Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Голям Ню Йорк

Ли Хонгджъ

20 април 2003 г.

Здравейте! (Аплодисменти)

Работихте усилено! (Аплодисменти) Напоследък вероятно сте видели, че посредством постоянните усилия на Дафа практикуващите, чрез разясняване на фактите и изпращане на праведни мисли, изучавайки Фа и самоусъвършенствайки се, вие сте причинили значителни промени в състоянието на нещата, преди цялата огромна сила на Фа-коригирането да пристигне. Злите същества в различните измерения сега действително са много малко. Така че те вече не са способни да сформират преследване и намеса в голям мащаб. Но докато все още съществуват, те ще се намесват на учениците там, където има неадекватно разбиране и привързаности в съзнанието. Не им позволявайте повече да се възползват от пропуските във вашия Шиншин.

Понастоящем сред учениците има някои търкания и е необходимо всички да внимавате – не може да позволявате на незначителни неща да засегнат важните неща, които Дафа практикуващите се очаква да правят. Ще ви кажа, че независимо какъв вид конфликти възникнат или какъв вид ситуации се появят, със сигурност ще е заради това, че имаме пропуски в себе си. Със сигурност е така. Ако нямаше пропуск, никой нямаше да може да се възползва от него. Когато сред учениците има Шиншин-търкания или дисхармония по време на сътрудничеството ви, без значение дали е нещо голямо, или малко, казвам ви, че несъмнено демони се възползват от пропуските. Вие сте Дафа практикуващи, така че частта от вас, която е завършила самоусъвършенстването си, напълно отговаря на стандарта на Боговете, но вашата повърхност все още се самоусъвършенства в Дафа. По същество вие, като Дафа практикуващи, трябва да проявявате състоянието на Дафа практикуващи във всяко едно отношение. Така че, когато съществуват търкания, които от време на време подлагат на изпитание вашия Шиншин, това е причинено от разбирането ви или от собствените ви привързаности, свързани с вашия Шиншин. Въпреки че тези инциденти са незначителни, от тях лесно могат да се възползват хаотични, зли същества в различните измерения. Обръщайте внимание на тези неща! Преминали сте злия тест, така че би трябвало да разбирате всичко.

В публиката има хора от Европа, Азия, Австралия, а също и от Южна Африка и много други региони. Не е лесно всички вие да седнете тук заедно. Има нещо, което съм казвал и преди. Казвал съм следното: въпреки че сега сте заедно, когато постигнете Съвършенство, никой от вас няма да може да се намери с останалите. (Учителят се смее) Както знаете, този космос е невероятно необятен. Поради Фа-коригирането бяха създадени Трите сфери и поради Фа-коригирането бе създадено човешкото общество, така че същества от високо ниво от голям брой колосални небесни твърдини дойдоха тук в миналото. По онова време те не идваха в голям брой и имаха представително естество, като пристигаха в различни времеви периоди, за да си сътрудничат и да вършат тези заключителни неща. Това означава, че голяма част от Дафа практикуващите са дошли с тези космически тела и всеки е формирал кармични връзки. Щом постигнете Съвършенство и се завърнете, ще бъде почти невъзможно да се видите отново един друг, дори и да искате. Така че би трябвало да цените тази част от кармичната си взаимовръзка. Още повече, че тези ваши кармични взаимовръзки са преплетени едни с други и през всеки един живот са се формирали различни кармични връзки – не е било лесно. Така че, сътрудничете си добре, когато действате. Нещата на всеки Дафа практикуващ са неща и на всички останали. Не създавайте дистанция и дисхармония помежду си поради нещо малко и тривиално. Не може да го правите и трябва да цените всичко това. А също така трябва да си сътрудничите в Дафа нещата и да го правите добре.

Точно сега за Дафа практикуващите има само три неща. Едното е да разяснявате фактите. Другото е да изпращате праведни мисли – изпращането на праведни мисли има ефект върху собствените ви тела и върху неща извън телата ви. И третото е да се самоусъвършенствате и да изучавате Фа добре. Тези три неща са от най-голямо значение. Сега всички сте наясно за целта на разясняването на фактите, която е да се разобличи злото преследване, да се позволи на хората в света да разберат и да се позволи на съществата в космоса да разберат. Докато разяснявате тук, слоеве над слоеве от вашите тела, които са завършили самоусъвършенстването си, също разясняват в космически тела на различни нива. Трябва да изобличите преследването и злата драма и трябва да дадете възможност на хората в света ясно да я видят – това също я потиска и елиминира. Разясняването на фактите е най-могъщото и е акт на велико състрадание, тъй като това преследване е напълно основано на лъжи и измама. Така че всички вие сте наясно с целта на изпращането на праведни мисли от Дафа практикуващите, което се прави основно за да се разчистят злите същества, които контролират човешката раса и я карат да извършва зло срещу Дафа и да преследва Дафа практикуващите и хората в света, и е с цел се спасят човешката раса и съзнателните същества и да се премахнат подготвените за Фа-коригирането препятствия. Така че това е от първостепенно значение. Никой Дафа практикуващ не може да го пренебрегва. Нито можете да използвате каквото и да било извинение, за да занемарите изпращането на праведни мисли. Причината е, че ако не се пречиствате добре, самите вие няма да сте способни да се справяте добре и ако не се пречиствате добре, ще се намесвате и на другите. Третото нещо е да изучавате добре Фа. Ако не изучавате Дафа добре, вашето собствено Съвършенство няма да бъде подсигурено. Нещо повече, всички важни Дафа неща, които би трябвало да правите, ще ги правите като обикновени хора, които си вършат работата, с мислите на обикновен човек и с основата на обикновен човек, а тогава това са си просто обикновени хора – в най-добрия случай това ще са обикновени хора, които правят добри дела за Дафа. Тъй като сте Дафа практикуващи, не може да се откъсвате от Фа, когато вършите нещо. Вие все още непрестанно променяте тази най-повърхностна част, която не се е променила. Ето защо не може да минете, без да изучавате Фа. Трябва да изучавате Фа добре. В процеса на изучаване на Фа ще сте способни да продължавате да изчиствате лошите елементи в себе си, да променяте последните части от своите неща, които все още не са били променени. Защо винаги ви казвах така категорично да изучавате Фа, да изучавате Фа и да изучавате Фа добре? Защото това е от най-голямо значение.

Както вече знаете, Дафа практикуващите са преминали през процеса на достигане на Съвършенство и днес историята им е поверила дори още по-велика отговорност: не само собственото ви освобождение и Съвършенство, но и спасяването на още съзнателни същества. Ето защо заслужавате да сте Дафа практикуващи. Така че ви е била възложена една толкова велика, историческа отговорност и наред с това ви е била дадена съответната чест. Не съм казвал кой съм. Но така или иначе, аз коригирам Фа. Тогава като Дафа практикуващи днес вие сте способни да коригирате Фа заедно с Учителя, затова смятам, че колкото до това, което ви очаква в бъдеще – никога не съм ви казвал конкретно, но днес ще ви загатна в тази насока – то ще бъде най-върховната, безпрецедентна чест! (Аплодисменти) Мислили ли сте за следното: който и да е преследвал Дафа, който и да е преследвал Дафа практикуващите, колкото и високо да е замесеното същество, между вас и него се е формирала равнопоставеност. Независимо колко е високо, то става равно с вас. Но замесените са Крале на много високи колосални небесни твърдини, Крале на безгранични колосални небесни твърдини и дори още по-висши същества, и при все това сега тези най-високи места на различни колосални небесни твърдини, които са извършили лоши неща срещу Дафа, са образували равнопоставеност с различни мои Дафа практикуващи. Помислете всички, какво означава това? Също така мога да ви кажа, че въпреки че много от моите Дафа практикуващи бяха убити чрез преследването, Фа е постановен: техните същества ще си разменят позициите с онези най-висши същества, които са ги преследвали! (Аплодисменти)

Ето как е. Защо Богове от такива високи нива са се замесили в това? Защо Богове от такива високи нива са въздействали на съществата под тях, за да ги накарат да преследват Дафа практикуващите? Те не са участвали директно, но техните фактори са станали причина за това, така че как да не бъдат държани отговорни за него? Участвали са, така че трябва да бъдат държани отговорни за това вмешателство. Това е закон на космоса. В противен случай това нямаше да има нищо общо с тях. Щом има дори и малка връзка с тях, те трябва да бъдат държани отговорни. Когато повече не заслужават да седят там, на Дафа практикуващите ще им бъде позволено да се самоусъвършенстват нагоре и да застанат там. Ето как се получава.

Всъщност тук има много неща, които обикновените хора дори не могат да си представят. Тези неща може да изглеждат обикновени, но всичко, което правят Дафа практикуващите, е най-величественото и е безпрецедентно. Виждате ли, това преследване срещу Дафа практикуващите е зло до краен предел и е причинило огромна бъркотия, а Дафа на космоса предлага спасение на хората в човешкия свят – един толкова велик Фа е разпространяван в човешкия свят – но защо толкова много от хората в света са безразлични и равнодушни? В действителност те са ограничени от старите сили и са здраво изолирани. Старите сили смятат, че самоусъвършенстването в периода на Фа-коригирането, както и утвърждаването на Фа, са неща на Дафа практикуващите и че другите хора не заслужават да вземат участие. При тези обстоятелства за хората в света е трудно да осъзнаят Фа-принципите на Дафа и святостта на самия Фа. Но те са способни да разберат неща като това, което човешкият род – днешните хора – наричат потъпкване на човешките права и потъпкване на свободата на вярата. Така че, когато разяснявате фактите, думите ви трябва да се въртят около тези теми и хората ще са способни да разберат и ще окажат подкрепа. Докато някой все още има чувство за справедливост или все още има добра страна и все още може да бъде спасен, той ще окаже подкрепа. Така че, когато говорите на твърде високо ниво, ефектът всъщност ще е лош. Причината е, че който получава Фа в този период, е Дафа практикуващ и когато искате веднага да превърнете обикновените хора в Дафа практикуващи при разясняването на фактите, вие сте нетърпеливи за резултати. Всеки, който говори на твърде високо ниво, когато разяснява фактите, е безразсъден и нанася вреда. И ако не се вслушва в предупреждения и е твърде привързан, той може да извърши дори още по-лоши неща и да бъде използван от демони. Когато наистина сте извършили грехове от този вид, демоните може да ви завлекат надолу.

Така че нито едно от тези неща не е маловажно и трябва да се справяте добре с тях. Вашият път – и смятам, че сега всички сте видели това – всъщност е много тесен. Ако се отклоните дори малко, няма да отговаряте на стандарта за Дафа практикуващ. Има само един много праведен път, по който да вървим, и не можем да се отклоняваме дори и малко, защото това е изискване на историята и на животите на съзнателните същества в бъдещия космос. Космосът в бъдеще не може да има каквито и да било отклонения или грешки поради това, че сте имали пропуски по време на Фа-коригирането, така че за вас е важно да извървите всяка една стъпка добре по време на вашето собствено утвърждаване на Фа. То само изглежда обикновено. Не оставяйте никакво петно или съжаление по пътя, по който вървите, когато утвърждавате Фа и през периода, в който установявате великата си добродетел. Тези неща никога не могат да бъдат изтрити. Разбира се, дали ще е самоусъвършенстване, утвърждаване на Фа или разчистване на преследването с праведни мисли, това начинание все още не е завършило и преди да е приключило, то е възможност за онези, които не са се справили добре. Ако накрая все още не се справяте добре, когато краят настъпи, ще се провалите. В началото, когато преследването започна, учениците в Китай и онези извън него наистина не се справиха добре с много неща. Когато по онова време не се справяха добре, бихте могли да кажете, че им липсва опит или че никога не са се сблъсквали с нещо такова, така че не са знаели какво да правят. Сега, когато са изминали няколко години, вече не можете да казвате това. Сега много добре и рационално знаете как да се справяте с нещата, така че би трябвало да се справяте дори още по-добре и това, което се е случвало в миналото, не бива да се случва отново.

Ако се справяте добре в самоусъвършенстването си, това ще окаже влияние върху важни неща в бъдещия космос. Процесът на лично самоусъвършенстване на Дафа практикуващите е приключил, но като мои ученици, като Дафа практикуващи отговорността, която историята ви е възложила днес, не приключва с постигането на вашето собствено Съвършенство – тя изисква от вас да извършите дори още по-велики неща и иска да установи за вас дори още по-голяма велика добродетел. Разбира се, това означава, че ви очаква дори още по-висок Статус на достижение и че космосът има дори още по-велики отговорности, които ви очакват. Ето как са свързани тези неща. Казвал съм преди, че Дафа практикуващите трябва да продължат усилията си, щом не са се справили достатъчно добре. Въпреки че сте преминали през процеса на самоусъвършенстване, вие все още трябва да се самоусъвършенствате, за да сте дори още по-добри, и да усъвършенствате добре най-повърхностната, оставаща част, която не е била напълно самоусъвършенствана. Така че четенето на книгата и изучаването на Фа са от най-голямо значение.

Знаете ли какво? Преди дискутирах Фа за възнасянето посред бял ден и това се отнася до повърхностното тяло, което се въздига посред бял ден, щом бъде напълно усъвършенствано. Но знаете ли какъв тип хора са се възнасяли посред бял ден? Нито един от тези, които са се възнесли посред бял ден, не е напуснал Трите сфери. Причината е, че в очите на Боговете в Небесата, човешките физически тела са най-мръсните и абсолютно не могат да бъдат отнесени на Небето. Така че независимо колко добре сте се самоусъвършенствали, не бихте могли да го направите. Не бихте имали този вид чистота и святост, каквито имат на Небесата, и не бихте могли да достигнете това състояние. Но това, което правя днес, не е просто извършване на промени в тялото ви на повърхността и не е просто за да се направи наистина възможно в бъдеще хората в човешкия свят да се самоусъвършенстват в Богове отвъд Трите сфери. По-скоро е с цел да се хармонизира цялата космическа система. В миналото почти никой не е бил способен да се самоусъвършенства в Бог отвъд Трите сфери. Както казах току-що, въпреки че са се възнасяли посред бял ден, всички те са ставали Богове в рамките на Трите сфери. Не са напускали Трите сфери, но са били Богове. Но онова, което искам да направя днес, и методът за самоусъвършенстване, който съм дал на Дафа практикуващите, са с цел да се установи в космоса безпрецедентна, по-висша мъдрост. Целта е да се направи възможно съществата, които пропадат в бъдеще, да могат да се завърнат оттук – най-малкото, те ще имат такъв шанс. Това е част от способността на космоса да хармонизира сам себе си. Защо често наблягам на това? Днес способността на Дафа практикуващите да стигнат до тази финална стъпка ще създаде пътя за превръщането на човешките същества в Богове. В историята това не се е случвало никога преди. В миналото онези, които наистина са напускали Трите сфери, са били все Помощни духове. Голям брой същества в рамките на Трите сфери са успявали в самоусъвършенстването, усъвършенствайки напълно и телата си, и всички те са били Богове в рамките на Трите сфери. Но този път Дафа практикуващите не само ще усъвършенстват своите тела извън Трите сфери, но също така ще ви позволя да се самоусъвършенствате до различни нива, чак до Крале и Владетели на изключително високи нива. А това е и утвърждаване мъдростта на новия космос и то ще бъде една от формите, в които бъдещите същества ще достигат състоянието на хармонизация. Така че това не е нещо незначително. Самият край на промяната на повърхностното тяло е с цел достигане на най-високата чистота. Достигането на толкова висока степен е нещо, което никога не е било правено от Боговете и никой Бог никога не се е осмелявал да мисли за това, защото в очите на Боговете всичко там долу е непоносимо мръсно. Този път аз направих такова нещо. Постигането на Съвършенство от Дафа практикуващите е установяване на прецедент и е създало този път за бъдещето. Казваме „създало“, но в действителност Фа е имал мъдростта много отдавна. Просто сега се изпълнява.

