Преподаване на Фа на церемонията по основаването на сингапурската Фалун Дафа асоциация

Ли Хонгджъ

28 юли 1996 г.

Добре, нека просто застана тук и всеки да може да ме вижда ясно. Бих искал да благодаря на хората от различни сфери в Сингапур, които предоставиха подкрепа на Фалун Дафа асоциацията по различни начини. Също така, от името на всички вас бих искал да изразя нашето признание към хората от различни сфери в Сингапур за тяхната подкрепа и за това, че направиха възможно основаването на Фалун Дафа асоциация. Нека ги аплодираме. (Аплодисменти) Основаването на Дафа асоциация ще доведе до това повече хора да получат Фа и ще позволи на повече хора с предопределени връзки да изучават този Фа. Под закрилата на държавния закон това ще предостави добри условия за всички вас в бъдещата ви практика и в правенето на това добро нещо за още повече хора.

Не съм подготвил много за казване. Сега ще използвам възможността на това събиране, за да говоря за каквото ми дойде на ум. Първо ще представя Фалун Гонг, който има дълга история. Хората в кръговете на самоусъвършенстващите се знаят, че цивилизации са възниквали повече от веднъж в човешкия свят. Цивилизации са възниквали много пъти в човешкия свят. Когато през дългия ход на историята човешкият морал постепенно западал и ставал покварен, човешката раса започвала да залязва. Обикновено случаят бил такъв. Също така, с развитието ѝ до финалната фаза, когато упадъкът на материята и духовната поквара достигали връхната си точка, това водело до голямо западане на човешките морални ценности. При такива обстоятелства човешката раса започвала да залязва. Човешката раса е преминала през този сценарий много пъти и ето защо е имало повече от една човешка цивилизация – възниквали са много цивилизации. Каменната ера, за която хората говорят, не е била единствената такава ера. Човешката раса е преминала през много каменни ери. Това е така, защото когато тя се натъквала на беди от този тип, всички нейни средства за производство и познанията ѝ били унищожавани.

Знаете, в ранния период на сегашната човешка цивилизация – преди четири или пет хиляди години – нашата Земя претърпяла голям потоп и той погълнал цялата раса на белите хора в Европа. Разбира се, малко ценни неща били запазени, макар човек все още да може да зърне частици от предисторическото минало от оставащите артефакти. Например доказателства за предисторически цивилизации могат да бъдат видени в археологическите находки, свързани с културата на древна Гърция. В Изтока сравнително повече неща оцелели от големия потоп. Всеки знае историята за Ю Велики, който контролирал потопа. Потопът по онова време бил жесток и когато водата се отдръпнала, Ю Велики повел хората да отведат водата извън наводнената земя. Това е документирано в историята. Древната човешка цивилизация по онова време – тази от последния цикъл – била унищожена от огромния потоп, но много от предците на китайския народ оцелели след него и останали сравнително повече артефакти. На запад оцелели сравнително по-малко хора. Ето защо днешната западна култура е изцяло нова; тя е напълно нова и без следа от древна история. Следователно древната цивилизация на Китай има история с дълбоки корени и е поела по различен път от съвременната наука.

Така че в тези древни цивилизации има много неща, които днешните хора са все още неспособни да разберат и които са откъснати от съвременната култура. Така много хора, включително западняците, знаят, че в Китай има много, много загадъчни неща – неща, които днешните хора не могат да разберат. Самите китайци го знаят. В земята на Китай има много неща от древната култура, които не могат да бъдат разбрани от съвременните хора. Някои хора са чували за тях и са ги виждали, но при все това не могат да ги обяснят и никой все още не е направил публични тези древни неща и не ги е представил на хората. Тъй като сравнително много от предците на китайския народ са оцелели [по време на потопа], част от древната култура е оцеляла.

В миналото древната китайска раса не била концентрирана в това, което сега е долината на Жълтата река; вместо това тя се намирала в района Синдзян. Най-проспериращият период за тази цивилизация протекъл в този район. Тъй като планината Кунлун била наблизо, теренът в съседските райони бил доста висок. Нивото на водата на великия потоп през онази година достигнало 2000 метра, потапяйки цялата Земя. Но когато великият потоп се отприщил, мнозина оцелели чрез бягство към планината Кунлун, запазвайки някои неща от древната култура. Те включват например диаграмите Хъту и Луошу, Тайджи, първоначалните Осем Триграми и други неща, които някои хора в Китай все още не могат да разберат, както и някои древни форми на Чигонг, за които днешните хора знаят.

Казано просто, Чигонг не е нещо, изобретено от днешните хора. Той е част от предисторическата култура и в Китай има сравнително повече от него. Но в миналото той не е бил наричан „Чигонг“. Как е бил наричан тогава? Бил е наричан „самоусъвършенстване“. Разбира се, самоусъвършенстването е разделено на нива и на нивото на обикновеното човешко общество на хората може да бъде казано само как да се лекуват сами, как да постигнат добра форма или как да направят телата си здрави. Така някои Чигонг майстори използват това, за да правят добри неща за хората. С други думи, тези Чигонг майстори, които предават своите практики в обществото, включително онези, които са отишли в други страни, преподават неща само на нивото на лечение на болести и укрепване на организма. Тук не казвам, че Чигонг практиките, които другите преподават, не са добри. Казвам ви, че те не преподават неща на високи нива; по-скоро само преподават неща за лечение на болести и укрепване на организма и комбинират това с демонстриране на някои свръхестествени способности. Докато лекуват, някои болести могат да бъдат премахнати само чрез свръхестествени средства и ето защо се демонстрират някои свръхестествени способности.

„Свръхестествена способност“ е просто съвременен термин и в основата си се отнася до вродените способности на едно същество. С текущото нарастващо изобилие от материални неща и напредъка на науката хората отдават все по-голямо значение на практическите неща и все повече изоставят вродените си способности и нещата, които са били с тях от най-древни времена. Ако тази тенденция продължи, в бъдеще науката и технологиите вероятно ще се развият още, докато човешките същества прогресивно ще деградират. Сега има влакове, автомобили и самолети, така че никой няма нужда да върви много. В бъдеще, с все по-големия напредък на материалните неща, човешките същества може да деградират по драстичен начин. Ако направим заключения от онази „теория за еволюцията“, в бъдеще повърхността на човешкото тяло ще деградира напълно и накрая човешките крайници ще се деформират и закърнеят, оставяйки само голям череп. Разбира се, тук просто илюстрирам един въпрос. Идеята е, че все повече и повече от човешките вродени, първоначални неща биват изоставяни.

Древното общество на Китай не се е развило по този начин. Така някои хора може да се зачудят: „Ако нещата се бяха развили съгласно древното китайско общество, щеше ли да има технологичен напредък?“ Разбира се, ако се опитате да разберете друг вид наука в контекста на съществуващите научни и технологични теории, никога няма да сте способни да я разберете. Трябва да пристъпите извън ограниченията на днешната наука, за да разберете подхода на една различна наука. И в рамките на този друг вид наука хората биха смятали, че действително това е очакваното състояние на обществото. Някои хора казват: „Ако нещата се бяха развили съгласно обществото на древния Изток, щеше ли да има автомобили и самолети? Прелетях до Сингапур от Хонконг вчера и ми отне само малко повече от три часа. Беше бързо! Човечеството се е развило до доста напреднала фаза. Щеше ли да бъде същото, ако нещата следваха начина на древното китайско общество?“

Всъщност хората знаят, че различни научни методи водят до различни начини за научно развитие. Например предположете, че нещата се развиеха съгласно древното китайско общество. Както знаете, практикуването на Чигонг може да развие вродения потенциал на човешкото тяло. С други думи, Чигонг практиката може да превърне неосезаеми неща в осезаеми и накрая да превърне това, което е невидимо, във видимо и всичко това може да бъде направено без използване на инструменти или съвременни научни или технологични средства. Когато в Чигонг медитацията първоначално навлезете в състояние на покой, не усещате много. Но когато станете напълно спокойни, откривате, че макар външната форма на тялото ви да не е помръднала, вътрешността на вашето тяло се движи; ще усетите движение отвътре. И това движение, едва доловимо в началото, ще става все по-очевидно, докато накрая е толкова очевидно, че съзнанието ви може да го контролира, така довеждайки до преход от неосезаемо към осезаемо. Така накрая тези съзнателност и усещане могат бавно да станат осезаеми, докато практикуващият продължава да се повишава. Все още има многобройни субстанции, които носят енергия и съществуват във Вселената и които днешните наука и технологии не могат да засекат. Докато тези енергии постоянно подсилват практикуващия, тези невидими, безформени субстанции постепенно стават осезаеми и тогава хората могат да ги видят и дори да ги използват. Ако се следва този път, природата на човека определено ще се повиши. В миналото учениците били наричани „конфуциански учени“ и преди да започнел урокът, от тях се изисквало да седят в медитация, да настроят дишането си и да успокоят съзнанията си, преди да четат книгите си. Ето как е било наистина в миналото. В древен Китай настройването на дишането и успокояването на съзнанието е било важно за хората от всички прослойки на обществото. Докато са в такова състояние, хората могат да направят много неща, които обикновено не биха могли да направят, и това се доближава много до Чигонг самоусъвършенстването. Съзнанията на древните китайци винаги са били пропити с такава култура.

