Отбор на барабанчиците

Написано в стила на лирична поема от династията Юан

Строй от барабанчици

Богове във Фа

Всеки удар на барабаните на Фа е Джън-Шан-Рен

В Трите Сфери, елиминиране на злото и спасяване на хората по света

Величественото присъствие и праведната мисъл разтърсват вратите на Небето

Прогнили духове – къде те могат да избягат?