Преподаване на Фа на Фа-конференцията във Вашингтон, 2003 г.

Ли Хонгджъ

20 юли 2003 г.

Здравейте на всички. (Ентусиазирани аплодисменти)

Има толкова много хора на тази Фа-конференция, една конферентна зала не може да побере всички. Всъщност вече бях на четири поредни различни срещи. (Аплодисменти)

Между 20 юли 1999 г. и 20 юли тази година изминаха четири пълни години. Преследването продължава четири години и през тези четири години Дафа учениците понесоха невиждани изпитания. Ние не признаваме това преследване, но то се случи. В това преследване, как вие, като Дафа ученици, слагате край на преследването, което старите сили наложиха върху нас, и отричате подредбите на старите сили, как успявате да вървите по праведния път на един Дафа ученик, как спасявате съзнателни същества по време на това преследване – всичко това са отговорности, поверени на Дафа учениците от историята. Дафа учениците трябва да правят тези неща и да ги правят добре. И случилото се доказва, че се справяте наистина добре. Вие разтърсихте космоса и смаяхте всички същества в него.

Величината на това зло преследване не е нещо, което хората биха могли да си представят, и зад него има ужасяващи фактори. Това преследване срещу масите е различно от преследванията в миналото. Целта на тяхното преследване и тактиките, които използват, са толкова низки, жестоки и яростни, и те правят всичко по силите си, за да скрият това от света. Прогнили духове и негодниците на света използваха властта на режима, за да организират невиждано преследване, което е най-презряното и низкото, най-показателното за злата им природа и прикрито от най-лошите непочтеност и безсрамие, и цялото е основано на лъжи. Преследването срещу Дафа учениците е безжалостно и преследването на съзнателните същества по подобен начин е сурово. Човечеството чувства, че това е злоупотреба с човешките права, свободата на убежденията и елементарната човечност. На практика това е жестока вреда и намеса от злите фактори в космоса във Фа-коригирането и в придвижването на целия космос към бъдещето. Всички, които са взели участие в това преследване, ще трябва да бъдат държани отговорни пред историята и никой, който е участвал, няма да е способен да избяга от бъдещата позиция, която е определил за себе си по време на този период.

В това преследване толкова много от хората по света са били отровени и за толкова много съзнателни същества – тъй като съзнанията на хората по света са били отровени – свързаните с тях гигантски космически тела са се разпаднали. Защо Фа-коригирането трябваше да бъде извършено? За да спаси съществата в космоса – да спаси всички същества в космоса, да нормализира лошите същества и да ги превърне в добри, да накара грешните същества да се отърват от своите грехове и онези отклонили се от нормата същества да бъдат възстановени наново като добри такива. Дафа носи тези чудесни неща на човечеството, носи тези чудесни неща на съществата в космоса. Но по време на това преследване много същества наистина изгубиха своите шансове за спасение и не им беше позволено да бъдат спасени. За Дафа учениците това потисничество, на което се натъкнахте, е невиждано. От друга страна обаче, тъй като сте Дафа ученици, вие сте способни да се изправите срещу тези неща и да преодолеете това огромно изпитание. Случилото се доказва, че вие успяхте, и инерцията на злото намалява бързо. В човешкия свят – дали в континентален Китай или на други места – видяхте, че злата драма вече няма предишната си яростна инерция, и това намали загубите, понасяни от съзнателните същества и от Дафа учениците по време на това преследване. Това не би било възможно без съвместните усилия на всички Дафа ученици. Разбира се, мощната сила на Фа-коригирането натиска напред с дори още по-бърза скорост. Но преди тя да пристигне, за да избегнат и намалят отравянето и вредата върху Дафа учениците, върху цялото човечество и върху дори още по-обширни свързани групи същества, Дафа учениците дадоха толкова, толкова много за намаляване на загубите. Всеки Дафа ученик по пътя на утвърждаване на Фа напълно използва своите способности и вкарва в употреба уменията и знанията, които е получил в обикновеното общество, в усилията си да утвърди Фа, да спаси съзнателните същества и да разясни фактите, и те се справиха наистина добре.

