са бандата стари сили. Сравнително повече същества в гигантския космос не са взели участие в него и тяхното състояние е такова на наблюдаване на нещата. Но веднъж щом цялостният, огромен поток на Фа-коригирането пристигне, дали ще са го наблюдавали или участвали в него, за всички тях ще има решение във Фа-коригирането; онези, които трябва да бъдат асимилирани, ще бъдат асимилирани; онези, които трябва да получат доброжелателно решение, ще получат доброжелателно решение; при онези, които не могат да бъдат асимилирани или с доброжелателно решение, ако техните нива трябва да бъдат понижени – ще бъдат понижени; а онези, които са извършили престъпления и трябва да бъдат захвърлени долу, ще бъдат захвърлени долу. Бих казал, че не е лесно за едно същество да влезе в бъдещето, това не е лесно нещо и то е така, защото бъдещето не принадлежи на съществата от този цикъл. Ако погледнете на това от перспективата на старите разбирания, за съществата на този цикъл това, да влязат в бъдещето, да влязат в следващия цикъл на космически тела, които не им принадлежат, е абсолютно невъзможно. По време на това Фа-коригиране се отнасям към всичко и всички същества с най-великото милосърдие и това е причината да искам да асимилирам тези същества и да ги взема от стария космос, и ето защо започнах да правя Фа-коригиране на космоса. Ако не беше така, изобщо нямаше да има каквито и да било възможности за съществата на този цикъл да отидат в бъдещето. Бъдещето не им принадлежи, то не принадлежи на тези същества от настоящето. Така че ако някой иска да иде в бъдещето, той трябва да отговаря на изискванията на бъдещето.

Разбира се, за едно същество в настоящото време това не е постижимо и наистина е трудно то да се придържа към него. Но има нещо: моят Фа се разпространява и пласт върху пласт от съзнателни същества всички го знаят, и много същества го изучават и четат. На всяко ниво има „Джуан Фалун“, истините на всяко ниво са различни и думите вътре изглеждат различни и всички те са истината на новия космос на различни нива. Много същества го четат и се асимилират с него. Причината е, че това е нещо, което никога не се е случвало дори от изключително отдалечени времена насам, от началото на времето в космоса, и е нещо, за което съзнателните същества никога не са смеели да си помислят, а именно – да са способни да обхванат толкова огромен отрязък от историята, тъй като тази история не принадлежи на нито едно от съществата в настоящия космос. Всичко в тази история и всички същества в космоса, които живеят в тази среда, и тази история, която предоставя съществуването на съществата в тази среда, истински ще влязат в бъдещето, което не принадлежи на тази история и което всъщност няма нищо общо с тях. Това не е като стария космос, в който, когато космическите тела на различни нива вече не са достатъчно добри, биват унищожавани и тогава са създавани нови. Този процес звучи също като създаването и разрушаването на нови и стари вселени на различни нива в колосалната твърд от съзнателни същества, но всъщност е напълно различен. Независимо от това как различните космически тела в космоса са унищожавани и пресъздавани, те все още са резултат от една едничка мисъл на по-висше същество на високо ниво в този космос и от неговите способности. С други думи, те все още са резултат от стандартите и подредбите на стария космос. Това е, защото за едно дори по-огромно същество всички космически тела под него са част от неговото тяло и когато определена клетка е елиминирана по време на метаболичния процес, когато клетката е пресъздадена, тя все още носи неговите собствени механизми, неговите собствени характеристики и нещата на неговата собствена вселена – всичко е направено от него. Но когато целият космос наистина си е отишъл, то е сякаш това същество е умряло, и по-късно, в определен момент, когато едно същество е пресъздадено, то няма нищо общо със съществото, което е умряло. Това, за което говоря тук, не е като казаното от мен за това как когато душата напуска физическото тяло, все едно сваля дрехите си и ги сменя с други – не е този тип връзка и няма никаква връзка с миналото.

