Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Канада

Ли Хонгджъ

23 май 1999 г.

Здравейте! Почивката навярно е била твърде кратка. Някои от вас сигурно току-що са приключили обяда си, а други още не са се върнали в конферентната зала. Чух, че някои практикуващи си тръгват малко след 16:00 ч., и затова продължаваме с конференцията малко по-рано.

Изглежда, че сме създали обичай преди края на всяка конференция Учителят да бъде приканван да отговаря на въпроси. Днес напомням на всички, че такива конференции може да има често в различни области, но не ми е възможно да присъствам на всяка една от тях. Казвам ви това предварително. Понякога ме каните, но може да нямам възможност да присъствам. В действителност, тъй като Фа бе преподаден на всеки, докато се самоусъвършенствате, вие ще знаете отговорите на всички въпроси, на които отговарям. Често по-голямата част от въпросите са повдигани или от нови ученици, или от онези, които са се задържали на дадено ниво, докато понасят изпитания. По мое мнение, стига да се самоусъвършенствате усърдно, всеки проблем може да бъде разрешен и вие в крайна сметка ще разберете всички онези неща, които не сте разбирали за известно време. Конференцията за обмяна на опит, която провеждаме тук днес, бе инициирана и организирана от ученици, защото самоусъвършенстването е нещо, което правите сами – аз никога не съм участвал в никакви свързани с формата въпроси. И особено тъй като много ученици не могат да ме видят, а аз трябва да съм отговорен за вас, казвам на всички ви, че трябва да приемате Фа за Учителя. Ако четете книгата повече и изучавате Фа повече, всеки проблем може да бъде разрешен. (Аплодисменти) И все пак, тъй като днес съм тук, ще отговоря на вашите въпроси.

Позволете ми първо да отправя една молба. Някои от вас са нови практикуващи, които за пръв път присъстват на конференция за споделяне на опит, така че може да имате много въпроси. Всъщност всички отговори на вашите въпроси са написани в книгата. За учениците не е лесно да проведат конференция, нито за мен е лесно да се видя с учениците на конференции. В допълнение, времето е ограничено. Въпросите, които задавате вие, [новите практикуващи], със сигурност ще са от най-начално ниво. Някои от тях може да се дължат на факта, че все още изобщо не сте разбрали Фалун Дафа. На въпросите ви ще бъде отговорено, ако четете книгата. Тъй като времето е ценно, ще се заема само с проблемите, с които сте се сблъскали в самоусъвършенстването. Освен това, някои от вас обръщат много внимание на обикновеното човешко общество и може да искат да повдигнат въпроси за него или за нещо друго. Не мисля, че би трябвало да ги задавате, защото ни най-малко не се занимавам с въпроси на обикновеното човешко общество. Ясно сте видели, че сега съм отговорен само за самоусъвършенстващите се. Не придавам значение на нищо друго, освен на самоусъвършенстването, и няма да отговарям на въпроси извън неговата сфера. Добре тогава, започвам да отговарям на въпросите ви.

Практикуващ: Един ученик преминава през трудности от дълго време и все още не може да ги преодолее. Трябва ли да му го посочим, или да го оставим да го разбере сам чрез изучаване на Фа?

Учителят: Тъй като сте открили причината, която не му позволява да се придвижи напред, защо не му я посочите? Не би трябвало да е проблем, ако му го кажете с доброта. Дали това е така, защото малко ви е страх да не го разстроите? При все това, лошото отношение на този човек не би ли било перфектен шанс да се самоусъвършенствате? Няма значение, дори ако той не разбира това, което казвате – не би ли трябвало тази емоция (Чин) на обикновения човек да бъде изоставена? Би трябвало да му кажете, ако видите проблем. Някои хора просто не могат да се придвижат напред, след като са се задържали на определено ниво. Колкото по-дълго се задържа човек на това ниво, толкова по-малко чете книгата и толкова повече забравя да се придвижва усърдно нагоре. Тогава колкото по-голям става този тест или изпитание, толкова по-вероятно е човекът да се разколебае до точката, при която в крайна сметка вече не може да се самоусъвършенства. Този проблем винаги ще стои, от началото до края. Самоусъвършенстването е много сериозен въпрос. То ни най-малко не може да се извършва лекомислено. Вие никога не можете да достигнете определено ниво, докато не отговорите на стандарта за това ниво. Като един обичаен, обикновен човек, искате да постигнете Съвършенство и да бъдете свят колкото едно велико просветлено същество, а нямате ясно разбиране по този въпрос и дори не можете да осъзнаете важността му?

Практикуващ: В книгата „Хон Ин“ има много красиви илюстрации. Според „Джуан Фалун“ кръгът около тялото на един Буда отразява статуса на този Буда. Какво тогава отразява кръгът около главата на Будите? Защо около главата и тялото на Будите има повече от един кръг?

Учителят: Изображенията на Будите, които сте виждали в храмове или върху древни стенописи, много често са творби на обикновените хора. И все пак някои от изображенията са много близки до реалността и малко или много представят образа на един Буда или Бог. Защо това е така? Всички знаете, че в съвременното общество по-голямата част от хората са повлияни от съвременната идеология и не вярват в нищо, което не е било открито по научен път. Така са изпаднали в състояние, при което сами са се блокирали, така че е все по-малко вероятно да видят реалните ситуации, които науката не е в състояние да открие. И все пак тези свръхестествени явления могат да се разкрият много добре. Всеки път, когато се появяват или са демонстрирани пред публика, те често са приемани като непознати явления, природни феномени или нещо необяснимо и това е краят на историята. Хората не се осмеляват да се докоснат до тях, да не говорим да ги изследват. Ако някой ги изследва, тези така наречени вярващи в установената наука ще се изправят и ще ви опонират, което прави хората по-несклонни да повярват в него.

Както знаете, било то католицизъм, християнство или будизъм, в периода им на разцвет почти всеки член на обществото е вярвал в тях. Когато всеки вярвал в съществуването на Богове, един от резултатите бил, че манталитетът на атеизъм бил преодолян и за хората било лесно да видят истинското проявление на Вселената и образите на Боговете. Това е принцип на Вселената: вярата идва преди виждането. Колкото повече не вярвате, толкова по-малко ще ви позволи тя да видите. Това всъщност е причинено от собственото ви неправедно съзнание. В някои много стари църкви и по-специално в дворци в Париж видях някои картини с изображения на небесни райове и божествени същества, които наистина изглеждаха много близки до реалността, много подобни на действителните неща. Това важи и за изображенията на Буда в старите китайски храмове. [Може би си мислите:] „Как може човешки същества да нарисуват подобно нещо? Как може човешките същества да знаят, че Будите изглеждат така?“ В епохата, когато всички са вярвали в съществуването на божествени същества, много хора са били в състояние да ги видят. Тези, които са можели да виждат, са били хора с различни професии, включително и художници.

Сред Дафа практикуващите, които седят тук днес, има художници, скулптори и хора с различни професии. Щом художникът види един образ за част от секундата, той може да нарисува това, което вижда. По време на разцвета на религиите е имало много отдадени религиозни последователи, които са били и хора на изкуството, така че са били способни да уловят тези образи. Колкото до рисунките на Буди, открити в Далечния Изток, как са могли хората да знаят, че Будите изглеждат точно така? Как биха могли да знаят, че Будите са носели жълти касаи(1) и са имали сини коси? Отговорът е, че някои хора са имали способността да видят това. Докато не достигнете до това ниво, няма да ви бъдат показани истинските образи. Образите, които виждали хората, обикновено били това, което те можели да видят от всяко от своите нива. Да кажем например, че един човек е видял небесни райове и божества. И друг човек също е видял божества и небесни райски места. И все пак видените от тях образи най-вероятно не са едни и същи. С други думи, никой от вас не е на едно и също ниво. Никой от вас, седящите тук, не е в една и съща сфера на съзнание. Истинската картина на Вселената е много сложна. Различните размери на частиците водят до различни измерения; една малка разлика води до друго ниво на частици. Разделителните линии между различните сфери и нива също са много сложни; ако направите дори и малък пробив, вече ще се намирате на различно ниво. Така че, когато видите Буда, преди да достигнете нивото на Буда, това, което той разкрива пред вас, са само образи, които можете да видите от вашето ниво.

Какво означава ореолът зад тялото на Буда? В действителност един Буда има огромно енергийно поле около тялото си. Когато говорех за позиционирането на Тайнствения проход, обясних произхода и развитието му. В началото възприема формата на Тайнствения проход. По-късно, при завръщане на мястото си, Тайнственият проход постепенно се разширява в човешкото тяло и нараства заедно с растежа на Неразрушимото диамантено тяло. Накрая, когато това Буда-тяло – или божественото тяло, което човекът е усъвършенствал – порасне толкова голямо, колкото е собственото му физическо тяло, Тайнственият проход ще се е разширил извън тялото му. Същевременно той е с площ малко по-голяма от тялото на човека. Аз го наричам рая на Буда, неговия собствен рай, който е много богат, изпълнен с всичко и е в състояние да осигури всичко, което той поиска. Тогава помислете всички: ако той получава това, което поиска, сцените, които той проявява, трябва да са толкова грандиозни, величествени и великолепни, че не могат да се опишат. Той има всичко, от микрокосмоса до макрокосмоса. Така че изображенията винаги изглеждат много бляскави, ослепителни и красиви, когато ги видите. Някои от вас са виждали нещо като лодка, изобразено зад статуи на Буда (този тип изображение присъства зад статуята на стоящ Буда). Всъщност това, което сте видели, е изображение на статуса на Буда. Но ако не достигнете нивото на Татагата, не бихте могли напълно да видите истинския образ на Буда. Това ще е всичко, което ще можете да видите.

Истинската форма на съществуване на това поле не може да бъде пресъздадена от човешки същества с помощта на четка, тъй като хората нямат такива цветове. Всички цветове в този свят са съставени от молекулярни частици. Всичко в това човешко измерение е изградено от молекулярни частици, както и цветовете на пигментите в този свят. Но при все това цветовете на пигментите в измеренията на Будите са съставени от по-микроскопични частици. Без тези цветове е невъзможно да се нарисуват. Когато човешките същества видят това, те си мислят: „Еха, това е чудесно! Тази сцена е толкова прекрасна!“ Те обикновено се чувстват по този начин. Какво тогава означава ореолът около главата на Буда? В действителност той символизира мъдростта на един Буда или Бог; излъчва се от мъдростта в техните съзнания. Това съзнание, за което говоря, е напълно различна концепция от мозъка, за който говорят хората, защото съзнанието, за което говоря аз, е съзнанието на вашата истинска същност. То представлява истинският източник на вашите мисли и намерения. Човешкият мозък, от друга страна, не е нищо повече от физическата част от цялостното ви същество на това човешко ниво. Той е нещо крайно повърхностно и напълно различно от човешкото съзнание. И все пак, когато човек изразява нещо, мислите му се предават чрез човешкия му мозък. Разбира се, има много други форми на проявление на Буда; те са доста многобройни.

Практикуващ: Когато виждам привързаности на други ученици, често си мисля, че те сами ще ги осъзнаят и коригират след известно време. Но ако това състояние се задържи, може ли да окаже отрицателно въздействие върху подобряването на практикуващите като цяло?

Учителят: Това няма отрицателно въздействие върху самоусъвършенстването на други хора. То е само неговата лична ситуация. Но нека ви дам един пример: когато Учителят вижда привързаностите на даден човек, той нарочно ги излага пред вас и ви позволява да ги видите, така че да можете да ги посочите на този човек. Тогава бихте ли му казали за тях? Тъй като всеки един от вас се самоусъвършенства по Джън-Шан-Жен, трябва да сте добър човек при всякакви обстоятелства. Ако видите недостатъците му и виждате, когато той не може да върви напред, защо да не му ги посочите с доброта? Разбира се, има различни състояния на различните нива на самоусъвършенстване. Всички ученици ще имат различни проявления на различни нива. Разглеждайте всяка конкретна ситуация, както намерите за уместно.

Практикуващ: Сънувам много, но понякога не мога да определя дали сънищата ми са знаци от Учителя, събития от минали животи, бъдещи събития или сцени от други измерения.

Учителят: Що се отнася до сънищата, обяснил съм ги много ясно. В миналото никой не е можел да обясни ясно какво представляват те, така че положих специални усилия, за да ви разясня този въпрос. Човешкото същество има различни души и съществуването му само по себе си също има различни форми на живот. Това е изключително сложно, така че никой не говори за него. Но когато възникне следната ситуация, не е сън: когато повърхностното съзнание на физическото ви тяло е несъзнаващо, почива си или е в състояние на покой в медитация, вие виждате сцени от друго измерение или наистина сте в контакт с живи същества от друго измерение. Това преживяване е изключително реално. То не е сън, а действително преживяване. Мисловната карма във вашето съзнание или различните ви представи също могат да отразят различни неща в съзнанието ви, докато спите. Това не е нещо от вашето Главно съзнание, така че не е необходимо да се занимавате с него.

Практикуващ: Как може човек без образование да разбере задълбочено Фалун Дафа? Може ли да се самоусъвършенства до постигане на Съвършенство?

Учителят: Хората без никакво образование със сигурност могат да разберат Дафа. В Китай има много примери за това. В детството си много от възрастните китайци са живели в голяма бедност. Те не са можели да си позволят образование, така че много от тях са неграмотни. Открих, че тези хора изобщо не са изостанали в процеса на самоусъвършенстване и дори са се самоусъвършенствали много добре. Особено в хода на самоусъвършенстването, когато четат Дафа книгите, чистите им съзнания могат да направят чудеса. Непоколебимата им вяра във Фа дори печели уважението на Будите, Даосите и Боговете, които стоят зад съдържанието на Дафа. Имало е много чудеса от този род.

Да речем, например, че има човек, който не може да чете, но все пак вижда, че всички други практикуващи напредват чрез четене на книгите или дори чрез запаметяване на Фа. Той си мисли: „Не мога да прочета дори и една дума. Какво мога да направя?“ Той е дълбоко разтревожен. Праведните му мисли наистина идват от искреното му сърце. Много хора в тази ситуация изучават много усърдно и установяват, че постепенно стават способни да четат. Имало е много примери за това. Един ученик, който не можел да чете, бил много разтревожен. Отново и отново се чудел: „Какво да правя?“ Заспал с глава върху книгата. В състоянието между съня и бодърстването установил, че всички йероглифи в книгата станали златни и всяка дума се вливала в главата му. След като се събудил, успял да прочете цялата книга, въпреки че никога не бил получавал образование. Човек, който дори не знаел как да напише името си, вече можел да прочете всяка дума от „Джуан Фалун“. Това явление е доста често срещано, но това не може да бъде придобито чрез преследване. Не може да мислите, че тъй като такова нещо се е случило, можете да опитате и вие. В такъв случай ще направите това с някаква умисъл или привързаност. В неговия случай той не мислел за получаване на нещо. Просто наистина бил разтревожен, че не е в състояние да получи Фа. Сърцето му било различно. Ето защо казвам, че когато изучавате Фа с искрено и праведно съзнание, непоколебимостта ви е забележителна. Дори Боговете ще си помислят, че непоколебимостта ви е наистина забележителна, и така могат да станат чудеса.

Разбира се, английската версия на „Джуан Фалун“ има същия ефект. И това важи не само за английския превод, а и за всички версии на други езици. Просто този Фа не е толкова широко разпространен в други държави, така че не се е развила среда за самоусъвършенстване като настоящата в Китай. Хората в Китай имат сравнително дълбоко разбиране за Дафа, така че се е сформирала среда за самоусъвършенстване, в която те да могат да бъдат подтиквани да напредват.

Практикуващ: Необходимо ли е човек да се откаже от своята религия, преди да може да практикува Фалун Дафа?

Учителят: Що се отнася до религиите, вече многократно съм говорил по тази тема. Не възразявам срещу това да практикувате каквато и да било религия, но ние не сме религия, така че не ни смятайте за такива. Но също така ви казвам и един принцип: самоусъвършенстването е много сериозно нещо. Практикуването на религия е самоусъвършенстване. То абсолютно е самоусъвършенстване. Ако искате да се самоусъвършенствате едновременно по това и по онова, тогава какво изобщо усъвършенствате? Не можете да постигнете Съвършенство по даден път за самоусъвършенстване, защото не сте практикували само един път на самоусъвършенстване. Така че казвам на всички ви, че от вас зависи какво ще изберете да практикувате. Но също така ви казвам, че трябва да следвате само един път на самоусъвършенстване. Само следвайки един път на самоусъвършенстване, можете да постигнете Съвършенство; в противен случай никога няма да постигнете Съвършенство. Това е всичко, което ще кажа по този въпрос.

Тъй като темата за религията бе подета, бих искал да кажа още няколко думи. Може би тук има журналисти, които се интересуват от темата. Казах, че ние не сме религия. Конференцията тук е инициирана и организирана от ученици изцяло на доброволни начала. Тъй като правят упражненията заедно и всички са местни ученици тук, в Канада, те просто са искали да споделят опит помежду си. Практикуващите и на други места правят същото. Всички те са направили доброволно каквото могат. Някои са отишли да наемат зала за срещата, други са се заели със събирането на есета [за споделен опит]; някои са направили едно, а други друго – ето как е била организирана тази конференция. По форма Дафа не прилича на религия.

Една религия има място за поклонение – или ако няма място за поклонение, има някаква среда, място или офис. Ние нямаме нищо такова. Всеки един от нас е член на обществото и има работа; правим това, което се очаква от нас. Просто изучаваме, самоусъвършенстваме се и правим упражненията в свободното си време. Всички сме такива, така че това дори не се доближава до религия. Нямаме служби за поклонение, нито религиозни наставления като тези в будизма. В религиите има определени правила, които трябва да следвате, и ако не ги спазвате, това не е приемливо. Тук нямаме нито едно от тези неща. Може да идвате и да си отивате, когато пожелаете, и никой не ви управлява или ограничава. Поетата отговорност към самоусъвършенстващите се ученици няма отражение в това измерение на обикновените хора. Така че защо е необходимо да сме привързани към формалностите на обикновените хора? Дафа няма никакви формалности, така че как може да го наричате „религия“? Нямаме регистър на членовете, съдържащ имена и адреси. Нямаме такова нещо. Вместо това някои практикуващи служат на другите доброволно. Така например един практикуващ ще се представи и ще каже, че който иска да научи упражненията, може да отиде при него. Той иска да направи нещо за другите и прави всичко това доброволно. Все пак някои хора може и да не разберат и ще нарекат това „религиозно“. За тези хора всичко е ерес или култ, с изключение на широко признатите в миналото религии. Така че те казват, че сте част от култ. Какво представлява един култ? Нашата [практика] не е религиозна по форма, да не говорим за наличие на култови характеристики. Всеки знае, че култовете имат следните характеристики: те натрупват богатство чрез нечестни средства, мамят хората или ги направляват да вършат зли дела. Те не са праведни – те са зли. И обратно – това, което правим ние, е да призоваваме всички вас да се самоусъвършенствате и да бъдете добри. Трябва да сте внимателни към другите в действията си и да вършите добре работата си, където и да работите. Другите трябва да могат да кажат, че сте добри хора. Когато ви моля да правите всички тези неща, нима това е нещо зло? Не съм ви молил да правите нещо друго, освен тези неща. Само съм молил всички вас да се справяте по-добре, да бъдете добри хора или дори още по-добри хора. Моля ви да бъдете дори по-добри от един добър обикновен човек. Впоследствие ще се превърнете в необикновени хора и ще достигнете Съвършенство.

