Първо преподаване на Фа в САЩ

Ли Хонгджъ

5 октомври 1996 г. ~ Сан Франциско, Район на Залива

Ще седя тук, за да може всеки да ме вижда. (Аплодисменти)

Много хора бързаха да стигнат тук от далечни места и шофираха дотук рано тази сутрин. Знам, че тук има много хора, които сега се занимават със самоусъвършенстване, и си мислех да дойда в САЩ, за да видя. По различни причини нямах възможност да дойда. Този път имам възможност да се срещна с вас и това се дължи на предопределена връзка. Способността да се научи тази практика също се дължи на предопределена връзка. (Аплодисменти) Планирам да изнеса реч в Хюстън, за да се срещна с повече хора в САЩ, и така спрях тук по пътя си и се срещам първо с вас. (Аплодисменти)

Познанието ви за тази практика и този Фа може да варира, точно както и разбирането ви за него. Но какъвто и да е случаят, тъй като това, което предавам, е метод за самоусъвършенстване от Буда школата, ще използвам думи от будистката школа: способността да го получите е поради предопределена връзка. Точно сега не знаете колко е ценен. Когато осъзнаете, че е ценен, ще се почувствате най-големите късметлии. За тези принципи и за нещата, които могат да напътстват самоусъвършенстването на всеки и които преподавам, никога не е било говорено публично от никого от стотици или хиляди години – всъщност от дори по-дълго време. Никой в историята никога не е говорил за тези неща. Когато говорим за самоусъвършенстване, ще си помислите за многобройните самоусъвършенстващи се от историята в специалната обстановка на Китай. Всъщност те все още съществуват и има голям брой самоусъвършенстващи се, разпръснати по света. Винаги е имало хора, които се самоусъвършенстват на места, където ходят малцина, и всички те са доста възрастни. Тъй като избягват мирския свят и не влизат в контакт с обикновените хора, обикновените хора не знаят за тях.

Докато днешната наука и технология се развиват и когато хората все повече наблягат на така наречената реалност, истинската история на човека и истинските неща биват прогресивно отхвърляни настрана. В днешно време, когато хората говорят за тези неща, винаги изглежда сякаш говорят за вълшебни приказки, когато всъщност не е така. Защо истинските религии и много древни легенди са успели да се задържат хиляди години? Трябва да има причини. В обикновеното човешко общество също има много, много феномени, които не могат да бъдат обяснени – и ние се натъкваме на тях, чуваме за тях или ги усещаме сами – и те не могат да бъдат обяснени с начините на мислене или с научните теории в наши дни. Така е, защото науката не е достатъчно развита, нито може да достигне толкова високо ниво в развитието си. Всъщност бих казал, че всички тези неща съществуват. Само че съвременните хора имат прекалено много доверие в науката, която не е много напреднала, и затова не могат да пробият през това измерение чрез науката, за да видят истината.

Днешните наука и технология, макар хората да ги мислят за доста развити, всъщност имат пропуски, когато са сравнени с истината във Вселената. Хората мислят, че компютрите са толкова напреднали, но колкото и да са напреднали, те всъщност не могат да се мерят с човешкия мозък; човешкият мозък винаги ще бъде загадка за човека. В бъдеще много хора ще достигнат точката на отключване на Гонг, просветление или Съвършенство чрез изучаване на Фа и самоусъвършенстване, и на този етап тяхното прозрение за живота, Вселената и материята ще проникне до нива както миниатюрни, така и огромни.

Както знаете, когато става въпрос за материята, това, което се случва е, че микроскопичните частици изграждат по-голям слой частици и на свой ред по-големият слой частици изгражда дори по-голям слой частици, докато накрая се формира повърхностна материя. Подобно е на това как неутрино водят до кварки и след това до ядра, и след това до атоми. Слоят материя, който формира най-външната повърхност на човешкото същество – молекулярните частици на повърхността – е направен от различни, по-микроскопични видове материя. Днешните учени знаят само за строежа на микроскопичните частици – малкото, което могат да видят през микроскоп. Те знаят за съществуването на молекули, за съществуването на атоми и така нататък, надолу до неутрино; по-надолу обаче нещата са необозрими за тях, дори с помощта на инструмент. Ако имаше микроскоп с достатъчно сила да засече площ с голям диаметър и ако това, което може да се наблюдава, не беше молекулярна частица или няколко молекулярни частици, а повърхност, изградена от микроскопични частици [които да бъдат наблюдавани], тогава това ще означава, че човешките същества са видели други измерения. През годините хората не са успели да пробият извън тази рамка на съзнание, при която вниманието им се върти около наблюдаване на една или повече точки на микроскопични частици. Те не са се откъснали от преобладаващото схващане и не са ги свързали помежду им, за да видят как изглежда цялата повърхност от микроскопични частици. Това е, което ние наричаме други измерения. Толкова е просто. Точно сега през тези неща не може да се пробие; днешната наука не може да достигне това ниво.

Току-що говорих за тези неща, използвайки начина на мислене и езика на съвременния човек, и това са неща, които човешките същества са искали да узнаят и въпреки това не им е било позволено да научат. Никой никога не е разкривал на човешките същества действителната истина на Вселената и в миналото на тях не им беше позволено да я узнаят. Причината е, че съгласно законите на небето човешките същества са паднали постепенно до човешкото общество от Небесата на много високи нива. С други думи, те са паднали на Земята. В общността на самоусъвършенстващите се теорията на Дарвин за еволюцията не е призната, защото човекът не се е развил от маймуната. Наистина, това, което по-висшите същества са видели, е наистина фундаментално различно. Това, което емпиричната наука приема сега за истина, ненужно е създало много погрешни впечатления, които човешките същества не смеят да развенчаят. Изглежда сякаш хората са се облагодетелствали практически и са получили научно познание в резултат на тези непълни теории, но всъщност всички те са унищожителни за човечеството, живота и Вселената, и никога няма да донесат на съществата неща, позволяващи им да се издигнат. Дори и така все още има някои хора, които защитават своите така наречени начетеност и познание в името на авторитета си; те бранят тези неща от опровержение и пречат на другите да получат по-висше прозрение. Така за някои неща човешките същества знаят, че са грешни, но все още защитават тези ирационални поведения с емоция. Що се отнася до истината във Вселената, хората са се изолирали от нея. Самоусъвършенстването може да позволи на човек истински да напредне и самоусъвършенстващите се са способни да видят и да влязат в контакт с истини за живота и Вселената.

Тъй като днешните човешки същества са изолирани толкова здраво чрез съвременната наука, всички тези истини са за тях „суеверие“. Но дори при неща, които са суеверни, учен или човек със собствен разсъдък би трябвало да проучи за себе си, за да открие защо такива неща са суеверни и защо хората искат да бъдат суеверни. В наши дни обаче почти никой не смее да се докосне до такива неща. Мисля, че може да е много по-добре в условията на САЩ, тъй като тук мисленето на много хора не е толкова ограничено. Но така или иначе ограниченията, създадени от съвременната емпирична наука, са причина човек да запечата съзнанието си. Затова е много трудно да се знае каква е истината за живота, Вселената и материята.

Човек може да види истината във Вселената посредством самоусъвършенстване, особено с Буда Фа. Но сега хората вярват само в съвременната наука, мислейки си, че всички тези неща принадлежат на теологията или религията и че не са наука. Но всъщност това е единственият начин човек да разбере Вселената. Както знаете, самият Айнщайн е вярвал в религията през последните си години. Много хора, които са смятани за доста преуспели в науката, накрая са се обръщали към религията. Те открили, че принципите, проповядвани в религията, са дори по-висши истини. Човешкото разбиране е ограничено и когато нещата надхвърлят границите на това познание, науката става безпомощна. Буда Фа, от друга страна, е способен да обясни всички явления във Вселената. Онези хора открили, че преподаденото от Боговете е по-висша наука, и затова се обърнали към религията.

Разбира се, аз предадох този Фа, използвайки формата на Чигонг, но всъщност включеното в него е огромно. Това са неща, за които никой в историята никога не е говорил, и все пак аз ги разкрих. Ако сте способни да четете книгата „Джуан Фалун“ сериозно, ще откриете, че е невероятно ценна. Има много, много тайни, разкрити в нея, и дори бърз, повърхностен прочит ще донесе на човек забележителни ползи. Човекът ще знае в основни линии как да бъде човешко същество. Хората, които не искат да се занимават със самоусъвършенстване, обаче, няма да видят вътрешното значение на „Джуан Фалун“, нито по-висшите й истини. Но това, което е вътре в нея, е просто огромно и може да позволи на човек да се самоусъвършенства до Съвършенство. Тя е и за нещо повече от постигане на Съвършенство – може да позволи на едно същество да се издигне до дори още по-висши сфери.

