Фа коригира всички неща

Връхлитайки отвъд Трите Сфери

Великият космос разкрива празнота и пустота

С коригиран Фа, Небето и Земята продължават

За миг почивка, но злото отново се надига

Четирите елемента(1) са били разрушени

Разпада се старият Фа

Безгранично огромно е небесното тяло

Космическото тяло е дори по-необятно, чак до безкрайността

Необятната небесна твърд е премината далеч отвъд

По-прекрасна е върховната позиция

Велик е по природа героичният дух

Дори и времето не го сломява

Мисълта е като диамантена воля

Всички са в синхрон с принципите на Дафа


(1) “Четирите елемента” се отнасят до „земя, огън, вода и въздух” – бел. прев.