Преподаване на Фа на Фа-конференцията през 2002 г. във Филаделфия, САЩ

Ли Хонгджъ

30 ноември 2002 г.

Здравейте!

„На всеки бряг цвъртенето на гибоните звучи безспирно, докато леката ми лодка се носи покрай хиляди зъбери.“(1) (Силни аплодисменти) Злото изтощи своите трикове и Дафа учениците узряха чрез закаляване. Ние не се страхуваме от който и да е друг трик, който то може да използва. Преследването на Дафа и Дафа учениците продължава повече от три години и скоро ще станат четири години. По време на този период много от нашите Дафа ученици, особено Дафа учениците в континентален Китай, са подложени на зло преследване, което е просто безпрецедентно. Насред терора, който беше създаден от лъжи и измама, те се държат здраво в условията на преследването, което е просто зло до краен предел, и успяха през тези три години. Това е забележително! Обикновените хора не биха могли да направят това.

Знаете, че в континентален Китай, ако искат да унищожат нечие име или да потиснат някого – и това включва дори председателя на страната – не отнема повече от три дни и с този човек е свършено. Разбира се, не казвам, че физическите тела на Дафа учениците са направени от диамант или стомана. По-скоро причината е, че злите хора абсолютно няма как да разберат самоусъвършенстващите се и всички трикове, които са придобили от историята и които използват, за да атакуват хората, могат да действат само върху обикновените хора. Те са напълно безполезни върху самоусъвършенстващите се – самоусъвършенстващи се, които изоставят светските привързаности.

Разбира се, докато се самоусъвършенстват, много ученици все още имат мислене на обикновени хора до една или друга степен и има хора, които винаги са отпуснати по отношение на изучаването на Фа, както и много нови ученици, които тъкмо са започнали да практикуват. Така че, когато изведнъж са изправени пред този зъл терор, атака и потискане, които са просто съкрушителни, това е наистина ужасяващо за учениците, които имат силни човешки мисли. Онези човешки мисли направиха тези ученици объркани за момент и те не можеха да кажат какво се случва в действителност. Но след период от време, след като премислиха нещата спокойно за себе си – „Защо изучавам Дафа?“ „Фалун Дафа наистина ли е нещо добро?“ „Какъв човек точно е Ли Хонгджъ в действителност?“ – много хора премислиха тези неща по спокоен начин и с ясно съзнание. И резултатът от това спокойно премисляне беше, че те всички станаха дори още по-наясно: „Това, което изучаваме, е праведна практика и няма нищо погрешно в Джън, Шан, Жен, които усъвършенстваме.“ И вие бяхте способни да видите все по-добре, че всички методи, които злите хора използват в това преследване, са лъжи и клевети, и да видите, че те използват всички зли методи, че нито едно нещо не е вярно и че всичко това са просто интриги.

Така че каква беше целта на това зло преследване? Да предпази режима? Ни най-малко, наистина. Твърдението, че Фалун Гонг представлява заплаха за режима в Китай, е просто огромна лъжа, разпространена от злото. Много хора ме питат и много хора питат също моите ученици: каква е истинската причина за това преследване? Просто завистта на един смешник. Тъй като има власт, той е способен да направи нещо такова. Това може да звучи доста нелепо или може би трудно за вярване – как може нещо такова да се случи на човечеството, нали? Но то наистина се случи. Това преследване се случи, колкото и абсурдно да е, заради това, че този смешник бе воден от изкривената си завист. Точно това е причината. Това е истинската причина, която ние виждаме тук в човешкото общество.

Но от друга гледна точка, човешките същества всъщност нямат способността да направят нищо значително. Това, което обикновено се случва е, че лошите мисли на човек се съотнасят със зли същества в други измерения и тогава тези зли същества се възползват от лошите му мисли, за да правят лоши неща, и по този начин онези зли същества постигат своите цели, а желанията, породени от лошите му мисли, са задоволени. И откъде наистина идват мислите на хората? Учените сега са осъзнали, че човешкият мозък не е наистина мястото, откъдето произлизат неговите мисли. Така че откъде идват мислите на хората? Всеки мисли, че те идват от това, което е научил в обикновеното общество и от неговия собствен разум. Но не е така. Когато обикновен човек има мисъл за правенето на нещо, неговият мозък всъщност не е преминал през някакъв дълъг процес на размисъл. Много неща просто изскачат мигновено и много думи просто се търкулват от езика. Така че откъде точно идват онези мисли? Ние, самоусъвършенстващите се, знаем, че всъщност има връзки между съзнанието на човек и фактори в много различни измерения, и когато става въпрос за главни неща, човек просто действа под контрола на други същества. Той просто прави нещата тук, в човешкия свят, и това е всичко. Повърхността на човешкото тяло – тялото, формирано след раждането – е наистина нищо.

