Тържествен обет, велико желание

Толкова много превратности понесени – великото желание изпълнено

В една единствена мисъл годините и месеците преминават