Цялото триединство на едно същество се разлага и спира да съществува, и независимо на колко високо ниво е съществото, не остава нищо. Тази идея, по отношение на края на тази небесна твърд, е лишена от съдържание за всички същества в този космос; всички те са объркани от нея и никой не я разбира; тя е нещо отвъд тяхното разбиране. Дори ако развихрят въображенията си, това все още е ограничено до каквото едно същество може да мисли или знае в този космос, и е в степента на мъдрост, произведена от съществата на този цикъл. Фа-коригирането, при цялата си значимост, не значи нищо за тях. И нещо повече, всички съзнателни същества са изненадани, когато са изправени пред всички неща във Фа-коригирането, и не знаят как да реагират. Всички те знаят, че принципите, които преподадох, са добри, но старите принципи са там, а те бяха създадени през периодите на упадък и унищожение от старите принципи. Ето защо изискването на Фа-коригирането за всички същества е да не правят нищо.

Най-щастливите са онези, които не са предприели нищо по време на периода на Фа-коригирането – те само тихо наблюдават нещата. Тъй като искам да спася всички, ще направя така, че всички тези същества да се асимилират към новия космос и да преминат в него. Но старите сили видяха, че много същества са извършили многобройни грехове в историята; те мислеха, че тези същества не бива да бъдат спасени и не бива да бъдат запазени, и се почувстваха сигурни, че имат контрол над моето Фа-коригиране, така че направиха подредби за прочистването на тези същества по време на моето Фа-коригиране. Тогава, по отношение на съществата в този свят, защо те (старите сили – бел. прев.) правят онези порочни полицаи така жестоки, яростни и свирепи, и защо карат онези зли неща на ниско ниво да вършат злини? Тяхната цел е да елиминират определени хора в света и учениците, за които нямат високо мнение. Така те карат както злосторниците, така и жертвите им, да вършат огромни грехове. Онези, чиито нива са малко по-високи, не правят тези неща директно. Те мислят, че тъй като са Богове, са свещени и чисти и не искат да пъхат ръцете си в куп боклук, за да разбъркват нещата директно, и това е, защото щом дойдат тук, ще паднат. Така те последователно контролират същества в нивото, което е непосредствено под тяхното. Старите сили на различни нива правят неща, които се намесват на Фа-коригирането на всяко ниво, и ето защо когато се стигне до човешкия свят, злите същества действат по-злобно. Никога преди не е било правено Фа-коригиране. Независимо колко опасна става ситуацията, Фа-коригирането остава безпрецедентна възможност за всички съзнателни същества. Фа съществува от дълго време; аз дойдох с този всемогъщ, този хармонизиращ и всеобхващащ, този безпрецедентен и този най-добър Фа. (Топли аплодисменти)

Но за Дафа учениците, които дойдоха да утвърждават Фа, и за съществата в по-големия космос това е просто въпрос на превръщане на спасението чрез Фа в конкретна реалност. С други думи, този Фа е тук от много отдавна и е просто въпрос на това, как съзнателните същества действат съобразно този Фа, или както го изложих аз, как те се асимилират – то просто въвлича този процес, това е всичко. Преди съм казвал, че никой не може да увреди този Фа. Не става въпрос, че аз създавам някакъв нов Фа, докато правя нещата. Фа съществува от много дълго време. Въпросът е как съзнателните същества се асимилират с Фа, това е всичко. Колкото повече мъдрост има едно същество, толкова по-високо мисли то за себе си, но има реалности, които дори същество с огромна мъдрост не може да види на своето ниво. Върху него оказва огромно влияние всяка мисъл, която то има към Фа-коригирането. Една негова мисъл може да накара слой след слой съзнателни същества да съгрешат срещу Фа-коригирането и тогава то ще е съгрешило срещу Фа-коригирането. Независимо колко гигантски са съществата, всички те са изправени пред този въпрос, защото никое същество в този космос не принадлежи на бъдещия космос и независимо колко много могат да видят от истинската ситуация, все още не могат да видят това, което е най-върховното. Така дори за крайните, последни същества на космоса, това може да е огромна катастрофа – веднага щом изникне [неуместна] мисъл, те не могат да избягат от катастрофата. Използвам човешки думи, за да опиша нещата по този начин, и го наричам катастрофа, защото без Фа-коригирането не би могло да става дума за спасяване на съзнателните същества и всичко, което е пресъздадено, не би имало нищо общо със стария космос. Така това всъщност е най-великото милосърдие към съществата в космоса. (Аплодисменти)