Защо е било необходимо да се направи по този начин? Както току-що казах, причината е, че космосът се нуждаеше да бъде приведен в хармония. Всъщност имаше много, много фактори. Ако този път бъде положен, един от най-големите проблеми ще бъде разрешен, а това е нещо, което никой Бог в космоса не е дръзвал да си представи. Знаете ли как съществуват Боговете? Тези от вас, които са били в средната част на Съединените Щати, вероятно са видели, че някои от лишените от растителност планини и оголените скали в САЩ приличат на човешки същества – особено тези на юг и в южната част от централните части на страната – и силно наподобяват Богове. Някои от тези скали наподобяват Бодхисатви и Буди, а някои изглеждат като други Богове. Защо е така? Всъщност те съответстват на Богове – те са най-ниската част от Боговете. Боговете от миналото имат съответствие с повърхностните планети и всички те притежават живото-циркулационна система. Боговете подсигуряват скалите да не се разрушават, а съществуването на скалите гарантира живота на Боговете; щом скалите се разрушат, божествените тела ще се разградят и тогава някои Богове ще пропаднат надолу. Това е тяхната взаимовръзка. Всъщност то се контролира от по-висши Богове. Но този вид съответствие не е процес на частици, формиращи частици, при който малки частици формират големи частици, а големите частици формират слой от дори още по-големи частици. По-скоро материалната природа става все по-малко и по-малко, което означава, че материята изчезва все повече и повече, докато изчезне до стандарта за божествено тяло; всъщност материята става и все по-лека, докато стигне до Боговете от различни нива и до най-висшите Богове. Разбира се, колкото повече изчезва, толкова е по-чиста. Казвал съм преди, че когато Дафа практикуващите идваха със самолет от Европа, за да присъстват на Фа-конференция, изглеждаше, че са пътували доста далеч, но в очите на Боговете частицата Земя е като малка песъчинка, толкова мъничка, и разстоянието, на което сте се придвижили, е като изобщо да не сте помръдвали. Ето как е за човешките същества. А Боговете всъщност имат ограниченията на различни Богове. Боговете в миналото пътуваха в рамките на своите граници и ограниченията бяха в резултат на съответствието със скалите на Земята. Те не можеха да се откъснат от скалите на повърхностните планети на космоса и не можеха да ги вземат със себе си. Ако загубят тази съответстваща скала, би било като да загубят корените си и да загубят това, което подсигурява живота им, биха се разпаднали и биха били унищожени. Никога не съм ви казвал това. (Аплодисменти)

Днес ви го разкрих. Това означава, че проблемът е бил решен. Защо казах, че Боговете на бъдещето и новият космос на бъдещето са невероятно прекрасни? Ще отнеме дълга Фа-лекция, за да дискутирам всяко едно прекрасно нещо. Както го виждам, Боговете на бъдещето наистина ще са като Богове – вече няма да им е необходимо да съответстват на скалите на Земята. И на Боговете на други системи няма да им е необходимо да съответстват на скалите и материята на повърхностните частици в собствените им системи. Причината е, че в миналото, ако Боговете нямаха най-ниската и най-голямата материя, на която да съответстват, те биха загубили циркулационната система на материята и техните животи не биха били подсигурени. Съществуваше такава взаимовръзка. Тогава замисляли ли сте се за следното: скалите са направени от молекули и, с други думи, това се отнася и за човешките тела; така че, когато успеете в усъвършенстването на най-повърхностното, материално човешко тяло, няма ли да вземете със себе си тази най-фундаментална осигуровка? Където и да отидете, няма да сте ограничени от това. Но трябва да постигнете чистотата и святостта, изисквани от това ниво. И мога да кажа на всички ви, че по време на Фа-коригирането аз вече съм превърнал най-лошото в най-доброто и най-перфектно състояние. (Аплодисменти)

Всички Богове на различните нива всъщност имат свой собствен обсег на ограничения на различните нива – ограниченията на съществата на тези нива. Колкото до човешките същества, никой никога не им е казвал в какво състояние са Боговете и това не е позволено. Старият космос напълно ще се дезинтегрира и всичко ще отмине. Всичко, за което говорех, е свързано с миналото. Бъдещето няма да е такова – то е наистина прекрасно. Боговете на бъдещето напълно ще се откъснат от ограниченията на Боговете от миналото и ще станат дори още по-прекрасни, величествени и божествени. Така че коригирането на Фа в космическите тела не е просто коригиране на реда в космоса, понеже той вече не е достатъчно добър, или коригиране на Фа на миналото, тъй като вече не е достатъчно добър. То не се свежда само до това. Ако беше само до това, тогава помислете – в действителност нямаше да е необходимо да се извърши от мен. Аз дойдох поради това, че имаше много, много проблеми, които се нуждаеха от разрешение на фундаментално ниво. (Аплодисменти) Като вас – независимо какво казва Учителят, това повърхностно тяло на Учителя изглежда същото като вашето; тук ние имаме човешки облик. Но както знаете, вие сте самоусъвършенстващи се, така че сте фундаментално различни от човешките същества. Разбира се, между вас и мен има друга разлика и тъй като съм дискутирал това с вас преди, няма да говоря за него тук.

Това, което казвам, е, че по време на самоусъвършенстването си трябва да не губите време и да се самоусъвършенствате добре. Без значение колко сте заети или колко много неща трябва да правите, не може да занемарявате вашето изучаване на Фа и самоусъвършенстването си. Това е фундаменталната гаранция, че ще се справяте добре в утвърждаването на Фа, а също и гаранция, че ще сте способни да стигнете до последната стъпка. Много, много неща изглеждат обикновени, но в тях се съдържат безкрайно прекрасни и величествени, специални почести. Ако можете да правите трите неща добре, тогава всичко е подсигурено, всичко е обхванато. Не е останало много време за утвърждаване на Фа. Просто погледнете – злото е напът да се разпадне. Вие от публиката сте преминали успешно от 20 юли 1999 г. до сега. Видели сте как бяха нещата преди и как са сега. Без значение колко е яростно злото в някои части на Китай, вече не е същото. И това е истина по целия свят. Хората са все по-наясно за това зло преследване. Хората в света се пробуждат. Промени като тази се случват само когато злото е било елиминирано до такава степен. Само когато злото е прочистено, хората могат да се пробудят. Казано по друг начин, злото преследване не може да се задържи повече и времето, дадено на злото, изтича. Ако преди да пристигне огромната сила на Фа-коригирането старите сили сметнат, че то вече не може да подлага на изпитание Дафа практикуващите и установяването на могъща добродетел за този Фа, те ще го накарат да слезе от сцената на историята и да премине през вратата, след която няма живот, и това ще приключи. Така че не трябва да губите време. През този последен времеви период, преди това да завърши, вие наистина не бихте искали да разочаровате себе си и трябва да вършите последните неща добре. Учителят не ви води към бунт, както онези революционери (публиката се смее), Учителят не ви води към отнемането на нечия политическа власт. Учителят ви води към това, да се самоусъвършенствате. (Аплодисменти) Това, което разобличавате, е злото, злото на този бандитски режим, а целта е да се ограничи злото, да се елиминира злото и да се елиминира преследването на Дафа практикуващите и на Дафа. (Аплодисменти) Не става дума за получаване на някакви неща на обикновените хора в обикновения свят. Така че, когато вършите нещо, вие трябва да го правите от гледна точка на Дафа практикуващ. Необходимо е да накарате обикновените хора да разберат нещата, които правите, и не бихте искали да ги накарате да мислят, че преследваме нещо обикновено – абсолютно не! Разбира се, днес това, което не разбира, е само човешката повърхност – хората в света всъщност действително знаят. И защо казвам, че действително знаят? Защото всяко същество има страна, която знае; то знае какво представлява Дафа. Преди време нещата бяха такива, каквито бяха, защото злите елементи отделиха човешката повърхност от знаещата страна на хората и манипулираха човешката повърхност, която не знае. Сега тези елементи са постепенно изчиствани, все повече от тях са елиминирани, това, което остава, става все по-малко и хората в света все още повече се пробуждат.

Трябва да сте видели епидемията, която се появи сега в Китай, нали? Не настъпи ли огромна епидемия? Казано на човешки език, това е Небето, което наказва хората. Какво цели, ние, Дафа практикуващите, знаем много добре: прицелва се към онези, които не заслужават да бъдат спасени, които е невъзможно да бъдат спасени, докато Дафа практикуващите разясняват истината, и които не са от полза за злите прогнили духове. Това е първият етап на прочистване. Небето наказва злото, но въпреки това Китай все още лъже, за да прикрие броя на смъртните случаи, и ще ви кажа, че броят е огромен и все още не е достигнал връхната си точка. Хората го намират за страшно, но всъщност истински ужасяващото все още не е започнало. Това не е истинското, голямо прочистване, когато Фа ще започне да коригира човешкия свят. Ще бъде дори по-ужасяващо, когато голямото прочистване пристигне, и то ще се цели в целия свят. Когато злите хора полудеят, те не се страхуват от нищо, но когато бедствието наистина се спусне върху тях, ще бъдат потресени. Почакайте и ще видите, това ще е година, изпълнена със събития. Много неща ще се случат.

Много ученици дойдоха от други региони. Вероятно имат много неща, за които искат да ме попитат. Няма да говоря твърде дълго, тъй като не искам да отнемам прекалено много от времето ви. Ако смятате, че има въпроси, които искате да зададете на Учителя, можете да ги напишете на лист хартия и да ми ги предадете тук горе, и аз ще ви отговоря. (Дълги аплодисменти)

Ще ви кажа нещо между другото. Учителят се отнася към съзнателните същества с най-великото състрадание и случаят е такъв във всяка ситуация. На всяка Дафа конференция, стига да съм присъствал на нея, винаги съм ви наричал Дафа практикуващи. Всички ученици, които са ме виждали в публична обстановка – винаги съм ви наричал Дафа практикуващи. (Аплодисменти) Но известен брой от вас не са формирали кармични връзки с мен в хода на историята; вие влязохте по време на разпространението на Дафа този път и, образно казано, имате повече премеждия. Има такива ученици в континентален Китай, а и зад граница, и за вас премеждията се проявяват различно. Въпреки това натискът за премахване на човешките привързаности и натискът върху съзнанието ви по никакъв начин не е лек. Но независимо от ситуацията ви Учителят несъмнено ще се отнася към вас еднакво. Щом се числите към Дафа практикуващите, Учителят ще ви смята за Дафа практикуващи и ще ви напътства. (Аплодисменти) Но вие самите трябва да се справяте добре. (Аплодисменти) Изглежда ми, че преследването и вашето утвърждаване на Фа насред това преследване са достигнали до последните етапи. Времето изтича и тези от вас, които не са се справили добре, трябва да помислят за това – наистина трябва да отправите строг, взискателен поглед към себе си. Това е първият път, когато предупреждавам Дафа практикуващите по този начин. (Аплодисменти) Дали можете да постигнете Съвършенство, зависи от вас.

Все още има хора, които правят някои позорни и мръсни неща – неща, които са във вреда на Дафа и неща, които не заслужават званието „Дафа практикуващ“. Не съм се отнасял към вас различно. Накрая, когато не можете да постигнете Съвършенство, самите вие ще трябва да понесете отговорността! Учителят не се опитва да изплаши никого. Който пропусне тази историческа възможност, който пропусне този шанс – когато осъзнаете какво сте пропуснали, дори няма да искате да живеете, даже и да ви се позволи! Не мислете, че тъй като Учителят винаги е милостив, можете да приемате милостта на Учителя за даденост! Съществуват стандарти за Дафа практикуващите и Фа има стандарти. Не е като всеки да може просто да се държи неадекватно и да отговори на стандарта. Духът на всеки е „на прицел“, всеки човек истински се самоусъвършенства и всеки човек мисли как да е отговорен към собственото си съществуване! Защо някои от вас не са способни да направят това?! Гледайки ви, Учителят е толкова разтревожен! Гледайки ви, Учителят е толкова разтревожен! Вероятно думите на Учителя днес са били тежки, но може би няма да има ефект, ако не използвам „тежък чук“. Ако не съм способен да ви спася, това ще бъде моето най-голямо съжаление. Би било чудесно, ако можехте да бъдете толкова обезпокоени, колкото съм и аз.

Добре, сега ще отговоря на вашите въпроси. (Аплодисменти)

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от Дзинан предават своите поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Австралийските Дафа практикуващи изпращат поздравите си до Учителя. Дафа практикуващите от Урумчи, Синдзян, изпращат поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Винаги когато някакви бедствия сполетяваха хората – като 11 септември, сегашният вирус ТОРС и безумното преследване на Дафа практикуващите, или например масовите арести на Дафа практикуващи на площад „Тиенанмън“ на 1 октомври 2000 г., тялото ми внезапно започваше да преживява силни реакции на елиминиране на карма. Но те отминаваха бързо. Карма на обикновените хора ли понасях или имаше други причини?

Учителят: Всеки един от вас е в процес на самоусъвършенстване, така че наистина няма такова нещо като понасяне на неща за другите. Вероятно се е случило така, че в онези моменти старите сили са създали определена ситуация. Старите сили направиха най-щателни подредби в миналото. На вас ви е трудно да понесете дори това, което е вашата собствена [карма], да не говорим за неща за другите. (Учителят се смее) Но това не изключва случаите, в които не успявате да преминете тестовете добре, или тези, в които имате привързаности или правите нещо погрешно, но не сте го осъзнали и старите сили или зли същества се намесват и създават дискомфорт в тялото ви. По-рано тези неща се случваха много.

Практикуващ: Защо във величествения и трагичен, дълъг ход на историята повечето хора са изигравали роли, които не са искали?

Учителят: Това е просто. Беше сякаш всички играеха роли, а старите сили абсолютно нямаше да ви позволят да ги изиграете според собственото ви желание. Те определено организираха всичко по отношение на това, сякаш имаше сценарий. С други думи, в различните исторически периоди това, до какво състояние щеше да достигне тази драма, какво щяха да имат човешките същества и какво щеше да се случи, след като един период от историята приключи, чак до получаването на Фа накрая и как това би подпомогнало получаването на Фа – ето как те организираха нещата и ето защо много неща не се получиха така, както сте се надявали.

Практикуващ: Защо идеята за „формиране-застой-упадък-унищожение“ е съществувала толкова дълго, преди да се измисли „хармонизиране без унищожение“?

Учителят: Мислите за всичко това като човешко същество. Откъде знаете, че е отнело „толкова дълго“? Различни времена съществуват в различни нива на космоса и това довежда до различна продължителност на времето за съществата, ограничени от времената на различните нива. В крайна сметка, колко дълга [по отношение на времето] е Вселената? На вас ви изглежда, че съм извършвал Фа-коригиране толкова дълго, но всъщност е изминал само един миг. За този миг на някои места са изминали дузина години или няколко десетилетия, на някои места е почти едновременно, а на някои места са изминали десетки милиони или стотици милиони години и всичко това е причинено от времената, определени за съществата в различните измерения. Не може да разсъждавате по този въпрос от гледна точка на човешкото време.

Практикуващ: Учителю, моля, хвърлете светлина върху два мои въпроса. Каква е разликата между гледането навътре на самоусъвършенстващия се и самоанализа на обикновения човек?

Учителят: Мисля, че този въпрос е… (публиката се смее) Всички знаете какво искам да кажа, но ще го кажа въпреки това: изглежда въпросът е повдигнат от някой, който току-що е започнал. Когато се самоусъвършенствате в Дафа и когато всеки практикуващ разяснява фактите сред обикновените хора, как това изглежда различно от начина, по който обикновените хора си вършат работата? Сега всички сте самоусъвършенстващи се, а по какво се различават самоусъвършенстващите се от обикновените хора? Вие се храните и обикновените хора също се хранят, нали? Фундаменталната природа е различна, крайната цел и основата са различни, целта в живота, която се опитвате да постигнете, е различна и фундаменталните промени в тялото са различни. Докато човешката раса преследва разни неща, тя постоянно натрупва карма; докато Дафа практикуващите непрекъснато се самоусъвършенстват, те елиминират своята карма и постоянно трансформират телата си в божествени тела. Могат ли тези неща да са едни и същи? Може би изглеждат едни и същи. (Аплодисменти)

Практикуващ: Докато обсъждаше династиите на Китай и прераждането, Учителят спомена, че САЩ са от великата династия Чин, (Учителят: Не съм казвал, че САЩ идват от великата Чин, нали?) (публиката се смее) Австралия е от династията Ся, но Франция е страна с дълга история. Така че печатна грешка ли е това или има някакво друго вътрешно значение?

Учителят: Ex, (публиката се смее) тъй като ме наричате „Учител“, ще ви отговоря. (Публиката се смее и аплодира) Всъщност не съм казвал, че САЩ са били великата Чин. Казаното от мен беше, че САЩ са великата Мин (публиката се смее) – Франция е Чин. Разбира се, това е, ако говорим общо, в широк смисъл. То не се отнася до всеки един човек в тези страни, тъй като в миналото имаше голям брой хора, които дойдоха и се преродиха самостоятелно, и това се случи в различни региони. Франция е държава с няколкостотин годишна история и е страната, която най-добре е съхранила изящните изкуства на човешката цивилизация. Не е имало никаква печатна грешка в книгата.

Практикуващ: Получих Фа след 20 юли 1999 г. Когато се прояви явлението болестна карма, ако го сметна за болестна карма и го призная, ще означава ли това, че признавам подредбите на старите сили? Трябва ли да изпращам праведни мисли?

Учителят: Говорил съм за това в „Джуан Фалун“. Елиминирането на кармата не включва просто елиминиране на карма. Въпреки че сега се самоусъвършенствате, не може да си мислите така: „Няма да изплащам повече никаква карма, просто ще я елиминирам цялата и съм готов“. Не можете да направите това. Създали сте карма, като сте извършвали лоши неща в миналото си. Само когато сте извършили лоши неща в обикновеното общество, образувате карма. Не може да не изплатите дълга, който дължите. Ето защо страдате, когато изплащате кармата си, докато се самоусъвършенствате. Ако не страдахте, нямаше да чувствате нищо, когато кармата е премахвана; би било просто като приятен хладен полъх. Знаете, че когато бяхте на семинарите преди, по онова време – някои от вас са посещавали семинари, организирани от Учителя – когато Учителят махнеше с ръка и когато излезехте от семинара без никакви здравни проблеми, се чувствахте целите леки; цялото ви тяло беше леко като перце и чувството за болест си беше отишло – не беше ли така? (Аплодисменти) Но не може да искате от Учителя да понесе това за вас изцяло, така че трябва да се самоусъвършенствате. [В противен случай,] когато наистина достигнете висока сфера, Боговете ще ви погледнат и ще кажат: „Цялата ти карма е била премахната? Не си изминал пътя си дотук чрез самоусъвършенстване? Можем ли да позволим това? Не.“ Когато елиминирате карма, действително е болезнено и ето защо можете да се подобрите. Ето как стоят нещата.