Както хората знаят, самоусъвършенстването е различно от просто поддържане на физическа форма. Ако исках да ви предам практика, която е само за поддържане във форма, нямаше да преподам толкова огромен Фа. Направих това точно защото исках всички вие да получите този Фа, точно за да ви предам истините на тази Вселена и точно за да ви позволя да се самоусъвършенствате и да напреднете така, че да постигнете по-висши нива и да сте способни да се издигнете. Ако в хода на самоусъвършенстването сте способни да направите каквото споменах, тогава тази книга ще ви направлява в постигането на тази цел. Но хората, които не искат да се самоусъвършенстват, няма да видят всичко това. Защо няма да могат да го видят? Обикновено когато човек чете книгата за първи път, ще открие, че тя преподава принципите как да бъдеш добър човек. Когато я прочете за втори път, няма да е същото; на този етап той ще види, че това е книга за самоусъвършенстване. Когато я прочете трети път – когато е способен да я прочете три последователни пъти – той вероятно няма да иска да я остави след това. Ще я вземе и ще чете, когато има време, и ще види, че това е божествена книга.

Може да сте забелязали, че граматиката и езиковата структура в книгата, от гледна точка на литературните правила, не е много стандартна. Тъй като днешният стандартизиран език не може да включи значение, което е много дълбоко, аз се отдръпнах от него и не преподавах чрез съвършено стандартизирана съвременна граматика. Нещо повече, използвах добро количество местен диалект, защото на стандартизирания език или стандартизираните термини им липсва способността да обяснят някои неща толкова добре. Има също множество религиозни термини, има и народни изрази от древен Китай, които имат общо със самоусъвършенстването. Така преподадох този Дафа чрез използване на най-разбираемия и популярен език, най-простия и обикновен език. Тези, които са образовани и които не са, всички могат да го разберат и всички те могат да се заемат със самоусъвършенстване. Но това, което се съдържа в него, е много, много дълбоко.

Трябва да знаете, че тук говорим за самоусъвършенстване. Ако бях преподал на хората Чигонг за поддържане във форма, щеше да е достатъчно просто да преподам как Чигонг регулира дишането и успокоява съзнанието. Използването на тези методи ще свърши работа за постигане на добра кондиция и поддържане във форма. Но ако човек ще се самоусъвършенства до по-високи нива, тези неща не вършат работа, тъй като не могат да направляват самоусъвършенстването на хората към по-високи нива. Това е като ходенето на училище. Ако искате отидете в колеж, трябва да имате познания от основното училище, прогимназията и гимназията като основа. Когато учите в прогимназията, използвате учебници от прогимназията; когато отидете в гимназията, използвате учебници за гимназията; и когато накрая отидете в колеж, учите по учебния план за колежа. Ако използвате учебници от основното училище в колежа, пак ще сте ученик от основното училище. Това е, защото не бихте научили неща от колежа и когато не сте изучавали по-висок Фа, не можете да се самоусъвършенствате нагоре. Това означава, че за да бъде направлявано самоусъвършенстването ви към по-високи нива, трябва да има по-висши принципи, служещи като насока в него.

„Джуан Фалун“ има вътрешни значения на толкова високо ниво, но те не са видими за някой, който гледа на повърхността на книгата. За едно и също изречение, само когато го прочетете, след като сте напреднали, ще откриете, че то има различно значение от преди, и това е значението на друго ниво. Определено е така. Никоя друга книга не може да постигне това, защото никоя друга книга не е книга за самоусъвършенстване и всички други книги са ограничени до обикновени човешки теории. Този Фа обаче отива отвъд обикновените човешки теории и така неговите вътрешни значения са огромни. Той е за самоусъвършенстване, в крайна сметка. Това, което Буда школата нарича „започване на самоусъвършенстването от нивото на обикновените хора“, аз тук наричам „практика по Фа в Трите свята“, което се нарича и „усъвършенстване на човешкото тяло“. По време на тази фаза трябва да се случат подобрения на човека в много, много отношения. Изглежда, че в миналото много от написаното в книгите за самоусъвършенстване се е занимавало с усъвършенстването на човешкото тяло и макар да е било неясно, то е засягало тези неща.

Ако книгата беше способна да предостави насока само за практиката ви по Фа в Трите свята, нямаше да можете да се самоусъвършенствате отвъд Трите сфери. Затова книгата трябва да съдържа принципи за усъвършенстване на човешкото тяло, както и принципи на различни нива в Трите сфери, достигайки чак до принципите отвъд Трите сфери. Един самоусъвършенстващ се може да се усъвършенства до определено ниво само чрез насоката на принципи от съответното ниво и само когато има дори по-висши принципи като насока, той може да се самоусъвършенства до дори по-висши нива. С други думи, трябва да има принципи отвъд Трите сфери, преди да можете да се самоусъвършенствате до нива извън Трите сфери. Подобно е на това, което казах за ходенето на училище. Ако нямаше толкова обширни вътрешни значения, вие изобщо не бихте били способни да се самоусъвършенствате – това имах предвид. Фа, който предавам днес, е различен от това, което преподават други Чигонг майстори, тъй като тези Чигонг майстори преподават на хората само неща, свързани с лечение и поддържане във форма. Тук не казвам, че нивата на другите Чигонг майстори не са високи или че не са добри и така нататък. Това не е намерението ми. Казвам, че никой никога не е правил нещо подобно. Знам, че съм единственият, който прави това сега. Вие прочетохте книгата и много хора вече знаят какво правя. Дали ще е в Китай или по целия свят, никой не прави това, тъй като то не е малък въпрос. Става въпрос за издигане на хората към по-високи нива, ето защо щом с това се започне, засегнатите въпроси ще бъдат огромни.

Предаването на праведен Фа е трудно да се направи. Както знаете, Исус е бил прикован на кръст за предаването на праведен Фа в миналото. Междувременно, Шакямуни, не виждайки по-добра алтернатива, поел пътя на нирвана. В обикновеното човешко общество има много, много конвенционални понятия и различни човешки сили – включително религиозни сили и огромно множество от други елементи – и те са формирали съответните си среди. Елементите, съдържащи се в тях, имат положителна, както и отрицателна страна и отрицателната страна е зла сила. В човешкото общество всяко положително нещо съдържа неща, които са отрицателни, и тези отрицателни неща може да навредят на хората, да ги потискат, атакуват и да потискат хора, използвайки политическа власт или различни средства. Така че предаването на праведен Фа е най-трудно. По ирония, когато лоши хора предават зли практики, никой не ги притеснява.

В очите на един Буда всички същества страдат. Исус е казал, че трябва да обичате не само приятелите си, но и враговете си. Те са състрадателни към всички същества, тъй като спасяват хората по света. Тогава като самоусъвършенстващ се, ако в личното си самоусъвършенстване сте неспособни да обичате обикновените хора, които някога са били срещу вас, няма да станете Буда. Това е истината, защото самоусъвършенстващите се трябва да бъдат състрадателни. Да бъдете състрадателни означава да захвърлите цялата предишна история и недоволствата, които сте имали с обикновените хора, и означава да не се привързвате към каквото и да било, свързано с обикновените хора, да не търсите славата и печалбата на обикновените хора и да се отърсите от човешките привързаности. Означава да приемате леко всичко, свързано с обикновените хора, докато се самоусъвършенствате, и ето как ще сте способни да се освободите от него.

Разбира се, обсъжданите тук изисквания може да са малко по-високи от обикновено, тъй като това, което предавам, не е обикновеният тип Чигонг сред обикновените хора. Това е истинско самоусъвършенстване, макар да не може да бъде отделяно от Чигонг. Защо? Защото на високо ниво Чигонг е самоусъвършенстване, със сигурност. Просто тези Чигонг практики, разпространени в обществото, са всички на най-ниското ниво в самоусъвършенстването – където целта е да имаш здраво тяло и да се избавиш от болести, и нищо повече от това. Това, което правя, е неимоверно предизвикателно, така че не е като на някого просто да му е хрумнала идеята импулсивно и после да е бил способен да го направи.

Когато казах, че е много трудно, ви казвах, че за мен беше трудно да предам това, а за вас – трудно да го получите. Много от вас, седящи тук, имат предопределени връзки, и вероятно силни, при това. Някои хора може да мислят, че нищо от това, което се случва тук, не е извън рамките на нормалното. [Може би си мислите:] „Просто се случи така, че видях тази книга“, „Просто се случи така, че научих за този Фа“, „Просто се случи така, че знам, че има хора, които се занимават с тази практика“ или „Беше просто естествено да започна да я изучавам, след като приятел ми я представи.“ Тъй като това обикновено човешко общество е в състояние на заблуда, няма да стане така, че божествено същество изведнъж да долети и да ви каже да дойдете да научите този Фа. Няма да стане така, тъй като това би прогонило заблудата в обикновеното човешко общество. Без заблуда не би имало просветление, а така самоусъвършенстването би станало трудно за правене. Ето защо много от това, на което хората се натъкват, изглежда като случайност, докато всъщност тези неща не са непременно случайни.

