Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2007 г.

Ли Хонгджъ

7 април 2007 г., Манхатън

Добър ден! (Аплодисменти) Работихте усърдно! (Аплодисменти)

Фа-конференцията е величествено събиране на Дафа практикуващи и някои от тук присъстващите сте пропътували хиляди километри, за да идентифицирате пропуските и слабостите си, вземайки участие във Фа-конференцията, и така да наваксате в това отношение. Личното самоусъвършенстване и напредъкът на Дафа практикуващите вече не се поставят под въпрос, нито постигането им на Съвършенство. Сега нещо важно, на което трябва да се обърне внимание, е въпросът как да се спасят повече съзнателни същества и това е нещо, което Дафа практикуващите трябва да постигнат по време на текущия процес на постигане на Съвършенство. Това е мисията на Дафа практикуващите, задължение, което не може да бъде пренебрегнато – нещо, което те трябва да направят и да осъществят.

Много предсказания в миналото казваха, че огромен брой хора ще бъдат изличени през определена епоха и че само много малко добри хора ще оцелеят. Много отдавна самият аз казах: „Искам само моите хора.“ На Запад много легенди и Библията разказват, че в деня на Страшния съд само малък процент хора ще оцелеят. Ситуацията по-рано беше такава, че хората по света, включително всички съзнателни същества в Трите сфери, бяха създадени от материални елементи, съдържащи се в рамките на Трите сфери. Материалните елементи в Трите сфери са напълно различни от тези в Небесата, така че такива същества не бяха способни да се издигнат до Небесата и можеха да стоят само в тази сфера. Но по-късно тази ситуация претърпя огромни промени, в съзвучие с продължаващите промени в историята и чак до днешни времена.

Впускал съм се в детайли относно това преди – много същества от високо ниво са дошли в човешкия свят и са се преродили като човешки същества. С други думи, що се отнася до външния вид, те са изглеждали като хората и са имали човешка структура. Но на едно фундаментално ниво, в микроскопичните субстанции в най-повърхностната материя на човешкия свят или зад материята, изграждаща човешката повърхност, те въпреки всичко са били от отвъд Трите сфери. Много човешки тела са били носени – както един човек облича дреха – от Богове, които са се спускали в света от по-високи нива; така те изглеждат като хора, но в основата си са същества от високи нива. Разбира се, независимо кой идва и независимо колко високо е нивото, от което тези същества или Богове идват, щом дойдат в човешкия свят, те влизат в общество на заблуда и са лишени от всякакво познание. С други думи, тогава те вече не са Богове, а човешки същества. При такива обстоятелства, независимо колко високо е нивото, от което идват, техните божествени страни са неспособни да се проявят и мъдростта им е изолирана, правейки ги точно като човешките същества. Когато състоянието на обществото е добро, те като цяло могат да запазят определен морален стандарт, който е в съгласие с цялостното състояние на обществото, и това не е толкова плашеща перспектива за хората или други същества. Но ако моралът на обществото се влошава бързо или ако старите сили преднамерено повлекат обществото надолу, то това е нещо изключително ужасяващо за всички животи, включително и за Боговете от високи нива, които са слезли, за да станат човешки същества.

Всъщност в днешното китайско общество нравствените ценности на хората са преминали далеч отвъд състоянието, което Боговете са поставили като изискване за човека в миналото, когато са създали човешките същества за първи път. С други думи, състоянието, в което се намират хората, вече не е човешко състояние. Казано по един неприятен начин, те вече не заслужават да са хора. В миналото, в отсъствието на това начинание на Фа-коригирането, те биха били изличени. В историята човечеството е преживявало катастрофи една след друга и е било унищожавано отново и отново. Нещата стоят по същия начин и за по-голямата Вселена, като при нея има нещо досущ като метаболичния процес на човешкото тяло. Когато клетките остареят и вече не са в добро състояние, те са отделяни, а добри такива се създават отново. В различни части на по-голямата Вселена това се случва не просто често, а всъщност постоянно – и това е доста нормално. Тогава, колкото до човешкото същество, неговият живот е на най-ниското ниво; и като създание на най-ниското ниво, без значение за колко велик се смята човек, той не представлява нищо в очите на Боговете и ще бъде елиминиран, когато не е добър. Поради това, че Фа-коригирането и спасяването на всички съзнателни същества във Вселената протичат днес, дегенериралите човешки същества не са били изличени. Поради състоянието на човешкия род, който е претърпял определени промени, както и поради необходимостта Дафа практикуващите да установят могъщата си добродетел посредством това начинание, на човечеството е позволено да оцелее и да продължи. Като Дафа практикуващи, ако сега не можете да постигнете това и да поведете съществата към спасение, то вие няма да сте изпълнили обетите, които някога сте дали, и ще сте донесли бедствие за цялото Фа-коригиране, Вселената и съзнателните същества. Ето защо току-що казах, че това е нещо, което Дафа практикуващите трябва да правят добре.

Нека ви кажа повече за Трите сфери, докато сме на тази тема. Независимо от сегашното състояние на човешкото общество; от това, как съществата в Трите сфери смятат себе си за толкова важни; от това, за колко напреднали, образовани, влиятелни и богати се мислят хората в обществото; или от това, как всяка нация, всяко правителство и всеки така наречен „образован човек“ смятат себе си за наистина забележителни – мога да ви кажа, че всичко свързано с човешкия род в наши дни, включително всичко, което се е случило в историята, и появата на Трите сфери, съществува заради Фа-коригирането. С други думи, всичко е било сътворено заради това Фа-коригиране, всичко се е случило заради това Фа-коригиране и всичко в рамките на този процес е било създадено за това Фа-коригиране. Всичко, свързано с човешкия род – включително животът, материята, всичко, което човек може да научи, да разбере и за което може да достигне до някакво разбиране – съществува заради това начинание на Фа-коригирането и абсолютно нямаше да съществува в противен случай.

С други думи, Трите сфери са били създадени така, че в края на краищата всички същества във Вселената да могат да бъдат спасени в процеса на Фа-коригирането и по този начин Дафа практикуващите да могат да успеят. В противен случай Трите сфери нямаше да съществуват. Човешкото общество е само частица в рамките на Трите сфери – общество, съществуващо върху една много малка частица; нещо твърде незначително, за да бъде дори споменато – и без значение за колко величествени хората в нея смятат своите неща, без значение за колко важни те смятат нещата на човечеството, без значение за колко велики хората намират постиженията на човешкия род и без значение как човешкият род се е развил, всичко това са мнения, до които човешките същества са достигнали, гледайки на нещата от човешка гледна точка. Когато хората, бидейки в състояние на заблуда, си мислят, че човешкото общество е забележително, това е в резултат на тяхното незнание за истинската ситуация. Хората могат да казват каквото си пожелаят [за себе си], но това не е начинът, по който Боговете гледат на тях. Щом веднъж всички същества научат истинската причина за човешкия живот и за средата, в която живеят хората, ще стигнат до прозрението, че „развитието“ на човешкия род не е нищо повече от процес на неговото изграждане и от поддържане на състоянието на човешкото общество в очакване на появата на финалното главно събитие. Всички неща не са нищо повече от специфични проявления в процеса на поддържане на състоянието, в което съществува човешкия род, а истинската цел е да се дочака тази последна стъпка – пристигането на Боговете и началото на Фа-коригирането.

Започнах да преподавам Фа през 1992 г. Тогава Дафа практикуващите неспирно популяризираха Фа, а сега, докато са подложени на преследване, те спасяват всички същества в глобален мащаб. И хората по света, които Дафа практикуващите спасяват, са претърпели промени в последно време. Това, което човешкият род е очаквал и което са предрекли пророците, започва да се случва. Изгубени и объркани, водени от материални придобивки, лъжливи проявления и лъжи, хората не смеят да повярват, че всичко в последната фаза наистина е започнало и е в процес. Човешкото общество все още привидно функционира както обикновено и всичко върви гладко, стабилно и нормално. Но в действителност всичко работи за Фа-коригирането. Когато Боговете пристигат тук, те не правят зрелище от това и не го превръщат в голяма космическа демонстрация – „Аз пристигнах, слушайте всичко, което ще ви кажа, и ще взема всички ви на Небето безусловно.“ Това никога няма да се случи. Човешките същества трябва да заплатят за греховете, които са извършили в хода на историята. Въпросът дали те са достойни да видят Боговете не е толкова прост, колкото хората си го представят. Това, дали хората са достойни да получат Фа и да се издигнат до Небесата, е нещо, за което трябва да бъдат изпитани, докато са в заблуда, така че Боговете няма да им се разкрият по този начин. Когато един Бог се проявява в човешкото общество, той ще изглежда много сходно с човешките същества, но това, което казва, ще е Истина. Въпросът е дали основното ниво на човешкия морал и на нравствените ценности позволява на хората все още да го разпознаят и дали те все още могат да се отъждествят с най-основните морални стандарти, които Вселената е постановила за човешкия род – което означава, че най-основните морални стандарти на хората определят дали те могат да приемат Фа, който е дошъл да спаси всички същества. Ако сте способни да го приемете, тогава ще бъдете спасени и избавени. Ако сте неспособни да го приемете, тогава сте отвъд спасение и не може да бъдете запазени. И това е в резултат от рухването на моралната основа; без морал, човек вече не отговаря на стандарта за това да бъде човек. От древни времена до наши дни, на Запад или на Изток, хората винаги са придавали особено значение на човешкия морал. В днешно време обаче, колко от хората в обществото наистина го ценят? Накрая, по времето, когато се очаква Боговете да спасяват хората, въпреки че степента на нравствеността на човек не се взема директно предвид, влошаването на вашата собствена нравственост е довела до сриването на базовата линия и ето кое е довело до вашия неуспех да се отъждествите с Фа и да го приемете. Не е ли това причината, поради която не можете да бъдете спасени?

В миналото човешкото общество винаги е поддържало състояние, в което моралните ценности са били вземани доста сериозно. Накрая в настоящето на хората им бе предопределено да получат Фа и да бъдат спасени. Но старите сили не искаха да позволят на толкова много хора да бъдат спасени и пожелаха да изличат част от човешката раса. Така че те създадоха порочната комунистическа партия за човешкото общество; по-специално, порочната ККП направи много за подкопаването на човешката нравственост, създаде партийна култура и също така промени начина на мислене на хората с цел да им попречи да получат Фа, когато моментът настъпи. Тогава хората с променените възприятия разглеждат нещата с манталитета, внушен от порочната партийна култура. Пълното отхвърляне на човешката мисъл и на човешката култура е равносилно на превръщане в същество, отклонило се от нормалното, и в част от онези, които ще бъдат изличени. Пет хиляди години китайска култура поставиха основата на културата, начините на мислене и начините на поведение на цялото човечество и Боговете бяха тези, които систематично създадоха всичко това. Въпреки това, то бе съсипано и опустошено от една порочна партия, поддържана от старите сили. През този кратък период от няколко десетилетия тя непрестанно отхвърляше древната култура на Китай, потъпквайки тежко древната китайска цивилизация. Боговете предадоха на човешките същества идеи, морал и цивилизация, така че в последната фаза хората да могат да ги използват, за да разграничат правилното от погрешното, да разберат Фа и да бъдат спасени. Порочната ККП не само систематично и преднамерено саботира всичко това, но също систематично и преднамерено насажда у хората порочната партийна култура. Тя нарича това „образоване на хората“ и „реформиране на хората“, говорейки пределно ясно за желанието си да измени дори виждането ви за света – промяна, която ви води към подражание на поведението, начина на мислене и съзнанието, създадени от порочната ККП. Когато китайците гледат на нещата посредством светоусещането, внушено от порочната партия, за тях наистина е трудно, бидейки „реформирани“ по този начин, да разграничат правилното от неправилното или доброто от злото в човешкия свят и да разпознаят Фа или Истината. По-възрастните хора или хората от по-старите поколения някога бяха възпитани и оформени от древната човешка култура, [като тяхното бе епоха] преди появата на културата на порочната ККП. Въпреки че нещата на порочната ККП се появиха в по-неотдавнашни времена, моралната основа на тези хора е останала незасегната до ден-днешен и те могат да разпознаят доброто от лошото на едно основно ниво. Най-жалки са днешните младежи, чиито глави са напълно изпълнени със съвременните идеи на порочната ККП, но въпреки това тези хора мислят, че са велики и че разбират всичко. Те погрешно смятат, че хаотичното състояние на отношенията между хората, ценностната им система и етичните взаимоотношения – които сами по себе си са резултат от преднамереното им разрушаване от ККП – са начинът, по който човешкият род винаги е съществувал в историята, и мислят, че да действат по този начин е човешки инстинкт. Освен това съществува и еретичната теория за еволюцията, поради която те наистина се смятат за животни, невежи за факта, че това се е случило в резултат на преднамерените действия на ККП. Хората са забравили какво е очаквал човешкият род и истинската цел на това, да си човешко същество, но злият дух на порочната ККП знае тези неща, така че преднамерено е покварил човешките същества. Това безстойностно, модерен вид невежество напълно ги блокира да разпознаят истината на Вселената и това е ужасяваща перспектива за това поколение.

Разбира се, тук става въпрос за Фа-коригиране и спасяване на всички същества, а не са ли Боговете всемогъщи? И не е ли Буда Фа безграничен? Наистина, безграничната сила на Дафа се демонстрира напълно в процеса на спасяване на съществата. Когато Дафа тъкмо започваше да се разпространява, казах нещо: че вратата към спасението на всички е широко отворена – толкова отворена, че вече няма врата. За никаква грешка, направена от съзнателните същества в хода на историята, те не са държани отговорни, защото съществата от всички видове и типове на различните нива вече не са добри и нито едно ниво вече не отговаря на стандарта за това ниво. Това не означава, че тези на високо ниво не отговарят на стандарта за ниско ниво. По скоро, че едно божествено същество трябва да отговаря на стандарта за нивото, на което се намира това божествено същество – няма да се получи, ако отговаряте само на стандарта за човешко същество. Ако отговаряте само на стандарта за човешко същество, тогава вие сте човешко същество. С други думи, съществата на всяко ниво вече не отговарят на стандартите за своите нива и в това се включват човешките същества, които не отговарят на стандарта за човешки същества. Така че на този етап какво може да се направи за спасяването на съзнателните същества?

Знаете, че във Вселената съществуват както добри, така и лоши същества. Където има Буди, има и демони. Където има положителни Богове, има и отрицателни Богове. Те са противоположни едни на други, защото са неизбежен продукт на Вселената. Тогава, ако някой иска да спаси всички същества, има само един начин, а именно да пренебрегне всички грешки, които всички същества са извършили, докато са живеели животите си. Те могат да бъдат спасени само след като грешките, които всички същества са направили в историята, са оставени настрана. С други думи, цялата Вселена вече не е добра, така че какъв е смисълът да се гледа кой е малко по-добър от другия? Дори и някой да е малко по-добър от друг, той все още няма да може да отговори на стандарта, определен от Вселената, така че такива неща изобщо не се вземат под внимание в процеса на спасяването му. Тогава какво се гледа? Фокусът пада върху това дали когато на човек му се предложи спасение, той е способен да разпознае този Фа, който е тук да го спаси! Тъй като всичко в бъдещето е създадено от този Фа, съществата от бъдещето ще съществуват в жизнената среда, която ще им предостави този Фа. Който е способен да достигне бъдещето, ще го е сторил само след като е бил пречистен от Фа и се е асимилирал с Фа. Ако дори не можете да разпознаете този Фа, тогава, разбира се, не можете да останете. Къде бихте отишли, ако останехте? Вселената на бъдещето е създадена от този Фа, така че не би имало място за вас и повече не бихте съществували.