Практикуващ: Аз съм католик и винаги чувствам, че молитвите ми получават отговор. Мога ли да практикувам Фалун Дафа и същевременно да продължавам да се моля?

Учителят: Коментарът ми е същият – трябва да практикувате един-единствен път на самоусъвършенстване. Без значение по каква практика сте избрали да се самоусъвършенствате, аз няма да се намесвам; можете да се самоусъвършенствате по каквото си поискате. Но ви съветвам, че ако искате да се самоусъвършенствате, трябва да изберете само един път на самоусъвършенстване. Не можете да следвате едновременно едно и друго нещо. Казвам ви това, за да бъда отговорен към вас. Ако смятате, че можете да отидете на Небето, като следвате Римокатолическата църква, тогава продължавайте напред. Нямам възражения. От друга страна, ако смятате, че можете да постигнете Съвършенство, като се самоусъвършенствате по Фалун Дафа, тогава давайте и се самоусъвършенствайте. Ето как гледам на въпроса. Няма никакъв начин да се принуди някой да направи това или онова. Няма да се получи, ако в съзнанието си не искате да го направите, дори и физически да ви заключат там и да ви насилят да го направите. Каква е ползата, ако съзнанието ви не е там? Така че тогава формалностите не са нещо, което ме интересува. Това работи само когато вие самите искате да го направите.

Между другото, един репортер ми зададе следния въпрос: „Мислите ли, че това, което правите, е най-праведното в света?“ Казах, че действително смятам, че правя най-праведното нещо. (Аплодисменти) Аз не събирам дори и стотинка от вас, а само ви давам неща. Със сигурност правя най-праведното нещо! Правя неща във ваша полза, така че да можете наистина да постигнете Съвършенство. Без съмнение правя най-праведното нещо. Също така бих искал да се възползвам от тази възможност, за да ви кажа, че не се противопоставям на никоя религия и особено на онези православни религии като католицизма, християнството, юдаизма и така нататък. Никога не съм бил против религиите, а това включва и будизма. И все пак, можете ли да постигнете Съвършенство в тези религии? Кой може да ви помогне да постигнете Съвършенство в тези религии? Това е голям проблем. Мисля, че е добра идея да помислите над това, в името на вашия вечен живот. Не ме е страх да кажа, че ако искрено практикувате Фалун Дафа, ще ви помогна да постигнете Съвършенство. Ако сега обстоятелствата ви са различни или сте в някоя религия, тогава задайте на свещеника или на основателя на тази религия този въпрос: „Можете ли да ми помогнете да постигна Съвършенство?“ Ако той може да направи това, тогава продължете напред и практикувайте по този път на самоусъвършенстване. Това е всичко, което бих искал да кажа по този въпрос.

Практикуващ: Има ли връзка между емоция и предопределена връзка? Възможно е да се издигнем над и отвъд емоцията, но възможно ли е да се издигнем над и отвъд предопределената връзка?

Учителят: Емоцията и предопределената връзка са две различни неща, две съвсем различни понятия. Колкото до емоцията, вече съм го изяснил много добре. За какво живеят хората? Те живеят само за емоцията. Без значение какво ви харесва и предпочитате днес, вашето щастие, гняв, мъка или радост, това, което обичате или мразите да правите, как искате една работа и не искате тази друга работа, как харесвате някого, но не харесвате другиго, как обичате някого, но не обичате друг, или как искате едно нещо, но не искате друго – всички ваши желания произлизат от вашата емоция. Така че човешките същества живеят единствено заради емоцията. Ако искате да се самоусъвършенствате, трябва да се издигнете над и отвъд тази емоция. Ако не можете да изоставите тази емоция, тогава живеете в нея. Емоцията е представена по много начини при обикновените човешки същества. Към каквото и да сте привързани, каквото и да харесвате – всичко това са привързаности, от които не можете да се откажете.

Сега нека да поговорим за предопределената връзка. Някои хора са влезли тук днес. Ще се отнасям към вас като към човешки същества, независимо от причината, която ви е довела тук – репортаж, получаване на Фа, получаване на някаква информация или търсене на новини. Тъй като сте влезли тук, ще се отнасям към вас като към човешки същества. Просто имате различни видове работа. Дори да сте шпиони, все пак имате човешко сърце, така че аз ще се отнасям към вас като към обикновени хора. Видът работа, която извършвате, не е от значение. Всяка една работа в обикновеното общество не е нищо повече от работа на обикновените хора. Ако сте могли да влезете тук и да слушате преподаването ми на Фа, и особено да чуете Буда Фа – това не се ли дължи на предопределена връзка? Надявам се, че ще го оцените. Разбира се, когато говорим за предопределената връзка наистина в детайли, има много различни видове и аспекти, защото предопределената връзка е един тип причинно-следствено отношение. Например в предишен живот този човек е дължал нещо на друг или е извършил лоша постъпка. В следващия живот двамата трябва да се срещнат отново; той трябва да изплати дължимото. Това е вид предопределена връзка на недоволство от проявена несправедливост. И все пак, ако в предишния си живот сте се държали с него много добре и той се е заклел да направи всичко необходимо, дори да стане ваше товарно животно с цел да ви се отплати в следващия живот, той може би ще стане ваше товарно животно в следващия живот. Тя може да стане ваша съпруга или той да стане ваш съпруг. Или може би той ще бъде човекът, който ще ви помага много. Това са друг тип отношения, наречени предопределена връзка на благодарност. Предопределената връзка, свързана с Дафа, може да е по-възвишена. Може би някога сме били роднини или добри приятели сред обикновените хора. Всичко това може да е довело до предопределената връзка, така че да можем да изпълним тази предопределена връзка в бъдеще. Това е ситуацията. Въпреки всичко се надявам, че няма да навредите на Дафа. Това може да доведе до най-лошия вид предопределена връзка. Никога няма да можете да я изплатите и ще трябва вечно да плащате за това.

Практикуващ: Справял съм се доста добре, когато съм се натъквал на по-големи изпитания, но ме е страх от някои малки животни, като котки и кучета, а дори и от пеперуди и комари.

Учителят: Тогава сте малко боязлив. Боязливостта всъщност е вид привързаност, създадена от вашите представи. Например, може би когато сте били малък, не сте обичали насекоми. Не сте ги харесвали и дори когато сте ги виждали, сте ги намирали за мръсни. Този начин на мислене се е формирал постепенно, докато накрая не сте искали да ги докосвате или да се приближавате до тях. Страхували сте се да не се приближат до вас. Постепенно може да сте ставали все по-уплашен. Това е предизвикано от човешки начин на мислене, сформиран след раждането. В действителност то се проявява като вид привързаност. И все пак този вид привързаност се различава от другите. Когато имате ясна представа какво искате и как искате да го получите, това отразява вид начин на мислене, сформирано след раждането.

Практикуващ: В сънищата си винаги спасявам хора. Разбирането ми е, че трябва да популяризирам Фа, така че повече хора да могат да го получат.

Учителят: Това е като току-що казаното от мен за предопределената връзка. То може да се отнася до предопределената връзка, която собственото ви същество е установило в различни измерения. И все пак това не е пряко свързано със самоусъвършенстването и напредъка ви. Просто се придържайте твърдо към Дафа и се самоусъвършенствайте. Независимо с какво ще се сблъскате, какво ще видите и какво ще сънувате, просто се придържайте здраво към Дафа. Всички неща, на които сте се натъкнали, които сте видели или сънували, не са нищо повече от проявления на състояние във вашето самоусъвършенстване. Например това е точно като някой, който има много свръхестествени способности, но дори не иска да ги опита или да ги провери. Той не желае да ги използва дори веднъж. Не усеща да има такова желание.

Практикуващ: Вярно ли е, че Будите, Даосите и Боговете на различни нива следват космическите промени в своите дела?

Учителят: Желанията на великите Богове на високо ниво са космическият климат. Действията на всички Богове са специфичните проявления на този космически климат. Тези Богове всички подкрепят волята на Небето. Нито едно от нещата, които се случват в обикновеното човешко общество, не е случайно, така че независимо от това, колко силно е човешкото желание, или от това, което хората искат да направят, или колко добре са планирали нещо, те простоне могат да го постигнат. Нацията, държавата или дори президентът може да са планирали нещата много добре, но обикновено те откриват, че не им достигат способности да изпълнят своите желания. Що се отнася до човешкото същество, независимо какво сте планирали, какво искате да направите или от какво се боите, ще получите това, което трябва да имате, и няма да получите каквото не трябва да имате. По мое мнение всичко е предопределено. Човешките същества просто изпълняват своите задължения в съответствие с това, което е било предопределено. Тогава следващият въпрос е: след като това е предначертано, не трябва ли просто да се пуснем по течението? Човекът си остава човек. Тъй като е в заблуда, не вярва на това. Той все още ще се бори и съпротивлява. Ще прави каквото си поиска и от тези неща ще си навлече карма.

Кой може да гарантира, че той ще задържи даден официален пост за цял живот и че дори и като отиде в ада, пак ще притежава такъв? Много хора използват властта си, за да вършат многобройни добри дела в живота си. Съществуването на живота не е с цел да сте човешко същество, така че животът ви няма да спре да съществува само защото човешкото ви физическо тяло е умряло. Така че животът ви все още продължава. По тази причина онези хора, които са относително мъдри и истински интелигентни, ще се възползват от благоприятните си възможности да създадат дори по-добри условия за бъдещите си животи. С други думи, те ще извършат многобройни добрини. От друга страна, все пак има и други, които се възползват от властта, която имат, за да вършат злини. Това е единственото, което може да направи човешкото същество. Тоест винаги когато нещо се случи, това, което направите – или дали действате правилно или погрешно – е ваш личен избор. Така че този въпрос винаги съществува и в това отношение хората играят различни роли.

Практикуващ: Да се подобряваш означава да търсиш вътрешната си същност. Означават ли формирането, застоят и упадъкът автоматично коригиране?

Учителят: Въпросът за формирането, застоя, упадъка и коригирането няма нищо общо с личното ви самоусъвършенстване. Самоусъвършенстването е да търсите вътрешната си същност и да откривате своите недостатъци, привързаности и лоши мисли, както и да намирате начини да се самоусъвършенствате по-добре и да се освобождавате от лошите си мисли. Това е самоусъвършенстване чрез търсене в себе си. Формиране, застой и упадък е закономерност във Вселената и когато нещо, което стане недобро, трябва да бъде коригирано, това е въпрос, който засяга Фа, а не личното самоусъвършенстване.

Практикуващ: Тъй като не знаем принципите на по-високи нива след достигане на Съвършенство, можем ли отново да паднем надолу при извършване на неправилни постъпки?

Учителят: Всички се смеят. С други думи, вие все още си представяте делата на просветлените същества с човешки мисли. Никога няма да сте способни да го разберете по този начин, нито пък е възможно. След като човек постигне Съвършенство, той има съзнанието на Бог, а не на човешко същество. Начинът му на мислене и отправната точка на мисленето му са напълно различни от тези на хората. Освен това средата и сферата, в които се намира той, също са различни – съвсем не са същото нещо. Концепцията за неразбиране на принципите не съществува, защото не можете да достигнете това ниво, ако не разбирате принципите на това ниво. Защо е така? Знаете ли защо ви се казва да четете Фа повече, да четете книгата повече по време на самоусъвършенстването си? Когато достигнете определено ниво, трябва да знаете принципите на това ниво и Фа на това ниво, за да можете да бъдете на това ниво. При все това, понеже човешкото ви тяло все още се самоусъвършенства, вие със сигурност ще имате човешки мисли. Не е разрешено да се позволи на човешкото съзнание да знае толкова много Фа-принципи, така че на човешката ви страна не е позволено да знае толкова много относно разбирането ви на Фа по време на самоусъвършенстването.

В „Джуан Фалун“ аз ви преподавам Фа само в общ смисъл, за да пробудя истинското ви съзнание. Как може на човешките същества да е позволено да знаят истинския Фа? Така че по време на самоусъвършенстването си можете единствено да усещате, че внезапно разбирате дадена ситуация или че внезапно разбирате даден принцип, но обикновено не можете да го изразите с човешки език. Щом го изкажете, той вече не е същото нещо. Но когато разберете този принцип, вие действително сте на това ниво. Позволено ви е да разберете принципа само в общ смисъл – опростена и сбита малка част. Ако на човек му беше позволено да разбере конкретен, огромен принцип в неговата цялост, не би ли била човешката му страна на нивото на Буда? Как може да бъде позволено това?! Не може да бъде позволено. Вие все още се самоусъвършенствате и имате да се освобождавате от човешки привързаности, така че не може да ви бъде позволено да го разберете. Позволено ви е да знаете само толкова, но това е и проявление на вашето подобрение. Така че до което ниво сте се самоусъвършенствали, на това ниво ще знаете принципите. В мига, в който частта от вас е завършила самоусъвършенстването си и е отделена от вас, тя вече е разбрала всички принципи на това ниво.

Практикуващ: Докато вълните отсяват пясъка и хората преминават огромни тестове и трудности, някои могат да отпаднат или да се откажат. В такива моменти трябва ли да им помагаме или да ги оставим да се справят сами?

Учителят: Самоусъвършенстването е точно като приливите и отливите, които отсяват пясъка от златото. Онези, които не могат да издържат, може да бъдат отсети. Това, което остава, е сияйното злато – истинското злато, което наистина може да постигне Съвършенство. Просто тези [хора] са по-малко. Самоусъвършенстването е сериозно нещо, така че докато преминава през изпитания и трудности, човек абсолютно не може да бъде нехаен в решаващия момент. Най-важно е да се види каква стъпка ще предприеме той след това и как ще разбира тези неща. След като сте видели това, ако можете да му помогнете – помогнете. Може да му кажете и да го пробудите. Разбира се, в самоусъвършенстването е предопределено как той би трябвало да се справи с всяко изпитание, как би трябвало да подходи към всяка трудност и как би следвало да се освободи от всяка една привързаност. Ако пропусне тази възможност, обикновено е много трудно да я получи обратно, особено в критичен момент, определящ дали той може да постигне Съвършенство, или не. Ако някой не премине значими изпитания, след това наистина може да загуби тази добра възможност. Може би той ще има друг шанс, но мога да кажа единствено „може би“. Само изключително задълбоченото изучаване на Фа и полагането на много солидна основа могат да ви помогнат да преминете това изпитание. Това не е нещо, за което можете да се подготвите психически, нито нещо, което да завърши добре просто защото така искате.

Практикуващ: Всеки път, когато Ви видя или гледам Ваши лекции, се просълзявам. Някои хора намират това за странно. Как да им го обясня?

Учителят: Не е нужно да обяснявате, защото не е необходимо да показвате самоусъвършенстването си на другите. В състоянието на самоусъвършенстване вие сами се самоусъвършенствате и сами се подобрявате. Колкото до този тип сълзи, фактически много от вас са преминали през този етап. Повечето от вас са го преминали, така че не сте единственият, който го е преживял. Някои хора са чакали живот след живот да получат този Фа. След като са изстрадали толкова много и са преживели всевъзможни трудности, те накрая са намерили този Фа. Помислете всички – какво чувство е това! Човешкото същество има страна, която разбира, както и такава, която не разбира. Най-повърхностната страна от човека е изгубена и непросветлена, но страната, съществуваща в друго измерение, е изключително наясно. Човешкото същество е правило неща, които са или добри, или лоши. Оценката, правена за него и за кармичното му възмездие, е абсолютно справедлива. Може да кажете, че не сте наясно, но вие не сте наясно с това единствено на повърхностното ниво, защото сте пропаднали в невежество. Ето защо не сте в яснота, но също така имате и страната, която е наясно.

Практикуващ: Някои хора са много ентусиазирани относно разпространяването на Фа, докато други не са. Защо е тази разлика?

Учителят: Някои хора просто нямат желание да го правят. Това не означава, че не могат да се самоусъвършенстват; всъщност те може да са се самоусъвършенствали много добре. Просто нямат ентусиазма да го правят. Има много такива хора.

От друга страна, има хора, които имат желание и искат да правят добри неща за другите. Тези хора не са малцинство. Това няма нищо общо с вашата способност да се самоусъвършенствате или да постигнете Съвършенство. И все пак мисля, че тъй като практикуващите трябва да мислят за другите, когато сте получили най-великото нещо, вие искате да го споделите с другите, така че повече хора да бъдат спасени. Често е така. Освен това, понякога може да искате да изпълните обещание или да потърсите приятели и роднини от редица свои предишни животи, така че те да могат да получат Фа.

Практикуващ: Дали тези, които не вярват във Фа, ще разберат някой ден, че са пропуснали тази възможност?

Учителят: Те може да имат или да нямат тази възможност, защото исторически погледнато, никой никога не е обръщал внимание на онези, които са били елиминирани. При все това онези, които не са се самоусъвършенствали добре или които в началото не са практикували усърдно, но после са започнали да правят усърден напредък, ще съжаляват за това. Те ще имат възможността да съжаляват.

Практикуващ: Чакал съм този Дафа много години. Не мога да не запитам защо е било аранжирано да получа Фа толкова късно?

Учителят: Това може да е решено след цялостната оценка на човека или да е поради друга причина. Когато Фа беше предаван, не използвахме никакви медии или публичност, за да го рекламираме. Не поех по този път. Не го направих, защото съм виждал толкова много фалшиви и изкривени неща да се възхваляват в реклами. Така хората няма да обърнат внимание на истинското нещо, мислейки, че и вие сте измамници. Да се възхваляваме като онези, които се появяват в рекламите, би означавало да се отнасяме към Дафа твърде нехайно, така че никога не поехме по този път, за да поддържаме сериозността на Дафа възможно най-много. Някои хора може да са получили Фа късно поради това. Независимо от всичко, вие сте получили Фа, така че не би трябвало да мислите много за това. Просто успокойте съзнанието си и се самоусъвършенствайте.