Така че, докато сме на темата за човешкото тяло, ви казах някои неща за него в няколко избрани обстановки. Но не съм говорил за него на по-голям форум. Причината е, че Фа, който преподавам днес, е Фа на космоса, Фа-коригирането коригира космоса, а Дафа учениците съществуват заедно с Фа-коригирането, така че не мога да говоря за онези специфични неща или конкретни ситуации в обществото, които са твърде специфични или от твърде ниско ниво, или които са само в Трите Сфери. Онези неща не могат да бъдат написани във Фа на космоса. Ето защо не съм говорил за тях. Говорих само за онези неща в няколко избрани обстановки.

Разбира се, човешкото същество има три души, седем духа и така нататък, има и човешка Истинска кожа, наред с двата фактора, предоставени след раждането от неговите родители, и тези фактори, които изграждат човешкото същество, съществуват в измерения, които човешкото око не може да види. Част от материята, която той получава от човешката храна, кара човешкото му тяло постепенно да се уголемява на повърхността. Хората наричат това „растеж“. Това човешко тяло е формирано след раждането в материалното измерение на обикновените хора и по-късно в годините си то ще остарее и ще умре, и ще се декомпозира обратно в материя. Така че, с други думи, формираното след раждането тяло на обикновен човек е просто превозно средство и единственото нещо, което може да съществува в мозъка на човешкото тяло – онези така наречени мисли – са всъщност повърхностните понятия, които са се формирали в главата му с преживяванията, натрупани от него в процеса на човешкия растеж. Наистина това е, което представляват мислите в човешкото тяло. Но понятията сами по себе си не съдържат рационалност. Те са непълни, не са организирани и са несвързани. Ето защо когато човек изостави своето главно съзнание, той ще стане ирационален – една минута ще говори за едно, в следващата минута ще е нещо друго, ще скача от едно на друго и мисленето му е разпиляно. Той не знае какво говори или какво се опитва да каже. Това се случва, защото той няма главна тема, която свързва всичко заедно и това, което се проявява, са тези неща, които е формирал след раждането. Също така, когато човек изостави главното си съзнание, не само тези понятия му се намесват, но и всякаква външна информация, и ето защо хората ще кажат, че той има психични проблеми.

И така, това означава, че в това преследване това, което се проявява тук в човешкия свят е, че завистта на злобния, лош човек към Дафа е манипулирана от зли същества в други измерения, които използват злостта на онзи смешник, за да създадат такова огромно, безпрецедентно, срамно събитие – злото, нелепо преследване на Дафа учениците. Всички оправдания, които то използва, за да ни потиска, са фабрикувани лъжи. Пропагандните машини на обществото всички са направлявани от него чрез властта му и са разпространили голям брой огромни и безобразни лъжи сред китайския народ и останалите хора по света. Макар това да е зло, Дафа учениците узряха чрез закаляването и можаха да видят какво представлява това в действителност, така че сега те стават с все по-ясно съзнание и все по-рационални. Първоначално някои ученици все още не бяха изоставили някои от своите човешки привързаности и това доведе дотам, те да не са способни да разпознаят истинската природа на злото, и тъй като техните същински, праведни мисли не бяха достатъчни, те бяха водени от своите привързаности и така развиха някои човешки мисли, а също и разкриха онази своя страна, на която липсваше трезва рационалност. Но чрез това преследване Дафа учениците можаха да разберат сериозната природа на самоусъвършенстването и това ви позволи наистина да видите злото такова, каквото е, и накрая се справихте добре. Това важи особено за учениците в континентален Китай, които стават все по-зрели чрез това каляване. Сега, когато тези Дафа ученици са арестувани в преследването на злото, за него вече не е лесно, както преди, да извършва върху им това абсурдно така наречено „трансформиране“. Какво „разкаяние“? Каква „трансформация“? „Трансформиране“(2) в какво? Всички те са добри хора, най-добрите хора в света – те са добри хора, които надминават обикновените хора – така че в какво се опитвате да ги „трансформирате“? Каква „трансформация“? Злото наистина е извършило всякакви отвратителни неща. Както казах преди много време, това, което напада добротата, определено е зло.