Когато говорех на учениците в Китай, казах, че много хора не осъзнават това. С други думи, може да чувствате, че това е като всяко друго нещо в нормалния ви живот, просто се е случило да присъствате на лекцията, но по всяка вероятност вие сте преминали през трудности, за да получите този Фа, в течение на няколко, дори десет или десетки предишни животи (Аплодисменти). Просто не го осъзнавате. Някои хора са губили живота си, за да могат да получат този Фа. Докато се самоусъвършенствате, аз добросъвестно и от сърце ви преподавам добродетелта на добротата и ви предоставям насока, защото знам кои сте били в историята и знам, че сте се жертвали много, за да го получите днес. Не бих оправдал очакванията ви, ако не ви преподавах по този начин.

Разбира се, това, което казах, звучи трудно за разбиране и е задълбочено. Всъщност когато едно човешко същество живее в света, то е способно да знае само за случващото се в рамките на няколко десетилетия в това непосредствено измерение – само толкова малко. Но животът на човека не умира с неговата смърт. Дори ако отиде в Ада – дори на осемнадесетото ниво на Ада – това все още не е краят. Същество, което е извършило съществени грехове, ще падне до дори по-ниски места, където да бъде елиминирано и унищожено. Когато едно човешко същество умре, само физическото му тяло, изградено от молекулярния слой, ще се отдели, докато истинският живот ще напусне тялото в мига, в който човешкото тяло умре. Хората са изплашени, преди да умрат, но мога да ви кажа, че всъщност няма нищо, от което да се страхувате. Хората са ужасени [от смъртта], докато имат човешко съзнание. Човешкото съзнание се състои от телесни клетки и щом то спре да функционира, човекът мигом ще се почувства, сякаш е роден наново или сякаш е бил освободен – има усещане на вълнение. Нещо повече, тялото се чувства леко и необременено от телесното тяло и мисленето на човека е напълно отблокирано. Всичко, което той е извършил в живота си, ще изглежда сякаш е било направено преди минута. Всяка подробност ще бъде точно пред очите му и нито едно малко нещо няма да бъде забравено, тъй като съзнанието на човека е напълно освободено. В този момент той ще знае кой е в действителност и дали нещата, които е направил в живота, са били добри или лоши. Ще бъде все едно се е събудил от сън.

Разбира се, казаното от мен току-що вероятно е нещо, за което никога не сте чували, но е истината. Знам много за тези неща и съм видял много. По-специално понякога, докато гледах лекарите в болница, опитващи се да спасят пациент, наблюдавах, че пациентът вече е починал, докато хората се опитват да го спасят. Душата на този пациент вече е излязла от тялото и го е напуснала. Тъй като двете времепространства са различни като понятие – скоростта на времето и структурата на измеренията са различни от тези на човешката страна – щом [съществото] е освободено от човешкото тяло, това, което се е случило през живота му, изглежда сякаш току-що излиза наяве. Все едно е кратка дрямка, която е приключила току-що. И ето как Буда гледа на едно човешко същество. Човешките същества са в заблуда и са объркани, и човешкият живот е кратък и преходен.

Предадох този Фа на всички вас и какъвто и да е случаят, вие имате предопределена връзка, за да сте го получили. Ето какво мисля: тъй като сте го получили, може да използвате свободното си време да четете книгата, след като приключите работния ден. Четете я повече, всички, и вижте не е ли така, както описах. Ако не е, можете да спрете да я изучавате. Но ако я четете истински добросъвестно, без да има нужда да ви казвам нищо повече, вие няма да я оставите, защото ще сте видели по-висшите истини в нея и ще искате да продължавате да я четете. Тя надхвърля човешкото познание. Всеки има Буда природа и докато продължавате да я четете, няма да искате да я изоставите или да я оставите настрана отново.

Когато преподавах този Фа, вероятно го направих, използвайки начина на мислене на хората в континентален Китай, и книгата също беше съставена така. Макар да се различава от начина на мислене или разглеждане на нещата, присъщ на американците или на хората от други нации, и макар външно мисловната структура и дълбочината, до която някой може да е способен да разбере написаното, да са различни, по време на самоусъвършенстването вътрешните значения на Фа-принципите са еднакви. Хората от всеки регион, от всяка страна или от всяка националност могат да го изучават, така че ще е едно и също, стига да го четете. Не мислете за тези неща, докато го изучавате. Мисля, че можете да приемете всичко това, тъй като това начинание не е започнало след само няколко дни подготовка. Подготовката се простира много назад в миналото.

Вече знаете, че когато нещо се случи в обикновеното човешко общество, не е случайно, а по-скоро е резултат от промени в небесните дела. Ако приготовленията за това не бяха направени в хода на човешката история, това нещо определено нямаше да се появи като част от историята. Както знаете, съществуват безбройни по-висши същества. Будистката школа преподава, че Будите са навсякъде – броят е невероятен. И нещо повече, има Богове с форма и Богове, които са безформени, и те насищат Вселената. В тях влизат и огромно множество микроскопични субстанции, които съществуват в обикновеното човешко общество. Човешките същества ги наричат микроелементи, или различните елементи във въздуха, и това е частта, за която на човек му е позволено да знае. Има също субстанции, които са по-микроскопични и дори още по-микроскопични, и които са неизвестни на човешките същества. Тези вездесъщи субстанции, които изпълват обширната Вселена, са все по-висши същества с Буда природа и всички те гледат човешките същества, взират се в тях и ги наблюдават. Ето защо нищо в човешкото общество не е случайно.

Представянето на този Дафа пред обществеността развълнува Небето и Земята. Понастоящем това не е видно в обикновеното човешко общество, но ето как е в други измерения. Никой в историята никога не е преподавал реалната истина на Вселената на човешките същества – никога. Знаете, че хора като Лаодзъ, Шакямуни, Исус и тем подобни са преподавали само част от Фа-принципите на Вселената, които видели, потвърдили и до които се просветлили. Те преподали само това, което знаели, докато Фа на Вселената е безграничен. Има безбройни Буди, които са по-високо от статуса на Татагата, и Фа, който те са видели, също е много по-голям. Има също огромни, безформени същества, които далеч надхвърлят нивото на Буда, и те също имат Буда природа. Вселената не е толкова малка, колкото хората в религиите са вярвали. Човешките разбирания са ограничени само до това човешко общество. Хората вярват, че проникновенията на религиите са обширни, но в очите на по-висши Богове те са доста незначителни.

Принципите, които преподадох, са вероятно дори по-големи и аз ги предадох на човешките същества – наистина за първи път в историята. Това мое начинание е извършено с човешка форма и човешки език. Правя най-голямото нещо, при това използвайки най-ниската форма на самоусъвършенстване. Понастоящем няма толкова много изучаващи Дафа в САЩ и на други места, колкото в континентален Китай, поради различия в езика и средата. Повечето хора, които го изучават в континентален Китай, истински се самоусъвършенстват; Над десет милиона души правят упражненията всеки ден и се самоусъвършенстват; заедно с тези, които ту практикуват, ту не, броят би могъл да достигне десетки милиони; а броят на хората в континентален Китай, които знаят за тази практика, която преподавам, е от порядъка на стотици милиони – всеки изглежда знае за нея, щом се спомене. Но не искам тази практика да става политическа и няма да позволя тя да влезе в политиката. Щом път за самоусъвършенстване се замеси в политиката, става покварен. Ние просто го разпространяваме сред хората от уста на уста. Не използваме медии, като официалните вестници, дори не сме правили много реклама. Това, което се случи е, че когато някой, който се самоусъвършенства, се чувства добре, кани другите да дойдат и да се научат. Когато един човек чувства, че това е добро, той ще го препоръча на своето семейство. Всеки знае, че ако някой не го смята за добро, няма да каже на семейството си да дойде и да го научи. Когато семейството открие, че това е нещо хубаво, те ще окуражат своите роднини и приятели да дойдат и да го научат. И ето как се разпространява сред хората. И нещо друго: започнах да преподавам това на най-ниското ниво и постепенно напреднах към по-високи нива, което ми отне две години. След това ми отне още две години наистина да преподам Великия Фа (Дафа). Така че общо бяха четири години и в Китай сега почти всяко домакинство знае за него. Зад граница това също оказа доста голямо влияние, тъй като макар хората все още да не са се заели със самоусъвършенстване, мнозина са чули за това. Влиянието в Югоизточна Азия е вероятно по-голямо, отколкото в САЩ, и много нации създадоха асистиращи центрове, Фалун Дафа асоциации, Фалун Дафа общества и така нататък. Виждаме тенденция на бърз растеж.

Тук искам да ви кажа нещо. По думите на Шакямуни, точно сега е периодът Края на Дхарма – време, когато [Дхарма] повече не може да отговори на стандарта. Това означава, че повече няма Фа. Шакямуни казал, че неговият Дхарма няма да е способен да спасява хора след началото на периода Края на Дхарма. Разбира се, много монаси не могат да успеят в самоусъвършенстването, защото те вече не знаят как да се самоусъвършенстват; те вече не могат да разбират свещените текстове или да схванат истинското им значение. Така че сега самоусъвършенстването е много трудно. Днес има много хора, които изучават [Дафа]. Мога да ви кажа, че никое явление, което се появява в човешкото общество, не е случайно. Толкова много хора идват да го изучават. Нямаше да е така, ако не беше поради определена космическа подредба, нали? Казвам ви, че определено има причина за това.