Имаше една поговорка в древен Китай, че който изучава Дао по изгрев слънце, може да умре по залез. След като сега сте получили Фа, от какво се боите? Единственото, което остава да се види, е как ще се самоусъвършенствате. Всъщност има много хора с предопределена връзка, които все още не са получили Фа. Когато онези безотговорни хора в медиите, които всъщност не ни разбираха, започнаха да ни очернят, много е вероятно онези хора да са изгубили своя шанс. Наистина е жалко. Настоящото човешко общество е западнало до такава степен, че някои репортери не се опитват да ви разберат истински – вместо това произволно правят коментари или изясняват гледните си точки, базирайки се на собствените си идеи и въображение. Те смятат, че това, което са научили след раждането си или което са разбрали, е истината; така че смеят да постъпват по този начин. Точно сега има много хора, които са предопределени, както и някои, които са дори с много силна предопределеност, но все още не са получили Фа.

Практикуващ: Преди да започна да изучавам Дафа, бях хомосексуален. Не съм разбрал истински въпроса за демона на похотта. Не съм сигурен как да разреша това.

Учителят: Ето как гледам на това: ако изучавате Дафа заради разрешаването на този проблем, накрая може и да не го разрешите. Това е така, защото Фа е много сериозен; той може да позволи на човек да достигне Съвършенство и не се преподава произволно с цел обикновените хора да разрешат проблемите си. От друга страна, ако сте истински решени да се самоусъвършенствате в Дафа и сте способни да се дисциплинирате по стандартите на един истински самоусъвършенстващ се и практикуващ във всичко, което правите, и ако се самоусъвършенствате открито и с достойнство, смятам, че незабавно ще преминете този тест. (Аплодисменти) Всъщност когато много от вас не могат да преминат изпитанията, с които се сблъсквате, всичко това е защото сте мудни и не можете да се откажете от жалките неща на човешките същества. В резултат на това изпитанията ще се проточат. Ако наистина можете да прережете привързаността и да поемете по пътя, по който искате, всичко ще се промени. Това важи особено за нещата, които ви се намесват, докато изучавате Фа. Те може бързо да се променят.

Практикуващ: Струва ми се, че практикуващите демонстрират уважение към Учителя по начин, в който има прекалено много формалности и човешки емоции.

Учителят: Аз също съм забелязал това. И все пак вие сте ме питали по този въпрос преди и вече съм отговорил. Не ме е грижа каква форма възприемат нещата, но без такива форми като конференциите за обмяна на опит или груповите упражнения, които провеждате днес, мирното и хармонично поле, което се образува, когато самоусъвършенстващите се са заедно, нямаше да съществува. Нямаше да имате средата, в която темите за дискусия сред самоусъвършенстващите се са базирани на възвишени разбирания. Темите, обсъждани сред хората в обикновеното общество, са все за личната изгода. Човешките същества продължават да говорят за едни и същи неща от хилядолетия; единствената разлика е, че днес се използват по-съвременни термини. Липсата на среда, предоставена от самоусъвършенстващите се, ще създаде големи трудности за вашето самоусъвършенстване, за постигането ви на Съвършенство и за вашето усърдие. Точно като това, което един ученик каза в речта си днес: той решил, че се е справил много добре след два месеца на самостоятелно изучаване у дома си, защото смятал, че е много умен. Но усетил разлика, когато пристъпил в тази среда. Поради тази среда всички могат да си помагат взаимно да напредват и да се подобряват, което е чудесно! В човешкия свят не можете да намерите нито едно късче чиста земя. Ако влезете в някое религиозно място, [ще откриете, че] това, за което говорят там в наши дни, е пари и политика. Дори неща от секса са навлезли в религиите. Нашият Фалун Дафа е единственото място на абсолютно чиста земя. (Аплодисменти)

Някои репортери не разбират напълно защо повече от сто милиона души изучават тази практика. Това, което казах току-що, бе в отговор на въпроса им. Това е единственото останало място на чиста земя в човешкия свят. Този тип среда може истински да издигне нравствеността на човешките същества и да я направи възвишена. Тя може да ги превърне в добри хора и също така да промени много лоши хора и да ги върне в най-доброто им състояние. Можете ли да ми кажете къде още може да бъде постигнато всичко това, освен в Дафа? Ние можем да го постигнем и ето защо са дошли толкова много хора.

Практикуващ: Необходимо ли е да премахна парче изкуствен кръвоносен съд, имплантирано в мен преди по време на химиотерапия?

Учителят: Не се притеснявайте за операции, на които сте били подложен, или за каквото и да ви е било правено преди. Докато сте истински самоусъвършенстващ се, всичко може да се случи. Преди време имахме един самоусъвършенстващ се, който имаше стоманени игли и планки в крака си. Също така му бяха сменяни кости и дори други части. По-късно той открил, че всички те изчезнали безследно, но тялото му било в перфектна форма. (Аплодисменти) От друга страна обаче, аз не съм тук, за да правя всички тези неща за обикновените хора. Правя това за самоусъвършенстващите се, така че те да могат да постигнат Съвършенство. Човек никога не би могъл да го постигне с привързаността за преследване на нещо.

Практикуващ: Откакто започнах да изучавам Фалун Дафа, открих, че енергийният поток в тялото ми става все по-силен. Сега мога да привличам предмети с магнитното си поле, но същевременно често трябва да стоя на слънце, за да си набавя енергия.

Учителят: Нека ви кажа, че в началото това е било нещо много добро. Впоследствие обаче сте се привързал към него и сте формирали тази привързаност. Смятал сте, че е чудесно, че имате тази свръхестествена способност, и сте бил привързан към нея. Но за вас целта на самоусъвършенстването и постигането на Съвършенство са станали по-маловажни от това, да имате тази способност. Поради това тя ще изгуби силата си, а след това вие ще загубите дори самата способност. Смятате, че се явявате способен да абсорбирате слънчева светлина или някаква друга енергия, за да я подхранвате, но ще откриете, че тя става все по-слаба. Този тип подхранване е толкова незначително, че е почти нищо.

В „Джуан Фалун“ и в „Хон Ин“ казвам ясно на всички, че „свръхестествените способности не са нищо друго, освен незначителни средства“. Те са странични продукти, формирани по време на самоусъвършенстването. Не трябва никога да ги разглеждате като вашата цел в самоусъвършенстването. Ако го направите, никога няма да постигнете Съвършенство. Развиването на привързаност издига стена, която блокира пътя ви към Съвършенство, и няма да сте способни да преминете през това препятствие. Само чрез отказване от всички привързаности на обикновения човек можете да го преминете и да се придвижите към Съвършенство. Много от седящите тук биха демонстрирали велики божествени сили в мига, в който направя нещо съвсем малко за вас. Но не мога, защото трябва да ви оставя да постигнете Съвършенство. По време на самоусъвършенстването ви някои свръхестествени способности може да се развият по естествен начин, така че най-добре да не ги приемате за нещо важно. Не бъдете твърде загрижени за тях и не ги мислете много. Ако ги имате – имате ги; няма значение. Какво са те в сравнение с Будите и Боговете? Свръхестествените способности не са целта, към която се стремите. Това, към което се стремите, е много по-високо и по-голямо, докато постигнете Съвършенство. Тогава ще имате велики божествени сили и няма да има нищо, което те да не могат да направят. Ако можете да сте твърди и непоколебими и да правите точно каквото казах по-рано, свръхестествените ви способности може да стават все по-силни. Това е така, защото всички свръхестествени способности постепенно ще бъдат подсилвани от енергията по време на самоусъвършенстването. Мисля, че разбрахте взаимовръзката как това би могло да бъде добро или лошо нещо.

Практикуващ: Може ли в хода на нашето самоусъвършенстване първоначалната материя да бъде променена, преди да сме достигнали най-високата първоначална сфера?

Учителят: Всъщност не сте изучавал Фа внимателно. Ето какво казах: ние започваме трансформацията от най-микроскопичната субстанция на вашия живот, от най-микроскопичната субстанция, която е създала живота ви. Тогава къде е най-микроскопичната субстанция на вашия живот? Не ви казах. Тя може да е изключително микроскопична или да не е. Това е истинският смисъл на думите ми. Най-повърхностната ви част не е достигнала сфера, висока колкото първоизточника. Не казвам, че никой от вас не е достигнал тази сфера – просто съм направил така, че да се самоусъвършенствате по обратния път.

Знаете, че в миналото в Китай когато и да се заговорело за самоусъвършенстване, хората в много региони можели да разберат. В процеса на самоусъвършенстване промените често започвали на повърхностното ниво. Физическото тяло, изградено от молекулярни частици, започвало да се променя, последвано от втория слой молекулярни частици. Промените непрестанно се разпростирали до по-микроскопични частици и после продължавали по този начин. Техният път на самоусъвършенстване бил именно такъв. Следователно много скоро след като започвали да се самоусъвършенстват, те можели да демонстрират велики божествени сили. Външността им била напълно променена в нещо друго. Но помислете всички, понастоящем аз преподавам този Фа в обикновеното човешко общество, така че не мога да оставя практикуващите да се намесват на обикновеното човешко общество, докато са все още част от него. Същевременно обикновеното човешко общество може да предостави среда за самоусъвършенстването ви, така че не можем да разстройваме тази среда. Ето защо изглеждате същите като обикновените хора. Необходимо е да имате работа и неща, които да осъществите в обществото. Хората ще ви предоставят възможности да се самоусъвършенствате в обикновеното човешко общество. Те ще ви създават неприятности и ще ви причиняват болка, чрез което да можете да се подобрявате и да елиминирате карма. Преминавайки всяко изпитание добре, вие ще се издигате. Ето защо тази среда не може да бъде разстройвана.

Единствено без да смущаваме тази среда, можем да се самоусъвършенстваме тук. Тогава трябва да има метод за самоусъвършенстване, който да е подходящ за такъв тип среда. Той трябва да прави така, че да имате по-малко промени на повърхността, отколкото на микроскопичните нива. В миналото хората са били трансформирани, започвайки от повърхностното ниво, но сега аз трансформирам вашето същество, започвайки от най-микроскопичното ниво. Независимо от това ви казвам, че в миналото никой не го е правил по този начин. Причината е, че някои днешни човешки същества са дошли от много високи нива. Дори и онези, които са възнамерявали да ви спасят, не са били от толкова високи нива като вашето, така че как биха могли да трансформират вашия първоизточник? Може би разбрахте какво казах току-що. С други думи, никой в миналото не е правил такова нещо, но сега аз го правя. Вашият първоизточник е истинската ви същност. Той е източникът на съзнанието и мислите ви; той е мястото, откъдето произлиза мотивацията за всичко, което искате да направите. Това е истинската ви същност. Думите и начинът на мислене, които демонстрирате сред обикновените хора, са само нещо, предадено на повърхността ниво след ниво. Докато преминава през различни нива, представите на различните нива и сфери са добавяни към него. Когато достигне човешкото ниво, това се проявява под формата на думи, мисли и поведение.

Вашата най-микроскопична част е истинската ви същност и аз започвам да ви преобразувам от най-микроскопичното ниво. Но това не значи, че повърхностното ви ниво изобщо не се променя. Вие сте самоусъвършенстващи се, в крайна сметка, и сте различни от обикновения човек. Така че трябва да отстраня онези неща, които могат да повлияят на самоусъвършенстването ви, и да елиминирам по-голямата част от тези лоши неща. Трябва дори да отстраня заболяванията, които могат да повлияят на самоусъвършенстването ви. Някои хора казват, че Фалун Гонг е вълшебен; от мига, в който го практикувате, вашите заболявания и неразположения изчезват. Да, наистина – истинският самоусъвършенстващ се ще се промени веднага. Неговите заболявания и неразположения ще бъдат премахнати веднага. Но ако дойдете тук с цел да се избавите от това, никога няма да го постигнете, защото не съм тук, за да правя това за един обикновен човек. Правя го, за да дам възможност на моите самоусъвършенстващи се да постигнат Съвършенство.

Практикуващ: Може ли енергията от сексуалната любов да бъде превърната в духовна енергия?

Учителят: Ще кажа на всички ви, че тя не разполага с никаква енергия. Тя не е нищо повече от емоция и човешка телесна топлина. Това е вид възбуда, породена от силната привързаност към вашата емоция и от инстинктите на човешкото ви тяло. Колкото до този тип възбуда, хората от медицинските среди знаят, че за да се постигне тя, е нужна субстанция, наречена „калория“. След като тя бъде изразходвана, ще се успокоите и ще се чувствате изтощени. Може да сте забелязали как някои млади хора се чувстват толкова енергични, че винаги имат нужда да правят нещо и така дори подскачат, когато вървят. Те просто имат твърде много телесна топлина. Така че това не е форма на енергия и никога недейте да го разглеждате като форма на енергия.

Практикуващ: Когато сме в синхрон с истината на Вселената, каква ще е формата, в която ще съществуваме?

Учителят: Никога не съм ви казвал нещо подобно. Може да сте научили определени неща от други Чигонг практики, като Чигонг на даоистката школа. Когато всичко, което човек прави, и всяка негова мисъл се придържат към изискванията на Фа, това е живот, който е постигнал Съвършенство. Много хора казват, че Буда няма образ. Това е теорията на Дзен будизма – че няма Буда и няма образ. Така че самият патриарх Бодхидхарма казал, че неговият Дхарма може да бъде предаден само на шест поколения, защото след това вече не би останало нищо за преподаване. От древен Китай и преди Културната революция Дзен будизмът е бил смятан в будизма като „дълбаене в биволски рог“. В онези дни винаги имало дебати между Дзен будизма и други религиозни школи. Всъщност Дзен будизмът престанал да съществува след династията Сон(2), което ще рече, че той спрял да съществува в Китай преди повече от хиляда години. Но на хората от по-късните поколения постоянно им се струвало, че преподаваните от патриарх Бодхидхарма принципи са близко до философията на обикновените хора, така че някои ги смятали за философия и разглеждали това като най-висшето ниво във философията. Някои хора действат ирационално и абсурдно, като че ли са се просветлили до основите на неговата философия. В действителност това е разбиране от много ниско ниво. Тъй като е ниско, за обикновения човек е лесно да го приеме.

Буда има образ, но тялото му е съставено от по-микроскопични частици, които също са изградени от материя, така че човешките същества не могат да ги видят с очите си. Независимо от това, просто защото не можете да го видите, това не означава, че то не съществува. В цялостния електромагнитен спектър хората могат да видят само видимата светлина, която е почти нищо. Всичко, което виждате, е отразено от видимата светлина. Това, което не може да бъде отразено от нея, не може да бъде видяно. Можете ли да отречете съществуването му? В наши дни в САЩ има голям брой мощни астрономически телескопи. Много от откритите небесни тела могат да бъдат видени единствено чрез светлина, която е отвъд видимата – като рентгенови лъчи, гама лъчи, инфрачервени лъчи и ултравиолетови лъчи. Можете да ги наблюдавате само при тези обстоятелства. Можете ли да кажете, че те не съществуват? Ако преди изобретяването на тези астрономически телескопи бяхте заявили, че тези небесни тела съществуват, нямаше ли твърдоглавите хора да ви обвинят, че вярвате в тях сляпо, без да имате доказателства? Точно като това, за което говорим днес – когато кажете, че сте видели райовете на Будите и самите Буди, някои хора просто не вярват, че това е възможно. Тъй като очите ви са съставени от молекули, а не от атоми, не можете да видите нищо, което е изградено от слоя атомни частици. Тялото на Буда е съставено от атоми, така че как бихте могли да го видите? С други думи, те не са в обсега на видимата светлина.

Практикуващ: Ще спрат ли да съществуват всички живи същества на Земята? Или ще има промяна в подходящ момент?

Учителят: Това е тема, по която няма да говоря. Няма да говоря за това тук. Независимо дали е вярно, или не, по мое мнение не бива да се тревожите за това. И защо е така? Помислете всички: нищо не съществува във Вселената по случайност. Просто човешките същества не вярват в съществуването на Богове, но при все това те действително съществуват навсякъде, из цялата Вселена. Човешките същества се осмеляват да правят всичко; нравствеността им е западнала до крайна степен. Помислете всички. В наши дни хората правят каквото си поискат. Те произволно убиват други. Когато имат огнестрелни оръжия, се осмеляват да убиват хора. Мислите и представите им са необуздани. Упадъкът на човешката нравственост е накарал хората да дръзват да направят всичко. Много хора казват, че понеже човешките същества са западнали до такава степен, в различни части на света има многобройни бедствия. Колкото по-лоши са хората, толкова повече бедствия има.

От друга страна, днес има 100 милиона души, които изучават Дафа. Независимо колко души могат да постигнат Съвършенство, тези хора поне са станали добри. Ако всичко свърши, какво ще се случи с тези добри хора? Особено днес, всеки тук е способен да се самоусъвършенства и е решен да се самоусъвършенства в Дафа. Какво би се случило с тези добри и благородни хора? Така че казвам на всички ви, че докато се самоусъвършенствате, изобщо не би трябвало да се тревожите за други неща. Не се тревожете за никакви бедствия. Ако трябва да има бедствие, то няма да има нищо общо с вас. (Аплодисменти) Но лошите хора не биха могли да го избегнат.

Практикуващ: Учителят е казвал, че има хора, чиито вродени неща и издръжливост са фиксирани, така че не могат да се самоусъвършенстват към високи нива.

Учителят: Хората в човешкото общество, хората днес, са от най-различни нива. Някои са от ниски нива, така че може да не са способни да се самоусъвършенстват много високо. Но те не би трябвало да имат никакви проблеми да преминат отвъд Трите сфери и да постигнат Съвършенство. Но не могат да достигнат по-високи нива, дори и да искат. Това, някой да се самоусъвършенства по Фа и да получи Фа, не е дребен въпрос. Този път позициите на съществата се определят наново и ако човек не е роден с много, това може да бъде допълнено. Но има някои хора, които дори не заслужават да получат Фа. А има и други, които абсолютно не могат да го получат.

Практикуващ: Мисля, че мощната сила на Дафа може да промени всичко. Защо Дафа не може да промени тези типове хора?

Учителят: Нека ви кажа следното. Обикновеният Буда – да вземем например един Татагата – всичко в човешкото общество би се променило с едно махване на ръката от Буда Амитаба, Буда Шакямуни, Исус или Дева Мария. Как е възможно да нямат силата да го променят? Защо тогава не го правят? Защото човешките същества са извършили лоши постъпки, и то сами. Извършили са ги, защото са искали. Ако елиминирам кармата ви с едно махване на ръката и лошите ви неща изчезнат, вие бихте се обърнали и бихте продължили да вършите лоши неща и да натрупвате карма. Тогава защо би трябвало да го правя? Ако някой иска да спасява човешки същества, това не е начинът. Трябва да им се позволи да разберат принципите и да променят собствените си сърца. Това е истинско спасяване на хора. Дори и един Татагата има такава могъща сила, така че за този Дафа на Вселената е много лесно да промени човек. Предния ден ви дадох пример – прост пример: това е точно като пещ с разтопена стомана. Ако стърготина падне вътре, тя изчезва за миг. Никога не можете да намерите следа от нея. В този Дафа човешките същества са точно като тази стърготина. Защо ви моля да се самоусъвършенствате? Ако наистина ви създам наново чрез Дафа и не ви позволя да се самоусъвършенствате, животът ви от микроскопичното до повърхностното ви ниво – това никога вече няма да бъдете вие. Всички ваши спомени, мисли и форми на съществуване биха били променени. Не бихте знаели кой сте. Това се нарича „създаване наново“. То е нещо много страшно. То не е спасяване на хора. Защо би трябвало да има спасяване на хора? Не става въпрос, че Фа няма такава сила; а че Фа е предоставил на хората такава възможност.

