Вече са отворени вратите на Небето

Необятно е милосърдието на Буда,
спасявайки всички същества

Дафа идва, създавайки отново
Небето и Земята,

Небесната твърд, Небето и Земята
от великото му желание са подсигурени.

Коригирайки макрокосмоса и микрокосмоса,
коригирайки Трите Сфери

Могат да се пробудят хората по света
и праведните мисли да изплуват

Вечните небесни порти
отворени са от сега нататък