Напредвайте от все сърце, просветлявайте се праведно

Изучавайте Фа без да се отпускате, променяйки се в процеса

Твърдо вярвайте без колебания, постигайки Праведния плод – лотос се формира