С една мисъл

Безкрайната небесна твърд коригирам открито и великодушно

Съпътстван от велико бедствие пътувам по Небето и Земята

Придобиването на признание и добродетел не ме интересуват

Коригирайки Небето, коригирайки Земята, коригирайки всички същества

С истинна мисъл, велико желание и непоколебима воля

С една мисъл създавайки великата шир отново