Преподаване на Фа по време на международната конференция в Пекин

Ли Хонгджъ

2 ноември 1996 г.

Знам как се чувствате, а и вие също ми липсвате. Но мога да ви кажа следното: докато се самоусъвършенствате усърдно, ще съм винаги до вас. Много ученици са се справили много добре в своето самоусъвършенстване – и това ми е известно. Много ученици стоят на прага на Просветлението.

В последно време казвам на много ученици следното. Казвал съм, че не е лесно да получите този Фа. Може би някои са си казали: „чух за това, или приятел ми разказа и така случайно видях тази книга“, или: „попаднах на информация за това във вестника, дойдох и от този момент застанах на пътя на самоусъвършенстването в Дафа“. Всъщност може и да си мислите, че е толкова просто и да смятате, че на пръв поглед изглежда лесно да получите този Фа. Това е така, понеже рядко Бог или безсмъртен ще се появи и ще ви разкаже, за да получите Фа. В повечето случаи това приема обикновена форма като тези и научавате за това по много обикновен начин. Но ще ви кажа, че за вас получаването на този Фа е било наистина трудно. Вероятно трудностите, през които сте преминали в първата част от вашия живот, са били за да получите този Фа. Това е, което ви е известно. Има и неща, за които не знаете; може би сте страдали и сте понасяли трудности в предишни животи или за дори още по-дълъг период от време, за да получите този Фа. Има и хора, които са преживели дори още по-силно страдание, за да получат този Фа – това е, което не знаете. В бъдеще, когато постигнете Пълно Съвършенство, ще знаете и ще видите всичко това. Не е било никак лесно. Вече сте постигнали много ясно разбиране за този Фа. Защо сте способни да се самоусъвършенствате по този начин? Защото сте осъзнали, че този Фа не е обикновен Фа. По-рано в будизма, Буда Шакямуни утвърдил и се просветлил до много неща и оставил много за хората след него. В процеса на предаване на оставеното от Буда Шакямуни за хората обаче, една голяма част била изгубена с течение на времето. Още повече, че написаното в каноните е било променяно или модифицирано от хората. Така едно събитие е описано по множество различни начини в различните версии на дадена сутра и това е един от факторите, спомогнал за придвижването на учението на Буда Шакямуни към Края на Дхарма. Разбира се, има и други причини, довели до насочването му към периода Краят на Дхарма.

Днешното общество е станало усложнено до голяма степен, така че хората са още по-неспособни да се самоусъвършенстват. Бих казал, че Фа, който преподавам, е много голям и учениците ни вероятно са почувствали това. В историята не е имало човек, който да е преподавал на хората системно истинските принципи на Фа на Вселената, или да е казвал на хората как да се самоусъвършенстват и как да се издигат чрез самоусъвършенстване. Разбира се, Шакямуни е Буда, така че казаното от него носи природата на Буда. Но мога да ви кажа, че Буда Шакямуни всъщност не е изказал пред хората фундаменталните закони на Вселената. Ето защо Буда Шакямуни е казал в по-късните си години: „Не съм преподал никакъв Фа“. А накрая казал на последователите си да „приемат наставленията за свой учител“. Защо го е казал? Защото Буда Шакямуни знаел какво ще се случи в края на периода Краят на Дхарма, и че законът, който преподал, щял да бъде объркан. Той казал на последователите си: „Докато се самоусъвършенствате според наставленията, които преподадох, ще сте способни да покриете стандарта за самоусъвършенстващ се и да достигнете Пълно Съвършенство.“ Така че това, което той наистина оставил за хората, били наставленията.

Разбира се, Шакямуни е Буда, така че казаното от него носи природата на Буда. Следователно не може да се каже, че думите, изказани от него, не са закони. И въпреки това, те не са най-фундаменталните закони на Вселената или най-висшите истини на Небето. Това, което съм ви дал тук днес, от друга страна, са закони, обхващащи всичко, което започва от човешкото ниво и – може да се каже – се издига чак до най-високото ниво във Вселената. Обикновените хора обаче няма да могат да видят това на пръв поглед в книгата „Джуан Фалун“, защото тези, които не искат да се самоусъвършенстват, смятат въпроса за приключен след като я прочетат веднъж. Когато я прочетат веднъж, те си мислят: „Това е книга, която учи хората как да бъдат добри“. Това неизменно е чувството, което човек придобива, след като я е прочел веднъж. Вие също вероятно сте имали това усещане, когато тепърва сте започнали да се самоусъвършенствате. Но когато я прочетете за втори път, ще откриете, че не е съвсем така. На всички въпроси, възникнали у вас след първия прочит, ще бъде отговорено, когато я прочетете втори път. И ще откриете, че това не е книга на обикновените хора, въпреки че не е задължително да можете да стигнете до някакво заключение какво представлява тя. Но когато продължите да я четете за трети път, ще установите, че това е книга, която истински учи как да се самоусъвършенствате. Ако сте способни да я прочетете за четвърти или пети път, книгата ще ви съпътства през остатъка от живота ви – няма да свалите ръце от нея.

Защо това е така? Защото, както казах, не можете да използвате принципите на обикновените хора, за да напътстват вашето самоусъвършенстване към сферата на Будите. Тази книга обаче има дълбоки скрити значения и вие ще придобивате различни усещания и разбирания на различни нива за едно и също изречение. Определено няма да изпитате същото по отношение на книгите на един обикновен човек, тъй като [тази книга] съдържа много загадки и чудеса. Никога не съм демонстрирал пред вас никакви божествени сили и дори когато лекувах хора, правех това, за да се придържам към обстановката на Чигонг по онова време. Иначе дори не бих лекувал хора. Ако искате чрез практика на самоусъвършенстване да промените тялото си, да развиете всички божествени сили на Буда Фа, непрекъснато да повишавате своите нива и да получите всичко, което ще придобиете след като постигнете Пълно Съвършенство, [ще откриете, че] съм обединил всички тези неща в този Фа. Докато го изучавате, тялото ви ще се променя; докато го четете, съзнанието ви ще се издига; и докато се самоусъвършенствате, ще постигнете различни състояния на различни нива. Ако успеете да го четете до края, тогава ще постигнете Пълно Съвършенство под ръководството на тази книга. Ето какво представлява тя. Обикновените хора обаче няма да могат да видят нейните обширни и дълбоки значения.