Разбира се, току-що споменах, че има хора, които се чудят: „Ако беше следван този път на развитие, щеше ли все още да има самолети и влакове?“ Различните посоки на научно развитие могат да отведат науката до различни места. Така че помислете всички: ако човешките същества можеха да левитират и да летят, щеше ли все още да има каквато и да е полза от самолети и влакове? Хора с такива способности съществуват в Китай, в Индия и в САЩ, и има значителен брой такива хора сред практикуващите Фалун Гонг. Как са способни да [получат тези способности]? Когато всички енергийни канали в човешкото тяло са отворени – когато нито една област не е блокирана – човекът ще е способен да левитира. Разбира се, днешните научни проучвания не могат да обяснят как. Всъщност никой не смее да го изучи от страх да не му се присмеят онези така наречени „учени“, които не вярват в това, и следователно да изгуби репутацията си. Както знаете, неотдавна един американец дойде в Сингапур да изнесе представление и много от вас може да са го видели да левитира. Това явление наистина съществува – човешките същества са способни да левитират. Така че помислете всички: в миналото китайците говореха за това, че човек е способен да дойде отникъде и да изчезне без следа. Много Чигонг майстори са били способни да пътуват от едно място до друго – разстояние от хиляда мили – само за няколко секунди. Защо са били способни да го направят? Разбира се, има много неизвестни неща, които трябва да бъдат обяснени много подробно, но днес няма да навлизам в подробности. Само казвам в широк смисъл, че различните форми на научно развитие водят до различни резултати. Например със самолет може да сте способни да прелетите от Хонконг до Сингапур за три часа, но този човек може да левитира, щом седне, и може да е в състояние да долети дотам само за малко повече от десет минути. Така той няма нужда да конструира такава непохватна машина. Когато става дума за тези неща, те наистина не са приказки и много неща, които хората все още не могат да обяснят, постепенно биват потвърждавани от науката. Дори ако бяхте способни да стигнете до такова състояние, не можете да разберете пътя, по който поема един различен тип наука, в контекста на днешната наука.

Разбира се, изказано със съвременни понятия, Чигонг е научна дисциплина. Нещо повече, той е по-древна наука и е наука на по-високо ниво. Много учени са имали смелостта да пристъпят напред и да утвърдят науката на човешкото тяло, древната наука, защото са видели реалното съществуване на явлението Чигонг.

Разбира се, има хора, които отказват да признаят Чигонг. Мога да кажа на всички вас, присъстващи тук, които сте практикуващи Фалун Гонг, че когато кажете на други да дойдат и учат Фалун Гонг, някои от тях може да не повярват и може дори да му се противопоставят. Всичко това е нормално. Защо? Защото човешкото общество просто съществува в това състояние на противоречащи си двойнствености. Ако всеки вярваше в Чигонг, ако всеки вярваше в Буда Фа и ако всеки можеше да се самоусъвършенства, човешкото общество щеше да престане да съществува и всички щяха да станат небесни създания и Богове. Точно защото има такива, които са срещу това, и такива, които са за него, такива, които вярват в него, и такива, които не вярват, може да бъде формирано това общество на противоречие, взаимно пораждане и взаимно потискане. Всички професии и всички занимания, включително всичко в обикновеното човешко общество, имат положителни и отрицателни елементи, които съществуват едновременно. Когато искате да направите нещо добро, със сигурност ви чака нещо лошо и трябва да преодолеете предизвикателства, преди да можете да осъществите това добро нещо. И разбира се, не е лесно да направите и нещо лошо, тъй като има държавни закони и добри хора, които да служат като контрола. Така че това е начинът, по който стоят нещата, което е нормално. Причината е, че в тази Вселена има две противоположни субстанции с различна природа и тяхното развитие надолу дава началото на теорията за Тайджи – Ин и Ян. Докато това отива още по-надолу, възниква принципът на взаимно пораждане и взаимно потискане. Този принцип на взаимно пораждане и взаимно потискане се изявява най-явно в обикновеното човешко общество. Ето защо има такива, които не вярват в древната наука, за която говорих току-що, и такива, които вярват. Той важи и за практиката на Буда Фа, която предавам днес: има хора, които я подкрепят, и хора, които ѝ се противопоставят, и това също е нормално. Всички вие ще се натъкнете на това, което описах, и смятам, че не е причина за тревога.

Току-що отидох по-далеч и говорих до тази степен, преди да поговоря за историята на Фалун Гонг. Чигонг, който хората знаят днес, също е древна наука. Той включва Фалун Гонг, който е от предисторическа култура. Не става дума, че Ли Хонгджъ е измислил нещо импулсивно и го е предал на всички вас. Това би навредило на хората. Сега има много фалшиви Чигонг майстори, които мамят хората, и те вредят както на другите, така и на себе си. Тъй като по принцип, когато се излъчи Гонг, той не пътува в това измерение, физическите очи на човешкото същество са неспособни да го видят и така има много фалшиви Чигонг майстори, които мамят хората. Това е като смесване на рибешки очи с перли – истинското и фалшивото са смесени заедно. Поначало имаше много хора, които не вярваха в Чигонг, и сега те му се противопоставят още повече. По-специално, нравствеността на днешните хора е покварена и има едновременно истински и фалшиви версии на всичко – има дори фалшиви стоки, да не говорим за Чигонг. Разбира се, Чигонг не е нещо, което някой може просто да измисли и с което да мами хората – правенето на такова нещо ще навреди на другите и на самия човек. Това е така, защото измамниците не знаят какво ще бъде развито чрез практикуването му. Разбира се, ако не могат да развият нищо, тогава няма значение. Но ако наистина развият нещо, то би могло да постави хората в опасно положение. Това е опасността, на която фалшивите Чигонг практики излагат хората.

Тогава как е възникнал Фалун Гонг? И кога е възникнал? Ако някой го проследи назад, би било невероятно дълго и обикновените хора ще го сметнат за невероятно, когато чуят за това. Така че засега няма да говоря за тези неща, но вие постепенно ще узнаете за тях. Мога да ви кажа обаче, че в предисторически период на човечеството Фалун Гонг някога е служил като главен Буда Фа, който е спасявал хората по света. Както Шакямуни е спасявал хората преди 2500 години, Фалун Гонг някога е предлагал спасение на всички живи същества на Земята. Много дълъг период от историята е изминал, откакто той е бил направен публичен за човечеството. Историята поначало е толкова дълга и това прави вероятността днешните хора да знаят за него дори още по-малка. Историята на Фалун Гонг е много дълга и датира от много отдавна.