Практикуващ: Как човек се справя с изпитанията по време на самоусъвършенстването? Изпитвал ли сте същите премеждия, които и ние изпитваме в самоусъвършенстването си?

Учителят: Това е въпрос, повдигнат от нов ученик. Никога не съм искал да говоря за личните си дела. И все пак има нещо, което ще ви посоча: вие сте самоусъвършенстващи се, но аз – не. Всеки един от вас без изключение трябва да се придържа към стандартите за самоусъвършенстващ се. Всички вие трябва да постигнете сферата и стандартите за Съвършенство. При все това аз не съм като вас. Тук съм, за да ви преподавам този Фа. Премеждията, които понасям, са тези на живите същества от всички нива. С никой не мога да споделя какво съм преживял; не бихте били способни да го разберете. Смятате, че самоусъвършенстването е лесно. Всичко, което съм ви казвал, е, че съм елиминирал половината от кармата ви, за да можете да се самоусъвършенствате. Но в действителност, просто помислете: в тази Вселена лошите неща, които сте извършили в миналото, ще бъдат ли уредени просто защото сте се самоусъвършенствали? Казвал съм следното. Казвал съм, че знам защо Исус е трябвало да бъде разпнат. Не е ли можел баща му, Йехова, да го освободи? Не би ли могъл той да използва собствената си сила, за да освободи сам себе си? Трябвало ли е да бъде прикован към кръст? Това не са неща, които можете да си представите. Спасяването на хора е нещо изключително трудно. Някои дължат на други поради лошите неща, които са извършвали като обикновени хора живот след живот, и така са натрупали карма. Тези дългове остават завинаги прикрепени към тях, живот след живот, и те не могат да се освободят от тях. Някои обаче са натрупали дългове на различни нива, когато са изпадали от тези нива, и това са били дългове към Богове. Как биха могли да ги изплатят? Така че спасяването на човешки същества не е просто нещо. В някои религии хората казват, че щом завършат самоусъвършенстването си, ще спасяват хора. Казвам, че това е привързаност. Как биха могли те да разплетат преплитащите се нашир и надлъж възли, които са обхванали човешките същества? Тези мрежи от карма минават над и отвъд нивата на спасителите. Толкова просто нещо ли е спасяването на хора?! Това е всичко, което бих искал да кажа по този въпрос.

Практикуващ: Учителю, моля, кажете ни какво можем да направим, за да не ви идолизираме?

Учителят: Напълно разбирам чувствата ви. [Чувствате се] по този начин, защото знаете какво съм ви дал и от какво съм ви освободил, за да ви превърна от обикновени хора, пълни с карма, в самоусъвършенстващи се; напълно разбирам чувствата ви на благодарност. Някои хора искат да се включат в някакъв ритуал, за да демонстрират уважението си към Учителя. Не мога да кажа, че не трябва да ме уважавате, защото в крайна сметка съм вашият учител. Би трябвало да ме уважавате. И все пак не придавам особено значение на формата. Някои ученици нямат толкова високо ниво на разбиране, колкото много други ученици, и се чувстват задължени, ако не могат да направят нещо, за да покажат уважението си към Учителя. И всъщност не са направили нищо погрешно. Но аз съм говорил за един принцип: някои хора смятат, че ще могат да станат Буди, стига да боготворят Будите и да издигнат много храмове. Бих казал, че това е шега. Буда Шакямуни е казал, че един Фа с намерение е мимолетен като сапунените мехури. Това са изпълнени с намерения дейности и не представляват нищо. Това може само да позволи на хората да натрупат някаква добродетел на обикновени хора. Смятате ли, че храмът, който сте построили, е за Будите? Сега, когато сте построили храма, трябва ли Будите да дойдат? Може да кажете, че след като сте построили храма, Будите трябва да дойдат. Трябва ли Будите да следват нарежданията ви и да дойдат? Не става по този начин. Някои хора са правили поклони до земята и си мислят: „Тъй като съм ти се кланял, ти трябва да ме благословиш и да ме предпазваш, и да направиш така, че да постигна Съвършенство.“ Смятате, че Будите имат обикновени човешки съзнания – мислите, че аз трябва да съм щастлив, тъй като показвате уважението си към мен и ми казвате хубави неща! Мислите ли, че бих се държал като човек на власт в обикновения свят, при което, ако кръжите около мен и ме ласкаете всеки ден, ще съм задължен да ви повиша до ръководна позиция и да ви увелича заплатата? Човешките същества са очовечили Будите и са им придали емоции. [Будите] изобщо не са такива. Ето защо не съм ви молил да се отнасяте към мен по определен начин. Но в някои места, например, някои ученици са привикнали към местните си обичаи. Те смятат, че това са добри практики. Не мога да кажа, че грешат, но нашият Дафа не придава значение на формата.

Много пъти съм говорил по този въпрос. Как тогава да се справите с това? Следвайте сърцето си. От друга страна, не става, ако нямаме тази форма на конференция за обмяна на опит като днешната тук. Самоусъвършенствате се заедно и при навлизането в това поле усещате, че то е спокойно и хармонично. Никой няма никакви лоши мисли. Това, което се излъчва, са състрадателни и много добри енергии. Всички теми, по които всички говорят, са свързани със самоусъвършенстването и за това как те могат да се справят по-добре. Тази среда е неделима част от това, което правим. Чрез обмяна на опит всеки открива своите недостатъци, а другите могат да се вдъхновят да бъдат усърдни. Това е много добра форма. В допълнение, то е организирано на доброволни начала: някои практикуващи плащат наема на конферентната зала, някои плащат за принтиране на материалите, а други – за други неща. Всички го правите по този начин. Един асистиращ център не трупа никакви пари. След като нещо бъде изпълнено, практикуващият, който го е свършил, го предава и въпросът е приключен. Ето как става обикновено.

Спомням си, че веднъж един вестник бе написал статия за мен. В нея се казваше, че Ли Хонгджъ не искал пари, но че един от учениците му платил 35 000 щ. д. за наем на конферентна зала, за да се проведе конференция за обмяна на опит в Ню Йорк. Сърцето на този практикуващ е било на правилното място; той го е направил за могъщия Фа и за святата конференция за обмяна на опит и в съзнанието му Дафа е заслужавал най-добрата зала. Човешките същества харчат астрономически суми за всевъзможни безумни и незаконни дейности, така че защо той да не може да наеме добро място за такава свята и величествена конференция за обмяна на опит? Но все пак всички вие трябва да внимавате в бъдеще и да се опитате да не наемате скъпи конферентни зали. В бъдеще трябва да сме по-внимателни по този въпрос. 35 000 долара може и да не изглеждат твърде много в САЩ, но това са няколкостотин хиляди юана в Китай. Но какъвто и да е случаят, аз не съм видял нито цент от парите – нито дори и следа от тях. Ученикът просто написал чек за 35 000 щ. д. и наел онази конферентна зала. След като паричният превод бил завършен, той казал на асистиращия център, че онова място е наето и че струва 35 000 щ. д. за ползване на еди-коя си дата. Това е всичко. Той действително похарчил 35 000 щ. д. и това е било израз на цялото му сърце, на искреността му към Дафа!

Позволете ми да използвам възможността да кажа малко повече, защото тук има и репортери. Някои хора се чудят: „Милионер ли е Ли Хонгджъ?“ Може да ме смятате за милионер, милиардер или мултимилиардер. Няма проблем, защото това, което имам, струва повече от всички пари и богатства в света. (Дълги аплодисменти)

Всъщност, ако погледнете това от друг ъгъл, има ли значение дали имам пари? Дори и да имах пари, изобщо нямаше да ме е грижа за това. Например има сто милиона ученици, изучаващи Фа, и ако сега помолех всички вас да ми дадете по долар – помислете – ако всички вие ми дадяхте по един долар, тогава щях да съм милионер. Освен това, тъй като всички вие имате желание да ми го дадете по всяко време, можете да ме смятате за милионер! Някои хора са обикаляли навсякъде, за да ме проучват и да разследват колко съм изкарал от продажбата на книги. Мога да кажа на всички ви, че хонорарът за авторските права беше няколко хиляди юана всеки път, когато книгите ми бяха публикувани от официалните издатели в Китай. Цялата сума беше малко повече от 20 000 юана, което е няколко хиляди щатски долара. Това е всичко. Тъй като издателствата са държавни, те не предлагат хонорари за авторски права като издателствата в други държави. Това е всичко, което плащат. За книги, издадени на други места, плащат на автора пет, шест, седем, максимум осем процента при подписване на договора. Това, което получих аз, беше много малко, но живея основно с парите от хонорара. Бих искал да ви кажа следното: не бъдете привързани към този въпрос. Безсмислено е да го проучвате. Защо да влагам толкова много усилия само за да спечеля пари? Всичко необходимо би било да кажа на всички ви да ми дадете по десет долара и тогава щях да съм милиардер. Колко бърз и лесен начин би било това! Всички вие щяхте с радост да ми ги дадете и аз бих могъл да ги приема открито. Защо да прибягвам до полагане на толкова усилия? Мисля, че понякога хората имат нечисти намерения. Те приемат нещата по много ограничен и глупав начин.

Практикуващ: Къде отива кармата, след като я премахнете от нас?

Учителят: Аз я елиминирам за вас. (Аплодисменти) Много е трудно да се спасят човешки същества. Помня, че веднъж на една Фа-конференция ви разказах как имаше един човек, на когото му било предопределено да получи удар в някакъв момент от живота си. Това било възмездие за кармата му, така че той със сигурност щял да го получи, но след като изучавал Дафа, (не става въпрос, че не трябва да изплащате никаква карма, след като сте изучавали Дафа – не става по този начин) аз елиминирах за него доста голямо количество от това нещо, така че той да може да го понесе лесно. Но състоянието трябваше да се прояви. Един ден той внезапно паднал на земята и изглеждало, че има симптоми на удар, но не погледнал на себе си като на практикуващ. Независимо от това, кармата му била елиминирана, така че не било толкова сериозно. Ако бил погледнал на себе си като на практикуващ, той щял да се оправи на момента. Ето как бил тестът, но той не го преминал. Въпреки че не било толкова трудно, колкото би могло да бъде, не го преминал. И все пак всъщност тестът не бил толкова тежък, така че той можел да става от леглото три дни по-късно и да ходи седмица след това. Месец по-късно като че ли нищо не му се било случило. Всеки знае, че никой не може да се възстанови от удар толкова бързо, дори да бъде лекуван в болницата. И въпреки това той попитал: „Сега, след като съм изучавал Фалун Гонг, защо все пак получих удар?“ Това беше, когато тъкмо бях започнал да преподавам Фа. Тогава си помислих, че спасяването на човешки същества е наистина много трудно. Той не знаеше, че когато аз понасях изпитанието за него, бях накаран да изпия купа с отрова. (Аплодисменти)

Практикуващ: Емоцията оказва влияние чрез представите. Изкривените представи на съвременните изкривени човешки същества злоупотребяват с емоцията.

Учителят: Не става въпрос, че изкривените представи злоупотребяват с емоцията, а че хората вече не вярват в нищо и вече не са ограничавани от никакъв морал. Всеки знае, че в миналото е имало религии. Хората поне са знаели, че ще бъдат наказани, ако извършат нещо лошо. Но съвременните човешки същества, особено младите хора, намират това за смешно. Какво наказание? Къде е Бог? Те не вярват в това. Не вярват, че Боговете съществуват. Помислете всички: те не знаят, че Боговете наблюдават, когато вършат лоши неща. Не знаят, че ще бъдат наказани, ако вършат лоши неща. Без тези спирачки, не се ли осмеляват да сторят каквото и да било – да извършат убийство, палеж и всяко едно възможно престъпление?

Защо древните хора, хората в миналото, са имали по-високи морални ценности? В действителност човешките същества са с много ниски способности, така че не става въпрос, че всъщност са имали много високи морални ценности; просто са вярвали и са знаели, че ще има наказание за извършването на лоши неща и възнаграждения за извършването на добри такива. [Знаели са], че хората трябва да са добросърдечни в живота. Тъй като нямат тези спирачки в съзнанията си, в наши дни човешките същества смятат ходенето на църква просто за нещо, което правят културните хора. Те разглеждат отиването в храмове като средство за търсене на богатство, да им се роди син или за закрила, както и като средство за премахване и разрешаване на трудности. Те не вярват истински. Помислете, след като днешното общество е напълно извън контрол по отношение на морална въздържаност, няма ли човешките същества да се осмелят да направят всичко? Те отдават цялото си внимание на индивидуализма: „Ще правя каквото си поискам.“ Ще правите каквото си поискате; смятате, че това е чудесно, но Боговете не го намират за добро. Не забравяйте, че сте създадени от Богове. Когато те не мислят, че сте добри, вече няма да се нуждаят от вас и ще ви унищожат!

Практикуващ: В миналото живите същества във Вселената не са знаели за Фа на Вселената. Дали в бъдеще живите същества във Вселената, включително практикуващите, които ще са постигнали Съвършенство, ще могат да узнаят всички Фа-принципи на нивата, на които ще се намира всеки един от тях?

Учителят: Мога да ви кажа, че това, което знаете и разбирате, е същото като това, което самите вие сте разбрали на базата на Фа чрез четене на книгите. Това, което разбирате, е само частта, до която Дафа на Вселената ви е позволил да се просветлите. Не ви е позволено да знаете действителния Фа. Това важи не само за човешките същества, но и на всички животи във Вселената не е позволено да знаят конкретната форма на съществуване на този Фа. Това, което направих, бе само да ви кажа обобщено тази Истина, използвайки езика и начините на мислене на обикновените хора. Но не ви е позволено да знаете действителната форма на нейното съществуване. Може да имате определена представа в съзнанието си и в бъдеще ще знаете, че във Вселената има Фа. Но няма да има как да разберете какво представлява той конкретно. Тъй като съществата на различни нива и в различни сфери са в различни състояния в тези сфери, някой може да бъде Бог на своето ниво, но същевременно и обикновен човек в очите на един Бог, който е много по-високо от него. Колкото по-високо е нивото, толкова по-висок е стандартът.

Практикуващ: Ако чета „Джуан Фалун“ с чисто съзнание, търся вътрешната си същност, когато се сблъсквам с проблеми, и се самоусъвършенствам открито и праведно, това определя ли ме като усърден?

Учителят: Това със сигурност е индикация за усърдност. Ако можете да го направите, това е признак, че сте усърден. Ако искате да постигнете Съвършенство, може да има изпитания за преодоляване. Знам, че вие, учениците, действително имате много дълбоко разбиране на Фа. Слушах речите ви по телевизора и бих казал, че всички ученици са станали зрели. Така е. Учениците в Китай са много зрели, защото са започнали да бъдат усърдни преди няколко години. Днес голям брой ученици извън Китай също стават все по-зрели. Вие сте способни да говорите за Фа на базата на Фа. Това е много добре.

Практикуващ: „Ние не сме религия, но човешката раса може да ни смята за религия в бъдеще.“ Какво да направим, за да не създаваме у хората това впечатление в хода на разпространяване на Фа?

Учителят: Обстоятелствата варират в зависимост от региона. Трябва да сте наясно с това, докато разпространявате Фа. Искате другите да получат Фа – искате онези, които са с предопределена връзка, но все още не са получили Фа, да го получат. Трябва да обръщате специално внимание на това в обществото. Не създавайте у хората впечатлението, че това прилича на религия. От друга страна съм забелязал, че съвременните западняци казват, че нещо е религия, ако хората практикуват или правят нещо заедно. Те нямат никаква стандартна концепция за религия.

Практикуващ: Нивото на постигане на Съвършенство чрез самоусъвършенстване пряко свързано ли е с теста на живота и смъртта, който практикуващият преминава?

Учителят: Говорих по тази тема по време на Фа-конференцията в Австралия. В действителност в самоусъвършенстването ви това, дали можете да достигнете Съвършенство, или не, не се определя в последната минута, а в хода на вашето самоусъвършенстване. Когато човек е близо до това, да е способен да го направи, тестовете, определящи дали той ще достигне Съвършенство, ще започнат. Така че тези неща са много решаващи. Докато сте самоусъвършенстващ се, със сигурност ще се натъкнете на това. За човешкото същество това изпитание е именно тест на живот и смърт. Разбира се, не всеки ще попадне в ситуация, където някой ще се опита да ви убие или да ви направи нещо подобно. Няма непременно да е по този начин. Точно както го описах в един пример. Казах, че в решаващи моменти някои хора са способни да се откажат от бъдещето, работата и кариерата си. Ако случаят е такъв, тези хора не са ли преминали изпитанието? За какво живеят човешките същества? Не е ли заради възможността да имат добро бъдеще сред обикновените хора и задоволителни кариери, така че да изпълнят мечтите си? Те искат да осъществят определени неща. Когато това стои пред тях и тези неща са застрашени, могат ли хората да го отминат? Ако могат да го направят, не са ли преминали теста на живота и смъртта? Не живеят ли хората заради тези неща? Когато могат да ги пуснат, не са ли способни да се откажат от привързаността към живота?

В критични моменти човек може ли да се откаже от привързаността си към живота, да се откаже от страха да не изгуби така нареченото „щастие“, да направи тази стъпка и да се откаже от привързаността? Не е ли това едно изпитание, подготвено за вас? Казвал съм отново и отново, че нищо не става случайно. Защо някои хора могат да направят тази стъпка, а други – не? Те дори смятат, че това, което казват, е правилно, и се опитват да убедят другите в него.

Практикуващ: Правилно ли е да се каже, че представите съществуват поради кармата и че без карма няма да има представи?

Учителят: Връзката между двете е следната: когато човек се роди, съзнанието му е чисто. Той няма нито една от типичните представи на хората, които неминуемо ще се формират впоследствие. Човешките същества смятат, че определени неща са добри, а други – не, и че нещата трябва да се правят по определени начини. Постепенно те изграждат свои собствени представи. Някои хора дори учат децата си как да защитават себе си и своите интереси и как да си отмъщават на другите. Те съзнателно учат децата си да стават лоши хора и смятат това, което преподават, за добър опит, който да бъде научен от децата. Ако като един обичаен зрял човек нямате тези представи, тогава сте по-рационален и сте наясно и знаете всичко. Не сте хванати в капана на никакви представи, докато правите оценка. С един поглед сте наясно с всичко, на което попаднете и което видите. Това е истинската ви същност и то е мъдрост.

