Вятърът на Тан

Тялото е в тази планина

В божествените светове духът се скита

Никой от древните Централни Равнини

Не познава вятъра на великата династия Тан