Знаете, че същества на различни нива на космоса, различни космически тела, различни твърдини и различни колосални твърдини са създадени от едничката мисъл на Бог от високо ниво. Дори докато казвах това, има някои същества, които седят там горе и се чувстват доста доволни от себе си. Те мислят, че всичко е било създадено от една тяхна мисъл. Но онези, които са над тях, им се смеят: „Всичко това беше създадено от една едничка моя мисъл.“ А онези, които са на дори по-високи нива, мислят също по този начин. Това е, защото никое от тях не знае, че над него има дори по-гигантски Повелители. Но единственият, който истински вижда колко смешни са те, съм аз. (Аплодисменти) Това Фа-коригиране е най-голямата възможност за тях и най-великото милосърдие към тях, при все това всички те искат да го контролират изцяло. Те мислят, че това, което имат под свой контрол, е най-доброто, и че ми помагат във Фа-коригирането. Дори насила ми налагат своите най-добри неща. Помислете за това, когато ми налагат неща, каква пречка, какво препятствие създават за мен? И когато не искате техните неща, те мислят, че отхвърляте най-добрите неща, и така то е същото като да унищожавате космоса, като да унищожавате бъдещето – ето как го виждат. Те имат само толкова мъдрост, така че това е равнището на разбирането им.

Почти всички нива върху нива от същества в системата на старите сили мислят и действат по този начин и това е, което причини препятствия във Фа-коригирането. Когато тази една тяхна мисъл се прояви на най-ниското ниво на космоса, тя довежда най-лошите резултати. Колкото по-ниски и лоши са съществата, толкова по-лоши и покварени са нещата, които правят. Ето всъщност как възникна цялото това преследване. Всъщност нивата върху нивата от същества, за които току-що говорих… точно сега вече не говорех за съществата в огромните космически тела – говорех за онези главни тела, Крале, по-големи главни тела и Кралете на Крале на различни, огромни космически тела. Говорех за тези същества. Помислете колко нива върху нива, безбройни, безгранични, безмерни Богове, Буди, Даоси и съзнателни същества има в тази твърд. Няма смисъл да говоря за тях, тъй като това, което правят, или което правят по-конкретно, е все причинено от действията на главните им тела.

Космосът е просто толкова огромен, така че щом Учителят говори за него, разговорът ще стане много обширен и от високо ниво, защото това, пред което съм изправен сега, са все такива неща, и това, с което се занимавам точно сега, са все неща като тези. И отражението в света на обикновените хора идва изцяло от извършеното от съществата на онези високи нива. Не преподавам Фа произволно; и на тях преподавам Истината и преподавам конкретно относно тези неща. Звучи от много високо ниво за онези там долу, но тези от вас, които седят тук, са все Дафа ученици, така че в крайна сметка аз не преподавам нещо на обикновените хора. Нещата, за които говоря днес, са всъщност трудни за разбиране от обикновените хора. Но хората могат да усетят моето състрадание, могат да усетят енергия и да усетят, че това е добро за тях. При все това само Дафа учениците разбират истински какво преподавам. (Аплодисменти)

Още не сте обядвали, така че наистина не искам да говоря твърде дълго. (Дълги, ентусиазирани аплодисменти, молещи Учителя да остане)

Всъщност независимо колко много казвам, вие все още трябва да се самоусъвършенствате на практика – това е първото и най-важното. Не подценявайте вашата Фа-конференция – тя е част от цялостния процес на самоусъвършенстване на Дафа учениците. (Аплодисменти) Така, докато искате да ме слушате да ви преподавам дори по-високи и повече неща и да навлизам в повече подробности, всъщност по време на самоусъвършенстването вие все още трябва да правите прогрес стъпка по стъпка. Така че преди Фа-коригирането да е приключило, трябва да използвате оставащото време и солидно да се справяте добре във всяко едно нещо, което един Дафа ученик трябва да прави. Ето как трябва да продължавате по този път към бъдещето и към това, което е най-величествено; не може да пропускате дори и една възможност или да се проваляте с която и да било стъпка.

