Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2008 г.

Ли Хонгджъ

24 май 2008 г., Манхатън

(Учениците стават на крака; ентусиазирани аплодисменти)

Добър ден! (Практикуващите: „Добър ден, Учителю!“ Ентусиазирани аплодисменти) Работихте усилено! (Аплодисменти)

Наистина работихте усилено! Дошли сте от различни страни и региони и сте от различни раси. Сега Дафа практикуващи могат да бъдат намерени почти във всеки край на света. Всички вие сте поели най-голямата отговорност на Дафа практикуващите: вие сте надеждата за спасение на съзнателните същества. Много хора са били спасени в резултат от вашето разясняване на фактите и в резултат от вашите действия и поведение в този свят. От името на тези съзнателни същества ви благодаря за всичко това, благодаря ви! (Практикуващите аплодират в знак на уважение)

Сега е финалният момент, в който приключват подредби отпреди цяла вечност. Напредването на историята до този момент днес не беше лесно, толкова изпълнено с трудности, възходи и падения. От древни времена до днес множеството от Богове наблюдава и следи отблизо това събитие, и отделя специално внимание на този последен етап. Те наблюдават внимателно всяко действие и мисъл на Дафа практикуващите. В началото имаше много неизвестни – какъв би бил резултатът от преподаването на Фа в този свят; ще бъде ли постигната тази велика цел, датираща отпреди историята; ще могат ли Дафа практикуващите да осъществят мисията си на финалния етап и ще успеят ли да се справят добре. Съществуваше и основният въпрос за успех или неуспех и за това дали Трите сфери ще бъдат запазени. И в допълнение, въпреки че на Дафа практикуващите бе дадена мисията по утвърждаването на Фа, оставаше да се види дали те биха могли наистина да се справят. Удовлетворение е, че се справихте. Без значение през какви трудности или добри и лоши моменти преминаха Дафа практикуващите по пътя, поглеждайки назад, тези неща не са нищо друго, освен средство за закаляването ви. Този процес ви направи по-зрели, помогна ви да отстраните човешките си привързаности и да завършите напредъка си към Съвършенство. Това е пътят, който сте изминали. Когато погледнете назад, ще видите, че е точно така.

Без значение с какво сте се сблъскали, докато сте утвърждавали Фа, ще ви кажа, че всичко това е нещо добро – и това важи особено за тези години на преследване – тъй като тези неща се появиха именно защото се занимавате със самоусъвършенстване. Тези изпитания и страданието, без значение колко са големи и сурови за вас, са добри неща, тъй като се появяват единствено поради вашето самоусъвършенстване. Човек може да елиминира карма и да премахне човешки привързаности, когато преминава през изпитания, и чрез изпитания може да се подобри. Независимо дали мотивите ви са спасяване на съзнателните същества, утвърждаване на Фа или напредък в собственото ви самоусъвършенстване, тези изпитания си остават същите. Не се предполага да станат по-лесни за вас само защото си мислите: „Правя го за Дафа“ или „Правя го, за да спасявам съзнателни същества“. Знаете, че Учителят може и да гледа на това по този начин, но силите на стария космос и неговите същества няма да го разглеждат така и това е част от предизвикателството, с което се сблъсквате. Точно поради тази причина се появиха тези изпитания и това е най-трудното, с което Дафа практикуващите е трябвало да се справят. Способността на хората да разберат или липсата на такава, както и различните мисли и възгледи на съзнателните същества по този въпрос са се превърнали в изпитания за вас, докато утвърждавате Фа и спасявате съзнателните същества в този свят. Но без значение как са се държали, трябва да ги спасим, тъй като липсата на разбиране от тяхна страна е поради това, че са изпаднали в заблуда. Те причиняват някои предизвикателства за Дафа практикуващите, тъй като не могат да видят нещата такива, каквито са действително. Каквато и да е причината за идването им тук преди хилядолетия или преди цяла вечност, те въпреки всичко очакват този заключителен момент. Не можем да решим да не ги спасяваме само защото са се държали зле в един живот или са направили дадено нещо неправилно. Когато Учителят разглежда едно живо същество, [онова, което взима под внимание,] обхваща целия път на съществуване на това същество. Ако някой е извършил много велики неща в историята и дори е имал големи постижения в служба на утвърждаването на Фа, може ли да не го спасим просто защото се е държал лошо в този един живот?