Така че, ако се остави всичко настрана, в това преследване злите същества имат най-лошата цел, докато старите сили, които манипулират злото, също имат своя цел. И каква е целта им? Изглежда, че те използват онези зли същества, за да правят зло на Дафа учениците и на Дафа, за да направят така, че Дафа учениците предполагаемо да „узреят чрез каляване“, и да изличат онези, които не заслужават да бъдат Дафа ученици, и наред с това да използват греховете, които злите същества са извършили срещу Дафа учениците, за да ги унищожат и да прочистят космоса. Ето какво аранжираха старите сили. Звучи толкова благородно, нали? Но не е! Тяхната истинска цел е да получат това, което те искат от това. Това не е самоусъвършенстване с малък обсег – това е преминаването на космоса през Фа-коригиране. Всичко е просто твърде незначително дори за споменаване в сравнение с Фа-коригирането – нищо не може да се сравни. Не можете да сравнявате нещата, които се случват в личното самоусъвършенстване, с Фа-коригирането. Няма значение колко високо е нивото на същество от старите сили; ако не може да постави себе си правилно в този баланс на нещата, то е в опасност и ще бъде изличено по време на Фа-коригирането на космоса; всички безбройни същества, повалени заради това, бяха от много високи нива. Това, което е най-ужасяващо е, че докато те участват в това, слоеве върху слоеве от стари сили са аранжирали на всяко ниво елиминирането на старите сили, които са едно ниво под тях. Те направиха това, защото знаеха, че съществата, които директно са направили лоши неща, изобщо не могат да платят за греховете, извършени срещу Дафа по време на тази зла драма.

Истината става по-висока с всяко следващо ниво и когато разгледате нещата от по-високо ниво, това, което е аранжирано на следващото по-долно ниво, уж за да „помага на Дафа“, е грях, така че това, което те възнамеряват, е да направят така, че дори извършващите манипулирането да бъдат изличени във Фа-коригирането, тъй като те също са съгрешили срещу Дафа, когато това се измери с по-високи принципи. Но те не знаят, че онези на ниво по-високо от тях ще гледат на тях по същия начин и също ще ги повалят, по същия начин. Така че старите сили последователно елиминират старите сили, на всяко ниво елиминирайки онези на нивото точно под тях. Но това не е каквото искам. Никое от съществата не е достойно да участва в това. Но те участваха, при това със свои собствени мотиви. Но аз им преподавах Фа постоянно и им разказах за тези неща. Отнасям се към всички различни същества по един и същи начин. Разбира се, тези стари сили са привързани към това, което искат да направят и към това, което искат да постигнат, те правят тези неща грубо и няма да променят своите начини каквото и да става, и вършат тези неща, докато са манипулирани от съществата над тях. Така че в края на краищата целите стари сили се изличават сами себе си, докато от тях не остане нищо.

Това, което исках, е нито едно съзнателно същество да не се меси във Фа-коригирането или дори да участва в него. С Фа-коригирането, когато то преминава от най-основната точка, от най-ниската точка и отива нагоре, всички същества, независимо колко лоши сте или колко много сте съгрешавали в историята – аз не ви обвинявам за миналите ви грешки и ви пречиствам от най-микроскопичната точка до повърхността на вашето същество, и това дори включва всички мисли, които едно същество може да има. Аз коригирам от дъното, по целия път нагоре. Това щеше да бъде най-добрият вид доброжелателно решение и нито едно същество нямаше да падне, нито едно същество нямаше да съгреши срещу Дафа и това Фа-коригиране. Нямаше ли да е чудесно? Но не, те настояха да направят това и то донесе това бедствие в човешкото общество.

Като Дафа ученици, ние сме срещу това преследване. И като ваш Учител, аз не признавам това нещо и не признавам цялата аранжировка, която направиха старите сили. Това ги накара да полудеят дори още повече. Така че понякога не само злите същества са тези, които вземат участие в преследването, но дори някои същества от високо ниво сред старите сили. По време на Фа-коригирането всички същества избират за себе си по кой път ще поемат. Това, пред което е изправено всяко същество, е избирането на собственото му бъдеще.