А колкото до това, дали има стари сили, които се намесват – когато променяте собствените си най-повърхностни тела, действително има част, която трябва да понесете сами. Но, общо взето, тя не е много и няма да има твърде голямо влияние върху утвърждаването на Фа. Когато се зададат големи трудности, това трябва да е злото, което се намесва, и трябва да изпращате праведни мисли, за да го елиминирате! Днес това, което правят Дафа практикуващите, са неща, които утвърждават Фа, и те са най-святите и най-величествените неща. Ако вършите Дафа неща и нещо се случи в критичен за спасяването на съзнателни същества момент, тогава то трябва да е намеса. Трябва да го прецените трезво. Не бъдете привързани и не си мислете: „Когато и да страдам или да не се чувствам добре, трябва да е намеса. Не мога да приема, ако страдам или не се чувствам добре. Трябва да изпращам праведни мисли“. Разбира се, може да изпращате праведни мисли. Гонг, който изпращате, се грижи за нещата, за които би трябвало да се погрижи, а когато се стигне до неща, за които не се предполага да се погрижи, той ще действа според Фа, защото този Гонг е бил развит чрез вашето самоусъвършенстване според стандарта на Фа. (публиката се смее) Така че това, което си мисля, е, че трябва да действате с рационалност.

Практикуващ: Съществуват ли кармични взаимовръзки между Главния дух и Помощния дух?

Учителят: Някои имат кармични взаимовръзки, други нямат. Говоря само за обикновените хора, а не за Дафа практикуващите. При хората в света често откривам, че даден човек е бил еди-кой си в историята, а след това на различно място установявам, че друг човек също е бил еди-кой си в историята. Дори в САЩ, които са толкова далече и отделени чрез океана, все още откривам това явление. Защо? Това означава, че хората имат Главни духове, Помощни духове и други елементи. Освен това съм казвал, че хората имат и елементи на човешкото физическо тяло. Така че е възможно няколко души, живеещи по едно и също време на света, да са били един и същи човек в миналото. Има много такива явления.

Практикуващ: Дафа практикуващите от Харбин изпращат поздрави до уважаемия Учител.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Без значение колко сурова и опасна е средата или колко яростно е злото, ние със сигурност ще следваме Учителя и ще извървим финалния си път добре. Учителю, бъдете сигурен, че ще е така.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Вярвам го, сега наистина го вярвам. В началото, когато злото преследване започна около 20 юли 1999 г., можех само да гледам и да видя дали ще можете да се справите. (Учителят се смее) Спомняте ли си нещо, което казах в миналото, преди 20 юли 1999 г.? Казах, че дори да мога благополучно да спася само един човек, моите неща не биха били извършени напразно. (Аплодисменти) Ще ви кажа, че по онова време в съзнанието си не бях сигурен – не знаех дали ще сте способни да се справите в действително критични моменти. Разбира се, ако наистина имаше само един човек, който успееше в самоусъвършенстването, щях да посоча него да бъде Вселената и той щеше да има всичко. (Аплодисменти) Разбира се, (Учителят се смее) сега има не само един човек. Точно като това, което сте видели. Сега наистина го вярвам. Праведните мисли на Дафа практикуващите не могат да бъдат разклатени от никого. Успехът е въпрос на постиженията на Дафа практикуващите през периода на Фа-коригирането и въпрос на това, дали тези хора в света, които имат кармични връзки, могат да бъдат спасени. Докато всъщност Фа-коригирането на космическото тяло непременно ще успее.

Практикуващ: От името на Дафа практикуващите от Пекин предавам поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Имам и друг въпрос, който е за това, дали определен човек е шпионин или е с промито съзнание. Може ли да задаваме на Учителя такива въпроси?

Учителят: Ето как гледам на това. Дали нечие съзнание е било промито, или не, е просто нещо човешко. Това, което гледам, са основите на дадено същество. Всеки, който не извърви пътя си добре, ще опетни собствената си история и ще доведе до непоправима вреда и загуба за собственото си бъдеще. Но с цел да спаси съзнателните същества, Учителят предлага най-великото състрадание. Както съм казвал в предишните си лекции, не ме интересува дали сте шпиони или с каква работа се занимавате – разглеждам ви като човешки същества. Преди всичко, всички вие сте човешки същества – просто видът на работата ви е различен. Не пропускайте тази изключително рядка възможност просто защото видът на работата ви е различен. Бъдете отговорни към собственото си съществуване. Не мога да ви откажа спасение просто поради това, че видът на работата ви е различен. Но, от друга страна, не мога да ви позволя да постигнете Съвършенство и да останете за в бъдещето просто защото работата ви е специална, дори когато сте извършили неща, които нанасят вреда на Дафа, или когато сте извършили нещо в ущърб на Дафа и Дафа практикуващите. Ето как работи това. Разбира се, все още има шансове, тъй като преследването не е приключило, но времето изтича бързо. Какво да правите и как да компенсирате, зависи от вас. Не губете време!

Практикуващ: Някои хора не могат да се откажат от Дафа, но не могат да се откажат и от човешкото в себе си. На повърхността се самоусъвършенстват и вършат някои неща за Фа-коригирането, но всъщност забъркват проблеми и създават безредици, като някои дори извършват самоубийство или са хомосексуалисти. Какво ще стане с тези хора? Ще отидат ли в измерението на демоните? И какво ще стане с онези, които ги защитават?

Учителят: Знам за всичко това. Освен ако нямам абсолютно никакъв друг избор, не искам да ги изключвам, така че наблюдавам и гледам тези неща. Най-добре е тези хора, ако искат съвестта им да е чиста пред самите тях, да се пробудят бързо – пробудете се бързо! Ако сте решени да го направите, то кажете на Дафа практикуващите какво сте извършили и това би могло да помогне. Времето изтича. Наистина съм разтревожен за вас. Не приемайте милостта на Учителя така леко. Фа има стандарти.

Практикуващ: Как можем да помогнем по-добре на нашите приятели практикуващи, така че да постигнем общо подобрение?

Учителят: Всъщност когато се стигне до тези специфични неща, вие все пак трябва да ги направите сами. Великата добродетел трябва да бъде установена от самите вас и пътят на самоусъвършенстване трябва да бъде извървян от вас самите. Ако ви кажа как да вършите всяко едно дребно нещо, вие бихте загубили възможността си да установите велика добродетел. По този път на Фа-коригирането и по този път на самоусъвършенстване със сигурност ще има премеждия, със сигурност ще има всякакви несъгласия и със сигурност ще го има типът хора, току-що споменати от този ученик. Това е така, защото старите сили си мислят: „Ако твоите Дафа практикуващи са толкова чисти и нямат намеса, тогава как ще се отърсят от разни свои лоши мисли? Как можеш да докажеш, че твоят Дафа се е издигнал от една толкова сложна среда и е установил велика добродетел?“. Ето защо те искаха да направят това и аранжираха да има някои хора и да се случат някои неща – старите сили бяха тези, които искаха да направят тези неща. Не признавам нищо от това. Така че защо тогава да не се отърва от тези хора? Както току-що казах, аз имам най-великото състрадание към тях, чакам ги да се променят, чакам самите те да не изпуснат тази възможност. Ето какво мисля за това. (Аплодисменти)

Практикуващ: Как можем по-добре да напреднем и да се издигнем като едно тяло?

Учителят: Ако си сътрудничите добре, тогава можете да го постигнете. Сферата на всеки е различна и сега ви казвам, че Учителят е видял, че някои от различията сред учениците са се увеличили. Преди не беше очевидно, но сега са се увеличили и колкото повече наближава краят, толкова по-големи са различията. Така че със сигурност ще има различия в разбиранията на хората. Ключът е как да си сътрудничите по-добре и да се координирате по-добре помежду си.

Практикуващ: Каква е ролята на Латинска Америка във Фа-коригирането? Как да се справяме по-добре в Латинска Америка?

Учителят: Учениците в някои региони са повлияни от своята среда, имиграционния си статус и дори от финансовата си ситуация и това прави утвърждаването на Фа наистина трудно за тях. Учителят знае за всичко това. Но независимо от всичко, вие сте надеждата за съществата там! В бъдеще ще видите това. (Аплодисменти) Ако в този момент една етническа група или държава няма Дафа практикуващи, това ще ѝ донесе многобройни трудности – и това е най-малкото. Така че без значение колко малко са Дафа практикуващите на определено място, това е надеждата за тази етническа група.

Веднъж един ученик ме попита какво означава „безкрайното състрадание на Буда“. Как биха могли да го разберат човешките същества? Те казват, че това, че Буда има велико милосърдие и спасява хората от страдание и трудности, е „безкрайното състрадание на Буда“ – ето колко плитко е разбирането на хората. Помислете: без значение къде сте, без значение от коя етническа група, от кой регион или в коя държава сте, на повърхността вие сте обикновен човек и сте просто още едно същество, но в действителност винаги има хора, които имат кармични взаимовръзки с вас. И не само това – както многократно съм ви казвал преди, частиците на безкрайно микроскопичните нива формират частиците на следващото ниво над тях, а частиците на следващото ниво над тях формират частици на следващото по-високо ниво, непрестанно формирайки по-големи частици по този начин. И във всеки слой от частици има безкраен брой същества. Ако увеличите една малка частица, ще видите, че на нея има – точно както на Земята и планетите – безбройни същества. Помислете, колко частици изграждат човешкото тяло? И това са само неща в рамките на собствения ви обсег. Човешкото същество е също така същество, което съществува в обсега на тази среда, точно като гъба, накисната във вода. Този свят е като вода и микроскопичните същества и материя са толкова многобройни, че плътността е като тази на водата. Където и да сте, в рамките на вашия обсег има огромни, гигантски микроскопични същества, които съответстват на вашето тяло. Така че, когато човек се самоусъвършенства, вие сте усъвършенствали не само слоевете над слоеве на собственото си тяло – клетките от слоевете над слоеве ваши частици са все във вашия образ. И мислили ли сте за следното: след като увеличите клетка на една частица, върху нея няма ли все още безбройни същества? И би ли могло да има същества, които да са в човешки облик? И така, колко такива клетки има? Всъщност за микроскопичните същества вашата клетка е тяхната планета. И не са само клетките – колко микроскопични частици изграждат една клетка? Една клетка или микроскопична частица във вашия образ е Кралят на всички същества в тази частица и всички безбройни същества в нея са управлявани от него. Ако не се самоусъвършенствате добре, вашите клетки няма да са добре усъвършенствани; ако сте се самоусъвършенствали добре, клетките ви са добре усъвършенствани и съществата в сферата, подвластна на вашите клетки, са добре усъвършенствани. Тогава помислете, когато едно същество успее в самоусъвършенстването, колко същества са успешно усъвършенствани в резултат на това?

От гледна точка на Боговете не става въпрос, че големите същества са ценни, а малките – не. Знаете, че има Буди дори в светове, които са толкова миниатюрни, че са значително микроскопични. Размерът на едно същество не е от значение – няма значение и няма разлика в структурата. Просто частиците, които ги изграждат, определят размера на телата им. Съществата са равни. Помислете, ако един човек е спасен и успее в самоусъвършенстването, колко неизмерими, безбройни същества ще бъдат успешно усъвършенствани и спасени? Но в процеса на успешно самоусъвършенстване е необходима толкова много мъдрост и толкова много мисъл и грижа, за да се хармонизира всяко едно същество, което е в групите същества в безбройните микро- и макрокосмоси! Това е точно както когато сте спасявани вие: техните проблеми трябва да бъдат разрешени по същия начин. Какво означава „безкрайното състрадание на Буда“? Помислете, когато един човек бива спасяван, колко ще трябва да даде този Буда, който го спасява? За всички онези същества в безкрайните микрокосмоси, които съответстват на човека, той трябва – точно както се прави по време на вашия процес на самоусъвършенстване – да настрои телата им добре в началото, да им позволи да получат Фа, да ги направи способни да се справят с това и да се занимае с тяхната карма. Каква огромна, трудна задача е това! Възможно ли е да бъде постигнато без състрадание? Така че как биха могли обикновените хора да разберат фразата „безкрайното състрадание на Буда“? Помислете, когато един човек успее в самоусъвършенстването, това означава, че една гигантска, необятна система е успешно усъвършенствана. Казах по-рано – и изглеждаше, че се шегувам – че ако само един човек успее в самоусъвършенстването, тогава ще направя така, че този човек да бъде Вселената. Независимо колко голямо е било неговото космическо тяло, бих накарал всички структури на космоса да съществуват в обсега на тялото му. Но след като казах това, не мислете за него. Учителят е способен да го направи – това е идеята. Така че като Дафа практикуващи, независимо къде сте, вие донасяте безгранични благословии на съществата там и полагате за тях основа за бъдещето, основа да бъдат спасени в бъдеще. Ето как е. (Аплодисменти)

Практикуващ: Би ли могъл Учителят да каже как през периода на Фа-коригирането Дафа практикуващите могат да вървят по праведен път, що се отнася до харченето на пари и използването на материални неща?

Учителят: Да, в периода на Фа-коригирането имаше специална промяна в ситуацията. Вече е теглена черта за частта от вашата история, когато извършвахте лично самоусъвършенстване. През онзи период беше единствено самоусъвършенстване и всеки трябваше да го прави по този начин. Но днешната ситуация в обществото е различна от тази преди. Както сте видели, днешната наука е довела до появата на много съвременни превозни средства и средства за масова информация. Така че помислете, особено що се отнася до медиите, когато един човек говори на дадено място, хората в света могат веднага да научат за това, да го чуят и видят по същото време. Влиянието е значително. От гледна точка на старите сили, злите същества използват тези неща, за да провеждат преследването и да лъжат. Когато Дафа практикуващите разчитат само на устата си, за да говорят с хората, понякога чувстват, че е трудно да спасят повече хора. Разбира се, един от вас е равен на десет или на сто души. Но, в крайна сметка, вие разобличавате лъжите и злото, които бяха създадени от пропагандната машина на цяла една държава – все още е доста трудно. Така че когато се възползвате от тези медийни инструменти на обикновените хора, за да утвърждавате Фа, да разобличавате злото и да спасявате съзнателни същества, това не е неправилно като принцип. Тъй като днешната наука вече е довела до едно специално общество като това, докато утвърждавате Фа са ви необходими някои финансови ресурси, за да правите тези неща. Но независимо от това, до ден-днешен, когато всичко това е напът да приключи, не сме получили и стотинка от която и да е държава, което и да е правителство, която и да е организация или която и да е компания. Всичко, което сме направили, е било финансирано от Дафа практикуващите, използващи собствените си заплати, доходи и спестявания.

Старите сили ограничават хората и смятат, че единствено като правите нещата по този начин, вие сте забележителни: „Способни сте да утвърждавате Фа при такива трудни обстоятелства – това е забележително и вие сте установили велика добродетел“. Така че старите сили злонамерено се намесват в моето Фа-коригиране, намесват се в утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите, повлияли са на подкрепата на хората за Дафа и упорито са блокирали източници на финансиране в обществото. В утвърждаването на Фа Дафа практикуващите винаги са имали финансови затруднения. За някои ученици е трудно дори да преживяват. При тези обстоятелства вие утвърждавате Фа и правите каквото Дафа практикуващите трябва да правят, и това, разбира се, е забележително. Но аз не признавам подредбите на старите сили. Това е толкова сериозен въпрос – Фа-коригирането се случва в целия космос и се създава бъдещето на новия космос! Фа е съществувал от дълго време и аз съм дошъл с този всеобхващащ и хармонизиращ всичко Дафа. Не ми е необходимо слоевете след слоеве от същества да полагат каквато и да било основа за Фа и не ми е необходимо слоевете след слоеве от същества или обикновените хора да дават нещо на Дафа. Това са концепции и фактори, сформирани в историята от старите сили; те използват тези принципи на стария Фа от онези периоди на дегенерация и разрушение, за да се намесват във Фа-коригирането, и ефектът от всичко извършено от тях беше разрушителен.

При все това ви казвам, че вие все пак не можете да събирате пари от учениците, които зависят от заплатите си, за да преживяват. Принципът е, че не можем да събираме пари от учениците, и съм го казал отдавна. Сред Дафа практикуващите има такива, които управляват свой собствен бизнес и които имат малко повече пари, и ако те искат да допринесат с пари, за да се направят някои неща – може, но бъдете внимателни колко далеч ще стигне това. Когато нашите обикновени ученици използват собствените си доходи, за да вършат неща, докато утвърждават Фа, това по принцип не е проблем и в него няма нищо нередно, защото използването на собствения ви доход за утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателни същества е вашата велика добродетел. Когато Дафа практикуващите правят някои неща заедно при специални обстоятелства, като например, да речем някои от вас искат да стартират медийна компания или каквото и да е там, и съберете заедно някакви пари, за да го направите, в това по принцип също няма нищо нередно, защото не Дафа прави нещо, а самите Дафа практикуващи, които учредяват компания в обществото, а това е вид работа в обществото; самите Дафа практикуващи са тези, които инициират разни неща и се организират, за да ги направят – не го прави самият Дафа. Разбира се, Дафа практикуващите създават благоприятни условия за разясняване на фактите. Но дори и така, казвам ви, че не може просто произволно да събирате пари от редовите ни ученици. Това категорично не се променя. Тогава, колкото до случаите, в които някой по-благоденстващ и чието ежедневие няма да бъде засегнато, допринесе с някакви пари за Дафа неща – това не се включва в ситуацията, за която говорех, тъй като, в крайна сметка, тези случаи са изолирани. Никога не съм ви казвал да събирате някакъв „членски внос“ или да просите за подаяния, както правят религиите. Не можете да правите никое от тези неща.

Практикуващ: По отношение на развиването на доброта (Шан), мисля, че неспособността ни да се справяме добре с много неща се дължи на недостатъчното ни усъвършенстване на добротата.

Учителят: Това би трябвало да се постави по този начин: когато става въпрос за хората в света, трябва да дадем най-доброто от себе си, за да ги спасим и трябва да сме добри към тях. Не само трябва да сме добри, трябва и да спасяваме съзнателните същества със състрадание. В това преследване онези, които са най-пострадали, са всъщност хората в света. В действителност онези зли същества искат да използват това преследване, за да разрушат животите на бъдещите хора. Така че трябва да сме състрадателни към хората в света, да им кажем фактите и да ги спасим, и да не позволим да бъдат изличени в мига, в който Фа коригира човешкия свят.

