Праведни мисли

Изпращането на праведни мисли от Дафа практикуващите в този специален исторически период – с цел да се намали преследването от злите същества на Дафа, Дафа практикуващите и хората по света – изиграва много критична роля. Голям брой зли същества биват изчистени своевременно, преди силата на Фа-коригирането да пристигне, и това е намалило много потенциалните загуби. Но сега злите същества вече са видели, че са обречени, и действат все по-безумно. Сега Дафа практикуващите са единствената надежда за спасение на съзнателните същества. Така, с цел да се направи Фа-коригирането по-ефективно, докато разяснявате фактите, трябва да вземате изпращането на праведни мисли много сериозно и навреме да изчиствате злото и вашите собствени проблеми, така че злото да не се възползва от вас. В момента все още има някои ученици, които не са уловили същността на изпращането на праведни мисли. Някои ученици са в същото състояние, както когато правят медитацията – дори когато просто правят медитацията, някои ученици са в полузаспало състояние, в състояние, при което техните съзнания не са достатъчно будни, или в състояние, при което са под силната намеса на разсейващи мисли – така че не могат да постигнат много добър ефект. Също така има и ученици, които, когато изпращат праведни мисли, конкретно се прицелват в съзнанието си към един или няколко зли елемента, а това пречи на Гонг и на божествените сили, които изпращат, да имат максимален ефект. Разбира се, ако обстоятелствата са специални и се прицелвате към едно или няколко зли същества, когато изпращате праведни мисли, било то сами или заедно с другите, тогава това е нещо, което трябва да направите, и концентрираната сила е огромна. Но когато обикновено изпращате праведни мисли всеки ден заедно, вие трябва да прогонвате злото в голям мащаб. Не трябва да се прицелвате към едно или няколко зли същества всеки ден и всеки път.

Ето как да го правите: (1) Трябва да съсредоточите своето намерение и усилието си, умът ви трябва да е абсолютно ясен и благоразумен, необходимо е силата на вашите мисли да е фокусирана и силна, с чувство за превъзходство и за разрушаване на цялото зло в космоса. (2) Учениците, които за момента са неспособни да виждат други измерения, могат да съсредоточат силни мисли в изговарянето на думата „Мие(1), след като завършат с изричането на формулата (формулите). Думата „Мие“ трябва да е толкова силна, че да е голяма колкото космическото тяло, обхващайки всичко и непропускайки нищо във всяко измерение. (3) Онези ученици, които могат да видят злите същества в други измерения, могат да се справят с нещата съгласно ситуацията, която долавят. Праведните им мисли трябва да са силни и те трябва напълно да използват своята мъдрост. Една праведна мисъл, сама по себе си, покорява хиляда зли неща. (4) Да затваряте или да не затваряте очите си има еднакъв ефект, когато изпращате праведни мисли. Ако държите очите си отворени, е необходимо да достигнете състояние, при което не отделяте внимание на нищо, което виждате в измерението на обикновените хора.

Когато изпращате праведни мисли, без значение колко напрегнати са нещата, повърхността трябва да е спокойна. Това важи особено когато сте на работното място или в някоя друга специфична среда; няма нужда да държите дланта си изправена и резултатите ще са същите. Докато запазвате праведните си мисли силни и фокусирате съзнанието си, можете да постигнете същите резултати. Но при нормални условия трябва да държите дланта си изправена и да направите лотосовата позиция на ръцете.

За да се намалят загубите и да се спасят съзнателните същества, използвайте пълноценно силните си праведни мисли на Дафа практикуващи! Покажете своята Велика добродетел!


(1) „Мие“ – това е последната дума в една от формулите и означава „изчистен“, „елиминиран“, „прочистен“. – Бел. прев.