Разбира се, има и нещо друго. Всички вие, седящи тук, които сте получили Фа, всички, които практикуват Дафа, знаят – и вие сте го почувствали в процеса на вашето самоусъвършенстване – почувствали сте и сте усетили различните нюанси на значенията на различните сфери и нива. Ето защо миг по-рано казах, че този Фа не е обикновен закон; той е същността на Вселената. Предал съм на хората най-фундаменталното във Вселената. Разбира се, това, което правя, е огромно; непрекъснато подчертавам, че това е Дафа (Великият Път). Някои може би смятат, че съм го нарекъл „Дафа“, тъй като съм преподал много неща. Всъщност не е така. Това, което имам предвид под Дафа, има висши и дълбоки скрити значения.

Учениците, които се самоусъвършенстват на много високи нива, ще видят нещо: те ще установят, че хората не са единствените, изучаващи Фа. Същества на много високи нива също го изучават. Този Фа е просто огромен. Всички вие, които седите тук, имате предопределени връзки и това е причината, поради която сте получили Фа. Бих искал да повторя това, което казах: не всеки е способен да чуе този Фа. Вие правите упражненията в толкова голям парк, където хората идват и си отиват, но въпреки това някои хора са просто неспособни да го видят, а някои, при все че идват, не желаят да го чуят и така все пак не получават нищо. Не всеки ще го получи. Някои го намират за добър, щом прочетат книгата, докато други няма да са в състояние да го приемат. Хората са различни, но си има причини за това. Преди минута казах, че това не е книга на обикновен човек. А в САЩ съм казвал следното: защо този Дафа е в състояние да напътства хората до много високи нива в самоусъвършенстването? Поради този Фа. Погледнато от много ниско ниво, всяко изречение в него е чиста истина. Но ако можете да видите реалното му положение, че откриете, че всяка дума в него носи облика на Буда. Ако сте способни да се самоусъвършенствате до много високо ниво и третото ви око може да вижда неща от високи нива, ще откриете един феномен: зад всяка дума, на слоеве са скупчени многобройни Буди. Помислете за това всички: колко дълбоки са тези скрити значения? Защо едно изречение е различно на различни нива и защо Фа принципите се променят като цяло на различните нива? Точно такъв е случаят. Така че не трябва да третирате тази книга като книга на обикновен човек, а със сигурност да я цените високо.

В миналото хората се изпълвали с безгранична почит, когато споменавали Буда, и говорели за Буди, Бодхисатви и Архати само в тържествени случаи. Днешните хора обаче подмятат името на Буда по крайно безразсъден и нехаен начин. Това е в резултат от липсата на вяра у човечеството в съществуването на Боговете, стигнала до тази степен. Тъй като хората не би трябвало да споменават Будите по име произволно, това е сериозен въпрос, касаещ дали човек показва уважение към Будите. В днешни дни обаче, хората произволно си правят шеги относно Будите и дори злословят по адрес на Будите, когато се хранят. Много от имената на ястията им всъщност очернят Будите. Имена на блюда като „Храна на Архат“, „Буда прескача стена“ и други такива изникват ненадейно и се равняват на ругаене и чернене на Буда. И което е по-лошо, някои от тези вегетариански ресторанти са държани от светски будисти или монаси, никой от които изглежда не знае, че всъщност оскърбяват Буда. Защо монасите и монахините вече не са способни да се самоусъвършенстват? Те вече не знаят как. Може дори да си мислят: „Какво нередно има в използването на термина “Храна на Архат“? Помислете за това всички. Един Архат няма привързаност към никакъв аромат или вкус, но ястието „Храна на Архат“ е богато откъм вкус и аромат. Когато погледнете на това от перспективата на това ниво, не е ли то същото като да го обидите? Същото се отнася и до „Буда прескача стена“. То предполага, че Буда би прескочил стена, за да си набави вкусната храна от този човешки свят, след като я помирише. Не е ли това оскърбление на Буда? Би ли се привързал един Буда към човешката храна? Просто дискутирам явленията в днешно време. Всъщност много неща са доста неуважителни към Будите. Това е отишло твърде далеч! Хората нямат никакви праведни мисли, когато споменават Буда, и дори се осмеляват директно да го оскърбяват. Някои литературни творби, а също и изкуствата, злонамерено обрисуват Буда в лицемерна светлина – те са стигнали дотам. Помислете всички. Какво е станало с човешкото общество? Казвам на всички, че тази книга – този Дафа – аз съм този, който го преподава. Искам да поправя всичко, което не е правилно. Този Фа съдържа Фа-принципите на Буди, Даоси и Богове на многобройни нива или сфери. Така че вие би трябвало наистина да цените тази книга; недейте да я подхвърляте наоколо или да я поставяте някъде произволно. Не изтъкнах това в началото, когато преподавах Фа, и имаше хора, които седяха върху нея, докато слушаха Фа. Не ви обвинявах, тъй като не знаехте. Сега сте достигнали определено ниво чрез самоусъвършенстване и знаете какво представлява Фа. И така, днес аз говоря за това, за да кажа на всички да обърнат внимание на тези въпроси.

Има още нещо, за което ще поговоря с вас между другото. Имаме много хора, които са се справили много добре в самоусъвършенстването си, и те самите знаят, че изглежда са се справили доста добре. И все пак, понякога някои проблеми пробягват през главите им и някои неща, към които са привързани обикновените хора – като различни емоции – все още се проявяват в съзнанията им. Някои подобни ученици се тревожат: „Колко добре съм се самоусъвършенствал всъщност?“ Мога да кажа на всички, че ако съзнавате, че сте самоусъвършенстващ се, и се придържате към стандарта за самоусъвършенстване, когато съзнанието ви наистина е в такова състояние, няма нужда да се притеснявате. Защо го казвам? Защото със самоусъвършенстване в обикновеното човешко общество, ако всичко човешко у вас и кармата ви бяха премахнати, то мога да ви кажа, че нямаше да можете да останете тук дори за ден. Нямаше да можете да понесете мислите в съзнанията на обикновените хора, защото всяка дума, действие и мисъл на един обикновен човек е с подбуда и тази подбуда обикновено е егоистична. Ето защо нямаше да сте в състояние да понесете това. Ако нямахте тези неща, вие щяхте да ги виждате в другите и определено не бихте могли да ги понесете всеки път, когато общувате с обикновените хора. Щяхте да усещате, че всяка дума и действие на обикновените хора носят силни привързаности. Тогава нямаше да сте способни да се самоусъвършенствате сред обикновените хора, нямаше да можете да седите в обкръжението им и нямаше да можете да вършите работата си. Ето защо аз бавно отстранявам тези повърхностни човешки неща за вас и няма да ги отстраня напълно, докато почти не достигнете Пълно Съвършенство.

