Пиеса

Небето служи за завеса, Земята е сцената,

Вселената се движи, Небето и Земята се отварят.

Всичко през вековете, всичко е дошло за Фа,

Фалун се върти, обновявайки Трите Сфери(1).


(1) „Трите Сфери” се отнася до Небето, Земята и хората – бел. прев.