Обкръжаване и унищожаване

Небето и Земята се преобръщат, порочни са човешките демони

Мамещи света с огромни лъжи; жестоки са зловещите ветрове

Дафа практикуващите казват истината

Фа-силата на праведната мисъл покосява бърлогите на демони