За да поставим нещата още по-ясно, сега, по време на Фа-коригирането, независимо колко огромни са греховете, които съзнателните същества са извършили, или колко тежки са грешките, които са сторили в миналото, единственото, което се гледа, е отношението им към Дафа и Дафа практикуващите през периода на Фа-коригирането. Съществува само тази единствена разграничителна линия. Всъщност тази линия изобщо не е линия; става въпрос просто дали искате да преминете в бъдещето. Сред лъжите, които са измамили света, и сред порочната култура, създадена от злата ККП, колко хора все още могат да разберат това положение? Колко хора могат да разграничат правилното от погрешното? Колко хора могат ясно да видят порочността на злата ККП? Много е трудно да се направи това и ето защо Дафа практикуващите разясняват фактите, разобличават злото и помагат на хората да видят какво представлява порочната ККП. Само като се правят тези неща, хората по света могат да бъдат спасени. Именно това е, което Дафа практикуващите трябва да правят.

Някои хора казват: „Когато разпространявате „Деветте коментара“ или разобличавате злата ККП, не участвате ли в политиката?“ Какво тогава наричаме „политика“? В съзнанията на западняците всички неща, които се случват в обществената сфера, с изключение на религиозните дейности, се смятат за политически. Ето как е дефинирана думата „политика“ по света. Религиозните дейности са част от дейностите на човек в обществото. От дейностите в обществената сфера, като оставим настрана този тип – религиозните дейности, всичко спада към категорията на политическите дейности. Тогава кое не се смята за политическа дейност? Когато готвите вкъщи или се занимавате с домашни дела, това не се смята за политика. Но щом вашите дейности се смесят с обществените, те са смятани за политически. Това е от гледна точка на свободното общество. Но то все още не е нищо значително, дори погледнато от изопачената перспектива за „политиката“, формирана от порочната ККП. Тази опорочена версия на „политиката“ е железен прът, използван, за да атакува хората. Ако обаче хората могат да бъдат спасени чрез политика, тогава можем да се възползваме от тази форма – какво лошо би имало в това? Преди малко казах, че всичко в Трите сфери е било създадено за Дафа, развито за Дафа и се е появило за Дафа. Без това Фа-коригиране нищо, свързано с човешкия род, не би съществувало. Тогава, преминавайки към друг начин на мислене, вземете под внимание следното: не е ли всичко това осигурено за Дафа? Не е ли всичко това с цел да се използва за спасение на хората? Не са ли тези неща, за да бъдат използвани за самоусъвършенстването на Дафа практикуващите? Със сигурност са за това! Просто е въпрос на това, какво аз, Ли Хонгджъ, избирам за Дафа практикуващите.

Говорейки от друга гледна точка, начинът, по който се самоусъвършенстват Дафа практикуващите, е различен от който и да било път за самоусъвършенстване в историята. В резултат на това, мисленето на много хора не е могло да поддържа темпото на развитията и те се чувстват объркани, защото използват начина на мислене, който порочната ККП е отгледала в тях, за да гледат как са свързани минало и бъдеще и да интерпретират самоусъвършенстването, извършвано от Дафа практикуващите, в светлината на религиозното самоусъвършенстване от миналото. Такива хора мислят, че самоусъвършенстването от миналото е начинът, по който човешките същества трябва да се самоусъвършенстват, и че формите на вярата от миналото могат наистина да позволят на хората да се завърнат на Небето. Но хората ни най-малко не са можели да се завърнат на Небето. Сега все повече хора, включително и хора от западното общество, са разбрали и разбират все по-дълбоко, че човешките същества се прераждат. Щом някой дойдел на този човешки свят, нямало начин той да се въздигне отново до Небето. И това е било абсолютно – никой не е можел да се издигне до Небето. Помощните духове (Фу Юеншен) не са били в Трите сфери, въпреки че са се намирали в близост до Трите сфери. Подобно е на това как аз стоя в близост до тази маса, но без да съм в самата маса. Ето защо Помощният дух е можел да успее в самоусъвършенстването и да се завърне на Небето. Но дори и в тези случаи, тъй като е дошъл в близост до Трите сфери, щом се завърне на Небето, Боговете от по-високи нива поставят обвивка около него, завинаги отделяйки го от съществата на Небето. Той обаче не може да види обвивката. Целта е да не му се позволи да замърси Небесата и съзнателните същества там. Ако не бях разказал това, дори Боговете нямаше да знаят за него.

С други думи, който влезел в Трите сфери и дойдел в този човешки свят, бил пропаднал и не би могъл никога да се издигне отново, защото в миналото човешкият род никога не е получавал истинския Фа, който би могъл да даде възможност на хората да се завърнат на Небето. Казано е, че Шакямуни е преподавал Фа, а Христос е преподавал Пътя. Но всъщност това, което са преподавали, е било предназначено само за един от духовете на всеки човек – за Помощния дух, докато човешката страна тук не е можела да го разбере и това е направило невъзможно за човека на повърхността и неговия Главен дух (Джу Юеншен) да се променят чрез самоусъвършенстване. Хората говорят как Буда Шакямуни е разпространил Фа по такъв и такъв начин. Но той и тези като него просто са основавали културата на човечеството. Говорил съм за тези неща в началото, когато започнах [да преподавам Фа]. Когато човешките същества били току-що създадени от Боговете, съзнанията им били напълно празни. Те нямали способността да разберат този свят. Нямали житейски опит, никога не били понасяли препятствия или трудности и дори не можели да разграничат четирите сезона, докато живеели живота си. На човек трябвало да му се предостави процес, чрез който да изучи и разбере света – процес, имащ за цел постепенното основаване на различни форми на култура – и така за човечеството да бъдат създадени едни систематични и правилни начини на мислене и морални концепции. Нещо такова е можело да се формира само чрез изключително дълъг процес в историята и затова човечеството е трябвало да премине през толкова много години история. Трите сфери и човешкият род не можеха да бъдат създадени, докато Фа-коригирането се разгръща. Нямаше да се получи, така че трябваше да има исторически процес, който да позволи на човешките същества да разберат нещата на едно рационално ниво, преминавайки през действителни житейски преживявания по време на този процес в историята. Само тогава състоянието на битието, съзнанието, външният облик, моралните убеждения и поведението, които хората имат днес, можеха да бъдат установени.

Тогава, по време на този процес на преминаване през действителни житейски преживявания в този свят и опознаване на света, докато човешката култура е била създавана, на хората, разбира се, е трябвало да им се каже за най-важните неща, като: какво са Боговете? Какво са Будите? Какво са Даосите? И какво представляват различните Богове? И така, как е била създадена културата на човечеството? Тези Богове били изпратени в човешкия свят, така че хората да могат да научат за тези неща, като бъдат спасявани. Всъщност що се отнася до спасяването на хората, току-що казах, че тези, които били спасявани, били Помощни духове. Нито един човек не е бил способен да се завърне на Небето – всеки все още продължава да се преражда в човешкия свят. Тъй като Помощният дух е повлиян от външната форма на човек, той има същия облик като самия човек. Тези с добър потенциал за просветление могат да видят, че той се е завърнал на Небето, но това божествено същество е просто Помощният дух на човешкото същество, който има същия облик като самия човек. Той все пак не е бил наистина главното тяло на този човек и човекът все още трябвало да преминава през прераждане. Историята е била установена просто по такъв начин, стъпка по стъпка чак до настоящето, и по този начин човек е бил издиган, за да стане индивид със съвременно мислене и поведение, и това е било с цел когато човешката история достигне тази последна фаза, човешките същества да са способни да разпознаят този Фа. С други думи, появата на Шакямуни и появата на някои Богове в историята е била равносилна на появата на божествено предадени култури. И всъщност само по себе си това е било, за да установи за човешките същества начин на мислене, който да им позволи да разберат божествените същества и да основат култура, която да направи идеята за божествените същества разбираема. Ако историята се бе развила по друг начин, когато дойдех, за да предам Фа днес, щеше да ми бъде много трудно да преподавам този Фа, тъй като нямаше да знаете какво е Бог, Буда или Дао. Как тогава щях да го преподавам? Щеше да е необходимо да ви обяснявам всичко, включително какво са Будите, Даосите и Боговете, какво е характерно за тях, какво правят, как спасяват хора, какво означава спасение на хора, какво става с хората, които са спасени, и така нататък. И дори ако ви обяснях всичко това, вие нямаше да имате истинския житейски опит и необходимото познание, нито каквато и да било картина в съзнанието си, нито щяхте да сте преминали през процес на разбиране на нещата. Как бих предавал Фа в този случай? Как бихте могли да го разберете? Ето защо всичко това трябваше да бъде завършено в историята и така хората в днешно време могат да разберат какво е Бог, какво е Фа, какво е самоусъвършенстване, какво е Съвършенство и така нататък.

Тогава какво е самоусъвършенстване? Само самоусъвършенстването, извършвано от Дафа практикуващите днес, е истинско самоусъвършенстване, защото тук човешките същества наистина са способни да се самоусъвършенстват – положение, което никога не е съществувало в историята. Какво означава „спасение на всички същества“? Въпреки че Боговете са оставили тази култура на човечеството, те в действителност не са извършвали такова нещо [като спасяване на всички същества]. Аз обаче го правя, а сега и вие – Дафа практикуващите – също спасявате всички същества. И го правите за цялото човечество (Аплодисменти), спасявайки хората в обширен мащаб. С други думи, вършейки всичко, което Дафа практикуващите правят днес – дали сте част от някакъв проект или тръгвате по улиците и разяснявате фактите, раздавате материали или седите пред консулствата и посолствата, за да разобличите злото – вие се самоусъвършенствате, утвърждавате Фа и в този процес спасявате хората по света. Ето какво правят Дафа практикуващите. Въпреки че изглеждат обикновени, всички тези дела са величествени, забележителни, защото всички професии в човешкия свят и всички среди са вашите места за самоусъвършенстване. В самоусъвършенстването, извършвано в миналото, да се започне самоусъвършенстване означавало човек да отиде в манастир или в планините. Много хора не разбират този метод за самоусъвършенстване, който определих за Дафа практикуващите. Те се чудят: „Как се самоусъвършенстват, докато работят? Как така не стават монаси?“ Това е разбираемо. Всъщност в историята Шакямуни също е говорил на тази тема. Той казал, че когато Великият Крал, който завърта Колелото, слезе в света, хората ще са способни да се самоусъвършенстват в Татагата, без да напускат мирския свят. И така, как човек се самоусъвършенства, като не напуска мирския свят? И как да се самоусъвършенства човек в общество като днешното?

Току-що казах, а съм го дискутирал и преди, че Дафа практикуващи има във всички професии и във всички сфери на обществото и че те спасяват съзнателни същества, утвърждават Фа и играят ролята на Дафа практикуващи във всичките различни професии. И в действителност, когато в различните професии успеете да се справяте добре с всички неща, които трябва да правите, тогава всъщност се самоусъвършенствате. Различните професии в човешкия свят са все места за самоусъвършенстване, които ви се предоставят. Това ни връща обратно на темата, по която говорих по-рано – че всичко на човечеството в Трите сфери е било създадено за Дафа, изградено за Дафа и се е появило за Дафа. Човек може да се самоусъвършенства, докато се занимава с каквото и да е или докато работи в която и да е професия. С други думи, човешкото общество е едно голямо място за самоусъвършенстването на моите Дафа практикуващи и вие можете да се самоусъвършенствате, без значение къде сте. Просто зависи дали сте прилежни в самоусъвършенстването си, или не, и това важи и за онези, които вършат неща в качеството си на специални агенти. (Публиката се смее) Всички вие можете да се самоусъвършенствате и да спасявате същества. Просто е въпрос на това, къде е позиционирано сърцето ви и какво отношение имате към Фа.

Нещата, за които току-що говорих, са въпроси, които всъщност съм засягал преди при преподаването ми на Фа; този път просто ви говоря за тях от различен ъгъл. Бих искал да използвам малкото оставащо време, за да отговоря на някои от вашите въпроси. (Аплодисменти) Не съм ви виждал от дълго време и много хора имат да зададат много въпроси. Но винаги има хора, които преди не са били прилежни, а сега са станали такива. Те трябва наново да пропътуват пътя, който другите вече са изминали, и ще имат въпроси, които другите са задавали преди. (Публиката се смее) Има и група хора, които не четат книгите много. Книгите съдържат всички отговори, но тези хора не четат книгите и затова, когато ме видят, те все още искат да зададат онези въпроси [на които книгите предоставят отговор]. (Публиката се смее) Но независимо от това, тъй като са успели да станат Дафа практикуващи и се самоусъвършенстват в Дафа, те трябва да бъдат разглеждани като изключителни. Ако имате въпроси, давайте и питайте. В крайна сметка, аз съм вашият Учител. Когато учениците имат въпроси и особено такива, свързани със самоусъвършенстването, това е толкова сериозно, че аз трябва да засегна тези въпроси и да говоря с вас по тях. Когато после задавате въпроси, трябва да го правите, като подадете листчета хартия, както обикновено. А има и още нещо. Има повече от 3000 души, които седят тук, и това е без да смятаме допълнителните зали. Ако всеки подаде бележка с въпрос, няма да можем да ги разгледаме всичките. (Учителят се смее) Така че тези, които са част от организационното ръководство на конференцията, ще ги отсеят и ще ми предадат подбраните.


(Учителят сяда; публиката аплодира)

Практикуващ: Дафа практикуващите от градовете Ухан и Шънджън изпращат своите поздрави на Учителя! (Аплодисменти) Решени сме да правим трите неща добре и да извървим добре последната част от пътя ни.

Учителят: Вярвам във вас. Със сигурност ще е така! Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Открих, че това, което спъва напредъка ми, е всъщност че праведната ми вяра не е достатъчно твърда и че има елементи на микроскопично ниво, които не вярват, и така това ме кара да се чувствам наистина тъжен. Аз, Вашият ученик, наистина жадувам да се завърна в нашия дом с Учителя.

Учителят: От тази бележка с въпрос мога да видя, разбира се, че съществуват елементи на изоставане, но същевременно вие наистина искате да се самоусъвършенствате добре. Мисля, че докато четете Фа повече, ще сте способен да разрешите това, което ви притеснява, и несъмнено да се самоусъвършенствате добре. Няма специален начин. Няма как Учителят да може лично да научи всеки един човек да се самоусъвършенства, като се има предвид колко са хората по света. Ето защо винаги съм ви казвал да вземате Фа за учител. Казвал съм, че Учителят е събрал всичко във Фа, но и до днес много от вас все още не са осъзнали тежестта на тези думи. В бъдеще отново ще ви говоря за това. Ако истински се придържате към Фа и се самоусъвършенствате, вие несъмнено ще успеете в самоусъвършенстването! Затова трябва да четете книгата повече и повече да изучавате Фа. (Аплодисменти)

Практикуващ: Предавам поздрави на Учителя от името на практикуващите от град Шънян! (Учителят: Благодаря ви!) (Аплодисменти) Когато прочистваме собственото си пространствено поле, трябва ли да използваме позицията на събрани длани (джие-ин) или позицията на изправена длан (ли-джан)?

Учителят: Когато ръцете са събрани, съзнанието и тялото ви се пречистват, а когато дланта ви е изправена, има изпращане. Повърхностната форма е просто за да засили вашата мисъл, докато изпращате праведни мисли, и да ви помогне да се фокусирате по-добре в извършването на тази единствена задача. Всъщност когато праведните ви мисли са силни, само мислите ви ще са достатъчни.

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от градовете Бънбу, Хефей и Хуайнан в провинция Анхуей изпращат поздрави на своя велик Учител! Липсвате ни много. Кога ще може да видим лично нашия състрадателен Учител? Сега в Китай всички шестгодишни деца са карани масово да се присъединяват към младежката пионерска организация два месеца след започване на училище. Ще бъдат ли изправени децата в този сценарий пред смъртна опасност, когато порочната партия бъде дезинтегрирана?

