От погледа на Фа-коригирането

написано в стила на лирична поема от династията Сон

Хан Шин(1) спечели земята за династията Хан

Тайзонг(2) от великата династия Тан разшири територията

Юе Фей(3) и Шестият Син(4) защитаваха Централните Равнини

Защо –

Всички същества идват тук, за да получат Фа


(1) Хан Шин е известен генерал, който помогнал за основаването на династията Хан (206 г. пр. н. е. –220 г. сл. н. е.). Той е смятан за гений в китайската военна история – бел. прев.

(2) „Тайзонг” се отнася до Тан Тайзонг от династията Тан (618 г.– 907 г.)– императорът, управлявал от 626 до 649 година. Тайзонг е един от най-уважаваните императори, известен с установяването на най-проспериращата, влиятелна и разнообразна в културно отношение династия в китайската история – бел. прев.

(3) Юе Фей (1103 – 1142 г.) е добре известен и широко уважаван национален герой от Южната династия Сон (960 – 1279 г.), който отбранявал Китай от инвазии от северните държави – бел. прев.

(4) “Шестият Син” се отнася до Янг Янджао (958 – 1014 г.), национален герой и велик генерал от Северната династия Сон, загинал в една от битките срещу нашествията от Севера – бел. прев.