Поразени и изплашени

Божествени пера(1) поразяват хора и демони

Като остри саби прерязват прогнилите духове

Старите сили не уважат Фа

Изобилие от пера обуздава вълната от лудост


(1) Пера за писане – бел. прев.