Слизайки на Земята

Докато Фалун се върти със сигурност ще има лудост,

Изтощавайки националните ресурси, те са заети заради мен.

Тихо наблюдавам тези клоуни, демоничното им зрелище приключва,

Всичко, което остава, е последният прах, носен от вятъра.

Пет хиляди години на самсара, облаци и дъжд,

Изтупайте наслоилия се прах, вижте истината, каквато е

Във великия спектакъл, кой е във водещата роля –

Идвайки на представлението само заради живите същества.