Всъщност това, което обикновените хора понасят в това преследване, е дори по-сурово. Пропагандирането на покварените и отровни лъжи причини много хора да станат неспасяеми и да не могат да бъдат запазени. И наред с тези хора, които вече не могат да бъдат спасени и запазени, там, откъдето те са дошли, по-големите и многобройни групи същества на различни високи нива, които поддържат техните животи, също ще трябва да се разпаднат. Когато говорим за това, са само няколко думи, но тези гигантски промени, които действително, наистина се случват в космоса, са ужасяващи. Когато отдалечени космически тела се разпадат, за хората това изглежда като величествена гледка и нещо за изучаване. Но когато небесните тела непосредствено пред хората се разпаднат, човечеството няма да мисли, че това е величествена гледка. И когато тези огромни космически тела и гигантски същества се разпаднат, колко ужасяващо е това? Толкова много животи са там вътре! Безбройни и безмерни същества ще бъдат унищожени и всичко това е в резултат от стореното от старите фактори в космоса. Въз основа на изкривените понятия в космоса те аранжираха в моето Фа-коригиране отстраняването или запазването на това, което искат – уредиха всичко, което искат. Нищо от това не беше мое желание и то сериозно се намеси във Фа-коригирането, намеси се сериозно в спасяването на съзнателните същества. Така че всички онези фактори, които взеха участие в това и се намесиха във Фа-коригирането, надолу чак до злите същества тук сред човешките същества, всички те ще бъдат държани отговорни пред историята и абсолютно не могат да избягат от това.

От перспективата на утвърждаването на Фа от Дафа учениците, ние не признаваме подредбите на старите сили, но аз знаех, че старите сили ще излязат – въпросът беше само каква форма ще приемат. Причината бе, че Фа-коригирането нямаше да повлияе само на малък брой същества, а на съществата в целия космос; никое същество не би могло да избегне тази гигантска промяна в космоса, така че засегнатите същества всички щяха да имат свои собствени разбирания за Фа-коригирането и така щяха да разглеждат това Фа-коригиране, използвайки собствените си понятия. Колкото по-високо нивото на участника, толкова по-голяма намесата във Фа-коригирането. Една едничка мисъл или едно едничко негово движение ще причини тотален катаклизъм там долу. Така това преследване беше в края на краищата причинено от различните разбирания на най-високите нива на космоса. Това, което те искаха, причини намесата във Фа-коригирането на космоса. И така аз знаех, че всичко това ще се случи и че когато бъдат засегнати, съществата на по-ниски нива ще излязат да направят своите неща по един или друг начин. Така че слушането на Фа от Дафа учениците, тяхното получаване на Фа, самоусъвършенстване и създаване на основа за Дафа в този свят – тази сила – тя е точно за Дафа учениците да спасяват съзнателни същества по време на този период и да основат могъщата си добродетел, и така да станат най-свещените, създадени от Дафа същества. Много Дафа ученици дадоха величествени обети в историята да спасят съзнателните същества и да направят това, което би трябвало, в последната фаза от [цикъла на] формиране-застой-упадък-унищожение на космоса.

По време на това Фа-коригиране Дафа учениците изпълняват своите обещания и изцяло направиха това, което трябваше. Онези, които се справиха добре, по-специално, изпълниха обетите си. Независимо от всичко, в това преследване, без значение колко много е преследван един Дафа ученик, това, което го очаква, е най-чудесното. Защото това, което се разглежда като „живот“ и „смърт“ в човешкия свят, не са истинските живот и смърт за едно същество, така че по време на това преследване колкото е преследван един Дафа ученик, ето колко чест и слава ще получи. Така че, Дафа ученици, разглеждайки това от тази перспектива, строго погледнато, независимо колко много страдате в преследването точно сега, самоусъвършенстващите се не ги е грижа за печалбите и загубите в този свят и самоусъвършенстването е истински стремеж към Съвършенство, вечната слава на едно същество. Така че като Дафа ученици, вие всъщност спечелихте възможността да се калите, да утвърдите Фа и гордо да покажете своята могъща добродетел на Праведно просветлено същество на Дафа в тази среда (аплодисменти). Други съзнателни същества са тези, които наистина са отравяни, и те наистина ще изгубят живота си. Въпреки че тези същества, които са преследвани, са изгубили всичко в този свят, самите преследвачи ще изгубят всичко свое завинаги. Фа принципите на космоса със сигурност са справедливи.

