Бъдете разумни, пробудете се

Спрете се за миг за размисъл, добавете праведни мисли

пропуските ясно анализирайте, от все сърце напредвайте отново