Когато човек знае как да използва мозъка си и да решава възникващите проблеми, обикновените хора наричат това находчивост; то не е мъдрост. То е нещо ловко и хитро, което е използвано за защита на личните интереси и е формирано от различни представи, придобити след раждането. То само по себе си може да направи лоши неща и да доведе до това, да натрупате карма. Тези представи са формирани, защото искате да защитавате интересите си. Когато тези представи извършат лоши неща, се създава карма. Представите подбуждат действията ви. Когато направите нещо, се образува карма, но все пак кармата не е представа. Някои хора смятат, че живеят много добре; други мислят за себе си като за много умни и способни. Те се състезават много усилено срещу другите, за да придобият малко. Всъщност смятам, че живеят много нещастно. Не знаят за какво живеят. Смятат, че са умни. Понякога когато правят нещо, те мислят, че съзнанието им го прави. В действителност представите им диктуват техните действия и ги контролират. Тези хора нямат своя истинска същност. Огромното мнозинство от хората в обществото са в това състояние. Живеят ли самите те наистина? Човешките същества са такива и не могат да се освободят от тези неща. Така че представи неминуемо ще бъдат формирани, но количеството варира.

Практикуващ: Макар че са на едно ниво, човешките същества са много различни по своята същност и произход. Вярно ли е, че човешките същества, които са паднали от по-ниски нива, нямат първоначалната материя на съществата от по-високи нива?

Учителят: Всички хора са в сферата на човешките същества, но имат различен произход. Така някои хора нямат по-микроскопичните частици, които съставляват произхода на животите от по-високи сфери, което означава, че най-основните частици, които формират живите същества, са различни. Някои хора не са от такова високо ниво и не са толкова микроскопични, това е идеята. В това има разлика.

Но тези от вас, които са тук, не бива да мислят за това. Вие се тревожите, че животът ви не е толкова микроскопичен, колкото този на други, така че не можете да се самоусъвършенствате на толкова високо ниво. Всъщност мислите за това с човешко съзнание. Най-фундаменталното е дали можете да се завърнете и да постигнете Съвършенство. Когато постигнете Съвършенство и можете истински да се завърнете, ще откриете, че вече нямате такива мисли. Вселената е толкова огромна и, колкото до достигането на това, което е отвъд вашия обсег, нещата не са такива, каквито си мислите. Те абсолютно не са по този начин. Ето един пример: някои хора винаги смятат, че техният дом е най-добрият, независимо къде отиват. Те искат да се върнат у дома си. Тази метафора не е толкова подходяща, но смисълът тук е, че вие няма да имате човешки мисли и ще смятате, че вашето място е най-доброто. Никое друго място не би могло да се сравнява и никое друго място не би могло да бъде толкова добро, независимо колко е високо. Това е един напълно различен начин на мислене.

Практикуващ: Как да различаваме признаците за връщане към нашата първоначална, истинска същност, от правенето на нещо ново само за да бъдем различни поради наши привързаности?

Учителят: Използвайте мъдрост и го разгледайте въз основа на Фа. Нещата, които не са в съответствие с Фа, както и обикновеното човешко поведение, проявявано в работата за Дафа, са все неща, от които трябва да се освободите. Докато работите по нещо конкретно, като разпространяването на Фа, някой може да има добър подход, който да позволи на повече хора да получат Фа и същевременно да не вреди на имиджа на Дафа и да не принуждава другите да изучават Фа. Всичко това е нормално и уместно. То няма нищо общо с привързаностите и правенето на нещо ново просто с цел да сте различни. Изпробването на различни начини, за да се позволи на хората да получат Фа, е истинско предлагане на спасение. Това, наред с мисълта, че искате да се завърнете до първоизточника на живота ви при постигане на Съвършенство, не се категоризира като привързаност. Мога да кажа на всички ви, че вие сте в процес на самоусъвършенстване; всеки един от вас се самоусъвършенства. С други думи, всички вие имате човешки привързаности. Може да има привързаности, въвлечени в повдиганите от вас въпроси, в нещата, за които мислите, в начина, по който говорите за другите, по който се справяте едни с други или дори със себе си, защото всеки от вас има привързаностите на обикновен човек. Ако някой върши Дафа работа, за да преследва слава и печалба, бих казал, че той не може да постигне Съвършенство, без да се освободи от тази привързаност. А ако искрено искате да направите нещо за Дафа, би трябвало да поставите Дафа на първо място, а собствените си мисли – след това. Ако винаги наблягате на себе си и пренебрегвате Дафа, не мисля, че това е правилно. Дафа би трябвало да е на първо място.

Практикуващ: Джън-Шан-Жен не се променя. Ако живите същества станат все по-малко чисти, може ли Джън-Шан-Жен също да се промени?

Учителят: Независимо дали живите същества са чисти, Фа няма да се промени. Нека го кажа така: трите думи Джън, Шан и Жен винаги ще си останат Джън, Шан и Жен, независимо от всичко. Не можете да наречете „Джън-Шан-Жен“ по друг начин, нали? Колкото до степента, до която живите същества са се отдалечили от стандарта – това е проблем на тези същества. Ето защо ние непрестанно коригираме – съобразно Фа, неизменимия Фа – онези животи, които са обърнали гръб на Фа. Това се нарича „хармонизация“.

Практикуващ: Синът ми е 15-годишен. Трябва да го изпратя в трудово-възпитателно училище, защото не мога да го държа под контрол. Обичам сина си и съм готов да направя всичко, за да му помогна. Привързаност ли е това?

Учителят: В хода на вашето самоусъвършенстване, понастоящем този вид родителска любов не може да бъде наречена „привързаност“. При все това казвам на моите ученици, които се самоусъвършенстват, че в действителност всеки човек има своя собствена съдба. Вие сте изпълнил дълга си като родител; детето ви е сформирало свой собствен начин на мислене или е пораснало; сега би било много трудно да го промените. Разбира се, да го образовате е това, което би трябвало да направите. Ако вече не можете да го научите и той настоява да прави нещо, няма какво да направите. Стига да не извършва престъпления, наистина не можете да направите много – разбира се, можете да накарате законовата система да го ограничи, ако е извършил такива. Ако обаче не е извършил никакви престъпления, но е сторил нещо лошо и отказва да ви слуша, независимо какво му казвате, нищо не можете да направите, освен ако не започне да изучава Дафа.

Всеки човек има своя съдба и никой не може да промени съдбата на другите, дори ако тези хора са вашите деца. Вие си мислите, че искате детето ви да има такова и такова бъдеще. Казвам ви, че ако сте му оставили милиарди долари в наследство, но тази добра съдба не му е била предопределена, всичко това по някакъв начин ще изгори или детето бързо и разточително ще го похарчи. То трябва да има добра съдба, за да наследи парите. С други думи, човекът трябва да има тази съдба. Някои хора може да си мислят, че искат техните син или дъщеря да отидат в еди-кое си училище и че чрез усилията им те ще постъпят в това училище. В действителност това нещо съществува в живота на тези деца. Усилието, към което сте привързани и от което не искате да се откажете, става вид действие, което обикновеният човек трябва да изпълни, защото човешките същества абсолютно няма да чакат в леглото насъщният им да падне от небето. Ако им кажете, че определени неща ще се случат в определен момент, те няма да го повярват. Така че човешките същества както обикновено бързат насам-натам и се трудят упорито. В крайна сметка, човешките същества са си човешки същества. Накрая упоритата им работа е неизбежна. Ако детето ви не е навършило определена възраст, може да продължите да го обучавате. Ако е пораснало и е наистина трудно да го обучавате, не е ваша вина.

Практикуващ: Що се отнася до онези хора, контролирани от Помощния им дух, има ли някакъв начин да им помогнем да подсилят Главното си съзнание?

Учителят: Казал съм на всички ви, че съм отговорен само за самоусъвършенстващите се. Ако те са самоусъвършенстващи се, не би трябвало да е налице този проблем. Това им се е случвало преди, защото тогава не са се самоусъвършенствали. Сега, след като се самоусъвършенстват, те би трябвало да практикуват по достоен и праведен начин и да изоставят всичко това. Просто продължавайте да се самоусъвършенствате и всички проблеми ще бъдат разрешени, защото сте самоусъвършенстващи се. Ако правите упражненията само с цел да разрешите този проблем, няма да се получи, защото тогава не сте напълно практикуващи, или самоусъвършенстващи се. В практиката ви ще има една част, която е за разрешаване на този проблем, и там ще имате малка привързаност – все още няма да се разглеждате изцяло като самоусъвършенстващ се.

Питате дали има някакъв начин да им се помогне. Всички вие знаете, че имаме около сто милиона ученици. Кой знае колко проблеми са имали, много по-сериозни от този и при все това решени. Още повече, че това, за което говорите във въпроса си, не е задължително да е проблем на Помощния дух. Всъщност не знаете действителните ситуации на другите хора. Затова казах, че ако искате да се самоусъвършенствате истински, трябва наистина да забравите за това и да не се тревожите за нищо. И все пак, това е трудно постижимо, защото всички неща имат кармични причини зад себе си и не са случайни. Може би той и други преди са си дължали услуги или са изпитвали враждебност помежду си. Затова трябва истински да се разглеждате като самоусъвършенстващи се. Може въпреки всичко да се натъкнете на такива трудности и е възможно те да продължат известно време. Искам да видя как човекът се справя с тях и дали е непоколебим. Ако вече не ви е грижа за това, ако сте станали твърди и наистина поддържате състоянието на съзнанието на един практикуващ, те може да изчезнат, преди дори да сте го осъзнали. Това може да е било регулирано за вас. Така че самоусъвършенстването е изключително сериозен въпрос. То определено не е детска игра. Изобщо не е както в обикновеното човешко общество, където плащате, за да може някой да разреши нещо за вас. Това не са неща, които могат да се купят с пари.

Практикуващ: Дали онези, които са изгубени сред обикновените хора, но все още имат добра природна основа, ще имат възможността да започнат отначало като човешки същества, след като истината бъде разкрита?

Учителят: Вие сте прекалено загрижен за това. То е бъдещ въпрос. Фа коригира Вселената, след като съзнателните ѝ същества са се отклонили от Фа на Вселената. Съществата, които не са годни за дадено ниво, ще паднат от него. И когато отново станат негодни, отново ще паднат на дори още по-ниски нива. Те продължават да падат и падат. Някои от тях ще паднат на по-ниски нива, докато други ще паднат до степента, при която ще станат човешки същества. Някои дори няма да са годни за хора. С други думи, всички съзнателни същества поставят себе си на различни позиции. Това е определено от истинското проявление на тяхното поведение и на собствените им сфери. Има стандарт, измерващ всяко поведение в днешния свят, или с други думи, човешките същества определят своите бъдещи позиции. Светът не може да продължава да запада така вечно. Някои същества може да бъдат елиминирани; някои ще се придвижат обратно нагоре чрез самоусъвършенстване; а някои може да станат човешки същества или нещо друго. С други думи, отношенията, които тези животи показват спрямо Дафа, определят техните позиции.

Практикуващ: Много пъти чувствам, че разбирам какво да направя, базирайки се на принципите. Но тъй като това не идва от истинската ми природа, не мога да трогна сърцата на другите.

Учителят: По време на самоусъвършенстването понякога не показвате интерес към неща, важни за обикновения човек или за светския живот. Но нашите ученици също имат обикновени мисли, така че понякога сте отегчени от нещата, за които говорят. Това може да се случи. Но ако откриете, че нямате интерес към изучаването на Фа, тогава това би било проблем. Ако това, което казвате в Дафа работата си, е в съгласие с Фа, ще трогнете сърцата на другите; ако то се отклонява от Фа, няма да можете.

Практикуващ: Западен практикуващ, който желае да изучава Дафа, в момента изучава Класиката на Жълтия император за вътрешно усъвършенстване по метода на китайската медицина, което е част от неговия учебен курс. Той иска да попита дали това ще му повлияе?

Учителят: То няма да има никакъв ефект. Защо е така? Защото в такива или подобни ситуации ние разглеждаме работата му като нещо обикновено. Каквото и да изучава, то не е нищо повече от уменията на обикновен човек. Ние имаме начини да се справяме с такива неща. Това няма да му повлияе.

Практикуващ: Възможно ли е да се отвори Големият небесен кръг, когато все още имам проблеми с изпълнението на позиция „двоен лотос“?

Учителят: Вие питате дали Големият небесен кръг може да бъде отворен, когато все още чувствате много болка при изпълнението на двойната лотосова позиция, нали така? Това ли имате предвид? За самоусъвършенстването на човек няма фиксирана, единна подредба. Когато се самоусъвършенствате, независимо как може да страдате, не може да го разглеждате като нещо, което се случва във вакуум. Болката, която чувствате, е доказателство за елиминирането на карма и тялото ви претърпява промени, докато правите упражнението. Тези неща вървят ръка за ръка. Но може да кажете, че понякога разтягате краката си или ги кръстосвате, без да правите упражнението. Тъй като сте самоусъвършенстващ се, ще ви се предоставят всички възможности за подобрение.

Практикуващ: Ако някой ден стана нечий обект за вреда, как би трябвало да изучавам Фа?

Учителят: Просто продължете да практикувате непоколебимо Дафа, независимо от обстоятелствата. Защо да мислите за това, че ви е била нанесена вреда от другите? Като самоусъвършенстващ се, ако внимателно анализирате какво се случва около вас в момента на случката или след това, ще откриете, че за нея има причина.

Практикуващ: Какво означава многократното преминаване отвъд самоусъвършенстването по Фа в Трите свята?

Учителят: Имате предвид нееднократното самоусъвършенстване, нали така? Това действително се случва. Трябва да се самоусъвършенствате чак докато достигнете сферата, в която трябва да постигнете Съвършенство. Боговете в небесата няма да създадат трудности за вас, така че трябва да се самоусъвършенствате сред човешките същества. Ако трябва да бъдат достигнати много високи нива, човекът незабавно ще се върне обратно след завършване на един курс на самоусъвършенстване и ще започне отначало, повтаряйки процеса, докато достигне стандарта, който се предполага да достигне. Вашият Гонг там горе нараства и прави пробиви през нивата, докато се самоусъвършенствате сред човешките същества. Ето какво означава това. Има такива случаи, но не всички сте такива.

Практикуващ: Някои ученици обръщат специално внимание на кръга, растящ на челата им. Има ли това нещо общо с многократното преминаване отвъд самоусъвършенстването по Фа в Трите свята?

Учителят: Случаят не е такъв. В действителност през процеса на самоусъвършенстване трансформацията на тялото ви варира от ниво до ниво и всички те са различни. Ако можехте да видите образа на собственото си самоусъвършенстване, първоначално щяхте да сте изумени, а след това съзнанието ви вече не би могло да го понесе. Човешките същества не биха могли да понесат да съзрат величествената и великолепна гледка на Богове и Буди, сложното състояние, което не може да се опише с човешки език, и конкретното проявление на състоянията на външния вид на различни нива. Казвам ви, че всяко ниво има своя форма на проявление и че промените се случват навсякъде около вас, от глава до пети, включително и полето, обгръщащо тялото ви. Така че, когато някои хора правят бързи пробиви и бърз напредък в нивата, промените се случват всеки ден. Може да сте виждали изображението на Буда, в което той има четири глави и после има още три глави над четирите; нещо повече, има две глави над трите, последвани от още една глава на върха. С формата на натрупани един над друг Архати. Това също е истински образ на Буди, проявяващ се на различни нива. Те са тържествени и прекрасни, отвъд въображението на човешкото съзнание.

Практикуващ: Разбирам, че самоусъвършенстването изисква понасянето на трудности, но аз обичам живота, надявам се на хубави неща и искам да се справям добре с работата си. Привързаност ли е това?

Учителят: Тези неща не се смятат за привързаност по време на вашето самоусъвършенстване. Не съм казвал, че трябва да се откажете от щастливия си живот и стремежите си и да не се справяте добре на работа. Напротив – помолил съм ви да се справяте добре в работата си. Можете ли да сте добър човек, без да вършите добре работата си? Вие сте истински самоусъвършенстващ се само ако бъдете добър човек, където и да се намирате. Така че просто ви казвам, че в хода на самоусъвършенстването ви е необходимо да четете книгите повече, да изучавате Фа повече; необходимо е да се самоусъвършенствате и да сте стриктни към себе си, когато преминавате през изпитания и се натъквате на проблеми. Трябва да търсите в себе си, когато се натъквате на разногласия. Докато възприемате този подход, сферата ви постепенно ще бъде повишена. Колкото до въпроса, който повдигнахте, ще имате нов поглед и ново разбиране. Но това няма да дойде от умишленото ви желание да мислите различно. Този тип повишаване и ново разбиране ще се появи по естествен начин, докато се самоусъвършенствате.

Практикуващ: Аз съм Ваш десетгодишен ученик. Докато правя упражненията, краката ми постоянно се движат. Щом започна да го контролирам, движението спира.

Учителят: Тази ситуация е временна. Тъй като сте дете, няма да изпитате мъчителната болка по време на медитация, както е при възрастните. Но ще проявите състояние на елиминиране на карма. То може да не бъде толкова болезнено, но все пак е проявление на състояние. След време би трябвало да се оправи.

Практикуващ: Говорейки за представата за свръх-материята, Учителят каза, че тя е по-материална от това наше измерение.

Учителят: Отново проявявате интерес към тези неща. Учителят не изнася лекция по физика. Споменавам структурата на Вселената само когато това има някаква връзка с текущото състояние, до което сте се издигнали, така че не се привързвайте към това. Сега не е моментът да ви разкажа всичко за структурата на Вселената и да ви го излея цялото. Освен това Вселената е много сложна и не може да бъде описана с човешки език. Когато преподавах Фа в Швейцария, описах Вселената. Докато говорех за това, открих, че е трудно да го обясня ясно. Когато работех по книгата, направих внимателни ревизии. Ако четете книгата, може да сте по-наясно по този въпрос. Всъщност ето докъде успях да стигна в говоренето за това, тъй като нямаше думи, които да го опишат по-ясно. Също така, в минутата, в която го опишете на езика на обикновените хора, няма да се получи съвсем както трябва.

Практикуващ: Постоянно чувам музиката на Фалун Гонг. Понякога я чувам и в съня си.

Учителят: Това е хубаво нещо. Това е музика на Дафа, така че във вашето самоусъвършенстване ви е показала една страна от Фа; музиката също съдържа по-дълбоки значения на Фа.

Практикуващ: На Фа-конференцията в Калифорния в началото на годината Учителят спомена „Голямата четворка“. Бихте ли казал нещо повече за нея?

