Преподаване на Фа в столицата на САЩ

Ли Хонгджъ

22 юли 2007 г.

Двадесети юли е дата, която има необикновено значение за нас – може би ще изиграе важна роля в историята, която тепърва предстои. Само за миг изминаха осем години, откакто Дафа практикуващите за пръв път бяха подложени на преследване. По време на този процес Дафа практикуващите изминаха много тежки пътища и наистина не беше лесно. Вие преминахте от това, да не знаете какво да правите или как да се справяте с преследването, до постепенното разбиране как да вършите нещата. И не само разбрахте как да правите нещата – вследствие на жестокостта на преследването станахте все по-разумни и с по-ясно съзнание.

Всички същества от различните нива имат свой собствен възглед за това преследване. Някои гледат на него като на път, който трябва да се извърви, изпълнен с тестове, докато други го смятат за резултат от раздвижилите се стари елементи от целия космос. Въпреки това, други го разглеждат като установяване на път за Дафа практикуващите. А съществата от ниски нива мислят, че щом праведното се прояви, злото непременно ще трябва да причини вреда. Независимо от възгледите на съществата от различни нива, намерението ми е да върша моите неща добре, а Дафа практикуващите трябва да извървят своите пътища. Изправени пред така наречените тестове и различни видове демонична намеса, вие сте станали все по-зрели.

Напоследък не се налага да се тревожа за твърде много неща, тъй като вие сте станали зрели и знаете какво да правите. В различните проекти, имащи за цел спасението на съзнателните същества, вие активно и с разум поехте многобройни задачи и, освен това, вършите отлична работа. Така че не трябва да се тревожа за всяко едно нещо, както преди, когато за първи път започнахте да работите срещу преследването, когато постоянно коригирах нашите Дафа практикуващи, напътствайки ги как да вървят добре и правилно по своя път на самоусъвършенстване и да спасяват съзнателни същества, докато се съпротивляват на преследването, както и как да разясняват по-добре фактите насред преследването. Ето защо често ме виждахте да публикувам различни кратки статии, имащи за цел последователно да коригират вашите стъпки. Това стана рядкост напоследък, защото вие наистина станахте зрели и наистина знаете какво да правите. Така че не трябва да се тревожа толкова много. Най-важното за вас сега е просто да намерите начини да се справяте по-добре, да бъдете по-ефективни, да имате по-голямо въздействие и да спасите повече хора.

Като изключим това, през което вие, като индивиди, е необходимо да преминете и което трябва да утвърдите по време на окончателния си път към Съвършенство, най-важното за вас и най-значимото точно сега е да спасявате хора. Ако не беше това, нека ви кажа, че вашето самоусъвършенстване щеше да е приключило много отдавна. Като Дафа практикуващи вие направихте това, което се очакваше да направите в самоусъвършенстването, но във Фа-коригирането се случиха някои промени. Например хората в човешкото общество вече не са същите, както когато Боговете някога създадоха човека – божествени същества са заели местата на човешките животи. Те все още изглеждат човешки на повърхността, но всъщност са същества от различни измерения и различни нива. Поради тази причина хората в днешното общество притежават повече интелект и способности от човешките същества от който и да е период в историята. Никога преди не се е случвала такава промяна. Съгласно предишните подредби, по време на процеса щеше да се случи голямо изличаване, [засягащо всички] с изключение на самоусъвършенстващите се Дафа практикуващи и част от хората на Земята, които щяха да останат, за да послужат като родоначалници на бъдещата човешка раса. Нещата, за които много пророчества говорят, се сбъднаха, като единствените промени се отнасят до този период от историята, започнал с моето Фа-коригиране – засегнати са неща от това естество. Тези неща се промениха.