Човечеството е придържано към закона за взаимно пораждане и взаимно потискане; където има добро, има и зло. Така, като огледален образ на нашия подем е подемът в порочните практики и огромния брой фалшиви Чигонг практики в днешното общество. На повърхността парите и славата са тези, които карат хората да правят тези неща, но всъщност много от тях са въплъщения на зли демони тук, за да всеят безредие в света. Шакямуни казал, че когато предавал своя Дхарма, видял, че човешкото общество имало „пет порока“. Всъщност днешното общество е много по-усложнено от това в онези времена: то има пълни „десет порока“ и порочните религии изобилстват.

Бих искал да изясня, че тук ние категорично не формираме някаква организирана религия. Ако искате да дойдете и да научите нашата практика, можете да дойдете, а ако не искате да я изучавате, можете да си тръгнете – всичко е доброволно. Да предположим, че ви принудим да я изучавате и ви я наложим, и ви накараме да я научите; и след като започнете да я изучавате, да предположим, че не ви е позволено да си тръгнете и трябва да останете при нас. Ами, както можете да предположите, това ще е извършване на нещо зло. Ако една практика е праведна, трябва човекът да иска да я изучава по собствено желание. Ако насилвате някого да се самоусъвършенства, би ли могъл да го направи? Той определено не би се самоусъвършенствал истински. Човек може да се самоусъвършенства само когато истински иска да го направи. Затова насилването на някого да остане би било безмислено. Ние не правим нещата по този начин. Ако искате да я изучавате – учете я. И ако я изучавате, аз ще поема отговорност за вас. Независимо от вашата предопределеност, ако искате да я изучавате, ще поема отговорност за вас. Ако не искате да я изучавате, тогава сте свободни да правите каквото ви харесва.

Целта ми на разпространението на този Фа е да дам на всеки тези чудесни неща и добрите новини. Много от вас са наистина предопределени и трябва да получат този Фа; вие сте чакали, за да го получите. С човечеството, което е стигнало до тези изключително хаотични времена, моралът на цялото общество запада. Много хора казват, че катастрофата е неизбежна. Докато аз мога да ви кажа, че понастоящем такова нещо няма, тази тенденция нанадолу е поставила човечеството в опасност. Как така? Нека помислим за следното: какво е станало с хората в днешното общество? Упадъчните явления са толкова много, че просто не могат да се преброят. Човешкото същество – защо го наричат човешко същество? Ако хората ще живеят в този свят, те трябва да живеят според моралните стандарти и норми на човечеството и само тогава можете да бъдете наречени човешко същество. В противен случай не можете да бъдете смятани за човешко същество. Не става въпрос, че сте човешко същество само защото имате глава и крайници. Маймуните също имат крайници и има много живи същества в други измерения, които са подобни на човешките същества, но които не могат да бъдат наречени хора. Тъй като човешките същества имат стандарти за поведение и морал, както и морални норми, те са човешки същества. Ако изоставят нормите за човешки морал – т. е. изоставят моралните стандарти, постановени за човешките същества – и станат като животни, тогава Небето няма да ги разглежда като човешки същества, а като зверове. Когато това време настъпи, човечеството ще се изправи пред някои ужасяващи перспективи.

Защо да има ужасяващи перспективи? Помислете: това е човешкото измерение и Боговете са създали Земята специално за човешките същества, не за зверове. Тогава, ако случаят е такъв, макар че можем да видим много лоши хора, понастоящем смеещи да действат далеч не както трябва, има голям шанс това, което ги чака, да е пълно унищожение. Има много мили хора и мнозина, които са по-добри от средното ниво, но които въпреки това също се плъзгат надолу. Понастоящем дори когато човек не успява да се заеме със самоусъвършенстване, когато му преподам тази истина, той ще се събуди и ще осъзнае какво е станало човечеството, и в резултат на това повече няма да се плъзга надолу и няма да си докара ужасяващи последици.

Щом започна да говоря, имам склонност да продължавам известно време, защото винаги съм искал да ви кажа тези истини. Тъй като отивам в Хюстън на среща, просто исках да се срещна с вас тук и да направя няколко кратки бележки, да използвам възможността да ви видя (Аплодисменти) и да ви кажа отново, че този Фа е истински ценен. Преподавам ви го, без да искам нищо в замяна. Това е истинският Фа, чиято ценност е отвъд сравнение и за който, от стотици или дори хиляди години, човешките същества са искали да знаят и въпреки това никой не им го е преподавал. Такава е природата на човешките същества, че когато търсиш ценни неща, ако получиш дори малко парченце – дори само едно изречение – ще го цениш най-внимателно. Няма да го забравиш цял живот. Но когато нещо по-ценно се изпречи на пътя ви или дори когато ви го дам наготово, вие [може всъщност да го пропуснете, защото] сте почувствали, че е дошло лесно – и поради това някои хора може да не го ценят. Човешките същества действително имат склонността да не ценят неща, които са дошли лесно. Но мога да ви кажа, че няма друг начин [да ви се преподаде този Фа]. Няма да карам всеки да пътува навсякъде, за да ме търси. Мога само да ви дам всички тези неща и да позволя на всеки да узнае и да позволи на повече хора да узнаят, свързвайки още веднъж предопределените връзки. Мога да го направя само по този начин и от вас зависи дали го цените или не, тъй като имате необходимата предопределеност. Хората имат аналитични способности, така че можете да отсъдите за себе си дали принципите тук са добри. Мисля, че Буда природата е налице във всеки човек, затова трябва да стигнете до свое собствено разбиране. (Аплодисменти)

Някои от вас, изглежда, са пътували много дълго и никой не иска да си тръгва.

Практикуващ: Учителю, може ли да правим снимки?

Учителят: Да, може.

Практикуващ: Може ли да задаваме въпроси?

Учителят: Нека го направим по следния начин. Не може да отнемем твърде много време, но ще ви дам още половин час. Ще отговоря на някои от вашите въпроси. Но имам условие: задавайте само въпроси, които са показателни и които наистина са ви зачудили. Не задавайте въпроси, за които отговорът може да бъде намерен чрез четене на книгата. Казвам това, защото тук има толкова много хора. Ако всеки от вас зададе въпрос, дори два часа няма да са достатъчни, за да отговоря на всички. Съгласни ли сте?

Практикуващ: Може ли да задам въпрос?

Учителят: Разбира се.

Практикуващ: Чел съм книгата на Учителя и изучавам Фа. Разказал съм за това на много мои приятели и роднини. Тяхното притеснение е, че много от тях са били будистки вярващи. И разбира се, много приятели също така са били християни. Те са притеснени, дали ако започнат да изучават Фалун Гонг сега, все още ще могат да рецитират сутрите(1) или да ходят на църква, както преди?

Учителят: Добре, ще обясня. Това, което питате, е дали хора от други вери могат да изучават Фалун Гонг и дали ще има някаква намеса. Всъщност съм обяснил тези неща в книгата си, така че бих могъл и да ги обсъдя отново.

Самоусъвършенстването в Буда, както знаете, не е като това, за което обикновените хора мислят, когато става въпрос за получаване на някакъв вид знание. Самоусъвършенстването в Буда е нещо наистина сериозно. Нищо в света не е така сериозно, нито така величествено. Има различни школи за самоусъвършенстване и принципът на „без втори път на самоусъвършенстване“ е важен в будизма, както е и за нас. Току-що казах, че самоусъвършенстването не е лесно нещо за будизма в периода Края на Дхарма. Защо е така? По това време хората не могат да разберат истинското послание на свещените текстове. По-специално един съществен проблем е, че обясненията в съвременните будистки речници не са в съгласие с това, което Шакямуни преподавал по свое време. Например принципът на „без втори път на самоусъвършенстване“, който Буда Шакямуни преподавал, означава, че практиките не бива да се смесват, докато човек се самоусъвършенства, че две или повече неща не бива да се усъвършенстват по едно и също време. Да кажем, че изучавате Дзен. Тогава не бива да изучавате Чиста земя. Ако изучавате Чиста земя, тогава не бива да изучавате Тиентай или Хуайен. И ако изучавате Хуайен, тогава не бива да изучавате Тиентай, нито Дзен или тантризъм.