Учителят: В действителност „Голямата четворка“ е била дискутирана за пръв път от Буда Шакямуни. Тя е земя, вода, огън и вятър. Тя е проявление на причината за съществуването на Вселената на това ниво, и все пак това не е крайната причина. Така че за вас е просто като вселена. Когато видите цялата вселена, мислите, че това е Вселената, но то е само сферата на една малка вселена. Има безбройни вселени, подобни на тази, и те са навсякъде в една по-голяма Вселена. Точно както молекулите, които се разпростират по цялото това измерение, и както всичко тук е съставено от молекули. Това е същата концепция. То е форма на вселена, проявена в определена сфера. И в тази сфера има Фа, който е проявление на Дафа в тази сфера. Ако на определено ниво няма съответствие с критериите на Фа, то цялата система, намираща се по-ниско от това ниво, вече ще е негодна. И така, установих, че „Голямата четворка“ е западнала, и изглеждаше, че тя ще се срине поради това, че се е отклонила от Фа през дългия ход на времето. Това обаче беше ситуацията, преди всичко да бъде обновено.

Практикуващ: Животите не се увеличават и не намаляват по брой. Те съществуват на определени нива от небесното тяло на Вселената...?

Учителят: Животите не се увеличават, нито намаляват по брой, това е сигурно. Ако даден живот е унищожен в определена сфера, на подобно ниво ще бъде създаден нов живот. Всъщност в историята на Земята не е имало нито един човек по-малко или повече. Но говорейки за това днес, никой няма да го повярва. Китай все още насърчава семейното планиране; тъй като това засяга много въпроси от политиката в Китай, няма да говорим за тези неща. Днес на Запад населението е малко. Може би те са се преродили там [в Китай], за да получат Фа. (Аплодисменти)

Всъщност в наши дни, без значение какъв сте – европеец, американец, африканец, австралиец, азиатец – в действителност може и да не сте наистина жълт, бял и така нататък. Така че има много хора от бялата раса в САЩ, които са преродени чернокожи или индианци. Някои чернокожи са преродени хора от бялата раса. Ето защо има много от бялата раса, които защитават интересите на чернокожите.

Практикуващ: Учителят казва, че човешките представи биха могли да контролират живота на човек. Ако той не ги промени, те ще продължават да доминират.

Учителят: Това е вярно. Веднъж казах следното: казах, че когато човек от Запада получи Фа, ако му го обясните, изхождайки от принципите, той ще види: „О, разбирам. Това е истината.“ С други думи, принципите ще пробият през придобитите след раждането му представи. Външната обвивка, която крие истината и му пречи да я види, е разбита. Китайците обаче са различни – те имат древни представи. За пет- или шестхилядолетната цивилизация, от различни философски творби и трактати чак до днешните различни учения, преди тези философски трактати все още имало различни вярвания и всичко това сформирало представи за различните неща. Тези неща, които са се формирали живот след живот, са складирани в цялото ви същество. То не умира, докато това ваше физическо тяло е като дреха – сменяте го живот след живот. Състоянията на съзнанието и впечатленията, наследени от всеки един предишен живот, ще се проявяват [в настоящата ви същност]. Те, разбира се, не са лесно доловими от обикновения човек.

Освен това, китайската култура е дълбока; тя съдържа неща от много поколения. Това означава, че китайците са преживели много неща и поради това е трудно да се пробие през техните представи. Щом им кажете истината, те я разбират: „О, значи ето как е. Но защо е така?“ Тогава им казвате, че това е така поради еди-кое си. Отвръщат: „О, разбирам“. Но не след дълго отново се чудят: „Тогава защо еди-кое си е причината това да е така?“ Трябва да пробиете през всеки един слой чак до дъното, преди да го разберат и да нямат по-нататъшни въпроси. Така че понякога откривам, че хората от нациите с по-дълбоки култури са умни, след като са преживели толкова много. Но ако искате да разберат истината, тези неща ще изиграят негативна роля. Белите хора в западното общество, например, имат несложни съзнания, защото тяхната култура няма такива дълбоки значения, и така те нямат толкова много пречки. Щом осъзнаят, че това е истината, те я разбират.

Практикуващ: „Лун Ю“(3) от Конфуций често се появява в съзнанието ми. Опитвам се да му се противопоставя. Правилно ли постъпвам?

Учителят: Тъй като сте самоусъвършенстващ се, правите правилното нещо. Конфуций е говорил само за принципите на това, да сте човешко същество. Всъщност конфуцианското учение има много силно влияние върху съзнанията на китайците. Но може би всичко се обновява. Това, в крайна сметка, са човешки принципи, така че за самоусъвършенстването ви е добре да ги елиминирате; това, което ще получите, са най-чистите и по-висши принципи. Без значение колко добро е това учение, то е нещо човешко. Това имам предвид. Ако се намесва в самоусъвършенстването ви, ако постоянно изниква в съзнанието ви и влияе на самоусъвършенстването ви, тогава би трябвало да му се противопоставите и да го отхвърлите. Не ви казвам да отхвърлите определена школа на мисълта – казвам на самоусъвършенстващите се как да се самоусъвършенстват. Повечето от вас, седящи тук, се самоусъвършенстват, така че аз преподавам Фа на моите ученици, а не на обикновени хора. Би трябвало да разбирате разликата.

Практикуващ: Съпругът ми е Чигонг майстор от друга школа. Всеки път, когато елиминирам карма, той иска да ме лекува със своите методи.

Учителят: Всички вие знаете, че това, на което отдавам значение, е вашето съзнание. Кажете му: „Аз твърдо практикувам Дафа и не приемам твоите неща. Можем да бъдем съпруг и съпруга, но самоусъвършенстването е сериозно нещо.“ Не можете да избягате от това, което той ви налага, тъй като ръцете му са силни и имат повече сила. Така че няма как да се съпротивлявате на това, което той иска да направи. Но ако сте непоколебими в съзнанието си, мисля, че нещата ще се променят. Също така, ако той настоява да ви лекува, това няма да има никакъв ефект. Учителят се грижи за вас. Това е много лесно да се блокира, но той няма да го види.

Практикуващ: Когато в съзнанието има разсейващи мисли по време на упражненията, това може ли да доведе до несъзнателно практикуване по лош път?

Учителят: Да имате съзнание, изпълнено с разсейващи мисли, е нещо, което ще се случи на всеки един от вас, докато се самоусъвършенствате. То обаче няма да ви засегне. Когато говорех относно нещата, които биха могли да доведат до това, да практикувате по лош, зъл път, говорех за вашето умишлено добавяне в съзнанието ви на неща от други пътища за самоусъвършенстване по време на вашата практика; или когато сте контролирани от друго съзнание. С изключение на това, нещата, които нямат нищо общо с вашето самоусъвършенстване, няма да формират нищо, но вие би трябвало да елиминирате разсейващите си мисли.

Практикуващ: Дали по време на медитация чувството, че седя в черупка на яйце, се усеща едва след като краката вече не ме болят?

Учителят: Не става непременно по този начин. Ако можете да медитирате само половин час и не чувствате болка в рамките на този половин час, тогава то може да се появи през този период. Когато някой ден съзнанието ви може да достигне това ниво на покой и можете да се отпуснете до тази степен, може да навлезете в това състояние. То може и да не продължи дълго. Може да продължи само за няколко секунди или за няколко минути и след това да излезете от покоя. Може да стане по този начин.

Практикуващ: В много случаи съм се отклонявал от Джън-Шан-Жен несъзнателно. Много от привързаностите дълбоко в мен са покрити от тези на повърхността.

Учителят: Няма значение. Не се притеснявайте. Стига да постоянствате в самоусъвършенстването, да сте в състояние да елиминирате съзнателно тези неща, да можете да осъзнаете лошите мисли и да ги елиминирате, вие сте в процеса на вашето самоусъвършенстване. Единственият проблем може да бъде, че все още се придържате към привързаности и не желаете да се освободите от тях. С изключение на това, нищо друго не може да ви причини този или онзи проблем. Това е така, защото все още се самоусъвършенствате и наистина се пречиствате.

Практикуващ: Ще бъдат ли разкрити всички мои привързаности?

Учителят: Разбира се. Със сигурност ще ви разкрия всички тях. Въпросът е дали ще бъдете в състояние да ги преодолеете, когато му дойде времето. Когато те се проявят и откриете привързаностите, които не би трябвало да са там, и сте наясно, че това са привързаности, които не би трябвало да присъстват, не би следвало да ги прикривате и трябва да се освободите от тях. Винаги когато има разногласие, се опитвам да ви кажа, че ваша привързаност е била разкрита. И все пак често вие не гледате в себе си за недостатъци и вместо това гледате колко зле са се отнесли с вас другите, каква несправедливост са извършили и колко несъвместими са със собствените ви мнения и мисли. Ще видите своите привързаности, ако успеете да търсите в себе си.

Практикуващ: Дали нивата на животите ще бъдат отново разкрити, след като човешките същества на бъдещето възстановят нравствения стандарт?

Учителят: Животите в небесните тела от различни нива имат различни способности. Нивата на човешките същества са определени от степента на добротата спрямо злостта, както и от количеството добродетел спрямо кармата, която притежават. На Земята човешките същества са над всички животни и растения. Забелязал съм също и един проблем: има много китайци – и особено китайците, живеещи извън континентален Китай – които имат много силни семейни и родствени връзки, по-силни от тези към Фа. Смятам, че това определено е голяма пречка за тяхното получаване на Фа. И все пак, по време на действителния процес на самоусъвършенстване много от тях са преодолели тази пречка. Но съм установил, че това е огромна пречка. Човекът не е смятан за човек, ако не следва стандартите за такъв. Защо не смятаме маймуните за хора? Защото хората имат стандартите за хора и поведението, мисленето и нравствените ценности на хората. Ето защо те са смятани за хора. И все пак, това не работи, ако изпаднете в крайност.

Практикуващ: Вярно ли е, че човешката история обхваща само тези 7 милиарда животи, които се прераждат помежду си?

Учителят: Може би е така. Всички вие сте заинтересовани от тази тема... Факт е, че в историята никога не е имало общество като сегашното. Може би сте чели във вестниците статията на един човек относно това, което говоря по въпроса за извънземните – той го беше намерил за смешно. Помислете всички: никога в историята не е имало човешка раса като тази, но в историята е имало периоди, когато технологията на човечеството е била по-напреднала – далеч, далеч по-напреднала, отколкото е днес. Хората в днешно време не могат да построят Луна и да я поставят на небето, но в историята на човешкия род хората са били в състояние да го направят. Но науката, развита от днешната човешка раса, и настоящите условия на днешния ден не са единственият път в цялостния процес на развитие на човечеството. Има различни пътища на развитие. Науката на днешната човешка раса всъщност е била привнесена от извънземни. Някои хора изследват извънземните и събират техните така наречени „сигнали“. В интерес на истината, те са точно около вас, само че не комуникират с вас. Също така, те правят това, което възнамеряват да направят, по много систематичен начин.

Помислете всички: онзи ден всички вие ме разбрахте, когато споменах, че науката е религия. Религиите имат своите основатели и свещеници, докато в науките също има различни титли – ректор, доктор, магистър, бакалавър, професор, асистент и така нататък. И нещо повече, това е перфектна форма на религия – такава, която съществува навсякъде и която е много систематична. Хората вярват в нея повече, отколкото в която и да било религия, и тази вяра е възникнала неусетно. Ако не я изучавате добре, ще бъдете отхвърлени от това общество – няма да си намерите работа или да имате добро бъдеще. Всеки знае, че обикновената религия прави така, че да повярвате в нея в душата си, и после ви позволява да видите, чуете и почувствате действителното, реално съществуване на Боговете. За разлика от нея, религията на науката прави така, че да видите нещата и да напредвате на материална база, така че след това да сте зависими от нея в съзнанието си. Тя възприема обратния подход.

Но аз не съм против науката, защото и тя е продукт на Вселената. Само ви казвам какво представлява. Науката не е научна и е донесла на човечеството многобройни бедствия, които никога няма да бъдат коригирани. Всички знаете за замърсяването на въздуха. Въздухът, замърсен от индустриите, никога не може да бъде възстановен до най-чистото си състояние. Индустриите са замърсили и водата и независимо колко добри са вашите методи, никога не можете да я възстановите до най-чистото ѝ състояние. Човешките същества дишат този въздух и пият тази вода. Ако това продължава така, човешката раса (без да включваме Дафа практикуващите) ще бъде деформирана. Структурата на крайниците им ще бъде деформирана и ще става все по-зле и по-зле. Това е катастрофа, предизвикана в материалната сфера. В духовната сфера, докато все още не е достигнала определен етап, науката ще твърди, че сте суеверни и ненаучни, и ще ви удря с тоягата си, ако говорите за неща, които тя все още не е признала, или ако говорите за съществуването на Богове или за факта, че доброто се възнаграждава, а злото се наказва. До какво довежда този удар? Той е унищожил вярата на човека в божественото и концепциите, които поддържат нравствените ценности на човешките същества. А когато тези неща са унищожени, нравствените стандарти, които поддържат човешката раса, са напълно унищожени. Така в наши дни няма лошо нещо, което хората да се страхуват да направят. Не е ли всичко това причинено от една наука, която всъщност не е толкова напреднала?

Само ви казвам истината. Не казвам, че съм против науката. Единствено поради прекомерната сляпа вяра на хората в нея тя е изложила човешкия род на опасност. И нещо повече – тази наука е била донесена тук от извънземни. Каква тогава е тяхната цел? Те систематично са давали на човешката раса предмети като математика, физика и химия. Тогава желаната от тях мисловна рамка се е формирала в тялото и съзнанието ви. В наши дни производството и оръдията на труда, формите на работа, ежедневните потребности, както и начините на живот, предоставени от науката, са оформили начините на мислене на човека и цялото му поведение. Това напълно е формирало начина на мислене, съставляващ изкривения съвременен човек. В днешно време почти всички са така. Всички те имат мисли, оформени от извънземните, и никой не е способен да се откъсне от това, защото всичко, на което попадате, е предоставено от съвременната наука. Тя се възползва от всяка една възможност, така че всяка част от живота ви да е неразделна от нея.

Така в съзнанието ви са се формирали начини на мислене и представи за материалната среда, от която се състои външния свят, предоставени от съвременната наука. От това се състои и мисленето ви, което също е изградено от един слой частици. Вашето поведение се диктува от съзнанието ви. Следователно нещата, които управлявате, превозните средства, които карате – всички неща, които правите – всички те са предоставени от науката. По този начин слой от частици е бил формиран в човешките тяло и съзнание. Науката, която е донесена на човешките същества от извънземните, е формирала слой от частици, принадлежащи на тяхната наука. Именно това е систематичната аранжировка на извънземните, за да могат да придобият телата на човешките същества.

По този начин, както може би знаете, науката се възползва от желанията на хората, а техните желания ги карат да напредват, както го и правят. Всеки път, когато някой изрази съмнение спрямо съвременната наука, това често води до противопоставяне от страна на учените. Хората не осъзнават, че този вид нетолерантност към задаването на въпроси е сам по себе си резултат от науката. Трябва да е ясно, че нетолерантността на тези „учени“ произтича от тяхната емоция, а не от здрав разум. Мога да кажа, че след достигането на този етап нещата, измислени и създадени от учените, в действителност не са творения на човешките същества. Чие творение са тогава? Те са създадени от структурата, която се контролира от извънземни и която се е формирала в човешкия мозък. И тази структура е именно нещо строго контролирано от извънземните. Те ще ви дадат вдъхновение и вие ще изобретите нещо. Те са започнали да завземат човешкия род по систематичен начин.

Щом това се случи, както знаете, желанията на хората започват да водят човешкото развитие. Първоначално хората искаха да произвеждат роботи, но сега не са само роботите. Те искат да създават човешки същества – да клонират човешки същества. Ако човешки същества наистина бъдат създадени чрез клониране, помислете... Човешките същества са управлявани от Богове. Когато един човек се роди, ако той няма Първичен дух, е само труп. Защо човек може да умре, когато няма проблеми с физическото си тяло? Как може да умре внезапно? Причината е, че Първичният му дух си е заминал. Без този Първичен дух, това е просто парче плът. С Първичния си дух, човек е жив. Човешкото тяло е като дреха – когато е носено от човешко същество, то е живо; ако не е носено, е мъртво. Помислете тогава, какво ще се случи, ако Боговете не вложат Първичен дух в клонирано същество поради това, че то е било създадено от хората и Боговете със сигурност не го признават? Извънземно същество ще запълни вакуума, като сложи себе си за Първичния дух на този човек. Така че тогава то ще има човешко тяло и ще живее в човешкото същество. Ще има все повече същества от този тип. И поради желанията си хората ще бъдат подтиквани да ги създават непрекъснато. Ще бъдат създавани още и още такива. Тези същества ще се превърнат в мнозинството, ще станат членове на човешката раса и ще бъдат по-умни от човека. Съзнанията на човешките същества вече съдържат един слой от техните частици и са контролирани от тях. Така че на определен етап те ще формулират закони, които вече няма да позволяват на човешките същества да раждат. Всички [същества] ще трябва да бъдат клонирани. И ето кога те ще завладеят Земята в широк мащаб. На повърхността ще изглеждат като човешки същества, но няма да са такива; ще са извънземни животи. Помислете тогава – аз по никакъв начин не говоря небивалици на хората! (Аплодисменти)

Разбира се, хората са напълно безпомощни в лицето на сегашните обстоятелства. Те не могат да се откъснат от всичко, което им е дадено от науката, защото тази наука се управлява от извънземни, а вие дори не можете да ги откриете. Хората искат да осъществят контакт с извънземните, но почти всичко, което имат днес, е изобретено от тях. Човешките същества мислят, че извънземните не искат да се свържат с тях, но в действителност вие сте свързани с извънземните животи през цялото време. Има ли наистина нужда да ги търсите? Така че хората са безпомощни в лицето на всичко това. Те не могат да си го изяснят. Ето кое виждам като един от най-големите проблеми на настоящата човешка раса и сега съм разказал на хората за това и съм ги уведомил.

Казах, че не искам да се противопоставям на така наречената наука, но съм видял истинската ситуация на човешката раса. Тъй като ви предлагам спасение в тази среда, трябва да живея в това място, да се возя в кола и да летя със самолет. Науката и извънземните също са продукти на Вселената. Но развитието на човешката раса винаги има свое начало и стига до своя край – това е закон. Всичко, което направих, бе да ви кажа за днешните явления, за да могат моите ученици да разберат Вселената в хода на самоусъвършенстването си. Ако навляза в подробности, много обикновени хора няма да ги повярват, така че няма да говоря за тях. В действителност развитието на компютъра е нещо ужасяващо за човека. Може да се самоунищожите, без дори да знаете как сте били унищожени. В наши дни хората съхраняват данни и после анализират резултатите чрез компютри. С по-нататъшното развитие те може да използват компютрите за вземане на решения и това би било сигнал за начало на подчинението на човешките същества пред компютрите. След това компютрите ще започнат да командват хората изцяло. Ще стават все по-интелигентни и човешките същества ще разчитат на компютрите все повече, докато накрая станат напълно контролирани от тях. Ето как желанията на човека ще бъдат използвани за унищожението на човешката раса.

