Безжалостна съдба

написано в стила на лирична поема от династията Юан

Необятната земя на Централните Равнини

Пет хилядолетия на цивилизация

Непрестанно бушуват ветровете и вълните

Призракът идва от запад

Нанасяйки вреда на всички същества

И разрушавайки традициите древни

Хора, пробудете се бързо

На божествения континент Дафа поема своя път