Праведни Богове

Праведна мисъл, праведно действие

Напредвайте от все сърце, не спирайте

Прочистете духовете, които подкопават Фа

Отнасяйте се с всички същества с доброжелателство