Това е наистина трудно дори когато давате най-доброто от себе си, за да вървите добре по своя път. По време на самоусъвършенстването вие всъщност постоянно се препъвате и падате, и после се изправяте, за да продължите да вървите. Но това общество, пред което сте изправени, което е изградено от човешката наука, тази реалност е много съблазнителна. Така, когато сте изправени пред това обикновено общество, е наистина трудно да балансирате между това да сте самоусъвършенстващ се и обикновен човек, и е трудно да направите пробив отвъд всякакви видове привързаности. Но независимо от всичко, вие сте Дафа ученици, така че поддържайте праведни мисли в съзнанията си и давайте най-доброто от себе си да се справяте добре с това, което трябва да правите. Вие се самоусъвършенствате, докато се придържате към обикновените хора в максимална степен. Няма нужда да ставате монаси или да действате като онези хора, които са напуснали мирския свят. Всъщност това е вече най-удобното по отношение на форма. Но що се отнася до издигането на вашия Шиншин, там абсолютно не може да има компромис. Някои хора могат да го доловят, други може да не са в състояние да го доловят и вие може дори да не доловите толкова силно своето издигане и подобрение. Но когато става въпрос за тези неща, е абсолютно стриктно. Когато една част е напълно усъвършенствана, тя незабавно ще бъде асимилирана към другата страна и ето защо на тази ваша страна винаги имате чувството, че не сте напреднали много. Причината е, че промените на повърхността са много малки, докато промените в сърцевината са огромни. Така в това състояние е гарантирано, че вие можете да се самоусъвършенствате, гарантирано е, че можете да се подобрявате и е гарантирано, че в процеса на самоусъвършенстване дори когато се подхлъзнете и паднете, докато не сте достатъчно внимателни, това няма да доведе до понижение на вашето ниво. Това е така, защото страната, която е напълно усъвършенствана, е отделена. Веднъж отделена, страната, която е напълно усъвършенствана, няма да прави грешки, когато човешкото тяло ги прави, и затова не е възможно тя да пропадне по отношение на ниво. Това е по отношение на нормалното самоусъвършенстване. Но колкото до хората, които отиват на противоположната страна в критични моменти или правят неща, за да преследват Дафа и Дафа ученици, това е нещо различно. За самоусъвършенстващите се обаче, що се отнася до повишаване на изискването към вашия Шиншин и изоставяне на привързаностите ви, абсолютно няма измъкване и стандартът абсолютно не може да бъде понижаван, защото трябва да сме отговорни към бъдещето и към космоса, и към съзнателните същества на бъдещето. Много Дафа ученици ще постигнат статус на гигантски същества в бъдеще и ще обхванат много съзнателни същества, дори безгранични същества. Така, ако вашият стандарт е понижен, тогава това ниво на космоса и това ниво на небесната твърд няма да траят дълго, така че трябва да покриете стандарта.

Но не се тревожете, защото Учителят е казал това. Никога не съм ви принуждавал да правите нещо. Можете да се самоусъвършенствате, докато се придържате към обикновеното общество колкото е възможно повече. Но като самоусъвършенстващ се, трябва да знаете как трябва да се държите. Дайте всичко от себе си, за да се справите добре и да отговорите на стандарта за самоусъвършенстващ се. Аз съм много против това, че веднага се тревожите, щом чуете Учителя да каже нещо, и щом се разтревожите, веднага отивате в крайности и спирате да правите каквото и да било, мислейки: „Ще правя само неща за Фа-коригирането.“ Не можете да направите това, защото пътят, по който Дафа учениците поемат днес, ще бъде пътят за самоусъвършенстване на хората в бъдещето.

Видели сте ефекта, който религията има върху обществото, когато човешкият морал запада. Тя не само не може да спасява хората, но също подкопава праведната им вяра. Що се отнася до духовенството, до хората, които са изоставили мирския свят, и до самоусъвършенстващите се, в тях обикновените хора са вложили своите доверие и вяра в Боговете, те са вложили надеждите си в тези хора. Така, когато тези хора не се справят добре, не става въпрос само за отделен човек, който не се справя добре. Когато група от самоусъвършенстващи се или религия не върви по праведен път, не става въпрос, че само тя самата не върви по праведен път. Това ще доведе до израждане на цялото общество и ще причини проблеми на огромни групи хора. И същевременно липсата на вяра в Боговете у тези хора е най-жалкото и тъжно нещо за съзнателните същества, за онези същества, които вярват в Боговете. Така че в бъдещето е доста вероятно да няма такава форма като религията. Може би учебниците, които човечеството ще изучава в бъдеще, ще имат проникващи в тях елементи на Фа и може би онези, които могат да се справят добре или дори по-добре в своите дейности в обществото, ще бъдат същите като самоусъвършенстващи се. Дафа ученици, когато си припомняте всичко, което правите днес, не е ли то същото? Дафа няма каквато и да било осезаема форма в света, която да го прави някакъв вид политика в обществото.

