Барабанена кула

Когато дървената палка удари,
човек знае да напредва с все сърце

Барабаните на Фа пробуждат хората,
изваждайки ги от объркването