Буда Фа е безграничен

Кадящите тамян привличат всички духове,
които подкопават Фа

Ценни триножници претопяват божествата,
които отричат Фа