Учителят: Това не важи за децата. Не важи за децата, когато са принуждавани да се присъединят към Младите пионери. (Аплодисменти) Определено не важи за деца, които са шестгодишни или по-малки. (Аплодисменти) Порочната партия просто си губи времето. (Публиката се смее) Независимо как опитва едно нещо след друго, то няма никакво значение. (Публиката се смее)

Практикуващ: Всички Дафа практикуващи от Турция изпращат поздрави на Учителя! Благодарим на нашия състрадателен и велик Учител за неговото спасително милосърдие!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Разпространението на „Деветте коментара“ и усилията на Дафа практикуващите да разясняват фактите доведоха до огромна промяна на положението в континентален Китай. Може ли да попитаме Учителя дали можем да използваме причини като бизнес пътувания, за да ходим в Китай?

Учителят: Ще бъде най-добре, ако изчакате малко повече. (Учителят се смее) Цялото Фа-коригиране напредва към повърхността с бясна скорост и сега то е много бързо, така че количеството унищожавани зли елементи е доста голямо и във Фа-коригирането те са елиминирани и редуцирани в огромен мащаб. В повърхностното измерение, където Фа-коригирането все още не е пристигнало, когато праведните мисли на Дафа практикуващите са особено силни, те също унищожават огромни количества зли елементи. Дафа практикуващите по целия свят, включително и тези в континентален Китай, бързо разрушават елементите на порочната партия, както и намесващите се демони. И трябва да се отбележи, че напоследък множеството от Богове издирват и убиват старите сили по всички фронтове. В момента, в който са намирани, те са захвърляни в ада. И дори когато не са откривани, Боговете ги търсят навсякъде с намерението напълно да ги изличат (Аплодисменти) и наред с това някои от факторите, които старите сили аранжираха, също биват унищожавани. Освен това, точно сега онези свързани с религиите намесващи се божества, които дискутирах неотдавна, също биват изличавани. Така че цялостната ситуация бързо се променя. Но докато злите същества не са напълно изличени, те ще вършат злини и ще се фокусират върху ужасните хора и онези лоши неща. Така че засега не бъдете твърде нетърпеливи [да се връщате обратно].

Практикуващ: Каква роля се предполага да играят във Фа-коригирането учениците от академията на изкуствата „Фей Тиен“, които са на турне? Все още ли е необходимо да завършат гимназия и колеж?

Учителят: Академията на изкуствата „Фей Тиен“ е професионална институция, създадена да обучава първокласни таланти, и разбира се, включва академична учебна програма. Колкото до редовните предмети, учениците участват в стандартните гимназиални изпити в САЩ, което подсигурява да не изостават по тези предмети. Дафа практикуващите все още работят над школата и нещата продължават да се подобряват.

Ролите, които учениците от академията на изкуствата „Фей Тиен“ играят в утвърждаването на Фа, по никакъв начин не са малки. Когато се разясняват фактите, не е възможно отведнъж да се достигне до толкова много хора и въпреки че Дафа практикуващите са спасили много хора чрез усилията си за разясняване на истината, този ефект е трудно да се разпростре до милиардите хора по света. Всички сте видели това. Когато обяснявате фактите на някого, това обикновено се прави лице в лице или само с няколко души наведнъж. Но едно-единствено представление привлича многохилядна публика, или поне хиляда души едновременно. Трябва да се отбележат резултатите от представленията от последната Коледа насам, които са отлични. Почти всеки един от публиката премина през пълна промяна. Най-напред няколко специални агенти бяха изпратени да създават проблеми и създадоха неприятности, подтикнати от свързаните с религиите намесващи се божества. Бяха взети предпазни мерки и след това нямаше повече проблеми от този вид. При напускане на театъра първоначалното отношение на публиката към Дафа практикуващите като цяло беше претърпяло абсолютна промяна – отношението им към Фалун Гонг се промени изцяло. С такава промяна в мислите на човек, неговата съдба е решена – или с други думи, дали той ще остане или не.

Учениците от горния клас са на турне в момента и когато турнето приключи, повече от 200 000 души ще са го видели. Помислете: колко добре е минало това начинание? (Аплодисменти) Мисля, че си е заслужавало усилията. (Публиката се смее) Тогава щом разбрахме, че една танцова трупа не е достатъчна, сформирахме втора и след това и трета. В крайна сметка ние спасяваме хората. Тези млади Дафа практикуващи не само извършват действия, за да спасяват същества, но също така и се издигат чрез самоусъвършенстване. И утвърждават себе си, тъй като това, което правят, само по себе си е самоусъвършенстване и пътят, по който вървят, е път към божественото.

Практикуващ: Поради егоизма и привързаностите си много координатори в Тайван са се отклонили, докато направляват практикуващите във вършенето на неща за утвърждаване на Фа, и тези неща не бяха в унисон с изискванията на Фа. Обмяната на мнения се оказа неплодотворна, дори и след много опити. Вашият ученик е видял това и е много разтревожен. Учителю, бих искал да попитам как един обикновен практикуващ трябва да изиграе своята роля в този сценарий, без да създава някакво разногласие и като си сътрудничи добре?

Учителят: Мисля, че [описаното от вас] е продукт на твърде много човешко мислене и ето как ще се развиват нещата, когато хората изпълняват задачите на Дафа практикуващи с човешко съзнание. Ако в самоусъвършенстването всеки човек върви по своя път добре и се самоусъвършенства добре, той ще се справя с нещата добре. Асистиращите в различни области наистина са просто хора, които координират нещата, с изключението че когато Фалун Дафа асоциациите или Учителят имат за тях нещо, с което да се заемат, с тях се осъществява контакт и те са молени да предадат на практикуващите информация и каквото е необходимо. Както всички останали, всеки един от тях трябва да се самоусъвършенства добре. Всички Дафа практикуващи, включително и асистиращите, трябва да гледат вътре в себе си, когато възникват проблеми. Когато всеки го прави, нещата със сигурност ще вървят добре. Проблем е, ако всички очи са съсредоточени върху асистиращите, като всички им помагат да се усъвършенстват, забравяйки, че те самите също са самоусъвършенстващи се. Когато случаят е такъв, все повече проблеми ще се появяват, тъй като гледате навън, търсите навън.

Ако обаче асистиращите наистина не си вършат работата добре или способностите им изостават, то тогава наистина е необходимо да се помисли за промяна. Това е така, защото техният неуспех да се справят добре, макар и свързан с по-големи проблеми, засягащи цялостния напредък в този регион, въпреки всичко ще се намеси в усилията на Дафа практикуващите да утвърждават Фа. Но ако всеки един Дафа практикуващ може да се справи с това да е отговорен към собственото си самоусъвършенстване и към Дафа, мисля, че в резултат на това състоянието на нещата ще е отлично за целия регион.

Асистиращият непременно ще прави грешки. Чухте какво казах току-що, нали? Той непременно ще прави грешки. Защото, ако не правеше грешки, щеше да е Бог и повече нямаше да е необходимо да се самоусъвършенства. Тогава трябва ли асистиращ, който е направил грешка, да бъде третиран по-строго от останалите, които правят грешки? Самоусъвършенстването е равнопоставено и всички са третирани еднакво. Що се отнася до влиянието, разбира се, че неговата отговорност е по-голяма и поведението му вероятно ще повлияе на други практикуващи. Така че Учителят по естествен начин има по-високи изисквания към него. Но в действителност, като индивидуален самоусъвършенстващ се, отношението към него е съвсем същото. При нормални обстоятелства асистиращият не може да бъде освободен от задълженията си просто защото прави грешка. Защо случаят е такъв? Докато Дафа практикуващите се самоусъвършенстват, самите асистиращи се изграждат и закаляват, защото начинът, по който асистиращите на Дафа практикуващите вършат работата си, не може да бъде открит в обикновеното общество. Той е безпрецедентен. Ако човекът бъде сменен, когато направи грешка, и следващият [поставен на негово място, отново] бъде отстранен, тъй като той също ще прави грешки, тогава това не е нещо, което искам. Искам да го закаля и да стане зрял. С други думи, ще върши ли работа, ако когато вие, Дафа практикуващ, направите грешка, аз не ви позволя повече да сте Дафа практикуващ и ви сменя с някой друг? (Практикуващите се смеят) Но когато този човек направи грешка, няма да му се позволи да е Дафа практикуващ и ще го сменим с друг човек – ще свърши ли това работа? Когато се самоусъвършенствате, непременно ще възникват проблеми и когато това се случи, важното е как всеки помага добронамерено на този човек, за да се промени той към по-добро, вместо да го държим отговорен по някакъв начин или да го критикуваме. Отношението, което всеки самоусъвършенстващ се има към другите, е отражение на собственото му самоусъвършенстване и всички трябва да сте наясно с тези неща.

Когато има нещо нередно с някой асистиращ, отговорността, която той трябва да понесе, е несъмнено по-голяма и всички знаете това. Учителят има безброй Фашъни, които се грижат за тези неща, и те определено няма да оставят неговите проблеми или възможности за подобрение без внимание. Но ако сте прекалено привързани към неговите проблеми, вашите проблеми ще бъдат разкрити чрез този случай и чрез тази ситуация ще бъдете накарани да видите собствените си проблеми; а това може да доведе до това, неговият проблем да не бъде разрешен за момента в резултат на вашата привързаност, която не е била премахната. Но ако при все това повече хора бъдат мобилизирани и се намесят, тогава всички ваши проблеми ще бъдат разкрити чрез това, за да може всички вие да ги видите. Такива неща ще се случват. Това не означава, че проблемите трябва да остават неразрешени и че Фашъните на Учителя няма да им обърнат внимание.

Практикуващ: Световният център за отказване от ККП често получава телефонни обаждания от хора от различни среди в континентален Китай с молба да предадем поздравите им до Учителя!

Учителят: Тогава благодаря на хората в континентален Китай и съзнателните същества! (Аплодисменти) Щом хората бъдат освободени от контрола на злите фактори, те ще се пробудят и ще използват собственото си съзнание, за да разсъждават за нещата. Когато преди хората заявиха позициите си или направиха изявления срещу Дафа под заплахите и потисничеството на злото, което затъмни Небето и покри Земята, без значение колко такива случаи имаше, този, който наистина е казал тези неща, не е бил самият човек. По-скоро това са били зли фактори, които са използвали устата на хората. Аз правя твърдо разграничение относно това! Така че казвам на злото: това, което направи, и желанието да измъчваш хората – към тези неща ще бъде подходено без ни най-малка грешка в хода на Фа-коригирането.

Практикуващ: Здравейте, Учителю! Аз, Вашият ученик, работя като журналист в медия. Често чувствам, че способностите ми са ограничени и че правя пробиви много бавно. Отнема ми много повече време да пиша статии, отколкото изисква професията. Така че наистина съм обезпокоен за това и чувствам, че е свързано с бавното подобрение на моя Шиншин.

Учителят: Пробиви ще настъпят, ако поддържате изучаването на Фа. Само ако изучавате Фа добре, ще можете да утвърждавате Фа и само ако изучавате добре Фа, можете да се справяте по-добре. Много практикуващи са открили, че благодарение на изучаването на Фа са способни да мислят по един по-творчески и изчерпателен начин за неща, които не са знаели как да правят преди, и са способни да направят каквото и да е с голяма вещина. Ето какво се получава, когато изучавате Фа добре. Не казвам, че не сте се самоусъвършенствал добре. Говоря за принцип на Фа. Четете книгата повече, изучавайте Фа повече и със сигурност ще придобиете мъдрост.

Практикуващ: В хода на разясняване на фактите често срещам следния тип човек: той се идентифицира с Фалун Гонг, но не и с вестник „Епок Таймс“ („Да Джи Юен“). Въпросът ми е дали стилът на публикациите в „Да Джи Юен“ става причина хората погрешно да разбират Фалун Гонг, или причината е, че има проблеми със самата медия?

Учителят: По мое мнение, не е нито едно от двете. Има всякакви хора на този свят. Един може да харесва лютива храна, а друг кисела – съществува многообразие от вкусове. Хората имат различни погрешни разбирания, всички от които се дължат на това, че са били отровени от безпочвените лъжи, разпространявани от злата ККП. Там, където човек има погрешно разбиране, ще се появят проблеми по отношение на начина, по който разглежда нещата, и това се проявява под формата на различни гледни точки. Разбира се, това не означава, че тази медия е ръководена идеално. Но най-малкото медиите, управлявани от Дафа практикуващите, са по-чисти от тези на обикновените хора. В крайна сметка те спасяват хората и ги облагодетелстват, и по тази точка не може да има сравнение с обикновените медии. Тогава защо все още има хора, които мислят по този начин и казват такива неща? Това говори за факта, че различните хора са в различни сфери и имат различно разбиране за нещата. Където човек е отровен най-много от порочната партия, там ще се проявят разни неща. Така че мисля, че е най-добре да му разясните фактите подробно по който и да е въпрос и да му помогнете да разбере нещата. Не става въпрос, че „Да Джи Юен“ наистина има толкова сериозен проблем.

Практикуващ: По отношение на влизането на телевизионния канал на порочната партия в Канада – там, където се излъчва и НТДТВ, как можем да направим пробив?

Учителят: От Дафа практикуващите зависи как да го направят. Трябва да помните едно: днес сцената на човечеството е за представлението на Дафа практикуващите и абсолютно не е за онези зли хора! (Аплодисменти) Докато се справяте добре и всички можете да придобиете добро разбиране, да си сътрудничите и да се координирате помежду си, и да имате силни праведни мисли, тогава няма нищо, което да не може да бъде постигнато, тъй като отправната ви точка няма аналог – тя е да спасявате всички същества! Трите сфери бяха създадени за целите на настоящите дела, а не да предоставят на хората отмора, и определено не са за забавление на обикновените хора. Човешките същества наистина имат своите забавления, но това е просто част от човешкия живот и е състояние, което те поддържат, докато очакват Фа.

Практикуващ: Защо се получава така, че независимо колко упорито опитвам, винаги имам чувството, че не мога да поддържам темпо с прогреса на Фа-коригирането?

Учителят: Мисля, че вашето прозрение е доста добро. Ако винаги чувствате, че имате пропуски, тогава постоянно опитвайте да правите пробиви напред и да наваксвате, като изучавате Фа повече и правите повече от това, което Дафа практикуващите се очаква да правят. Това е всичко, което е необходимо да направите.

Практикуващ: Ние сме колектив, който съставя учебници по китайски език. Бихме искали да попитаме Учителя следното: на настоящия етап от прогреса на Фа-коригирането, колко енергия би трябвало да вложим в създаването на учебници? Трябва ли да прекарваме повече време в създаването на учебници, или по други проекти?

Учителят: Мисля, че независимо дали създавате китайски учебници, или вършите нещо друго, трябва да мислите за координираното му извършване и да видите дали училищата, ръководени от Дафа практикуващи, ще използват вашите учебници. Ако ли не, когато сте ги подготвили и никой не ги използва, няма ли да сте пропилели времето си? Така че това трябва да бъде извършено координирано. Ако училищата, управлявани от Дафа практикуващи, наистина имат нужда от тях, тогава направете го, и то добре. Щом нещо такова се започне, то не е нещо маловажно и незначително. [Вашата работа] ще бъде оставена за човечеството. Ако просто вие самите искате да ги изготвите, тогава какво ще стане, ако при финализирането им бъде установено, че имат дефекти или че са неадекватни и не могат да се използват – тогава няма ли да сте забавили други неща? Така че трябва да се координирате добре.

Практикуващ: Най-напред искам да предам поздрави на Учителя от името на всички практикуващи от Великобритания! Ние не се справихме добре с подготовката за световното турне на китайския новогодишен спектакъл на НТДТВ. Спектакълът не се състоя във Великобритания поради многото предизвикателства пред нас, когато търсихме зала за представлението. Дали причината за това е, че има проблеми с практикуващите във Великобритания?

