Пътят към божественото е труден

Дълго, дълго време – десет хиляди живота
на предопределение

Дафа, като нишка, ги обвързва заедно

Насред премеждия златното тяло е пречистено

Няма причина за толкова бавни стъпки