Преминавайки през Вратата, след която няма живот

Яздейки тигър е трудно да се слезе

Хората искат да предизвикат Боговете

Злите отиват до крайност

Напълно блокирайки пътя на собствения си живот