Тогава малкото неща, които не са били премахнати и които ще направят възможен живота сред обикновените хора, ще ви позволят да се самоусъвършенствате сред обикновените хора. Вие вече правите прогрес, когато осъзнавате, че тези неща у вас са лоши и всъщност се самоусъвършенствате, ако сте способни да ги отстраните. Но по отношение на някои от нещата, не е задължително да сте в състояние да ги изчистите изведнъж, тъй като това са неща, чието премахване отнема дълго време в самоусъвършенстването. Трябва да сте наясно с това. В деня на достигането на Пълно Съвършенство всички тези неща ще бъдат изчистени.

Освен това казвам на всички: самоусъвършенстването наистина е много трудно. Тъй като практикувате сред обикновените хора, ще усетите това, когато изоставяте привързаности сред интереси и емоции. Новите ученици няма да почувстват съпротивлението толкова силно, докато не са навлезли в това състояние. Човешките същества имат карма, а факторите, причинени от кармата, възпрепятстват самоусъвършенстването на хората. Те се проявяват като предизвикателства на работното място, чувство на неудовлетвореност от работата ви, в контактите с другите или като дискомфорт в тялото. Неприятностите обикновено се появяват внезапно и силно. Понякога, дори при все че знаете, че се самоусъвършенствате, изглежда трудно да изоставите тази привързаност. Знам това. Впоследствие обаче ще трябва да я преодолеете, докато се самоусъвършенствате. По собствено желание или не, ще трябва да преминавате през такива неща и ще бъдете изпитван постоянно, докато накрая не я изоставите.

Има и още нещо. Казвам на всички: онези, които слушат Фа и които са получили Фа, са вероятно хора с предопределена връзка. Фа, който ви преподавам днес, е наистина от много високо ниво, и нещата, които съм ви дал, са от много високо ниво. Подобрявате се много бързо в самоусъвършенстването си, особено онези, получили Фа в по-късен период – те оставят впечатлението, че не само наваксват, но и сега излизат начело. По време на последното ми посещение в САЩ имах едно усещане: много емигрирали китайци – студенти, доктори на науките, магистри, хора от висшата интелигенция, професори и изследователи от Китай или Тайван – тези ученици много бързо правят пробиви в своите нива. Разбира се, не казвам, че те са добри, понеже са добре образовани. Това е поради доброто им вродено качество. Въпреки че получиха Фа по-късно, установих, че в общи линии при тях няма бавен процес на разбиране, след като са получили Фа. В миналото при много хора имаше процес на разбиране и те се издигаха бавно. Много от тези хора обаче не преминаха през този процес; те започнаха да се самоусъвършенстват веднага след като го получиха. Не само го разбраха бързо, но и се вляха в него незабавно. Нямам предвид, че това е в резултат на влиянието на голямо знание у хората. По същество, това е въпрос на вродено качество. След това, разбира се, факторът на предопределените връзки също играе роля при онези, получаващи Фа.

Фа, който преподадох, ви бе систематично предаден и почти напълно разкрит пред вас. Това, което трябваше да бъде предадено, ви бе дадено изцяло и нещата на най-високото ниво са вече много възвишени. Тогава, ако трябваше да го преподам отново или да говоря за това нееднократно, това би играло ролята на намеса, тъй като не е възможно всяка дума от моите лекции да е една и съща. Следователно нещата, които са били предадени, биха могли да се намесят с Фа, който е бил установен за вас. Ето защо не мога отново да преподавам Фа систематично. Ако не възникне специфична ситуация, нещата, за които ще говоря в бъдеще, ще се отнасят до някои проблеми, пред които е поставено човечеството и до някои неща, касаещи бъдещето, и всички те са неща, отнасящи се до хората. Нещата, касаещи самоусъвършенстването през този период, са почти напълно разкрити. Написаното в „Джуан Фалун“ е вече от доста високо ниво. В един по-късен период преподадох някои други неща и те също ще бъдат подредени в писмена форма. Но казвам на всички: това, което може истински да напътства вашето самоусъвършенстване, е „Джуан Фалун“. Колкото и други книги да бъдат издадени, всички те са спомагателни към „Джуан Фалун“. Така че, когато се самоусъвършенствате, вие трябва да се придържате към книгата „Джуан Фалун“.

Нашите ученици знаят много малко за специфичното понятие „Буда“ и им липсва разбиране за Буда. Това е така, понеже през годините, когато предавах Фа, аз рядко говорех за положението на Будите на различни нива, както и за положението на Будите, Даосите и Боговете във Вселената като цяло. Причината, поради която не говорех за тях е, че Фа, който предадох, е огромен и следователно нищо специфично не би могло да бъде включено, нито пък имаше неща, заслужаващи да бъдат включени. Ето защо много ученици имат оскъдни знания по този въпрос и знаят много малко за Будите и съзнателните същества на различните нива, от най-високото до най-ниското. Те знаят много малко за Будите, Бодхисатвите или за нивата на Будите и световете на Будите. Всъщност ако ви разкажа с подробности за живота на Будите, вие бихте използвали човешкия начин на мислене, за да го разберете, а това би било проява на неуважение към тях. В бъдеще много от вас ще го видят и вие сами ще обогатите познанията си в тази област.

Тази Вселена е доста сложна – толкова е сложна, че освен хората, дори Будите, Боговете и Даосите са удивени от нея. А човешкото разбиране за Вселената е ограничено само до едно ниво от нейното съществуване. Както казах и по-рано, от повърхността на материята, която хората са способни да разберат, най-големите частици са планетите и Млечният път, а най-малките включват – тоест онези, които могат да бъдат опознати с помощта на уреди – молекули, атоми, атомни ядра, неутрони, електрони, кварки и неутрино. Това, което е по-малко още по-нататък, е неизвестно. Но [това, което е известно] е толкова далеч от първоначалната материя на хората и от първоначалната материя, съставляваща живите същества. Дори размерът [на това, което е известно] да е намален безброй стотици милиони пъти, неизброими, неизброими стотици милиони пъти, това все още няма да е абсолютният му край. Ето колко микроскопична може да бъде материята. И при все това, колкото по-микроскопична е материята, толкова по-голям е обемът й като цяло. Не можете да разглеждате една частица сама за себе си. Тази една частица е само една точка от целия обем, но той е едно цяло тяло. Така че, колкото по-микроскопична е частицата на материята, вероятно толкова по-голяма ще е повърхността на цялото тяло. Когато частиците, изграждащи материята, са големи, сформираната равнина може да не е пропорционално голяма. Хората разбират единствено измерението, съставено от молекули, и въпреки това са доволни от постигнатото и са ограничени от различни дефиниции в емпиричната наука и са неспособни да се откъснат от тях. Например въздухът, водата, стоманата, желязото, дървото, както и човешкото тяло – всичко в рамките на пространството, в което живеете – са съставени от молекули. Като че ли живеете в море на това ниво от молекули или в тримерна картина, съставена от молекули. Един космически кораб, независимо колко високо може да лети, не е в състояние да премине отвъд измерението, съставено от молекули; един компютър, независимо колко е модерен, не може да се сравнява с човешкия мозък. Разбира се, не че човечеството изобщо не е извършвало малки пробиви; то е изучило молекулите, атомите, кварките и дори неутриното. Но това, което науката е способна да види, е само една точка, не цели равнини, където съществуват частици с различни размери. Ако видеха такива равнини, хората щяха да наблюдават реално съществуващи гледки от други измерения във Вселената. И че атомът е нещо повече от самостоятелна частица, която хората виждат. Дори като самостоятелна частица, ако той може да бъде увеличен и наблюдаван впоследствие, ако може да бъде увеличен до размера на малка планета, съществата, материята, водата, растенията и всички форми на материално съществувание върху този обект, изграден от атоми, могат да бъдат видени. Но човечеството не може да направи този пробив.