Но когато изпращате праведни мисли, по-голямата част от онези, с които се занимавате, са най-лошите същества във всяко измерение, включително и неспасяемите порочни полицаи на този свят. Така че, когато се стигне до тях, особено до онези объркани същества в други измерения, които нанасят вреда на човешката раса, мисля, че не може да сме снизходителни и не е необходимо да сме добри към тях. Но не искаме и да сме лоши към тях, а още по-малко би трябвало да използваме порочност, за да озаптим порочните. Онези, които нанасят вреда на хората в света, на съзнателните същества и които се месят на Дафа, просто повече не може да съществуват и ние просто трябва да изправим длан и да се отървем от тях. Разбира се, като Дафа практикуващи вие развивате доброта и нямате лоша или порочна страна. Но когато се стигне до нещо, което трябва да бъде елиминирано, просто трябва да го елиминирате. Също така не е необходимо да сте ядосани – не е необходимо да сте лоши към тях или да сте им ядосани. Ние оставаме състрадателни и изпращаме праведни мисли, за да премахнем онези, които не бива да съществуват. Ето как би трябвало да е.

Практикуващ: Ние сме от Канада. Нашето съдебно дело продължава вече две години и напредва твърде бавно. Дали е така, защото сме се справили незадоволително?

Учителят: Справили сте се доста добре. Често казвам, че ние не се стремим да придобием никакви светски неща, нали така? Когато се стигне до действия, смятам процеса за най-важен, тъй като по време на процеса можете да позволите на хората да видят истината, по време на процеса можете да спасите хората в света и по време на процеса можете да разкриете истината. Дори и евентуално да ги осъдите и да ги натикате в затвори, все още трябва да видите дали сте постигнали най-добрия ефект в спасяването на хората в света и разобличаването на злото, и дали сте позволили на хората да видят последствията от извършването на зло и по този начин да сте шокирали и изплашили злите същества. Разбира се, ако бъдат признати за виновни от обикновените хора, тогава това доказва на хората в света, че ние сме прави. И разбира се, това е чудесно. Ако постигнете този ефект, това е дори още по-добре – Учителят е съгласен. Но често вие наблягате на резултатите, вместо напълно да им обясните фактите, които се очаква да обясните по време на този процес. Само когато всички хора научат истината, която трябва да научат, вие наистина утвърждавате Фа и разяснявате фактите. Където и да се появи проблем, идете и кажете фактите на хората и не трябва да го правите само за да придвижите съдебното дело напред, а и за да им кажете фактите. И ако съдебното дело се запречи някъде, тогава там би трябвало да е мястото, където е необходимо да разясните фактите и тогава вероятно съдебното дело по естествен път ще се придвижи напред. Ако по време на процеса всеки осъзнае истината и хората в света бъдат спасени, и дори онези хора научат за последствията от това да бъдат използвани и за злата природа на онези, които са ги използвали, и са съгласни да признаят злодеянието си, тогава си мисля, че е добре, дори и да не търсим продължение на съдебното дело – не става въпрос, че трябва да ги накажем до някаква степен. Ако те осъзнаят погрешното си деяние и компенсират за него, и хората в света научат за това, то това е достатъчно. И все пак, въпреки че основната цел на Дафа практикуващите е да спасяват хората в света, когато се стигне до онези много зли хора, наистина не можете да ги пуснете да си вървят. Говорех от гледна точка на това, да имате състрадание и да спасявате съзнателни същества. Ключът е да наблегнете на доброто справянето с това, което трябва да вършите по време на процеса, и резултатът ще бъде такъв, какъвто ще е.

Практикуващ: От дълго време имам намеса от болестна карма и особено когато медитирам и изпращам праведни мисли – когато се концентрирам – става особено тежко. Понякога изпитвам затруднено дишане или болка.

Учителят: Когато преподава Фа, Учителят не може да го насочи към определен човек и думите ми няма да са напълно за вашия случай. Някои от нашите ученици наистина са преживели ситуации, които не са правилни. Но ще ви кажа, че в повечето случаи това може да бъде отдадено на две причини. Едната е свързана с новите ученици: вашият процес на самоусъвършенстване е обединен с процеса ви на Фа-коригиране и, с цел да наваксате, личното ви самоусъвършенстване съпровожда утвърждаването ви на Фа и двата процеса напредват едновременно. Другата причина е, че ви се оказва намеса. Когато ви се оказва намеса, не може винаги да си мислите: „Трябва да унищожа всеки, който ми се намесва – никой не може да ми се намесва“. (публиката се смее) Защо не спрете и не помислите за следното: защо някой ви се намесва? Защо е способен да ви се намесва? Дали е защото вие имате привързаност, или защото вие имате нещо, от което не можете да се откажете? Защо не погледнете към себе си? Истинската причина лежи в самите вас и това е единствената причина, поради която той може да се възползва от вашия пропуск! Не бди ли Учителят над вас? Дори когато днес някой обикновен човек извика: „Фалун Дафа е добър“, Учителят ще го закриля – тъй като той е извикал тези думи, не мога да не го закрилям насред злото. А колко повече ви закрилям вас, самоусъвършенстващите се! В някои изолирани случаи някои ученици наистина бяха повалени от неизлечими заболявания. Но помислете, толкова много хора, които имаха тежки здравословни проблеми или нелечими болести преди да научат Фа, се възстановиха, след като започнаха да изучават Дафа. Така че, от друга страна, защо някои ученици не могат направят така, че нещата да се получат? Защото Дафа прави разлика между съзнателните същества? Защото аз, вашият Учител, се отнасям към учениците различно? Наистина трябва да ви попитам: истински ли се самоусъвършенствате? Истински ли сте следвали изискванията на Дафа? С човешки манталитет на несъгласие с преследването на Фалун Гонг ли разяснявате фактите, или утвърждавате Фа и спасявате съзнателни същества наистина от позицията на Дафа практикуващ? Да, старите сили аранжираха някои хора да влязат, но защо повечето хора сега могат да се справят с нещата, а вие не можете? Не ви ли преподадох Фа?!

Когато се появят проблеми, когато нещо не изглежда да е правилно, трябва да гледате в себе си! Вижте къде сте сгрешили и сте позволили на злото да експлоатира вашите пропуски. Ако сте сгрешили, трябва да признаете това и да се справяте по-добре. Не забравяйте, всички вие сте Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането! Дошли сте, за да утвърждавате Фа! Самоусъвършенстването е трудно и злото е по-зло, докато утвърждавате Дафа. Онези, които могат да успеят, със сигурност ще са Крале на съзнателни същества.

Практикуващ: Може ли по време на първите пет минути от изпращането на праведни мисли да извършваме елиминирането с формулата, на която ни научи Учителят?

Учителят: Когато изпращате праведни мисли, не трябва да продължавате да рецитирате формулата. Необходимо е да я рецитирате веднъж и тя ще проработи, освен при специални обстоятелства. Ако чувствате, че не можете да навлезете в покой, и пренастроите праведните си мисли, в това няма проблем, но то все пак е само за този момент. Всъщност когато наистина можете да сте в покой, една мисъл е повече от достатъчна, за да разтърси Небето и Земята; няма нещо, което тя да не може да направи, и сякаш веднага обездвижва и възпира всичко, включено във вашия обсег; вие сте като планина и незабавно ги възпирате. Не трябва винаги да сте с нестабилно съзнание. Не можете да постигнете това, когато съзнанието ви е нестабилно.

Практикуващ: Може ли да смесим писания като „Когато Фа е праведен“ и „Татагата“ с някои свързани с това телевизионни предавания по FGM и да ги излъчим сред обикновените хора?

Учителят: Не мисля, че ще има някакъв проблем. Книгите ми се продават в обществото. Не би трябвало да има никакъв проблем. А що се отнася до това, как конкретно да свършите тези неща, колко да излъчите или колко би трябвало да направите – това са все въпроси, с които вие трябва да се справите. Учителят може само да каже, че това не е проблем. Но недейте да взимате няколко думи от Учителя и да ги налагате на ученици, които имат различно мнение от вас – „Учителят каза това, така че трябва да го извършим по такъв и такъв начин“. Не, не може да правите това. Тъй като работите като част от медията, трябва да помислите как да се справите добре с нещата и да си съдействате и да работите заедно, за да ги подредите добре.

Практикуващ: Един ден, докато раздавах материали за разясняване на истината, един човек от туристическа група от Пекин ме помоли да предам поздравите му до Вас, когато Ви видя. Бих искал да предам поздрави до Вас, Учителю, и от името на Дафа практикуващите от Нонган, Чанчун.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти) Сега все повече и повече хора са наясно с истината и ето защо се е случило това. Преди, когато бях в Пекин, хората из цял Пекин знаеха за мен – независимо дали се самоусъвършенстваха, или не, всички знаеха за Учителя Ли. (Учителят се смее) Въпреки че преследването беше сурово, хората са наясно. Разяснявайки фактите, учениците позволяваха на хората, които не знаеха много за Дафа, да научат истината и учениците както в Китай, така и извън него, правеха това. То накара хората да видят по-ясно злата природа на преследването и доведе хората в света до това, да развият възхищение към Дафа и уважение към Дафа практикуващите. Това е неизбежно.

Практикуващ: Голям брой ученици са се отдали изцяло на Фа-коригирането. Те занемаряват храненето и съня и рядко правят упражненията. В резултат на това някои ученици, които не са много заети, също не правят упражненията. Изпълняването на упражненията не изглежда да е много важно за тях.

Учителят: Всички, които седите тук, слушайте. Чухте ли всички това? Трябва да правите добре трите неща, които Дафа практикуващите трябва да правят добре. Необходимо е да правите упражненията. Докато денят на постигане на Съвършенство все още не е настъпил, е необходимо да правите упражненията, необходимо е да изучавате Фа и е необходимо да правите трите неща на Дафа практикуващите. Определено е така.

Практикуващ: Може ли да отпечатаме и публикуваме Вашите стихове за малките деца? И може ли да използваме рисунките на ученици като илюстрации към тях?

Учителят: Може да ги дадете на децата, за да ги четат. Ако ученикът е професионален художник, не би трябвало да има никакъв проблем. Но ако илюстрациите са направени от обикновени хора, тогава Дафа практикуващите трябва да са тези, които имат последната дума. Да, вие, които седите тук – аз наричам всеки един от вас „Дафа практикуващ“, но начинът, по който [някои] от вас са се държали, наистина не ви прави да изглеждате като Дафа практикуващи, така че, ако бъдете помолени да сте тези, които имат последната дума, това наистина е нещо трудно. (публиката се смее) Бих казал, нека все пак местните Дафа асоциации да имат последната дума по тези неща.

Практикуващ: В разясняването на фактите често усещам, че ми липсва мъдрост. Дали е поради това, че състоянието ми в самоусъвършенстването не е достатъчно добро?

Учителят: Когато ви липсва мъдрост, често е поради това, че сте неспокойни – в съзнанието си сте нетърпеливи да направите нещо, като му придавате твърде голямо значение и по този начин развивате различен вид привързаност. Всъщност по отношение на много неща, ако говорите с хората спокойно и внимателно и подхождате рационално, ще откриете, че мъдростта ви ще бликне като извор и всяко едно ваше изречение ще е право в целта, и всяко изречение ще казва истината. Щом обаче станете привързани или неспокойни, или имате някакво силно намерение, мъдростта ви ще изчезне и причината е, че в този момент отново сте преминали на човешката страна, нали така? Трябва да положите всички усилия да си служите с праведни мисли и да положите всички усилия да сте в състояние на самоусъвършенстващ се, и тогава резултатите ще са отлични.

Всъщност е същото и когато правите други неща. С праведни мисли съзнанието ви не е ограничено, мисленето ви ще е обширно и мащабно и мъдростта ви няма да е ограничена.

Практикуващ: Споменахте по-рано, че това ще е изпълнена със събития година. Трябва ли нашите медии да повишат своята енергичност и да се справят по-добре в помощта по разясняването на фактите?

Учителят: Да, това преследване е основано на лъжи. Сега, при тази голяма епидемия в Китай, те искат да я прикрият с лъжи и хората по света видяха това. Така че можете да изобличите лъжите; преследването на Фалун Гонг се извършва по същия начин.

Практикуващ: По време на Фа-конференцията в Хонконг през февруари тази година над 70 тайвански практикуващи бяха изпратени обратно от хонконгското правителство. Тайванските и хонконгските практикуващи минават през правни процедури и съдят хонконгското правителство за нарушаване на закона. Учителю, как да се справим по-добре с това?

Учителят: Всъщност този инцидент сам по себе си вече вдигна доста шум по света. Би трябвало да се каже, че се справихте добре. Колкото до това, как конкретно да го извършите, тъй като сте ги изправили пред съда, трябва да го направите с цялата му сериозност. Където и да се появи проблем, там е необходимо да разясните фактите. Независимо какъв ще е крайният резултат, като правите това, ще имате шансове да влезете в контакт с повече хора и ще разясните фактите в широк мащаб. При нормални обстоятелства нямате тази възможност – ако просто дръпнете някого настрана, за да му кажете фактите, може да се почувствате малко неловко, нали? Сега, когато имате какво да правите, идете и разкажете на хората.

Не се страхувайте, че консулствата или специалните агенти ще забъркат неприятности. Щом го направят, би трябвало да използвате възможността, за да разкажете истината на повече хора. (Силни аплодисменти) Всъщност вие сте Дафа практикуващи, така че техните кроежи директно се обръщат във ваша полза! (публиката се смее) Когато забъркат неприятности, вие ще имате възможност да разясните фактите и да разобличите злото, нали така? „Веднага щом вие, зли същества, се приближите, ще ви сграбча и ще дам възможност на хората в света да научат“ – това е перфектният момент да ги разобличите.

Практикуващ: Как можем да подобрим разясняването на фактите пред правителствата и медиите в Европа?

Учителят: Точно сега в Европа вече имат доста ясно разбиране за това преследване. Просто има една причина, [поради която са възпирани]. Коя е тя? Китайското правителство направи спогодба с много западни страни след инцидента от 4-ти юли [на пл. „Тиенанмън“], а именно: „Можете да критикувате нашите проблеми с човешките права, но не го правете публично. Можем да говорим за това при закрити врати“. Те постигнаха такова споразумение с много държави. Много европейски страни действително са говорили с тях относно проблема с Фалун Гонг, но хората в света не знаят. А без натиск от международната общност порочния режим не го е грижа. Така че в отсъствието на натиск от общественото мнение преследването на Фалун Гонг стана дори по-необуздано и извън контрол. И така хората в света не знаят за злостта на преследването, а правителствата на някои страни умишлено възпират медиите да го отразяват. И при все това, техните разговори при закрити врати бяха пълен провал – абсолютно безполезни са. Те бяха заблудени от злия режим и попаднаха право в капана. Това е най-злонамерената мошеническа шайка, съществувала в историята, и абсолютно не може да ѝ се има доверие. Мисля, че сега хората в света би трябвало ясно да видят това и да знаят какво се случва. Боговете няма просто да си затворят очите пред това, което правят човешките същества.

Практикуващ: Как да направим уебсайта „Пюър Инсайт“ (PureInsight) по-добър в този период?

Учителят: (Смее се) Що се отнася до това, как конкретно да направите нещо, то всъщност си зависи от вас. Когато сте способни да подходите правилно към това, което правите, вашата мъдрост ще се разгърне напълно. Тези от вас, които се занимават с работа по уебсайта „Пюър Инсайт“, също извървяват свой собствен път. Не се замесвам в никакви специфични въпроси и това, че не говоря директно за нещата, е за да ви оставя възможност да установите собствената си велика добродетел в процеса на утвърждаване на Фа. Ако се впуснех да ви кажа всичко, бихте изгубили своите възможности. Колкото по-трудно е нещо, толкова повече велика добродетел се установява. Разбира се, когато наистина имате проблеми, които не можете да разрешите, или когато наистина не можете да се справите добре, тогава ще кажа нещо. Но сега случаят не е такъв. Определено има постижения и трябва да се каже, че го поддържате все по-добре.

Практикуващ: Бихте ли ни дали някаква насока колко усилия да вложим върху позицията на Държавния департамент на САЩ спрямо главата на злото в Китай?

Учителят: Това също е от нещата, които Дафа практикуващите правят, за да утвърждават Фа. Когато се стигне до това, как да се свършат определени неща, ще ви казвам при специални ситуации. Всъщност да го съдите чрез американската съдебна система вече не е нещо, което кара САЩ да изглеждат международно изолирани. Не е ли заведено съдебно дело и в Европа? Също така, не беше ли съден началникът на отдел „6-10“ във Франция? А освен това, той вече не е глава на държавата, така че вече не притежава имунитета, даван на един държавен глава. Нашите ученици го казаха много добре: отношенията на САЩ с Китай не се равняват на отношенията им с него. Мисля, че това беше много добре казано.

Практикуващ: Хонконг е изправен пред редица проблеми – от чл. 23 до епидемията. Учениците имат някои въпроси. Бихте ли ни казали какво трябва да направим, за да изпълним по-добре историческата си мисия на Дафа практикуващи?

Учителят: (Учителят се смее) Ако наистина е необходимо да говорите с мен по конкретни въпроси, тогава намерете време да ми разкажете за тях подробно. Нека не говорим за тях тук.

Практикуващ: Поздрави на Учителя от Дафа практикуващите от остров Чинхуан, Шанхайгуан, Дандун, Нанчан и Далиен.