Учителят: Мисля, че ако не може да се намери дори и зала, това наистина е проблем. (Практикуващите се смеят) Как можа да се случи това? Не беше ли, защото не го сметнахте за достатъчно важно и не си сътрудничихте добре? Всяка година Дафа практикуващите поставят китайски новогодишен спектакъл и с времето той се разпространи и в други региони, като други държави дори представят свои собствени спектакли. Защо го правим? За да забавляваме обикновените хора ли? Абсолютно не. Всеки е наясно с това. Това, което искаме да направим, е чрез това средство да покажем поведението на Дафа практикуващите, да се справим с лъжите и клеветите, които порочната ККП е насадила у хората, и същевременно да спасим всички същества и да разясним фактите. Днес, ако където и да е по света има хора от средната или висшата класа, които твърдят, че не знаят за Фалун Гонг, бих казал, че се правят на невежи. И особено ако това е някой от държавна агенция, който твърди, че не знае какво е Фалун Гонг, тогава той умишлено се прави на глупав – наистина го прави. Така че с други думи, в общи линии всеки знае какво е Фалун Гонг и всички знаят, че ККП го преследва и че Фалун Гонг е група от добри и мили хора, които се самоусъвършенстват съобразно Джън-Шан-Жен. Те са много наясно с това.

Така че мисля, че щом се е появил проблем, има нужда да отидете да разясните фактите. Мисля, че трябва да бъде разрешен чрез разясняване на фактите и същевременно трябва да разберем какво ни блокира. Най-големият проблем в действителност е, че практикуващите не са си сътрудничили добре един с друг. Разбира се, има региони, в които практикуващите бяха заклещени в безкрайни спорове – един искаше да се наеме този театър, а друг искаше някакъв друг – и забравиха, че трябва да утвърждават Фа, а не себе си.

В предишните години всичко се правеше от вас, Дафа практикуващите. Но всяка година след като го гледах, се чувствах едновременно щастлив и неудовлетворен. Всяка година Дафа практикуващите изразходваха много финансови, материални и човешки ресурси за китайския новогодишен спектакъл и обикновено участващите бяха ключови фигури по различни проекти. Така че ако това не постигнеше желаните от нас резултати, наистина би представлявало чиста загуба и не би си струвало. Дори по време на спектакъла чувах саркастични коментари и как любители на театъра казваха всякакви неща, докато излизаха от представлението – което означава, че желаният резултат не беше постигнат. Разбира се, Дафа практикуващите утвърждават Фа и когато разясняват фактите, може невинаги да успяват да покажат гледната си точка. По-късно се замислих над това известно време, като се чудех: „Трябва ли да продължим да представяме спектакъла? Ако резултатите останат същите, не може да продължава. Дафа практикуващите не правят всичко това, за да предоставят забавление на обикновените хора. Ако то не може да спасява хора, след като сме изразходвали толкова много човешки, материални и финансови ресурси – и това се прави в многобройни региони – тогава не може да продължава.“ По-късно, когато го претеглих внимателно, видях, че сред нашите Дафа практикуващи наистина има някои хора с талант в тази област, които винаги са искали да утвърждават Фа в това си качество. Те всички имаха подобно желание. Разбира се, говоря за това на повърхностното ниво. Така че си помислих: „Тъй като ситуацията е такава, аз просто ще пристъпя напред и ще поема водещата роля за това.“ (Аплодисменти) Или най-малкото ще ги водя, докато станат зрели; ще ги водя за няколко години, до момента, в който ще знаят как да правят нещата.

Разбира се, нещата винаги е по-лесно да се кажат, отколкото да се направят и щом се намесих, самата природа на това се промени. Всички знаете, че Дафа практикуващите утвърждават Фа, така че какво тогава прави Учителят? Учителят е дошъл, за да извършва Фа-коригиране. Ето защо, щом реших да направя това, всичко се промени – публиката пред нас, хората, които исках да спася, и самото начинание, което трябваше да се проведе. Ако това ще се прави добре, тогава то трябва да постигне най-добрите резултати и наистина да спаси и избави хората. Само тогава щях да го направя и това трябваше да бъде постигнато. Така че не можех да правя нещата, както бяха правени преди. Преди Дафа практикуващите осъществяваха спектакъла на непълен работен ден, а сега, ако трябваше да се направи, трябваше да е от висока класа. Разбира се, някои хора казаха: „Каквото и да направи Учителят, със сигурност ще е най-доброто.“ Вярно е! Ако не беше най-доброто, нямаше да го направя. (Аплодисменти) Така че помолих хората да започнат да набират хора и да създадат танцова школа, да подберат талантливи хора и да сформират оркестър. Цялата тази последователност от събития изискваше обучение и развитие, започвайки от основните неща, и всичко това трябваше да доведе до наистина първокласни изпълнения. Учителят е участвал в много от тези неща, включително и в творчески елементи и репетиции. Всички сте чували за това.

Така или иначе, децата се справиха отлично по време на представленията си. Наистина свършиха изключително добра работа. Рядкост е да се видят хора от публиката да плачат по време на сценично представление. На всяко представление на „Шен Юн“ имаше много хора от публиката, които плачеха от началото до края, и много повече хора, които през цялото време трябваше да бършат сълзите от очите си. Всяко представление беше такова. Хората бяха дълбоко развълнувани и трогнати. В това измерение на сцената играеха млади хора, докато в други измерения много от моите Фашъни и много божествени същества правеха същото. (Аплодисменти) Силата на влиянието върху хората, както и промените, които това причини в тях, бяха много подобни на това, което се случи преди, когато лично преподавах Фа в началото. (Аплодисменти) Така че то предизвика огромни промени в хората.

В крайна сметка това е сценично изкуство, така че колкото по-високо е нивото, толкова по-възприемчиви към него ще са хората и толкова по-големи ще са промените, които ще настъпят в тях. Така че представленията трябва да са перфектни. Трябва да са перфектни във всяко едно отношение – в момента, в който завесата се вдигне, пред очите им трябва да се разкрие най-прекрасната гледка. Изискванията са, че хореографията, костюмите и театралните ефекти всички трябва да са прекрасни. Хората в днешното общество вече не разбират това. Чувството им за естетика се променя заедно с тенденциите в обществото. Един ден е модно едно, така че за него се казва, че е добро; на следващия ден е модно друго и така нещо различно се обявява за добро. Само принципите на Дафа са непроменяеми и неотменни и ние сме единствените, които знаят какво е истинска красота. Тъй като Дафа практикуващите развиват Джън-Шан-Жен, ние сме способни да знаем какво е наистина добро – нещо, което никога не се променя – и по този начин да сме в резонанс с добрата и прекрасната страна на хората. Това е нещо, което обикновените хора сега не могат да направят. Също така енергията, изпратена с песните на нашите певци, с музиката от оркестъра и с движенията на танцьорите в спектакъла, е чиста и доброжелателна, състрадателна и изключително мощна. Всъщност здравословните проблеми на много хора от публиката бяха разрешени в това поле. Тези, които гледаха спектакъла, все още не го знаят, но постепенно ще го научат. В края на представлението техните съзнания бяха пречистени и здравето им бе възстановено. (Аплодисменти) Така че мисля, че направеното от нас имаше отличен резултат. И разбира се, повечето изпълнители са млади Дафа практикуващи, така че по този начин това не отнема [много от] ресурсите на Дафа практикуващите.

Практикуващ: Каква е целта на първото международно състезание на НТДТВ по китайски класически танц?

Учителят: Не бих искал да я разкривам напълно толкова рано, тъй като по този начин ще си оставим нещо хубаво, за което да говорим по-нататък. (Практикуващите се смеят) Но мога да ви поговоря за това с повърхностни понятия. Порочната ККП се страхува от всичко, което правят Дафа практикуващите. Изнасяните от тях представления са от чиста, праведна китайска култура, древна култура, истинска култура, предадена от Боговете. И това, разбира се, разрушава културата на злата ККП, така че тя естествено се страхува. Без значение как порочната партия използва всичките си машинации, тя е едно долно правителство, окупирало само парчето земя, което е Китай, така че каквото и да прави, то е ограничено до пределите на Китай. Противоположно на това, когато НТДТВ прави нещо като това, то е глобално по мащаб – то е международно състезание и международно събитие, независимо от нищо. (Учителят се смее) (Публиката се смее и аплодира) Победителите ще спечелят в международно състезание.

Практикуващ: Моля, бихте ли поговорил за това, дали е добре в училище „Минхуей“ да се използват опростени китайски йероглифи?

Учителят: Правете онова, което е най-целесъобразно. Можете да действате единствено като се базирате на настоящите обстоятелства на човечеството. Училищата „Минхуей“ в Тайван използват традиционни йероглифи, а онези, които обслужват хората от континентален Китай, използват опростени йероглифи. Не съм срещу нито едното. Проблемът не е в начина на изписване на йероглифите само по себе си. Ключът е как да бъде прочистена партийната култура и да се спасят съзнателни същества. Ето кое е от най-голямо значение. Не мислете постоянно за тези дребни неща.

Практикуващ: Някои практикуващи, които живеят в отдалечени региони, не участваха в неотдавнашния проект от Фа-коригирането, в който Учителят ръководеше практикуващите от Северна Америка в провеждането на Новогодишния спектакъл. Те чувстват, че може би изостават.

Учителят: Не, не е така. Не съм искал от всички вас да дойдете и да вземете участие. Дори [когато коментирах] продажбите на билетите за спектакъла, беше защото учениците бяха загрижени и ме помолиха да кажа няколко думи; не съм ви молил всички вие да дойдете и да участвате. Просто казах, че онези от вас, на които обстоятелствата позволяват, могат да дойдат и да помогнат. Ако вашите условия не са го позволявали, не би трябвало да идвате. Ако кажете: „Наистина съм зает тук и не мога да изоставя проектите по утвърждаването на Фа“, тогава не идвайте.

Практикуващ: (Учителят: Ще пропусна имената.) Поздравления към Учителя от Дафа практикуващите от провинция Джъдзян. (Учителят: Благодаря!) Изискванията за практикуващите в Китай и практикуващите зад граница различни ли са? Или количествата карма са различни? Или това се дължи на различни видове знания и някакви предопределени връзки?

Учителят: Не става въпрос за различна карма или различни изисквания и определено не става въпрос за различни предопределени връзки. Това е свързано с различните обети, които сте дали в началото. Дафа практикуващите са едно тяло и е все едно, където и да сте – прогресът на Фа-коригирането е синхронизиран. (Аплодисменти) Ако нямаше усилия за противопоставяне на преследването от Дафа практикуващите извън Китай, които разкриха с голяма сила злото в международен мащаб, то щеше да преследва Дафа практикуващите в Китай дори още по-сурово и с дори още по-малко задръжки. Всичко това доведе до големи промени и тези неща са неразделни от извършеното от практикуващите извън Китай. Така че по този въпрос, който повдигате, единствената разлика е по отношение на това, какво правите. Проблемите, с които се сблъсквате, са едни и същи. Няма никаква разлика от гледна точка на сфери или нива в самоусъвършенстването.

Практикуващ: Всички ученици от Русия изпращат поздрави на Учителя. Няколко руски ученици бяха арестувани или задържани поради разясняване на фактите. Може ли да попитаме как руските ученици би следвало да променят тази ситуация и тази среда?

Учителят: Обикновено където има проблем, там е мястото, където Дафа практикуващите трябва да разяснят фактите и да го правят упорито. Нашите китайски ученици споделят едно свое впечатление, а именно, че в западното общество всичко става по подреден и организиран начин. За определени неща трябва да има предварително уговорена среща и трябва да се чака дълго време, за да бъдат свършени. Но това, което става с преследването, е толкова неотложно и докато се противопоставяме на преследването, няма време да действаме по такъв бавен начин, без да се бърза. Учениците разбраха, че това няма да свърши работа. Ето защо много от нашите китайски ученици възприеха свой подход, отивайки лично на срещи, действайки упорито, решени да разяснят фактите в най-пълна степен и да се свърши работа. Разбира се, някои западни ученици го намират за трудно поносимо, тъй като са свикнали да действат по онзи [друг] начин. Но така няма да стане – наистина няма. Не може да чакате. Съзнателни същества са преследвани, а моралът бързо запада. Броят на хората, които трябва да спасите, става все по-малък и става все по-трудно. Затова не можем да чакаме.

Практикуващ: Защо са използвани опростени йероглифи в китайските учебни материали, които ще бъдат оставени за бъдещето? Не са ли опростените йероглифи продукт на ККП?

Учителят: Действително опростените йероглифи бяха създадени сред обществото на порочната ККП. Със сигурност е така. Днес обаче над един милиард души използват опростените йероглифи в Китай. Ако разясняваме фактите, използвайки традиционните йероглифи, и те не могат да ги прочетат, това няма да свърши работа. Това не е нещо, което може да се промени за една нощ. Правете онова, което е най-целесъобразно, когато разяснявате фактите. Няма значение каква писменост използват хората сега. Не е проблем, при положение че можем да спасим хора с нея. Спасяването на хора е от най-голяма важност! (Аплодисменти)

Практикуващ: Учителят каза, че Дафа практикуващите са получили нов живот, издигайки се от стария космос и старите Фа-принципи. Можем ли да разбираме това в смисъл, че Дафа е дал шанс на всички същества да се обновят – шанс, който е уникален и няма равен на себе си?

Учителят: Космосът вече не е добър и същото важи за съзнателните същества. Ако те не бъдат обновени, космосът ще спре да съществува. Това е ситуацията. И то не се ограничава до човешките същества: казаното от мен важи и за божествените същества, за небесата, за всички същества – важи за целия живот. Космосът е мястото, където Фа се коригира, не е само човешкият свят. Но в действителност истинското Фа-коригиране на човешкия свят още не е започнало.

Практикуващ: Моля, кажете ни каква е връзката между основаването на колеж и Фа-коригирането?

Учителят: Ако Дафа практикуващите искат да основат колеж, в това няма нищо лошо, при условие че можете да го използвате, за да утвърждавате Фа, да разяснявате фактите и да спасявате съзнателни същества. Въпросът е да се погледне и да се види дали това начинание има някаква връзка със спасяването на съзнателните същества. И ако няма такава, няма много смисъл да се прави.

Практикуващ: Виждам много елементи на партийната култура в начините, по които действат практикуващите, но не знам как да им го обясня.

Учителят: Начинът на мислене и структурата на изреченията на хората, идващи от континентален Китай, са съставени в различна степен от лошите обществени практики, създадени за китайците от порочната ККП. Докато се самоусъвършенствате, постепенно ще започнете да разпознавате тези неща. Когато китайците живеят в нормално общество, лошите практики и навици, които имат, се променят с времето. Но тези неща не засягат самоусъвършенстването и не могат да му попречат, така че не е проблем. В началото, когато предавах Фа в Китай, много хора имаха същото състояние на съзнанието, но въпреки това можеха да разберат Фа и да се самоусъвършенстват. Това не може да бъде спряно. Ние разобличаваме злата култура на партията, за да разкрием злата ѝ природа и за да могат хората да я видят такава, каквато е, да я видят как отравя китайския народ, как унищожава човешката съвест и как съсипва древната китайска култура. Основната цел на злото е да унищожи човечеството.

Практикуващ: Дафа книгите с традиционни и опростени йероглифи еднакви ли са в други измерения?

Учителят: В други измерения те не са в традиционни или опростени йероглифи. (Публиката се смее) Те са в писмеността на другите измерения. (Публиката се смее) В небесата те имат писмеността на небесата.

Практикуващ: Когато видя ярка златна точка да се движи пред очите ми, мога ли да рецитирам „мие“(1)?

Учителят: Ще го поставя по следния начин: ако мислите, че не е нещо добро, можете да се справите с него чрез праведни мисли. Ако обаче то е нещо добро, праведните ви мисли няма да го засегнат. Това е така, защото вашите мисли са праведни и ако това нещо също е праведно, то няма да бъде засегнато.

Практикуващ: В бъдеще ще има само Дафа и китайски език, така че добре ли е децата, родени извън Китай, да не ходят на училище и да изучават само Дафа и китайски език?