Всъщност хората живеят между две частици: молекулите, които съставляват всичко, и планетите – най-големите частици, които можем да видим с очите си. Така [хората] живеят между молекулярните частици и планетите. Разбира се, ако не говоря за това днес, учените няма да го разберат. Човечеството не е било способно да достигне до идеята, че планетите също са частици. А тези безчислени планети образуват дори още по-големи частици, които са различни Млечни пътища, а галактиките – на свой ред – сформират една дори още по-обширна сфера на Вселената, но това все още не е най-голямата частица. Разбира се, представата, за която говоря, може внезапно да е тласнала вашето мислене на много високо ниво. Ако тялото ви е голямо колкото тялото, съставено от частици на нивото на планетите, когато погледнете към Земята, не изглежда ли тя като молекула? Погледнато от човешката гледна точка относно материята, планетите действително са едно ниво частици. Това е, ако говорим от позицията на макроскопичността.

Хората често говорят за качване на Небето, но къде е Небето? Къде е „горе“? В тази Вселена няма понятие за „горе“, „долу“, „ляво“, „дясно“, „отпред“ или „отзад“. Изкачването нагоре може да бъде „нагоре“, но също ли е „нагоре“, когато се придвижвате надолу? Тази Вселена е кръгла и Земята лежи почти в центъра. Лявата страна е нагоре, дясната страна също е нагоре; това, което е надолу, е нагоре, и върхът също е нагоре. Тогава това довежда до една небесна тайна. Както току що казах, колкото по-малка е частицата, толкова по-голяма е равнината. Всъщност, когато едно същество е способно да навлезе в по-микроскопично ниво, то вече е в едно по-голямо, по-висше място: то е на Небето, тъй като колкото по-микроскопична е частицата, толкова по-високо е нивото. Това е една много обширна гледна точка. Разбирането за Вселената, което току що обясних, е само един начин – един поглед върху измеренията. Има и по-сложни. Разбира се, вие сами ще узнаете за тях, когато достигнете просветление.

Много от подробностите за Небето не трябва да се разказват на хората. Всъщност ако емпиричните науки на човечеството се развият до едно доста високо ниво или преминат отвъд света на човешките същества, това ще бъде още по-опасно за хората [отколкото вече е]. Причината е, че човешките същества изобщо не могат да достигнат нивото на Буда чрез научно-технически средства. Това е абсолютно забранено. Хората притежават седем емоции и шест страсти и имат различни привързаности като стремежa към съревнование, завистта и похотта. Ако тези неща бъдат отнесени на Небето, би било катастрофално и би довело до война с Буди и Бодхисатви. Наистина би избухнала космическа война. На хората никога няма да им бъде позволено да развият науката и технологията си до нивото на света на един Буда със своите човешки съзнания. Така човешките наука и технология просто се развиват, следвайки един предопределен път. Ако се развият до прекалено високо ниво, те – заедно с хората – ще бъдат изправени пред опасността от унищожение. Това е сценарият, който съм наблюдавал.

Сега ще поговоря за това измерение. Формите на измеренията, които дискутирах току що, са едно обобщение на гледните точки. В миналото Буда Шакямуни също говорил за това как да се разбира определена сфера от Вселената. Например той говорил за специфичните състояния сред хората, в Трите Сфери, и за определен обсег извън Трите сфери, като планината Сумеру. Говорил и за формата на съществуване на планината Сумеру. Планината Сумеру е обградена от четири главни континента и две основни нива на Небето. Всъщност при предаването на думите на Буда Шакямуни в Китай или при превода им на китайски и по време на предаването им в Индия възникват грешки. „Двете основни нива на Небето“, обгръщащи планината Сумеру, за която говорел Буда Шакямуни, изобщо не са две основни нива на Небето. Всъщност те са – образно казано – две вселени – те трябва да се разбират като малката Вселена и второто ниво на Вселената.

Как би трябвало да се разбира второто ниво на Вселената? Вселената, която разбират хората, е съставена от безчетни Млечни пътища и това е описанието й по отношение на структурата на това измерение, което хората могат да разберат. Това е Вселената, за която обикновено говорим. Границите дори на тази Вселена ние, хората, никога няма да можем да видим. А тази Вселена не е единствената вселена в космическото тяло, нито пък е най-голямата частица в необятното космическо тяло. Съществуват многобройни вселени, големи колкото тази, и те изграждат границите на дори още по-големи вселени. Те също си имат обвивки, но просто съставляват по-големи частици. Тази Вселена е удивително голяма и е невъобразима за хората. И все пак за Боговете тя не е нищо повече от една малка част от едно ниво частици. А в очите на дори още по-големи Буди тя е толкова малка, че не е от никакво значение. Начините на мислене, съзнанията и разбиранията са различни на различните нива.