Както сте видели, те изчерпаха всички свои трикове в преследването, а Дафа учениците узряха чрез каляването. Независимо дали вътре или извън Китай, макар все още да има много същества, подведени от пропагандата на злото, като цяло в други измерения силата на злото и силата на праведното вече не са в баланс. Силата на праведното е наклонило везните в своя полза до крайна степен. Сега онези зли същества не могат да се държат. Порочните хора в света може да изглеждат толкова зли, но това всъщност е просто аранжирано от старите сили. Казвал съм преди, че злото няма да спре преследването дори до самия край. Дори ако то ще свърши утре, днес това зло така или иначе все още ще върши зло. Така стоят нещата в космоса преди Фа-коригирането да е приключило с коригирането му. Без да е преминал през Фа-коригиране, той няма да стане добър сам – как би могъл да стане добър без Фа-коригиране? Отровата е просто отровна и ако искате тя да престане да бъде отровна, тя не може да го направи. Така че, когато го погледнете по този начин, ние не бива да имаме каквито и да било фантазии по отношение на злите сили и онези зли хора, които преследват Дафа.

Неотдавна много ученици мислеха: „Скоро ККП ще проведе своя 16-и конгрес. Ако този главен демон в Китай, този негодник, се оттегли, тогава няма ли доброто име на нашия Дафа да бъде възстановено? Кой би искал да наследи това бреме и кой би бил глупав колкото него?“ Този вид мислене не е погрешен в човешкото общество, но не е правилен за практикуващ. С Дафа като този, как биха могли толкова много величествени бъдещи Богове, величествени Дафа ученици, създадени чрез самоусъвършенстване в Дафа, да влагат надежда в някой си обикновен човек? Не обиждаме ли себе си? Биха ли могли човешките същества да контролират Боговете? Но много от нашите Дафа ученици мислеха по този начин. Не е голяма работа, ако един човек мисли по този начин или ако двама души мислят по този начин – това е само въпрос на тяхното собствено самоусъвършенстване. Но ако всеки мисли по този начин, тогава каква ситуация ще възникне сред по-голямата група от Дафа ученици? Това ще бъде значителен разрив, силна привързаност, а това не може да бъде позволено. Аз го видях и старите сили също го видяха. Те си помислиха: „Чакай малко, какво е това?“ И така направиха резултата от 16-ия конгрес на ККП по-лош.

Както казах, всичко, което се случва днес в човешкото общество, е резултат от мислите на Дафа учениците. Макар старите сили да съществуват, ако вие нямате онези мисли, те не могат да направят нищо. Когато вашите праведни мисли са достатъчно силни, старите сили не могат да направят каквото и да било. Ако някой в обикновеното общество наистина възстановеше името на нашия Дафа, помислете, може би човешките същества ще направят това, но мислили ли сте за следното: колко високо би трябвало да позиционирам този човек? Не е ли така? Вие сте самоусъвършенстващи се и всички промени идват от вашето самоусъвършенстване и Фа-коригирането; всичко, което вие самите утвърдите и до което се просветлите, и всичко, което ще получите, всичко това идва от това, което вие сте извършили по своя път. Абсолютно не мислете за каквито и да било услуги, които старите сили могат да направят за нас, или за това как обикновеното общество би могло да ни помогне. Вие сте тези, които спасявате обществото на обикновените хора и вие сте тези, които спасяват съзнателните същества!

Когато сте преследвани или сте под натиск в обикновеното общество, е трудно да предотвратите вашите човешки мисли да имат ефект, така че някои мисли на обикновените хора може да излязат на повърхността, но не мислете твърде много за това. Ученици от периода на Фа-коригирането, преследването вече е стигнало до този етап и Дафа вече е дошъл до този етап във Фа-коригирането; от какво все още има да се страхуваме? Не сте ли видели вече много добре своето бъдеще? Така че, когато стане въпрос за онези зли същества и техните аранжировки, докато вашите праведни мисли са достатъчно силни, вие можете да ги отхвърлите, да ги отблъснете и да ги направите безпомощни. Но бидейки сред обикновените хора и изправени пред тези неща, макар че сте имали различни схващания за нещата и макар че сред нас може дори да има повече такива, които имат различни разбирания и които са показали някои човешки мисли, не е толкова изненадващо. Това е, защото докато вие се подобрявате в своето самоусъвършенстване, вашият път на утвърждаване на Дафа, на спасяване на съзнателни същества и на придвижване към окончателно Съвършенство, ще бъде неравен. Това, което е ключово, е да вземате всяка стъпка добре, след като осъзнаете нещо.