Учителят: Не съм ви молил да правите това. Когато в бъдеще Фа коригира човешкия свят, каквито са нещата по това време, това ще е състояние, към което оставащите човешки същества ще трябва да се придвижат. Ако казвате, че „сега искам да правя неща, които са предназначени за бъдещето“, то вие не можете да ги правите. Най-добре е да се фокусирате върху доброто изпълнение на нещата, свързани с настоящата задача, която е спасяване на същества. Бъдещите дела не са грижа на Дафа практикуващите, тъй като тогава с това ще се занимава само Учителят.

Практикуващ: Ние не поддържаме дейностите си при туристически забележителности в много от големите градове, понеже повечето практикуващи са въвлечени в Китайския новогодишен спектакъл, Небесния оркестър и други проекти. Така че има все по-малко и по-малко практикуващи, които участват в директното разясняване на фактите.

Учителят: Всъщност напоследък Небесният оркестър почти не репетира никакви нови мелодии. Най-често членовете на оркестъра намират време да репетират поотделно, тъй като има малко време за групови репетиции. Такова е положението в повечето региони, така че това в по-голямата си част не засяга другите проекти. В началото, когато Небесният оркестър беше основан, през този период наистина трябваше да се отделя време за общи репетиции. Но понастоящем това почти не оказва влияние на другите проекти.

Практикуващ: Преследването на Фалун Гонг от ККП се разпростря извън Китай и има случаи, в които практикуващи биват репатрирани. Как нашите медии трябва да реагират на това?

Учителят: Когато злото ни преследва, ние го съобщаваме – това не е проблем. Няма нищо, от което да се срамуваме, понеже това, което показваме на обществеността, е порочността на ККП. Дафа практикуващите няма да бъдат уплашени от злото. Дафа практикуващите са преминали през ужасни бури, така че кой се страхува? Ако дори практикуващите в континентален Китай не се страхуват от него, кой би се страхувал от него извън Китай? Разобличавайте злото винаги когато трябва да бъде разобличено и съобщавайте, каквото е нужно да бъде съобщавано.

Практикуващ: Много искам да наизустя Фа, но поради различните текущи проекти времето е наистина ограничено.

Учителят: Зависи от вас. Тази дилема винаги е съществувала, защото Дафа практикуващите трябва да утвърждават Фа, докато изучават Фа добре, така че времето им определено е ограничено. Това е предизвикателството, с което се сблъсквате. Самоусъвършенствайте се добре и спасявайте съзнателни същества. Със сигурност и двете са важни.

Практикуващ: Откакто Учителят ни каза в лекцията от 2005 г. в Сан Франциско, че Китайският квартал е „бяло петно“ в нашето разясняване на фактите, ние се опитваме да полагаме усилия да предприемем нещо по този въпрос. Въпреки това, днес там злото все още е широко разпространено и практикуващите в областта на Залива са доста загрижени. Учителю, моля, дайте ни някакво напътствие относно това.

Учителят: Колко хора наистина са отишли в Китайския квартал на Сан Франциско да разясняват фактите? Ако не сте упорствали в това и има само няколко души, които участват, разбира се, че нещата няма да се променят! При положение, че в областта на Залива има толкова много практикуващи, защо не направите тази област приоритет и не вложите усилия там?

Практикуващ: Дафа практикуващите от различни региони Ви изпращат поздравите си! Тези поздравления идват от град Фушун от провинция Ляонин, град Шашъ от провинция Хубей, град Йентай и град Пуян от провинция Хънан, град Хефей, град Пиндзян от провинция Хунан, град Дзинан, град Кунмин, град Дандун от провинция Ляонин, град Ханджоу, провинция Фудзиен, град Нанпин, град Минбей, провинция Гуейджоу, град Зуни, град Пандзин, град Хуаян от провинция Дзянсу, град Чанчун, Пекин, Тиендзин, Нандзин, Чанджоу, град Гуейян, град Сишуанбанна от провинция Юнан, град Шънян, град Ниндъ, град Джънджоу от провинция Хънан, град Дзилин, Хонду от град Нанчан, град Джухай, град Лайян, град Ченджоу, град Хънян, град Хенан, град Луджоу от провинция Съчуан, университета на Тиендзин и град Иян от провинция Хунан.

Учителят: Благодаря на всички ви! (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите са дошли в човешкия свят с обети към Учителя. Ако в този живот, живян в човешка заблуда, един практикуващ не извърви пътя, за който е дал обет, има ли той все още път в самоусъвършенстването, водещ към Съвършенство? И в частност, как би се отразило това на деца?

Учителят: Ако едно същество наруши обета си, небесата смятат това за сериозен проблем. Разбира се, ако докато Дафа практикуващите са преследвани, той не е следвал злото, не е влошил ситуацията, която и без това е била лоша, не е участвал в преследването на Дафа практикуващите и междувременно е бил способен да се идентифицира с Дафа, тогава най-малкото ще му бъде позволено да остане за следващия период. В следващия период също ще има хора, които ще се самоусъвършенстват. Разбира се, те няма да имат честта и славата на Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането, тъй като тази могъща добродетел е неизмерима. Когато Фа коригира човешкия свят в бъдеще, ще има група от Дафа практикуващи, но тяхното самоусъвършенстване ще бъде много трудно – толкова трудно, че дори и най-малкото отклонение в мислите на човек ще доведе до това, че Фа няма да му се разкрива. След получаването на книгата те може да я четат всеки ден и все пак да не са непременно самоусъвършенстващи се. Така че изискванията към тях ще бъдат по-високи, тъй като истинската картина на всичко ще бъде показана в бъдещето. С други думи, въпреки че в бъдеще ще бъде трудно, възможността за самоусъвършенстване пак ще съществува.

Практикуващ: Относно Вашите беседи в определени региони, които не са официално предадени от Фалун Дафа асоциацията, има ли проблем хора в други региони да слушат отделни практикуващи, които им ги препредават?

Учителят: Някои практикуващи се опитват да изпъкнат и от време на време се самоизтъкват, като правят нещо ново или уникално. Както съм казвал по много поводи, каквото говоря относно специфични обстоятелства или казвам на малка група от хора, не се записва, нито се предава на други практикуващи произволно. Някои хора обаче просто не слушат и настояват да правят това. Те се самоизтъкват, подкопавайки Дафа и нарушавайки самоусъвършенстването на Дафа практикуващите. Знаете, че в самоусъвършенстването най-забележимият знак, че човек все още таи човешки привързаности, е когато той прави неща не за да утвърждава Дафа, а за да утвърждава себе си! Това играе пагубна роля. Има и такива, които често правят неща в името на Учителя, казвайки: „Учителят ми каза да направя това и това“, „Учителят каза това и това“ или „Учителят каза да правите това или онова“. Никога не съм казвал на някого да прави това или онова. Който казва това, прокарва своите неща, използвайки името на Учителя. Дори ако инструктирам някого да предприеме конкретни действия, за да разреши нещо, и той разкаже на другите практикуващи, той пак играе разрушителна роля. Запомнете думите ми: който казва неща от мое име, прави нещо лошо. Най-малкото, в този момент той ни най-малко не говори неща, които един самоусъвършенстващ се би трябвало да казва; той задушава останалите и величае себе си, използвайки името на Учителя. Разбира се, може да помоля главните координатори на Дафа практикуващите да предадат думите ми и в тези случаи аз им казвам да направят това.

Практикуващ: Петхилядолетната история на китайската култура е поставила за човечеството основа за разбиране на Фа. Сега, когато процесът на Фа-коригирането е към своя край, трябва да отделим много време за съставяне на учебници, които преподават истинска, стандартна китайска култура и които са подходящи за ученици от основното и средното училище, както и за ученици, които не са китайци.

Учителят: Мисля, че това трябва да бъде предприето съвместно с основаването на училища и да бъде координирано. Ако сред вас някой иска да се занимава с това и човекът до него иска да направи същото, изразходвайки човешки ресурси, материални ресурси и енергия, и ако накрая то се окаже негодно, няма ли да сте го направили напразно? Разясняването на фактите и спасяването на хората е наистина належащо в момента. Хората на бъдещето ще трябва да поправят нещата, които някога са съсипали. Без значение е, че злото ги е водило да правят такива неща, тъй като тези лоши дела все пак са извършени от човешките същества. Хората ще трябва да поправят грешките, които са направили. Ето защо начинът, по който Дафа практикуващите действат сега, просто дава на човечеството правилен път, който да следва.

Практикуващ: Моля, помогнете ни да разберем важността на китайския класически танц.

Учителят: Няма много за казване относно важността. Дафа практикуващите използват китайски класически танц в своите представления. Трябва ли да говоря за китайския танц тук? (Публиката се смее) Тъй като го използвате в своите представления, ще кажа няколко думи за него. „Китайски танц“ е всъщност съкратено название на „китайски класически танц“. И разбира се, китайският танц включва фолклорен танц, етнически танц и така нататък. Защо китайският класически танц е смятан за класически танц? Защото е предаден от древен Китай. Колкото до предаваните неща, всъщност има два метода: единият е, когато древни култури от различни периоди са вливани в човешките гени, формирайки определено поведение, свързано с всяко едно движение на човешкото същество, наречено „юн поведение“(2); друг начин е чрез културното наследство, като предаването на култура може да бъде разделено на словесно и писмено – от една страна, и предаване на танцови позиции или движения – от друга. Различните региони имат различни танцови стилове и нещата, които са влети в човешкото тяло, на свой ред водят към това, позите и движенията на хората да определят тяхната етническа уникалност; това се отнася до етническото поведение, което съществува в изграждането на човешкото същество. Затова има голяма разлика във всяко движение, направено от китаец, в сравнение с човек от Запада – вдигането на ръка или повдигането на крак например – както и в техните лицеви изражения. Всъщност това е етническото „юн поведение“, нещо много трудно за научаване. Каквато и танцова позиция или движение да правите, всяко протягане на ръката и всяка стъпка изразяват това поведение и то е обща нишка, която върви през историята.

Съществуват три основни компонента на китайския танц: физически юн, физически форми и техника. Физическият юн, на който набляга китайският танц, е всъщност изразяване на етническо поведение чрез физическо изпълнение. Не съществува систематично предаване на физическата форма на китайския танц през историята, но техниките са предадени, при това изключително добре. Както знаете, йероглифът „У“ в думата „У-Шу“ (бойни изкуства) и йероглифът „У“ в думата „У-дао“ (танц) са фонетично еднакви, което е преднамерено планирано от Боговете. И всъщност ако йероглифът „У“ (както в У-Шу) се използва в мек контекст, ще се отнася за танц; ако йероглифът „У“ (както в У-дао) се използва в агресивен контекст, ще се отнася за бойни изкуства. В различните династии в историята и в различни условия, вариращи от императорски дворове до обикновените граждани, по различни поводи като празненства и банкети, танците са били изпълнявани от воини, които извършвали подскоци, завъртания и премятания, включващи техники от бойните изкуства, и размахвали мечове, копия, тояги и подобни неща. За разлика от тях, физическите форми били предавани преди всичко сред хората и включват многобройни елементи от различни стилове. Различните династии също имали свои дворцови танци и този обичай никога не е прекъсвал. Едва в наши дни обаче хората започнаха да стандартизират систематично китайския танц и основаха официалното му изучаване и преподаване – тоест изучаването на китайския танц по систематичен начин. Въпреки това тази танцова форма определено не е създадена в наши дни.

Китайският танц има своя собствена, завършена система за трениране на основните правила. Има упражнения, подобни на тези в балета, като тези, които включват греди за балет, или онези, които се правят на пода. Междувременно в него има и физически юн, физически форми и техники. Физическият юн на класическия танц, използван днес в континентален Китай, е ограничен от системата на партийната култура и разбирането там е в действителност доста повърхностно. Юн не се отнася просто до движенията, наблюдавани на повърхността; той се отнася главно до вътрешните качества на този етнос. Например когато хора от Китай и Запада, които никога преди не са изучавали танци, започнат да изучават заедно китайски танц, те определено ще проявят различно поведение. Нещата, предадени чрез етноса на даден човек, са в неговите кости и в неговото същество. Напредналите техники в китайския танц включват премятания, подскоци и завъртания, които са по-трудни от балета и изискват по-голямо техническо майсторство от него. По отношение на обсега китайският танц е по-обширен и има далеч повече движения.

Балетът има само няколко движения и ако се опитате да добавите друго, то не би било балетно движение. Така че той не може да бъде променян. За разлика от него, в китайския танц има толкова много движения, че е сравнително лесно да изобрази всякакъв персонаж. Всичко може да бъде направено, без значение какъв персонаж, обстановка или среда трябва да се обрисуват в танца. Това е една от силните му страни и създаването му е сравнително лесно. С балета, от друга страна, е изключително трудно да се измисли нова композиция поради няколкото му движения, които са всичко, което балетът има, и щом отидете отвъд тях, това вече не е балет. Тъй като китайският танц е обширен и съдържа много неща, да се създаде нещо е сравнително лесно. Така че това е предимство за Дафа практикуващите, когато използват китайски танц в китайските новогодишни програми. Нещо повече, Китай има цивилизация от пет хиляди години, така че всякаква история и всичко може да бъде взето и изобразено на сцената. Това предоставя безкраен и неизчерпаем източник на материал. Колко струва отегчителната и ужасно скучна култура на порочната ККП? Миналата година тя прахоса толкова много пари и човешки ресурси, изпращайки повече от 60 танцови трупи по света в опит да се намесва в представленията на Дафа практикуващите, като постави калейдоскоп от палячовщина, а техните недодялани и унизителни представления не заинтересуваха никого. Трябваше да платят на хората да отидат да гледат представленията им и въпреки това хората им се подиграваха до безкрай. Пропиляха милиарди и се завърнаха вкъщи с пълен провал. И много от изпълнителите им използваха възможността да избягат. В различните сценични трупи имаше жестоки вътрешни борби поради неправомерно разпределение на компенсациите; струваше им цяло състояние, тъй като никой не искаше да гледа представленията им, а публиката не можеше да намери достатъчно обиди, с които да ги обсипе. Всички техни изпълнители бяха силно замърсени с лошите навици на партийната култура, така че порочната партия не правеше нищо, освен да хаби усилия напразно. (Аплодисменти)

Практикуващ: Китайският новогодишен спектакъл е изиграл важна роля в спасяването на съзнателни същества. Някои практикуващи казаха, че за да спасим съзнателни същества и да дадем възможност на повече хора да дойдат и да видят нашето представление, бихме могли да намалим цената на билетите и да пренебрегнем финансовите загуби, до които ще доведе това. Правилно ли е такова мислене?

Учителят: Не, не е правилно. Трябвало е да намалите цената или да раздадете безплатно някои от билетите, защото не сте се справили добре, не сте постигнали каквото е трябвало, не сте имали никакъв друг избор и сте се изправили пред неизбежен проблем. Ето защо е било направено. Било е в резултат на това, че не сте се справили добре.

Практикуващ: При разясняването на фактите съм установил, че за някои китайци, които живеят извън Китай, е по-трудно да приемат истината, отколкото за онези, живеещи в Китай.

Учителят: Така беше преди, но случаят вече не е такъв. По-старото поколение китайци зад граница, които напуснаха континентален Китай по-рано, пристигнаха в съответните си държави точно когато блокът на порочната партия и свободният свят бяха в конфронтация по света. На страните от блока на порочната партия и дори на техните граждани се гледаше отвисоко. Това не беше, защото тези хора бяха от различна държава, а защото Китай беше общество, управлявано от порочната партия; в резултат на това, на китайците се гледаше отвисоко. Когато и да станеше въпрос за Китай, никой не го одобряваше, защото Китай беше синоним на злата комунистическа партия. Така някои по-възрастни китайци, живеещи зад граница, изпитаха чувство на срам и унижение. Те са щастливи, когато Китай е проспериращ и силен, и то е в резултат на това, че не успяват да направят ясно разграничение между ККП и Китай – това е сложно състояние на ума – дори и да не одобряват непременно порочната ККП. Ако днес Китай не беше под властта на порочната партия и имаше нормално правителство, като в същото време беше силен и преуспяващ, те, разбира се, щяха да бъдат щастливи. Необходимо е да установим къде за тях лежи ключовият проблем. Когато разясняваме истината, е необходимо да установим къде е пречката в съзнанието на човека.