Току що споменах планината Сумеру, която Буда Шакямуни утвърдил и до която се просветлил, тя се намира на север от Млечния път и Слънчевата система, в която живеем ние хората. Но представата за „север“ е трудно да се опише, тъй като във Вселената не съществува подобно понятие; Земята се върти постоянно. По думите на Буда Шакямуни, ние казваме, че тя е [„на север“], така че да е лесно разбираемо за хората. Иначе, ако кажа, че е тук, утре тя ще се завърти и ще се премести ето там. Да речем, че е на север, следвайки думите на Буда Шакямуни; да речем, че е на север. Колко е висока тази планина Сумеру? Планината Сумеру се издига над Млечния път и отвъд границата на Вселената, която току що описах, границата, съставена от безбройни галактики. Помислете за това всички. Колко големи са многобройните, неизброими галактики? Има определени разстояния между галактиките. Планината Сумеру се простира отвъд тази Вселена и достига до централната част на второто ниво на Вселената; ето колко голяма планина е. Всъщност планината Сумеру е планинска верига, съставена от три планини, съединени в едно, а съответстващи на трите планини са Буда Амитаба, Бодхисатва Гуанин и Бодхисатва Дашиджън. Буда Амитаба се явява пръв Буда на това ниво.

Това, което Буда Шакямуни утвърдил и до което се просветлил, далеч надминава представата на хората за него. Буда Шакямуни разказал много истории на Небето и истории за свои предишни животи. Той обаче не разкрил напълно истинския си произход. Никой никога не е разбрал какво е станало с него след неговата Нирвана.

Всички вие знаете, че всеки Буда си има собствен рай. Буда Амитаба има Рая на върховното блаженство. Бляскавият рай е управляван от Буда Лечителя. Съществуват още Лотосовият рай и Раят на чудесата. Исус и Юанши Тянзън също имат свои райове. В пределите на Млечния път, където съществуват хората, в съответното измерение има над 100 такива райове. Има и многобройни Буди. Както е казал Шакямуни, Будите, достигащи нивото на Татагата, са многобройни като песъчинките в река Ганг. Всеки Буда Татагата управлява един рай, така че помислете: колко голяма е тази Вселена? Буда Шакямуни е бил на шестото ниво на Вселената, последното ниво, от което се е спуснал. Това число е огромно – шестият слой на Вселената, не шестият слой на Небето. Там той има рай, наречен Раят Дафан. По-късно Буда Шакямуни дошъл в човешкото общество, за да спасява хората. След като достигнал Просветление, той предавал своя Фа в продължение на 49 години и не се завърнал. Това е така, защото, позовавайки се на своята сила и ниво, Буда Шакямуни можел да спаси единствено Помощния дух и не можел да направи така, че самоусъвършенстващите се да се усъвършенстват до много високи нива в рамките на един живот.

Сега всички вие знаете, че Будите си имат свои райове. Но кой е чувал Буда Шакямуни да има свой собствен рай? Никой не е казал такова нещо. Казват, че Буда Шакямуни се намира в Рая Саха, но къде е Раят Саха? Той е в Трите Сфери, в тези Три Сфери, включващи и хората. Как може светът на Буда да е просто тук, в човешкия свят? Никой никога не се е замислял по този въпрос. Всъщност Буда Шакямуни винаги е бил на Небето Дафан. Тъй като идва от Рая Дафан, той дал на това ниво от Небето име и го нарекъл Небето Дафан. Небето Дафан се намира на най-високото ниво Небе в Света без страсти и също се намира в Трите Сфери. Защо той стои там и не си тръгва? Преди Дафа да започне да се разпространява, той бдеше над своите будистки последователи. През последните близо две хиляди и петстотин години той всъщност очакваше Дафа да започне да се разпространява. Последното ниво, от което Буда Шакямуни е дошъл, е раят Дафан, но той няма да стои там вечно. Понеже е положил културната основа за разпространението на Дафа в тази епоха и е понесъл огромни трудности сред обикновените хора, той ще се завърне на едно дори още по-високо ниво, след като се асимилира с Дафа. Това е истинското положение на Буда Шакямуни, за което исках да ви разкажа.

Много хора ме питат: „Учителю, кой сте вие?“ Колкото до моята история, тя е наистина, наистина дълга. Спускайки се надолу слой след слой от различни космични тела и вселени, аз се прераждах на различни нива, а в човешкия свят разделих тялото си и се преродих; във всеки един живот аз бях мнозина. Толкова е сложно, че е трудно да определя откъде да започна. Мога просто да кажа на всички, че така, както го виждам, аз съм извън всички космични тела и вселени, докато всички Богове и Буди и всички живи същества са в тях.

Вселената трябва да преминава през процеса на сформиране, застой и упадък, и това е законът за съществуването на Вселената. Вселената е толкова стара. Възрастта на Будите, Даосите и Боговете, създадени в ранните етапи на процеса на тази Вселена, е толкова голяма, че те изглеждат уморени от живота. Времето е толкова дълго, че Боговете могат да забравят миналото. Те забравят дори какви те самите са били някога. На колкото по-високо ниво е един Бог, толкова по-бавно минава времето му и толкова по-големи са неговите сфера и обем. На дори още по-високи нива понятието за сформиране, застой и упадък е толкова разтеглено, че един живот няма нужда дори да опитва да мисли за това – ето колко е голямо. Тогава главният Буда, който е извън всички времена и вселени, смята, че неизброимите същества са истинският смисъл на съществуването на Вселената. Тъй като многобройни бедствия са се случвали на различни нива, с изключение на най-високото ниво, никое същество не знае каква е била най-първоначалната Вселена. След като новата замествала старата, всичко от миналата вече не съществувало. Но ако всички същества във Вселената трябва да бъдат запазени, решението на този въпрос е трудно.

Когато Вселената се зараждала, многобройни Богове съзрели проблемите, които щели да възникнат в последния период на Вселената. Тези Богове били обезпокоени и искали да се спасят. Но ако не притежавали могъща добродетел на толкова високо ниво, нямало да са в състояние да обърнат процеса и нямало да са способни да се завърнат. [Боговете] на всяко ниво всички искали да направят това, така че много Богове дошли тук в хода на историята.

