Мощта на Бог

Прахът изчезва, мъглата се вдига и въздухът
постепенно се прочиства

Светските хора се събуждат от объркването,
очи изпълнени със страхопочитание

Великата сила на Дафа се спуска над човешкия свят

Погледнете отново, Богове и Буди вървят по земята