Ще направя така, че всичко в бъдещето да върви по най-праведния път. Така хората на бъдещето ще бъдат благословени. Това човешко общество ще остане в бъдещето, така че това е благословия за съществата на бъдещето, за съзнателните същества на различни нива в бъдещето, защото е възможност и е част от хармонизирането и довеждането до съвършенство на съществата от Дафа. Така че човешкото общество на бъдещето ще претърпи огромни промени и различия в сравнение с днешното човешко общество. Не казват ли много хора, че хората на бъдещето ще бъдат благословени? За самоусъвършенстващите се от миналото самоусъвършенстването беше трудно. Много хора, които искаха да се самоусъвършенстват, измислиха начин: да страдат и да се самоусъвършенстват посредством страдание. Самоусъвършенстването чрез страдание може наистина да намали кармата, защото в крайна сметка се самоусъвършенствате, така че можете да се издигнете. Но дори когато те дадоха всичко от себе си, техните нива все още бяха ограничени и повечето от тях не можеха да преминат отвъд Трите Сфери. Причината беше, че нямаше Фа, който да направлява тяхното самоусъвършенстване, и те не знаеха стандартите на Фа и изискванията на различни нива. И съществата на различни нива имаха трудности да бъдат отговорни за тях. Не че Боговете не бяха милосърдни към тях, а беше в действие законът за взаимно пораждане и взаимно потискане в космоса. Когато у някого се породи мисъл, тя произвежда различни елементи, които са и от положителната, и от отрицателната страна. Когато у вас възникне мисъл на доброта, злото също се появява, а когато имате зла мисъл, това също има ефект. Ето защо много самоусъвършенстващи се са казвали, че „от една мисъл възниква както добро, така и зло“. Но кой наистина знае истината зад тези думи? Боговете не могат да действат прибързано. Спасяването на хора не е дребно нещо. Защо когато Исус спасяваше хора и правеше такова огромно добро дело, съществата в Небесата контролираха нещата така? И защо дори позволиха да бъде разпнат? Изглеждаше, че той страда за човешките грехове, но защо един Бог ще трябва да страда за греховете на човечеството? Защо не се намесиха по-висши Богове? Защо Боговете не можеха директно да намалят човешките грехове? В миналото това бяха закони на космоса – всичко беше така. От моята гледна точка това е, защото на Фа на стария космос му липсва мъдрост в това отношение, така че следващия път няма да е така. В бъдеще ще се случат голям брой огромни промени, така че за съзнателните същества ще бъде чудесно във всяко едно отношение и такава поквара няма да съществува.

Но въпреки че в известен смисъл законът за взаимното пораждане и взаимното потискане повече няма да бъде абсолютен в бъдещето, той все още ще съществува и положителните и отрицателните същества все още ще съществуват. Така, когато стане въпрос за най-лошото, най-ниското ниво, въпреки че няма да бъде покварено колкото предишното най-ниско ниво, то все пак няма да е добро. Хората на бъдещето ще бъдат благословени, но само в сравнение с днешните хора. Ще има неща, които произвеждат карма, както и страдание за елиминиране кармата на човечеството, така че ще има войни, епидемии и бедствия. Определено ще бъде така. В противен случай, когато греховете на човечеството са станали твърде много и не са били елиминирани и заплатени чрез страдание, човечеството би било унищожено. Ако човечеството нямаше страдание, не би знаело какво е щастие; не е възможно това човешко място да стане рай. Точно защото има страдание, човек може да се самоусъвършенства тук и когато не се справя добре, може да създаде карма. Така човешкото общество винаги ще бъде специална среда.

На човечеството ще бъде дадена най-великата благословия – това означава, че бъдещото човечество няма да има стандарти, ниски като на сегашното човечество, и това е най-великото милосърдие. (Аплодисменти) Когато всичко вече не е толкова покварено, средата ще бъде издигната, относително казано. Страданието няма да бъде толкова низко и всичко ще бъде поддържано върху основа, която има по-висок стандарт от този на сегашното човечество и където всичко ще бъде оценявано чрез Фа на това ниво. Така че, колкото до бъдещите хора, онези, които са способни да пристъпят в бъдещето, са благословени. И защо е така? Това е, защото Дафа бе разпространен тук, това място беше създадено за Дафа, съществата тук направиха жертви и на тях е поверен напредъкът на историята до тази точка днес. Така че благословии ще бъдат дадени на бъдещите същества и на бъдещото човечество.