Тогава какво трябва да направите, когато сте изправени пред такива животи? От гледна точка на Учителя, аз знам, че тези хора трябва да бъдат спасени и заслужават да бъдат спасени. С изключение на Трите сфери, всички огромни космически тела в космоса са Богове. Разбира се, когато Боговете от по-висши космически тела погледнат надолу, Боговете на различни нива там долу всъщност им изглеждат така, както човешките същества изглеждат на Боговете. В предишната, стара небесна твърд „формиране, застой, упадък, унищожение“ беше абсолютен закон. Така че космическите закони не са както хората си ги представят – те не са подбиращи. Закони от този вид вземаха връх над състраданието, което Боговете въплътяват, когато спасяват човешки същества, защото законите [на космоса] бяха такива. Въпреки че Боговете, които се спуснаха в Трите сфери, идват от различни нива, единствено имайки непоклатима вяра в Дафа и Фа-коригирането, всеки един от тях дойде в човешкия свят. Те искаха да дойдат тук, за да получат Фа и наред с това да дадат своята подкрепа за Дафа по време на разпространението му. Така че що се отнася до тези същества, независимо от техните нива, непоколебимите праведни мисли, които имаха, бяха неимоверно ценни. Причината е, че погледнати от божествените сфери, човешкият род и човешкото общество са наистина ужасяваща гледка и това бе така особено в този случай, тъй като Боговете можеха да наблюдават човешките същества по време на най-лошия им период. Те бяха достатъчно смели да слязат поради непоклатимата си вяра в Дафа и убеждението им, че Фа-коригирането несъмнено ще успее. [Те вярваха, че] Фа несъмнено може да ги спаси, че Дафа несъмнено ще успее (ентусиазирани аплодисменти) и че Фа-коригирането несъмнено ще успее, и именно заради това имаха божествения кураж да дойдат в човешкия свят. Не говоря за Дафа практикуващите и учениците, които получиха Фа по различно време, а по-скоро за цялостното състояние на човешката раса в момента. Много същества и много неща в човешкото общество са се променили. С такива същества пред нас, ние трябва да действаме – ние трябва да ги спасим.

Тогава кои същества трябва да се ценят високо през периода на Фа-коригирането – този критичен момент в историята? Тези с пълно доверие в Дафа и със съответстващи действия – тези животи са ценни. Така че смятам, че независимо дали разглеждате това от моята гледна точка или в контекста на отговорностите на Дафа практикуващите, всички ние имаме това задължение и трябва да поемем тази задача. Ето защо Дафа практикуващите трябва да се опитат да спасят хората по света и да спасят съзнателните същества. Вие сте инициирали много проекти в обикновеното общество, за да спасявате хора, и сте провели много събития, подобни на тези в обикновеното общество, или сте направили неща, подобни на тези на обикновените хора, но отправната точка и целите са различни. Дали ще са медии или уебсайтове, или което и да е от нещата, които правите, използвайки разнообразни подходи на обикновеното човешко общество, те всъщност спасяват хора. Каквото и да правите, то е за доброто на хората в този свят. Изглежда, че търсим помощ от хората, докато всъщност ги спасяваме. Няма значение дали е търсене на помощ чрез финансиране, човешки ресурси или материално подпомагане, разясняване на фактите на правителства в различни държави, създаване на контакти с граждански организации в обществото или комуникиране с други сектори на обществото – нито едно от тези неща не е заради Фалун Гонг, нито заради вашето собствено самоусъвършенстване. Тези неща нямат нищо общо с това, което човек извършва в самоусъвършенстването. Всички те са заради спасението на хората. Когато достигате до хората, тогава ги спасявате. Когато хората дадат подкрепа, след като станат наясно с истината благодарение на вашето разясняване на фактите, това е спасение на хората. И положителните резултати, до които те довеждат, след като осъзнаят истината, са за спасението на хората. С други думи, след като обикновените хора успеят да осъзнаят нещата и са способни да предложат подкрепа, влиянието на тази подкрепа, само по себе си, може да спасява хора. Можем да отидем още една крачка по-далеч и да кажем, че когато вършим неща, били те успешни или не, по същия начин тези неща спасяват хора и разясняват фактите. Ето какво правят Дафа практикуващите. Ако не беше поради необходимостта да се правят такива неща, самоусъвършенстването на Дафа практикуващите щеше вече да е завършило. Така че всичко това, което правите сега, е предназначено за съзнателните същества.

В предишната си лекция казах, че за Дафа практикуващите индивидуалното постигане на Съвършенство вече не е под въпрос. Вероятно голям брой хора не можаха съвсем да разберат какво имах предвид, но това е идеята. Разбира се, в процеса [на постигане на това], финалният път, по който вие, като Дафа практикуващи, е необходимо да поемете, изглежда удължен. Поради тази причина нещата може би изглеждат малко забавени, що се отнася до личното подобрение, но този факт няма да ви засегне много. Така че това, което правите, по същество изгражда по-велика могъща добродетел и е забележително, защото е извършено изцяло заради съзнателните същества, а не за лична изгода или просто за лично самоусъвършенстване.