Но във Вселената в миналото съществувала една истина, а именно, че на нито едно ниво не било позволено да се знае дали има живот едно ниво над него, а това по-високо ниво не знаело дали има живот едно ниво още по-нагоре. Боговете на всяко едно ниво знаели само, че те са най-висши, ето защо Исус, който бил на Запад, казвал, че неговият отец – Йехова – е Господ. Йехова действително е Господ Бог, който създал еврейския народ; той е създателят на евреите. С други думи, той е най-висшият сред белите евреи и техните същества на различните нива по-надолу. Но съществуват Богове, създали други човешки раси в други системи и при това има Богове и същества на дори още по-високи и по-високи нива, и само Боговете от ниски нива и хората не са наясно с това. Боговете знаят принципите на Буда само на своите собствени нива. Когато видели какъв ще бъде финалът, всички Богове поискали да измислят начини, чрез които да предотвратят ужасяващите последствия, които биха произтекли в последната фаза на процеса на сформиране, застой, упадък и унищожение на Вселената. Така че те се спуснали в света един след друг – дошли много такива Богове. Някои Богове са понесли всички страдания в тяхната Вселена, от начало до край, с надеждата, че по този начин ще придобият толкова много могъща добродетел и ще бъдат спасени. Но всички те се изправят пред един и същ проблем: никой от тях не е най-висшият и ако проблемите се проявят на дори още и още по-високи нива, техните изначални светове все пак ще бъдат обхванати от бедствието. Тогава неизброимите Богове, които се спуснали долу, също биха били унищожени, без да са постигнали нищо; неизброимите Богове, които се спуснали долу, били неспособни да разрешат този проблем, нито пък можели да се върнат. Ето какво всъщност се е случвало. Спасявайки всички същества и коригирайки Фа на по-високи и по-високи нива, аз изпратих много от тях обратно, след като те се асимилираха с Фа.

Всеки знае, че това, за което говорих, е от много високо ниво. Някога Буда Шакямуни казал, че Буда Маитрея ще дойде след определен брой години. Този път дойдох аз, но аз не съм на нивото на Буда Маитрея.

Искам да кажа на всички друга небесна тайна на много високо ниво. Споменавал съм това и преди. Що се отнася до Будите на Небето, като Татагата и Бодхисатва, за които знаете, в действителност съществува повече от един за всеки от тях. Нужно е те да бъдат сменяни на всеки десет години или по-малко. Сегашният Буда Амитаба не е първоначалният, нито пък Бодхисатва Гуанин е първоначалната. Защо това е така? Защото човешкият свят и Трите Сфери са твърде сложни и защото те са толкова близо до Трите Сфери. По този начин лошите неща тук долу могат директно да им оказват влияние. Тъй като Будите и Бодхисатвите спасяват хора, хората имат склонност да въздействат на Будите и Бодхисатвите. Ако спасяват хора за твърде дълъг период от време, те пропадат, ето защо е необходимо те да се сменят на приблизително десет години в това измерение, но в някои други светове ще е минало дълго време. В специфичното пространство на дори още по-големи измерения, времето е много бързо. За всеки десет години, които минават тук, десет хиляди години може да са изминали в някои светове. Така че при това положение, Будите и Бодхисатвите не могат да останат твърде дълго. Съществува едно правило на Небето: на всяко едно ниво, без значение за кой Бог става въпрос, той или тя трябва да бъде сменен в определен момент във времето; целта е да те да бъдат предпазени и да не бъдат оставени да пропаднат.

Някои записки от миналото в човешкия свят също съдържаха подобни сведения, но хората не знаеха за какво става дума. Всички вие знаете, че има Бодхисатва Гуанин, нали така? Съществуват различни записки за нея. Например има Бодхисатва Гуанин от Южно море, дъщеря на цар Маоджун, която станала Бодхисатва Гуанин чрез самоусъвършенстване, индийското момче Шуанма, който станал Бодхисатва Гуанин чрез самоусъвършенстване, и така нататък. Всички те са истински. Просто са различни същества. „Бодхисатва“ е първоначалният образ на внушително, великолепно просветлено същество с огромно милосърдие и е наименованието на непреходното милосърдие. Всеки път, когато една Бодхисатва се издигала чрез самоусъвършенстване, тя започвала да избира човек на Земята, който да я замени, и да му помага да усъвършенства същото милосърдие като нея. [Приемникът] щял да достигне същото ниво, да има същата могъща добродетел, да бъде способен да понесе същото количество трудности и да има същата сила. Когато този човек постигнел Пълно просветление, тя го спасявала и той заемал нейното място. Същото важи и за всеки Буда, Дао или Бог. В миналото това бе най-стриктно пазената тайна, но тя ви бе разкрита днес.

Защо ви разказах това? Защото исках да отбележа нещо. От времето, когато Буда Шакямуни споменал името Буда Маитрея, са изминали над две хиляди години и за този период никой не е знаел колко Буди Маитрея са дошли и са си отишли! Монахът Путай бил един от тях и ето защо Буда Маитрея е свързван с монаха Путай. Но образът на Буда Маитрея не е като на монаха Путай, който бил с голям корем и винаги се смеел – това бил просто образът му, докато бил сред хората. Един Буда е свят и тържествен и повечето от тях са доста млади и привлекателни, тъй като колкото по-високо е нивото им, толкова са по-красиви. Истинският Буда Амитаба изглежда на около двадесет години, Бодхисатва Гуанин – на около седемнадесет или осемнадесет, а Бодхисатва Дашиджън – около петнадесет- или шестнадесетгодишна. Тъй като човешките представи считат човек на възраст между четиридесет и петдесет години за солиден и надежден – достигнал този етап от живота си, в който вече не се поддава на изкушения – техните образи са били изобразявани по такъв начин. Но на Небето мисълта на един Бог се определя от неговата мъдрост и ниво. Милосърдието и мъдростта на един Бог не се определят от неговата възраст. Обикновените хора винаги използват разбиранията на обикновените хора.

Тогава Буда Маитрея в този живот – тоест, когато започнах да разпространявам Фа, или последният Буда Маитрея – всъщност е [Буда], в който се е превърнала жена чрез самоусъвършенстването си, но обликът на Маитрея е мъжки. Всъщност произношението за „Маитрея“ на езика на древна Индия не било много точно по онова време, а щом било преведено на мандарин станало още по-неточно. Било произнасяно „Милай“ или „Миле“, имало и други произношения. В бъдеще ще ви кажа как е правилното му произношение. Когато Буда Маитрея от този цикъл се канеше да завърши своето начинание, това беше времето, когато започнах да се появявам публично, но аз не съм на техните нива. Всички Богове в космическите тела знаят, че съм дошъл да спасявам съзнателните същества на всички нива с Буда Фа и с облика на Буда и приемат, че Маитрея е дошъл, а Буда Маитрея ми предаде наследеното от него. Но никой от Боговете не знае откъде съм дошъл първоначално. Те знаят само, че този, който трябва да се спусне в света, за да спаси хората, е дошъл; междувременно, те всички ме увещаваха да приема формата на монах, живеещ в храм, но аз не го направих по този начин. Защо не постъпих така? Защото исках да направя по-велики неща и имах по-велика мисия. Освен това в днешно време хората вече не вярват в Буди и има твърде малко монаси и светски будисти. Броят на вярващите, които отиват в храмове, е много по-малък в сравнение с общия брой на хората. В периода Краят на Дхарма просто твърде много хора не вярват в Буди. Престоят ми в храм не би ми позволил да спася хора в голям мащаб и да дам възможност на голям брой хора да получат Фа. А и ако останех в храм, би било дори още по-малко вероятно за последователите на други религии да получат Фа. Видях тази ситуация, така че реших да не ставам монах, а вместо това да разпространявам Фа в обикновеното човешко общество.