Защо днес може да бъде направен публичен? Разбира се, мога да го обясня само на най-плиткото и повърхностно ниво. Видял съм една ситуация. Каква ситуация? А именно, че докато човешкото общество е свидетел на нарастващо изобилие от материални неща и бързо развитие на науката, човешкият морал драстично запада. Тъй като днес всички хора вярват в науката, те смятат, че съвременната наука съдържа истината. Но хората не са осъзнали нещо, а именно, че съвременната наука е непълна. Има много, много неща, които науката не е открила, и има много неща, които са били [погрешно] отхвърлени от науката. И има много тесногръди хора, които използват тази несъвършена наука, за да нападат явления, в които хората вярват и все пак са неспособни да обяснят с науката. Но тези необясними явления се проявяват убедително и реално в това материално измерение на човешкото общество. Съвременната наука няма смелостта да ги признае. Тъй като науката не ги признава, много хора, които вярват в науката и имат същите представи, по подобен начин им се противопоставят. Но тази наука е много несъвършена. Например от хиляди години хората са вярвали, че Дъ е важно. В наши дни много хора смятат, че Дъ се явява някаква доброжелателна осъзнатост в мислите и главите на хората, че е вид тяхна духовна потребност – и не са се замисляли много по-натам. Но ви казвам, че всичко във Вселената е с материално съдържание, защото само тогава е възможно съществуването на факторите ѝ. Дъ има истинско, материално съществуване и се проявява като реална и осезаема материя. В миналото хората от Изтока, и особено старите хора в Китай, са смятали натрупването на Дъ за важно. Младите хора не го разбират. „Защо да се натрупва Дъ? Как ще „натрупаш“ Дъ? Как можеш да натрупаш нещо, което няма форма?“ Всъщност мога да ви кажа, че то има форма, само че човешкото око не може да я види, тъй като съществува в друго измерение. И е там по всяко време. Когато правите добри неща, вие натрупвате Дъ. И когато понасяте трудности, натрупвате Дъ. То върви с човека живот след живот, определяйки бъдещата му съдба. Някои хора стават много високопоставени служители поради него, някои правят състояние поради него, а някои са много успешни в бизнеса поради него. Всичко това се дължи на това, че сте натрупали Дъ по-рано или във свои предишни животи, така че сте благословени в сегашния си живот. Защо толкова много хора са по-малко заможни от други? Точно защото нямат толкова Дъ като другите, защото не са натрупали толкова много. Това е причината. Така че Дъ е нещо изключително важно. Току-що говорих за несъвършенствата на науката. Науката е неспособна да пробие през това съществуващо материално измерение, в което живее човешката раса, и не може да открие други измерения. Но има голям брой специални, забележителни учени, които са осъзнали съществуването на други времепространства. Макар все още да не могат да направят този пробив, те имат грубо теоретично обяснение за другите времепространства и задават такива въпроси; те вярват в съществуването на други времепространства. Тогава има ли живи същества в тези времепространства? Как изглеждат тези живи същества? Какви са формите на тяхното съществуване? Какви са разликите между времето там и това в нашето измерение? Ами понятията в това измерение, начинът, по който изглеждат неговите живи същества, и формите, които приема неговата материя – какви са те? Всичко това е непознато за науката на днешните човешки същества. Съвременната наука не признава съществуването на други измерения, нито признава съществуването на Дъ. Тогава помислете за това: когато човешките същества вярват силно в науката, те няма да повярват в съществуването на нещо, ако науката го отрича. Така че не е ли науката фактор, отговорен за масовия упадък на човешкия морал? Причината е, че когато хората споменат Дъ и че трябва да го натрупвате и цените, много хора със съвременни съзнания казват: „Говорите суеверни глупости. Всичко това е суеверие. Ние вярваме в науката, а не в тези суеверни неща.“ Погледнете, тази наука е използвана като пръчка, с която се удря по най-съществената част на човешките същества. Тогава можете ли да кажете, че тази наука е съвършена? Както току-що споменах, сега материалният живот на човека е много богат. Защо тогава моралът запада? Точно защото днешната наука е неспособна да докаже съществуването на други измерения и по-висши същества, неспособна е да докаже, че човешките същества ще се преродят и ще се изправят пред възмездие и е неспособна да докаже съществуването на Дъ. Ето защо хората смеят да вършат лоши неща. Много от днешните хора вярват: „Всичко това е суеверно и ненаучно.“ Хората не вярват в съществуването на Боговете и така се осмеляват да правят лоши неща. Те не вярват във възмездието и затова мислят, че всичко това са суеверия. Това е най-големият проблем, причинен от недостатъците на съвременната наука.

Тъй като говоря за каквото ми дойде наум, когато преди малко стигнах до темата за произхода на Фалун Гонг, продължих да говоря по този въпрос.

Има много, много неща, обсъждани в общността на самоусъвършенстващите се, които не могат да бъдат споменавани в обикновеното човешко общество. Но в обикновеното човешко общество има много хора, които са виждали или чували определени неща; те може случайно да са видели или усетили нещо необяснимо, или да са се натъкнали на нещо необикновено. Но никой никога не се е опитвал да удостоверява истинността на тези неща и да ги изучава по систематичен начин.

Неотдавна тук на сцената имаше ученик, който каза, че този Фа е изключително ценен. Тук аз ви казах толкова, така че онези, които не са чели „Джуан Фалун“, може да поискат да я прочетат и може да разберете [за какво говоря]. „Джуан Фалун“ съдържа Фа-принципи и Фа, разбира се, се преподава на самоусъвършенстващите се. Много хора ще почувстват, че самоусъвършенстването е трудно. Всъщност самоусъвършенстването, само по себе си, не е трудно; да изоставиш обикновеното човешко мислене и привързаности е най-трудното. Какво е обикновено човешко мислене? Например първото нещо, което един самоусъвършенстващ се трябва да е способен да направи, е да не отвръща, когато е нападан, и да не ругае в отговор, когато го ругаят. Обикновените хора не са способни да направят това, защото са обикновени хора. Но самоусъвършенстващият се трябва да е способен. Нещо повече, трябва да сте способни да направите следното: когато другите ви тормозят, вие нямате каквито да е оплаквания, не се сърдите и го приемате леко, и дори се смеете и забравяте за това; или дори когато някой ви удари, вие тихо благодарите на този човек, който ви удря. Обикновените хора биха си помислили, че това е просто невъзможно: „Как може някой да е такъв? Трябва да е страхливец.“ Но всъщност, когато някой ви тормози, той ви дава Дъ – истинско и осезаемо Дъ. В тази Вселена има многобройни масивни субстанции, които човешките същества не могат да видят с невъоръжено око, и днешната наука също не може да ги открие. Тези многобройни, по-микроскопични субстанции всички притежават интелект и живот и контролират всички същества под тях, като същевременно балансират всичко в тази Вселена. Нещо повече, тази Вселена има принцип, а именно: няма печалба без загуба и за да спечели, човек трябва да изгуби. Когато някой иска да получи нещо, ще възникне размяна и това се нарича „печалба и загуба“. Как губи човек? В това измерение обикновените хора не могат да го видят, макар че понякога ще могат да го усетят. Принципно хората ще получат това, което искат, след като са дали от себе си под формата на големи усилия. Що се отнася до тези, които не искат да дадат от себе си и се стремят насилствено да получат каквото искат, Боговете ще ги накарат да дадат така или иначе. Например, да кажем, че някой иска да вземе неща от другите или някой удари другиго. Това е случай, в който някой иска насилствено да получи нещо заради изгода или душевно превъзходство; той няма да помисли за компенсиране на засегнатата страна. Но тази Вселена ще принуди страната, която получи, да даде компенсация; тази страна ще трябва да изгуби, дори да не иска. Да изгуби в какъв смисъл? От тази страна вие сте ударили някого, възползвали сте се от другите или сте взели неща, които не са били ваши. Така че колкото сте получили, толкова Дъ ще отлети към другата страна от обсега на вашето тяло в друго измерение и Дъ може да бъде разменено за материални интереси или пари. С други думи, когато един човек е принуден да изгуби нещо, другата страна ще го компенсира. Обикновените хора са неспособни да видят това, затова смеят да правят лоши неща. Много хора са лъгани от другите при правенето на бизнес или са принуждавани да изгубят, но ако това не им се е случило в резултат от загуба на Дъ поради извършването на нещо лошо, тогава след период от време те ще спечелят същото количество като компенсация. И това е компенсацията, която тези, които са причинили загуби за другите, са принудени да направят, но хората обикновено го вземат за съвпадение или за резултат от собствените им усилия. Човешките същества не могат да видят истинските причини. Тук аз ви казвам, че Дъ е изключително ценно и може да бъде превърнато във всичко. Съвременните хора не вярват в тези неща, защото науката е неспособна да ги види, и това е една от причините за резкия упадък в човешките морални стандарти. Но масивните и огромни субстанции и висши същества в тази Вселена наистина уравновесяват всички неща във Вселената. Когато изгубите каквото не е трябвало да губите, ще получите компенсация или възнаграждение. Човек ще изгуби дори ако не иска, защото е в действие това, което е от другата страна, и това, за което говорих по-рано, беше един прост пример за него. Всъщност жертвата ще получи дори повече. Ето защо понякога казвам, че не е непременно лошо да се понесе малко трудност. В миналото старите хора и по-специално всички стари хора в Китай казваха: „Сега преживяваш малко трудност и от тук нататък ще си добре.“ И случаят наистина е такъв. Исус казал, че когато някой те удари по лявата буза, трябва да му предложиш и дясната. Някои хора не могат да разберат това. Всъщност сега има много католици и такива в християнската вяра, които не могат да го разберат. Каква е логиката зад това? Исус говорил за това само на повърхностното ниво и не обяснил по-дълбоките му значения. Той имал предвид, че когато някой ви удари от тази страна, той ви дава Дъ и ви помага да елиминирате карма от лоши дела. Тогава, тъй като нападателят все още не се е охладил напълно, ако му предложите другата си буза и му позволите да я удари, не ви ли помага той да елиминирате карма и не ви ли дава Дъ? Когато страдате, кармата във вашето тяло е елиминирана. Всички човешки същества създават карма. Някои хора са отнемали животи, обиждали са другите, ругали са другите, мразили са някого, направили са нещо лошо и така нататък – всичко това води до карма. Тя е черна материя и съществува около човешкото тяло. Тя определя кога човек ще страда и заболее или ще се натъкне на неприятност, или ще се провали в бизнеса, или ще бъде нападнат или наруган от другите, или много, много други видове страдания. Всички тези неща са причинени от карма. Когато някой ви удари или се възползва от вас, не само ще ви се даде Дъ от нападателя, но допълнително, докато понасяте болка, вашата черна карма ще бъде превърната в Дъ. Така едно действие води до две ползи. При обикновения човек може да има само две ползи. Но за самоусъвършенстващия се това е тест, който той трябва да премине. Ако премине добре теста на това болезнено изпитание, неговият Шиншин ще се подобри. А подобрението на неговия Шиншин означава повишаване на нивото му, така че неговият Гонг ще се увеличи и неговото Дъ ще бъде превърнато в Гонг. Сега обясних този принцип цялостно, но в самоусъвършенстването ви зависи от вас да се справите добре с него.