Следователно докато извършвате всички тези неща, ще има много, много области, които не са съвсем задоволителни, и ще има хора – и дори Дафа ученици – които не разбират. Винаги ще има такива, които са прилежни, и такива, които не са, и винаги ще има нови ученици, които току-що са влезли, и ученици с различни обстоятелства, така че ще има различни интерпретации и гледни точки за нещата. И това важи особено за учениците от континентален Китай, чието мислене е изцяло в деформирано състояние, след като са живели дълго време под силен натиск сред партийната култура и сред изкривени от нея междуличностни взаимоотношения. Когато учениците от континентален Китай – и не само учениците, но и обикновените хора – се установят в света [извън Китай], те откриват, че начините, по които хората мислят и действат в нормалните общества, са напълно различни от [тези] в Китай. И това е до такава степен, че тъй като са свикнали с начина на живот в партийната култура и тамошните напрегнати междуличностни взаимоотношения, щом излязат извън Китай, те всъщност възприемат чужденците като наистина глупави. А тези, които не са китайци, на свой ред не могат да разберат навиците, обичаите или начините на общуване на китайците от континенталната част. Всъщност начинът, по който стоят нещата по света, представлява това, което е нормално за междуличностните взаимоотношения. Там човек не трябва да полага толкова много психически усилия във взаимоотношенията си с хората и няма нужда да е толкова хитър. Така стоят нещата за нормалните хора.

Но без значение колко находчив или хитър е човек, накрая всичко свършва по същия начин. Да вземем случая на някого, който е много глупав. Може да смятате някого за глупав и наивен, докато друг е много хитър. Но без значение как живеете живота си, резултатът е същият. Той определено няма да се промени изобщо, само защото човек е хитър, нито ще се промени, защото човек е наивен. Всичко, което това да сте хитри може да направи, е да ви превърне в по-лош човек и докато създавате карма, ще се плъзгате надолу. Докато вашето обкръжение и вие самите ставате напрегнати и обтегнати, съзнанията на тези около вас на свой ред ще стават все по-сложни и тогава тяхното сложно мислене на свой ред ще ви направи още по-лоши.

Искам да кажа още няколко думи за това. Съвсем наскоро един след друг дойдоха ученици от Китай. [На тези ученици ще кажа следното:] Трябва да се постараете с всички сили да комуникирате повече с учениците, които не са от континенталната част, да станете по-открити и чрез дискусии да се прочистите. Начинът, по който хората живеят живота си извън Китай, е нормалният начин на съществуване на човешките същества, поне в днешно време. В сравнение с хората от древността, които са живеели без съвременната технология, сегашният начин на живот, разбира се, е напълно различен. Тогава нещата са били по-добри. Така че говоря просто за нещата понастоящем, които, в контекста на днешното общество, могат да бъдат сметнати за относително нормални. Така че трябва да обменяте и да комуникирате много по тази тема с учениците извън Китай и недейте постоянно да се придържате към манталитета на партийната култура от континентален Китай и да го използвате в отношенията си с това общество. Много хора, напуснали някога Китай, са се приспособили постепенно и само след като са прекарали значително време зад граница. Като Дафа практикуващи е необходимо да утвърждавате Фа и да правите това, което се очаква от Дафа практикуващите. Не може да ви отнема толкова дълго време да се промените. Няма време за това. Това се отнася особено за тези ученици, които не се справиха добре в Китай и които направиха грешки: Фа-коригирането все още не е приключило, така че побързайте да наваксате. Разбира се, не мисля, че това е толкова голям проблем за новите ученици – просто изучавайте Фа повече, дайте всичко от себе си, за да наваксате, и бъдете в крак с прогреса на Фа-коригирането.