Защо е така? В наши дни хората не разбират. Щом е Буда, ще го боготворят и щом е Буда, те няма да се интересуват от коя дисциплина е и ще боготворят всички тях. Това е една основна причина, поради която монасите днес не могат да успеят в самоусъвършенстването. Всъщност всеки Буда цари над свой собствен рай и всеки рай има един Татагата. Например Буда Лечителят цари над рая Лапис Лазули; раят Цветен Венец има свой собствен Татагата Цветен Венец; Лотосовият рай има Лотосов Татагата; и Раят на върховното блаженство има Татагата Буда Амитаба, и така нататък. Всеки Татагата Буда има свой собствен набор от методи за самоусъвършенстване и основните точки от принципите на всеки Буда произлизат от Фа-принципите на Вселената. И въпреки това разбирането и методът за самоусъвършенстване на всеки Татагата са различни. Защо е така? Както може би знаете, способностите, които Будите имат, се различават, като всеки Буда е различен. Този Буда има тази способност, а онзи Буда – онази, но те всички са в една и съща сфера; само способностите им се различават. Това наподобява ходенето в колеж. Вие сте колежанин, той също. Вие специализирате в наука, докато той – в хуманитарни дисциплини, друг се специализира в земеделие, а трети в астрономия. Всеки е различен. Те всички са колежани, но при все това изучаваното от тях и знанието, което получават, са различни. Само правя проста аналогия.

Ако едно човешко същество иска да отиде в определен рай, будизмът едно време изисквал вие да дадете обет да отидете там. Например някой може да каже: „Искам да отида в рая Чиста Земя, желая да се самоусъвършенствам до там, където е Буда Амитаба, и да стана едно от съществата на Буда, които са под него“, или може би човекът желае да стане Бодхисатва или Архат чрез самоусъвършенстване. Тогава, след като сте дали този обет, вие се самоусъвършенствате само в неговата школа, четете само сутрата на Амитаба и пеете монотонно само името на Амитаба. И ще ви бъде забранено четенето на каквито и да било други сутри. Това се нарича „без втори път на самоусъвършенстване“. Ако искате да идете в рая Цветен Венец, тогава не трябва да четете никакви други сутри, освен сутрата на рая на Цветния Венец. Човешките същества мислят, че всички учения са все будистки принципи и всички те са добри за хората, но това е просто каквото си мислят човешките същества. Ако не следите това внимателно, нещата ще се объркат. Един том от свещена книга ще съдържа всички принципи, от които се нуждае самоусъвършенстващия се, от най-ниските нива до най-високите. Само човешко мислене е това, което смята за добро самоусъвършенстването по смесица от тях.

Човешкото общество е изолирано и всички праведни Богове, които някога бяха отговорни за спасяването на хора, повече не се грижат за тях. Те вече не се грижат за хората, защото смятат днешните хора за твърде „под стандарта“ и така не ги искат, или не искат да ги спасяват повече. Току-що казах нещо. А именно, че за мен беше много трудно да предам този Фа и че много Богове и Буди се опитаха да ми попречат да го направя. Те мислят, че днешните хора са неспасяеми и не бива да бъдат запазени. Човешките същества не осъзнават това и все още чувстват, че си изкарват добре, живеейки живота си. Човешките същества не знаят каква огромна разлика има между морала на хората в настоящето и в миналото. Нито пък знаят каква огромна разлика има между Небето и Земята, как Боговете и Будите разглеждат човешките същества, колко чисто е на Небето или колко грандиозни и величествени са Будите!

Несъответствието между човешките и божествените същества е наистина огромно. Небето изглежда ясно на тези, които са в човешкия свят, но това е, защото човешките същества виждат нещата с очи, изградени от субстанции от това място. Ако хората имаха способността да погледнат човечеството от по-високи измерения, те биха открили, че човешкото общество, със своите стелещи се, тъмни вълни от масивна карма, е ужасно мръсно. Затова Боговете и Будите не гледат на човешките същества по начина, по който хората си го представят. На хората им е предложено спасение, защото Боговете и Будите са състрадателни към човешките същества. Не е така, че ако възхвалявате Буда, Буда ще ви вземе [в рая]. И не е така, че Боговете и Будите ще ви дадат каквото пожелаете. Фактът е, че били те Бог или Буда, те отдават малко значение на формата, когато става въпрос за самоусъвършенстване. Независимо колко мащабна може да стане една религия, тя все още не се равнява на самоусъвършенстване. Аз също предавам практика за човешките същества и това не се прави, за да се разпространи като религия. Боговете и Будите не признават религията сама по себе си, само човешките същества.

Хората винаги казват: „Религията, в която вярвам, е толкова добра.“ Изглежда, че човекът поддържа Буда, или че поддържа Исус и Бога. Обаче не е така. Колкото по-ентусиазиран е по отношение на самата религия, толкова по-привързан става; а колкото по-привързан е, толкова по-далеч е от Бог. Религията е просто форма на самоусъвършенстване, създадена от човешките същества. Независимо колко пълна или перфектна може да е една религия, тя не се равнява на това едно човешко същество да се е самоусъвършенствало перфектно. Когато човешките същества фокусират своите съзнания върху тези неща, Будите и Боговете се чувстват доста зле, виждайки това. Будите не гледат формите, които възприемате в човешкия свят. Може би сте преминали през приемане [на вяра] или кръщение, но ако съзнанието ви е все още човешко, каква е разликата? Будите не гледат тези неща; те гледат само дали се самоусъвършенствате истински. Ако не сте преминали през приемане [на вяра] или не сте били кръстени, и дори не кадите тамян или не рецитирате името на Буда, и въпреки това се придържате към стандартите, поставени от Боговете и Будите, и се самоусъвършенствате прилежно, тогава при вида ви те не биха могли да бъдат по-щастливи. Не би имало нужда дори да молите, те постоянно ще ви пазят и ще се грижат за вас, помагайки ви да се самоусъвършенствате. Не е ли това идеята? (Аплодисменти)

Хората казват: „Не мога да изоставя будистките книги“, „Не мога да изоставя Библията“ или „Не мога да изоставя рецитирането на заклинания“. Това, което не може да се изостави, е религията, не Буда. Помислете внимателно и погледнете. Такъв е случаят с религиозните последователи, нали? Защо хората не могат да изоставят тези неща? Задълбайте за коренната причина в съзнанието си и вижте как гледате на този въпрос дълбоко в себе си. При някои неща това, което изглежда истинско на повърхността, не е действителното положение. Само истинското самоусъвършенстване представлява истинска вяра в Богове и Буди. И ето как Будите гледат на това; те не се интересуват колко добре е управлявана една религия. Както знаете, много хора в историята са успели в самоусъвършенстването, но те не са имали непременно връзка с религиите. Много хора с велика добродетел не се самоусъвършенстват в религии. Те се придържат към стриктни стандарти и фокусират съзнанията си върху това да са добри хора. И когато са способни да правят това усърдно и за дълъг период от време, и да станат дори по-добри, Будите ще се грижат за тях и те ще постигнат Съвършенство.

В основата си принципът, който преподавам, е относно това, че ви моля да сте добър човек, да сте дори по-добър човек и да бъдете добър човек, който превъзхожда обикновения човек. Когато сте способни да направите това, ще сте по-висше същество и когато се издигнете още повече, ще бъдете същество в дори по-висока сфера. Така, ако такъв човек не се издигне до небесен рай, може ли да остане на Земята? Човешкото същество е егоистично, състезава се и се бори за слава и печалба. Това означава, че човешките същества на Земята са различни от вас. Това е истината. Ако говорите с онези хора [с религиозна принадлежност] по подобен начин, тогава няма значение коя религия е – щом Боговете я изоставят, тя става просто социална форма сред обикновените хора и работа в обикновеното общество. [Тяхната религиозна принадлежност] всъщност няма никакъв ефект върху истинското самоусъвършенстване. Но тук е замесен и въпрос, свързан с това да бъдете сериозни в самоусъвършенстването. Фокусирането върху един път на самоусъвършенстване е истинско самоусъвършенстване. Ако човек иска да научи [нашия Дафа], може да го направи. Кажете му, че макар [това, че е от друга религия,] не се намесва [на самоусъвършенстването по Дафа], стои въпросът за сериозността в самоусъвършенстването. Кажете му, че [неговата религиозна принадлежност] няма какъвто и да било ефект и че ще разбере нещата, след като прочете книгата. (Аплодисменти)

Практикуващ: Освен петте упражнения, които ни преподадохте, виждам, че има комплект мудри; мудрите, които изпълнявате.

