Боговете се пробуждат

Живи същества, бързо се събудете

Капани са поставени в Централните Равнини

Всички са дошли за Фа

Защо не можете това да разберете?