Практикуващ: Статиите, написани от Учителя, обикновено се отнасят до определени обстоятелства. Отразява ли се това на разбирането на Фа, което имат учениците отвъд океана?

Учителят: Не, няма да се отрази. Едно и също е. Моите „Есенции за усърден напредък“имат за цел основно да решават непрекъснато проблемите, възникващи в хода на самоусъвършенстването ви. Що се отнася до това, как да се самоусъвършенствате, можете просто да се придържате към „Джуан Фалун“.Не би трябвало да има никакъв проблем.

Практикуващ: По време на групово изучаване като че ли бях напът да проумея нещо на определен етап от четенето ни. Когато го разбрах напълно, бяха прочетени няколко параграфа.

Учителят: Това няма значение. Целта на изучаването на Фа е да го разберете. Разбирането на Фа е най-важното нещо. Когато го четете, трябва да знаете смисъла на думите, които прочитате. Най-малкото трябва да разбирате повърхностното значение. Ако кажете: „Забравям това, което току-що съм прочел“, не се безпокойте. Това не е проблем. Просто продължавайте да четете. Но ако кажете: „Не зная дори думите, които прочитам, и просто продължавам да чета и чета, шепнейки с уста и с отворени очи, но съзнанието ми е другаде“, тогава това не работи и няма да постигнете целта на самоусъвършенстването.

Практикуващ: Защо будистката школа обръща специално внимание на предопределените връзки?

Учителят: В действителност всички обръщат специално внимание на предопределената връзка. Има много истини за Вселената, които не мога да ви кажа, защото включват Богове, а не искам да мислите за Боговете с човешко съзнание. Човешките същества смятат, че могат да отидат в небесни райове, стига да се самоусъвършенстват в религии. Те си мислят: „Докато го почитам и следвам ученията му, той ще се грижи за мен.“ Всъщност изобщо не разбирате. В миналото самоусъвършенстването нагоре било изключително трудно. Ако се случело да пропаднете надолу, изобщо не можели да ви позволят да се изкачите обратно. Просто не ви се позволявало да се завърнете обратно горе, защото смятали, че не сте чисти колкото тях и че бихте ги замърсили, независимо как се усъвършенствате. Но днес това се е променило. Всички знаете, че от самия първоизточник ние не само сме станали по-добри, но и ще надминем всичко от миналото, достигайки състояние, което минава отвъд най-добрия исторически период на Вселената. (Аплодисменти)

Практикуващ: Много ученици не са имали усещането за Фа отвъд Трите свята. Имат ли достатъчно време да постигнат Съвършенство?

Учителят: Тъй като сте получили Фа, всичко, което трябва да направите, е да се самоусъвършенствате, без да се тревожите. Не бих предложил спасение, ако нямаше достатъчно време. Всъщност най-голямото ми опасение не е времето, а дали можете да се самоусъвършенствате в Дафа чак до края. Колкото до това усещане, някои от вас са достигнали доста високо ниво, но не сте усетили нищо. Наистина не можете да съдите за нивото на човек по физическите усещания. Какво струва това усещане? На някои хора умишлено не им е позволено да усещат неща, защото са от високи нива. Ако усетят дори и малко, това донякъде би нарушило правилото за илюзия и просветляване и тогава те може никога да не се завърнат на първоначалните си места. Това е така, защото те трябва да се придържат към високи стандарти. Другите могат да виждат разни неща и все пак да се завърнат, докато на тези хора не им е позволено нито да виждат, нито да имат физически усещания. Дори и малкото би ги възпрепятствало да се завърнат на първоначалните си места. Нима принципът не е такъв?

Практикуващ: Четейки книгата на Учителя „Хон Ин“, бях толкова развълнуван от внушителното величие на уважавания ни Учител, че от очите ми потекоха сълзи. Силно почувствах огромното състрадание, което не може да се опише с думи. (Аплодисменти) Ако не мога да се отплатя на Учителя, ще съжалявам за това вечно.

Учителят: Всъщност няма за какво да съжалявате. Не беше лесно да получите Фа. Всичко, което знаете, е, че привидно случайно някой ви е разказал за Фа и така сте го получили. Истината е, че това е било нещо, скрито дълбоко в сърцето ви, като електрически щепсел. В момента, в който бъде свързан, веднага протича електричество. Но за някои хора този щепсел вече не работи, тъй като е покрит с прах и мръсотия. Макар че щепселът е включен, няма електричество. В миналото много хора са загубили живота си, за да могат да получат Фа. Те са се самоусъвършенствали в миналото и са преминали много изпитания в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Ако децата не се заемат със самоусъвършенстване, какво ще стане с тях, когато родителите им постигнат Съвършенство?

Учителят: Не мога да кажа, че сте привързан към това, предвид текущата ви ситуация; това е настоящата ви сфера. Но ако помислите за това от позицията на по-високо ниво, то е привързаност. Вие дори не знаете дали можете да постигнете Съвършенство – защо имате толкова много ненужни притеснения?

Мислили ли сте за следното: как може, когато се самоусъвършенствате до Съвършенство, просто да си измиете ръцете и да си тръгнете от всички дългове, които сте дължали живот след живот, от всички услуги, които сте получили, и от всички стари сметки, които сте натрупали? Това, което сте платили, са само дълговете, засягащи емоции и чувства; не сте изплатили материалната част от дълговете. Как тогава бихте могли да постигнете Съвършенство? Аз ще ги уредя и ще направя за вас много неща. Просто помислете: всички ваши услуги и стари сметки трябва да бъдат разчистени. Но как? Първо, вашият рай не може да бъде оставен празен, ако сте способни да постигнете Съвършенство. Не говорят ли Будите за спасение на всички съзнателни същества? Във вашия рай ще има съзнателни същества. Много е възможно те да са животи, които някога сте отнели, към които сте имали дългове или с които сте били близки приятели. И двата вида кармични връзки – услугите и старите сметки – трябва да бъдат разчистени за вас. Така че много същества може да станат съзнателни същества в рая ви.

Всички услуги и стари сметки от миналото трябва да бъдат уредени за вас, така че не би ли трябвало да бъде положена грижа и за настоящите ви кармични връзки? Начинът, по който много от вас, дами, се държите със своите деца... това наистина се отразява на вашето самоусъвършенстване. Откажете се от привързаността и се самоусъвършенствайте. В действителност, независимо колко ви е трудно да се освободите от чувствата си към някого, трябва [да го постигнете] до момента, в който животът ви приключи. Някои от вас може и да нямат толкова много години живот и някой ден, не след дълго, може да си отидат. Тогава така или иначе трябва да се откажете от това. Ако можете да се самоусъвършенствате до постигане на Съвършенство, тогава вашият Учител знае кого искате да спасите. Но не може да приемате това като привързаност и да се привързвате към това по различен начин.

Практикуващ: Някой, който се справя доста добре в самоусъвършенстването, веднъж каза следното: „Да имаш намерение също е част от това, да си без намерение.“ Чувствам се малко объркан.

Учителят: Не е ли това намеса? Не мислете за това, ако не е нещо от Фа, което съм казал. Дори ако е казано от практикуващ, който се самоусъвършенства в Дафа, може да е нещо, което той е разбрал в свои различни състояния и в различни сфери. То може да бъде правилно или погрешно. Не се притеснявайте за това и правете така, както съм ви учил. Фокусирайте съзнанието си върху Фа и не се привързвайте към това, което казват другите.

Всеки трябва да е наясно, че преподаването на Фа и предлагането на спасение на човешките същества не са в контекста на намерение или липса на намерение. Това не може да бъде разбрано от едно обикновено същество. Освен това нещата, които се извършват, не се проявяват тук, сред човешките същества. Преди съм ви казвал, че райовете на Будите са изключително богати и разнообразни. Те са дори още по-величествени – в противен случай кой би искал да отиде там? Не е както хората са си представяли. В очите на Будите, Даосите и Боговете много неща, които правят човешките същества, са препятствия, които сериозно им пречат да отидат в райовете на Будите. Така че всички тези неща са привързаности към намерението. Но предлагането на спасение на човешките същества е различен въпрос. Също така мога да ви кажа, че спасението на човешките същества не е единственото, което правя. То е само част от това, което искам да направя, така че има и други причини. Ще илюстрирам идеята. Да кажем, че Вселената със сигурност ще рухне. Един Бог е способен да спре това, но не прави нищо по въпроса. Бихте ли казали, че той „има намерение“, ако се намеси, и че е „без намерение“, ако не го направи? Обяснявам въпроси от много висока сфера с човешки език, но на една толкова висока сфера е различно. Човешката концепция за „без намерение“ не може да опише една по-висока сфера или сферата на Будите.

Практикуващ: Съществува неразривна връзка между мен и планината Тай и имам много въпроси в тази връзка. Може ли Учителят да ми помогне да разреша малка част от тази загадка?

Учителят: Не, аз мога да обяснявам на самоусъвършенстващите се само въпроси, свързани със самоусъвършенстването. Отговорен съм за вашето постигане на Съвършенство. Не можете да го постигнете, ако сте привързани към това, което сте преживели в хода на миналите си животи. Ако ви го обясня, това би ви направило още по-привързани.

Практикуващ: Понякога имам желание да бъда асистиращ или ръководител на асистиращ център. Дали това е силна привързаност и дали съм в състояние, при което имам намерение?

Учителят: Всъщност много от нашите асистенти не са избирани. Това, което се случва, е, че те са получили Фа и в регионите им е нямало други практикуващи, така че са събрали група хора да изучават и по естествен начин са станали ръководители на асистиращ център или асистиращи. Ръководителят на асистиращ център не е нещо уникално за нашия Дафа. Това е просто титла на обикновените хора. В миналото филиалите на Чигонг изследователския институт се наричаха „центрове“. Всички те се наричаха „асистиращи центрове“.

Хубаво е, че искате да направите нещо за другите, но не е добре, ако искате да го направите с цел да станете ръководител. Тук няма официални постове, нито пък заплащане. Няма нищо такова. Зная, че искате да направите нещо за другите. Можете да го правите винаги когато обстоятелствата позволяват. Без титла все още можете да правите неща за хората от ентусиазъм. Сега в много региони има голям брой хора, изучаващи Дафа. Това е резултат от многобройните дейности за разпространяване на Фа, извършени от нашите ученици.

Практикуващ: Докато сме тук и Ви слушаме да преподавате Фа, дали телата ни във всички други измерения правят същото?

Учителят: Не трансформирам ли тялото ви, започвайки от самия му първоизточник? Защо все още се тревожите за това? (Аплодисменти) В това измерение вие само слушате Фа и промените са незначителни. Но действителните промени се случват в други измерения.

Практикуващ: Всеки път, преди да присъствам на Фа-конференция, се сблъсквам с пречки и трудности. Дали те са предизвикани от собствената ми карма, или от нещо, което съм направил погрешно?

Учителят: Когато и да се натъкнете на проблеми, търсете в себе си. Премеждията не идват просто случайно. Те определено са с цел да се освободите от определени свои привързаности, така че да можете да се подобрите.

Практикуващ: Откакто започнах да изучавам Фа, чувствам, че нещата на обикновените хора може да се правят, а може и да не се правят. Как да определя дали все още имам привързаност към правенето на определени неща?

Учителят: Нека да ви го обясня по-нататък. Като се самоусъвършенствате сред обикновените хора, трябва да положите всички усилия, за да се самоусъвършенствате, придържайки се към порядките на обикновените хора. Това, което казах току-що, покрива обширна сфера: вашите храна, подслон и транспорт, както и работата и обучението ви – всичко е включено. Трябва да се самоусъвършенствате, докато се придържате към обикновените хора в максимална степен. Не следвайте примера на самоусъвършенстващите се от миналото. Щом се заемали със самоусъвършенстване, изглеждало, че прозирали през човешкия свят: „Ще напусна мирския свят.“ Аз ви наставлявам да се самоусъвършенствате сред обикновените хора. Също така ви казвам, че каквото и да правите, трябва да го правите дори по-добре от преди. Причината е, че в началото, когато Фа бе разпространен, бях взел под внимание как биха могли да се самоусъвършенстват днешните хора, които имат работа и натоварени графици. Така че определено няма да изостанете или да пропуснете нещо, когато използвате свободното си време, за да се самоусъвършенствате и да изучавате Фа. Привързаностите ви са това, което искам да премахна, а не материалните неща. Ако ставаше въпрос за последното, онези, които просят по улиците, щяха да са станали самоусъвършенстващи се на високи нива. Но случаят не е такъв. Това, което трябва да бъде премахнато, е човешкото мислене, привързаностите, които не искате да изоставите.

Казвал съм, че къщата ви може да е изградена от златни тухли, но да не ви е грижа за това, да не смятате парите за ценни колкото живота ви и да нямате силна алчност. Ако имате нещо такова – така да бъде, тъй като то присъства в живота ви и вас не ви е грижа. Ако можете да направите това – тоест, ако можете да се освободите от привързаността – тогава няма значение какво имате. Ако нямате привързаността, но хората се отнасят добре с вас и настояват да ви предложат началническа позиция, тогава я приемете. Няма значение. Ако бизнесът ви се разширява и разраства и печелите много пари – така да бъде. Няма значение. Можете да се самоусъвършенствате, без значение от коя социална класа сте. Не трябва да изпадате в крайности. В миналото имаше някои хора, които спряха да правят каквото и да било, щом получиха истинския Фа, и започнаха да се самоусъвършенстват. Това не е правилният начин за действие. Това, което съм ви преподал, е този тип метод за самоусъвършенстване, [който описвам]. Хората, които се самоусъвършенстват в Дафа, със сигурност ще имат привързаности на обикновен човек, преди да постигнат Съвършенство. И като такива те могат да изпълняват работа на обикновените хора и ще имат обикновена емоция до някаква степен.

Практикуващ: Осъзнал съм една вероятна привързаност, но не съм успял да се освободя от нея. Може ли тя да бъде отстранена от Гонг, както привързаността към месото?

Учителят: Защо не се освободите от нея сега, когато сте я идентифицирали? Разбира се, не можете да го направите за една нощ и това важи за всеки. Но ако редовно се въздържате и изисквате от себе си да се справяте дори по-добре, няма ли постепенно да го постигнете? Ако обаче кажете: „Учителят е казал, че можем да го направим постепенно, така че нека го правим малко по малко“, тогава не се придвижвате напред енергично и не сте отговорни към самоусъвършенстването си. Става въпрос изцяло за това, как се държите като практикуващ, докато се самоусъвършенствате. Мисля, че ако наистина се държите по този начин, всичко друго ще стане лесно разбираемо.

Практикуващ: По време на тази Фа-конференция някои практикуващи говориха за търсене на физически трудности, така че да се елиминира карма.

Учителят: Това е погрешно, неправилно е. Не можете да си търсите трудности и да планирате свой собствен начин на самоусъвършенстване и елиминиране на карма. Така не става. Правейки това, нарушавате системата за самоусъвършенстване, която съм подготвил за вас. Така че всичко, което трябва да правите, е да четете книгата, да четете Фа и да се самоусъвършенствате. Търсете в себе си, когато и да се натъкнете на проблеми. Да се справяте по-добре на работа и да сте по-добър ученик в училище е достатъчно. (Аплодисменти)

Практикуващ: Колкото повече се самоусъвършенствам, толкова по-силни изглежда стават обикновените ми човешки представи – до степента, че дори не зная дали съм самоусъвършенстващ се.

Учителят: Казвам ви, че ако в самоусъвършенстването можете да долавяте собствените си привързаности все по-ясно, това не е стъпка назад. То е стъпка напред. Един обикновен човек не може да долови такива неща, но вие можете да имате ясно усещане за тях. Наистина може да се каже, че сте се самоусъвършенствали много добре, но как така за момента някои от вашите привързаности са толкова трудни за елиминиране? Причината е, че методът на самоусъвършенстване, който съм определил за вас, прави невъзможно това, да се отърсите от привързаностите си наведнъж. Те са елиминирани на слоеве – намалявани са слой по слой. Ето защо ще имате някои обикновени привързаности, така че да можете да живеете сред обикновените хора, като се самоусъвършенствате и напредвате постепенно. В противен случай, без тези привързаности, не бихте могли да направите никакъв по-нататъшен прогрес, самоусъвършенстването ви би приключило и не бихте могли да останете сред обикновените хора. Така че това е методът за самоусъвършенстване в Дафа.

Практикуващ: Докато чета „Джуан Фалун”, се връщам назад да повтарям някои изречения, за да запаметя част от съдържанието, след като приключа с четенето на дадена лекция. Може ли да се прави това?

Учителят: Няма проблем, но мога да кажа на всички ви, че най-добрият начин е да я четете неспирно от край до край.

Практикуващ: Под дясното око няма подканал. Това има ли връзка с Фа?

Учителят: Това е формата на съществуване, която Фа е създал за живите същества на това ниво; то е и проявление на едно ниво. Ще се промени на едно много високо ниво. На това високо ниво окото внезапно може да прониква и да долавя много слоеве от измерения. То може да вижда неща от макроскопичното до микроскопичното. Може да види и съществуването на по-сложните живи същества, както и формите на съществуване на измерения. Живите същества от измерения на високи нива не извършват лоши неща, както правят хората, затова тази форма на око не би работила на това ниво. Така че очите действително се променят на всяко ниво. Не ви ли казах току-що, че човешките физически тела проявяват различни форми на всяко ниво? Промените могат да възникнат дори и в повърхностната форма на външния вид. На определено ниво, например, на цялото лице може да се появи око като това на водното конче – с безбройни очи в него. Това може да се случи. В процеса на самоусъвършенстване различните проявления на различните нива са много сложни. Не искам да ви казвам за тези неща; с други думи, не трябва да се привързвате към тях. Ако видехте онези неща на всяко ниво, щяхте да сте привързани към тях до края на живота си и в резултат на това нямаше да можете отново да се придвижите нагоре в самоусъвършенстването си. Щяхте да сте привързани към тях и да мислите за тях през цялото време – „Просто са прекрасни!“ Така че това не е позволено. Тук, на много ниско ниво в самоусъвършенстването, няма подканал, защото човешките същества имат склонност да използват това око, когато стрелят по другите с огнестрелно оръжие. Същият е и случаят при стрелбата с лък. Накратко, това око винаги се използва за извършването на лоши неща. Разбира се, има и други причини, така че то не може да бъде развито в Истинско око на мъдростта.

Практикуващ: Всеки път, когато изпълнявам седящата медитация, главата ми се люлее и кима.