Всъщност аз не само предадох Фа, но и направих нещо, което никой друг никога не е правил. Истински оставих на човешките същества стълба към небето. Докато се самоусъвършенствате чрез следване на този Дафа, определено ще постигнете Съвършенство. Никой в миналото не е преподавал този Фа, още по-малко на човешките същества. Ако не вярвате, можете да прелистите всички налични текстове, древни и сегашни, в Китай или зад граница. Дали ще е „Дао Дъ Дзин“, Светата Библия, будистките сутри – никой от тях не преподава Фа по този начин, разкривайки всички небесни тайни.

Шакямуни е Буда и хората вярват, че това, което Буда Шакямуни е оставил след себе си, е Буда Фа. Но самият Буда Шакямуни казал: „През живота си аз не съм оставил какъвто и да било Фа.“ Хората не разбрали какво имал предвид, затова Дзен будизмът решил, че няма никакъв Фа; че ако Буда Шакямуни дори не е оставил след себе си Фа, тогава нищо, което някой – който и да било той – казва, не е Буда Фа; говоренето за него е забранено и нищо изречено не е Буда Фа. Това е било напълно погрешно разбиране. Тогава какво имал предвид Буда Шакямуни, когато казал това? Буда Шакямуни е божество и се е бил преродил в човешкото общество, за да спасява хора. Когато достигнал Съвършенство, станал Буда, така че думите му носели със себе си Буда природа. Макар това, което преподал, да не било Буда Фа, който систематично да напътства самоусъвършенстването, думите с Буда природа са по подобен начин Фа-принципи на това ниво. Но това не бил фундаменталният, систематичен Фа на Вселената. Също така, свещените книги, събрани от по-късните поколения, били всъщност непълни и несистематични. Случаят наистина е такъв. Преди повече от 2500 години Шакямуни насочил думите си към хората от онова време и Буда Шакямуни видял какви ще бъдат хората днес. Така тогава Буда Шакямуни казал, че неговият Фа няма да работи през периода Края на Дхарма. В действителност днешните хора повече не могат да разберат казаното от Буда Шакямуни.

Същото се отнася и за Библията в западните религии: хората вече не я разбират истински, тъй като съзнанията на съвременните хора са станали много сложни. Те я разбират по всякакъв начин – все въз основа на емоциите, които имат пред себе си, и личния си интерес – и затова днешните хора не разбират истинските вътрешни значения.

Казвам на всички, че книгата „Джуан Фалун“ наистина е нещо ценно. Нито една друга книга сред човешките същества не може да се сравнява с нея. Причината е, че тя е книга за самоусъвършенстване, много сериозен Дафа, който може да направлява хората към Съвършенство. Току-що някои хора казаха, че когато вземете „Джуан Фалун“ и я четете, всяка дума в нея блести със златна светлина. Мисля, че ако можете упорито да продължите да се самоусъвършенствате и да бъдете прилежни до постигане на Съвършенство, тогава в хода на полагане на прилежни усилия и докато се самоусъвършенствате, ще видите и изпитате много, много усещания и сцени, които обикновените хора не могат да видят или изпитат. На този етап ще откриете каква всъщност е тази книга. Независимо как говоря за нея, това все пак са просто думи. Ако поговоря повече за това, ще започне да звучи невероятно. Затова смятам, че е по-добре, ако стигнете до свои собствени проникновения и ги затвърдите сами. Само искам да ви кажа, че този Фа е изключително ценен.

Когато започнах да предавам този Фа, голям брой същества от високо ниво и велики просветлени същества се опитаха да ме спрат, казвайки: „Човешкият морал е западнал до такава степен и при все това ти искаш да направиш достояние нещо толкова добро. Не го представи през най-добрия период на човечеството, а го правиш достояние и го предаваш сега.“ Всички Богове мислеха по този начин.

Но вземете предвид следното. Току-що говорих за кармата и Дъ. Кармата и Дъ се пренасят с преражданията на човешките същества. Човешкото същество не може да вземе от живота си нищо освен тези неща, които го следват през цикъла на прераждане. Говорейки за прераждането, искам да ви кажа, че религиите говорят за това как след смъртта човешките същества отиват в други измерения; по-специално в религиите на Изтока се говори за шестте пътя на прераждане. Човешките същества наистина могат да се прераждат. Това е вярно. В общността на самоусъвършенстващите се няма съмнение по този въпрос и всички разбират ясно идеята. Защо има прераждане? Има хора, които казват: „Когато хората починат, това е то, нали?“ Това, което умира, е частта, която расте от приема на човешка храна след раждането; самият човешки живот не е мъртъв.

За да го кажа по начин, по който съвременните хора могат да го разберат, помислете го ето така. Човешкото тяло е изградено от материали от повърхностен слой, които са съставени от молекулярни частици – дотук на всички е ясно. Въздухът, обкръжаващ планетата Земя, дървото и циментът, желязото и стоманата в сградите са все повърхностни материали, изградени от различни молекулярни частици. Тогава молекулите са изградени от атоми, а атомите са изградени от неутрони, електрони и ядра; и отивайки по-надолу от ядрата, кварките съставят ядрата, а ядрата са изградени от неутрино. Ако се опитате да проследите по-надолу, човешките същества не знаят какво има там. Когато хората починат, само плътта в повърхностното материално измерение, изградена от молекулярни частици, е отделена; все едно са съблечени дрехите на човек. А телесните части, изградени от атоми, ядра и по-малки от кварките материали, ни най-малко не са мъртви. Те не биха могли да умрат заедно с повърхностното тяло. Помислете: когато ядрото се разпадне, ще последва ядрена експлозия. Когато един човек умре, може ли да има сила, достатъчно голяма, за да накара ядрата да се разпаднат? Когато днешната наука възнамерява да осъществи ядрен разпад, са нужни мощни топлина и сила, за да съдействат за промяната. Как би могло обикновеното човешко тяло да има достатъчно силна енергия, за да причини този разпад? Температурата на кремационната камера определено не е достатъчно висока, за да накара ядрата да се разпаднат. С други думи, по-микроскопичните субстанции, които изграждат човешкото тяло, не могат да бъдат унищожени от огъня на кремационната пещ. Ако той наистина можеше да разпадне ядрата във вашето тяло, щеше да има ядрена експлозия. Когато ядрените материали в човешкото тяло експлодират, това би причинило унищожението на голям град. Това е атом и енергията му е огромна. Тогава защо това никога не се е случвало? То показва, че атомните елементи вътре в човешкото тяло не са унищожени.