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти)

Практикуващ: Многоуважаеми Учителю, бихте ли казал още няколко думи на Дафа практикуващите от Австралия?

Учителят: Предполага се, че след като говорих с австралийските практикуващи миналата година, промените в Австралия би трябвало да са големи, но не мисля, че са достатъчни. Преди редът се предполагаше да е следният: тук, в САЩ, се справят много добре, следва Канада, след това Австралия и тогава е Европа. Сега си мисля, че в някои отношения Европа е надминала Австралия. Но Учителят не ви критикува – тъй като ме помолихте да кажа нещо, (публиката се смее) тогава бих казал, че наистина би трябвало да се справяте дори още по-добре. Все още от време на време възникват проблеми. Където и да се натъкнете на трудности, не може да ги избягвате и да ги заобикаляте. Където и да съществува проблем, там трябва да разрешите нещата и там трябва да разясните фактите. Трябва да помните това! Щом някъде се появи проблем, там трябва да разясните фактите. Не го избягвайте, по колкото и зъл начин да се изпречи пред вас.

Практикуващ: Изглежда съществува доста голяма разлика в разбирането на Фа на различни нива от учениците от различни региони.

Учителят: Вероятно е така. Тъй като средата и броят на учениците са различни, това би могло да има определено влияние върху споделянето на опит сред учениците и изучаването на Фа. Мога да го поставя само по този начин. Но мисля, че докато сериозно четете книгата и сериозно я изучавате, когато не разбирате нещо, Фашъните на Учителя ще ви загатват и ще правят така, че да разберете. Но има едно нещо: когато изучавате Фа, не го правете с придържане към някакви привързаности. Трябва да успокоите съзнанието си и наистина да изучавате Фа. Не изучавайте с някаква цел в съзнанието си. Когато изучавате Фа, не може да позволявате на ума си да блуждае или да си мислите за други неща по време на изучаването на Фа. Не може да правите това или няма да научите нищо. Когато изучавате Фа, просто изучавайте Фа. Никаква намеса не би трябвало да може да оказва влияние на вашето изучаване на Фа.

Практикуващ: Злите същества не позволяват на учениците в континентален Китай, които са били осъдени или задържани в трудови лагери, да изучават Фа или да правят упражненията. С други думи, те нямат условията да се самоусъвършенстват. Как могат да постигнат Съвършенство?

Учителят: Често виждам такива ученици: „Не ми позволяваш да правя упражненията, но аз настоявам да ги правя. Не ми позволяваш да изучавам, но аз настоявам да изучавам. Просто няма да ви слушам, зли същества. Всичко, което можете да направите, е да ме заплашите със смърт, нали така?“. Разбира се, Учителят казва това тук, на вас, които сте самоусъвършенстващи се. Но въпреки това Учителят не иска да го казва, защото ако обикновените хора го чуят, няма да са способни да го разберат. Това, което ви казвам, е, че когато сте истински способни да се откажете от мисълта за живота и смъртта, можете да направите всичко! (Аплодисменти)

В очите на Боговете същото важи и за подредбите на старите сили. Ако с едната ръка се държите за човешкото и не пускате, а с другата – за Буда, и не пускате, точно кое от двете искате? Когато наистина можете да пуснете, ситуацията несъмнено ще е различна. Учениците в жестоко преследвани региони или места, на които е била нанесена сериозна вреда, наистина би трябвало да помислят за следното: какво се случва в действителност? Някои ученици казаха, че преследването е продължило толкова дълго и че дори тези, които преди са се справяли добре, сега изостават. Не мисля, че това е истина. Истинското злато се разкрива все повече и повече – не е ли такъв случаят? Ако наистина сте способни да се откажете от мисълта за смъртта и нямате никакви привързаности, ще съществува ли все още въпросът за изоставането? Ще съществува ли все още въпросът за „реформирането“ ви? И ще съществува ли все още въпросът да бъдете карани да правите това и онова? Ако всичките стотици или всичките хиляда души, държани в трудов лагер, могат да направят това, вижте дали трудовият лагер все още ще смее да ви задържи! Въпреки че казваме това, на думи изглежда лесно, докато не сме в онази среда. Ето защо Учителят не иска да говори за нещата там, докато преподава Фа тук. Там наистина е трудно. Но независимо колко е трудно, мислили ли сте какво ще е вашето бъдеще? Мислили ли сте за факта, че вашият бъдещ Статус на достижение трябва да бъде базиран на величествена могъща добродетел? Мислили ли сте за факта, че това, което ще получите, е Статусът на достижение на един Бог или Буда, който е утвърждавал Фа? Откъснали ли сте се истински и напълно от човешкото заради това? Наистина ли сте непоколебими и твърди, като диамант, и без привързаности и пропуски?! Когато нещата са наистина такива, тогава трябва да погледнете още веднъж и да видите каква ще е средата.

Статия, публикувана на уебсайта „Минхуей“, описва ученичка, която разказвала на хората фактите за Дафа и викала: „Дафа е добро“, където и да отиде. „Без значение къде ме отведат, ще пренебрегна всичко, което казват злите полицаи, и независимо колко жестоко ме биете или колко ужасно ме кълнете, ще си остана точно както съм.“ В трудовия лагер били толкова уплашени, че бързо я отпратили – „Не я искаме“. Защото разбрали: „Няма да сме способни да променим възгледите ѝ, а освен това тя ще повлияе на голям брой хора“. (публиката се смее) А също така няма да могат да получат и премия. (Аплодисменти) Нямало как да се справят – къде би могъл да я сложи местният полицейски участък? Нямали начин да се справят, така че я отпратили вкъщи.

Това изглежда като човешко поведение, но всъщност не е. Било е поради това, че тя стигнала до тази точка чрез самоусъвършенстване и наистина достигнала тази сфера – „Сега, след като ме арестувахте, не съм си и помислила да се връщам. След като съм дошла тук, съм дошла, за да утвърждавам Фа.“ Така че злото било изплашено. Освен това, сега броят на злите същества е доста малък. Колкото повече ги елиминираме, толкова по-малко са.

Практикуващ: Как практикуващите, които са получили Фа след 20 юли [1999 г.], да съпоставят напредъка като едно тяло и личното си самоусъвършенстване?

Учителят: В самоусъвършенстването просто се усъвършенствайте съобразно изискванията на „Джуан Фалун“ и нещата ще бъдат наред. Просто се самоусъвършенствайте нормално. Просто премеждията, с които се сблъсквате, може да са слети с настоящето утвърждаване на Фа, тъй като всички Дафа практикуващи утвърждават Фа. Така че в процеса на утвърждаване на Фа ще се прояви явлението на елиминиране на карма и ще възникнат тези премеждия. С други думи, тези от вас, които са получили Фа след 20 юли, трябва да положат всички усилия да се справят добре. Всъщност вие не сте вложили повече от другите, тъй като практикуващите, които са получили Фа преди 20 юли, вече са дали от себе си и вече са преминали през този процес. Това е самоусъвършенстване, така че не се плашете от трудности. Какъвто и да е случаят, независимо колко е трудно, вие несъмнено сте способни да го преминете по пътя, даден ви от Учителя. (Аплодисменти) Докато повишавате своя Шиншин, ще можете да се справите.

Практикуващ: Някои практикуващи казаха, че когато правим упражненията пред китайските консулства, нашите божествени страни по естествен път ще елиминират злото. Правилно е ли е това разбиране?

Учителят: По принцип е правилно. Това е истина и може да се прави. Когато един Дафа практикуващ седи там, не стои ли там и усъвършенстваната, божествена страна? Това е просто нормално. Но каквото и да правите, не може да сте привързани към това малко нещо и да сте доволни от него. (Учителят се смее)

Практикуващ: Дори сега все още откривам, че ми е трудно да балансирам успешно между това да имам състрадание към всички същества и да опазвам достойнството на Дафа. Учителю, бихте ли ми помогнал и упътил по този въпрос?

Учителят: Намерението ви да опазвате достойнството на Дафа е правилно, но как го опазвате? Затваряте им устата? Спорите с тях? Казвам ви, просто се отнасяйте към всички същества със състрадание, просто разяснявайте фактите на хората със състрадание и ще опазвате достойнството на Дафа, ще сте способни да опазвате достойнството на Дафа. (Ентусиазирани аплодисменти)

Достойнството на Дафа не може да бъде опазвано със средствата на обикновените хора. Това се получава чрез проявяването на истинско състрадание и доброта от всеки един наш Дафа практикуващ. То не се създава, не се създава от човешко поведение или чрез човешки средства. Породено е от състрадание и се проявява в спасяването на съзнателни същества и във вашето самоусъвършенстване. Когато се самоусъвършенствате добре като едно цяло, хората в света ще кажат, че Дафа е добър, и всички ще уважават Дафа. Казвал съм това пред нашите отговорни лица преди: в Дафа отговорниците не разчитат на използваните от обикновените хора начини, за да ръководят нещата. Нещата зависят от вашето сърце към Дафа и от чувството ви на отговорност към самоусъвършенстването. Вие го постигате, като се самоусъвършенствате добре и хората ще ви се възхищават и уважават. Ако не си признавате, когато сгрешите, и действате все едно не грешите с цел хората да си мислят, че не сте сгрешили, тогава никой няма да ви уважава, защото това е подход на обикновените хора. Същото се отнася и за това, как хората в света гледат на нашия Дафа. Ако някой каже, че той не е добър, и вие спорите с него по начин, по който го правят обикновените хора, или се опитате да го накарате да замълчи и така нататък, това ще влоши разногласието. Просто трябва да се държим добре и да подхождаме към всичко със състрадание. Не е необходимо да спорите или да дебатирате с тях. Хората имат страна, която е наясно, и ще са трогнати и на човешката си повърхност. Те по естествен начин ще кажат, че сте добри. Но чувствата на ученика са разбираеми – винаги когато някой вреди на Дафа, той се разстройва. Тогава щом някой нанесе вреда на Дафа, би трябвало да отидете и да поговорите с него. Ще има хора, които не могат да бъдат спасени. Не е необходимо да се тревожите за хората, които вече не могат да бъдат спасени, упорито да дискутирате с когото и да било, нито да се опитвате да ги накарате да замълчат, защото има начини за справяне с онези, които са наистина неспасяеми. Епидемията, която настъпи в Китай, се занимава с тези хора. Онези, които са неспасяеми, ще бъдат изличени. Не съм аз този, който го прави – старите сили са тези, които изличават хора. И, разбира се, има и праведни Богове, които изличават зли хора. Естествено, когато се стигне до нещо толкова значително, ако аз не се съглася, старите сили не биха посмели да го направят.

Практикуващ: Понастоящем в разясняването на фактите ние включваме неща, които са се случили сред обикновените хора – като например новините за епидемията – като част от съдържанието, използвано от нас за разясняване на истината, и ги предоставяме на китайците в големи количества, за да им напомняме.

Учителят: Няма проблем да им напомняте. Когато публично говорите за определени неща чрез медиите, обикновените хора не могат да го разберат. Тогава може да говорите за тези неща, докато разяснявате фактите, и може да напомняте на хората – в това няма проблем. В това изградено от науката общество много хора не вярват в Богове, особено след като днешните медицински науки са част от съвременната наука, така че когато говорите за тези неща, те може да не са способни да разберат и злото дори ще се възползва от възможността да съчинява лъжи поради това. Така че не е необходимо да говорите за тези неща публично. Можете да посочвате тези въпроси на хората, докато разяснявате фактите.

Практикуващ: Казахте, че сега избираме „каймака“ на бъдещите самоусъвършенстващи се. Въпросът ми е следният: открих, че някои от приятелите ми, които подкрепят Дафа, са установили, че когато правят определени добри неща за Дафа, се натъкват на някои трудности. Поради нашите привързаности ли е това? Питам, защото другите самоусъвършенстващи се ми казаха, че „когато има неприятност, това трябва да е, защото ти имаш проблем“. Разтревожен съм от това. Или това е резултат от преследването на старите сили?

Учителят: Трудно е някой да влезе в Дафа точно сега, освен ако не е изключително непоколебим. Например някои хора са научили упражненията и ако искате те веднага да станат Дафа практикуващи и, след като влязат, ги поведете да вършат разни неща за утвърждаване на Фа, тогава старите сили ще се намесят. И старите сили имат твърдо извинение, а именно: „Няма достатъчно време и желанието, което той демонстрира, не е така силно“. Те казват, че неговото желание да стане Дафа практикуващ не е така силно. Ето защо е трудно да се влезе. Ако ги помолите да вършат Дафа работа като Дафа практикуващи, старите сили ще се намесят. Ето каква е ситуацията. Но в някои случаи не е изцяло по този начин – има го и това явление. Също така, някои обикновени хора искат да подкрепят Дафа и от дъното на сърцата си искат да правят разни неща за Дафа. При тези хора няма намеса. Така че това, което казвам, е, че е теглена черта между Дафа практикуващите и самоусъвършенстващите се на бъдещето.

Практикуващ: В „Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка“ беше споменато, че дори и последното същество вече не е чисто. За какво се отнася това?

Учителят: Да, дори и последното същество вече не е чисто. Това е истина. Но този космос е просто невероятно необятен и човешкият език е неспособен да го опише. Когато говорех за последното същество, това беше само образно описание. Ако можех наистина да говоря за това последно същество на човешки език, директно бих го обиждал. Знаете ли, когато се достигне определено ниво, това, което е „последното“ се променя – значението му се променя. Някои ученици ме попитаха дали „едно плюс едно е равно на две“ важи в Небесата. Човешкият начин на мислене и човешката логика не съществуват в Небесата. Впоследствие значението на това се променя и вече не е такова. Колко голям е космосът? Колко е голямо космическото тяло? И колко е голямо най-крайното колосално тяло? Ако всички тези неща са се изкривили, тогава причината трябва да лежи в него. Дори до тази степен, до която току-що говорих, въпреки че мислите ми го достигнаха, изглежда, че човешкият език все пак не можа да го достигне, така че то беше напълно резервирано и безразлично – въпреки че е напълно наясно, се преструва, че не знае. Мисли си: „Думите ти изобщо не ме достигнаха“. И причината е, че понятията, съдържащи се в човешкия език, са ограничени.

Например даоистите говорят за Пустотата. Ако следваме даоистката теория, те вярват, че Небитието създава Върховната крайност (Тайджи), Върховната крайност създава Двете полярности, Двете полярности създават Четирите фази, а Четирите фази създават Осемте триграми. Те смятат, че колкото до Небитието, което е най-висшето, то е в състояние на Хаос, и че в състоянието на Хаос нищо не съществува. Но даоистите с по-високо разбиране са казали, че [на определен етап] дори Хаосът не съществува, че е празно, че това е най-висшето и че нищо не съществува. Помислете – изглежда, че тези думи са достигнали края, нали така? Но не са. И защо не са? Когато нищо не съществува, как можете да говорите за това? Така че какво ще кажете да го наречем „нищо несъществуващо“, да го наречем „Празнота“ или да го наречем „Пустота“? (публиката се смее) Не е ли това идеята? Така че, когато няма нищо, ако проследите по-нататък в микрокосмоса, в безкрайния микрокосмос, ще откриете, че там отново има нещо. Но формите на съществуване на тези същества са доста различни от съществуването на елементите на материята в космическите тела там долу, принципите им също са различни и те сякаш са напълно различни едни от други. Но там отново има нещо. Въпреки това, на определен етап отново няма да има нищо и, на определен етап, проследявайки по-нататък, ще откриете, че отново има нещо и че то е дори още по-микроскопично. Така че не можете да го разберете, ако използвате човешки език, за да го опишете или проумеете. Когато се стигне до една определена, по-голяма сфера, разликите са дори още по-огромни и това, като цяло, е една дори още по-различна материя. Така че как наричате това състояние? То наистина не може да бъде описано с човешки език. Когато последното същество вече не е чисто, това означава, че вече нищо не е достатъчно добро и ето защо е необходимо да бъде извършено Фа-коригиране.

Практикуващ: Обмисляме концерт, който да е свързан с прекратяването на преследването, с участието на музиканти, които не са практикуващи. Учителю, какво е мнението Ви за участието на обикновени хора в подобен концерт?

Учителят: Нямам възражения. Ако обикновените хора искат да дойдат и да кажат, че Фалун Дафа е нещо добро, не може да ги спирате да го направят. Това не е проблем. Но ако дойдат, за да демонстрират някакви обикновени човешки неща, тогава трябва да сте малко внимателни: може ли определени неща да делят една и съща сцена с нас на концерт, организиран от Дафа практикуващи? Разбира се, с класическата музика няма кой знае какъв проблем. Но за по-съвременната музика е трудно да се каже.

Практикуващ: Уважаеми Учителю, бихте ли поговорили за това, какво да правим с Дафа материалите, изхвърлени от обикновените хора, тъй като те съдържат святи думи и символи?

Учителят: Всъщност във всичко, което правите, намерението ви трябва да е да спасявате съзнателни същества. Например що се отнася до материалите за разясняване на истината, когато раздавате брошури, трябва да имате предвид, че е възможно хората да ги изхвърлят. Когато се стигне до това, вие ги цените, тъй като сте Дафа практикуващи, но не се ядосвайте на обикновените хора. Все още трябва да се отнасяте към тях със състрадание. Ако човек изхвърли брошурата, можем само да кажем, че той е пропуснал възможността. Но когато този човек наистина не е добър и е неспасяем, Боговете ще сметнат стореното от него за грях. Учителят е казвал следното: аз пренебрегвам всички грехове, които съзнателните същества са извършили през историята; гледам само отношението на съществото към Дафа по време Фа-коригирането. Отнасям се към всички същества на всички нива по този начин. Но когато едно същество наистина е преследвало Дафа практикуващи или наистина е било лошо към Дафа, всичките негови дългове, нови и стари, са записвани заедно в ада. И това е така, защото съществата, които не могат да бъдат спасени, не могат да заплатят за греховете, които дължат отпреди, така че техните нови и стари дългове са всички записвани заедно. Дафа практикуващите се самоусъвършенстват по Джън-Шан-Жен, така че имат състрадание към всички същества. Не може да имате състрадание само към тези, които четат материалите, и да нямате състрадание към онези, които не ги четат – не може да правите това. (Учителят се смее) При спасяването на хора трябва да сте търпеливи и това е състраданието на Дафа практикуващите.