Разбира се, това не е просто нещо. Всички неща в космоса са свързани помежду си, те са взаимно свързани и се завършват и допълват едно друго, има също и други фактори и причини, които действат. Така с други думи, когато в света се случват подобни промени, в действителност различните измерения и нива в целия космос съответно също издигат своите сфери. Всяко ниво… когато стандартът на това място в Трите Сфери се издигне, тогава помислете за това, не може да се издигнете до ниво, където сте заедно с Боговете, така че нивата, където са Боговете, също трябва да се издигнат. И не може да имате едно ниво Богове, издигнато до там, където са друго ниво Богове, така че това ниво Богове също трябва да се издигне. С други думи, стандартът на всяко ниво се издига. Така с други думи, средата на всяко ниво ще бъде по-добра. Разбира се, за да се постигнат тези неща, механизмите на небесната твърд, както и мъдростта и способностите на Фа трябва да достигнат тази точка, и ето как това може да направи така, че начинът на съществуване на съществата и всеки аспект на нещата да станат по-прекрасни.

Това, с което се справят Дафа учениците днес, е създаване на най-добрите същества на бъдещето. И ето защо за всички вас, когато стане въпрос за Шиншин изисквания или за стандарта, който можете да постигнете като практикуващи, няма място за преговори – вие трябва да постигнете стандарта.

Фа изисква да се придържате колкото може повече към начина на живот в това обикновено общество, така че в името на това да сте способни да живеете тук, не можете да оставите хората да ви смятат за някакъв вид странен или особен човек. Въпреки че много хора, които са напуснали мирския свят, се усъвършенстват по този метод, религията всъщност е просто още една форма на текущото състояние на човешкото общество. Така че по този начин пътищата, които поемате, са всъщност полагане на основата за бъдещите същества. Всичко това обаче не е експериментиране с вас. Фа съществува от много време; вие го реализирате на действия, това е просто такъв процес. Фа-коригирането несъмнено ще успее. Може да сте чували от различни предсказания или от хора със способности, че човечеството ще се изправи пред такава и такава катастрофа. Но никой не е посмял да каже, че това Фа-коригиране няма да успее, и това е, защото то ще успее без каквото и да е съмнение. Причината е, че независимо дали съществата могат да осъзнаят на практика изискванията на Фа към тях, Фа-коригирането несъмнено ще успее. Това е, защото ако човешката раса не успее в утвърждаването на Фа, Фа ще създаде всички същества наново – Фа има всичко, което липсва, защото в него се съдържа всичко. Това, което се нарича „милосърдие“, е намерението ми да позволя на съществата от старата ера да бъдат асимилирани и да станат част от съществата на новата ера. Ето какво искам да направя.

В хода на историята хората са чували същества на различни нива да говорят за такъв и такъв вид милосърдие и дори Боговете на много високи нива говорят за него. Но техните представи за милосърдие са ограничени до определени стандарти и всички те са ограничени от своите разбирания и сфери. Но на това велико милосърдие във Фа-коригирането не са се натъквали никои същества в целия космос никога преди. Какво се има предвид под „безграничното милосърдие на Буда“? (Топли аплодисменти) Разбира се, съществата на бъдещето ще видят спасението на съзнателните същества от Дафа учениците. Когато успеете в самоусъвършенстването, съществата на бъдещето ще знаят за вашето безкрайно милосърдие на Буда. Но хората на бъдещето няма да знаят за мен, само вие можете да знаете за мен и това е, защото съзнателните същества няма нужда да знаят – и всъщност те не са достойни да знаят – и за тях е достатъчно да познават вас. Първоначално така или иначе никой не знаеше за мен и в бъдеще пак няма да знаят. (Учителят се смее) (Топли аплодисменти)

Съществата са сложни. Истината е, че вече съм осъществил на практика процеса на превръщането на едно човешко същество в Бог. Моето тяло от плът вече управлява Фалун Рая и в бъдеще ще видите много мои „аз“ от миналото, и по това време може да ги сбъркате с мен. В действителност за съществата е трудно да знаят същността на главното тяло на моето истинско „аз“, истинското Главно Аз. Но аз знам всичко за вас. (Учителят се смее) (Дълги аплодисменти)