Както знаете, ядрото и атомите са високо радиоактивни от гледна точка на човешките същества. С други думи, те са вид енергия. Всъщност, обаче, още по-микроскопичните субстанции, като кварките, имат дори по-силна радиоактивност от ядрата и никой не знае колко пъти по-висока е радиацията на неутрините от тази на кварките. Колкото по-малка е частицата, толкова по-силна е нейната енергия. Мога да ви кажа, че Гонг, който развивате, съдържа мощни атоми, неутрони и дори по-микроскопични субстанции. Защо развиваният от вас Гонг може да лекува болести? Защо може да промени човешкото тяло? Защо самоусъвършенстващите се могат да извършват толкова много чудеса? Защото Гонг и свръхестествените способности са изградени от тези високоенергийни субстанции. Нещо повече, тези субстанции, които са развити чрез самоусъвършенстване по праведен Фа, са живи и имат състрадателна природа, контролирани са от главното съзнание на самоусъвършенстващия се и са ръководени от неговия ум. Те не са като зловредните, унищожителни ефекти от ядреното деление, извършвано чрез научни средства. Силата, освободена от експлозията на атомната бомба с помощта на научни средства, е зловредна. Тя не е насочена, вредна е за хората и за други живи същества и е унищожителна за човешката жизнена среда. Противно на това, излъчената от самоусъвършенстващите се енергия е съзнателна и може да има положителен ефект. Веднъж изследователи от Китайската академия на науките проведоха с мен опити, за да направят оценка, и засякоха излъчвана енергийна материя, докато преподавах Фа. Институтът по високоенергийна физика към Китайската академия на науките специализира в изследване на високоенергийната физика. Те поставиха уреди в четирите ъгъла на конферентната зала, както и на различни места в средата на залата. Уред беше поставен и на масата, от която преподавах Фа. По време на опита те откриха, че енергиите, които излъчвах, съдържат силни неутрони, както и атоми. Разбира се, в своите опити те можаха да стигнат само дотук, тъй като нямаха инструменти за по-микроскопични субстанции. Това, което ги изненада, бе, че излъчваните от мен енергийни полета бяха равномерно разпръсквани и енергията можеше да бъде насочвана. В днешните научни изследвания е известно, че когато се излъчи ядрена материя, тя няма специфична посока и никой не знае къде ще отиде. Също така, тя е по-силна по-наблизо и по-слаба по-надалече. Радиацията уврежда всичко в своя обсег. Очевидно е, че съвременната наука не е съвършена и сляпата вяра в нея ще причини изключителна вреда на човечеството.

Току-що обясних, че човешкият живот не умира заедно с физическото тяло, така че душата на човешкото същество ще бъде освободена при смъртта на физическото тяло в това измерение. Първоначално тя е била в различно измерение и само се е сляла с човешкото тяло в това измерение по време на раждането. Когато тялото в това измерение умре, душата се освобождава. Следователно цикълът на прераждане, за който говорят религиите, също е действителен. Едно живо същество може да се прероди в цикъла на прераждане. Човек може да се прероди повторно като човешко същество или да се прероди като обект, като животно или дори като по-висше същество, или като нещо друго.

Будизмът говори за отключването на Петте сили, сред които са Небесното зрение, Зрението на мъдростта, Фа зрението и Буда зрението. Когато вашето Фа зрение е отключено, светът пред очите ви няма да бъде като [този тук]. Какъв ще бъде тогава? Ще откриете, че в рамките на нивото ви вашите очи ще са способни да виждат през всеки обект и да наблюдават дори по-микроскопични субстанции. И ще откриете, че всички обекти са живи. Когато тези обекти осъзнаят, че можете да ги виждате, те ще общуват с вас, използвайки език и мисъл за комуникацията. Някои обикновени хора могат да сметнат, че това е твърде хубаво, за да е истина, и че е абсурдно. Разбира се, това са неща от самоусъвършенстването и се преподават на учениците на Фалун Дафа. Всички вие сте самоусъвършенстващи се и аз не говоря на обикновени хора; не бих могъл просто произволно да казвам тези неща на обикновените хора. Много обикновени хора не биха ги повярвали.

И така, дотогава ще сте открили, че животът на един обект може да е бил човешко същество преди; то е умряло и се е преродило в обект. На това място искам да кажа нещо. Докато се преражда, човешкото същество носи със себе си карма, както и Дъ. Със западането на морала на днешните хора те имат все по-малко Дъ и все по-големи количества карма. Заради това как живите същества се прераждат във формите едни на други, когато погледнете сега, ще видите, че не само човешките същества, но и обектите имат черна карма. Живото същество ще носи тази карма, докато се преражда в цикъла на прераждане, така че всеки обект може да има карма, която би могла да накара някого да се разболее. В човешкото измерение кармата се проявява като микроскопични вируси. В наши дни кармата е толкова изобилна, че всичко може да я носи. Както може би знаете, в миналото, когато китайски фермер си порежел ръката по време на работа в полето, той грабвал малко пръст и я слагал върху раната, и повече не ѝ обръщал внимание. И скоро раната зараствала. Но днес по-добре дори да не се докосвате до мръсотия [когато се порежете]. Дори с най-лекото докосване обикновен човек може да се инфектира и раната да гнояса, и дори да умре от тетанус. Защо е така? Това показва, че пръстта в наши дни е пропита с карма. Така, когато някой наблюдава Земята от по-високо измерение, кармата се вижда навсякъде – вълни върху вълни от карма. Тъй като човешкото око не може да я види, хората мислят, че нещата са наред.

Всеки знае за грипа, нали? В основни линии грипът избухва, когато струпване на карма с висока плътност се разгърне над дадена област. Ракът, СПИН и подобните им са злокачествени кармични болести, които имат специфични цели – например СПИН се цели в безразборното сексуално поведение и хомосексуалността – и те са карма с дори още по-висока плътност. Най-общо казано, в места с повече карма хората ще се разболяват. В регион, който има карма с висока плътност, ще избухват епидемии и това място е засегнато поради голямото количество карма, създадена от човешките същества.

Защо говоря за това? Видял съм, че човешкият морал е западнал драстично и че ако това продължи, човешките същества ще се изправят пред дори по-голяма опасност. Ако Боговете в небесата не смятат човешките същества за хора, тогава надвисва истинска опасност. Човешките същества имат човешко поведение – наличието на човешка форма не прави непременно човешко същество. В крайна сметка маймуните имат форми, подобни на човешките. Ако човешките същества нямат човешки морални норми и стандарти, Боговете няма да ги наричат „хора“ и в този случай те ще са изправени пред най-голямата опасност. Защото човешките същества са създадени, както и управлявани от Боговете. Истинските култури на човечеството са възникнали, когато Боговете са пожелали да стане така. Когато човешките същества се отклонят от човешките норми, Боговете ги елиминират. Открих, че докато човешките същества се носят по течението на нещата, те несъзнателно са влошили всичко, самите те са станали по-лоши и са предизвикали изкривяване на обществото. И най-забележимото е, че са изкривили човешкия морал. Най-очевидното проявление сега е как културата е станала демонична, направлявайки човешката природа към порочност. В резултат на това в обществото са възникнали организирана престъпност, злоупотреба с наркотици, трафик на наркотици, безразборни сексуални отношения и хомосексуалност. Хората се давят в море от лъжи и безбройни пороци. В наши дни дори криминалните босове биват възвеличавани. Има много, много такива неща. Помислете всички: нормално ли е това? Как са се променили човешките понятия! И това не се ограничава до тези въпроси. Силна демонична природа сега съществува в съзнанията на хората от различни прослойки на обществото. Преподавам този Фа с целта за освобождаване на човешките същества от тази опасност и за да им позволя да бъдат спасени чрез самоусъвършенстване. Ако можете истински да се самоусъвършенствате до края, наистина мога да направя възможно да постигнете Съвършенство.