Практикуващ: Някои от представленията, които директно пресъздават неща от Дафа, претърпяха промени по време на китайския новогодишен спектакъл в Ню Йорк. Това бе, защото практикуващите нямаха силни праведни мисли или защото публиката не можеше да възприеме тези неща?

Учителят: Промените в програмата бяха незначителни. Ако нещо не е съвсем подходящо, тогава то трябва да се промени. Имаше намеса, която дойде изцяло от специални агенти на порочната партия. Те се опитаха да ми се месят, но ни най-малко не успяха. Ако искам да направя нещо, никой не може да му повлияе, независимо как се опитва. (Аплодисменти) Така че често казвах на Дафа практикуващите: „Трябва да сте наясно с това, което правите. Може да се вслушвате и да обръщате внимание на предложенията на другите, но ако вървите по правилния път, не трябва постоянно да се колебаете.“

Между другото бих искал да ви кажа нещо. Всички знаете, че през тези години, в които порочната ККП преследва Дафа практикуващите, било то някакви нейни агенти, показващи злонамерено поведение в Интернет, или порочната ККП, фабрикуваща лъжи по медиите, те със сигурност неспирно ме клеветяха и измисляха всякакви лъжи. Разбира се, това бяха най-лошите грехове – такива, които никога няма да могат да изплатят; те ще разберат това в бъдеще. Но аз никога не слушах или гледах нещо от тези неща. Разбрахте ли това? Изобщо никога не погледнах тези уебсайтове – бихте ли го повярвали? (Аплодисменти) Знаех, че ще ме клеветят, но не се интересувах с какви имена ме наричаха. И разбира се, практикуващите не можеха да се престрашат да ми кажат, така че никой не повтори тези неща пред мен. (Публиката се смее) Защо да искам да гледам тези неща? Те не могат да ме разколебаят. Знаех какво правя и знаех началото и края на това начинание, и това беше достатъчно! (Аплодисменти) Така че, що се отнася до този междинен процес, аз напълно пренебрегвам всички неизброими промени, които възникват, каквито и да са те. Щом моите Дафа практикуващи вървят по своя път добре и аз подсигуря да няма проблеми, това е всичко, което ме вълнува. (Аплодисменти)

Практикуващ: В новата лекция на Учителя се казва напълно да дезинтегрираме намесващите се божества в Трите сфери, които имат пръст в намесата на Фа-коригирането. За какво се отнася фразата „намесващи се божества“?

Учителят: Намесващи се божества… старите сили и всичко, което влияе негативно на Дафа, се смятат за намесващи се божества. (Аплодисменти)

Практикуващ: Ортодоксалните религии от историята вече не могат да предоставят напътствие за самоусъвършенстване, а сега се намесват във Фа-коригирането. Как тогава да се отнасяме към тях?

Учителят: Говорил съм как би трябвало да се отнасяте към тях. Не трябва да предприемате никакви действия, насочени към религиите, тъй като ние се фокусираме само върху това, което е в съзнанията на хората. Ако човек иска да се самоусъвършенства, тогава му кажете [за Дафа]; а ако иска да чуе за фактите, тогава му ги обяснете и това ще е достатъчно. Нищо специално не е необходимо да се прави и не трябва да ходите да търсите тази група. Просто чакайте те сами да дойдат при вас. Казах, че всички същества ще дойдат и ще чуят истината, защото тяхното отношение към Дафа ще определи дали да бъдат запазени, или не. Защо тези намесващи се божества, които упражняват контрол върху религиите, трябва да се премахнат? Защото хората в тези религии трябва да заемат своята позиция, а тези намесващи се божества не им го позволяват и ги лишават от възможността да бъдат спасени, така че трябва да бъдат премахнати. И защото погубват съзнателните същества. Независимо от факта, че се проявяват като божества, много същества [с религиозни връзки] са се преродили от дори по-високи нива, [отколкото тези божества,] и са станали хора. Те са толкова по-нависоко от тях, че те [намесващите се божества] не са достойни да погубват тези хора. Така че намесващите се божества трябва да бъдат премахнати и да се даде шанс на всички същества да заемат позицията си.

Практикуващ: Поздрави, Учителю! Аз съм Дафа практикуващ от Пекин. Преди да тръгнем от Китай, доста практикуващи ни напомниха многократно, ако имаме шанса да видим Учителя, със сигурност да му предадем поздравите им! Учителят ни липсва много. Днес най-накрая имаме възможността да изпълним заръката им, така че аз правя Хъшъ за Учителя и предавам поздрави! Поздрави, Учителю! Поздрави, Учителю!

Учителят: Благодаря ви! (Аплодисменти) Благодаря на Дафа практикуващите от Пекин! Не става въпрос, че Дафа практикуващите в Пекин не се справят добре. Както знаете, най-голямото количество зли сили е концентрирано в Пекин, така че що се отнася до ефективността от разясняването на фактите и състоянието на практикуващите, нещата там определено изостават спрямо други места. Не защото практикуващите не се справят добре, а по-скоро защото злите сили там са повече и са по-концентрирани. С повсеместното унищожаване на все повече от злото Дафа практикуващите в Пекин няма да изостанат или да не се справят добре, в сравнение с практикуващите на други места. Това е сигурно. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите от Осака, Япония, изпращат поздрави до нашия велик Учител! Учителю, вие работихте усилено! Силно се измъчвам от неспособността си да се откажа от чувството за собственото аз, което стана причина за забавянето ми в спасяването на съзнателни същества. Освен да изучавам Фа повече, какво още бих могъл да направя, за да отговарям по-добре на изискванията за практикуващ от периода на Фа-коригирането?

Учителят: Тъй като знаете, че не сте се справил достатъчно добре, просто наваксайте и живейте според изискванията. Трите неща на Дафа практикуващите трябва да се правят добре. В момента най-важното е да спасявате съзнателни същества, да спасите повече хора! Това е най-важното.

Практикуващ: Практикуващите от Калифорния правят Хъшъ за Учителя! Учителю, моля, кажете ни дали все пак трябва да основем Ренесансов университет? Медицинската наука на бъдещето част ли е от самоусъвършенстването?

Учителят: Дали да основете университета зависи от това, дали условията са назрели. [Питате за] медицинската наука на бъдещето? Изглежда, че дори и сегашните медицински науки не са самоусъвършенстване. (Практикуващите се смеят) Дафа практикуващите могат да се самоусъвършенстват, докато упражняват която и да е професия, но тези професии не са самоусъвършенстване сами по себе си.

Практикуващ: Поздрави, Учителю! Практикуващите от град Харбин изпращат поздрави на Учителя!

Учителят: Благодаря на Дафа практикуващите от Харбин.

Практикуващ: С оглед на това, как функционира англоезичният „Епок Таймс“ напоследък, може ли Учителят да ни даде някакви напътствия?

Учителят: Тези въпроси са свързани с начина, по който се справяте с нещата. Питате защо е имало проблеми? Това би трябвало да ви попитам аз. (Учителят се смее, практикуващите се смеят) Не ви достигат човешки, материални и финансови ресурси, така че предизвикателствата несъмнено са обезсърчаващи. Обаче китайският „Епок Таймс“ също се сблъска с тези неща в началото и се справи – той се пребори. Можете също да се обучите повече и да използвате повече чуждия опит. Но специфичните неща по ръководенето на вестника все пак си зависят от вас. Това е същото, като да откриете как да се самоусъвършенствате добре.

Практикуващ: Неотдавна уебсайтът „Минхуей“ добави коментар към статия, в който се казваше, че понастоящем практикуващите би трябвало да направят всичко възможно, за да не сключват брак с непрактикуващи или с нови практикуващи. Дафа практикуващ от Тайван задава този въпрос от името на практикуващ от континентален Китай.

Учителят: Тази статия беше написана от Дафа практикуващ, а написаното от Дафа практикуващите е отворено за дискусия и обмяна на идеи. Не става въпрос, че Фа е изискал от вас да правите нещо, нито трябва да се отнасяте към това по определен начин. Учителят не го е казал и Фа не го изисква. Въпреки това, когато Дафа практикуващите правят нещо, благоразумно е да вложат допълнителна мисъл в него. В крайна сметка вие сте Дафа практикуващи, така че трябва да сте отговорни към самоусъвършенстването си и към средата, която имат Дафа практикуващите. Така че смятам, че ако успеете да разглеждате нещата от тази гледна точка, ще знаете дали определени неща трябва да се направят и ако е така, как точно би следвало да стане това. Ако поставите себе си на първо място, вероятно много неща няма да вървят добре и ще се появят проблеми. Ако наистина искате да сте отговорни към Дафа и към собственото ви самоусъвършенстване, ще се справите добре.

Практикуващ: Трябва да работя по време на изпращането на праведни мисли. Ефективно ли ще е, ако изпращам праведни мисли, докато работя?

Учителят: При изключително специални условия, когато наистина не можете да оставите работата си, може да я свършите и тогава да изпращате праведни мисли. Може да кажете: „Ще работя, докато изпращам праведни мисли“, но това е много трудно да се направи, наистина е трудно да се направи. Когато работите на обикновено работно място, не трябва непременно да използвате позициите на ръцете, тъй като другите може да не го разберат. Ще е достатъчно, ако просто седите тихо, защото използването на съзнанието е достатъчно за целите на изпращането на праведни мисли. Ако работите по същото време, несъмнено няма да успеете да изпратите праведни мисли добре. Ако кажете, че наистина не можете да спрете работа, тогава няма проблем да продължите с нея и да компенсирате по-късно. Но при все това, когато Дафа практикуващите по целия свят изпращат праведни мисли заедно и по едно и също време, силата е безгранична. Така че, ако всеки бе способен да се отнесе към този въпрос с много силни праведни мисли и да го прави много добре от самото начало, то вероятно сега нямаше да е останало никакво зло. Именно защото на много практикуващи им се намесва едно или друго нещо, това не се прави добре.

Практикуващ: Вече е 15:30 ч. и Учителят преподава Фа в продължение на почти два часа. Практикуващите приканват Учителя да спре за момент и да отпие глътка вода.

Учителят: След малко. (Аплодисменти)

Практикуващ: Какво могат да направят Дафа практикуващите, за да помогнат на практикуващ, който е на смъртно легло?

Учителят: Най-добре е да му се чете Фа. Независимо дали се е очаквало да си отиде по това време, това зависи изцяло от него. Също така, независимо дали моите Дафа практикуващи са били убити в резултат на преследването, или са си заминали от този свят в резултат на това, че са били преследвани от старите сили през този период, те всички са постигнали Съвършенство. (Аплодисменти) Защо се получава така? Знаете, че цялата Вселена наблюдава внимателно това Фа-коригиране и че Трите сфери са били създадени заради него. Всички същества са очаквали днешното Фа-коригиране през дългия ход на историята. Всяко едно нещо, което се случва днес в човешкия свят, е наистина значимо! И особено значими са всички събития, които имат пряка връзка с Дафа, Фа-коригирането и Дафа практикуващите. Ако някой се осмели да каже „Фалун Дафа е добро“ през този период, когато се случва преследването – само въз основа на това искрено заявление и без да прави нищо друго – този човек несъмнено ще се завърне на първоначалното си място! (Аплодисменти) Защо е така? По време на този период и насред зла среда той все още се осмелява да утвърждава Фа, така че несъмнено ще стане божествено същество. Който извърши дори и малка добра постъпка или незначително добро за Дафа практикуващите по това време на преследване, той несъмнено ще стане божествено същество! (Аплодисменти) Защото това е най-значимият момент в историята и Боговете гледат внимателно всяка една мисъл в съзнанието на всяко едно същество. Безбройни, неизброими същества във Вселената наблюдават хората по света. Има очи във всяка частица на въздуха – въздухът е препълнен с тези, които наблюдават всичко, виждайки всяка една промяна [в мислите и в поведението] на съществата на това място. Защото това място тук е централното място на Фа-коригирането и [нещата, които се случват тук,] оказват влияние на бъдещето на всички същества в цялата Вселена. Човешките очи не могат да видят тези неща, така че им изглежда, че нищо значително не се случва. Но неизброими Богове, безпрецедентен брой от тях наблюдават с внимание Трите сфери. Ако едно човешко същество можеше да види това, то би го намерило за крайно ужасяващо. Нито една мисъл, която има човек, и нито една идея, която минава през ума му, не минават незабелязано от множеството Богове. Така че всичко, което човек прави през този период, определя собственото му бъдеще. Тогава що се отнася до Дафа практикуващия – някой, който е направил толкова много неща, които Дафа практикуващите трябва да правят – помислете, къде би трябвало да свърши той тогава? Не е ли бил [типът човек, споменат по-горе,] преследван до смърт само защото е Дафа практикуващ? Не е ли той Дафа практикуващ? Не само, че ще постигне Съвършенство; той ще получи цялата чест и слава, която Дафа практикуващият трябва да има. (Аплодисменти)

Понеже сега съм на този въпрос, нещо ми идва наум. Имаме определени практикуващи, които не могат съвсем да бъдат наречени тайни агенти, но нещата, които вие сте извършили, са наистина ужасни. Все още искате да се самоусъвършенствате, но лошите неща, които сте извършили преди, са използвани от ККП, която на свой ред се възползва от това знание, за да ви заплашва. Страхувате се, че щом ККП ви разобличи, Дафа практикуващите ще се отнасят към вас по различен начин. Страхувате се, че Учителят ще се отнася към вас различно. Всъщност аз отдавна знам за вас! Поради този страх вие против собствената си воля вършите нещата, които злото иска да направите. От една страна, искате да сте Дафа практикуващи, но от друга – продължавате да правите лоши неща. Така че кажете ми вие, как би трябвало да се отнасям с вас? Точно сега имате само две възможности – истински да се самоусъвършенствате с непоколебимост, в който случай вие сте Дафа практикуващ и всичко, което постигнете, ще стане ваша могъща добродетел; или можете да застанете на страната на злото и тогава всичко, което сте направили, ще бъде напразно и ще се превърне в неща, които сте извършили, за да прикриете следите си. Вече изясних този въпрос доста ясно. Освен това нека кажа на всички ви, че в недотам далечното бъдеще на нито един човек, който се вписва в това описание, няма да му бъде дадено повече време. Времето наближава много бързо! Това ще се случи много скоро. На човешки език това е „възмездие“ и то предстои. Но без значение какво съм казал преди, при някои хора то просто влиза през едното ухо и излиза от другото. Дали избирате да вярвате в това, или не, в този решаващ исторически момент [вашето решение] не е незначителен въпрос. Чели сте Фа. Кой път ще поемете? Би трябвало да помислите и да решите за себе си!

Практикуващ: Как би трябвало да напътстваме децата си в тяхното самоусъвършенстване?

Учителят: Вие, като Дафа практикуващи, наистина ли би трябвало да се нуждаете от обяснение какво да правите? Ако вашето дете все още не може да прави упражненията, трябва да му четете Фа и да го научите да пее песни на Дафа практикуващи. Децата на много Дафа практикуващи могат да рецитират „Хон Ин“. Някои могат да рецитират много поеми от него на доста крехка възраст. Те са наистина добри деца.

Практикуващ: След като бяха подложени на промиване на съзнанието от злото, някои Дафа практикуващи в Китай му помогнаха да преследва задържани Дафа практикуващи, което доведе до осакатяването им. Членове на семействата на жертвите искат да заведат съдебни дела за нанесени им щети. Учителю, моля, кажете ни как би трябвало да се отнесем към този въпрос?

