Диамантена воля

Високо е небето есенно, въздухът се прояснява

Тъмната гъста мъгла е изчезнала

Часове и дни се броят на пръсти

Малко остава до изчезването на безкрайната небесна твърд

Всяко изгубено същество действа безразсъдно

Не знаейки, че огромна опасност наближава

Докато огромни усилия се полагат, за да се предотврати разрухата

Как може намесата на прогнилите духове да бъде позволена

Желание и мисъл надминават диаманта

Необятното и много малкото – създадени от мен са