Току-що споменах някои явления в обществото. Понастоящем не става въпрос, че искам да направя нещо за обществото; не съм имал такава мисъл. Но този Фа е способен да спасява хора, той учи хората да бъдат добри и може истински да промени вашия Шиншин и фундаменталната ви природа. Следователно въпреки че има много хора, които не се занимават със самоусъвършенстване, когато научат за този Фа, те ще се опитват да бъдат добри хора. Когато хората осъзнаят каква вреда ще нанесат, ако станат лоши (Аплодисменти), те ще се опитват да бъдат добри хора. Това означава, че когато един истински Фа е направен публичен, той със сигурност ще облагодетелства обществото.

Докато преподавах Фа през годините, се придържах към следния принцип: правя това поради чувство на отговорност към хората и обществото. Никога не съм правил нещата безразсъдно. Както знаете, трябваше да пътувам надалеч, за да стигна до Сингапур и да разпространя Фа, но не искам и стотинка от вас. Скоро ще си тръгна и ще ви оставя само този Фа. Много ученици са ме питали: „Учителю, в тази Вселена съществува този принцип, който гласи, че без загуба няма печалба; за да спечели, човек трябва да изгуби и в загубата човек ще спечели. Но тогава вие ни спасявате, без да искате каквото и да било от нас, давайки ни толкова много добри неща, предавайки ни Фа, грижейки се за нас, докато се самоусъвършенстваме, помагайки ни да елиминираме карма, инсталирайки много, много неща в нашите тела и разрешавайки за нас многобройни проблеми на различни нива, тъй като самоусъвършенстването се извършва от човека, а Гонг се управлява от Учителя – тогава какво искате?“ Отговарям, че не искам нищо. Различен съм от вас, тъй като съм дошъл специално да правя това. Ако питате какво искам, искам само да видя това ваше сърце – сърцето да се самоусъвършенствате и сърцето, което се е насочило към добротата. (Аплодисменти)

Отнех ви твърде много време, нали? (Учителят се смее) Ако все още има време, мога да продължа. Има много, много методи за самоусъвършенстване в Буда. Всички знаете, че Фалун Гонг, който практикувате, е основан на Буда принципи – просто не използвам езика, който Шакямуни е използвал в миналото, за да го преподавам, а и не бих могъл да го направя, тъй като днешният език е различен. Следователно мога само да използвам настоящия човешки език, за да преподавам Фа и нашата практика. Фа, който преподавам днес, е различен от Буда Фа, преподаван от Шакямуни едно време. Защо е така? Защото пътят за самоусъвършенстване, който съм дал на самоусъвършенстващите се, и нещата, в които се цели самоусъвършенстването, не са тези от миналото. За Шиншин и нивата на самоусъвършенстващите се има по-високи изисквания и Статусът на достижение е по-висок, тъй като това, което преподавам, е най-фундаменталният Фа на Вселената. Думите, които използвал Буда Шакямуни по онова време, имали Буда природа и може да се каже, че те са Буда Фа на онова ниво, макар да не са фундаменталният Фа или най-висшата истина, създала Вселената. Най-висшата истина във Вселената е Джън-Шан-Жен. Всички субстанции – като стоманата, желязото, дървото, скалата, въздухът, водата и пръстта, и това включва цялата микроскопична материя – от техните първоначални елементи чак до повърхностните субстанции, всички те имат природата на Джън-Шан-Жен. Джън-Шан-Жен минава през всички същества и всички субстанции в цялата Вселена и е най-фундаменталната природа на Вселената. Обясних принципа най-ясно, използвайки най-простия език на съвремието. Дафа е като пирамида и става по-прост към върха и по-обширен и сложен към дъното. Ето защо човешкото ниво и по-ниските нива на Вселената са сложни. В най-високата точка – върхът на Буда Фа – е Джън-Шан-Жен, три всеобхватни думи. Всички най-висши субстанции и елементи във Вселената са изградени от Джън-Шан-Жен – духът на Вселената, природата на Вселената, истинската същност на Буда Фа. В миналото това беше върховната тайна. Дори многобройни по-висши същества не я знаеха. Макар и в книгата си да съм разкрил, както видяхте, много от небесните тайни, не съм ги разкрил произволно. Ако Ли Хонгджъ беше разкрил произволно небесни тайни и беше говорил безцелно, след което всеки бе щастлив и това беше всичко, или ако вие сметнехте това просто за някакви знания, тогава тук щях да съм подкопал небесните принципи. Ако случаят беше такъв, Ли Хонгджъ нямаше да е способен да стои тук днес и щеше да бъде наказан, и никой нямаше да знае къде е. Докато преподавам Фа, аз съм отговорен към всеки, за да можете да се самоусъвършенствате нагоре. Прилагайки това на практика, аз постоянно съм отговорен към хората и наистина има мнозина, които са се самоусъвършенствали добре. Така това показва, че това, което правя, не е без цел и не е нещо, лекомислено извършено на момента. Всъщност това дело бе организирано преди много време в историята и за него отдавна са направени всички приготовления. Днес вие сте способни да седите тук и да слушате Фа и това се дължи на факта, че имате тази кармична връзка и че вашата възможност е дошла. Независимо колко пъти сте се прераждали в човешкия свят, вашата възможност е пристигнала днес и ето защо можете да получите Фа.

Въпреки че Буда Шакямуни не видял колко голяма е тази Вселена в действителност, нито колко микроскопична може да бъде, видяното от него всъщност било доста микроскопично. Той видял, че в едно зрънце пясък има три хиляди хилиокосмоса. Какво се има предвид под „три хиляди хилиокосмоса“? Например в нашия Млечен път Буда видял, че има три хиляди системи с човешки същества с небеса и земя и че вътре в системите на живот, където съществуват Богове и Буди, има общества като това, в което съществуват човешките същества. Във всеки един хилиокосмос има безбройни същества, като системата, в която съществуват божествените същества и земните хора. Буда казал, че във всяка песъчинка също има три хиляди такива хилиокосмоса. Помислете тогава: описаното от Буда Шакямуни е толкова микроскопично и толкова величествено. Не е нещо твърде фантастично, за да е вярно. Нека ви го илюстрирам. Земята се върти около слънцето и учените сега са открили, че електроните се въртят около ядрото по същия начин. Как това се различава от въртенето на Земята около слънцето? Същото е. Когато един електрон е увеличен до размера на нашата Земя, ще видите, че върху него има живи същества, колко на брой живи същества има и какви образи възприемат. На дори по-микроскопични нива има дори още по-микроскопични живи същества. Шакямуни казал, че едно зрънце пясък съдържа три хиляди хилиокосмоса. Ако го проследим надолу по този начин, следвайки преподаваната от Шакямуни теория – а именно, че в една песъчинка има три хиляди хилиокосмоса – не е ли вярно, че трите хиляди хилиокосмоса в песъчинката, също както човешкия свят, имат реки, потоци, морета и океани? Тогава имат ли реките, потоците, моретата и океаните също пясък в тях? И песъчинките в тях съдържат ли също три хиляди хилиокосмоса? Тогава, по тази логика, не е ли вярно, че пясъкът вътре в пясъка също съдържа три хиляди хилиокосмоса? Открих, че те са толкова многобройни, че няма как да бъдат преброени и всички велики просветлени същества на дори по-високи нива вярват, че микроскопичността на съществата и материята е безгранична. Тогава колко микроскопична може да бъде материята? Дори Боговете и Будите на много високи нива не могат да видят нейния първоизточник – източниците, които формират материята. В това отношение човешката наука не е достигнала дори предучилищно ниво! Тя завинаги ще остане в тъмното и не може да бъде сравнявана с Буда Фа. Съвременната наука може да разбере само частици, малки колкото неутрино и кварки. Всъщност съвременната наука е засякла единствено неутрино и кварки; тя няма как да ги види, не разполага с достатъчно мощен микроскоп. Ето защо преди малко казах, че Буда Шакямуни не видял какъв е първоначалният източник на материята, нито какви са най-големите субстанции във Вселената. Затова заявил: „Тя е толкова голяма, че няма външност, и толкова малка, че няма вътрешност.“ Което означава, че тази Вселена е толкова голяма, че няма граница, и толкова малка, че миниатюрността на материята няма край. Един Буда Татагата е доста величествен и въпреки това може да види само толкова далеч; той все още не може да види до самия край.