Учителят: Първо ще ви кажа какво са мудрите. Мудрите може да се смятат за език на Будите, за форма на изразяване; когато Будите изразяват нещо и не желаят да използват език, те изпълняват мудри. Мисълта също е използвана за комуникация между един и друг Буда. Когато сте виждали моите Фашъни или сте виждали Буди и Бодхисатви в сънищата си, когато те са ви говорели, понякога не са използвали устите си. Но вие сте чували звук от тях. Това е комуникация чрез мисълта. Казано на съвременен език, това се нарича стереоскопичен пренос на мисъл. Мудрите са често използвани, когато Фа се преподава на много Бодхисатви и Архати. Това не е език със знаци, като този на човешките същества. Той е по-свещен и чист от него, и е мощен. Това е езикът на Будите, затова когато се изпълняват мудри, те носят енергия и сила, и за всички същества под един Буда това, което той изразява, е Фа. Но мудрите са като изказвани думи и думите могат да бъдат комбинирани по различни начини, за да изразят различни идеи. Който и да било въпрос може да бъде обяснен от различни ъгли, така че те не са фиксирани или стандартизирани. Но има определени мудри, използвани специално за упражнения; т. е. когато ръцете са събрани, за да формират определен жест, което се нарича „статична мудра“. Например лотосовата мудра и статичната мудра, които използваме, когато правим упражненията – това са статични мудри. Мудрите, използвани с движение, са различни от статичните. Мудрите, които изпълнявам, докато правя упражненията на видеозаписа, са за знаещата ви страна, която да види, преди да направите упражненията, както и за съществата в други измерения. Така че няма нужда да ги учите. Онези от вас, които по-късно се самоусъвършенстват в Буди, ще знаят как да ги изпълняват. (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителю Ли, вярно ли е, че можете да поставите Фалун на всички нас днес? (Аплодисменти)

Учителят: Ще ви кажа, че докато сте искрени по отношение на самоусъвършенстването – т. е. независимо дали сте дошли тук, или четете книгата сами – всички вие ще получите Фалун. Също така искам да ви кажа: бъдете сигурни да цените книгата. Може и да не го съзнавате сега, но това, на което книгата учи, са все Буда принципи. Всички нива на самоусъвършенстването са обхванати от книгата. Всъщност това, което направлява вашето самоусъвършенстване, не е нищо друго освен Буда Фа. Докато се самоусъвършенствате, Будите и Боговете ще ви помагат. Помислете за това, тогава: кои са тези, които населяват всяко ниво на Небесата? Не са ли те Богове и Буди? Не са ли по-висши Буди, дори по-висши Буди и още по-висши Буди? Ето защо ви казах, че всяка дума в книгата представлява слоеве върху слоеве от безбройни Буди, като накрая са моите Фашъни, а има и Фалун, който се проявява на различни нива. Защо някои хора се чувстват добре веднага щом вземат книгата и започнат да четат? Защо тяхната карма се елиминира веднага щом я зачетат? И защо заболяванията им се елиминират веднага щом я зачетат? Разбира се, докато се самоусъвършенствате, не е така, че кармата ви ще бъде напълно елиминирана изведнъж; първия път не може да бъде елиминирана цялата за вас, би било твърде много. [Това, което се случва, е, че] една допълнителна част се премахва, когато сферата на мисълта ви се издигне до по-високо ниво, и това се прави по този начин в името на вашия напредък чрез самоусъвършенстване. Така че силата на този Фа е огромна. Тогава помислете за това: има ли нужда да инсталирам Фалун лично? Докато сте искрени в изучаването на Дафа и искате да се самоусъвършенствате, ще получите Фалун, който и да сте. Дафа се предава по целия свят. Не бих могъл да се срещна с всеки по света. В Китай само учениците, които присъстваха на лекциите ми, ме видяха; повечето никога не са ме виждали. Ще работи ли самоусъвършенстването ви без нещата, които ви давам, като Фалун? Не, няма. Ето защо съм вложил силата си в тази книга. Докато някой се самоусъвършенства, щом започне да чете книгата, ще получи всичко, което е нужно в самоусъвършенстването.

Сега има много ученици, които ме търсят навсякъде, но аз не искам да ги виждам. Има причина за нежеланието ми да ги видя, а именно, искам да останат там, където са, и да се самоусъвършенстват неотклонно и твърдо. Когато някои ученици ме видят, те се развълнуват и това служи като намеса в самоусъвършенстването им. Искам да се самоусъвършенстват със спокойни съзнания. Само моето предаване на Фа не върши работа: вие трябва да получите Фа и също така да имате време да го четете, и да се самоусъвършенствате твърдо. Ето защо се опитвам да се срещам с моите ученици по-рядко. Ако ситуацията беше такава, че Фа, който преподавам, не можеше да се грижи за вас, без да ме виждате лично, тогава щях да съм направил това напразно. Така че докато четете книгата и докато истински се самоусъвършенствате, ще получите всичко, което се очаква да получите в тази практика. Това е гарантирано. (Аплодисменти)

От хиляди години последователите на Буда Шакямуни се самоусъвършенстват чрез сутрите и го правят, без да са видели своя учител, нали? Фа ще предостави всичко необходимо на онези, които истински се самоусъвършенстват. Обикновено когато инсталирам Фалун за вас, не ви позволявам да го видите. Това цели да се премахне привързаността, при която няма да научите една практика, докато не ви се даде нещо.

Практикуващ: Учителю Ли, казахте, че има истински и фалшиви Чигонг практики. Как да различим истинските от фалшивите?

Учителят: Има истински и фалшиви Чигонг практики и за обикновените хора е наистина трудно да ги различат, тъй като критериите, по които днешните хора отсъждат доброто от лошото, са различни от преди. Когато човек истински се самоусъвършенства, той малко по малко ще започне да ги различава. Може да погледнете какво преподава някой. [Може да видите, че] нещата, които той преподава, не са праведни принципи, или че привидно той моли хората да правят добри неща, но дълбоко в себе си преследва пари и така мами хората. Но самоусъвършенстването по Буда Фа е сериозно и никога не може да бъде смесвано с правенето на пари. (Аплодисменти) Почти всичко на този свят може да бъде използвано от човешките същества, за да правят пари, с изключение на Буда Фа, който абсолютно не може. Нещо повече, мотивът на някои хора е слава и обикновените хора винаги са привързани към слава и печалба. Фалшивите Чигонг майстори водят хората надолу по погрешен път и не могат да спасяват хора. Вместо това ги погубват.

Всъщност техните грехове изобщо не са малки. Ако някой с основа от висок калибър, който е дошъл да получи Фа, е унищожен от такъв човек, просто си представете какъв огромен грях е това. За пари и богатство той прави нещо толкова лошо. „Правенето на пари“ не е оправдание за такива престъпления. Когато Чигонг беше в своя връх в Китай, общото тяло от Чигонг майстори в по-голямата си част разпространяваха Чигонг безплатно. Фалшивите Чигонг майстори са тези, които развалят нещата, откакто се появиха. Имаше много Чигонг майстори, които бяха отлични, когато в началото се появиха пред обществото. При всеки отделен случай помощният дух беше този, който се самоусъвършенстваше, а човешката страна нямаше представа за това. С времето привързаността на човека към слава и печалба се развиваше. Преди да излязат пред обществото, техните майстори ги наглеждаха и наред с това помощните им духове имаха възпиращ ефект. Но станеха ли активни в обществото, човешката им страна се оказваше уязвима спрямо изкушенията на светските слава и печалба. И щом пожелаеха тези неща, те падаха. Така те нямаха никакъв Гонг и дори те самите – Чигонг майстори – се разболяваха.

Практикуващ: Бих искал да попитам Учителя: ако ние, учениците, постигнем Съвършенство, къде ще отидем?

Учителят: Имам Фалун Рай. Има огромен брой небесни райски места и мога да поговоря за тях с вас. Много хора, седящи тук, изглежда са много добре образовани, от човешка гледна точка, затова ще поговоря с вас накратко за концепцията за Вселената.

Това, което знаят хората, е само това едничко измерение, и не е толкова просто, както го разбират последователите на будизма. Когато Буда Шакямуни бил в този свят, той утвърдил и се просветлил до много истини от фундаменталния Фа на Вселената. Хората по онова време не ги документирали, нито пък били събрани и записани в сутрите. Така че те не били оставени за хората по света. Едва петстотин години след като Шакямуни напуснал света, хората съставили сутрите. Както може да си представите, след като това станало петстотин години по-късно, било много трудно за хората да си спомнят точно какво е казал Шакямуни по свое време и това са сутрите, които са с нас днес. Те са всъщност изцяло различни от това, което Шакямуни казал първоначално, въпреки че съдържат някои будистки принципи и следователно могат да направят самоусъвършенстването възможно. [Това, което съдържат,] са само малкото неща, които бе позволено да се знаят от човешките същества в миналото, а съществата в това измерение се предполага да знаят само толкова.

Вселената не е толкова малка, колкото я изобразяват будитските сутри, нито е толкова проста, колкото предполагаха даоистките самоусъвършенстващи се в миналото. Това, което Шакямуни преподавал по онова време, било Архат Фа, а Архат Фа е най-ниският от всички статуси на достижение. Разбира се, той преподавал и по-високи неща, но [от тях] е останало много малко. Буда Шакямуни също така казал нещо по свое време, а именно: броят на Будите Татагата е голям колкото песъчинките в река Ганг и всеки Буда Татагата цари над рай. Дори този обхват, който той описал, е огромен за едно човешко същество. Но всъщност, вие знаете, молекулите са изградени от микроскопични частици и човешките същества живеят между молекулите и планетите. В действителност Млечният път е частица във Вселената и обсегът, съставен от многобройни млечни пътища, също има граница и обвивка. И това е Вселената, за която говорят човешките същества. Но в действителност това е само една малка вселена. Какво има отвъд тази малка вселена? Съвременната наука дори не смее да помисли за това, а човешките същества дори нямат понятие за него. Нито пък Вселената се е зародила от голям взрив.

