Сливов цвят

написано в стила на лирична поема от династията Юан

Като чист лотос в калния свят –

милиони и милиарди сливови цветове

В пронизващия вятър изглеждат още по-прекрасни

Ден след ден, сняг и дъжд вали –

сълзи на Богове и Буди

Копнеещи за завръщането на сливовите цветове

Не се изгубвайте сред светските привързаности

Бъдете твърди в праведните мисли

През вековете до сега

Само за този единствен период