Ефектът от праведните мисли

Новият космос е несравнимо прекрасен и безкрайно огромен насред Фа-коригирането, защото цялата колосална небесна твърд е съставена от десетки милиони несравнимо огромни космически системи и по-голямата част от огромните космически системи, които са били коригирани от Фа, вече са влезли в новата история. В момента местата, където злото е способно да върши лоши неща, са местата, които не са достигнати от мощната променяща сила на Фа-коригирането. Това са точно местата, където праведните мисли на Дафа практикуващите оказват ефект, въпреки че състоянието на нещата по тези места също е изключително сложно и дегенерирало.

Преди Фа-коригирането старите сили натъпкаха частта от най-ниското ниво на всяка една от тези десетки милиони отдалечени космически системи в Трите Сфери в централната космическа система, където сме ние. Привидно това е, за да се предотврати оставянето им извън Фа-коригирането и за да покаже, че са взели участие във Фа-коригирането, докато в действителност те използваха Фа-коригирането, за да постигнат егоистичните си цели. Тъй като местата на по-високи нива на колосалната космическа твърд биват пречиствани, унищожавани или изключително бързо асимилирани от огромната сила на Фа-коригирането, всяка минута има безбройни огромни вселени, които биват пометени от силата на Фа-коригирането и същевременно са бързо коригирани от Фа. При все това тези безбройни вселени изграждат космически тела и безбройни гигантски космически тела изграждат космически системи, така че понеже най-ниските нива, които са свързани с тези системи, са натъпкани в нашите Три Сфери, въпреки че техните измерения са се свили, след като са били натъпкани там, времето и структурата вътре в тях не са се променили. Ето защо, когато цяла една огромна система, изградена от безбройни вселени и безбройни космически тела, е била напълно коригирана там горе от Фа, само един от сегментите, формирани от притиснатите в нашите Три Сфери части, може да бъде елиминиран. Но скоростта на Фа-коригирането е изключително бърза, бързо преминавайки слой след слой. Тъй като колосалната космическа твърд е толкова гигантска, без значение колко бързо се прави това или с колко много надминава всички времена и измерения, то все още изисква процес. Това вече е възможно най-бързото, без да има опасност от взривяване на нещата и тяхното реконструиране, в който случай не би имало нужда от Фа-коригиране. Така че тези безбройни чужди системи формираха десетки милиони пространствени сегменти в Трите Сфери, които станаха различни силови владения, криейки по такъв начин голям брой зли същества. Някои същества и обекти дори са били сегментирани на много слоеве, почти дотам, че частиците от всеки слой са били отделени в отделен слой. Трите Сфери поначало имат безбройни измерения. Сега десетки милиони безбройни измерения като това са били добавени. Това направи Фа-коригирането по-трудно и ситуацията по-сложна. Понякога злите същества бяха очевидно елиминирани, когато Дафа учениците изпращаха праведни мисли, но след това те бяха откривани все още да съществуват в някои от сегментите и продължаваха да вършат лоши неща. Така че ето защо някои зли същества могат да бъдат елиминирани от раз, когато Дафа учениците изпращат праведни мисли, докато други не могат да бъдат елиминирани лесно отведнъж и елиминирането им дори отнема много пъти. Такъв е случаят с онези главни зли същества в континентален Китай. Но без значение колко е трудно, вие трябва неотклонно да елиминирате злото с праведни мисли, защото докато елиминират злото, Дафа учениците установяват своята величествена, могъща добродетел във Фа-коригирането. Ефектът, който сте оказали при елиминирането на злото с праведни мисли, е наистина значителен. Огромен брой зли същества са били елиминирани, а някои са били частично елиминирани. Това е изпъдило живота от тях, унищожило е злото в много измерения, все още недостигнати от Фа-коригирането, и е оказало ефект на елиминиране и изплашване на злите хора. Без значение колко сложни са измеренията или колко необуздано е злото, това са само проявления преди пристигането на несравнимо огромната сила на Фа-коригирането. Когато тя пристигне, всичко ще свърши за миг.

Аз поисках от учениците да изпращат праведни мисли, защото тези така наречени „зли същества“ са всъщност едно нищо. Но понеже злите сили се възползваха от милосърдието на Дафа учениците, злите същества, които са предпазвани от старите сили, извършват преднамерено преследване, така че това, което Дафа учениците понасят, вече не е само собствената им карма, но и нещо, което те не би трябвало да понасят в процеса на преследване от злите същества. Но тези същества са изключително жалки и отвратителни и не заслужават да играят никаква роля във Фа-коригирането. С цел да се намали преследването на Дафа и Дафа учениците, аз поисках от учениците да изпращат праведни мисли, за да изчистят вредата, която тези същества преднамерено нанасят на Фа-коригирането, като по такъв начин намалят това, което Дафа учениците не трябва да понасят по време на преследването, същевременно спасявайки всички съзнателни същества и довеждайки до съвършенство райските места на Дафа учениците.