В изключително далечни места отвъд тази малка вселена има небесни системи, идентични с малката вселена. Боговете и Будите имат нива и Будите на по-ниски нива са неспособни да видят тези на по-високи нива. В очите на Боговете и Будите на дори по-високи нива това е все още много малък обсег. За човешките същества е невъзможно да го изследват. Хората знаят за скоростта на светлината, но скоростта на светлината не е най-бързата. Светлината е ограничена от време и пространство, а самите време и пространство са съставени от материя от Вселената. Всичко в едно измерение, включително светлината, е материя, а всеки вид материя има енергия. Всеки живее в това измерение, изградено от слой молекули. Било то въздух, дърво, вода, метал, почва или скала, всичко е изградено от частици на този молекулярен слой. В това измерение човешките същества не са способни да почувстват радиоактивната енергия от молекулите, защото самите те са направени от молекули. Но всъщност молекулите също имат енергия. Светлината в човешкото измерение също има този слой от частици на повърхността си. Това, което казвам е, че различните измерения имат свои различни светлини и видовете материя, които съставят светлината в различните измерения, също са различни. И поради различията във време и пространство скоростите на светлините в тях са различни. И така, нека погледнем по-надолу: атомите имат енергия, енергията на ядрата е по-силна, неутроните са дори по-силни, а при електроните, кварките и неутриното следващото ниво е по-силно от предишния слой по отношение на радиация и енергия. Колкото по-надолу е частицата, толкова по-силни са енергията и радиацията. На нивото на първоначалната материя силата е толкова огромна за едно човешко същество, че няма думи, които могат да я опишат. Но разбира се, човешките същества никога не биха могли да разберат първоначалната материя.

Говорих за тези неща, за да ви кажа, че тази Вселена не е толкова повърхностна, както я разбират хората. Колко вселени с различни големини има във Вселената? Броят не може да се изрази с цифри. Но когато се описва в рамките на малка система от вселени, може да се каже така: около три хиляди малки вселени изграждат вселена от втори слой с малко по-голям размер, а приблизително същият брой вселени от втори слой изграждат вселена от трети слой. По този начин продължава нататък, безкрайно, поне както биха го видели човешките същества. Тогава колко големи са „Небесата“ (тиен)? Мога да ви кажа, че хората никога няма да открият колко голяма е небесната система в крайната си степен. Дори Будите Татагата не могат да кажат. Тя просто е твърде огромна. Не е нищо подобно на начина, по който човек я е възприел със своето знание.

Помислете за думите, които току-що изрекох. На какво се равнява малкото късче познание, което са овладели човешките същества? То е детска игра и освен това съвременната емпирична наука изцяло е отклонила човешките същества от правия път. Емпиричната наука е създала множество неверни впечатления. Хората може да не са способни да видят това понастоящем. Нека ви дам пример. Относно Вселената, която току-що обсъдих, съвременната емпирична наука вярва, че тя е възникнала от „големия взрив“. Не е ли това погрешно впечатление, което науката е създала за вас? Всички хора го вярват. Емпиричната наука вярва, че човек е създаден от еволюцията, а теорията на еволюцията учи, че човек се е развил от маймуната. Изобщо не е така. Не ви ли води тя по погрешен път? Човешкото възприятие за материята всъщност също е погрешно – дори познанието му за основните неща е изцяло погрешно. Нещо повече, хората, живеейки в заблуда, са напълно изолирани от това познание. Те биват изолирани все по-здраво, толкова здраво, че едва им е останало място. А истината за Вселената е напълно прикрита от [този вид познание]. При такива обстоятелства – помислете за това всички – ако някой иска да говори за истината на Вселената, ще го приеме ли тази наука? Тази наука е формирала среда и със сигурност ще се възпротиви. Ето защо, когато се споменат неща на по-високи нива, тя ще каже, че вярвате сляпо. Ето как става.

По този начин много хора са формирали фиксирана представа. Ако хората от предишни поколения са установили определени закони и доктрини, като теорията за относителността на Айнщайн, хората след това ги разглеждат като върха на науката. Тогава мисленето на хората в по-късните поколения се ограничава в рамките на тези неща и ако някой се осмели да помисли по-високо или има намерение да отиде отвъд тях в своето изследване, незабавно ще има хора, които ще кажат: „Можеш ли наистина да надскочиш Айнщайн?“ Защо е така? Съществуващата физическа среда на съвременната емпирична наука ограничава хората. Ако един наистина вещ учен надхвърли прозренията на предишните поколения, той ще открие, че макар прозренията на предишните поколения да са верни и правилни в своя обсег, щом някой ги надхвърли, ще установи, че те не са верни сами по себе си и всъщност служат като ограничение за хората. Един наистина вещ човек, който мисли със собствената си глава, ще се осмели да пробие през тях. Ще сте успели в нещо истински, когато пробиете през утвърдените правила, установени от другите. (Аплодисменти)

Практикуващ: Планираме да подредим Вашите писания в хронологичен ред. Добре ли е?

Учителят: Да, добре е. Думата „писание“ (джингуен) няма каквото и да било специално значение. Първоначалното значение на термина „писания“ се е отнасяло до текстове, които се изучавали и четели често. Кратките статии, които често се използват за консултация, се наричат „писания“.

Практикуващ: Докато бях в медитация, внезапно се появи един леопард. Какъв беше този леопард?

Учителят: Тъй като сте искали да направите медитацията, той се е опитал да ви се намеси. Не се страхувайте от него – нищо не може да ви навреди. (Аплодисменти) Тъй като започнах това начинание, съм способен да бъда отговорен за самоусъвършенстващите се. Можете да разчитате на това. Има толкова много хора, които изучават, и никой не е имал проблеми. Но има едно нещо: трябва да разглеждате себе си като практикуващ. Няма да работи, ако имате страх, тъй като страхът е човешка привързаност, която трябва да бъде премахната.

Практикуващ: Учителю Ли, в книгата „Фалун Гонг“ прочетохме, че първото упражнение трябва да се прави три пъти, така че оттогава правим всяко по три пъти. Но защо движенията нагоре-надолу и Фалун Небесен Кръг не се правят три пъти [а вместо това девет]?

Учителят: Бих казал, че тази практика е много гъвкава. Ако имате време, може да правите повече, а ако нямате, може да правите по-малко. Ако сте заети днес и имате време само за едно от упражненията, тогава няма проблем. Когато нямате време или ако имате време само за едно движение, тогава направете това движение. А когато имате повече време, може да го направите повече пъти. Но трябва да спирате всеки път, когато приключите с деветте повторения, и това означава, че не бива да ги правите едно след друго. Така е по-добре. Това самоусъвършенстване, което преподавам, е различно от други методи за самоусъвършенстване. При други методи за самоусъвършенстване, когато правите упражненията, практиката действа, а когато не ги правите, тя спира и нещата повече не са активирани. В нашата практика практикуващият бива усъвършенстван двадесет и четири часа в денонощието и това се нарича „Фа усъвършенства практикуващия“. Тогава за какво правите упражненията? Вие подсилвате механизмите, които съм поставил във вас. Защо съм казвал, че движенията трябва да следват механизмите? Докато правите упражненията, енергията във вашите ръце ще се усилва и практикуващият подсилва механизмите. Колкото по-силни стават механизмите чрез такова подсилване, толкова по-мощни са. По този начин те ще служат за автоматично направляване на движенията ви.

Практикуващ: Какъв е най-добрият начин за изучаване на Фа? Просто да четем книгата или да я преписваме [на ръка], докато я четем, или само да я преписваме?

Учителят: В континентален Китай има много хора, които учат книгата наизуст, и много хора, които я преписват. Има и такива, които не успяват да я научат наизуст, затова просто я четат често. Всички тези подходи са добри. Хората, които са научили книгата наизуст, откриват, че когато се натъкнат на проблеми, незабавно си припомнят Фа. А това означава, че не са склонни да се отнесат към нещата неправилно. Преписването също служи за задълбочаване на разбирането. По подобен начин, целта на честото четене е да задълбочи нечие разбиране и да води до постоянен напредък.

Практикуващ: Учителю, усещаме, че не ни изглежда правилно да Ви наричаме „Учител“. „Учител“ изглежда твърде обикновено като термин, затова си мисля, че вероятно ни помолихте да ви наричаме „Учител“ заради обстоятелствата в континентален Китай. Така, тук ние Ви поздравяваме със „Здравейте, Майсторе“. Онези от нас с основа в будизма чувстват, че Майсторът е над нас, затова не бива да е „Учител“.

Учителят: Благодаря ви. Всъщност както и да ме наричате, е добре – Учител, Майстор или по име. Всички са добре.