Това означава, че тази Вселена е обширна и просторна и съставляващата я материя е масивна и сложна. Тогава, колкото до първоизточника на материята, той всъщност вече не може да бъде наричан „материя“. Силата на Фа или характеристиката на Джън-Шан-Жен е това, което формира първоначалните елементи в първични субстанции, след което Джън-Шан-Жен ниво след ниво отново се съединява в по-крупна материя от различни нива и даже в материя от още по-големи нива, достигайки чак до неутрино, кварки, ядра, атоми, молекули и чак до повърхностните субстанции, които човешките същества сега познават. Всички те са изградени чрез тази характеристика, Джън-Шан-Жен. Така най-върховният принцип на тази Вселена е Джън-Шан-Жен и той е същността на Буда Фа.

Да се изкажат трите думи е лесно, но ако този Фа се разгърне, той е наистина огромен. Джън включва много, много принципи на различни нива, точно както Шан и Жен също включват много, много принципи на различни нива. На обикновеното човешко ниво Джън включва човечност, праведност, етикет, мъдрост, доверие и много други човешки принципи; на човешката плоскост Шан включва емоцията и всичко това са Фа-принципи, произлизащи от истинския, фундаментален Дафа на Вселената – Джън-Шан-Жен.

Колкото до емоцията, ако в човечеството нямаше емоция, човешките същества щяха да бъдат в едно от двете състояния: или безчувствени като извънземни, или състрадателни като Богове. Човешкото същество е човешко точно защото притежава емоция. Човек е щастлив или нещастен поради емоцията. Човек харесва или не харесва нещо; разстроени сте от някого или сте приятелски настроени към някой друг; щастливи сте да правите нещо или искате да спечелите определено количество пари; или искате да получите добра работа в правителството – вашето предпочитание към всички неща, които искате да направите... това, че искате да направите това или онова... всичко в човешкия свят е в рамките на емоцията. И човешките същества упорито преследват неща точно защото са водени от емоция. На това ниво на човешкото общество Фа е създал човешките същества и човешкото измерение и е създал човешкото състояние. По същество самоусъвършенстването е въпрос на излизане от човешкото състояние, изоставяйки предизвиканите от емоция привързаности, като постепенно ги приемате леко в хода на самоусъвършенстването си и така се издигате бавно. Някои хора смятат, че животът би бил скучен без емоция – без повече филми, без повече интерес към намиране на привлекателна компания, без повече стремеж към вкусна храна – би било толкова скучно. Ще ви кажа обаче, че така изглежда, когато го разглеждате от гледната точка на обикновен човек. Ако се издигнете до по-високи сфери, ще откриете красивото състояние на тези сфери и ще откриете, че всичко е по-хубаво, отколкото тук, в човешкия свят. Толкова по-хубаво, че няма думи, които да са способни да опишат колко красиво е там горе. Но ако искате да се насладите на тази красота, ще трябва да изоставите предизвикваните от емоции обикновени привързаности, които имате към човешките интереси. Само когато изоставите обикновените човешки привързаности, ще получите по-добри неща.

Вие всички сте мои ученици, така че докато се самоусъвършенствате, може да поставя много високи стандарти за вас. Докато се самоусъвършенствате, може засега да не сте способни да изоставите много човешки привързаности, но не се тревожете. Ако когато приключех с преподаването на Фа днес, всеки от вас беше способен да покрие очакванията, вие щяхте на момента да станете Буди. (Аплодисменти) Обаче за начинаещите е твърде трудно да го направят. Невъзможно е отведнъж да изоставите всичко човешко. Всеки се чувства добре, седейки тук и слушайки Фа, и има желание да ме слуша да говоря, тъй като това е ефектът от могъщата сила на една истинска практика. Енергията в един истински път за самоусъвършенстване е състрадателна, хармонична и способна да премахне и да се погрижи за всички отрицателни елементи. Ето защо всеки се чувства добре, седейки тук. Ще сте способни да направите същото, когато по-нататък постигнете определено ниво в самоусъвършенстването. Отначало няма да сте способни да го направите, тъй като все още има твърде много привързаности, които не сте изоставили, и праведните ви мисли все още не са силни. Всички емоции сред обикновените хора и породените от личния интерес конфликти, на които се натъквате в човешкото общество, все още ще ви се намесват до определена степен. И тялото ви ще се чувства зле или не във форма, когато кармата ви бива елиминирана. Как ще се държите насред трудностите? Ако успеете да се подобрите и да не третирате конфликтите като обикновени хора, тогава вие се подобрявате и подсилвате своите праведни мисли. Когато някой ви удари, ако можете да си спомните: „Аз съм практикуващ, ти си обикновен човек. Така че няма да постъпя по същия начин“, тогава вие напредвате. Ако наистина сте способни да не отвърнете на удара, когато ви ударят, и не ругаете, когато ви ругаят, ако когато другите се борят с вас да ви изпреварят, вие успеете да го приемете леко, тогава макар че разликата е само в една мисъл, вие вече сте на хиляда мили от обикновените хора. Но ако искате да достигнете тази точка, трябва да правите постоянен напредък в хода на самоусъвършенстването си сред обикновените хора. Може да кажете: „Искам да го постигна веднага“, но това е наистина трудно. Трябва да изоставите привързаности насред реални преживявания и тестове и само тогава това, което постигнете в самоусъвършенстването, ще е солидно.

Човешката наука никога няма да е способна да достигне сферата на Будите. Защо? Защото човешката мъдрост е ограничена и контролирана от по-висши същества. Защо? Защото човешките същества са били създадени от Богове и човешките принципи са обърнати [в сравнение с тези над тях]. Какво е Буда? Той е гарантът на всички същества на неговото ниво, пазителят на всички същества и защитникът на истината на Вселената. Помислете тогава: човешките същества имат всякакви привързаности, включително към слава, богатство, емоции, желания и завист, така че ако им беше позволено да влязат в сферата на Будите, те биха могли да започнат битка с Буда. Как може това да бъде позволено? Така че трябва да изоставите тези човешки привързаности, докато сте тук, сред човешките същества, преди да можете да достигнете тази сфера и позиция. Сега има монаси, които казват на обикновените хора: „Ти си Буда! Рецитирал си името на Буда, затова ще станеш Буда, когато сегашният ти живот приключи – дори да не искаш.“ Това е като очерняне на Буда и очерняне на Фа. Монахът е човешко същество и дори онези, които истински успеят да се самоусъвършенстват, са просто самоусъвършенстващи се. Ако не се справя добре в самоусъвършенстването, той е нищо, точно като обикновен човек. Ако прави грешки по време на самоусъвършенстването, грехът, който извършва, ще бъде по-голям от този на обикновен човек и това се нарича „подронване на Буда Фа в дрехите на Буда“. Затова не вярвайте сляпо в онези монаси, които не се самоусъвършенстват истински. Истинското самоусъвършенстване е за усъвършенстване на човешкото съзнание и човек никога не може да достигне тази сфера, ако не се освободи от човешките си привързаности. Ако човешките същества достигнеха там чрез науката и технологията, наистина би избухнала галактическа война, космически войни. Как би могъл един Буда да ви позволи да го постигнете? Това е просто научна фантастика и никога не може да бъде реалност. Ако хората искат да си проправят път към по-високи нива и да опознаят по-висши същества – ако искате да бъдете по-висше същество или наистина да узнаете истината на Вселената – единственият начин е чрез самоусъвършенстване. Това е единственият начин. Така че ви казвам: в обикновеното човешко общество, независимо какви предизвикателства срещнете в идните дни – били те сблъсъци [които изпитват] вашия Шиншин, някой да ви ядоса, някой да се възползва от вас, някой да ви тормози или да страдате под една или друга форма – казвам ви, това не е непременно нещо лошо. Ако наистина искате да се самоусъвършенствате, ще ви кажа, че животът ви ще бъде пренареден за вас. Защо трябва да бъде пренареден? Защото човешкото същество има своя човешки живот и преди да се заеме със самоусъвършенстване, неговото бъдеще е такова на обикновен човек и кой знае колко дълго има да живее. Някои хора може да живеят по-дълго от други, но никой не знае кога такива хора ще имат сериозно заболяване или колко години ще бъдат болни. Как биха могли такива хора да се занимават със самоусъвършенстване? Или някои може да преминат през някакви значителни трудности – а такива сценарии биха направили самоусъвършенстването невъзможно. Аз ще разчистя пътя за всички вас, ще изчистя всички онези неща и ще аранжирам път за самоусъвършенстване. Разбира се, това не може да бъде направено произволно за обикновените хора. Може да бъде направено единствено за самоусъвършенстващи се.