Да, някои са се държали толкова лошо, че са загубили своята предопределена възможност и шанса си, явявайки се негодни за спасение. Но вие, като Дафа практикуващи, които се самоусъвършенстват в заблуда и спасяват хора, които са в заблуда, не можете да кажете за кого се отнася това. Така че ще се натъкнете на изпитания и ще попаднете на хора, които не могат да бъдат убедени. Истината е, че някои хора просто не могат да бъдат спасени и не заслужават да бъдат спасени. Ще се сблъскате с тях. Но не позволявайте на тези случаи да засегнат вашето разясняване на фактите или това как го правите, и не позволявайте това да промени правилния начин, по който вършите нещата. В този свят изпитанията, с които се сблъсква Учителят, както и съпровождащият ги натиск, идват всекидневно в количества, по-големи от десетки хиляди, но въпреки това никой не е успял да ме разколебае и това не може да стане. Никой не може да промени това, което искам да направя. Никой не може да го промени, без значение каква форма приемат изпитанията, с които се сблъсквам. Същото важи и за вашето утвърждаване на Фа. Но във вашия случай, докато утвърждавате Фа и спасявате хора, вие все още се самоусъвършенствате, а самоусъвършенстващите се имат човешки привързаности – в противен случай те биха били Богове. А могат ли Боговете да се самоусъвършенстват? Боговете не могат да се самоусъвършенстват. Само онези с човешки тела могат да се самоусъвършенстват и само това може да бъде наречено „самоусъвършенстване“. Така, точно поради това, че имате това човешко тяло, вие имате възможността да се самоусъвършенствате и подобрявате. Такава възможност е невероятно трудно да се появи и е скъпоценна – особено когато Дафа практикуващите имат такава величествена мисия. Така че в самоусъвършенстването ви, без значение какви изпитания идват или с какви трудности се сблъсквате, не можете да им позволявате да променят [курса ви].

Това е особено важно през тези няколко години, в които преследват Дафа практикуващите, което се проявява на повърхността като една зла партия, която преследва китайци, преследва самоусъвършенстващи се, докато всъщност нищо в този свят не може да се задържи или да съществува, без да има космически фактори зад сцената, без да има микроскопични фактори. Факторите зад злата партия са зли същества, които на повърхността са приели образа на зъл червен дракон, но съдържат много молекули, частици и някои прогнили демонични същества от ниско ниво – мръсна смесица. Това е, което старите сили използват, за да се месят на Дафа практикуващите.

Неотдавна поддръжници на злата партия атакуваха Дафа практикуващи в Центъра за оттегляне от партията във Флашинг, Ню Йорк. Подобни инциденти се случиха и в други региони, както може би сте забелязали, въпреки че те не бяха така тежки. Както изглежда, намеренията на лошите хора бе да предприемат атака срещу вас, надявайки се да ви разпръснат и да ви спрат да организирате дейности за оттегляне от партията. Те се страхуват, тъй като [центърът] е трън в очите им. Публичното присъствие на „Център за оттегляне от партията“ или „Център за оттегляне от порочната ККП“ за тях е източник на постоянно раздразнение и гняв. Факт е, че това е мощно място за унищожение на злото, и ето защо те се страхуват от него. Така че, ако го погледнете от положителна страна, какво представлява един център за оттегляне от партията? Не е ли това място за спасяване на съзнателни същества? Злото не е никак страшно. Това, което искам да кажа, е, че след нападенията и намесата имахме някои хора – каквито винаги имаме – които не се самоусъвършенстват усърдно или които имат много човешки привързаности. Те разглеждаха нещата с човешко мислене. Не се ли проявяват доброто и злото именно за да ги видят хората по света? Онези, които могат да бъдат спасени, не са ли разпознавани и отделяни? Както казах по-рано, някои същества не заслужават да бъдат спасени. Можете да разясните фактите на всички хора, но не всички хора по улиците ще бъдат спасени, тъй като някои от тях вече не го заслужават. В критични моменти резултатът се определя от това как човек се позиционира и как всеки човек се справя с нещата. От добри или от лоши мисли произтичат действията на човек? Боговете наблюдават какво мисли всеки човек и решават дали това същество да бъде запазено. И обратно, не предоставят ли тези събития, сами по себе си, възможност за спасението на съзнателните същества, които могат да бъдат спасени? Може ли нещо, което се случва в самоусъвършенстването в Дафа, по време на Фа-коригирането или в утвърждаването на Фа, да бъде просто случайност? Този инцидент не спасява ли съзнателни същества сам по себе си? Той оказа такова голямо влияние в обществото и всеки разсъждава върху него. Както съм споменавал и преди, злата ККП би могла да си спести част от неприятностите, ако не правеше нищо; когато и да направи нещо лошо – и най-вече на Дафа практикуващите – резултатът е скандал и пълен неуспех за нея и в крайна сметка тя помага на Дафа практикуващите в това, което правят. Тези ученици, които имат много човешки привързаности, трябва да запомнят думите ми. Сега може и да сте наясно с това, но не забравяйте какво съм казал веднага щом се случи нещо и не разглеждайте нещата отново с човешки начин на мислене.

