Бурни времена

написано в стила на лирична поема от династията Сон

За около пет хиляди години в Централните Равнини

Нови лица се появяват с всяка династия и поколение

В края на една епоха Небесата са без Дао

Зли и демонични са постъпките, извършвани от хората

Вълци и чакали се скитат по света

Водена от демони е коварната партия

Не че няма разплата за злото

Великата сила бързо приижда