Така че за Дафа учениците, независимо колко суров е този период от историята, през който преминаваме, няма за какво да жалеете. Това, за което мислим, е спасяването на съзнателните същества и вие трябва да осъществите [стремежите на] същество, което е дошло за Фа, и значимостта на вашето идване тук. Така че няма за какво да съжаляваме и това, което очаква Дафа учениците, са все чудесни неща. Най-тъжното са онези хора по света, които са били преследвани, и самите стари сили. Техният край е това, което е наистина тъжно.

Ние преминахме от 20 юли 1999 г. до днес и макар времето да не беше толкова дълго, на вас ви се струва като цяла вечност. Вие лично изпитахте средата на терор, създадена от злите сили, и усетихте агонията и затруднението, причинени на семействата на нашите самоусъвършенстващи се, и бедите, причинени на нашите самоусъвършенстващи се от психологическия натиск, затова се усеща като цяла вечност. Но всъщност в цялостното Фа-коригиране на космоса то е просто миг. Времената на различни измерения доведоха до вашето усещане за дължина на времето. За една минута или една секунда едно същество може да завърши живот, който му се струва безкраен, и за десет хиляди години същество може да завърши живот, който се усеща като наистина бърз. Всъщност в хода на цялото Фа-коригиране много от нашите ученици си мислеха нещо преди, когато ситуацията беше наистина тежка, и то беше: „Кога ще приключи това преследване?“ Тези дни няма толкова много хора, които казват това, вие сте много разумни и с по-ясно съзнание, когато се изправяте пред злото, виждате какво се опитват да постигнат различните зли същества и разбирате много добре своите отговорности като Дафа ученици.

Всъщност когато погледнем назад, след като сме преминали през този период от историята, усещането, което имате, е много специално. Ние успяхме в такава сурова среда и преминахме през най-злия период от човешката история. Това е, защото не беше само действие на човешки същества, а резултат от фокусирането тук на същества от целия космос. Проявленията на това преследване в човешкия свят са проявления на всичките същества на различни нива, присъстващи тук и използващи човешки действия тук, така че това, което Дафа учениците понасят, не е просто агония и натиск, причинени от човешки същества, а неща, причинени от въвличането на космически тела от високо ниво и дори от въвличането на още космически тела на различни нива. Всички същества наблюдават внимателно човечеството и Трите Сфери се превърнаха във фокусната точка на космоса.

Разбира се, това преследване е нещо, което старите същества на високо ниво започнаха да кроят векове назад в историята. Казвал съм, че Трите Сфери бяха създадени за Фа-коригирането. В космоса преди наистина нямаше такова нещо като Трите Сфери. Някои ученици ме попитаха: „Учителю, имат ли други колосални небесни твърдини Три Сфери?“ Казах им, че нямат. Фа-коригирането на космоса щеше да се случи точно тук, трябваше да се извърши точно тук, така че Трите Сфери бяха създадени тук. Всяко стръкче трева, всяко дърво, всяко зрънце земя, всеки камък, от хората до нещата – всичките същества са дошли за този Фа. Разглеждайки това от позицията на целия космос, изминалото време не е толкова дълго. Но от позицията на съществата на различни нива на космоса, времето изглеждаше безкрайно. Много същества вече не знаят защо са били създадени Трите Сфери и са забравили основната цел на тяхното създаване. Преди казах, че всичко е дошло за този Фа. Всички същества в Трите Сфери дойдоха за Фа, бяха създадени за Фа, бяха скроени за Фа. Но не всички те играят положителна роля в своите действия. По онова време старите сили, със своите подредби, вярваха, че онези, които няма да изиграят положителна роля с действията си, ще направят принос за Фа по същия начин, така че те мислеха, че онези същества също трябва да постигнат Съвършенство. Казвам не! Самото това преследване не е признато във Фа-коригирането и всички онези, които играят отрицателна роля, участват в извършваното от старите сили преследване и ще бъдат изличени. Това е сигурно, независимо кой сте бил в миналото.