Накрая техният опит се провали, и то напълно – като да запратиш яйце срещу скала. Дори когато подложиха Дафа практикуващите в континентален Китай на такова жестоко преследване, практикуващите там се справиха, неизменно непоколебими. Тогава какъв е шансът на тези тактики извън Китай? Как е възможно да се страхуваме от това? Твърдата решителност на Дафа практикуващите е непоклатима. Физическите нападения и словесните нападки са просто прояви на безсилие. В това общество физическото нападение е престъпление. Така че не се плашете от тези зли неща и не ставайте жертва на лъжите, които те използват, за да объркват обикновените хора. Говори се как обикновените хора имат определено мнение по този въпрос, но какво от това? Обикновените хора имат най-различни мнения. Вие сте тези, които ги спасяват, така че трябва да сте наясно с това, което правите и към което се стремите.

Боговете утвърдиха нещо в ранния период на моето Фа-коригиране, а именно, че каквото и да прави порочната партия, независимо от целта ѝ, в крайна сметка то ще помогне на мен и на Дафа практикуващите. Така че всеки път, когато порочната ККП иска да направи нещо лошо, то ще се превърне в провал и скандал от самото си начало. Погледнете внимателно и обективно и ще видите, че всичко, което се е случило през последните девет години, е ставало по този начин. Порочната ККП знае, че в очите на хората по света нейният гангстерски режим е режим, отклонил се от общоприетите норми, така че тя винаги се е опитвала да си изгради фасада за пред обществеността. Сега дори тази фасада е разрушена и маската ѝ е разкъсана, така че тя знае, че не може повече да се преструва, и действа с неприкрита агресия. Днес този гангстерски режим и цялото правителство, включително и чуждестранните му посолства, съществуват единствено заради Фалун Гонг. Този гигантски апарат ви съпътства и ви поставя в светлината на прожекторите – не е ли това чудесно, нещо нечувано! Те вече не се стараят да се преструват и използват всичките си разбойнически, подмолни тактики, когато тръгват да вършат злонамерени неща. Шоуто, което изнасят, изглежда доста заплашително, но бих казал, че това е техният последен порив за действие, преди да загинат. (Аплодисменти) Просто продължавайте да наблюдавате и ще видите, че това ще е начинът, по който драмата ще се разиграе. Този период от историята е бил аранжиран за Дафа практикуващите, които да спасяват съзнателни същества, така че защо не сте поели водещата роля? Защо давате най-голям приоритет на думите на обикновените хора, които са били индоктринирани с културата на порочната партия? Защо обръщате толкова много внимание на преследването, извършвано от злото? Това заслужава сериозен размисъл. Учителят не би казал тези неща преди започването на преследването през 1999 г., но сега вие сте Дафа практикуващи, които са се справили, и сте Дафа практикуващи, които скоро ще постигнат Съвършенство. (Аплодисменти)

