Фа коригира космоса

Милосърдието може да претопи Небето и Земята
в пролет

Праведната мисъл може да спаси хората по света