Практикуващ: Бихте ли ни казал какво е състоянието на факторите в космоса, които превишават последното същество на старите сили, в процеса на Фа-коригирането? Не помислиха ли те за спасението си преди Фа-коригирането на космоса, или има други причини?

Учителят: Най-крайният фактор на старите сили е зъл към самото Фа-коригиране, той е егоистичен и е огромно премеждие за космоса, което е било заложено за самото Фа-коригиране. Боговете на старите сили, които са навсякъде, имат свои собствени специфични подредби за това, какво искат на различни специфични нива. Така че на всяко ниво те направиха подредби за успеха на Фа-коригирането. Но от перспективата на великата добродетел на Фа, старите сили на по-високи нива унищожават онези, които са едно ниво под тях, защото знаят, че който вземе участие във Фа-коригирането, трябва да бъде унищожен – в крайна сметка, това е Дафа на космоса, така че никое същество на което и да е ниво не е достойно да му оказва влияние. Причината, поради която казвам, че най-крайните стари сили са зли, е, че когато Фа-коригирането достигне до края, се вижда, че те не са нищо повече от огромно премеждие, заложено за Фа-коригирането – те не са нищо повече от това.

Преди Фа-коригирането на космоса да започне, те имаха свои планове, които бяха в тяхна услуга. Откривам, че щом започна да говоря за определени неща, става наистина заплетено и ще отнеме много време. Ако отговарях на всеки ваш въпрос в детайли, би могло да отнеме дни, защото когато се стигне до въвлечения процес, колкото по-високо е нивото, толкова повече Фа, който преподавам, се издига от по-долните принципи, така че става трудно за разбиране, ако не говоря за промеждутъчния процес. Въпреки че е всеобхващащ и привежда всичко в хармония… Както знаете, има малки Фалуни, големи Фалуни и по-големи Фалуни, и подобно на космоса Фалуните са всеобхващащи и хармонизират всичко, но в по-големите космически тела също има Фалуни и в по-големите и още по-големите космически тела също ги има, както и в още и още и още по-големите космически тела. Колкото голямо е космическото тяло, толкова големи Фалуни има. Когато се стигне до космическите тела от по-високо ниво, там има по-велики принципи. Но общо принципите в колосалната небесна твърд са свързани, всеобхватни и привеждащи всичко в хармония, така че с промените, настъпващи от ниво до ниво, принципите на Фа в космическите тела значително се променят.

Практикуващ: Може ли в Тайван да съдим главата на злото в Китай? (публиката се смее)

Учителят: Когато ви е преследвал, можете да го съдите – няма причина да не го направите. (Аплодисменти) Щом съдът приема делото, можете да го съдите.

Практикуващ: Чел съм „Джуан Фалун“ от корица до корица многократно, но все още не мога да достигна до вътрешните значения, свързани с Фа-коригирането. Поради твърде незадоволителното ми разбиране ли е това?

Учителят: Ако искате в „Джуан Фалун“ да видите думи, дискутиращи нещата от Фа-коригирането, които ви казвам да правите днес, никога няма да ги видите. Като самоусъвършенстващ се Дафа практикуващ, Дафа практикуващ от периода на Фа-коригирането, когато се стигне до това, какво трябва да правите, можете да го разберете от „Джуан Фалун“ и можете да го проумеете от Фа-принципите. Не само можете до такава степен да разберете нещата относно това, какво конкретно да правите и как да можете да се справите добре; продължавайки да четете книгата повече, дори ще сте способни да видите неща от следващата фаза – тя все още може да ви посочи тези неща. И това не приключва дотук: дори и във финалния момент тя може да ви посочи неща. Независимо до колко високо ниво се самоусъвършенствате, всичко е в нея. Всичко, което един Дафа практикуващ трябва да прави, е в нея. Но ако търсите думите на повърхността, няма да сте способни да ги откриете.

Практикуващ: Учителю, това, което казахте днес, е за „Постигане на безсмъртно човешко тяло, на Буда“, нали? Поздрави, Учителю, с Хъшъ.

Учителят: Благодаря на всички ви. Не давайте на Фа, който преподавам, някакъв вид дефиниция. Не съм ви казал кое ниво на Фа преподавам. Това е така, защото когато преподавам Фа, моите тела на всички нива, чак до безкрайността, всички преподават, така че към кое ниво бихте могли да кажете, че принадлежи той? Без значение на кое ниво сте разбрали преподадения от мен Фа, това е само разбраното от вас на това ниво. Но той не се ограничава само до това. Например съответствието с човешките тела, за което говорих току-що, по никакъв начин не се отнася до превръщането в Буда – става въпрос за това, как цялата космическа система, системата на космическото тяло и системата на колосалната небесна твърд са интегрирани и хармонизирани. И това е коригирало проблема на Боговете в стария космос, които в миналото са били ограничавани от формите на живот. Това е много съществено. Така че, когато видите нещо, не казвайте: „О, това е то!“. Или когато осъзнаете нещо, не казвайте: „О, това е!“. Не е – то е просто нещо, което сте успели да разберете въз основа на това, къде сте сега.

Практикуващ: Ние окуражаваме другите практикуващи да идват и да споделят опита си по различни поводи. Но някои практикуващи смятат, че няма да имат достатъчно време за изучаване на Фа, ако идват често, че по същия начин могат да разясняват фактите от дома си и че могат да се справят дори по-добре и да вършат повече вкъщи.

Учителят: Ако един Дафа практикуващ може наистина да достигне състоянието, изискващо се от днешните практикуващи от периода на Фа-коригирането, тогава давайте и го направете. Но ако не можете да го постигнете, тогава това е намиране на извинения. Разбира се, събития като тази конференция за обмяна на опит, която провеждате, всъщност все още са необходими. Но не искам да се провеждат твърде често, тъй като нашите ученици ще тичат от едно място на друго и това може да се намеси на други неща по утвърждаването на Фа. При все това обаче, все пак е необходимо да провеждате конференции за обмяна на опит. Единственото нещо е да не ги провеждате твърде често. Също така, що се отнася до определени групови инициативи за утвърждаването на Фа, трябва да ги правите, да си сътрудничите и да се координирате един с друг. Може да казвате, че действате доста добре вкъщи, но определени неща изискват сътрудничеството и усилията на всеки и [ако си стоите у дома,] няма да можете да помогнете да бъдат изпълнени.

Практикуващ: Понякога виждам определени неща, които ще се случат, включително и бедствия в човешкия свят. Има ли проблем в това да ги записвам, за да разтърся хората по света? Или това, което съм видял, са подредбите на стария космос?

Учителят: Заради спасението на съзнателните същества може да го направите стратегически и с мъдрост. Но не шокирайте хората в света. Вие би трябвало да спасявате съзнателните същества. Това, което виждат учениците, включва два сценария. Първият е, че тялото, за което ви казах току-що, вашето тяло, което е в обсега на собствената ви телесна система – и по-специално частите на нашите Дафа практикуващи, които са били напълно усъвършенствани – колкото по-голямо е тялото ви, толкова по-многобройни са съществата в космоса, които то покрива и на които съответства. Тогава нещата, които се случват вътре, са всъщност неща, които се случват в част от космоса. Това, което много ученици са видели, са всъщност неща, които са се случили в собствените им тела, но те са и неща, които са се случили и в космоса. Защото, що се отнася до нашите Дафа практикуващи, ако всеки човек се самоусъвършенства добре, тогава при положение че всеки човек съответства на едно космическо тяло, вие ще покриете целия космос. Ето защо вашето изпращане на праведни мисли е толкова важно. Така че в такъв случай видяното от вас е всъщност само състоянието, в което се намирате по време на самоусъвършенстването си, и само това, което се проявява по време на собственото ви усъвършенстване – това е всичко, което то включва. Разбира се, под различни форми то ще бъде съответно проектирано там, където сте, за да го видите. Понякога не е лесно да се разграничи кое идва отвътре и кое – отвън.

Разбира се, има и ученици, които са видели определени неща, които ще се случат в Трите сфери като цяло. Но напоследък тези случаи са редки, понеже тази история е била пренаредена. Много предсказания, например – независимо дали са точни по отношение на по-късния етап, или не – могат да шокират и изплашат злото, да подскажат на хората, да предупредят и пробудят хората в света. Така че те могат да имат определени положителни ефекти. Дафа практикуващите обаче не може да действат съобразно някакво предсказание. Вие би трябвало да действате съобразно Дафа! Би трябвало да действате съобразно това, което Дафа практикуващите би трябвало да правят! И не би трябвало да действате, следвайки нещо друго. Не бяха ли много от предсказанията, които използвахте в разясняването си на фактите, неща, събрани от вас, за да ги видят обикновените хора? Направихте го, за да могат обикновените хора да се поучат от предишни уроци в историята – дори древните са говорили за тези неща – а именно, за да се отправи предупреждение към хората в света. Тези неща не са за ползване от Дафа практикуващите като справки в собственото им самоусъвършенстване! Ако Дафа практикуващите не се бяха сблъскали с днешното преследване, нямаше да ви позволя да изровите тези предсказания. Виждате логическата обосновка, нали така? Дафа практикуващите би трябвало просто да действат според Дафа. Вие създавате историята, вие създавате бъдещето и нищо, аранжирано от който и да било друг, не се зачита. Каквото и да е видял някой, то е от миналото и вече е променено. Дори ако няколко събития се окажат непроменени, те са били просто аранжирани, както е било необходимо за цялостната подредба, и това е всичко.

Практикуващ: Ние сме практикуващи, получили Фа след 20 юли [1999 г.], и наскоро претърпяхме сериозен автомобилен инцидент, но нищо не ни се случи и бяхме в безопасност. Обикновените хора казаха, че това е чудо. Искаме да благодарим на Учителя за това, че ни е дал втори живот. Когато нещо такова се случи през периода на Фа-коригирането, то е, защото имаме пропуски и сме позволили на злото да се възползва от нас, или е свързано с фактори на заплащане на животи?

Учителят: Мисля, че има две причини. Първата – дали е, защото някои ученици не са се държали добре? Друга причина – дали е поради това, че те са нови ученици? Разбира се, новите ученици имат премеждия, но тази ситуация е относително рядка и дори да имат премеждия, обикновено няма никакви сериозни проблеми. Какъвто и да е случаят, не мислете за тези неща като за нещо важно. Без значение дали се е случило нещо лошо, крайният извод е, че за практикуващия непременно има фактори, които го обуславят.

Практикуващ: Няколко практикуващи страдат от големи премеждия поради болестна карма, при това от доста време. Може ли да изпращаме праведни мисли за тях като група, за да им помогнем?

Учителят: Разбира се, че може. Говорих за този проблем последния път. Но някои ученици трябва да се вгледат в себе си и да помислят колко добре са се справили в действителност. Като величествено същество от периода на Фа-коригирането, колко добре сте се справили в действителност? Не казвайте: „Как може такова нещо да се случи на Дафа практикуващ?“ винаги когато се появи проблем.

От дълго време насам някои ученици просто не са се освободили от фундаменталните си привързаности! И с натрупването на нещата накрая те не са способни да ги преодолеят и премеждията им стават големи. Когато се появят проблеми, вместо да търсят проблеми в своя Шиншин, да се подобрят фундаментално или наистина да се откажат от това, което стои като въпрос, и да го преодолеят по открит и достоен начин, като поемат по друг път, те се фокусират над случващото се в момента – „Ах, защо все още не мога да преодолея това? Днес се справих по-добре, така че би трябвало да има малко подобрение. Утре ще се справя дори още по-добре и това би трябвало да се подобри още повече“. Той постоянно не може да се откъсне от това. На повърхността изглежда, че го изоставя – „Вижте, сега се справям добре“. Сега се справяте добре, но се справяте добре заради него. Не е с цел да направите това, което един истински Дафа практикуващ би трябвало да прави!

Действително има една част ученици, които наистина трябва добре да се погледнат [и да помислят] как са се справили. Колко добре сте се справили в действителност? Наистина ли сте се справили както учениците в континентален Китай, които утвърждават Фа дори в такава зла среда и които дори са способни да оставят живота си настрана, докато той е в опасност? Ако наистина бяхте поставени в тази ситуация, щяхте ли да сте способни да се справите? Разбира се, не казвам, че всеки от вас трябва да премине през този процес. Но това, с което се сблъсквате сега, не е ли същото? Можете ли наистина да го преминете? Нашите ученици принадлежат към три различни категории, както съм казвал преди, така че не са еднакви и несъмнено ще действат различно по време на самоусъвършенстването си. Не мислете, че другите хора нямат никакви премеждия и че се справят доста добре във Фа-коригирането. Различно е. Фундаменталната ситуация е различна и няма примери или сравнения, на които да се позовете. Както вече съм казвал, в самоусъвършенстването няма примери и няма образци, които да се следват. „Някой е направил еди-какво си, така че просто ще се поуча от него и ще направя същото.“ Не е същото. Вашата ситуация няма да възникне при него.

Всъщност за много ученици това вече продължава от толкова дълго време и особено след като преминахте през 20 юли 1999 г., вие наистина трябва да разгледате внимателно много неща на фундаментално ниво. Трябва да се успокоите и истински да премислите нещата. Не си мислете, че „сега, след като съм Дафа практикуващ, не би трябвало да ми се случва нищо лошо. Ако нещо се случи, тогава няма да е правилно“. И не мислете, че трябва да преминавате през каквото преминават и другите хора. Ситуацията на всеки човек е различна. Ключът е в това, колко добре се справяте вие самите в действителност. Това, към което сте привързани в съзнанието си по цял ден, са все неща на обикновените хора, дори сте напълно объркани и замъглени от чувства, но въпреки това, когато дойдат премеждия, казвате: „Аз съм Дафа практикуващ, който понася премеждия от дълго време“. (публиката се смее) (Учителят въздиша)… Понякога не искам думите ми да бъдат прекалено сурови, но ако са твърде меки, не искате да премислите и да се просветлите от това. Скоро ще се приключи. Сега трябва да помислите за себе си. Времето не чака никого!

Когато денят за постигане на Съвършенство наистина настъпи, нека ви кажа, че Дафа практикуващите наистина ще се възнесат посред бял ден и целият свят ще може да го види. (Аплодисменти) Тези, които няма да са способни да постигнат Съвършенство – когато този ден настъпи, всичко, което ще можете да направите, е да седите и ридаете! За онези, които не са се самоусъвършенствали добре, бих казал, че ще бъде твърде късно да плачете.

Практикуващ: Напоследък сред нас има проблеми, които касаят отношенията между мъже и жени...

Учителят: Мисля, че току-що говорих за това, вече съм говорил за този проблем. Нещата, които определени хора са извършили, ги правят недостойни дори за званието „Дафа ученик“! Те дори не заслужават да бъдат наречени „човешки същества“, но въпреки това все още се наричат „Дафа практикуващи“!? Чакам ви – не го ли съзнавате?!

Понякога, когато видя нещата, които правите, това наистина ме натъжава. И все пак, ако наистина трябва да се откажа от вас, това също наистина би ми причинило болка. Наистина не искам да ви изоставя просто така. Но вие просто не се стремите към подобрение! Просто не се държите благородно! И дори петните репутацията на Дафа и правите неща, които дори не заслужават названието „човешко същество“, но въпреки това се наричате „Дафа практикуващи“! Нека го кажа по този начин: това, което казах току-що, е за всички онези, които са извършили деяния, незаслужаващи статуса на Дафа практикуващи. По-добре кажете открито на хората за тези неща. По този начин много от нещата ви ще бъдат елиминирани и същевременно това ще ви накара наистина да засилите решителността си [да коригирате своето поведение]. Казвам ви, че за вас времето сега е наистина ограничено. За всички вас, които сте извършили тези лоши неща – и не включвам онези, които вече са се поправили, говоря за онези, които все още ги вършат, и за онези, които предоставят информация на злата китайска комунистическа разбойническа банда – моментът, в който наистина се откажа от вас, е моментът, в който ще се спуснете в ада! Наистина не се опитвам просто да ви изплаша. Тъй като това все още не е приключило, то все още е възможност за всички същества. Учителят продължава да ви чака отново и отново!

Практикуващ: Има ли нещо, на което е нужно да обърнем специално внимание, докато учим новите ученици да изпращат праведни мисли по време на деветдневния лекционен курс?

Учителят: Всъщност не трябва да казвате на новите ученици да изпращат праведни мисли (Учителят се смее), тъй като по това време техните способности все още не са толкова големи. Това е така, защото в крайна сметка те току-що са започнали да изучават Фа и е необходимо да преминат през процес. Не бъдете твърде нетърпеливи да ги карате да изпращат праведни мисли.

Практикуващ: Моето разбиране е, че личното самоусъвършенстване на Дафа практикуващия е директно свързано с космическото тяло, което е свързано с него. Когато Фа коригира колосалната небесна твърд, ще бъдат ли отговорни бъдещите самоусъвършенстващи се за съответните им космически тела или те [космическите тела] вече ще са коригирани от Фа?