Много ученици са казвали, че Учителят е толкова милосърден. Строго погледнато, всъщност аз не съм всред милосърдие. Нито съм всред зло. Ако бях всред милосърдие, отрицателните същества щяха да бъдат напълно изличени в космоса, в който случай балансът в космоса щеше да бъде изгубен и в резултат на това всички същества щяха да намерят живота за безсмислен. Ако бях всред зло, как биха оцелели добрите същества? Космосът щеше да стане демонично тяло. Нямам каквото и да било от това и не съм всред кое да е от това. Но знам за всичко това, способен съм да контролирам всичко това и балансирам всичко това. Принципите на Фа в космоса са абсолютно справедливи. Дойдох с добри мисли, дойдох с желанието да спася всички същества. (Ентусиазирани аплодисменти) Случилото се доказва, че това е начинът, по който правя нещата, и точно старите сили са тези, които се намесиха във Фа-коригирането.

Понастоящем старите сили са вече напълно изличени. От онези в най-висшите форми, по целия път надолу до така наречените Богове и отклонили се от нормата същества, които, както бе аранжирано от старите сили, взеха участие във Фа-коригирането и го повлияха на различни нива – всички те са изцяло изличени. Няма ги. А онези тъмни раболепни слуги, които всъщност изпълняват специфични задачи, също са в процес на пълно изличаване. Не е, че не сме милосърдни. В резултат на вредата, която те нанесоха, огромни, безмерни и безбройни същества бяха унищожени. Причината е, че ако онези същества не бяха унищожени, Фа-коригирането не би било способно да продължи напред и не би било в състояние да насмогне и да хване финалния шанс, преди цялата небесна твърд окончателно да се разложи. Така че това е сериозен въпрос.

Обръщайки темата към нещата тук, никое от нещата, на които се натъкваме в човешкия свят, не са случайни и не са просто неща, които се случват в това човешко място. Когато Дафа учениците утвърждават Фа и спасяват съзнателни същества, не можем да казваме на хората по-високи Фа-принципи, защото човешките същества не са способни да ги приемат и разберат. Така това само по себе си прави доста трудно спасяването на съзнателни същества. Всички същества имат страна, която е знаеща, но имат и страна, която не е знаеща. Човешката повърхност на човек в този свят, която съществува в този свят наред с Дафа учениците, е точно частта, която не е знаеща. А колкото до тази незнаеща част, докато тя се бори да се облагодетелства в човешкия свят след раждането, [човешкото] съзнание се изпълва с лоши фактори. И това е особено вярно в последно време, когато моралът на човечеството е западнал драстично и на всичко отгоре *** партия, която се появи в Китай, накара съзнанията на хората в Китай да станат изкривени и деформирани и те дори не са способни да кажат кое е добро и кое – лошо. Всички тези неща повлияха тежко на спасението на съзнателните същества и направиха трудно за Дафа учениците да се самоусъвършенстват и да спасяват съзнателни същества. Но като Дафа ученици, вие не можете да се откажете само защото е трудно и причината е, че това е отговорност, възложена ви от историята; то е величествен, грандиозен обет, който сте дали, и нещо, което сте очаквали дълго време.