Учителят: Обикновените хора, разбира се, имат свои начини да се справят с това. Ако някой физически е осакатил някого чрез преследване, разбира се, че пострадалата страна ще тръгне по дирите му. В самоусъвършенстването се усъвършенстват човешки същества, не Богове. Ако някой е извършил престъпления сред човешките същества, той естествено трябва да заплати за това. Но от друга страна, ако [този човек с промит мозък] може истински да се самоусъвършенства отново и се самоусъвършенства неотклонно, възможно е много неща да се променят. Казвал съм, че всичко е тук заради Фа и това е първото и най-важното. Но ако не можете да правите нещата добре и да покриете стандарта, тогава вие сте обикновен човек. И като обикновен човек, трябва да се изправите пред реалността, с която се справят обикновените хора.

Практикуващ: Практикуващите от Сан Диего изпращат поздрави на Учителя! Учителю, какво би трябвало да направят Дафа практикуващите по въпроса за надигащия се интерес към изучаването на китайски език точно сега? Ще се отрази ли работата по изучаване на китайски върху другите проекти, които утвърждават Фа?

Учителят: Действително, Дафа практикуващите знаят, че американците нямат добро разбиране за злонамерения характер на ККП. Американците все още не разбират културата на партията, независимо от съперничеството с порочната комунистическа партия в продължение на толкова много години. Сегашните учебници, създадени от порочната ККП, са изпълнени с партийна култура. Ако хората учат китайски, използвайки учебници от континентален Китай, няма ли да бъдат моделирани в хора с култура на порочната ККП? Дафа практикуващите могат да видят това много ясно, така че си мислят: „Можем ли да съставим няколко учебника и да ги предоставим на американските образователни институции?“ В този случай учебниците трябва да бъдат одобрени от американското министерство на образованието. Ако това не стане, те няма да са годни за употреба, дори да ги създадете. Ако чувствате, че можете да го постигнете – действайте, ако ли не – тогава това е несъществено.

Практикуващ: При промотирането на билети за спектаклите на НТДТВ практикуващите са приели съкратения израз „туй“ за „промотиране“ на билети. Но на китайски думата звучи подобно на термина, означаващ „връщане [на стока] за възстановяване на сума“ („туй“). Хората се чудят дали това ще окаже негативен ефект.

Учителят: Няма негативен ефект. Но тъй като „промотирам“ билети и „връщам“ билети за възстановяване на сума имат еднакво звучене, нека просто сменим израза. Хайде да спрем да му казваме „промотиране на билети“ и вместо това да го наричаме „продажба на билети“ („май“) – това няма ли да разреши проблема? (Публиката се смее) Наистина – [вие казвахте] „промотиране на билети, промотиране на билети“ и първоначално не можех да кажа дали „промотирате“ билети или „връщате“ билети за възстановяване на сума. Да го наричаме „продажба на билети“ е много добре, нали? (Публиката се смее)

Практикуващ: Медийни организации като НТДТВ и „Епок Таймс“ са изиграли огромни роли във Фа-коригирането. Какво бихме могли да направим, така че нашите медийни организации да могат да се самоиздържат и да нямат финансови грижи?

Учителят: Зависи от вас. Много пъти съм говорил за това, но винаги ще има нужда хората да вършат неща като посещения на потенциални клиенти, извършване на продажби и маркетинг. Като Дафа практикуващи, каквото и да сте помолени да направите – било то да пишете статии, да разпространявате материали или да излизате по улиците – сте способни да го правите добре. Но като че ли ако трябва да посетите потенциални клиенти и да работите по продажбите и маркетинга, не желаете.

Практикуващ: В предишни лекции Учителят винаги е казвал, че китайската култура е полубожествена. Днес Вие казахте, че тя е култура, предадена от Боговете.

Учителят: Точно така. Божествени същества са дали на китайците тяхната култура и това, което се проявява тук, е наполовина човешка и наполовина божествена култура. Двете неща не са несъвместими. Китайската култура е полубожествена култура, но е била предадена на човешките същества от Боговете.

Практикуващ: Какво отношение би трябвало да имаме ние, Дафа практикуващите в чужбина, към практикуващите в Китай, които искат да напуснат страната? Да ги окуражаваме ли да останат в Китай?

Учителят: Не искам да казвам нищо абсолютно, когато се стигне до тези неща. В противен случай, ако кажа нещо днес, много хора биха стигнали до крайност. Дафа практикуващите трябва да изпълнят нещата, които се очакват от тях! Това важи, независимо къде се намират. Обетите, които някога сте дали, трябва да бъдат изпълнени и съществата, които е нужно да спасите, трябва да бъдат спасени!

Практикуващ: Поради нарастващия брой проекти за утвърждаване на Фа броят на хората, разясняващи фактите на правителството на САЩ, е намалял и много неща прогресират бавно.

Учителят: Има конкретно количество финансови, материални и човешки ресурси, а има толкова много неща, които все още трябва да направим. При това положение трябва да обърнете внимание кои неща са важни и кои – не, и да определите как да балансирате добре всички тях.

Някои правителства наистина не са се справили добре и това е така, защото ограниченията, които старите сили са поставили върху правителствата на различните държави, са огромни. Защо случаят е такъв? Защото те знаят, че Дафа практикуващите трябва да направят толкова много неща по време на Фа-коригирането и имат такива големи предизвикателства, и целта е да се установи огромната добродетел на Дафа практикуващите. Ако някое силно правителство кажеше нещо или всички правителства обстреляха с въпроси режима на порочната партия, тя щеше да рухне за една нощ и преследването нямаше да може да продължи. В този случай нямаше ли тази среда, която тества Дафа практикуващите, да престане да съществува? И щяха ли тогава те все още да могат да се самоусъвършенстват? Така че ограниченията, които старите сили положиха върху всяко едно правителство, са от най-силните. Гледайки днешната ситуация е ясно, че много скоро изгнилите демони на порочната партия вече няма да са способни да контролират различните правителства. С настоящото масово унищожение на злото, способността му да контролира хората бързо намалява.

Практикуващ: Виждам, че има много религиозни хора, които наистина искат да се самоусъвършенстват, но религиозните им вярвания им пречат да научат истината.

Учителят: Причината да не научат истината не е в техните религии, а заради фактори от намесващи се божества от тези религии, оказващи негативен ефект. Точно сега факторите от тази категория стават все по-малко и по-малко; все повече от тях са унищожавани. Постепенно ще настъпят големи промени. Просто почакайте и ще видите. (Аплодисменти)

Практикуващ: Дафа практикуващите от Белгия, Лонг Айлънд (Ню Йорк), района на Залива в Сан Франциско, френския Безансон, Торонто и Едмънтън (Канада), Южна Америка, Ирландия, Шри Ланка и Южна Корея изпращат поздрави на Учителя!

Учителят: Благодаря на всички. (Аплодисменти)

Практикуващ: Този въпрос е от западен практикуващ. Учителят каза, че точно сега това, което правим, не е лично самоусъвършенстване, а по-скоро спасяване на съзнателни същества. Бих искал да помоля Учителя да обясни това по-задълбочено.

Учителят: Личният напредък на всеки все още е преди всичко. Това, което казах, е, че докато утвърждават Фа, сред нещата, които Дафа практикуващите трябва да правят, най-важното е да се спасяват съзнателни същества и точно сега това е крайно наложително. В хода на самоусъвършенстването Дафа практикуващите като цяло преминаха през няколко различни фази. Преди 20 юли 1999 г. най-важното за Дафа практикуващите бе да се подобряват в личното си самоусъвършенстване. Всичко останало бе маловажно. По онова време много практикуващи усещаха, че стига да изучават Фа и да правят упражненията, се изстрелваха нагоре като ракета, летейки нагоре. Пробивите, които правеха в нивата, бяха изключително бързи. Без значение на крак или седнали, вие правехте пробиви – правихте пробиви дори докато вървяхте или се хранехте! Наистина беше така, че по онова време, докато изучавахте Фа, бяхте изтласквани нагоре; беше наложително Дафа практикуващите да бъдат изтласкани до същинските им места в рамките на определен период от време. По този начин те щяха да са способни да спасяват съзнателни същества, когато времето за това настъпеше. И по този начин щяха да могат да устоят, когато старите сили действително започнеха да вършат злината си и когато преследването наистина започнеше.

След 20 юли 1999 г. – тоест по време на преследването – [въпросът стана] дали вие бихте могли да станете истински Дафа практикуващи и по време на преследването щеше да се види дали сте истинско злато. [Въпросът бе] дали бихте могли да пристъпите напред и да продължите да се самоусъвършенствате под натиска на злото. Не се ли сблъскаха с това и много религии в историята? Не беше ли напълно очевидно? Но поради привързаността страх и много други привързаности някои хора не можаха да издържат. Изведнъж човекът намира тази или онази част от Дафа не по свой вкус. Но това бе не защото самият Дафа или нещо, което Учителят е направил, не са успели да удовлетворят вкуса му; по-скоро бе това, че той се е уплашил и си намира извинения! Не би посмял да пристъпи напред, не би посмял да чете книгите, да се самоусъвършенства във Фа или да прави упражненията.

Точно сега Фа-коригирането и Дафа практикуващите устояват на преследването и го правят, докато утвърждават Фа; и с всяка стъпка те все повече се приближават към края. Злите елементи са елиминирани до степен, при която не са останали почти никакви такива, и натискът вече не е толкова огромен. Гледайки цялостната ситуация, въпросът вече не е дали Дафа практикуващите могат да постигнат Съвършенство по време на зрелостния процес. Най-важното, което е нужно да се прави сега, е да се определи как може да се спасят дори повече хора! Спасете всички същества! Това се е превърнало във величествено усилие за Дафа практикуващите.

По време на това преследване не само Дафа практикуващите, но и хората по света бяха преследвани от злото! Ако един човек има погрешни представи и мисли за Дафа, той ще бъде елиминиран, щом мощният поток на Фа-коригирането пристигне, понеже това, на което се противопоставя, е Фа, който е създал цялата Вселена на бъдещето. В този случай, къде би могъл да отиде? Ако не иска да влезе в бъдещето, той може единствено да бъде дезинтегриран и да престане да съществува. Затова е от решаващо значение Дафа практикуващите да спасят всички същества.

Практикуващ: След като чуха [какво казахте за личното самоусъвършенстване], много китайски практикуващи спряха да обръщат голямо внимание на собственото си самоусъвършенстване. Трябва ли да бъде така? (Учителят: Това е стигане до крайност, което, разбира се, е погрешно.) Не би ли трябвало да спасяваме съзнателни същества на базата на постоянното ни подобрение в личното ни самоусъвършенстване?

Учителят: Така е, разбира се. Трябва да бъде извършено по този начин. Не може да се отпускате в личното си самоусъвършенстване. Без значение какво правите, дали разяснявате фактите или работите по проекти, които утвърждават Дафа, трябва първо да поставите самоусъвършенстването си като главен приоритет; само тогава нещата, които правите, ще бъдат по-святи, защото тогава вие сте Дафа практикуващ и правите нещата като Дафа практикуващ, за да утвърдите Фа. Обикновените хора също могат да правят нещата, които вършат Дафа практикуващите, но те не могат да притежават огромната добродетел на Дафа практикуващите. Могат само да получат благословии и добродетел и да натрупат бъдеща благодат.

Практикуващ: Дафа практикуващите от Ирландия изпращат поздрави на нашия състрадателен, велик Учител! През последните няколко години работата по утвърждаване на Фа в Ирландия срещна огромни трудности. След повече от година тежък труд от страна на Дафа практикуващите, ние в общи линии наваксахме с прогреса на Фа-коригирането. Учителю, моля, кажете дали трудностите, на които се натъкнахме, бяха поради липса на прилежност от страна на Дафа практикуващите или поради аранжировките на старите сили и преследването от злото?

Учителят: И двата фактора допринесоха. През изминалите няколко години елементите на злото бяха по-многобройни, а през настоящия период те са малко и Дафа практикуващите са станали все по-зрели. Имало е множество причини. Разбира се, това, което е от по-голямо значение, е да се самоусъвършенствате добре.

Практикуващ: Дафа практикуващите от град Синбин в провинция Ляонин, район Хуайроу в Пекин, район Фентай в Пекин, провинция Джъдзян, окръг Ляопин в гр. Чунцин, гр. Ланджоу в провинция Гансу, гр. Дзинчан, окръг Гулан, гр. Харбин, гр. Чанджоу, район Тонджоу в Пекин, гр. Дзямуси, шанхайския военен гарнизон, военен регион на Ухан, военен регион на Чънду, военна зона Гуанджоу, системата на китайските авиолинии, провинция Дзянси, гр. Юнчен в провинция Шанси, гр. Джандзякоу, гр. Лечан в провинция Гуандун, гр. Баодин в провинция Хъбей, гр. Ухан и провинция Шанси изпращат поздрави на Учителя! (Учителят: Благодаря на всички ви!) Дафа практикуващите от гр. Фуян в провинция Анхуей, гр. Ухан в провинция Хубей, гр. Дзинджоу, гр. Чаоян в провинция Гуандун, гр. Шантоу и гр. Дзиеян в провинция Ляонин, район Чаоян и район Хайдиен в Пекин, гр. Тиелин в провинция Ляонин, окръг Чандин на провинция Фудзиен, гр. Чънду в провинция Съчуан, район Уендзян на гр. Чънду, провинция Хънан, гр. Хуанган, гр. Хезе в провинция Шандун, област Янлиан в провинция Шанси, гр. Джандзян, хората в областта на изкуството и развлеченията в Пекин, гр. Бънси в провинция Ляонин, гр. Дачин, гр. Куншан, петролно поле Шенли, гр. Дунин, гр. Гуанджоу, гр. Баодин в провинция Хъбей, гр. Ланджоу в провинция Гансу, провинция Синдзян, гр. Анкай, гр. Дейан, гр. Мианян, гр. Сантай, гр. Чанша, гр. Ченде в провинция Хъбей, район Сианхе на гр. Чифан, провинция Юнан, университета „Цинхуа“, гр. Мачен в провинция Хубей, Пекинския технологичен институт, гр. Тайан, район Шунси в Пекин, гр. Чунцин, област Янпу в Шанхай, гр. Шъдзяджуан в провинция Хъбей и гр. Циндао изпращат поздрави до Учителя. (Учителят: Благодаря на всички!)

[Практикуващите от] Норвегия, Германия, Австрия, Куинсланд – Австралия, Сиатъл – САЩ, Канада, гр. Мелбърн, Венецуела, Аржентина, Перу, Мексико, Чили, Доминиканската република, Дания, Холандия, Индонезия, Чехия, Словения, Япония, Монреал, Швеция, Финландия, Сан Диего, Отава, Куба, Бостън, Хонконг, Макао, Австралия, Хюстън, Ню Йорк, Лаос, Ню Мексико, Малайзия, Нова Зеландия, Израел, Лос Анжелис, Франция, Сицилия – Италия, Виетнам, Олбани – Ню Йорк, Индия и всички преподаватели и ученици от школата по танци „Фей Тиен“ изпращат поздрави на Учителя.

Учителят: Благодаря на всички! (Аплодисменти)

Практикуващ: Детето ми е ученик в гимназията. Той изучава Фа, но не е толкова прилежен, колкото беше на по-крехка възраст. Когато е близо до лошите неща в обикновеното общество, наистина се тревожа.

Учителят: Да, когато децата са на такава възраст, при която Дафа практикуващите биха могли да се грижат за тях лично, нещата са чудесни. Учите ги да запаметяват Фа и да правят упражненията всеки ден. Щом детето тръгне на училище обаче, нещата се променят. Влиянието, което обществото има върху децата, е наистина голямо. Това е свързано с упадъка на морала на цялото общество. Децата няма как да му се противопоставят. Щом влязат в обществото, те влизат в огромен багрилен казан. Ако можете да ги подтиквате да изучават Фа и да правят упражненията, както сте правили преди, за тях ще бъде по-трудно да пропадат заедно с обществото. Много млади Дафа практикуващи тръгнаха в другата посока и станаха доста лоши като пораснаха, и това е причината.

Практикуващ: Учителю, моля, поговорете за това как да балансираме между необходимостта от по-добрата работа по даден проект, успоредно с впускането в нови проекти.