Когато дойдох, преминах през процеса на спускане ниво по ниво. Боговете на много високи нива имат триединство. На различни нива има различни понятия и разбирания за триединството. На много високи нива, където има физически форми, триединството е съединението на Истинско тяло, Истински дух и Мисъл – това е триединството. Ето как е на много високи нива. На дори по-високи нива обаче, вече не е така – там мисъл и тяло са едно, няма разграничение. Сега ще говоря само от позиция на нивата, където Боговете имат форми и триединството е Истинско тяло, Истински дух и Мисъл.

Когато слязох до нивото, което има физически форми, започнах да създавам Истинско тяло и тогава се спуснах стъпка по стъпка в колосалната твърд. Всеки път моето Истинско тяло се спускаше само. С други думи, истинското ми „аз“ е Истинското тяло. Казвах ви през цялото време, че съм на най-повърхностното ниво и че тази истинска кожа съм аз. Това е, защото на всяко ниво винаги създавах това, което е на най-повърхностното ниво, винаги създавах Истинското тяло, така че пристигайки на това място на човешките същества, този път Истинското тяло съществува в тялото от плът. (Аплодисменти) Затова оставих доста от моите Истински духове на различни нива и в отминалата история. Те всички са мои Истински духове от миналото на различни нива. През вековете някои от тях мислеха, че няма да съм способен да се върна отново, така че формираха друго тяло [на своите нива], всяко от които има моя точен външен вид от онова време. Така това означава, че във вселените на бъдещето ще видите миналото на много мои „аз“. Всички те могат да влязат в новия космос на бъдещето, след като са асимилирани, защото да са били „мен“ е тяхна могъща добродетел и благословия. Всеки път се спусках с Истинското тяло, така че всеки път, когато тялото щеше да се спусне, Истинският дух не искаше да се спускам, тъй като те всички знаеха, че слизането надолу ще повлече много трудности и няма да бъде различно от това, да бъде унищожено. Независимо от колко високо ниво идва един Бог, когато накрая достигне това човешко място, в очите на Боговете той в общи линии е умрял. Така че докато се спусках ниво по ниво, от началото до края винаги изграждах Истинското тяло. Но въпреки че това Истинско тяло е минало през многобройни различни нива в хода на дълга история, откъде първоначално е дошла тази кожа и кой е това? Никое същество не може да знае или разбере. Този път, по същия начин, аз се спуснах в човешкия свят заедно с човешкото тяло и пребивавах в най-външната повърхност на човешката форма. Това, което е различно е, че Истинското тяло е вътре в моето тяло от плът, но никое същество не може да разбере или види моя изначален произход. Когато току-що казах, че ще бъде трудно за съществата в бъдещето да знаят за мен, ето какво имах предвид.

Бих казал, че това, за което говорих днес, е от доста високо ниво. (Аплодисменти) Но така или иначе, като Дафа ученици, след като сте чули каквото сте чули, просто го приемете леко и не формирайте някакъв вид привързаност. Постепенно, докато преминавате през процеса на самоусъвършенстване, ще разберете някаква част, а някои от вас може да го разберат изцяло, след като накрая постигнат Съвършенство.

Говорейки за Съвършенство, вашето Съвършенство няма да се случи изведнъж с един замах, както при онези самоусъвършенстващи се с еликсир (Дан) от миналото, където той се взривява отведнъж – не е така. Тогава как един Дафа ученик достига Съвършенство? Тази страна, която сте усъвършенствали напълно, знае всичко – това сте вие. Когато това малко парченце от вашата най-повърхностна част премине от другата страна, ще бъде като да се събудите естествено от дрямка. Ето как ще бъде, и няма сътресения. (Аплодисменти)