Както казах, ако никои същества не бяха преследвали Дафа, всички те щяха да имат доброжелателно разрешение. Но аз знаех, че ако всички същества в космоса бяха толкова добри, не би имало нужда от Фа-коригиране. Беше сигурно, че те ще изплуват на повърхността, въпросът беше само каква форма ще приемат. Така че това създаде тест за нашите Дафа ученици. Това е всичко. Това е вид естествено проявление, но този вид аранжировка от старите сили, тази внимателна аранжировка, тази истински систематична аранжировка, която минава от върха до дъното, е първа по рода си. И това масивно изпитание е истински огромно. Това, което преживявате и възприемате, е просто проявлението в човешкото общество, но това, което виждам аз, е напълно шокиращо дори за съществата от по-големия космос. Може би човечеството не може да разбере това, което казвам. Но когато види картината на преминаване на планетите на космоса през пресъздаване да пристига на повърхността на нашия Млечен път, тогава ще повярва на всичко. (Аплодисменти)

Както току-що казах, през целия период на Фа-коригирането Дафа учениците се справиха истински добре като цяло и стават все по-зрели чрез каляването. Докато утвърждавате Фа, независимо каква форма използват Дафа учениците, за да спасяват съзнателни същества, и независимо как допринасяте или какви методи използвате, вие утвърждавате Фа и напредвате по пътя на разясняване на фактите. Също така, вие се справяте все по-добре и ставате все по-разумни. И си сътрудничите все по-добре един с друг като Дафа ученици. Може би много ученици са имали това преживяване преди, в което нашите Дафа ученици имат спорове, когато правят нещо заедно, и понякога тези спорове изглеждат доста разгорещени, и след като вашите човешки мисли излязат, това дори повлиява на великата ви задача на утвърждаване на Фа. Но с подобрението на вашите разбирания за Фа и намаляването на човешките ви мисли, тези неща и тези проявления стават все по-малко интензивни. Тогава защо възникват спорове? Това всъщност е точно защото това малко парченце от вашите все още непремахнати неща на човешката ви повърхност е в действие. Но когато праведните ви мисли са достатъчно силни, това е безсилно. Всички вие знаете, че Фа е добър, че би трябвало да браните Фа, че трябва да правите определени неща и че трябва да отидете да спасявате съзнателни същества и да утвърждавате Фа; следователно, когато вашите праведни мисли не са както трябва, човешките ви мисли се примесват. Тогава това ви прави възбудени, както става с един обикновен човек, и някои хора дори се чувстват сякаш просто трябва да настояват на собствените си идеи, и това, комбинирано с някои други фактори, довежда до някои ситуации, които не бива да се случват сред Дафа учениците. Вие се справяте доста добре напоследък и това е, защото ставате все по-зрели.

Всъщност знаехте ли, че онези Велики просветлени същества имат много неща в небесата, които също трябва да координират и да обсъждат един с друг? Буда Шакямуни е казал, че има толкова Татагати, колкото са зрънцата пясък в реката Ганг. Или казано по друг начин, от Фа Кралете в небесата, Боговете само от вида на Буда са колкото песъчинките в Ганг. И това е само малък брой – това, за което говорил, било само това, което могъл да види от своята сфера. Тогава как стои въпросът с другите Богове? Будите са само един вид Бог в космоса и те не са толкова много. И има безбройни Богове от най-различни видове, има толкова много от тях, че е невъзможно да се преброят, има безкраен брой същества. Тогава ако спореха, когато правят нещо, това би било голяма беда, тъй като всяко Просветлено същество има свой набор от принципи, които е утвърдило и до които се е просветлило от Фа-принципите на космоса, и това същество е формирало набор от свои собствени неща със своето разбиране за космоса. Например собственият набор от неща на Буда Шакямуни е наречен „Наставления, Концентрация, Мъдрост“. Така че, тъй като всяко Велико просветлено същество и всяко същество в космоса има такъв свой собствен набор от разбирания за космоса, ако започнеха да спорят, нямаше ли това да е катастрофално? Това не съществува там, където са те.