В момента, с постоянното напредване на Фа-коригирането, повърхностното измерение изглежда като нещо, което би било пробито само от леко смушкване. Има само малко, останало от него. Злите същества са унищожавани в големи количества и точно сега, стига Дафа практикуващите да поддържат силни праведни мисли, злите същества вече не могат да окажат никаква съпротива. Всеки път, когато вършат зло, те трябва да свикват голям брой прогнили демони, оказвайки се в почти пълната си сила. Това, което се случва, е Фа-коригиране и прочистване на Вселената, така че те са елиминирани и това е начинът, по който силата на злото рязко се намалява. След това, след като елиминирането приключи, те се успокояват за известно време. Ето как се случва всеки път. Така че в този ред на мисли, Дафа практикуващите имат още по-голямо основание да запазват спокойно, трезво съзнание. Вие вече преминахте най-трудната част от вашето самоусъвършенстване, така че извървете добре последната стъпка от пътуването си и ценете пътя, който сте изминали! Не беше лесно и сте преминали през безпрецедентни изпитания. Необходимо е да цените това. Славата, която лежи в бъдеще, е великата добродетел, която сте установили в усилията си да утвърждавате Фа, и всичко, което ви очаква, ще бъде най-доброто. (Аплодисменти)

Не позволявайте на това, че има относително малко ученици в определена област, или на съществуването на продължаващи спорове сред учениците в някои области да става причина за пасивността ви по отношение на утвърждаването на Фа, спасяването на съзнателни същества или дори по отношение на собственото ви самоусъвършенстване. В такъв случай вие се съсипвате. Би трябвало да знаете, а и през цялото време съм го казвал, че когато вие, като Дафа практикуващи, разглеждате нещо, трябва да сте сигурни да гледате на него в противоположен смисъл, тъй като Трите сфери са обърнати, и трябва да се държите по положителен и правилен начин. Това, което обикновените хора смятат за недобро, е добро за самоусъвършенстващите се – същества, които желаят да напуснат това място. Ако мисленето ви е същото като на обикновените хора, тогава завинаги ще сте обикновен човек и никога няма да сте способни да си тръгнете оттук. Така че, когато се натъкнете на премеждия, това е идеалната ви възможност да се подобрите. Ако сте способни да се вгледате в себе си, тогава тази ситуация на изпитание ще се превърне вместо това във възможност, в нещо, което да преодолеете, и в шанс да навлезете в ново състояние. Защо не сте разглеждали нещата по този начин? Веднага щом се сблъскате с премеждие, вие го отблъсквате встрани. Както казах, дори и да се карате за утвърждаването на Фа и спасяването на съзнателни същества или да чуете някои неприятни коментари, всички тези неща са за вашето подобрение, тъй като вашето подобрение е на първо място. Без вашето подобрение нищо не може да бъде постигнато – и това включва спасяването на съзнателни същества. Ако не успеете да се подобрите и да постигнете Съвършенство, къде ще отидат съзнателните същества, които спасите? Кой ще ги вземе? Защо не разгледате нещата по този начин? Разбира се, докато сте сред обикновените хора е трудно да правите всичко перфектно и наистина да сте така във всеки един момент. Но поне що се отнася до решаващите въпроси, като спасяването на съзнателни същества или самоусъвършенстването, трябва да гледате на нещата по този начин, нали? Тези от вас, които са изостанали, които са станали пасивни, които са изпълнени с оплаквания, които изпитват силно недоволство от другите или които съсредоточават вниманието си върху хората във Фалун Дафа асоциацията – нито един от вас не желае да се самоусъвършенства и вместо това гледате навън. Ако хората в Дафа асоциацията се самоусъвършенстваха добре, ако други хора се самоусъвършенстваха добре или ако всички обикновени хора станеха добри, каква ще е ползата ви от това? Какво бихте спечелили? Тогава щяхте да сте допринесли малко за обществото и да сте направили няколко добри дела, и това би било всичко. Това не е нещото, което самоусъвършенстващите се искат да постигнат. Това е само да сте добър човек сред обикновените хора и не може да доведе до Съвършенство. Така че, когато се заемете със самоусъвършенстване, трябва да усъвършенствате съзнанието си, да се освободите от човешки привързаности и да гледате на нещата с праведни мисли.

