Спасение на необятната небесна твърд

В минало и настояще то никога не се е случвало

В бъдеще, Небето и Земята завинаги ще съществуват

Погледнете към древните, вечни велики Небеса

кой все още се осмелява да слезе отново