Така че какво е тяхното състояние на ума? То е толерантност, изключително огромна толерантност, способност да приемат другите същества и способност истински да мислят от перспективата на другите. Това е нещо, което много от вас не са постигнали все още в своето самоусъвършенстване, но постепенно схващате и го постигате. Когато друг Бог предложи идея, те не са нетърпеливи да я отхвърлят и не са нетърпеливи да изразят своите собствени идеи, и не вярват, че техните собствени идеи са добри. Вместо това гледат какъв ще бъде крайният резултат от подхода, предложен от другия Бог. Пътищата са различни – пътят на всеки е различен – и истините, които съществата утвърждават и до които се просветляват във Фа, също са различни, но резултатите може и да са еднакви. Ето защо те гледат резултатите и ако резултатът от идеята на един Бог може да постигне целта, ако тя може наистина да я постигне, тогава всички ще тръгнат след нея. Ето как мислят Боговете. Също така, ако нещо липсва, те безусловно и тихо ще го допълнят, за да направят нещата по-пълни и перфектни. Ето как се справят с нещата.

Дафа ученици, във вашето самоусъвършенстване в обикновения човешки свят всички вие сте разбрали ясно нещо, което е основано на Фа принципите, а именно, да не сте привързани към „печалбата и загубата“ на обикновените хора. Така, когато става въпрос за нещата, свързани с утвърждаването на Фа, там също не трябва да настоявате на изразяването на „моите идеи“ или нещата да се правят „по моя начин“. Не е така, че само тогава можете да създадете своята величествена добродетел в космоса. Ако имате добра идея, ами, на вас тя ви е хрумнала, вие сте отговорни към Фа и не е важно дали вашата идея е възприета или дали е използван вашият подход. Ако идеята на друг човек може да постигне същия ефект и вие не сте привързани към вашата собствена идея и вместо това подкрепите неговата, тогава независимо дали сте споделили своя подход или не, Боговете всички ще видят това и ще си помислят: „Виж, той не е привързан и е способен да е толерантен и с широки възгледи“. Какво гледат Боговете? Не е ли това, което гледат? Когато сте привързани към изтъкване на вашите неща, вие сте обзети от това и Боговете, гледащи отгоре, не могат да го издържат. Макар да продължавате да твърдите, че това е за доброто на Дафа и че „моят подход е добър“ и може да постигне такава и такава цел – и може би това наистина е така – въпреки това не бива да имаме привързаности, които са твърде подобни на обикновените хора. Ако наистина можете да направите това, всички Богове ще кажат: „Този човек е наистина забележителен“. Не е така, че Боговете гледат дали вашата идея ще проработи и тогава повишават вашето ниво. Вместо това те повишават нивото ви само когато видят, че разбирането ви за това се е подобрило. Това е истина в Праведния Фа. Ако мислите: „Ще ми се случи това и това, ако съм получил такова и такова количество заслуги“ – ами да, ето как работи това за един обикновен човек и това би могло да е нещото, което да се гледа, доколкото това са определени аспекти на Фа-принципите на космоса или определена ситуация. Но истинските подобрения идват от изоставянето, не от печеленето. (Продължителни аплодисменти)

Имаме много ученици, които наистина напредват бързо, докато продължават да се самоусъвършенстват. И като цяло вие се справяте все по-добре в напредването заедно и в сътрудниченето един с друг. Сега въпросът е как можете да се справите дори още по-добре и по по-изтънчен начин с нещата, които има нужда да бъдат направени. Тъй като сте Дафа ученици, не би трябвало да влагате надеждите си в така наречените „естествени“ промени, външни промени, промени в човешкото общество или в някакви услуги, които някой може да направи за нас. Вие сте Богове и вие сте бъдещите управници на различни космоси, така че на кого би трябвало да разчитате? Всички същества разчитат на вас! (Аплодисменти) Ето как е наистина. Реалността на космоса ще се прояви в близко бъдеще и по това време това дали сме се справили добре или зле, ще бъде фиксирано – както и да са вървели нещата, ще бъде фиксирано. Докато тази афера не е приключила, все още има възможност. Всеки един от нас върви по свой собствен път и води към Съвършенство своя собствен Статус на достижение. В бъдещето Дафа учениците ще са способни да видят дали са се справили добре по този път на утвърждаване на Фа и спасяване на съзнателните същества. Дори ще видите ясно малките неща, които са се случили някъде по време на вашия процес на Фа-коригиране. Разбира се, злото и лошите същества не могат да видят бъдещето. Съзнателните същества, които сте спасили, и онези съзнателни същества, които са способни да осъзнаят какво става, докато разяснявате фактите, също скоро ще станат свидетели на величествената сцена на вашето Съвършенство. (Аплодисменти) И това определено ще бъде открито и изпълнено с достойнство.