Докато разясняват фактите, някои ученици често се натъкват на хора, които не искат да слушат, не приемат нещата или са дори антагонистично настроени. Не бива да позволявате противопоставянето на един човек да бъде психическа пречка за вас или да ви накара да изгубите кураж в спасяването на съзнателни същества. Един Дафа ученик… какво е Дафа ученикът? Той е същество, създадено от най-величествения Фа, (ентусиазирани аплодисменти) и е солиден като скала и неунищожим като диамант. Как биха могли няколко думи от обикновен, лош човек да се броят за нещо? „Колкото и зъл да си, не можеш да ме промениш. Просто трябва да изпълня своята историческа мисия и да направя това, което Дафа ученикът трябва да прави.“ Ето [как трябва да сте], защото трябва да сме наясно, че в човешкото общество и сред съществата в космоса има такива, които вече не могат да бъдат спасени, и дори има много, които вече не могат да чуят истината. Ще се натъкнете на този тип човек, когато разяснявате фактите. Трябва да сте наясно и разумни: ние спасяваме тези, които могат да бъдат спасени. Но като Дафа ученици, вие усъвършенствате доброта, така че трябва да сте състрадателни. Независимо дали възприемат или не, вие винаги трябва да се отнасяте към тях със състрадание и не можете да се състезавате с обикновените хора или да гледате на съзнателните същества с човешки мисли. Просто правете каквото трябва със състрадание, независимо дали възприемат или не. Състраданието идва от самоусъвършенстването на човек и не е нещо, което се изиграва; то идва дълбоко отвътре и не е нещо, извършено за показ пред другите. То е нещо, което съществува вечно, и не се променя с отминаване на времето или с обстоятелствата.

Когато сме преминали през тази част от историята и погледнем назад, ако всеки Дафа ученик може да каже: „Направих това, което се очакваше от мен“ (аплодисменти), тогава това е най-необикновеното. (Дълги аплодисменти) Но има много ученици, които са си направили лоша услуга и които не са изпълнили това, което искаха да направят и което историята им възложи. Хубавото е, че това преследване все още не е приключило напълно, така че все още има шансове. Колкото до това как да компенсирате и какво да направите, зависи от вас. От деня, в който започнах преподаването на Фа, казах, че това, което правя, е отговорно и почтено към човешките същества, към обществото и към всички съзнателни същества. (Ентусиазирани аплодисменти) Всичко, което казах, в бъдеще ще стане истина и обетите, които дадох, в бъдеще ще бъдат изпълнени. (Аплодисменти)

Независимо през колко дълъг исторически процес е преминала човешката раса в хода на съществуването на Земята, хиляди или десетки хиляди години, в очите на Боговете това бе кратък процес. Времето тук е това, което създаде времева разлика за съзнателните същества. Като същества, които дойдоха в Трите Сфери, като Дафа ученици в Трите Сфери, вие всички знаете, че тези Три Сфери не съществуваха преди в космоса. Както обсъждах неколкократно, докато преподавах Фа, причината за създаването им бе, да бъдат използвани тук от Фа-коригирането по време на последната фаза от формиране-застой-упадък-унищожение. Ако не можеха истински да изиграят роля във Фа-коригирането по времето му или, с други думи, ако това Фа-коригиране се провалеше или по време на Фа-коригирането на това човешко място човешките същества изобщо не покажеха положително отношение към Дафа и Дафа учениците не се представеха добре – ако който и да било аспект не вървеше добре, тогава Трите Сфери не биха съществували в бъдещия космос. Иначе казано, това място тук би изчезнало в близкото бъдеще. Но Дафа учениците се справиха наистина добре и изпълниха каквото се очакваше от тях, човечеството показа своята положителна страна и аз приведох в хармония тук това, което исках да имам. (Аплодисменти)