Разбира се, тук има един въпрос – въпрос, който много монаси не могат да разрешат. Хората знаеха, че това, което преподавам, са будистки принципи и Буда Фа. Въпреки това, то не е Дхарма, преподаван от Буда Шакямуни. В действителност, ако не бях аз, а друг човек, дошъл, за да спасява хората, той също не би повторил думите на Буда Шакямуни. Друг човек не би преподавал нещата, преподавани от Буда Шакямуни. Всички преподават Буда Фа, но това, на което те учат, ще са Фа-принципите, до които самите Буди са се просветлили. Не е ли такъв случаят? Най-голямото объркване, от което днешните монаси не могат да се освободят, е вярата им, че Буда Шакямуни е единственият, преподавал Буда Фа, и че само това, което той е преподавал, е Буда Фа. Те не знаят, че това е само малка част от Буда Фа и че то е частта, която Буда Шакямуни утвърдил и до която се просветлил. Освен това Буда Шакямуни не преподал всичко, което знаел, а предал само частта, която можел да позволи на хората да узнаят. Всъщност Буда Шакямуни също не преподал Фа, който преподали предходните шест Буди. Още повече, че това, което аз преподавам този път, е природата на цялата Вселена – същността на всички Фа, в това число и Фа на всички Буди, Даоси и Богове.

Ако във Фа-коригирането Трите Сфери и човечеството изиграят подобаващите им роли, бъдещото човечество ще има неизброими благословии. Когато дойдох, всичко, което исках, бе създадено на много високо ниво и бе родено в този свят чрез прераждане. Моята могъща добродетел управлява, намирайки се над пределите над всички нива. Може да кажете, че съм тук, но никой не знае колко слоя частици ме делят от съзнателните същества в Трите Сфери. Аз имам най-първоначалните елементи, сформиращи съществуването на Вселената, но не съм в предела им. Аз съм източникът, създаващ цялата мъдрост на Вселената, и въпреки това не искам нищо. Съзнателните същества, от друга страна, са създадени от материя от различни нива на вселените. Може да кажете, че не съм тук, но при все това аз се проявявам в човешкия свят, въпреки че не съм в света на хората. Това е едно кратко и сбито обяснение. В бъдеще ще разкажа на хората за това, когато моментът е подходящ, но не мога да разкрия твърде много, тъй като на хората вече им бе позволено да узнаят много. Но в бъдеще, след няколко години, човечеството въпреки това ще смята всичко, което се случва днес, за приказка.

Както е известно на всеки, това, от което китайското правителство се страхува най-много, е че хората ще създадат организации като тази на Боксерите от края на 19в., или че ще се противопоставят на властите – страхува се най-много от загубата на властта. Нееднократно съм подчертавал, че ние нямаме нищо общо с политиката, че в никакъв случай не се бъркаме в политиката, че абсолютно не сме замесени в политиката. Ако Ли Хонгджъ беше въвлечен в политиката, това, което разпространявам днес, би било зла практика. Трябва да запомните това, което казах току що. В историята, както аз, Ли Хонгджъ, съм разпространявал този Фа и както съм ви помолил да го правите, трябва да следвате това за поколения напред и да се уверите напълно, че няма да има отклонения. По-късните поколения трябва да следват формата на самоусъвършенстване, която съм оставил за вас. Както всеки знае, ние имаме рехава администрация, не вземаме пари и нямаме титли и чиновници. Нещата се усложняват, щом самоусъвършенстващите се се докоснат до пари. Богатството и славата са най-голямата пречка за самоусъвършенстването на хората.

Разбира се, тъй като сте в обикновеното човешко общество, вие можете да запазите начина си на живот. Можете да печелите пари, можете и да станете чиновник сред обикновените хора, а можете и да правите бизнес досущ като другите. Нито едно от тези неща няма да повлияе на вашето самоусъвършенстване. Това е формата на самоусъвършенстване, която съм ви предал. В тази форма на самоусъвършенстване не се предлагат позиции, Буда Фа не може да бъде използван за печелене на пари и нито един помощен център не може да събира пари. Това е определено от формата на самоусъвършенстване. Толкова огромен Фа е бил предаден на хората и той не е предназначен да бъде три- или петгодишна сензация. Знам, че в бъдеще ще има повече хора, които ще получат Фа. Ще има доста хора, които ще получат Фа – броят им е доста голям. Освен това, този Фа не принадлежи само на човечеството, нито пък само на Китай; целият свят и дори още повече същества получават Фа. Това е Фа на Вселената, така че всеки би трябвало да се постарае да го цени високо.

Преди вие не знаехте какво е това и особено когато започнах да преподавам в началото, го преподавах като форма на Чигонг практика. Това е, понеже хората се нуждаят от процес на постепенно разбиране на Фа, така че нямаше да се получи, ако изведнъж преподадях Фа на толкова високо ниво. Освен това искам да кажа на всички защо Чигонг се появи в днешната история. Това бе проправяне на пътя, за да преподавам този велик Фа днес. Чигонг майсторите не знаеха причината, вероятността онези фалшиви Чигонг майстори да знаят това бе дори още по-малка, а фалшивите при това все още внасят смут в обществото. Онези Чигонг майстори, които наистина изиграха ролята на проправяне на пътя, в общи линии са приключили своите мисии, а някои от тях знаеха, че бяха помолени да спрат [да преподават] точно в този момент. Ако не бяха излезли публично да преподават Чигонг, Чигонг нямаше да се разпространи толкова широко и тогава щеше да ми е трудно да накарам хората да разберат Фа, който преподавам на толкова високо ниво днес. Това е причината за появата на Чигонг. Ето защо казвам, че всички онези, които все още създават безпорядък за Великия Фа, няма да имат добър край. Всъщност те вече са в ада; просто животът им на земята все още не е свършил.

Предаването на Дафа е преминало през трудности и изпитания, допринасяйки за един предизвикателен процес. Това е праведна практика и тя неизбежно ще се сблъска с намеса. Това е така, понеже когато праведното се появи, всичко, което не е праведно или достатъчно праведно, ще бъде обезпокоено. Когато нещо е преподавано и всичко върви гладко, то трябва да е на страната на злото и така няма да има никакви проблеми. Когато праведните мисли и праведните действия, които се придобиват чрез изпитания, липсват, [тези практики] няма да могат да оставят за хората примери за подражание и могъща добродетел. На каквито и изпитания да се натъкнем в бъдеще, вие трябва да ги разберете правилно.

