Небето е отново ясно

Небето – мътно, мътно; Земята – тъмна, тъмна

Божествен гръм избухва, разсейва се тъмната гъста мъгла

Помитайки прогнили духове, които подкопават Фа

Не казвайте, че състрадателното сърце не е достатъчно