Вие със сигурност сте преминали през един толкова продължителен период на изпитания и препятствия и като Дафа практикуващи наистина сте спасили много хора в човешкото общество и действително сте обърнали ефекта на отровата, разпространена по целия свят от медиите на ККП, когато започна събитието от 20 юли 1999 г. По онова време всички световни медии предаваха пропагандата, огласена от глашатаите на злата партия в континентален Китай, състояща се в поощряване на преследването от името на партията. Тези в западното общество не бяха много наясно с това. Те не осъзнаваха, че злата партия е толкова порочна, нито имаха ясно разбиране за нея. Натискът беше наистина огромен, тъй като бяхме изправени пред една такава машина за широкомащабна, глобална и негативна пропаганда, която ни очерняше. Но Дафа практикуващите – и особено дългогодишните – не бяха изплашени от нея. Дафа практикуващите по целия свят бяха еднакво забележителни. Започнахте, без да знаете какво да правите. По-късно обаче постепенно станахте наясно и разумни, и знаехте как да се справяте с нещата. През онзи период мнозина се чудеха: „Фалун Гонг наистина ли е това, което се казва в пропагандата на злата партия? Практиката, която изучавам, наистина ли е праведна?“ Действително, изправени пред такова оклеветяване от злото, много същества преминаха през процес в съзнанията си. Така или иначе, накрая Дафа практикуващите се справиха много добре. Голямото мнозинство се справиха, съдействаха на безмерния прилив на Фа-коригирането да преобърне цялата ситуация и накрая помогнаха в това, онези глашатаи, напълно контролирани от злата партия, повече да не се осмеляват да ни клеветят по целия свят. Те вече не смеят да фабрикуват [разни] неща, тъй като знаят, че Дафа практикуващите, пред които са изправени, са способни да ги разобличат. Веднага щом злата партия съчини още лъжи или извърши нещо лошо, Дафа практикуващите го разобличават и поправят нещата по целия свят, позволявайки на целия свят да види злото такова, каквото е, и помагайки на повече хора да узнаят за него. Така че дали тя ще ни оклеветява, или ще прави лоши неща, е все едно да казва на целия свят да види нейната порочност, като същевременно популяризира Фалун Гонг вместо нас и увеличава влиянието на Фалун Гонг върху мисленето на хората повсеместно. Независимо какво прави, тя ни популяризира.

Наистина, независимо какво правят старите сили, това е, което ще се случи под влиянието на космическия [закон за] взаимно пораждане и взаимно потискане – каквото и да направят, ще е равносилно на реклама от името на Дафа практикуващите. Нека вземем за пример множеството проекти, по които работят Дафа практикуващите. Веднага щом злото се намеси, силите, които са праведни и добри, се появяват на свой ред. Същото е и с всяко нещо, което вършат лошите хора: веднага щом ни оклеветят или искат да направят нещо лошо и забъркат неприятности, това само по себе си има ефект на разширяване на нашето влияние.

През годините е имало много случаи, в които злата партия е разпространявала неща от наше име. Дали ще са ръководените от Дафа практикуващите уебсайтове, телевизионният канал или вестник „Епок Таймс“, в много случаи те са преминали през нещо подобно. Това е особено вярно в случая с миналогодишното гала представление (китайският новогодишен спектакъл и сценично турне на НТДТВ). Първоначално не много хора знаеха за него, но после те [ККП] отидоха навсякъде с пропагандата си, казвайки на хората да не идват да гледат представлението – те направиха нещата даже по-старателно от Дафа практикуващите (всички се смеят), достигнаха дори още повече хора, отколкото ние. (Всички се смеят, аплодисменти) Типичен случай беше представлението в австралийската столица Канбера. Те се обадиха и написаха писма до всички членове на парламента, казвайки им да не посещават представлението, смятайки, че светът не знае какво представлява ККП и че ще вземе под внимание казаното от тях. Тяхната пропаганда беше разпространена толкова широко и нейното влияние беше толкова силно, че по това време Дафа практикуващите не можаха да ѝ се противопоставят. Резултатът обаче бе, че почти всеки един от тези депутати посети представлението. (Всички се смеят, бурни аплодисменти) Както се оказа, депутатите дори казали шеговито: „Бихме могли да проведем заседание на парламента тук, преди да гледаме представлението.“ (Всички се смеят, аплодисменти) Същият този театър се разигра по време на представлението в Отава, Канада.

Разбира се, погледнати от друг ъгъл, нещата, които дискутирах току-що, имат за цел и да ви кажат, че фактът, че старият космос е могъл да просъществува до днес и да достигне до този етап, и фактът, че съзнателните същества и човешкият род са били способни да просъществуват до настоящето, е поради това, че тези същества са очаквали спасение. Или с други думи, те са чакали Дафа практикуващите да установят своята могъща добродетел и същевременно да покажат способността си за спасяване на съзнателни същества. Следователно не е ли била тази сцена пазена за Дафа практикуващите? (Ентусиазирани аплодисменти) Да, определено. Така че всеки един лош човек може да извършва своите погрешни деяния и да обикаля наоколо, забърквайки неприятности, но каквото и да постигне, то със сигурност ще окаже помощ на Дафа практикуващите в тяхното спасяване на хора. (Аплодисменти) Това не е било неговото първоначално намерение или желанието на тези лоши хора, но щом предприемат някакво действие, то неизбежно оказва такъв ефект.