Учителят: В хода на самоусъвършенстването ви космическото тяло, съответстващо на вашето тяло, без значение колко е голямо, е коригирано при успеха ви в самоусъвършенстването – това със сигурност е така. Но ако не се самоусъвършенствате добре, те не могат да бъдат коригирани. Разбира се, има и друг действащ фактор, а именно Фа-коригирането – когато моята безмерна сила на Фа-коригирането пристигне, добрите ще бъдат запазени, а с лошите ще се занимаем. Така че времето преди пристигането на Фа-коригирането е най-добрата ви възможност да спасявате съзнателни същества. Когато моментът настъпи, той няма да чака никого. Веднага щом безграничната сила на Фа-коригирането пристигне, нещата ще станат така, както би трябвало да са.

Практикуващ: Всички ученици от Израел изпращат поздрави до почитаемия Учител!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Почитаеми Учителю, моля, разкажете ни за връзката между Моисей, Израел и Фа-коригирането.

Учителят: Моисей няма нищо общо с Фа-коригирането. Но ще ви кажа нещо и вие не бива произволно да го казвате на обикновените хора, тъй като за тях ще бъде трудно да го разберат. Истината е, че Моисей всъщност е бил Богът, който спасявал вярващите в юдаизма. След като евреите напуснали Египет, Богът, който се грижел за тях, бил всъщност Моисей. Те призовавали Йехова, но всъщност Йехова не спасявал хора, тъй като е по-висш Бог; Богът, който спасявал хората, бил Моисей. Моисей, Исус и Света Мария са всички на нивото на Боговете, които спасяват човешки същества. Така че Моисей бил този, който наистина се грижел за еврейската вяра. Това са неща, за които хората не знаят много. Казаното от мен е реалната ситуация. Еврейската раса също е била създадена от Богове, така че те също са група, която трябва да се опитаме да спасим във Фа-коригирането.

След като стигнахме до тази тема, нека ви кажа няколко неща, които ще ви хареса да чуете. (Всички се смеят)(Аплодисменти)

Току-що говорих за народа на Израел. Библията казва, че Йехова е създал израилтяните. Всъщност тази наша малка вселена, малката вселена, която винаги съм имал предвид – как се нарича тази малка вселена? Пан Гу от китайските легенди е този, който е създал Небето и Земята. Той не е китаец и не е човешко същество от която и да било раса на Земята. Той е Бог в Небесата, той е вселена. „Създаването на Небето и Земята“ от Пан Гу се случило по време на процеса, при който малката вселена от предишния период била разрушена и създадена наново. Неговото тяло е процесът на цикъла на „създаване-застой-упадък-унищожение“ на тази малка вселена, но неговото същество не е. Не съм ли говорил преди за Триединството на Боговете? Той има божествено тяло и Истински Дух. Неговият Истински Дух не е, но тялото му е тази малка вселена, за която говоря. В легенди от историята хората по света говорят как той се родил по следния начин: една форма постепенно се образувала от състоянието на Хаос и тогава той бил формиран; разделил Небето от Земята, след което се изправил и повдигнал Небето. Ето как хората го очовечават все повече и му придават все повече човешки чувства в легендите. Това, което хората харесват, е изкривило реалността.

Знаете, че човешкото тяло е малка вселена и притежава слоеве над слоеве съзнателни същества. Когато вселената на Пан Гу била първоначално създадена, точно както човешкия ембрион в утробата на майката, малката вселена била просто частица в по-гигантското космическо тяло. Космическото тяло има всички елементи, които могат да формират живот. Когато малката вселена от предишния период приключила в цикъла на формиране-застой-упадък-унищожение, космическото тяло вече се подготвяло за формирането на нова малка вселена. В състоянието на Хаос след експлозията на малката вселена от предишния период, тази нова малка вселена постепенно била формирана и Истинският Дух на Пан Гу влязъл в нея. В процеса на формиране слоеве над слоеве субстанции вътре в нея формирали слоеве над слоеве Небеса и Земи и същевременно образували безбройните неща между слоевете над слоеве Небеса и Земи, включително Богове досущ като Истинския Дух на Пан Гу и слоеве над слоеве съзнателни същества. Тогава малката вселена била формирана. Човешкото тяло е изградено от малки частици, образуващи по-големи частици, и по-големи частици, образуващи дори още по-големи частици, и така е и с неговото тяло – малки частици формират големи частици, а големи частици образуват дори още по-големи частици. То е точно като това, което хората знаят – как молекулите са изградени от атоми и, естествено, молекулите могат след това да образуват планети, планетите образуват Млечния път и различни планетарни системи, а различните планетарни системи могат да образуват дори още по-големи вселени на комическото тяло. Ето как е структурирано то. Човешките същества, или днешните учени, са видели частици, но не са видели връзките между частиците. Всички частици са органически свързани заедно. Така че след като Пан Гу бил създаден, точно както всички съзнателни същества в космоса, той също трябвало да премине през процеса на формиране-застой-упадък-унищожение. Това, което хората са описали в легендите, е бил процесът на неговото „формиране“. Всъщност сега той вече е достигнал своя финален процес, процеса на „упадък-унищожение“, или с други думи, процеса на неговото остаряване и отслабване. Днес е периодът от време, в който той е дегенерирал след стареене и отслабване, и това е вече във финалната фаза... Използването на човешки език, за да се говори за Боговете, не е приятно за ухото. С това просто искам да кажа, че сега е период, в който нещата не са добри, и ето защо Фа-коригирането започна по това време.

В момента, в който се формирал той, в космоса възникнали различни нива от частици и в процеса на неговото формиране тези частици образували същества. Нашата Земя е част от неговото тяло, част от клетките в неговото тяло. Планети, на които има живот, точно като нашата Земя, са разпръснати навсякъде в тази малка вселена, само че нямат живи същества като днешните хора. И това е така, защото онези животи са същества на най-повърхностното ниво на космоса, те са същества на най-ниското ниво и не са по образа на Боговете. Първоначално не е съществувало разделението на Трите сфери. Причината да има Три сфери е, че Дафа е щял да бъде предаден на повърхностното ниво на малката вселена и поради тази причина този обсег е бил избран като уникална сфера за три големи нива на животи, така че той формирал своя собствена система. Пан Гу е Бог и това, което е вътре в тялото на Пан Гу, е малката вселена. Така че във всички небесни тела на малката вселена съществуват Богове на различни нива и съзнателните същества на Трите сфери, но само съществата в повърхностните измерения имат низък, грозен, странен и порочен облик. Така че по онова време Трите сфери бяха създадени по необходимост за Фа-коригирането. В рамките на Трите сфери бяха създадени Слънчевата система и Земята. Разбира се, продължителността на съществуването на Земята не може да бъде сравнявано с тази на Вселената. Имало е различни планети на това местоположение, където е Земята. Всички същества на предишните Земи са имали облика на извънземни и техните природни среди на живот са били изключително сурови. Това е така, защото наличието на същества на най-лошото място, които да са с облика на Богове, не е било позволено. Човешките същества имат облика на Богове, така че онези на предишните Земи всички имали грозния облик на извънземни. За да се случат нещата на Фа-коригирането тук и за да се направи възможно всички съзнателни същества в целия космос да бъдат спасени – дори съзнателните същества на най-повърхностното ниво – тук бяха създадени Трите сфери и човешките същества. Защо бяха създадени човешки същества, вместо да има същества като извънземните, които да слушат Фа? Причината е, че ако такива същества трябваше да слушат Фа на космоса и да станат мои практикуващи, това би се равнявало на обида към космоса и към всички Богове. Така че след като новата Земя бе създадена, част от Боговете от Небесата дойдоха и създадоха човешките същества на Земята по свой образ.

В древен Китай се е казвало, че Ню Уа е създала човешките същества. Боговете използват своите божествени способности, за да правят неща, и не им е необходимо да използват ръцете си за това. А структурата на човешкото тяло е сложна, тя не е нещо, което бихте могли да оформите с ръцете си – не може да бъде направена с несръчните средства на човешките същества – така че Боговете го правят чрез своята сила на Фа. Гонг на Боговете присъства от микрокосмоса нагоре чак до най-повърхностното ниво, така че когато един Бог прави това едновременно, то е извършвано незабавно – извършва се на мига. А той не действа във времето на човешките същества; той преминава отвъд времето в човешкото измерение, така че когато го погледнете от човешкото време тук, той ще е завършил своето творение мигновено.

По онова време долу били изпратени няколко типа Богове. Единият бил Йехова, за когото говорят евреите. Йехова е създал хората от еврейската раса. Този тип хора включва и част от хората в Южна Европа; те принадлежат към тази раса. Част от белите в Северна Европа са създадени от други Богове. Четири типа Богове от бялата раса са създали четири типа хора от бялата раса. Всъщност арабите също са били от бялата раса и преди са живеели в северния регион на Земята, но не говоря за сегашните континентални плочи, а за предишните, които са се променили преди 9000 години. Те са хора, които са живеели в предишния северен регион и поради разместването на земните маси са се преместили до настоящото си местонахождение. В по-новата история, преди Чингис Хан да окупира арабския регион, арабите имали точно същия цвят на кожата като хората от бялата раса и изглеждали като днешните европейци, само че имали тъмна черна коса и тъмни черни очи. След пристигането на огромната монголска армия на Чингис Хан местните хора започнали да стават със смесена кръв, така че техният цвят на кожата е подобен на този на китайците и те проявяват белези на хора както с китайски, така и с европейски облик. Първоначално те са били създадени от отделен Бог.

Индийската раса е била създадена от Буди, ето защо танците на индийците, начинът, по който се обличат, и жестовете им с ръце са подобни на тези на Будите. Индийците наистина са раса, създадена от Буди. Колкото до ориенталците, част от тях са били създадени от Ню Уа, докато друга част са били създадени от Даоси. Всъщност, по-точно казано, първата раса в ранните дни на Северна и Южна Америка е била жълтата раса. Сега ги наричат „хора от червената раса“, но всъщност са от жълтата – потъмнели са от слънцето. (Всички се смеят) Хората от истинската червена раса са били древните египтяни. Вероятно сега не е възможно да бъдат открити, тъй като повечето от тях са смесили кръвта си с чернокожите.

Чернокожите по същия начин са били създадени от Богове на чернокожите в Небесата, и то не само от един Бог. Така че има разлики в начина, по който изглеждат чернокожите. Сред Боговете в Небесата някои носят дрехи, докато други се покриват с парчета плат. Даосите носят дрехи. Много Богове в Небесата се покриват с голямо парче плат. Повечето Буди се покриват с парче жълт плат, докато голяма част от белите Богове се покриват с голямо парче бял плат; казано на китайски, то е дълго един джанг и се увива около тялото. Можем да видим това в древните картини и скулптори. В миналото европейците по подобен начин са се увивали с парче бял плат. А Боговете на чернокожите увивали около тялото си парче червен плат. Що се отнася до Боговете, независимо от цвета на кожата им, те всички изглеждат величествени. С цел Фа да бъде предаден тук, беше необходимо да се създаде обликът на човешките същества и Боговете създадоха човешките същества в образа, който имаха самите те. Ето защо се казва, че Бог е създал човека по свой образ, и това е истина. Ето как са възникнали днешните човешки същества.

В отминалата история, преди да започна да предавам Дафа, както телата, така и душите на човешките същества, които Боговете създадоха по онова време, бяха формирани в Трите сфери. Казвал съм ви за процеса на развитие на човешката раса, за процеса на постепенно развитие и обогатяване на човешките същества. Когато се стигна до неотдавнашния времеви период, хората вече бяха способни да бъдат доста рационални и начинът им на мислене беше последователен. И когато тази стъпка бе достигната, предаването на Дафа бе напът да се осъществи. Така че много Богове от Небесата дойдоха и се преродиха като човешки същества. Тогава какво трябваше да се направи с душите на човешките същества? Човешките кожи на повърхността, създадени от Боговете, бяха превзети от спуснали се отгоре същества по време на прераждането им, докато душите на предишните хора бяха оставени в подземния свят. Хората преминават през прераждане, така че тези кожи не вървят заедно с тях и в определен момент са взимани обратно. Когато човек умре, в края на живота му кожата се взема. Кожата, която виждаме заровена в гроба – тази разградена кожа – това е частта, която израства след раждането от храната, която човекът е консумирал. Но кожата отпреди раждането, от друга страна – това е истинската кожа и тази част отпреди раждането трябва да бъде взета. Така че който е напът да се прероди, ще си я сложи, (всички се смеят) тя е просто като дреха и ето как хората преминаваха през прераждане. Когато стана време да се предаде Дафа и след като тези Богове дойдоха, можете да кажете, че хората на Земята, създадени от Боговете, дадоха своя принос за Фа-коригирането – за човешките същества не беше лесно да достигнат този етап от историята – и така те останаха в друго измерение, което китайците наричат „подземния свят“, и не са се прераждали тук. В момента мястото, където са те, вече е било напълно асимилирано по време на Фа-коригирането. Понастоящем мощната сила на Фа-коригирането е достигнала до най-външната повърхност на това човешко измерение, достигнала е до най-външната повърхност на човешката кожа.

През цялото време до днес [хората от] различните раси са били като частици под стъпалата на Боговете, които са ги създали; въпреки че хората са способни да се смесват и да съществуват съвместно в това измерение, те не принадлежат към една и съща система. Когато настъпи неотдавнашният период от време, вътре в кожите на различните човешки раси бяха различни Богове, дошли от Небесата. Това, което дискутирах по-горе, се отнася до случващото се с човешките същества на повърхността. Разбира се, Дафа се предава и днес не става въпрос, че аз нося спасение на хората от бялата раса и ги превръщам в хора от жълтата раса, или че нося спасение на хората от жълтата раса и ги превръщам в такива от бялата раса. (публиката се смее) Вече сте наясно с това. Правя възможно всеки да се завърне там, откъдето е дошъл, и ако се самоусъвършенствате добре, ще ви дам дори още по-висок Статус на достижение. Ако сте били Бог, вие пак ще се самоусъвършенствате до образа на Бога, който сте имали първоначално, и аз няма да променям това; ако първоначално сте били Буда, пак ще сте Буда; ако първоначално сте били Дао, пак ще сте Дао. Това, което елиминирам, са всички ваши елементи във Вселената след раждането, които са станали лоши. Същевременно ви асимилирам към Дафа, коригирам всичко за вас, давам ви дори още по-добри неща и ви давам полагаемото състояние на Боговете на бъдещето. (Аплодисменти)

Причината е, че в космоса има различни същества, различни съзнателни същества и различни Богове и не може всички те да бъдат променени в едно и също нещо. Не можете да направите това и космосът не би благоденствал. Ето как стоят нещата. Така че колкото до съществата, за които това се отнася, независимо какъв облик имат, всички те са преминали през процес в историята и всички те заслужават да бъдат ценени, защото това е процесът, през който е преминал космосът.

Току-що поговорих за някои неща, които ви харесва да слушате. (Учителят се смее) Мисля, че ще е най-добре, ако не подавате повече въпроси. След като свърша с разглеждането на останалите няколко листчета с въпроси, ще приключа, тъй като не искам да отнемам твърде много от времето ви. Това е конференция за обмяна на опит, така че все пак е необходимо да изнесете речи и да си помогнете взаимно да се подобрите. Нямаше ли преди малко листче с въпрос как да се подобрим като едно цяло? Това е възможност за подобрение като едно цяло.

Практикуващ: Каква е връзката между едно отрицателно същество и злото?

Учителят: Всъщност съм споменавал отрицателни същества само когато говорех за закона на взаимно пораждане и взаимно потискане и за съответствията сред различните същества в космоса. На ниско ниво има човешки същества, има и духове. Като говорим за духове, [китайското] понятие за „дух“ (гуей), което използват съвременните хора, е широко понятие и всъщност има много, много разновидности – включително духове, зли духове, планински духове, горски духове, чудовища, зверове, призраци, демони и така нататък. Съвременните хора ги наричат със събирателното „духове“. На това човешко място има хора, има и духове. По-нависоко има Буди, има и демони. А дори още по-нависоко има положителни същества и отрицателни същества. И защо е така? Защото колкото по-високо става, толкова по-добро е – колкото по-високо е нивото, толкова по-добри са нещата. На много високи нива има положителни и отрицателни същества. Въпреки това, не можете да наречете отрицателните същества „демони“. Те са напълно различни от демоните. Но са противоположното на положителните същества и ето защо едното е положително, а другото – отрицателно. Тъй като колкото по-ниско става, толкова е по-лошо, когато се стигне до определено ниво, има Крале на Фа и Крале на демоните. Будите са Крале на Фа. Колкото до Кралете на демоните, мога да ви кажа, че те също нямат никакви човешки емоции и желания и нямат никакви човешки привързаности. Те са същества от онази сфера и ето защо могат да стоят там. Просто нямат доброта и проявяват жестокост – това е, изказано с човешки понятия – демоните са зли, а Будите са добри, така че те съществуват в противоположност едни на други и действат по противоположни начини.