Когато Трите сфери бяха създадени, те бяха създадени наопаки. Няма положителни, правилни принципи тук. Ако имаше, тогава нямаше да е нужно Шакямуни или Исус да идват тук и въпросът за предаването на Фа нямаше да възникне, а още по-малко Фа би бил коригиран тук. Принципите тук са обърнати и това, което правят хората, и начинът, по който го правят, е наобратно. Това, което мирише добре на хората тук, там мирише лошо и нещата, които хората тук смятат за добри, може и да са лоши там. В очите на Боговете онези, които човешките същества смятат за герои, са хора, които, водени от емоционални импулси и желания, получават каквото искат, като се борят за него. Но в очите на Боговете онези, които завземат политическа власт чрез борба, са бандити. И това действително е начинът, по който е съществувал човешкият род, [следвайки принципа от човешко ниво за] „покорявайки света с военна сила, победителят управлява страната“, и винаги е било така – лишено от положителни, правилни принципи. Всичко е обърнато. И именно защото нещата са обърнати, хората са способни да се самоусъвършенстват и ви се дава възможност да гледате на нещата с положително, правилно разбиране, докато сте потопени в това, което е обърнато, и да смятате това, което е „лошо“ за добро. Разбира се, не може да нарушавате състоянието на нещата в това измерение или умишлено да вършите лоши неща, които нарушават общоприети принципи. Докато се самоусъвършенствате, трябва да смятате нещата, които възприемате като трудности, емоционални удари, влияния върху вашия Шиншин и така нататък, за добри неща. Ако смятате всички трудности, изпитания и други такива, през които преминавате, за лоши неща, тогава сте обикновен човек. Трудностите са изплащане на кармични дългове и нещата, които не вървят така гладко, позволяват на вашия Шиншин да се издигне. Всъщност това важи и за обикновените хора – всичко е заради премахването на карма и когато някой се освободи от кармата си, ще е добре в следващия си живот. Просто хората не го осъзнават. Самоусъвършенстващият се трябва да намали кармата си, да подобри своя Шиншин чрез самоусъвършенстване и накрая да постигне Съвършенство. За един Дафа практикуващ това е най-основният принцип във Фа и най-фундаменталното. Но някои хора все още, след няколко години, не са променили схващанията си на фундаментално ниво. От колко години се самоусъвършенствате? Все още не сте способни да гледате на нещата по този начин и все още не успявате да ги разглеждате с положителен, правилен възглед. Наистина бях тъжен, докато четях всички онези писма, които написахте до мен, и всичко, за което съобщихте. Защо сте толкова привързани към светските неща? В това включвам привързаностите ви, включващи Дафа асоциациите в различни региони. Дафа асоциациите бяха създадени просто за да улеснят утвърждаването на Фа от Дафа практикуващите. Техните членове не се предполага да са примери и не са Учителят. Но вие трябва да цените тази форма, тъй като тя може да помогне за координацията на нещата на местно ниво, така че Фа да се утвърждава по-добре и съзнателните същества да бъдат спасявани по-ефективно.

Най-големият проблем, който имаме сега, е този, за който говорих току-що. А именно, когато не успявате да се самоусъвършенствате и да гледате навътре в себе си. Учителят не се тревожи, че нещата са „хаотични“. Учителят може да види нещата по-ясно от вас, така че не е необходимо да ми съобщавате за проблеми. Написаното от вас всъщност изобличава вашите привързаности и човешко мислене, разпръснати навсякъде по страниците, точно там. За какво е дошъл Учителят тук? Учителят може най-точно да различи кое е праведно и кое – не. Всички знаете защо с „Шен Юн“ сме способни да представим ненадминати доброта и красота и защо група млади хора, които са тренирали само в продължение на година, са способни да изнасят представления, които са най-добрите в света, първокласни и от международен калибър. Причината е, че Учителят се е погрижил за това. Обикновените хора не биха могли да го постигнат. Учителят е дошъл, за да извърши Фа-коригиране – как бих могъл да извърша Фа-коригиране, ако дори нещата около мен са „хаотични“? Нищо няма да се промени от моя страна. Стандартът за преценка на добро и лошо съществува тук с мен. Мога да ви кажа с много голяма точност какво означава всяка една ваша дума, действие, мисъл и поглед. Просто Учителят не ви казва, за да ви даде по-големи възможности, знаейки как могат да бъдат хората, докато се самоусъвършенстват. Казаното от мен току-що имаше за цел да е като предупредителен сигнал за вас, както и да ви каже да цените пътя, извървян от вас в самоусъвършенстването ви. Не беше лесно, мои Дафа практикуващи. Преминахте през най-жестокото от всички преследвания и тези чест и слава са вече ваши, така че сега въпросът се свежда само до това, как да се справяте дори още по-добре.