Учителят: Това е напълно естествено явление. Много от вас знаят, че когато дойде моментът на отваряне на Небесния кръг, независимо от това дали е малък или голям Небесен кръг, докато формата на Небесния кръг е отворена, главата ще кима. Ако енергийният канал се завърти наобратно, главата ще се накланя назад. Когато енергийният канал се завърти напред, главата кима. Когато се завърти наобратно, главата се накланя назад. Енергийният поток кара главата да кима. Ако се отвори небесният кръг Маойоу, главата ще се полюшва. Когато енергията тласка на тази страна, главата ще се полюшва насам. Когато енергията тласка на онази страна, главата ще се полюшва натам. Но вие не трябва да следвате енергията и да поклащате главата си. Това би било привързаност, чувство на вълнение. Така че би трябвало да положите всички усилия да останете неподвижни. Нито един Буда или Дао не кима с глава, нали? Не мисля така. Това състояние ще се появи в началото, когато правите упражнението. Трябва да направите всичко възможно да не следвате движението му.

Практикуващ: Уместно ли е да препоръчам на един вестник кратка биография на Учителя?

Учителят: Не, не обичам да говоря за личните си неща и вие също не би трябвало да го правите. Тъй като хората искат да знаят кой съм, към „Джуан Фалун“ бе добавена моя семпла, кратка биография. Дори и това помолих да бъде премахнато. Това, което ви преподадох, е Фа и всички вие би трябвало просто да изучавате този Фа. Не се интересувайте от миналото ми. Просто изучавайте Фа и той ще ви доведе до постигане на Съвършенство. (Аплодисменти)

Практикуващ: Един ученик работи във фирма. Как да постъпи, ако началникът му го накара да излъже заради фирмата?

Учителят: Говорил съм по този конкретен въпрос. Каквото и да правите, трябва да се самоусъвършенствате. Това би трябвало да е лесно за разрешаване. Ако не можете да го избегнете напълно, тогава няма да се смята за ваша вина. Ако обаче сте истински самоусъвършенстващ се, това би трябвало постепенно да започне да се случва по-рядко. Също така можете да упражнявате трезва преценка, когато извършвате конкретната работа. Ще трябва да се справяте с конкретните обстоятелства сами. Не мога да ви кажа какво да правите при тези обстоятелства, или за вас няма да остане нищо, което да усъвършенствате.

Практикуващ: В пиратските копия на книгата изображението на Фалун е поставено над Вашата снимка. Има ли проблеми с тези книги?

Учителят: Пиратските книги са широко разпространени в днешно време. Вярно е, че моите Дафа книги говорят за по-висши принципи, но все пак положих всички усилия да говоря за тях от научна перспектива. В обществото има мръсни и порочни неща, порнографски неща – неща, които не биха могли да бъдат по-порнографски и които учат хората да извършват неправилни постъпки – напълно хаотични неща, и все пак тези книги е позволено да се издават. Нашата книга учи хората как да бъдат добри и все пак не е позволено да се издава. Какво не е наред с тази ситуация? Помислете, при сто милиона души, изучаващи Дафа, правителството би могло да има солидни финансови ползи от държавните данъци. Тъй като издаването на нашата книга не е позволено, преобладават пиратски копия. Разбира се, върху пиратските книги няма държавен данък, така че правителството не печели от тях. Някъде нещо е сбъркано.

Що се отнася до пиратските книги, ето какво мисля, че трябва да се направи. Тъй като не можем да намерим източника им, какво да направим? Не купувайте онези книги, чиито текст е бил набиран наново, защото те със сигурност ще имат правописни грешки. Всеки знае, че периодът за коректура на тази книга преди печат е изключително тежък; тъй като това е Фа, има демонична намеса. Мисловната карма на обикновените хора също създава проблеми, така че това е изключително трудно да се направи. Персоналът в печатницата не е от Дафа ученици, така че те не могат да го направят добре. Когато по едно време книгата бе публикувана от официалното издателство в Китай, коректурата беше направена от наши ученици. Затова пиратските книги обезателно ще имат грешки, с липсващи думи или дори с липсващи или несъответстващи страници. Така че не ги купувайте. Можете да купувате книги само ако те са изготвени с лазерно гравирана матрица, която е точно копие на нашата оригинална книга, тъй като в този случай съдържанието на Дафа не е променено.

Практикуващ: Учени са открили, че скоростта на разширение на Вселената, която е намалявала, внезапно се е увеличила и става все по-голяма. Те размишляват каква сила я тласка.

Учителят: Тази Вселена, известна на човешките същества чрез наблюдение с телескопи, също е нещо в измерението, изградено от повърхностния слой частици, който е съставен от молекули. Така че тя все още е в рамките на това измерение. Колкото до движението на тази Вселена, разбира се, всеки знае, че Земята обикаля около Слънцето и електроните обикалят ядрата; обектите се движат. В действителност обаче има дори и по-огромни форми на движение. Преди няколко години учените откриха, че Земята все едно диша – тя се разширява и свива. Нашата Земя е изградена от молекули. Тогава, от гледна точка на по-микроскопичните и по-малки състави от живи същества или на съставите от живи същества, живеещи вътре в Земята, не е ли Земята една Вселена? Не са ли молекулите, съставляващи Земята, небесни тела? Те също са един слой на Вселената. Тогава помислете, какво представлява движението им? Не е ли то същият тип явление, наблюдавано във Вселената от днешните учени? Колкото до внезапното увеличение и намаление на скоростта, за това си има други причини. Разбира се, казвал съм ви, че Фа-коригирането е преминало отвъд всички времена и измерения; в противен случай то никога не би могло да успее, дори да беше използван цял един живот.

Практикуващ: Понякога в съзнанието ми се появява мисълта, която съм имал, когато съм направил нещо лошо. Чувствам, че не съм истински достоен да практикувам Дафа.

Учителят: Не се отказвайте. Напротив, хубаво е, че можете да осъзнаете намесата от тези неща. С други думи, можете да доловите, че тези неща не сте вие. Докато ги възпирате и ги преодолявате, вие всъщност ги елиминирате. Ако не сте мислел за нищо и ви е хрумнала лоша мисъл, и е дошла сама, тогава това е било мисловна карма, която ви се намесва. Тя се е опитвала да ви попречи да практикувате, карайки ви да чувствате, че не заслужавате да практикувате; това се случва, защото всички обекти са живи. А именно, кармата е била сформирана в съзнанието ви, така че е имала пряка връзка с него и може да се проектира в него. Това ви кара да смятате, че това са ваши собствени мисли, но не са.

Практикуващ: Ние сме практикуващи от Австралия. Неправилно ли е, че сме дошли на тази Фа-конференция в Канада?

Учителят: В никакъв случай. Как може да е погрешно да дойдете, за да търсите Фа? Учителят се опасява единствено, че времето ви за истинско самоусъвършенстване е малко.

Практикуващ: Поглеждайки назад към преминатите от мен изпитания, открих, че съм ги преминал само повърхностно, а не истински, дълбоко в сърцето си.

Учителят: Това, че можете да го осъзнаете и да промените себе си напълно, да погледнете назад към изпитанията, през които сте преминал, и да откриете недостатъци – казвам ви, това е самоусъвършенстване! По-конкретно, вие сте открил, че не сте се самоусъвършенствал достатъчно добре, и се опитвате да бъдете по-усърден. Това е отлично.

Практикуващ: Видях различни асистиращи центрове да си предлагат значки на Фалун Гонг един на друг. Също така, всички практикуващи носеха едно и също жълто облекло за практика. Това ми напомня за неща, които се случваха по времето на Културната революция.

Учителят: Вероятно Културната революция е оставила дълбоко впечатление у вас. Но [разликата е, че] тя подстрекаваше бунтовничеството, докато ние не го насърчаваме. Молим ви да се отнасяте към другите с доброта и да бъдете добри хора.

Що се отнася до облеклото на практиката, казвал съм ви, че когато има групова инициатива и е необходимо еднакво облекло, можете да го носите, ако желаете. Всъщност не зная къде са правени тези облекла. Изглежда, че различните региони са си направили свои собствени. Когато са решили, че го искат, очевидно са си направили някакви униформи и ги носят заедно, като спортни униформи. Но не мисля, че би трябвало да ги носите по време на ежедневната си практика. Първо, за другите хора това изглежда религиозно. И второ, когато практикувате с униформите, хората, които не ги носят, но искат да научат упражненията, се чувстват като аутсайдери. Така че не ги носете по време на ежедневната си практика. Няма проблем да ги носите по време на групови дейности, ако е необходимо.

Практикуващ: Уважаемият Учител каза, че човек не може да постигне Съвършенство, ако не обикне своя враг. Измина година, а аз все още не мога да изпълня изискването на уважаемия Учител и да простя егоизма и лицемерието на други хора.

Учителят: Случаят не е такъв. Помислете всички: човешките същества се самоунищожават с егоизма и лицемерието си. Не са ли достойни за съжаление? Те са егоистични и лицемерни. Когато правят все повече порочни неща, това, пред което се изправят, е унищожение. И обратно – това, което вие печелите, [докато се самоусъвършенствате,] са все по-добри неща и се изкачвате по-нагоре. Не ги ли съжалявате? Но егоизмът и лицемерието сами по себе си не са неща, които да бъдат съжалявани. Човешките същества са различни, така че би трябвало да им прощавате. Също така онези, които хората смятат за „врагове“, не са нищо повече от врагове на обикновените хора. Помислете: те не са врагове на самоусъвършенстващите се. Вие трябва да се издигнете отвъд обикновените хора. Може ли един Бог да смята човешки същества за свои врагове? Едно човешко същество, което се издига отвъд обикновените хора, не може да ги смята за свои врагове. Ето защо ви казвам, че не можете да постигнете Съвършенство, ако не обичате враговете си. (Аплодисменти) Злите същества, които вредят на Дафа, са изключение.

Практикуващ: Дафа практикуващите от 48 региона на 25 провинции, градове и области в Китай изпращат своите най-добри пожелания на Учителя от името на всички Дафа практикуващи от техните региони.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите от шестнадесет държави изпращат своите най-добри пожелания на Учителя от името на Дафа практикуващите от тези страни.

Учителят: Благодаря на всички ви. (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителю, бихте ли изпълнил комплекс големи мудри(4), след като приключи?

Учителят: Да изпълня големи мудри? Не че не мога да го направя за вас. Определено мога. Но от сега нататък, моля, не отправяйте подобна молба в други случаи, защото за много от нашите ученици е трудно да разберат истинското значение на големите мудри. Не ги приемайте като представление, което Учителят изнася. Ако е така, това ще ме натъжи. Няма да изпълня мудрите, ако човешките същества не разбират великото им значение. Със сигурност обърнете внимание на това.

Добре, ще изпълня комплекс големи мудри.

Заключителни бележки на Учителя:

Нашата Фа-конференция е към своя край, понеже лекцията ми относно Фа е последната част.

Зная, че нашите дългогодишни ученици са станали все по-зрели. След като видях това, съм наистина зарадван. Можете да разберете Фа от гледна точка на Фа и истински да се държите като самоусъвършенстващи се. Сам по себе си този факт е направил формата на Дафа в обикновения свят силна и стабилна. Нищо не може да я унищожи. Тя е солидна като скала. (Аплодисменти)

Това, което човек иска да направи в сърцето си, не може да бъде повлияно от никакви външни сили. Разбира се, аз моля хората да правят добри неща и всички вие се самоусъвършенствате. Виждал съм влиянието на твърдата, солидна като скала решителност на практикуващите. Същевременно тук седят и хора, които не знаят много за Дафа. А има и други, които са дошли на тази конференция по други причини. Независимо дали сте репортер, детектив или каквото и да правите, не мисля, че в живота си някога сте попадали на нещо такова. Преподаденото от мен не е нещо, за което може да говори един обикновен човек, нито дори най-великият професор или най-велик учен, защото нищо от това не произлиза от човешкото познание. Не можете да го намерите, търсейки в книгите – било то местни или чуждестранни, древни или съвременни. Действително има някои книги за самоусъвършенстване, но нито една от тях не е изчерпателна и истинските тайни не са разкрити, така че те не могат да бъдат използвани като ръководство за самоусъвършенстването на човека. През този период на човешка цивилизация има изключително малко хора, които биха разкрили всичко, което има да се знае относно истинското самоусъвършенстване. Не ги сравнявам със себе си – не искам да правя това. Но това, което съм ви казал, наистина е нещо, което никога няма да чуете отново. (Дълги аплодисменти)

Човешкият живот не е дълъг и хората избират собствените си пътища. Те решават как ще поемат по собствения си път и никой не налага това над другия. Хората тук чувстват, [че този Фа е] добър. Те имат положително усещане за него, така че се самоусъвършенстват. И така, всички вие трябва да се поставите в това положение и да помислите за какво живеете и за кого живеете. Може да оставите възможността да се изплъзне, а това би било непоправима загуба, без значение колко болка или съжаление чувствате после завинаги. Независимо как и защо сте влезли тук днес, това може да е нещо, което да ви води към Фа. (Аплодисменти)

Когато аз, Ли Хонгджъ, реших да направя това, обмислих внимателно как да бъда отговорен за човешките същества, както и за обществото; едва тогава се заех с тази задача. Ако бях подвел обществото и хората, никога не бих направил това и никога нямаше да има толкова много хора, изучаващи Фа. Фактите показват, че не съм създал проблеми на обществото. Напротив – пред мен и Дафа бе разобличена изкривеността на толкова много изкривени неща, че те тръгнаха срещу мен и Дафа. Това не е по моя вина. Аз наставлявам хората да постъпват добре. В това няма абсолютно нищо погрешно. Нито е погрешно, че призовавам хората да се подобряват. Именно защото това, което учениците и аз сме направили, е толкова праведно, всички онези, които са изкривени или не толкова праведни, са се почувствали неспокойни.

Да, казах, че е трудно да наставлявам някого да бъде добър човек. Не става дума за правене на повърхностни промени. Човек няма да се промени, освен ако сърцето му не е било наистина докоснато. И при това, промените, през които той преминава, никога не могат да бъдат пресечени от никаква сила. (Аплодисменти) Също така съм видял, че човешките същества имат Буда природа. Независимо колко лошо е западнало човешкото общество, хората все още имат добри сърца и ето защо правя това.

Фактите доказват, че постигам желаните от мен резултати. Видях, че Дафа практикуващите са способни да бъдат усърдни в Дафа и постоянно повишават своите нива. За мен това е най-удовлетворителното. Колкото до начина, по който обществото гледа на нас, мисля, че докато Дафа и аз вървим по праведен път и моите ученици правят каквото трябва, независимо колко предубедени мнения има, те ще се променят. (Аплодисменти) Всички онези, които не ни разбират, и онези, които ни нападат, правят един и същ коментар: „Справили сте се толкова добре? Това е невъзможно.“ С други думи, те не вярват, че в този свят все още има добри хора. Тогава нека им го покажем с действията си! (Аплодисменти)

Мисля, че основната причина онези, които не знаят истината, да ни се противопоставят, е, че в действителност не ни разбират. Така че можем да им помогнем да ни разберат и да ни опознаят – може да се използват всякакви методи. Независимо дали е чрез обичайни пътища, или не, нека държим вратата широко отворена и да им позволяваме да разберат каквото искат и да видят каквото искат. Ако искате да разберете нещо, стига да не възнамерявате да ни създавате неприятности, можете да дойдете и да разберете. Ако действително има проблеми, тогава няма да имаме тази наша чиста земя. Осмелявам се да позволя на всички вас да направите това, смея да ви позволя да го направите, защото ние можем да го постигнем – ние тук наистина имаме чиста земя! (Аплодисменти)

Нашата практика не е религиозна по форма и още повече не е зло учение. Учениците ми просто се самоусъвършенстват. Тези, които не могат да постигнат Съвършенство, ще съумеят да бъдат добри членове на обществото. При толкова много от тези хора, влияещи на обществото, те ще облагодетелстват света, независимо в коя страна се намират. Дафа може здраво да стабилизира едно общество и да обърне сърцата на хората към добротата, така че смятам, че той ще бъде добре приет във всяка една държава. Дафа практикуващите и аз определено не възнамеряваме специално да правим нещо за обикновените хора. Аз, Ли Хонгджъ, съм казал преди много време, че не възнамерявам да правя нещо за обикновеното общество, но че нещата, които правя, трябва да го облагодетелстват. Не искам да правя нещо за обикновеното общество; искам просто да съм отговорен към нашите самоусъвършенстващи се. Разбира се, ще има много повече хора, които изучават Дафа, и те със сигурност ще окажат положително влияние върху обществото. Ще образуват огромно поле и ще формират голяма група от хора. Те ще доведат до възстановяването на нравствеността като цяло.

Много журналисти и други са озадачени и се чудят: защо има толкова много хора, които изучават този Фа? Хората, седящи тук днес, може да са видели отговора. И какъв е той? Тук наставляваме хората да вървят по праведен път и да бъдат наистина добри хора. Няма въвлечено нищо порочно или мръсно като в обществото. Ще пречистим всичко, което не е праведно, и докато отговорим на стандарта за постигане на Съвършенство ще станем хора, които облагодетелстват другите и обществото. Ние не вземаме такси, не ви напътстваме да извършвате лоши неща и не сме въвлечени в политиката. Ето защо има толкова много изучаващи. Онези, които не вярват, че наоколо все още има добри хора, са ни подценили! (Аплодисменти)

Не желая да си правя реклама, така че се опитвам да не се срещам с пресата. За онези, които не разбират и които искат да насрочат интервюта – имаме много ученици и те ще ви обяснят. Ако не разбирате нашия Фа и искате да ме попитате какво представлява Фалун Гонг, няма да се срещна с вас, дори да настоявате. Първо би трябвало да прочетете книгата ми и да се опитате да разберете тази група хора. След това ще се срещна с вас. (Аплодисменти)

Всички вие знаете, че това не може да бъде ясно обяснено с няколко думи, защото Дафа не е нещо обикновено. Ето защо репортери, които не ни разбират, са цитирали думите ми извън контекста и са правили коментари на базата на собствените си представи и въображения. Не искам да виждам това да се случва отново. Всички мои ученици се опитват да бъдат добри хора, но са окачествявани като „зло“. Това е толкова несправедливо и е наранило чувствата им. (Аплодисменти) Онези репортажи са се отдалечили много от истината. Тук не желая да казвам много за това. Надявам се, че всички мои Дафа ученици ще останат усърдни и ще постигнат Съвършенство възможно най-бързо. (Дълги аплодисменти)

Благодаря на всички!


(1)Касая – вид роба, обикновено носена от будистки монаси – бел. прев.

(2)Династията Сон – 960-1279 г. – бел. прев.

(3)„Лун Ю“ на Конфуций – произведение, известно и като „Аналекти“ – бел. прев.

(4)Мудри – жестове с ръце, изпълнявани в индуизма и будизма – бел. прев.