Учителят: Това ще зависи от начина, по който координирате нещата помежду си. Как да балансирате това, зависи от вас. Количеството енергия, което е необходимо човек да вложи в един проект, за да го направи добре, трябва да е порядъчно голямо. Ако се започнат нови проекти, времето несъмнено ще стане доста оскъдно. Често случаят е такъв. Как би трябвало да се справяме с тези неща? Много от нашите Дафа практикуващи имат отговорности в многобройни проекти и нещата наистина са доста трудни. Учителят знае за вашите предизвикателства. В бъдеще ще разкажа на Дафа практикуващите в континентален Китай за тези предизвикателства, с които сте се справили, и ще ги уведомя как при такива трудни обстоятелства сте утвърждавали Фа и сте възпирали злото преследване върху тях.

Практикуващ: Дафа практикуващите са успели да свършат много неща при недостиг на хора, но резултатите от някои проекти далеч не са идеални. Чувствам, че определени проекти изискват да станем по-професионални и само тогава ще могат да се развият по-добре.

Учителят: Действително случаят е такъв. [Това, което споменахте, е] точно както с Новогодишния спектакъл. За няколко години нашите Дафа практикуващи вложиха неимоверни усилия в него, но ефектът беше ограничен, защото нивото на професионализъм не беше достатъчно високо. Веднъж достигнал до професионален калибър, това бе изцяло друга история.

Практикуващ: Поредицата „Дезинтегриране на културата на ККП“, публикувана от „Епок Таймс“, предоставя цялостен анализ на партийната култура, но не дава ясно решение. Дали решението се предоставя от Дафа практикуващите, докато утвърждават Фа?

Учителят: Решението лежи в петхилядолетната китайска цивилизация. Петхилядолетната китайска култура е истинска, легитимна човешка култура. Това е решението.

Практикуващ: Учителю, бихте ли поговорили за значимостта на художествената изложба „Истинност-Доброта-Търпение“ във Фа-коригирането?

Учителят: Всички вие знаете, че няколко главни неща играят водеща роля в направляването на упадъка на човешкото общество. Едното са творбите, създавани [напоследък] в сценичните изкуства, а другото са онези творби, създавани напоследък в изящните изкуства. Това са нещата, които влияят на хората най-пряко и имат най-голямо влияние върху съзнанието и мисленето им, както и върху сетивните органи. Те директно влияят и предизвикват промени в нравствения стандарт на хората и покваряват човешките същества по най-бързия и директен начин. Ето защо формите, използвани в модернистичното изкуство, модернистичната култура и модернистичните сценични изкуства, играят водеща роля. Човечеството е изоставило истинските, легитимни форми на художествено творчество, предадени на човека от Боговете, и е създало някакви неща, които са модернистични и тежко пропити с демонична природа, отричайки нещата, които Боговете са предали на човека, и представяйки като безстойностни истинските форми на божествено предаденото художествено творчество.

Дафа практикуващите знаят, че човешката култура е божествено предадена на човека и че неверието в Боговете е фундаменталната причина за упадъка на човешкия морал. Следователно не могат да разглеждат нещата с потъналия морален стандарт на човешките същества. Създаваното от Дафа практикуващите трябва да са неща, които се обръщат обратно към това, което Боговете за оставили за човека. В този случай това, което правите, само по себе си възпира и удържа покварените елементи и изиграва водещата роля във възстановяването на нещата до началното им положение. Това е сигурно, така че изложбата сама по себе си разобличава преследването, като същевременно връща хората обратно [към правилното състояние] чрез методите за създаване на творбите; дава им възможност да се завърнат на пътя на човешките същества и помага на хората да променят мисленето си и да се завърнат.

Когато хората захвърлят методите за създаване на изкуство, преподадени някога от Боговете, най-големият проблем е, че поставят първо своите собствени представи и идеи за създаване на изкуство и изоставят ръководните принципи, на които Боговете са научили човека – да изобразяват нещата прецизно. При създаването на изкуство точното обрисуване на предметите е първото и най-важното, и това не може да се променя. Причината е, че то е божествено унаследено и е стандартът, по който се удостоверява техническото майсторство на твореца. Веднъж промени ли се това, нещата стават хаотични и лишени от принципи и това е причината за появата на модернистичните неща. Когато в художествените си творби човек не успее да установи най-висока степен на автентичност чрез прецизно изобразени неща, това, което създава, са просто драсканици, а не изящно изкуство. Тъй като човешките същества вече не отговарят на стандарта и моралният им стандарт е западнал, когато те са лишени от добросъвестни мисли, Боговете се отказват от тях. Пътят [поет от човешките същества] тогава става все по-безцелен и все по-опасен.

Практикуващ: По време на интервюта някои известни адвокати, активисти за човешки права и обикновени хора в континентален Китай неведнъж са ни молили да изпратим поздрави на Учителя. Те смятат, че Дафа практикуващите са единствената надежда за бъдещето на Китай.

Учителят: Не е погрешно да се каже това, но Дафа практикуващите не се интересуват от политическата власт на обикновените хора, нито ще се замесят в обикновени дела. Ние просто се противопоставяме на преследването и спасяваме хора. Не е неправилно човешките същества да придават голямо значение на човешката политическа власт и за обществото е много важно какъв тип политическа единица ще управлява в бъдеще. Дафа практикуващите са самоусъвършенстващи се. Дезинтегрирането на злата ККП е единственият най-фундаментален начин за довеждане на преследването до край и изобличаването на престъпленията на порочната ККП се прави, за да се спасят всички животи, които са били отровени от нея. Всичко в Трите сфери бе приготвено за самоусъвършенстването на Дафа практикуващите и спасението на съществата днес, и делата на Дафа практикуващите са най-важните. Когато в бъдеще Фа коригира човешкия свят, за човечеството ще възникне ново състояние на делата. С други думи това, което ще се случи в бъдеще, принадлежи на бъдещето. Ето защо Дафа практикуващите трябва да се концентрират само върху това, което би трябвало да правят. В близко бъдеще Боговете ще се покажат на човечеството и всичко, в което човешките същества не вярват, ще бъде показано на хората, които останат, и човечеството ще се завърне на пътя, който наистина е предопределено да следва.

Практикуващ: Учителят липсва много на Дафа практикуващите от Мачен, провинция Хубей. Те ме помолиха да Ви предам поздравите им. (Учителят: Благодаря на Дафа практикуващите в Мачен.) Вчера прочетох на уебсайта „Минхуей“, че практикуващите в континентален Китай следят предаванията по радио „Минхуей“ и правят упражненията синхронизирано в цял Китай, и резултатите са доста добри. Какво би трябвало да правят Дафа практикуващите извън Китай?

Учителят: Това трябва да е нещо добро. Все още го наблюдавам, за да видя какво ще се получи в края на краищата.

Практикуващ: Неотдавна приютих няколко души от континентален Китай, които наричат себе си „Дафа практикуващи“, и наблюдавах как старите сили се възползват от пропуските им. Те дори са от един и същи регион и твърдят, че са дошли в САЩ, за да помогнат на Учителя във Фа-коригирането. Но по време на контактите ми с тях видях, че те всъщност не правят нещата, които се очакват от Дафа практикуващите. Освен че са заети с неща, свързани с имиграционния им статус или работа и други подобни, тяхното състояние в самоусъвършенстването не е добро.

Учителят: Така. Не искам да казвам нищо сега и не бих искал все още да правя никакви заключения, защото каквото и да кажа, то ще създаде трудности за самоусъвършенстването им. Дали човек може да успее, не се определя само по това, дали той се самоусъвършенства, но също и по това, дали този живот може да бъде спасен. Какъвто и да е случаят, независимо дали са напуснали Китай, или са все още там, те трябва да се държат като истински Дафа практикуващи. В противен случай няма значение къде се намират.

Практикуващ: Макар че всички членове на моето семейство са Дафа практикуващи, от дълго време сме неспособни да разрешим определени конфликти. Чувствам се озадачен и наранен от това.

Учителят: Докато Дафа практикуващите преминават през самоусъвършенстване, конфликти със сигурност ще изплуват на повърхността. Ако всички вие не можете да търсите в себе си, тогава независимо дали принадлежите към едно и също семейство, или сте обикновени познати практикуващи, конфликтите ще продължават да стават все по-големи и по-големи и все още няма да сте способни да преминете тестовете дори и с течение на времето. Как тогава бихте могли да разрешите това? Всички вие трябва да търсите в себе си. Ако един човек е способен да поеме инициативата в това отношение, той ще доведе до облекчаване на ситуацията. Ако всички сте способни да постъпите така, нещата ще бъдат разрешени.

Какво е постоянното отношение на много Дафа практикуващи към членовете на семействата им? „Те са членове на моето семейство, така че когато се стигне до неща, които биха били добри за тях, каквото казвам – това става. Ще се погрижа за някои неща заради тях, понеже в крайна сметка аз се грижа за интересите им.“ Не става по този начин. Щом започнете да се самоусъвършенствате, вие сте събратя практикуващи и всеки един от вас трябва да се завърне до своето небесно царство. Който се е самоусъвършенствал добре, ще е способен да се завърне и никой не може [да се самоусъвършенства] от името на някой друг. Сред обикновените хора е възможно щом някой достигне висока длъжност, семейството му да се облагодетелства заедно с него. Това може да се случи, тъй като това са обикновени човешки дела. Но то не работи по отношение на въпроси, издигащи се над обикновените човешки дела. Който се самоусъвършенства – печели, а ако човек не се самоусъвършенства, няма да спечели – никой не може да се самоусъвършенства от името на някой друг. При това положение вие трябва да приемате сериозно проблемите и конфликтите, които възникват сред вас. Не може да се държите като обикновените хора, които правят каквото си поискат. Ако при разрешаване на въпроси от самоусъвършенстването можете истински да смятате членовете на вашето семейство за Дафа практикуващи и приятели практикуващи, мисля, че определено ще сте способни да разрешите конфликтите.

Практикуващ: Дафа практикуващите в континентален Китай са направили много талисмани с изображения на Буда Шакямуни, Бодхисатва Гуанин и други подобни. След като Учителят публикува статията „Дезинтегрирайте напълно всички намесващи се божества в Трите сфери, които имат пръст в намесата във Фа-коригирането“, някои практикуващи стигнаха до заключението, че не е уместно да използват изображения на тези божества за талисмани. Учителю, моля, дайте ни някаква насока за това.

Учителят: Разбира се, че това не е уместно. Причината, поради която преди тези неща действаха за човешките същества, бе, че Учителят ги беше настроил да действат, базирайки се на факта, че вие спасявахте хора. Но не беше уместно да правите това. Дафа практикуващите трябва да утвърждават Дафа, така че как може да тръгвате да утвърждавате други Богове? Като се стигне до това, от кого тогава са спасени онези хора? Не е ли това главен проблем? Не води ли то хората до това да вярват в божества, които сами по себе си все още трябва да заемат позицията си спрямо Дафа по време на Фа-коригирането? Дали [тези божества] могат да останат, или не, все още зависи от техните действия. Онези талисмани сами по себе си нямат ефект – Учителят е този, който ги кара да действат. Утвърждаването на Фа е задача на Дафа практикуващите и абсолютно не е задача на онези божества. Трябва да сте наясно с това.

Практикуващ: Напоследък виждам много практикуващи, които преминават през изпитания, свързани с емоция.

Учителят: Да, така е. Порочната ККП иска да тласне човешкото общество към унищожение и това е методът, който използва. Злоупотреба, корупция и други подобни не се броят за кой знае какво. Нека разгледаме това от друг ъгъл. Да кажем, че човек е замесен в злоупотреба и подкуп и парите, които той присвоява, са на ККП. Ако ККП бъде отслабена поради неговата корупция, тогава той всъщност е направил нещо добро. (Публиката се смее и ръкопляска) Така че това не е проблем. Най-големият проблем е, че порочната ККП разрушава човешкия морал. ККП знае, че Фалун Гонг преподава Истинност, Доброта и Търпение и учи хората да бъдат добри, така че тя на свой ред учи хората да са лоши, особено от гледна точка на отношенията с представители на срещуположния пол. Знаете ли дълбините, до които е потънало китайското общество? То е ужасно покварено – общество, което е станало крайно покварено. Непорочно младо момиче, невинно момиче наистина е трудно да се намери днес. Защо е станало толкова зле? Не иска ли [ККП] просто да унищожи хората? Не искат ли Дафа практикуващите да се самоусъвършенстват обратно до своята изначална същност? Защо не внимавате, когато се стигне до това? Искате ли да станете покварени заедно с обществото, заедно със злата ККП? Това не е ли сериозен въпрос? Разглеждайки нещата от тази гледна точка, хората в континентален Китай все още ли са в човешко състояние? Не е ли сериозно това?! Дафа практикуващите трябва да прекъснат и да спрат падението на света! Става въпрос да не се позволява на човечеството да се спуска надолу, така че защо вие самите за толкова дълго време не сте успели да се откъснете от това? Непременно трябва да му обърнете внимание!

При никакви обстоятелства Дафа практикуващите не бива да имат по-нататъшни проблеми по този въпрос. Не искам да ви виждам да правите тези видове грешки. На момчетата и момичетата, ученици в трупата за сценични изкуства, обикновено не им е позволено просто произволно да общуват. Също така, понеже са толкова млади, им е изрично забранено да имат връзки. Другите Дафа практикуващи трябва да обърнат внимание на същите въпроси. Ако проблем от този тип се случи в нашата академия, който и да е замесен в него, със сигурност ще бъде изпратен вкъщи без изключение. Когато самите Дафа практикуващи не могат да се справят добре, те не могат да спасяват съзнателни същества. Ако самите вие не успявате да се държите добре, как бихте могли да спасявате съзнателни същества? Когато мислите, които излъчвате, не са праведни, как бихте могли да се справите с тази задача добре? Тогава то е същото, като да помагате на злото.

Практикуващ: Измина по-малко от година, откакто получих Фа. Опитвам се постоянно да правя трите неща добре и да съм в крак с огромния поток на Фа-коригирането. Какви предложения имате за ученици, които са получили Фа неотдавна?

Учителят: Това е чудесен въпрос. На онези Дафа практикуващи, които тъкмо са получили Фа, казвам, че сте такива късметлии. Знаете ли към каква група сте се присъединили? Тези самоусъвършенстващи се се справиха до днес, след като преминаха през най-тежките тестове. Разбира се, това преследване все още не е приключило, но злото вече не е толкова многочислено и яростно и натискът вече не е толкова огромен. Но стандартът за самоусъвършенстване няма да бъде по-нисък за вас само защото сте влезли в Дафа наскоро. Така че в самоусъвършенстването вие трябва да положите старателни усилия да вършите добре трите неща, които Дафа практикуващите трябва да правят, и същевременно да спасявате съзнателни същества и да изиграете ролите, които Дафа практикуващите би трябвало да изпълнят. За да правите тези неща добре, трябва добре да изучавате Фа. Положете големи усилия в изучаването на Фа и ще сте способни да сте в крак с прогреса на Фа-коригирането и по забележителен начин ще станете Дафа практикуващ, който заслужава това име и е от периода на Фа-коригирането.

Това е всичко за днес. (Аплодисменти)

Учителят е истински щастлив да види всички ви (Топли аплодисменти), особено днес. (Аплодисменти) Дафа практикуващи, които преминахте през това преследване: вие сте наистина изключителни. (Аплодисменти) Ще получите целите чест и слава, които се полагат на Дафа практикуващите в бъдещето. (Аплодисменти) Вие преминахте през най-изтощителния и труден период. Мисля, че в ограниченото количество време, което остава накрая, Дафа практикуващите би трябвало да изпълняват историческите си мисии дори още по-добре и по-прекрасно! (Дълги аплодисменти)


(1)Мие – „елиминирам“ (от китайски) – бел. прев.

(2)Юн поведение едва доловимо чувство, предавано чрез външния вид – бел. прев.