С други думи, не обръщайте никакво внимание на действителността на днешното човечество, каквато и да е тя, или на това колко яростно е злото: хората, които са дошли на този свят, чакат да ги спасите! (Аплодисменти) Всички неблагоприятни неща, които възникват, са тестове за Дафа практикуващите, свързани с нарастването на великата им добродетел. (Аплодисменти) Сега, след като го поставих по този начин, мисленето ви ще бъде по-ясно. Пред каквито и специфични трудности да се изправите, въпреки че може да изглеждат идентични с тези на обикновените хора и да изглеждат – повече или по-малко – същите като проблемите на обикновените хора, в действителност, ако погледнете внимателно и спокойно, ако за миг хвърлите поглед назад към пътя, който сте извървели, не е ли такъв случаят? Да, такъв е. Причината е, че това начинание, което предприемам, следва моя замисъл и няма цялото човечество да дойде, за да изучава Фалун Гонг – това мое начинание е разделено на два етапа. Съществува период на Фа-коригирането, така че в периода на Фа-коригирането има Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането. След като периодът на Фа-коригирането завърши, идва периодът, в който Фа коригира човешкия свят. Така че има два етапа. Тогава в бъдеще, когато Фа коригира човешкия свят, ще има Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането на човешкия свят и тяхната велика добродетел ще е различна от тази на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането. Това са две отделни фази.

Така че по време на този процес, по време на периода на Фа-коригирането Дафа практикуващите са изправени пред отговорността за спасяване на съзнателните същества на бъдещето. Ако не беше фактът, че животи от високи нива са слезли долу в този свят, за да получат Фа, нямаше да е необходимо Дафа практикуващите да правят тези неща. Но щом същества от високи нива дойдоха и заеха мястото [на хората], това увеличи значимостта на това начинание и на спасяването на хора. Но ако беше по друг начин, ако това все още беше човешко общество, това така или иначе щеше да бъде разделено на два етапа. И защо е така? Защото в процеса на широкомащабното изличаване на човешкия род някои добри хора ще бъдат оставени, за да послужат като родоначалници на бъдещата човешка раса. Освен това, по време на периода, когато Фа коригира човешкия свят, за Дафа трябва да бъде създадена слава, чрез която човечеството да се отплати на Дафа, и това ще бъде период, в който Дафа ще процъфтява в човешкото общество. Това е исторически неминуемо. Човешкият род ще трябва да се отблагодари. Фактът, че Фа-коригирането в крайна сметка ще бъде завършено тук, се равнява на добра съдба за човешкия род.

Въпреки че човешкото тяло е нищо без Първичен дух (Юеншен), то действително носи огромно количество информация и ако се създаде наново, несъмнено не би било такова, каквото е сега. Едно новосъздадено човешко същество би било като бял лист хартия и когато бъде изправено пред света, съзнанието му би било празно. Що се отнася до природния свят, то не би имало пълния разсъдък или понятията, които имат хората, нито представата за различните действия на хората по отношение на материалния свят, и по същия начин ще е с различните теории и човешки норми, формирани от човечеството от този цикъл. Китайците от този период имат представите за „човечност“, „праведност“, „добри маниери“, „мъдрост“ и „благонадеждност“, като на Запад също има норми за човешко поведение, и така нататък. Едно новосъздадено човешко същество би намерило огромен спектър от неща като тези за неразбираеми. Човекът се е обогатил само след като е преминал през безкрайни години на живот в обществото и е живял през дългия ход на историята. Както току-що посочих, не Първичният дух е това, към което се отнасям, а по-скоро информацията, носена от човешкото физическо тяло. И това важи особено за днешните човешки същества, които не изпадат в крайности, изправени пред нещо – те не са моментално шокирани и разтърсени, когато стане нещо лошо, и не са вън от себе си от радост, когато им се случи нещо хубаво. Но ето как би бил някой, лишен от всякаква дълбочина на мисълта. През дългия ход на времето човек е ставал все по-стабилен. Това обаче не е просто въпрос на човешка мисъл, тъй като е директно свързано и с човешкото физическо тяло. В такъв случай, когато от това човешко физическо тяло, достигнало до сегашния исторически период, са изчистени и премахнати всички лоши неща, това превъзходно тяло, което остава, е наистина шедьовър – шедьовър, който напълно си заслужава да бъде ценен и наистина е кулминация на космическата история. (Аплодисменти)

