Праведни мисли, праведни действия

Великите просветлени същества не се боят от трудности

Волята им е от диамант

Живот или смърт, те нямат привързаности

Неотклонно и с толерантност по пътя на Фа-коригирането