Татагата

Идвайки с истинни принципи на свободната воля

Със светъл и спокоен дух, прекосявайки четирите
морета(1)

Принципите на Фа се разпространяват навсякъде
в човешкия свят

Пълна с живи същества плава лодката на Фа


(1) „четирите морета” е китайски израз за „целия свят”. Подобен е на израза „седемте морета” в западния свят – бел. прев.