Трудност

Хиляди мъчителни премеждия за петнадесет години

Кой знае за страданието и тревогите на коригирането на Фа

Само за да могат да бъдат спасени живите същества

Безспирно, докато не се премине отвъд макрокосмоса
и микрокосмоса