В миналото хората казваха, че добротата и злобата могат да са в една-единствена мисъл на човек, че добротата или злобата идват от една-единствена мисъл на човек. В този космос за всеки е трудно да направи нещо. Когато един Буда иска да направи нещо добро, веднага щом тази мисъл се появи, злонамереността незабавно ще последва. Колкото е голямо доброто, което той прави, толкова ще е голямо лошото, което ще последва. Същото е и с човешките същества. Колкото е голямо доброто, което правите, гарантирано е, че ще последва нещо лошо от същата степен. Някои неща се проявяват в това измерение, а някои не – проявяват се в други измерения. Например да кажем, че сте сторили голяма добрина на някого и този човек ви е благодарен. Тъй като сте направили това добро, на други същества може да е била нанесена вреда и да понесат загуба. С други думи, колкото голямо добро направите, толкова голямо лошо нещо ще се случи. Така че в миналото законът за взаимното пораждане и взаимното потискане бе абсолютен и когато едно същество искаше да направи определено нещо, то абсолютно не можеше да го направи просто така. Онези Богове… всички се чудите защо Боговете трябва да чакат точните време или възможност, за да дойдат, ако ще спасяват някого, и защо се казва, че „точното време“ или „точната възможност“ все още не са дошли, или че „възможността все още не е узряла“. Те не можеха да го направят поради това, че законът за взаимно пораждане и взаимно потискане беше абсолютен и ограничаваше всичко. Един Бог абсолютно не би причинил някакво голямо лошо нещо в името на извършването на нещо добро и в резултат на това самият той да пропадне. Те абсолютно не биха направили това. Някои монаси говореха отново и отново за „спасяване на хора“. Понякога си мисля, че те наистина си нямат представа какво самохвалство е това. Не е както си го представят човешките същества. Така че законът за взаимно пораждане и взаимно потискане е станал причина Боговете да не смеят да правят нещата, които искат.

Практикуващ: Ще има ли човешкият род след Фа-коригирането на човешкия свят някакъв спомен за днешното човечество?

Учителят: Човешкият род – човешкият род на бъдещето – ще възхвалява днешното Фа-коригиране поколение след поколение. (Аплодисменти) Истината за това преследване все още не е напълно разкрита, за да я види човешкият род. Човечеството ще бъде шокирано. Постигането на Съвършенство от Дафа практикуващите, проявата на всичко, в което човешкият род не вярва, и процесът на коригиране на всички отклонили се неща на човечеството – тези неща ще бъдат потресаващи за душата и не само шокиращи, но и ужасяващи. Всички тези неща ще се случат. Така че тази част от историята ще бъде предавана от човешкия род цяла вечност.

Практикуващ: Чувствам се много виновен, тъй като не съм направил добре някои определени неща. Въпреки че съм напълно наясно, че не бива да потъвам твърде много във вина – дори дотам, че да загубя увереност в самоусъвършенстването си – все още ми е трудно да се отърся от това.

Учителят: Вие не сте решителен – нямате достатъчно решителност. Като Дафа практикуващ… Погледнете преследването, от което страдат Дафа практикуващите в Китай. Вие също сте Дафа практикуващ и въпреки това не сте способен да покажете дори малко решителност тук. Какво е това, към което сте толкова привързан? Не е ли такъв случаят? Нямате достатъчно праведни мисли. Ако имате достатъчно праведни мисли, ще сте способен да го направите.

Практикуващ: Учителю, мисля, че много ученици наблягат много на „праведните мисли“, но донякъде пренебрегват „праведните действия“ и когато споделят опита си, почти никога не дискутират как да имаме праведни действия. Моля, кажете ни как да се справим с връзката между праведните мисли и праведните действия.

Учителят: Това не е начинът, по който да се изкаже. Когато видите, че някой няма праведни действия, всъщност той няма достатъчно праведни мисли, тъй като съзнанието на човека направлява неговите действия. Когато праведните ви мисли са достатъчно силни, вашите действия несъмнено ще са праведни, а когато праведните мисли не са достатъчно силни, действията няма да са праведни. Независимо как провеждаме дискусии и как говорим по въпроса за праведните мисли, все още има хора, чиито мисли не могат да станат праведни. Когато можете винаги да поддържате праведните си мисли, вашите действия със сигурност ще са праведни. Всичко се свежда до въпроса как вие, като Дафа практикуващи, следва да постъпвате добре.

Практикуващ: Аз съм практикуващ, получил Фа след 20 юли 1999 г. Получих Фа през 2000 г. Чудя се дали мога да имам същата велика добродетел като практикуващите, които са получили Фа преди 20 юли 1999 г.

Учителят: В миналото, преди 20 юли 1999 г., учениците извършваха лично самоусъвършенстване, докато сега е времето за истинско установяване на велика добродетел. Така че не сте ли получил Фа по това време? По отношение на това, дали някой може [да има велика добродетел] – еднакво е за всички. Те също установяват велика добродетел по това време. Просто вашето лично самоусъвършенстване е примесено с въпросите за разясняване на фактите и спасяването на съзнателни същества. [Великата добродетел] не е повлияна.

Практикуващ: Има ли лимит най-микроскопичната материя на космоса? Ако е така, явява ли се той най-високото проявление на Фа и най-високата точка на Джън-Шан-Жен?

Учителят: „Материята на космоса има лимит“ – звучи, сякаш това изречение е достигнало края, нали? Не е ли достигнало края? Но мога да ви кажа, че когато отидете по-нататък в микрокосмоса, вече няма каквато и да било материя; това не се нарича „материя“ и е напълно различно от настоящата ни материя, но все пак е свързано към системата на материята. Така че изобщо не може да бъде изразено с човешки език и крайната му точка е трудно да се достигне с думи. Но аз имам начини да го достигна с думи.

Практикуващ: Някои ученици смятат, че тяхното собствено асимилиране с Фа е най-важно, така че често не искат да стават твърде заети, а по-скоро да имат повече време да премислят нещата. Мисля, че прогресът на Фа-коригирането е много бърз, че когато има неща, които трябва да бъдат направени, трябва да ги направим незабавно и че стига да можем да изучаваме Фа със спокойно съзнание и да търсим вътре в себе си, когато се сблъскваме с разни неща, това се брои за усърден напредък.

Учителят: Да, това е вярно. За много неща не бива да сте ограничавани от човешките представи. Вероятно ще кажете, че сте формирали определени навици преди, но това, което е било дадено на Дафа практикуващите днес, е състоянието на Богове и вие би трябвало да напредвате към състоянието на един Бог. Можете да се справите добре с много неща, ако подходите към тях с праведни мисли. Разбира се, да се премислят нещата е уместно и в това няма нищо нередно. Но ако често отделяте твърде много време, за да премисляте, и изпускате възможности за установяването на великата си добродетел във Фа-коригирането, тогава загубите ви ще надхвърлят спечеленото от вас.

Практикуващ: Как да останем в рамките на Фа-принципите, които Учителят ни е преподал, да не попадаме в капана на ограниченията, създадени от нашите привързаности, да сме способни да привеждаме нещата в хармония от всички страни и да станем дори още по-усърдни в напредъка си по време на финалния етап от Фа-коригирането? Също така, когато става въпрос за вършенето на Дафа неща и за разбирането на Фа-принципите, как да подсигурим, че няма да се фокусираме само върху един аспект и ще сме способни да хармонизираме нещата всестранно?

Учителят: Понякога когато мислите по даден въпрос, вие формирате един вид навик – „Искам да направя това и това… Ето как ще направя това… Ето как ще направя онова.“ Мислите над него много, до момента, в който почувствате, че сте обхванали всичко по задоволителен начин. Но когато стигнете до извършването му, истинските, действителни ситуации могат да варират по много начини и планът ви всъщност няма да сработи. (Учителят се смее) И когато не проработи, започвате да мислите над него отново. Това не е начинът, по който би трябвало да действате. Имайте праведни мисли! Както и да смятате, че трябва да се направи определено нещо, просто давайте и го направете, и когато се сблъскате с проблеми, по естествен начин ще знаете как да ги разрешите. Ако праведните ви мисли са силни, всичко ще протече гладко и е гарантирано, че ще се справите добре.

Защо ви казвам да действате по този начин? Изглежда пасивно, нали? Но това не е истина, тъй като частта от вас, което е била успешно усъвършенствана, знае всичко и независимо как го направите, ще проработи, и без значение как правите нещата, ще сте способни да ги направите добре. Така че е необходимо само да имате мисълта. Когато знаете какво да правите, просто действайте и го направете. И докато го правите, мъдростта ви постоянно ще се проявява, тъй като по това време тази част от вас, която е била успешно усъвършенствана, ще се съедини с частта от вас, която е тук. Това е един Бог, който е всемогъщ! Така че, разбира се, един малък проблем ще бъде разрешен много бързо и мъдростта ви ще се прояви – тогава е различно! А ако запънете, Учителят ще ви даде мъдрост. (Учителят се смее) (Аплодисменти)

Практикуващ: Практикуващите от Тайван изпращат поздрави до почитаемия Учител.

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: В Тайван има практикуващи, които преведоха [и записаха] на тайвански „Джуан Фалун“, „Есенции за усърден напредък“ и други, като използваха „Пуду“ и „Джиши“ за музикален фон. Всеки комплект се продава за около 500 тайвански долара.

Учителят: Никаква музика не бива да се добавя към Фа-лекциите – дори и Дафа музика. Всичко, свързано с публикуването на моите творби, се ръководи от отговорните за това ученици. Също така, нека го кажа по този начин: има договор за всичко. Така че нашите ученици не могат да публикуват книги на своя глава, да действат самостоятелно или да ги използват, за да печелят пари. Дори и да не печелите никакви пари от тях, вие пак не можете произволно да действате самостоятелно, защото през периода на Фа-коригирането не може да има никакви пропуски. Така че по това време трябва да обръщате внимание на определени неща. Колкото до бъдещата човешка раса, моралът на хората ще се подобри, всеки ще следва правила, никой няма да прави нещо такова и всеки ще се грижи за нещата. В момента не става така, злото търси пропуски, за да ги експлоатира и хората не са праведни, така че не можем да го направим по този начин. И е дори още по-малко приемливо, ако някой иска да използва тези книги, за да печели пари.

Колкото до превеждането на тайвански, не съм против това, да ги превеждате на тайвански. Но независимо какво правите, не можете да го правите на своя глава. Направил съм този въпрос кристално ясен: никой не може да прави неща на своя глава, когато става въпрос за Дафа неща. Разбира се, при специалните обстоятелства в континентален Китай, точно сега няма проблем учениците там да правят разни неща с цел да се разреши проблемът с намирането на книгите, но трябва да подсигурите, че нито една дума от оригиналната книга няма да е променена. Извън континентален Китай това не е позволено.

Практикуващ: Най-дълбокото разбиране на Фа, което имат дългогодишните практикуващи, е да са непоколебими във Фа и да вярват в Учителя. Бих искал да попитам следното: откъде произлизат непоколебимостта и вярата? Този въпрос тревожи съпруга ми от доста време. Как можем да развием и формираме тази несравнима непоколебимост във Фа?

Учителят: Дали да се вярва в нещо, или не, е човешка рационална мисъл. Тя не идва от това, че аз съм ви дал нещо, и не е състояние, което можете да постигнете чрез някакъв метод. Всички Дафа практикуващи имат непоколебима вяра в Дафа – така могат да бъдат описани Дафа практикуващите. Непоколебимата им вяра в Дафа произхожда от рационално разбиране и не е в резултат на някакви фактори, оказващи влияние върху хората. На най-външната си повърхност човешкото същество има три души и седем духа. Един от седемте духа се нарича „вяра“. Човек може да повярва на това, което чува, когато някой друг казва нещо – това е ролята, която тя играе. Но този вид вяра не може да се сравни с праведната вяра в самоусъвършенстването, тъй като това е външната, най-външната повърхност на едно човешко същество, и ролята ѝ е само да предоставя някакъв вид интелигентност. Но праведната вяра на един Дафа практикуващ е божествено състояние. Тя е в резултат от рационално разбиране за истината, тя е божественото състояние на частта, което е била успешно усъвършенствана, и определено не е нещо, върху което външни елементи могат да имат ефект. Не става въпрос за това, да имаме твърда вяра заради самата твърда вяра или да сме непоколебими заради самата непоколебимост – не можете да постигнете това по този начин. От моя гледна точка, като ваш Учител аз не търся нищо от Дафа практикуващите. Всичко, което те правят днес – било то утвърждаването на Фа, спасяването на съзнателни същества или изучаването на Фа и това, да се самоусъвършенстват – мога да ви кажа, че нито едно от тези неща не се прави заради мен. В бъдеще Дафа практикуващите ще видят, че всичко, което са направили, е било заради тях самите. Това, което е спасено, са техните собствени съзнателни същества; това, което довеждат до Съвършенство, са техните собствени райски места и съзнателни същества, и те установяват велика добродетел за самите себе си – всички тези неща са направени заради самите Дафа практикуващи. Нито едно-единствено нещо, направено от вас, не е заради Учителя и нито едно-единствено нещо, направено от вас, не е заради някой друг. (Аплодисменти)

Така че няма нужда да бъдат принуждавани да правят каквото и да било. Всички ученици се извисяват чрез разбиране на Фа-принципите и това е единственият начин, по който могат да станат по-усърдни, и е единственият начин да могат да станат толкова непоколебими във Фа. Това не е в резултат на никакъв външен фактор и не може да се постигне с измислянето на някакви методи. Учителят не търси нищо и нищо няма да вземе от тях. Аз само им давам неща и понасям неща за тях. Случаят определено е такъв! (Аплодисменти) Ето защо им казвам да изучават Фа повече – те определено не го изучават заради Учителя.

Практикуващ: Вредата, нанесена на традиционната китайска култура от злата ККП и нейната атеистична пропаганда от 1949 г. насам, доведоха до големи пречки в разбирането на Дафа от хората и до това преследване. Искам да използвам тази перспектива, за да разяснявам фактите, например, и да насочвам хората да се замислят защо е имало такива детайлни подредби в традиционната китайска култура. Но това изглежда няма нищо общо с човешките права. Мога ли да говоря от тази гледна точка?

Учителят: Да, можете. Може да изследвате това с онези, които са добре образовани и които имат свои собствени идеи. Но колкото до обикновения човек, на когото попадате, ако му говорите по този начин, дори да говорите само с един човек на ден, това доста ще ви изтощи. (Учителят се смее) Ще ви отнеме много думи. Няма проблем да разяснявате фактите от различни ъгли. Можете да го направите и да говорите на хората по този начин, но накрая трябва да заговорите за преследването.

Практикуващ: Дафа практикуващите във Фуджоу, Фушун, Гуанджоу, Кунмин, Чънду, Лешан, Нанян в провинция Хънан, Чъндъ и Сиан изпращат поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите от остров Сайпан, Франция, Макао, Хонконг, Англия, Япония, Мексико, Испания, Шотландия и Румъния изпращат поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Тъй като на цялата тази бележка са само поздрави, просто ще ги прочета всичките.

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от Хуейджоу в провинция Гуандун, Нинбо в провинция Джъдзян, региона на Чаошан в провинция Гуандун, Ухан в провинция Хубей, Нанчан в провинция Дзянси, Шиян в провинция Хубей, Тиендзин, Нандзин, провинция Хунан, Вътрешна Монголия, провинция Юнан, Шанхай, Пекин, провинция Джъдзян и Хохот изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти) Вероятно са обединили листчетата с поздрави към Учителя, които сте предали. Има и още.

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от Ванкувър изпращат поздрави до Учителя. Всички Дафа практикуващи от Сингапур, Индонезия, Гърция и Южна Америка изпращат поздрави до Учителя.

Учителят: Благодаря ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Уважаеми Учителю, моля, кажете ми от коя династия са се преродили хората от Сингапур? (публиката се смее)

Учителят: Не задавайте повече такива въпроси, защото в някои случаи правителството не ги разбира, а в някои случаи аз не искам да кажа. Сингапур е от бандата на Ли Зичен. (публиката се смее)

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от Първи китайски военен медицински университет изпращат поздрави на Учителя. Дафа практикуващите от Тайланд и Австралия изпращат поздрави на Учителя. Практикуващите от Чанчун изпращат поздрави на Учителя. Благодарим на Учителя за неговото състрадание и спасението на всички същества. Ние определено ще се справим добре.

Учителят: Благодаря ви. (Учителят се изправя) (Публиката се изправя и аплодира дълго време)

Учителят: Моля, седнете. И така, в утвърждаването на Фа вие преминахте през вече почти четири години. Независимо още колко време ще отнеме, не мислете за това, защото щом се замислите за него, е привързаност! Независимо колко време ще отнеме, Дафа практикуващите са отговорни за изличаването на онези зли елементи, за разобличаването на злото преследване и спасяването на съзнателни същества! (Аплодисменти)

Независимо дали сте онези, които са загубили живота си по време на това преследване, или онези, които са понесли огромни страдания по време на това преследване, помнете: Учителят определено няма да ви разочарова ни най-малко! (Аплодисменти)

Това, което очаква Дафа практикуващите в бъдеще, е върховна и вечна слава и велика добродетел! (Аплодисменти)

Независимо дали сте ученик от континентален Китай или извън него, надявам се, че всички вие ще се възползвате от финалните моменти, за да се справяте добре и дори още по-добре. Особено тези от вас, които не са се справили добре, трябва да използвате всеки момент и да се справяте добре. Не позволявайте на възможността да ви се изплъзне. Щом преследването завърши и силата на злото вече не е достатъчна, това ще приключи и тогава наистина ще бъде твърде късно за съжаления. Ако това не се беше случило, нямаше да има ученици, които да не са се справили добре. Но сега, когато то се случи и някои ученици сред вас не са се справили добре, трябва да се възползвате от всеки момент и да се справите добре. Това е така, защото то, в крайна сметка, се случи; ако не се беше случило, нямаше да има значение. Учителят е способен да направи всичко, способен е да коригира всичко. Но сега, когато това се е случило и ви е донесло загуби, трябва вие самите да компенсирате загубите. Надявам се, че никой Дафа практикуващ няма да набляга твърде много на формата на нещата. Вашето собствено самоусъвършенстване, собственият ви напредък, вашето утвърждаване на Фа насред злото, спасяването на съзнателни същества и непоколебимото ви справяне добре по пътя, по който трябва да поемете, са това, което е най-важно. (Аплодисменти)

Благодаря ви. (Дълги аплодисменти)