Вселената позволява съществуването на демоните. Защо им е позволено да съществуват? Казвам ви един принцип: взаимопораждането и взаимоунищожението са принцип, съществуващ на ниски нива на Вселената, особено в Трите Сфери. Защо съществува принципът на взаимопораждането и взаимоунищожението? На определено средно ниво на разбиране на Вселената съществуват два вида материя. Когато двете материи са разделени още по-надолу, те се превръщат в два различни вида материи. Това е така, понеже колкото по-надолу, толкова по-некрасиво е, и колкото по-нагоре – толкова по-красиво е. Разликата се увеличава с разделението на материите все по-надолу. Тогава с придвижването на тези два вида материя към по-ниските части на Вселената, различията между тях се проявяват повече и разликите нарастват, колкото по-надолу се спускат те. Когато се спуснат още по-надолу, се проявява противоположната природа на двете материи. И колкото по-надолу слизат, толкова по-очевидна става противоположната им природа. По този начин е формиран принципът на взаимопораждането и взаимоунищожението. Още по-надолу е създадена доктрината за Ин и Ян в Тайджи. Още по-надолу, особено на равнището на човечеството, принципът на взаимопораждане и взаимоунищожение е особено явен. В сферата на Буда, какво точно е един Буда? Буда е защитник на Вселената. Буда Татагата е кралят на Фа на даден рай. Той не управлява, уповавайки се просто на някакви средства: той използва своето милосърдие и могъща добродетел. Неговите съзнателни същества също всички отговарят на стандарта за неговия рай и всичко е красиво. В този свят, що се отнася до принципа на взаимопораждане и взаимоунищожение, това, което се противопоставя на един Буда (Кралят на Фа), е Кралят на демоните.

Колкото до Краля на демоните, всеки знае за тантризма, нали? Нееднократно съм казвал, че тантризмът не може да бъде разпространен в човешкото общество и че може да бъде практикуван само тайно. Защо това е така? Защото тантризмът усъвършенства както праведни просветлени същества, така и Крале на демоните; той усъвършенства както Буди (Крале на Фа), така и Крале на демоните. Ако тези неща се преподадат в обществото, помислете: какви последствия би имало това за обществото? Ето къде е проблемът. Ето защо постоянно съм казвал, че тантризмът не може да бъде разпространен в обществото и че може да бъде практикуван само в манастири. Тези неща, които са преподавани в обществото, са всички фалшиви и измамни. Когато принципът за взаимопораждането и взаимоунищожението се прояви на нивото на обикновените хора, съществуват и хора, и духове. Те просто съществуват по този начин и тези взаимно-съответстващи си принципи съществуват едновременно. Но точно съществуването на тази противоположна природа и съществуването на принципа на взаимопораждане и взаимоунищожение довеждат до едно състояние в обикновеното човешко общество. И това включва и състоянието, когато аз преподавам Фа днес. А именно, има хора, които вярват в него, а има и хора, които не вярват. Сред хората по света има добри, а има и лоши; има себеотрицателни хора, а има и себелюбиви; има хора с широки възгледи, а има и тесногръди. Положителното и отрицателното съществуват съвместно и това е съответната взаимовръзка. Всички тези проявления съставляват състоянието на човешкото общество.

Същото важи за всяко нещо в човешкото общество. Ако искате да постигнете нещо добро, няма да можете да го осъществите преди да сте преминали през пропорционално големи предизвикателства или намеса и това е ограничението, наложено от принципа на взаимопораждането и взаимоунищожението. Именно поради съществуването на този принцип и на демоничната намеса няма да ви е лесно да докарате нещо до край. Нужно е да направите усилие, за да завършите работата си. Ще я свършите след като сте положили усилия и сте се трудили над нея, и сте преодолели много трудности. Само тогава ще я цените и ще бъдете щастливи. Едно нещо е ценно, когато е трудно да бъде придобито, и едва тогава ще изпитате радостта, която идва с триумфа. Ако не съществуваха принципът на взаимопораждането и взаимоунищожението и демоничната намеса, ако вие можехте да постигнете лесно всяко едно нещо, което правите, и ако не съществуваше демоничната природа, вие нямаше да цените това, което получавате, нямаше да чувствате, че то е ценно и не бихте изпитали никаква радост след успеха. Помислете всички: щяхте да чувствате, че животът е отегчителен и безсмислен. Когато всичко може да бъде направено лесно, нищо няма смисъл. Хората щяха да чувстват, че животът е безсмислен и скучен. Така вие може да смятате, че трудностите са нежелателни, но те изиграват тази роля.

Защо хората ме питат: „Учителю, защо не изчистите всички демони?“ Ако изчистех всички демони, вие не бихте могли да се самоусъвършенствате повече днес. Никой не би ви изпитвал, за да види дали в края на краищата ще останете твърд по отношение на този Фа; без намесата от страна на демони не бихте могли да се освободите от определени привързаности; и без намесата от страна на демони не бихте могли да елиминирате карма. Това е истината. Хората, предметите и живите същества всички притежават тези две характеристики. Хората са формирани и от Буда-природа, и от демонична природа. Когато се усъвършенствате чрез будистки принципи, вие всъщност се освобождавате от своята демонична природа. Когато хората се отпуснат и не се придържат към морални ценности, тогава демоничната природа е на ход. Когато хората са във възбудено състояние, крещят истерично и загубят самообладание, тяхната демонична природа се проявява с пълна сила. Сега десетки хиляди демони излизат; те съществуват във всички сфери на обществото, подтиквайки хората да дадат воля на демоничната си природа. В произведенията на изящното изкуство, сценичните изкуства и литературата, своеволните изразявания на емоции без праведни мисли – като в състояние на лудост – не са по-различни от духовете и демоните. Мъже, носещи дълги коси със странни прически, изглеждат наполовина мъже и наполовина жени и това се смята за външния вид на художника или музиканта. Всъщност всички тези неща са изкривени начини на мислене, пораждани от демоничната природа.

Само онези, които се придържат към моралните ценности, проявяват Буда-природа. Какво означава да се усъвършенстваш в Буда? Това е да се освободиш от демоничната си природа и да се асимилираш с Буда-природата. Това, за което току що говорих, е от много високо ниво и е много специфично. Това е всичко, което ще кажа днес. (Дълги, горещи аплодисменти)