Въпреки че някои същества участваха в преследването, че много същества са безразлични и че много същества не оказаха подкрепа, макар да имаха способността да го направят, огромното мнозинство от хората, огромното мнозинство от всички същества показват съчувствие и подкрепят, което означава, че са показали положителната си страна. С вас, способни да се самоусъвършенствате тук, способни да утвърждавате Фа тук, и с Учителя, способен да изпълни това, което е искал да постигне тук, съзнателните същества тук създадоха възможности за своето бъдеще. Така че в бъдеще Трите Сфери ще съществуват завинаги. (Ентусиазирани аплодисменти)

Напоследък вършим много специфични неща и вие сте видели това. Знаете, на предишната Фа-конференция казах, че тази година ще бъде изпълнена със събития. Много неща всъщност се случиха от началото на годината. Що се отнася до политическата шайка от мошеници в континентален Китай, няколко високопоставени служители, които преследваха Дафа, бяха намерени за виновни в съдилища в САЩ, и главният негодник беше съден; има епидемия от ТОРС, която всички знаете, че е предупреждение към човечеството; неприятностите, причинени от Член 23 в Хонконг, огромното наводнение в континентален Китай и особено телевизионният канал, който разобличава преследването и се излъчва глобално. Всички тези неща нанесоха сериозни удари на злото. Смятат всички тези неща за бедствия и това включва текущата ситуация на Дафа. Всички те може да изглеждат като природни проявления, но ако злите същества не бяха прочистени, много неща не биха могли да бъдат постигнати. Това е, защото зад човешките същества бяха техните фактори и те заемаха мястото на човешките същества – не само контролираха хората, но и ги заменяха. Когато разяснявахте фактите на хората, те контролираха хората и ги караха да не ви чуват. Това бяха демони, упражняващи контрол.

Към днешна дата можем да кажем следното: злите сили, старите сили, злите хора в този свят, всички онези фактори, които преследваха Фа – те са загубили битката. Гледайки напред, ситуацията бързо ще премине през дори още по-огромни промени. И това означава, че този период от историята скоро ще бъде зад нас и скоро ще навлезем в следващата фаза на нещата. Някои Дафа ученици винаги ме питаха: „Защо няма много нови ученици през този период от време, когато разпространяваме Фа?“ Разбира се, имаше го фактора на злото, упражняващо контрол, както и фактора на старите сили, които ги блокираха. Причината да не ги унищожа директно е, че следващата група хора принадлежи на следващата група дела. Този период е за това, Дафа учениците да станат зрели в своето самоусъвършенстване, да спасяват съзнателни същества и да утвърждават Фа. Гледайки сегашната ситуация, огромното течение на Фа-коригирането скоро ще се излее тук, така че много неща са унищожавани малко по малко и най-повърхностното измерение се достига малко по малко. Ето защо в някои региони нови ученици започнаха да идват един след друг. И ако случаят е такъв, цялостната ситуация ще се промени наистина бързо.

С всичко, за което говорих току-що, така или иначе, ние преминахме през тази част от историята и независимо дали е било привилегирована изгода за нас или нещо, наложено ни от старите сили, по време на преследването Дафа учениците направиха каквото се очаква от тях. Казано по друг начин, по време на това преследване вие установихте могъщата добродетел, която Дафа учениците трябва да имат. Направихте каквото трябваше за съзнателните същества, направихте каквото трябваше за себе си и заслужавате да бъдете Просветлените същества, които ще станете. (Ентусиазирани аплодисменти)

Не искам да казвам повече за по-специфичните неща, тъй като в последно време нашите Фа-конференции са доста чести, казал съм доста, а вие все още сте в процеса на опити да разберете много неща. Много от нещата, за които говорих, не са просто повърхностни неща, така че вие все още ги изучавате. Така че този път само защото тази Фа-конференция е толкова грандиозна, исках да дойда и да се срещна с нашите ученици. И особено има много ученици от далечни и изолирани райони, които не са ме виждали от дълго време, така че исках да използвам тази възможност да се срещна с учениците ни, да видя всички; това е всичко. (Дълги, ентусиазирани аплодисменти)