Защо ви инструктирам да ме наричате както желаете? Защото днешното общество е замърсено от онези, които са покварени. Някои наричат себе си Буди, някои наричат себе си „живи Буди“, някои – „Велик Майстор“, а други – „глава на религия“. Но не търсят ли те всички слава и печалба? Казвам, че може да ме наричате както желаете. Няма нищо погрешно да ме наричате „Учител“. Не искам никоя от тези титли, не се стремя към такива неща. Но разбира се, ако като мой ученик искате да покажете уважение към мен и чувствате, че вашият учител наистина ви спасява и ви помага, и по тази причина искате да се обръщате към мен по определен начин, тогава зависи от вас. Чувствам се добре да ме наричат „Учител“.

Практикуващ: Има и нещо друго и то е, че току-що Учителят спомена: „Не го правете за пари.“ Това ме накара да почувствам, че това е истински Буда. Разбира се, Учителят не е казал в книгата, че е Буда, но аз усещам, че когато практикувахме будизъм, никога не сме се натъквали на такъв просветлен майстор, който наистина може да даде напътствие. Затова казах на другите: „Къде можете да намерите някого, който няма да ви вземе пари и въпреки това ще ви учи на самоусъвършенстване и ще елиминира карма за вас? Виждали ли сте някога такъв човек?“ Защо говоря за това сега? Защото чувствам, че нашият Учител е наставник, който истински е дошъл да направлява нашето самоусъвършенстване, така че не ме е грижа какво съм научил в миналото. Предполагам, че много от присъстващите тук са членове на будистката вяра, има много светски будисти, както и такива, които изучават други неща. Но мисля, че започвайки от днес, трябва да се отнасяме към нашия просветлен майстор като към истинския Учител, който направлява самоусъвършенстването ни, и не трябва да правим други неща. Разбира се, не смея да говоря от името на другите, но поне мисля, че тъй като Учителят е дошъл тук днес, тези думи са нещо, което съм искал да изразя от години, и днес най-после го направих.

Цял живот искам да се усъвършенствам към високи нива, но никога не намирах [подходяща практика]. Изучавах тантрически будизъм и някои Чигонг практики. Дори официално станах ученик на велик майстор. Но по-късно почувствах, че все още съм си аз и не усещах нищо. След като чух Фа на Учителя обаче, [мога да кажа, че] Фа на Учителя е Буда Фа. Когато отидох да гледам видео лекциите първия ден, Учителят каза: „докато истински се самоусъвършенствате...“, затова казах на телевизора: „Искам да се самоусъвършенствам истински“, но се надявах, че Учителят ще дойде в САЩ, защото всички присъстващи тук се надяваха Учителят да дойде. Затова се надявам, че Учителят ще ни просветлява по-нататък и ще ни дава по-нататъшни знаци за това, за което трябва да внимаваме тук, в Сан Франциско. Това е моята искрена молба. (Аплодисменти)

Има много светски будисти и на тях им е трудно да изоставят нещата от своята практика. Затова имаме задължение да им помогнем. Но има въпрос, който искам да задам пряко на Учителя, и той е: има един човек, който беше будист и който е чел сутрите и е боготворил Буда много години. Той каза, че когато четял сутрите (будистки сутри от по-ранни времена) се появявал приятен аромат, но когато четял книгата на Фалун Гонг, миризмата била странна. Учителят е тук днес и тъй като не мога нито да усетя, нито да видя нещо, моля Учителя да хвърли малко светлина върху това.

Учителят: Добре. На практика, в периода Края на Дхарма истинските Буди вече не се грижат за нещата в света. Но много животни, които са придобили малки сили, са се покачили върху Буда статуи и хората ги боготворят и пазят свято. Те правят някои незначителни услуги за хората или им помагат малко. Щом човек наистина поиска да се самоусъвършенства, тези неща се намесват. Например някои хора казват, че изпълняването на определена практика генерира аромат, но всъщност този аромат е излъчен от невестулки. Ароматът е различен в двете измерения: той е приятен от тази страна, но е смрад от другата. Истините са обърнати в човешкия свят, както и всичко друго. Това, което е благоуханно за човешките същества, е всъщност пагубно за един Буда. То иска да ви попречи да научите Дафа, затова умишлено ви се намесва, като излъчва този вид аромат.

Ето какво мисля. Нашите ученици в Сан Франциско не бива да се съсредоточават само върху Сан Франциско, а по-скоро върху целите САЩ. Колкото до това как да се самоусъвършенствате, просто се придържайте към тази форма. Правя каквото правя, така че пътят да бъде оставен за бъдещите поколения и те да правят нещата по този начин. Ако желанието ми беше друго, щях да [преподавам Фа] в храм и да стана монах. Но ако бях монах, това нямаше да сработи. Религиите вече не могат да дадат възможност на хората да получат Фа в по-голям мащаб. Възприех тази форма, с която хората да се самоусъвършенстват, затова вие трябва да продължавате по този начин. Не е така, че щом някой се заеме с моята практика, става обект на всякакви правила и предписания. От това няма полза. Ако някой иска да учи, на него трябва да му се позволи да премине през процес на разбиране. Ако някой знае, че е добро, кажете му просто да чете книгата. Когато осъзнатостта му се подобри, той автоматично и добросъвестно ще се справя с нещата по-добре. Нещата са сравнително по-лесни за светските будисти в това отношение. Монасите са в най-жалкото положение, тъй като те са напълно блокирани от формите на религията по такъв начин, че не са способни да се натъкнат на Фа, нито смеят да се докоснат до него.

Практикуващ: Учителю, имам два въпроса. Първият е: поради предопределена връзка Учителят е дошъл тук и се срещна с нас. Учителят каза, че има предопределена връзка с нас. Тогава какво мисли Учителят за нашето ниво – т. е. за нас като група ученици? Може ли тази група ученици да успее в практиката и да постигне Съвършенство?

Учителят: Казвам ви, на всички седящи тук – включително и на децата – че докато успявате да се самоусъвършенствате, пътят, който подреждам за вас, ще води в крайна сметка към Съвършенство. (Аплодисменти) Но не се радвайте преждевременно. В самоусъвършенстването Учителят ви представя практиката, докато самоусъвършенстването зависи от вас – от отделния човек. Направил съм подредби за вас, мога да ви предпазвам, да ви подсилвам и да трансформирам Гонг за вашето издигане на всяко ново ниво. Но що се отнася до усъвършенстването на вашето съзнание, зависи от вас самите. Що се отнася до вашето съзнание, докато се натъквате на неприятности и се изправяте пред тестове, това дали можете да го понесете и да успеете, зависи изцяло от вас. Разбира се, когато наистина не можете да се справите, аз ще ви давам знаци. В този момент единствената ми тревога е, че вашето мислене може да е станало твърде крайно, за да се пробудите, независимо как се опитвам да ви правя знаци, и тогава възниква дилема. Мога да ви кажа, че когато не успеете да преминете тест и чувате неща, които дразнят слуха ви, това наистина е моят Фашън, който използва неприятни думи, за да ви пробуди и да ви каже нещо. Трудно е да се премине тест, но щом го преминете и погледнете назад, ще видите, че тестът наистина е бил нищо и е неразбираемо защо сте били толкова привързани към това по онова време. Когато наистина го преминете, вашият Шиншин ще напредне и кармата ви ще бъде елиминирана – гарантирано е. Ако тази неприятност, на която сте се натъкнали, е причинена от другите, те ще ви дадат добродетел. Затова ви казвам, че страданието не е лошо нещо. Хората са единствените, които мислят, че страданието е лошо нещо, че животът в страдание не е щастлив. Но за самоусъвършенстващия се страданието не само ще елиминира карма, но и ще повиши нивото на човека и ще доведе до Съвършенство. Ако кажете, че просто искате да бъдете щастливи сред човешките същества и че не желаете да страдате дори малко, практикувайки в удобство, тогава кармата ви няма да бъде елиминирана, няма да подобрите своя Шиншин и няма да постигнете Съвършенство. Това е идеята.

Макар да казах, каквото казах, и Фа-принципите да са изречени, когато се стигне до страдание, е все още възможно да не сте способни да го понесете. Преди казах на всички една истина. Защо Будите имат толкова много благословии? Те наистина имат щастлива съдба и дълголетие. Това е точно защото колкото е страдал, ето колко ще получи като благословии, на които да се наслаждава. Днес, ако помолех всички ви, седящи тук, да преминете през толкова много страдание, никой от вас не би могъл да постигне Съвършенство. На фундаментално ниво, докато можете истински да упорствате в самоусъвършенстването, Учителят ще ви помага да елиминирате повече от кармата си. Това, което казах по-рано, все още важи: може да сте страдали в хода на много животи, за да можете да получите този Фа. Много хора наистина са дошли, за да получат Фа, и затова тяхното страдание е започнало преди много време. Какво още ви липсва днес? Единственото, което ви липсва, е изоставянето на човешките привързаности. Страданието, за което говоря, е главно трудността, която върви с изоставянето на привързаностите ви.


(1) Сутри – свещени текстове в будизма – бел. прев.