Тогава защо самоусъвършенстващите се са толкова специални? Защото животът на едно човешко същество не е предназначен да бъде човешки. Вашият живот не идва от тази Земя; животът ви идва от по-високи измерения. Завръщането е целта на вашия живот, затова когато се появи желание за самоусъвършенстване, то блести по-ярко от злато и Будите, ширещи се по Десетпосочния свят, го виждат. Когато един човек има тази мисъл – желание да се самоусъвършенства – тя е толкова ценна. Нищо не може да бъде направено произволно за обикновените хора, защото обичайно обикновените хора не са правили добри неща в предишните си животи и трябва да платят за това в този живот. Ако произволно елиминирате неговата карма и премахнете изпитанията му, това ще означава, че хората могат да правят лоши неща безнаказано. Това би било подкопаване на Буда принципите и небесния Фа. Как ще се позволи това да се случи? Няма начин. Буди, Даоси и Богове всички пазят принципите на Вселената и правят неща, за да защитават Фа-принципите на Джън-Шан-Жен. Ето защо казвам, че когато вие, като самоусъвършенстващи се, страдате малко или когато се изправите пред трудност, ще получите четири неща. Когато другите ви тормозят, когато се възползват от вас или когато погазват вашите интереси, те ще ви дават Дъ в замяна и тези [неща, които получавате,] ще бъдат превърнати в дори още по-големи облаги. И докато страдате, вие сте страната, която губи, и вие сте страната, която страда, затова кармата във вашето тяло ще бъде трансформирана в Дъ. Количеството страдание се равнява на количеството, което се трансформира. Също така, вие сте самоусъвършенстващ се и не се справяте с конфликтите, както го правят другите. В сърцето си не разглеждате проблема по начина, по който го разглеждат другите, така че вашият Гонг ще нарасне. Защо е така? Защото вашият Шиншин се е подобрил. Колкото е високо нивото на вашия Шиншин, толкова висок е вашият Гонг –това е абсолютна истина. Невъзможно е вашият Гонг да е нараснал, въпреки че вашият Шиншин не е напреднал, защото този Фа на Вселената управлява всички същества. Всички субстанции в тази Вселена са живи същества и всички те са създадени от Джън-Шан-Жен. Така че те също ограничават човешките същества и когато не отговаряте на стандарта, всички елементи ще ви пречат да се придвижвате нагоре. Това е като принципа, който веднъж обясних: ако бутилка, която е пълна с мръсотия, е хвърлена във водата – „плоп!“ – ще потъне право до дъното. Излейте малко от мръсотията ѝ и тя ще се издигне малко; излейте още малко и тя ще се издигне още малко. Изпразнете цялата мръсотия от бутилката и тя повече няма да потъва дори ако я натискате надолу. Ще се носи на повърхността на водата и ето къде е мястото ѝ. Ако се самоусъвършенствате истински, това е като изливане на мръсотия: степента, до която сте се изчистили, ще показва докъде сте се самоусъвършенствали. Ето как става.

Има много неща, за които исках да говоря. Тъй като наистина се надявах да помогна на всеки да получи повече от Фа, исках да кажа на всички много неща, щом започнах да говоря. Разбира се, не бих могъл да ви кажа всичко, което исках, когато времето е толкова ограничено. Книгата „Джуан Фалун“ включва съдържанието на няколко серии от лекции, които изнесох, когато преподавах практиката в Китай. Обединих ги в една книга и лично я прегледах, преди да бъде публикувана. Така че тя е Фа, който систематично направлява самоусъвършенстването. Сега са налични аудио- и видеозаписи на моите лекции, така че можете да допълните своята практика, като ги гледате и слушате.

Също така искам да ви кажа, че съм влял могъщата сила на Буда Фа и различните си способности в книгата, в този Фа. Дали ще са видеозаписите, аудиозаписите или книгата – докато ги гледате, слушате или четете, ще изпитвате промени. Докато четете книгата, ще сте способни да предотвратявате заболявания. Докато се самоусъвършенствате, вашето тяло ще преминава през фундаментални промени. Докато упорствате в самоусъвършенстването, ще развивате способности. И ще виждате, чувате и усещате безграничните благословии на Дафа. Ако сте истински самоусъвършенстващ се, ще ви дам всички могъщи сили на Буда Фа. Стига да се самоусъвършенствате, ще ги получите. Разбира се, ако не се самоусъвършенствате, няма да ги получите.

Вътрешните значения в книгата са дълбоки и няма да се разкрият при първия прочит. Тъй като е необходимо да се самоусъвършенствате стъпка по стъпка, от стартовата позиция – обикновеното човешко ниво – има Фа на това ниво, който да направлява вашето самоусъвършенстване. Но когато се издигнете чрез самоусъвършенстване, няма да се получи, ако същият принцип продължи да се използва за направляване на самоусъвършенстването ви. Например, когато отидете в прогимназия и използвате учебници от основното училище, вие все още сте ученик от основното училище. Когато отидете в колеж и при все това все още използвате учебници от основното училище, вие все още сте ученик от основното училище. Това означава, че когато достигнете определено ниво чрез самоусъвършенстване, Фа на това конкретно ниво ще се прояви като ваш пътеводител. Само по този начин ще сте способни да се самоусъвършенствате нагоре. В книгата „Джуан Фалун“ съм включил Фа-принципи, разпростиращи се от обикновената човешка сфера по целия път до най-високата сфера на Вселената. Фа-принципите на всички нива са влети в книгата, макар да не са видими на повърхността. Първият прочит ще разкрие как да станете добър човек. Когато я прочетете за втори път, ще откриете, че вече не е същата. А след третия прочит ще откриете, че това е книга за истинско самоусъвършенстване. Докато продължавате да я четете, ще откриете, че това е божествена книга. За едно и също изречение ще имате различни разбирания и различни интерпретации на различни нива и в различни сфери. Вътрешните значения, влети в книгата, са огромни. Сега има много, много хора, които я четат, и някои са я прочели над сто пъти и продължават да я четат. Дори ако сте я прочели десет хиляди пъти, няма да почувствате, че няма за какво да я четете. По-скоро все още ще откривате, че има многобройни неща, които не сте осъзнавали преди, и все още ще имате много, много нови разбирания. Ето защо тази книга е толкова ценна. Невъзможно е да засегна всеки аспект от нея тук. Ако сте способни да се самоусъвършенствате, мисля, че би трябвало да продължите да я изучавате добросъвестно и да я четете многократно. Тогава ще получите всичко. На всички въпроси, които имате при първия си прочит, ще бъде отговорено при втория ви прочит. След това ще имате нови въпроси, но когато я прочетете за трети път, на всички тези въпроси отново ще бъде отговорено. След това, докато продължавате да я четете, ще имате въпроси на по-високи нива и докато не спирате да я четете, на всички свои въпроси ще получите обяснение и отговор.

Не знам дали това, което казах, ви е по вкуса. (Аплодисменти) Нетърпелив съм да видя напредък във вашето самоусъвършенстване, затова говорих за неща на по-високи нива. Ако има нещо неуместно, можете да го посочите. Благодаря на всички. (Дълги аплодисменти)