Пътешествието на Дафа

написано в стила на лирическа поема от династията Сонг

Фалун Дафа

Дълбок и неизмерим

Формира необятната небесна твърд

Създава всички същества

Три истинни думи

Принципите – прости, думите са ясни

Знаейки повърхностните значения,
обикновените хора са богато благословени

Знаейки плитките значения,
управниците виждат ясно, като в огледало

Знаейки принципите,
кралят донася стабилност за страната

Мирът царува

Благополучието доминира

Праведни са владетели и подчинени

Благоденствието продължава живот след живот

Хората са в безопасност и улегнали

Реколтата е благодатна година след година

Самоусъвършенстващите се са по-наясно

Щом получат Фа и встъпят в Пътя

От все сърце напредват, култивират се солидно,
формират Гонг и Фа

На преследването се противопоставят

Избавяйки и спасявайки същества

По пътя на божественото те пътуват