С други думи, в космоса много удивителни същества, както и различни ценни елементи, действително са били създадени през дългия и обширен ход на развитие, през който са преминали космическите тела, и няма да са същите, ако бъдат създадени наново. Това е важен фактор за необходимостта от Фа-коригиране. Ако всичко в космоса изчезне и всичко трябва да бъде започнато отначало, без значение как са извършени нещата в хода на развитие и дори ако се използва същата история, въпреки това резултатът несъмнено ще се окаже различен от състоянието на съществата, които съществуват днес. Те не биха могли да са същите и ето защо божествените същества в целия космос смятат историята, през която са преминали, за изключително ценна.

Често казвам, че не се тревожа много за крайния резултат, защото това, което трябва да бъде осъществено във Фа-коригирането, е неизбежно. Без значение колко мъчителни могат да станат нещата по време на Фа-коригирането, изходът е сигурен. Така че не обръщам много внимание на това, като се има предвид, че е обречено на успех. Това, което ценя най-много, е процесът. Само с целостта на процеса, през който преминава едно същество, имаме завършено, цялостно същество. Цялостният процес на Фа-коригирането е най-ценният – това е космосът в своята цялост и най-забележителното начинание. Процесът на Фа-коригирането е това, което е най-важно, така че на старите сили не може да им бъде позволено просто да участват, както си пожелаят. Имайки предвид, че това е Фа-коригиране, аз съм особено настоятелен по отношение на пътя, по който искам да поема, тъй като той се отнася до създаването на бъдещето. Всичко, което съм направил в космоса, заслужава да бъде ценено най-много и то е това, което ще утвърдя и призная в бъдеще. Неща, които не желая, не могат да бъдат признати или утвърдени – те са позор. Така че без значение с какви демонични изпитания се сблъсквам или какви удари са ми нанасяни във Фа-коригирането, те не могат да променят волята ми, нито да променят това, което планирам да постигна. (Ентусиазирани аплодисменти)

Измина почти половин година от последната Фа-конференция. През тази половин година свършихте отлична работа. Нещата прогресират бързо. С това, че порочните същества стават все по-малко и по-малко, съзнанията на хората по света се променят, обществото се променя и съзнателните същества се променят. Когато казвам „съзнателни същества“, това всъщност не се ограничава само до човешката раса. Всички обекти, независимо дали съвременната наука ги разглежда като органични или неорганични, са всъщност живи. Всичко е живо. Когато говорим за „съзнателни същества“, това се отнася до всички живи същества. Промените, които настъпват в съзнателните същества, са отражения на постиженията на Дафа практикуващите заедно с прогреса на Фа-коригирането, докато действията на нашите Дафа практикуващи през периода на Фа-коригирането напълно потвърдиха честта и славата на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането. Колко величествено! В периода напред се справяйте дори по-добре с това, което е необходимо да правите, извървете добре последния етап на пътуването и се справяйте дори по-добре с това, което се очаква да правите. Не ставайте самодоволни просто защото сте направили това и онова, тъй като все още има толкова много съзнателни същества, които да спасим. Все още трябва да положите усилия, за да може да установите дори по-голяма велика добродетел в ограниченото време и за да нямате никакви съжаления, когато всичко приключи. Така че се надявам да се справяте дори по-добре и да бъдете дори по-величествени.

Вие със сигурност все още имате много недостатъци в самоусъвършенстването си и съм видял много недостатъци, които наистина се открояват. Не съм казвал нищо през цялото това време и не искам да казвам нищо сега. Това е така, защото зная, че въпреки че тези недостатъци са доста големи, някои имаха ефект на възпиране на намесата по време на Фа-коригирането. Но при все това, недейте да се опитвате да отгатнете кои са те – не мислете, че недостатъците ви трябва да бъдат запазени. (Учителят се смее) Просто съм видял някои проблеми. Въпреки това, накрая ще се погрижа за тези неща за вас.

При всички случаи трябва да правите финалните неща дори по-добре и да установите дори още по-голяма велика добродетел. Това не е заради мен или заради Фа-коригирането: това е за вас самите. (Ентусиазирани аплодисменти) Съзнателните същества на бъдещето ще ви благодарят. (Аплодисменти) Нека вашите животи блестят все по-ярко в космоса на бъдещето. (Дълги, ентусиазирани аплодисменти)