Разбира се, всичко, което казах току-що, бе фокусирано върху пропуските. Ако трябва да говорим за добрите неща, бих казал, че Дафа практикуващите са наистина необикновени. Извършили сте толкова много неща, които Дафа практикуващите трябва да правят, усъвършенствайки се и установявайки великата си добродетел, и заедно с това спасявате съзнателните същества по света. И не става въпрос само за съзнателните същества в този свят. Защото въпреки че можем да видим това, което е тук, ако зад едно същество лежи необхватна група от същества, които се простират в космоса, то това наистина е един изключително важен въпрос. Да, помислете: ако Трите сфери са били създадени заради това начинание, тогава кои са съществата, които могат да бъдат хора или някаква форма на живот тук по време на Фа-коригирането? Това не е прост въпрос. Но човешкият свят, в крайна сметка, си е човешки свят. Дори и много Богове да дойдат тук, това нямаше да прилича на божествено общество. Това не е възможно и беше взето под внимание много отдавна. Когато някой дойде тук, трябва да възприеме състоянието на човешко същество. Само тогава може да се самоусъвършенства – само когато е в заблуда, той може да има тази възможност. Ето защо някои хора не бяха способни да отговорят на стандарта, а някои можаха. Ето как стоят нещата в този свят.

Когато пристигнах преди малко, видях, че гледахте кратък видеозапис за младите Дафа практикуващи от „Шен Юн“ и академията на изкуствата „Фей Тиен“. Но всъщност има толкова много повече от това. Нещата, които са направили Дафа практикуващите по света, са толкова вълнуващи и вдъхновяващи – просто не са били пресъздадени във филм в този свят. Но има филми за вас в космоса. (Аплодисменти) Нито едно добро нещо, което сте извършили, не е пропуснато – всичко това е заснето на видео. Наистина има видеозаписи. Всички тези неща се записват, защото те съставляват пътя, който сте извървели, и са вашата слава.

И така, говорих за някои неща в общи линии. Има много неща, които Учителят не иска да дискутира твърде конкретно или твърде много, или твърде изчерпателно. Това е така, защото има нещо, за което много от вас все още не са така наясно, въпреки че съм го споменавал многократно: че вие сте тези, които утвърждават Фа, а не Учителят. Само когато извървявате собствения си път, утвърждавайки Фа, можете да се усъвършенствате и да установите своя собствена велика добродетел. Така че трябва да го направите сами. Ето защо, когато понякога хората идват да питат Учителя за всеки проект или дори за неща, които искат да направят индивидуално, и питат: „Как би трябвало да го направя?“ – Е, по този начин вие просто давате великата си добродетел на Учителя. Разбира се, че знам как да се направи. Но ако ви го кажа конкретно, вие не бихте имали нищо и когато работите по него, просто бихте ми помагали да го направя, вместо да установявате своя велика добродетел. Тогава великата добродетел, идваща с всички тези неща, би принадлежала единствено на Учителя. Причината, поради която всеки път, когато идвахте да ме питате нещо, аз не исках да ви отговарям и понякога дори ви се намръщвах, е, че исках сами да се справите с нещата. Вървете по собствения си път и не губете тази възможност. Защо не можете да осъзнаете това? (Учителят се смее тихо) Винаги ми задавате въпрос след въпрос. Учителят потвърждава това, което Дафа практикуващите са направили. Докато вършите неща, изхождайки от желанието си да утвърждавате Фа и да спасявате съзнателни същества, аз ще потвърждавам всичко, което правите. И когато се заемете с тези неща, там ще има мои Фашъни или Богове, за да ги допълнят и да направят извършеното от вас дори още по-величествено и необикновено, и ще ви помогнат. (Аплодисменти) Често не успявате да разглеждате нещата по този начин и веднага щом се сблъскате с предизвикателства, отивате при Учителя. Но когато тази трудност възникне, това е именно моментът, в който трябва да се подобрите, да установите велика добродетел и да създадете слава. Това е всичко за днес.