Разбира се, напоследък на нашите Дафа ученици се случиха някои неща. Има много неща, за които Учителят наистина не може да ви каже – особено когато е през този период. Причината е, че старите сили мислят, че ако ви кажа, те ще трябва да направят нещата дори по-трудни за вас. Ето защо не ви казах досега дори за сътрудниченето ви един с друг. Говорих за това, защото вие вече започнахте да се справяте добре с това и сега сте способни да го правите добре, и постепенно го осъзнахте.

Някои ученици изричат с устните си: „Отричам аранжировките на старите сили“. В ключови ситуации те могат да се държат доста добре, но при нормални обстоятелства е възможно да отслабят своите праведни мисли, а когато праведните им мисли не са достатъчни, е вероятно да имат проблеми. Разбира се, не говоря за всеки. Говоря за изключително малък брой хора – има много малко такива. И така, защо се случва това? В историята старите сили аранжираха много, много неща и направиха изключително цялостни и сложни аранжировки. И за да осигурят, че нищо няма да се обърка по отношение на аранжираното от тях, те направиха пробен курс с предишната Земя. Помислете – как може да не са привързани към това? Възможно ли е да изоставят това, което са искали да направят? Но дори и така, ако нашите праведни мисли са много силни, тогава ние сме в унисон със закон в космоса и този закон важи както за стария, така и за новия космос: изборът на едно същество зависи от него, дори ако е направило някакъв вид клетва в историята. В критични моменти все още зависи от него какво иска да направи. И това важи за неща, които са положителни и отрицателни – и в двата случая е така.

В хода на своето самоусъвършенстване в миналото, много ученици бяха назначени от старите сили да дойдат да се намесят в нещата или да изиграят отрицателна роля. Но те отрекоха това, развиха праведни мисли чрез самоусъвършенстване, вече не искаха да правят това и станаха истински Дафа ученици. Някои обаче действаха малко незадоволително и така бяха направлявани от старите сили и причиниха много неочаквани неща. Това, за което искам да говоря тук, не е тази група хора. Това, за което ще говоря, са някои инциденти, които се случиха неотдавна на нашите истински Дафа ученици. Разбира се, това са изолирани случаи, но вие всички знаете за тях и сте мислили за тях. Истината е, че някои от вас са се прераждали отново и отново в хода на историята и докато сте били в човешкото общество, изгубени в илюзия, е много вероятно да сте подписали някакъв вид пакт със старите сили, като например: „По време на Фа-коригирането ще направя така и така, или ще поема такъв и такъв път на определен ден“. По онова време, в рамките на законите на стария Фа, това изглеждаше абсолютно правилно, така че малък брой наши ученици са подписали този тип пакт, ето защо от време на време някои неща се случват сред нашите Дафа ученици. Целта зад тези проблеми е тази: старите сили мислят, че някои ученици вярват, че щом се усъвършенстват в Дафа, няма за какво да се тревожат: „Докато съм Дафа ученик, няма да съм в каквато и да било опасност“. Така че те видяха това и си помислиха: „Не можем да го позволим. Не е ли то като получаване на някакъв вид застраховка? Щом научат Дафа, те не се тревожат за нищо. Не е ли това огромна привързаност само по себе си?“ Така че онези стари сили причиниха неприятности в Дафа. Ето как възникнаха тези неща. Но когато причиниха неприятности, защо безбройните Фашъни на Учителя и безбройните праведни Богове, които пазят Дафа, не направиха нищо? Защото някои от нашите Дафа ученици са подписали някакъв вид пакт със старите сили в историята и старите сили се хванаха за този факт със смъртна хватка, и не пускаха.

