Поход

Препускайки десет хиляди мили, разбивайки демоничните редици

Избивайки безчестните зли хора(1), порочни богове елиминирайки

Кой го е грижа за вашата гъста мъгла или вихрушката на бурния вятър

Прахът от похода отмит е от планински дъждове по пътя


(1) Буквално: „черни ръце” – бел. прев.