Връзката Учител-ученик

Жестоко зло се вихри четири години

Със стабилен рул понесеното не е напразно

През изпитания на злото преминават учениците на Фа

Тежкият натиск волята им не променя

Ненужна е сантименталността за Учителя и учениците

Небето и Земята трансформират се от милостта на Буда

Силни са праведните мисли на учениците

Учителят има силата прилива да преобърне