Но не става въпрос, че не можете да се отървете от това. Както току-що казах, дори ако по някое време в историята наистина сте подписали някакъв вид пакт, ако днес вашите праведни мисли са много силни, не го признавате и настоявате да не вземате участие в това, тогава всъщност можете да го отречете. Но за вас е малко трудно да се справите в случай като този. Това, което е трудно е, че старите сили няма да ви пуснат толкова лесно, ще опитат да се възползват от вашите пропуски и когато се отклоните съвсем малко, ще сграбчат възможността. Така че, когато вашите праведни мисли са много силни, те не могат да се възползват от вас и това е, защото във Фа-коригирането Дафа не признава аранжировките на старите сили и аз, като ваш Учител, също не ги признавам. Разбира се, всеки един от нашите Дафа ученици казва, че не признава аранжировките на старите сили, но това не е нещо, което вие просто казвате – трябва да следвате изискванията на Дафа и на Фа-коригирането. „Аз абсолютно не признавам нито едно от онези неща, които вие аранжирахте в миналото, стари сили. Дори не признавам вас.“ Когато праведните ви мисли са много силни, вие можете да го елиминирате и да отречете техните аранжировки. (Аплодисменти) И това е, защото ние абсолютно не можем да ги признаем.

Как биха могли съществата в космоса да аранжират собственото си бъдеще? Това абсолютно не е позволено. В бъдеще ще станете наясно с този закон. Как бе създаден космосът? Беше създаден само от една единствена мисъл на същество, просветлено във Великия Фа. (Аплодисменти) Едничката мисъл на Великите просветлени същества на различни нива създаде космоси на различни нива. Представете си, ако след като тази една мисъл е създала космоса, съществата вътре кажат: „Не ме създавай по този начин, трябва да ме създадеш по такъв и такъв начин“. От тях ли зависи? Не. Онези същества са наистина незначителни в очите на този Бог, чиято една мисъл ги е създала. Но онези Велики просветлени същества, онези Богове, които създадоха съществата, абсолютно трябва да отговарят на стандарта за един Бог и на стандарта на Фа, и трябва да имат велико милосърдие и състрадание. Така че космосите, които те създадоха, със сигурност са великолепни; мислите, които произвеждат, са чисти и чудесни. Ето защо се смята за просто изключително решаващо едно същество да отговаря на стандарта за съществата на космоса на определени нива. Така че, с други думи, ние не можем да признаем аранжировките, които старите сили са направили за нас, независимо какво са направили, защото те също са кандидати за спасяване, само че са избрали да бъдат изличени. Как би могъл някой, който ще бъде спасен, да избира как да бъде спасен? Това е все едно да падне във водата и някой да се опитва да го спаси, но той да казва: „Не можеш да ме спасиш директно с ръцете си. Трябва да ме спасиш с лодка, която да харесвам.“ Как би могло да е така?

Някои от нещата, които се случиха неотдавна, се дължаха на исторически причини. Не ви казах това преди, защото не исках да формирате привързаност – „Каква е връзката ми със старите сили?“ Никой от вас не бива да мисли за това. Тези случаи са много, много малко и намерението по онова време е било много добро, било е за Фа. Ето защо онези Дафа ученици са постигнали Съвършенство така или иначе (Аплодисменти), и то на изключително високи нива. (Аплодисменти) Ето защо се случиха тези неща. Така че изучаването на Фа е изключително важно. Вашите праведни мисли и всичко, което осъществявате, идва от Фа, така че независимо колко сте заети, не пренебрегвайте изучаването на Фа.

Това е всичко, което ще кажа, защото преди два дни, когато учениците, работещи върху телевизионния проект, имаха среща, аз им казах доста неща. Те задаваха много въпроси, които са характерни, така че днес няма да отговарям на въпроси за вас. Планирам да ги помоля да обработят аудио записа от този ден и след като го ревизирам, ще го публикувам. Въпросите, които те зададоха онзи ден, са често срещани сред вас, всички те бяха въпроси, за които искате да знаете и да разрешите. Това е всичко, което ще кажа. Благодаря ви! (Аплодисменти)

Бъдещето на Дафа учениците със сигурност е светло – то абсолютно ще бъде светло! (Дълги аплодисменти)


(1) Последните два стиха от известно стихотворение на Ли Бай от династията Тан. – Бел. прев.

(2) „Реформиране“ или „трансформиране“ – прилагане на промиване на съзнанието и изтезания с цел принуждаване на практикуващ да се отрече от Фалун Гонг – бел. прев.