По време на вашето самоусъвършенстване, когато виждате различни принципи на Фа от книгите, това е само малката част от разбирането, което получавате тук, на човешката страна. Знаете, че истинските Буда-принципи не могат да бъдат напълно разкрити точно пред самоусъвършенстващ се, който все още има повърхностно човешко тяло, така че вие имате само общо разбиране от тази страна, докато страната, която е напълно усъвършенствана, вече има цялостно разбиране в тази сфера. Така, казано по друг начин, докато се самоусъвършенствате, на каквото и ниво да се предполага да бъдете, в тази сфера на космоса страната от вас, която е изцяло усъвършенствана, знае всичко на всяко от нивата под вас и всичко е напълно пред очите ви. Това е вярно за цялата част от вас, която е била напълно усъвършенствана, чак докато и последната част от вас е напълно усъвършенствана и вие ще знаете всичко, все едно е много естествено. Вашата повърхност ще бъде все едно се събуждате от сън – „Аха“ – и ще започнете да правите каквото се предполага да правите. Ето как е. (Аплодисменти)

По това време мисленето ви няма да има този човешки начин на мислене или структура, т. е. структурата на мисленето на вашата напълно усъвършенствана страна ще е оформена съгласно най-добрия стандарт на един Бог. Така начинът на мислене няма да бъде начин на мислене на ниско ниво, но вие ще знаете всичко на по-ниски нива. Всъщност знаете, било то Буда Шакямуни или някой друг Бог или Буда, те знаят мислите дори на добитъка или конете и дори на по-нисши същества – те ги знаят всичките и напълно, но няма да влязат там. Те просто знаят всичко, това е. По-късно, когато вие, Дафа ученици, завършите своето самоусъвършенстване, ще видите ясно всичко, което е под вас, и ще знаете всичко. Но вашият начин на мислене няма да бъде същият като техния, вие няма да влизате там и вашето мислене ще бъде изцяло във вашата сфера. Така че по-късно, когато достигнете Съвършенство, може би ще бъде като събуждане от сън и по естествен начин ще узнаете всичко. Това е, защото частта от вас, която е напълно усъвършенствана, е била от другата страна от дълго време – и времето там не е същото като времето в това измерение – тази ваша страна е прекарала дълго време там и е запозната с всичко, така че когато последната малка част от вас тук на тази страна премине отвъд, тя също ще стане наясно с всичко. (Аплодисменти)

Казвал съм ви преди, че когато самоусъвършенстващите се в миналото ставаха Просветлени, те взривяваха своя еликсир и когато еликсирът беше взривяван, експлозията възникваше в измерения на всяко ниво, така че щеше да има огромно влияние върху земята, щеше да има свлачища и приливни вълни, щеше да има огромно разтърсване. Всичко това щеше да се случи. Сега има много Дафа ученици и техните нива на усъвършенстване са високи. Уау! – би било твърде мощно, не би ли донесло това огромни бедствия на човешкото общество? Така че няма да се случи по този начин. Всичко ще бъде наистина естествено. Така по отношение на този Фа, преди, когато започнах това начинание за първи път, взех всичко предвид. Всичко в този Фа е най-всеобхващащото и перфектното, и най-доброто.

Също така, много наши ученици са загрижени за много неща, за всякакви неща. Всъщност щом помислите за тези неща, вашата сфера се е понижила. Не мислете за нищо и не се притеснявайте за нищо. Учителят е състрадателен и той определено ще нареди за вас това, което е най-доброто. (Аплодисменти) Няма нужда да мислите: „това е проявата на милосърдието на Учителя към нас“, защото това е, което вие сте постигнали чрез самоусъвършенстване, и то е в резултат на вашата собствена могъща добродетел. Ето защо Учителят го прави за вас.

Това е всичко, което ще кажа. (Топли аплодисменти)

Тези, които не са се справили добре: побързайте и станете прилежни. Ще продължим нашата Фа-конференция. Вземайте всяка стъпка добре. Колкото по-добри стават времената, ще ви кажа, толкова по-малко предопределени възможности, така че трябва да направите всичко възможно да правите добре нещата, които Дафа учениците трябва да правят. Но не можете да отивате в крайности, не можете да отивате в никакви крайности. Щом отидете в крайност, вие сте нанесли вреда на пътя, който съм уредил за вас, и на Фа изискванията за вас. Трябва да правите нещата, които трябва да правите, по нормален начин. Ако утре е Съвършенството, днес вие все още няма да го знаете и да кажем, че мислите за започване на бизнес – тогава просто давайте и го направете. Но аз ще хармонизирам всичко за вас. Не мислете за нищо! Просто правете каквото се предполага да правите. (Топли аплодисменти)

Ще завърша, като пожелая на нашата Фа-конференция във Ванкувър успех. Благодаря на всички. (Продължителни аплодисменти)