Дафа е добър

Фалун Дафа е добър

Безкрайната небесна твърд е озарена от светлината на Фа

Великата сила на Фа-коригирането преминава

Само след това безграничните чудеса ще се разкрият

Фалун Дафа е добър

Постепенно навлизайки в човешкия свят

Всички същества, не бъдете нетърпеливи

Боговете и Будите вече се усмихват